Винахідники і раціоналізатори”Скачати 243.03 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір243.03 Kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки

Хмельницької обласної державної адміністрації

Грицівське ВПУ № 38Система роботи з дітьми

на технічному гуртку

Винахідники і раціоналізатори”

Керівник технічного гуртка „Винахідники і раціоналізатори”

Грицівського ВПУ-38

М. Я. Швець

смт. Гриців

2014р.

Анкетні дані автора

Швець Микола Якович

Місце роботи: Грицівське ВПУ № 38, Шепетівського району, Хмельницької області, викладач спецдисциплін електротехнічних професій. Викладач вищої категорії, педагогічне звання – викладач-методист. Досвід роботи 43 роки.

Контактні дані: тел. 097-045-76-90

E-mail: mykolashvets@gmail.com

Анотація

На даний час державі як ніколи потрібні технічно грамотні люди, які змогли б вивести Україну на передові технології виробництва. Тому хочу поділитися досвідом роботи по підготовці творчих гуртківців на гуртку «Винахідники і раціоналізатори» і змістом програми по якій проводжу їх підготовку.

В роботі описано досвід роботи технічного гуртка, методи досягнення якісних результатів знань і методику проведення занять гуртка «Винахідники і раціоналізатори». В додатках вказано досягнення гуртківців, дано програму гуртка за якою працюю з учнями, презентацію роботи з гуртківцями і відео фрагмент проведення гуртка.

Зміст


 1. Вступ. Моя методика роботи. 3

 2. Мета та завдання впровадження інноваційних технологій 18

 3. Актуальність 19

 4. Результативність впровадження інновацій 21

 5. Ефективність впровадження інновації 22

 6. Література 23Вступ. Моя методика роботи.

Робота в професійно-технічному училищі спонукає кожного керівника гуртка до пошуку ефективних засобів впливу на пізнавальну активність учня і навчальний процес.

Всі свої заняття намагаюся проводити на високому методичному рівні, систематично працюю над впровадженням інноваційних і комп’ютерних технологій в навчальний процес, застосовую проблемні методи ведення заняття. Приділяю велику увагу диференціації знань учнів, застосовую тести. Заняття унаочнені, мають зв’язок з виробництвом.

Домагаюся на заняттях високого рівня знань учнів, а також виховання в учнів загальнолюдських цінностей, чесності, працелюбності.

У ході навчання учні набувають різних умінь і навичок, вчаться пов'язувати вивчений матеріал із життям, роблять свої висновки. Оволодівають вмінням самостійно здобувати знання, працювати з навчальною літературою, технічними словниками, довідниками, контролювати своє мислення. Учні із задоволенням готують реферати і доповіді по раціоналізаторських питаннях. Цим і пояснюється високий рівень знань і умінь у гуртківців.

Мої стосунки з гуртківцями доброзичливі. Гуртківці цікавляться теорією і практикою на гуртку. Свідченням цього є активна участь їх в різних конкурсах, тематичних вечорах, олімпіадах, тижнях електротехнічних дисциплін.

Постійно контролюю і перевіряю знання гуртківців шляхом усного опитування, виконанням самостійних робіт, веденням конспектів і практичними завданнями. Перевірка ведення конспектів свідчить про їх доцільність і ефективність під час підготовки до практичних робіт.

При вивченні тем використовую яскраві стислі допоміжні плакати - опори, це пожвавлює виклад матеріалу; допомагає його краще сприймати, а також є добрим засобом для повторення вивченого. На кожному другому занятті даю картки програмованого контролю ( на 7-8 хв.). Перевіряють кращі учні. Для покращення повторення використовую ігрові форми, жарти, змагання. На стенді „Сьогодні на занятті” вивішую, історичні довідки про розвиток промислової електротехніки, відомі вислови про електроенергетику і винахідництво.

В кінці кожної теми виставляю оцінки за роботу за завданням. Починаючи з третього місяця навчання учні поділяються на рівносильні бригади по 6-7 чоловік. Кращий учень - бригадир. Є заступник бригадира. Самі недисципліновані - відповідальні за дисципліну. Використовуючи блочний метод викладання матеріалу, теоретичні матеріали подаю більш стислими блоками. Це виділяє час для проведення практичних занять.

На практичних заняттях гуртківці сидять по бригадах або парах: сильніші — слабші. Бригадир завдання не розв'язує, а розв’язують інші члени бригади. Його завдання допомогти виконати і підготувати гуртківців до здачі завдань керівникові гуртка. Гуртківець, який захищає poботу; сидить за окремим столом, а потім відповідає біля дошки. Почуття колективізму впливає на кожного члена бригади і дає позитивний результат. По кожній темі практикум включає пять самостійних робіт. Учень має право перездачі до кінця практикуму. На таких практикумах оцінки відповідають дійсності. Кожне заняття включає обов’язковий ігровий момент. Це значно підвищує ефективність заняття.

Для полегшення запам'ятовування гуртківцями матеріалу виконання практичних завдань, розробив конспект-опору. Гуртківці використовували його при виконанні домашніх завдань. Специфіка навчання в ПТУ не завжди дає можливість гуртківцю виконати домашнє завдання. Тому намагаюся наздогнати це за рахунок інтенсивного темпу проведення заняття, консультацій допомоги гуртківців консультантів. Вся група розподілена на групи з своїми бригадирами. В кінцевому результати кращі гуртківці мають міцніші знання. Основний контингент учнів ПТУ має значні прогалини в шкільних знаннях. Для їх ліквідації, відповідно до професії, визначаю рівень знань за допомогою контрольних питань, виявляю за допомогою усного опитування основні недоліки в засвоєнні теоретичного матеріалу і навички в його застосуванні.

Після контролю гуртківці отримують завдання: виконати нерозв'язані завдання дома і на другому занятті за допомогою гуртківців здійснюю аналіз основних помилок. Для тих гуртківців, які не справились з домашнім завданням, даю термін виконати його протягом трьох днів, при цьому даю гуртківцеві допоміжні консультації. Велику допомогу йому в цьому надають кращі гуртківці. Якщо ж гуртківець не справляється, то завдання він виконує після заняття, разом зі мною. Для гуртківця дуже важливий систематичний контроль; розуміння, що на нього не "махнули рукою".

Для ліквідації прогалин при вивченні матеріалу розробив картки -інструкції. На них розв'язано завдання. Можливий запис з прогалинами, щоб гуртківець заповнив їх, спробував свої сили. В кінці картки є приклад для виконання.

Заняття починаю з плану або повідомлення цікавих історичних фактів, з проблемного питання. В цьому мені допомагає стенд "Сьогодні на гуртку". Домашнє завдання - підготувати приклади застосування теоретичного матеріалу в житті, професії, природі.

В навчальному процесі поєдную:


 1. Забезпечення гуртківців карточками з поданою допомогою (плани-опори, схеми, інструкції, примітки, зразки).

 2. Організацію взаємодопомоги і взаємоперевірки серед гуртківців.

 3. Пониження рівня складності завдання для слабших гуртківців.

 4. Програмований контроль з вибором відповіді.

 5. Поєднання слабших гуртківців із сильнішими по типу пар або бригад.

 6. Дух змагання з ігровими елементами.

Слабшим гуртківцям доручаю вести на дошці записи, що супроводжують пояснення керівника гуртка, допомагаю в проведенні наочного експерименту, даю завдання виготовити вдома моделі до завдань, виготовити наочні посібники. На заняттях гуртківці використовують сигнальні картки ? або ! де на зворотному боці записано вказівки. Це допомагає їх краще запам'ятати. Обережно, крок за кроком, підшукуючи індивідуальний виховний підхід, ввожу гуртківців в світ електротехнічних дисциплін.

Дбаю, щоб гуртківці заходили у кабінет для гурткової роботи як у священне місце, де все сприятиме навчанню і вихованню. Адже кабінет це творча лабораторія гуртківців і керівника гуртка, бо тут, у кабінеті формуватимуться технічні знання учнів. Тому прагну, щоб і вид кабінету і дидактичні засоби були на належному рівні, щоб були найкращі умови для практичного навчання. Багато працюю над тим, щоб електротехнічні дисципліни зацікавлювали і захоплювали гуртківців, щоб кожна зустріч збагачувала їх знаннями, виховувала любов до винахідництва і раціоналізаторства, формувала почуття відповідальності за свої вчинки.

Розвиваю здібності гуртківців, їх допитливість виховую любов до технічної літератури. Велику допомогу надають мені матеріали зібрані власноручно і при допомозі гуртківців.

Майже до кожної теми розроблений дидактичний матеріал. Щоб зацікавити гуртківців урізноманітнюю заняття. Практикую проведення занять семінарів. Тут учні заздалегідь готують відповіді на питання, самостійно підшукують технічну літературу, цікаві замітки із технічних журналів.

Уміло на високому професійному рівні проводжу бесіди з елементами дискусії.

Протягом декількох років працюю над методичною темою: "Організація роботи щодо забезпечення комп'ютерної грамотності учнів, впровадження обчислювальної техніки у навчальний процес." Вважаю, що за комп'ютерною технікою майбутнє. Навчаю гуртківців працювати з схемотехнічними програмами, які дають можливість складати радіотехнічні і електротехнічні схеми і перевіряти їх роботу.

Педагогічний досвід не можна звести тільки до педагогічної технології (системи методів, прийомів, засобів навчання), оскільки він завжди передбачає певну систему виховного впливу, формування ціннісних орієнтацій гуртківця, які гуртківці засвоюють від особистості керівника гуртка. Моя педагогіка пов'язана з магістральними напрямами нашого сьогоденного життя - демократизацією і гуманізацією суспільства, активізацією ініціативи і творчості людей. У моїй роботі сучасне заняття не просто основна форма навчання, а така форма організації взаємодії керівника і гуртківців, яка визначає не тільки способи діяльності викладання та пов'язаною з нею діяльністю гуртківця, а й характер спілкування керівника і гуртківців.

Ця спільна діяльність розглядається як співробітництво, спрямоване на формування на занятті знань і умінь гуртківців з спецпредметів, а також їх духовних потреб, відношень та ціннісних орієнтацій. На моєму занятті гуртківець виступає не тільки об'єктом, а й суб'єктом навчання і виховання, коли певна частина функцій (самоконтроль і взаємоконтроль засвоєння нового навчального матеріалу, різні види групової та колективної групової навчальної діяльності гуртківців на етапі закріплення) організації навчання покладається на гуртківців а загалом здійснюється діяльніший підхід до організації навчання на занятті. Цілі та завдання навчання, розвитку й виховання визначають основний зміст мого заняття. Зміст заняття і діяльність гуртківців на занятті знаходяться у діалектичному взаємозв'язку.

Навчальну діяльність на занятті я поєдную з іншими її видами. Включаю в заняття елементи гри, змагання і т. д. Усі ці види діяльності несуть на занятті певний обсяг навчальної інформації, але заняття при цьому набуває яскраво емоційного забарвлення. Показом ефективності заняття виступає навчальна активність на ньому всіх гуртківців.

Ефективність навчального процесу визначається характером діяльності гуртківців на занятті.Моя система занять включає в себе в основному такі заняття: 1. Заняття - лекції чи розповіді про всю тему. Це короткий огляд теми. Лекція супроводиться фундаментальними або основоположними дослідами і демонстраціями. В ході лекції я використовую виготовлений завчасно зміст теми, тобто опорний конспект.

 2. Заняття - співбесіди або заняття поглибленого розгляду вузлових понять теми. На цих заняттях гуртківці задають запитання, виконують роботу з опорним конспектом, проводять самоконтроль. Проводжу взаємоконтроль, постановку і аналіз фронтальних дослідів, вправи.

 3. Заняття навчання умінню розв'язувати задачі з застосуванням обчислювальної техніки, мікрокалькуляторів, персональних комп'ютерів, дидактичних матеріалів з кількома рівнями складності завдань.

 4. Заняття типу лабораторних робіт із застосуванням ПЕОМ.

 5. Заняття узагальнення і систематизації знань і умінь гуртківців. Проводжу семінари, конференції, навчальні дискусії з елементами пізнавальних ігор, розробкою та захистом проектів і т. д.

 6. Заключний контроль знань та вмінь гуртківців з теми у формі заліку чи контрольної роботи з використанням завдань різного рівня складності. Це ставить гуртківця перед вибором, а вибір це вольове рішення.

Таким чином, процес навчання у мене дозволяє розв'язувати одне і те саме навчально - виховне завдання різним поєднанням не тільки методів, а й форм організації навчального процесу. Гуртківці вчаться робити висновки, аргументувати свою точку зору. На заняттях - семінарах створюю навчальні ситуації, при яких розв’язуються проблемні питання, розглядаються сучасні науково-технічні досягнення, пропозиції гуртківців по вдосконаленню навчально-виробничих завдань. В процесі заняття гуртківці цілеспрямовано слухають виступ товаришів, ставлять питання і відповідають на них. Проводжу різні види семінарів: семінар обговорення нового матеріалу; семінар комплексного вивчення теоретичного матеріалу; де тісно пов'язаний матеріал спецпредметів і загальноосвітніх предметів природничого циклу. Вважаю що без пошуків нестандартних занять, без застосування ТЗН в комплексі заняття не можна зробити цікавим, тому стараюся на кожному занятті використати кодопроекцію, кіно, діафільм, слайди, роздаткові картки. По кожній темі розроблено опорні конспекти, багато дидактичного матеріалу. Дидактичний матеріал розроблено також і по спецпредметах. Охоче ділюся своїм досвідом використання ТЗН і комп'ютерної техніки на заняттях з своїми колегами. Так на основі комп'ютерного класу проводжу курси для майстрів і викладачів по ознайомленню з комп'ютерною технікою і її використанням для навчальних цілей. За навчальний рік у мене відвідано викладачами і майстрами училища порядку 12 занять. Заняття проводжу на високому методичному і науковому рівні. На кожному занятті оцінюється знання біля десяти гуртківців. При оцінюванні знань гуртківців використовую диференційований підхід з застосуванням роздаткового матеріалу різного виду і комп'ютерної техніки. Гуртківцям даються завдання відповісти на ряд питань, розв'язати якісні і кількісні задачі, які є в картках, зробити самостійні висновки про практичне використання понять, формул і правил. На заняттях всі гуртківці ведуть конспекти, які систематично перевіряю. По кожній вивченій темі проводиться самостійна робота учнів.

Навчаю учнів винахідництву і раціоналізації. Гуртківці гуртка на обласних змаганнях по радіотехніці і електротехніці займають призові місця і стають переможцями. За минулих півроку гуртківці виготовили два прилади які демонструються в методичному центрі профтехосвіти. Робота в гуртку творчо розвиває гуртківців, вказує на потребу в теоретичних знаннях, підготовляє до творчої роботи по спеціальності.

Постійно працюю над собою, виступаю з доповідями на педагогічних читаннях, на методичних об'єднаннях в училищі і області, написав чимало методичних розробок на різні теми. Із досвіду можу поділитися використанням на заняттях комп'ютерної техніки та дидактичного матеріалу з метою виховання в гуртківців інтересу до знань, до комп'ютерної техніки, до вироблення самостійної роботи з комп'ютерною технікою і прикладними програмами .

Застосовую нові комп’ютерні і інформаційні технології в освіті які сприяють формуванню інформаційно-технологічного суспільства, вносять докорінні зміни в соціально-економічномічний, духовний розвиток держави потребують підготовки вчителя нової генерації. Це зумовлено тим, що вже зараз суспільство активно використовує нові інформаційно-комунікаційні технології в повсякденному житті. Комп’ютери, ноутбуки, кишенькові комп’ютери, мобільні телефони, DVD програвачі, - вже зараз міцно ввійшли в побут.

Інформаційні і комп’ютерні технології в освіті – одна з найбільш актуальних тем на сьогоднішній день. Педагог має можливість не лише зробити вивчення матеріалу наочнішим, цікавим, проблемним, але і, що не менше важливим – показати зв'язок між окремими наочними областями.

Широке впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес у Грицівському ВПУ № 38 - це застосування методів, організаційних форм і засобів навчання, орієнтованих на широке використання сучасної інформаційної технології в навчальному процесі. Тому я при проведенні занять застосовую методи з використанням комп'ютерних технологій , завдяки чому відбувається не пасивне засвоєння інформації, а активна її переробка. Інженерно-педагогічний працівник сам має можливість стати розробником і випробувачем арсеналу нових засобів навчання: від нарису ілюстрацій до конкретного заняття, до виробництва програмного продукту; від формування нового прийому праці, до створення авторської методи.

Практичне знайомство гуртківців з обчислювальною технікою починається з простих мікрокалькуляторів. Де учні вчаться додавати, віднімати, множити, ділити і заносити результат в пам'ять, а також коли необхідно брати результат з пам'яті для подальших обчислень. Потім ознайомлюю гуртківців з програмованими мікрокалькуляторами, з їх можливостями. Тут гуртківці і ознайомлюються вже з поняттям алгоритму, вчаться самостійно складати алгоритми розв’язку задач. У процесі вивчення алгоритмів учні вивчають принципи алгоритмізації у використанні обчислювальної техніки, алгоритми і способи їх задання, конструювання алгоритмів, набувають навики самостійного розв'язування задач на алгоритмізацію.

В умовах інформаційного суспільства необхідно, щоб гуртківець почав освоювати ті інформаційні і комунікаційні технології, з якими він обов'язково зіткнеться в своїй майбутній професійній діяльності. При цьому він повинен бачити, що ці технології можуть мати практичне використання не лише на заняттях, але і при вивченні інших навчальних предметів, та застосовуватись на практиці під час роботи .

Тому я застосовую для організації навчального процесу такі прийоми ІКТ , а саме:


 • фотографії;

 • відеофрагменти;

 • статичні і динамічні моделі;

 • об'єкти віртуальної реальності і інтерактивного моделювання;

 • картографічні матеріали;

 • звукозаписи;

 • комп’ютерний тренажер;

 • текстові документи.

Я при проведенні занять дотримуюсь принципу нових завдань: не перекладати на комп'ютер методи і прийоми проведення заняття, що традиційно склалися, а перебудовую їх відповідно до нових можливостей, які дають комп'ютери.

На практиці це означає, що на заняттях виконуються завдання, які через різні об'єктивні причини (великий об'єм, величезні витрати часу і тому подібне) традиційним заняттям не вирішуються або вирішуються неповно, але які цілком вирішуються за допомогою комп'ютера.

При проведенні практичних робіт застосовую принцип системного підходу: впровадження комп'ютерів на сучасному занятті повинне ґрунтуватися на системному аналізі процесу навчання.

У ході впровадження принципу системного підходу: • визначаються цілі і критерії функціонування процесу навчання;

 • проводиться аналіз, що розкриває весь комплекс питань, які необхідно вирішити для того, щоб нове заняття щонайкраще відповідало встановленим цілям і критеріям.

Я на заняттях втілюю в навчальний процес використання ЕОМ, що дозволяє застосовувати заходи для зниження психічного навантаження упродовж заняття, стимулювати увагу учнів протягом довгого часу.

А щоб не виникало надмірного психічного стомлення, планую заняття так, щоб в ході заняття неодноразово чергувалися види навчальної діяльності гуртківців, пасивні форми роботи змінювалися активними.

Комп’ютерні та інтерактивні технології найбільше сприяють формуванню в гуртківців умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.


 • Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибину вивчення змісту. Гуртківці освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). При цьому відсоток якості знань, які засвоїли учні, досить високий (понад 50).

 • Змінюється роль гуртківців. Вона активна: гуртківці приймають важливі рішення щодо процесу навчання.

 • Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім - це інтерес самого гуртківця.

 • Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед гуртківцями, виступає як лідер, організатор.

 • Засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу.

 • Кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду і навчання гуртківців процедури. Керівник гуртка має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і ходом навчання. Результати роботи учнів менш передбачувані. Дисципліна учнів на інтерактивному занятті може бути проблемою для керівника гуртка.

 • Практично відсутні методичні розробки та література з інтерактивних технологій.

Як правило, сучасна система навчання вимагає від керівника гуртка охоплення великого обсягу інформації, вона орієнтована на рівні «знання» й «розуміння». Це підштовхує педагога на використання в основному пасивних методів навчання. В середньовіччі використання пасивних методик було виправдане. У сучасному світі ситуація кардинально змінилася. Неможливо одній людині знати все, навіть у якійсь вузькій частині знання. До того ж численні факти містяться в пам'яті комп'ютера. Гуртківці повинні мати цілком інші навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти шукати потрібну інформацію, трактувати її та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.Комп’ютерні та інтерактивні технології потребують значної кількості часу для підготовки як гуртківцеві, так і педагогові. Починайте з поступового застосування цих технологій, якщо ви або гуртківці з ними не достатньо ознайомлені. Як педагогові, так і гуртківцям треба звикнути до них. Можна навіть скласти план їх впровадження. Краще старанно підготувати декілька занять у навчальному році, ніж часто проводити наспіх підготовлені «ігри».

Проводжу з гуртківцями особливе «організаційне заняття», створюю разом з ними «правила роботи». Налаштовую гуртківців на старанну підготовку до навчальних семінарів. Використовую спочатку прості інтерактивні технології: робота в парах, малих групах, мозковий штурм тощо. Коли у нас і в гуртківців з'явиться досвід подібної роботи, такі заняття проходитимуть набагато легше, а підготовка не потребуватиме багато часу.

Використання інтерактивних технологій не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

Якщо застосування інтерактивних технологій у конкретній групі веде до протилежних результатів — треба переглянути стратегію й обережно підходити до використання подібних технологій. Можливо, варто обговорити цю ситуацію з учнями (чи правильно ви розумієте й використовуєте інтерактивні технології, чи готові ви й гуртківці до їх використання?).

На своїх 3аняттях я широко використовую тренажери для електриків, які активізують учнів, розвивають у них інтерес до вивчення теоретичних предметів. При роботі з тренажером гуртківці засвоюють навички роботи з програмою, більш якісно засвоюють матеріал, розвивають свої навички і вміння по обчисленнях в електричних схемах, виборі відповідної апаратури в залежності від навантаження, вибір проводів і кабелів, розрахунок освітлення приміщень та інших величин.


Для ефективного застосування інтерактивних технологій, зокрема, щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу і глибоко його вивчити (а не перетворити технології на безглузді «ігри заради самих ігор»), педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб:


 • дати завдання гуртківцям для попереднього підготування: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;

 • відібрати для заняття такі інтерактивні вправи, які дали б гуртківцям «ключ» до освоєння теми;

 • під час самих інтерактивних вправ дати гуртківцям час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконали його;

• на одному занятті можна використовувати одну (максимум — дві) інтерактивних вправи, а не їх калейдоскоп;

• дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема, акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

• проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, які не були пов'язані з інтерактивними завданнями.

Для зміцнення контролю над ходом процесу навчання за умов використання інтерактивних технологій керівник гуртка повинен попередньо добре підготуватися: • глибоко вивчити та продумати матеріал, у тому числі додатковий, наприклад: різноманітні тексти, зразки документів, приклади, ситуації, завдання для груп тощо;

 • старанно планувати і розробити заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефективності заняття;

 • мотивувати гуртківців до вивчення шляхом добору найбільш цікавих для них випадків, проблем; оголошувати очікувані результати (мети) заняття й критерії оцінки роботи;

 • передбачити різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, підтримання дисципліни, необхідної для нормальної роботи аудиторії; цьому, зокрема, можуть сприяти різноманітні вправи-розминки, письмовий розподіл ролей у групах тощо.


Передбачається, що оцінювання навчальних досягнень учнів за умов застосування інтерактивних технологій відбуватиметься у формі схвалювання будь-яких, навіть щонайменших успіхів та зусиль. Коментарі щодо дій гуртківців, навіть такі, що містять критику, мають починатися з позитивних зауважень. Коригування неточних, неправильних відповідей та дій можливе лише у формі пропозицій діяти інакше: «Можлива інша відповідь»..., «Існує інша точка зору»..., «Можна сказати (написати, зробити) інакше».... Передусім необхідно дати право самому гуртківцеві переглянути свій початковий варіант дій.

Методика перевірки навчальних досягнень гуртківців має відповідати меті та методиці викладання предмета. Якщо для перевірки знань існують традиційні способи оцінювання, то перевірка навичок потребує набагато більше часу, а переконатися у виховному ефекті навчання безпосередньо на занятті взагалі майже неможливо. Цінності, особисте ставлення проявлятимуться в реальному житті; завдання ж викладача — дати гуртківцям можливість висловлювати й захищати особисту думку в будь-яких навчальних ситуаціях.

Оцінюючи результати інтерактивного навчання, необхідно враховувати такі умови:


 • підтримувати баланс перевірки знань, навичок;

 • використовувати традиційні та інтерактивні технології оцінювання;

 • застосовувати групове, загальне та індивідуальне оцінювання, самооцінку та взаємооцінку учнів;

• обговорювати з гуртківцями критерії оцінювання;

• враховувати досягнення та індивідуальний прогрес гуртківців.


Мета впровадження інноваційних технологій: забезпечувати нову якість освіти, орієнтуватися на сучасні форми навчання, посилення навчальної самостійної діяльності гуртківців гуртка.
Завдання :

  • забезпечувати можливість рівневої диференціації і індивідуалізації навчання;

  • пропонувати види навчальної діяльності, орієнтуючі гуртківця на набуття досвіду вирішення життєвих проблем на основі знань і умінь, освоєних в рамках даного предмета;

  • забезпечувати організацію навчальної діяльності, що передбачає широке використання форм самостійної, групової і індивідуальної дослідницької діяльності, форми і методи проектної організації навчального процесу.


Актуальність. Сучасні ринкові відносини вимагають, щоб аграрний ринок праці наповнювався висококваліфікованими та конкурентоспроможними робітничими кадрами, рівень професійної підготовки котрих відповідав би вимогам сучасного виробництва та запитам роботодавців. Тому є доцільним застосування новітніх технологій на заняттях гуртка. Висока позитивна мотивація та уміле використання сучасних комп'ютерних та інформаційних технологій може грати роль компенсаторного чинника у разі недостатньо високих спеціальних здібностей або недостатнього запасу необхідних знань, умінь і навиків, що дуже важливо на сучасному етапі розвитку ПТО. Ніяка ефективна педагогічна взаємодія з гуртківцем, неможлива без урахування особливостей її мотивації. Саме це впливає на успішність і результативність у діяльності. Правильне виявлення професійних інтересів і схильностей є важливим прогностичним чинником задоволеності професією в майбутньому.

Результатами впровадження інноваційних технологій, які застосовуються в училищі, повинні стати сформовані уміння кваліфікованого робітника, що актуальні на даному етапі розвитку суспільства:

• здатність вчитися;

• комунікабельність;

• уміння працювати в колективі;

• здатність здійснювати власний вибір і нести за нього відповідальність;

• здатність самостійно мислити і діяти;

• здатність вирішувати нетрадиційні завдання, використовуючи набуті уміння і навички.
Результативність впровадження інновації

Один із найважливіших напрямків інформатизації суспільства – інформатизація освіти – пропонує широке використання засобів інформаційних і комунікаційних технологій у процесі навчання і виховання.

Застосовування інформаційних і комунікаційних технологій доцільно застосовувати при вивченні усіх предметів. При цьому засоби інформаційних і комунікаційних технологій постають як нові інтерактивні засоби навчання, які мають цілий ряд дидактичних особливостей, що дають змогу якісно змінити методи, форми і зміст навчання.

Застосування даних методів під час проведення занять на гуртку дає те, що гуртківці розвивають почуття впевненості в собі, почуття відповідальності, практичні навички та творчі здібності, навчаються виробляти наполегливість при розв’язанні проблем і досягненні успіху, а також розвивають здатність ефективно працювати в команді, формувати навички спілкування, творчого вирішення проблем.

Використовуючи ці технології на заняттях гуртка можна добитися підвищення якості знань учнів на 20 -25 %

Ефективність впровадження інновації

 • розвиток тактовності, впевненість у собі;

 • навчаються співпрацювати з іншими людьми, йти на компроміс, розвивається самосвідомість і в результаті гуртківці вивчають свої сильні та слабкі сторони;

 • усувається почуття напруги та незручності при спілкуванні один з одним;

 • встановлюється більш тісний контакт з товаришами.

Крім електронних носіїв інформації можна ще використовувати і паперові носії з фотографіями процесів і послідовностей, які відбуваються при виконанні тих чи інших процесів.

Учні при виконанні практичних робіт користуються даними фотографіями, щоб добре засвоїти свої навички в роботі.


Додатки:

Досягнення гуртківців і відзнаки

Багато моїх гуртківців закінчили технічні Вузи, працюють провідними спеціалістами по ремонті і настроюванні електронно-обчислювальної техніки, є кандидати технічних наук, працюють в технічних Вузах викладачами, є запрошені для роботи за рубіж.

Досягнення за останні 5 років:

В 2009 році гуртківець Мокін Руслан став переможцем в обласних змаганнях по радіоконструюванні.

В 2010 році гуртківець Тригубець Андрій став переможцем в обласних змаганнях МАН „Зоряний шлях” за наукову роботу „Технічна творчість-космічній медицині”, а в м. Дніпропетровську, на республіканському захисті посів четверте місце і був нагороджений грамотою.

В 2012 році гуртківець Ващук Сергій став переможцем в обласних змаганнях МАН і посів друге місце на республіканських змаганнях.

В 2013 році гуртківець Ващук Сергій став переможцем в обласних змаганнях МАН і за успішний захист пристроїв на ресбуліканських змаганнях одержав призеденську стипендію.

В 2013 році гуртківець Потапський Олександр став переможцем в обласних змаганнях по радіоконструюванні.

В 2013 році гуртківці Потапський Олександр і Поліщук Іван стали переможцями Всеукраїнської виставки-конкурсу науково технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» за що були нагороджені Дипломами. Наказ від 04.07.2013р.

Що характерно що всі ці гуртківці не були відмінниками ні в школі ні в училищі. Так що обдарований учень це учень, який багато може працювати над собою під керівництвом наставника.

Керівник гуртка Швець М.Я. неодноразово нагороджувався грамотами Шепетівської райдержадміністрації, Почесною грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації управління освіти і науки, Почесною грамотою Хмельницького центру науково-технічної творчості, був занесений на районну дошку пошани „Кращі люди Шепетівського району” і на дошку пошани Хмельницького центру науково-технічної творчості.


Література

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004.

2. І.М.Баженова. Педагогічний пошук.-К.:Радянська школа, 1988. – 496с.

3. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті (затверджена Указом Президента України від 17.04.2003р.).

8. В.К.Дяченко. Організаційна структура навчального процесу. – М.,2009.

9. Ю.Б.Зотов. Організація сучасного уроку. Під редакцією П.І.Підкасистого, - М.,2004.

10. М.І.Махмутов. Сучасний урок. 2-е видання. – М.,2005.

11. А.Лавренюк, Л.Малинич. Модернізація освіти. Педагогічний вісник. №2(17). 2003р. с.9-10.

12. Л.Опеньок. Нестандартні форми навчання. Рідна школа. №6. С.75.

13. С.Сисоєва. Педагогічні технології: проблеми, пошуки, перспективи, впровадження. Педагогіка і психологія прфесійної освіти. – Львів,2002р. №6. С15-26.

14. О Царенко. Перспективні напрямки впровадження сучасних технологій навчання. Кіровоград. Наукові записки КПУ. Педагогічні науки. 2002р., вип.42, с.72-74.

15. Демчук. Нетрадиційні форми навчання. Рідна школа. 2005р.,№9. С.65-67.

16. В.Петренко. Форми організації навчання у сучасних педагогічних технологіях. Кіровоград. Наукові записки КПУ. Педагогічні науки. 2002р., вип.42, с.43-44.

17. О.Корсанова. Про технологію диференційованого навчання. Рідна школа. 2001р., №9, с.44-48.

18. В.Костенко. Модульно-розвиваюче навчання. Рідна школа. 2000р., №7, с.17-23.

19. В.Ковтун. Основні ідеї модульно-рейтингової технології навчання. Освіта і управління. (2001), №4, с.104-106.

21. Суворова. Інтерактивне навчання: нові підходи. Доба. 2002р., №4, с.19-20.

22. Крамаренко. Інтегральна технологія навчання як засіб розвитку. Відкритий урок. 2002р., №56, с.7-8.

23. Лактіонов. Мультимедіа. Рідна школа. 2003р., №9, с.45.

24. О.Чинюк. Мультимедіа системи та їх ефективність у системі програмованого навчання. Директор школи, ліцею, гімназії. 2001р., №4, с.47-52.25. Миронюк. Використання комп’ютерної техніки в школі. Комп’ютер у школі і сім’ї. 2003р., №3, с.26-28.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка