Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників вінниця 2013Сторінка28/28
Дата конвертації21.03.2016
Розмір4.7 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

3. Відповідальність і обов’язки завідувача КІІКТ, учителя інформатики, лаборанта щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учнів

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці відповідальність за створення належних, безпечних і здорових умов навчання і праці в КІІКТ несе керівник навчального закладу.

Відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інвентарю несуть завідувач КІІКТ, учителі інформатики.

Відповідальність за стан електрообладнання, вентиляції, водопровідної та каналізаційної систем і сантехнічних споруд у КІІКТ несуть особи, призначені наказом керівника навчального закладу.

Учитель інформатики контролює роботу лаборанта і надає йому практичну допомогу з метою попередження нещасних випадків.

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці завідувач КІІКТ, учителі інформатики проходять один раз на три роки навчання з безпеки життєдіяльності з наступною перевіркою знань.

До обов'язків завідувача КІІКТ з питань безпеки життєдіяльності входить:

- забезпечення безпечних умов для проведення уроків і позаурочної роботи;

- проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності;

- контроль за дотриманням учнями в КІІКТ правил поведінки, чистоти, порядку, правил безпечної експлуатації електротехнічного і іншого обладнання, дотриманням правил пожежної безпеки;

Робоче місце вчителя обладнується системою управління електроживленням навчального комп'ютерного комплексу, яка забезпечує його включення (відключення).

Лаборант КІІКТ, який працює під керівництвом завідувача, учителя інформатики, допомогає їм в організації і проведенні навчальних занять, демонстрацій, позаурочної роботи з навчального предмета;4. Проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

Навчання з питань безпеки життєдіяльності в умовах роботи в КІІКТ навчальних закладів проводиться за допомогою інструктажів відповідно до Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, яким визначається порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів.

Інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями проводить завідувач КІІКТ (учитель інформатики).

Перед початком роботи учнів у КІІКТ завідувач кабінету проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який знайомить їх з правилами поведінки в кабінеті. Запис про проведення первинного інструктажу робиться в спеціальному журналу реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, який зберігається в кабінеті (згідно з додатком).

Первинний інструктаж перед кожним практичним заняттям у КІІКТ проводиться учителем інформатики за інструкціями з безпеки під час навчання відповідно до виконуваних робіт і реєструється в класному журналі на сторінці предмета у розділі про зміст уроку: «Інструктаж з БЖД». Учні, які інструктуються, не розписуються про такий інструктаж.

При порушенні учнями правил, норм, вимог нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності, що можуть призвести або призвели до травмування, аварії, пожежі та інших надзвичайних ситуацій, проводиться позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності. Позаплановий інструктаж також проводиться на робочому місці при введенні в дію нових нормативно-правових актів з питань безпеки життєдіяльності, зміні умов виконання навчальних завдань, у разі скоєння нещасних випадків тощо.

Запис про проведення позапланового інструктажу з безпеки життєдіяльності здійснюється в спеціальному журналі реєстрації інструктажів (додаток).

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності з учнями проводиться у разі організації позанавчальних, позашкільних заходів (олімпіад, турнірів з предмета тощо), при ліквідації аварії, надзвичайної ситуації тощо.

Реєстрація проведення цільового інструктажу з безпеки життєдіяльності здійснюється у спеціальному журналі реєстрації інструктажів (додаток).

Додаток

________________________________________

назва загальноосвітнього навчального закладу
Розпочато: ________20…р.

Закінчено: ________20…р.

Журнал

реєстрації первинного, позапланового, цільовогоінструктажів з безпеки життєдіяльності учнів

у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологійз/п
Прізвище, ім’я та по батькові особи, яку інструк-

тують


Дата прове-

дення інстру-ктажуКлас

Назва інструк-

тажу,


назва інструк-

ції


Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка проводила інструктаж

Підпис особи, яка проводила інструк-

таж


Підписи особи, яку інструк-

тували1

2

3

4

5

6

7

8

Учні розписуються у журналі інструктажу, починаючи з 9 класу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

групувати 1

№ 1/9-503 від 18.07.2013


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Інститути післядипломної

педагогічної освіти


Про використання Інструктивно-методичних

матеріалів з питань створення безпечних умов організації

навчально-виховного процесу

в групі продовженого дня

загальноосвітнього навчального закладу

Надсилаємо для використання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів Інструктивно-методичні матеріали «Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

Зазначені матеріали будуть розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua та надруковані у фахових журналах.
Додаток: Інструктивно-методичні матеріали на 8 арк.

Заступник Міністра Б. М. ЖебровськийДодаток

до листа МОН

від 18.07.2013 № 1/9-503

Інструктивно-методичні матеріали

«Створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в

групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

І. Загальні положення

Інструктивно-методичні матеріали розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону праці».

Державна політика з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в галузі освіти базується на ряді принципів, з яких основними є пріоритет життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, повна відповідальність роботодавця, власника або уповноваженого ним органу, керівника загальноосвітнього навчального закладу (далі – навчального закладу) за створення належних, безпечних і здорових умов праці і навчання, запобігання нещасних випадків та професійних захворювань.

Безпечні умови навчання і праці створюються відповідним середовищем, що сприяє зміцненню здоров’я, збереженню життя і не спричиняє травмування учасників навчально-виховного процесу.

Проведення занять у групі продовженого дня повинно відповідати вимогам безпеки відповідно до:

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63;

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2004 року за № 1121/9720;

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1121;

Державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27 червня 1996 року № 117;

Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти України, Головного управління Державної пожежної охорони МВС України від 30 вересня 1998 року № 348/70, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 800/3240 (далі – Правила пожежної безпеки);

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533;

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160 (далі - Положення про організацію роботи з охорони праці).ІІ. Основні вимоги безпеки під час навчально-виховного процесу

Організація і проведення навчально-виховного процесу у групі продовженого дня в початковій та основній школах здійснюється вихователем, учителем іншим працівником навчального закладу (далі - вихователь). Склад групи продовженого дня і прізвище вихователя затверджуються наказом керівника навчального закладу на початку начального року.

Навчальні приміщення (класні кімнати, кабінети) повинні бути віддалені чи ізольовані від приміщень, що є джерелами шуму, запахів (майстерні, спортивні, актові зали, їдальні, харчоблоки тощо) та об’єктів можливої підвищеної небезпеки для учнів.

Приміщення для відпочинку (сну) учнів 1 класу слід обладнувати в окремій кімнаті (блоці), де відсутні шуми та запахи. Під час сну вихователь має стежити за учнями, котрих розміщують на другому ярусі ліжок, утримуючи в належному стані поручні, паски для їхнього страхування. Тривалість відпочинку (сну) першокласників 1,5 год.

У приміщеннях навчального закладу, зокрема, в класних кімнатах (кабінетах) температура повітря повинна бути 17 – 20 ºС, у спальних приміщеннях – 18 – 20 ºС.

Відповідно до вимог повітряно-теплового режиму класні кімнати (кабінети) слід провітрювати на перервах. Наскрізне провітрювання навчальних приміщень слід здійснювати до початку і після закінчення занять, на великих перервах. Фрамугами та кватирками слід користуватися протягом всього року. Вікна дозволяється відчиняти вихователю або техпрацівникові у приміщеннях лише 1-го поверху. На другому та третьому поверхах можна відкривати лише фрамуги, кватирки.

У разі несправності будь-якого шкільного обладнання, меблів учні мають негайно припинити користування ними, вихователь повинен повідомити про це керівника або завідувача господарською частиною навчального закладу.

Пожежна безпека в групі продовженого дня забезпечується відповідно до Правил пожежної безпеки, зокрема, не дозволяється використовувати джерела відкритого вогню (свічки, гасові лампи та ліхтарі тощо), нестандартні електронагрівальні пристрої з метою опалення класних приміщень, використовувати електроплитки, електрочайники, кип’ятильники для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень.

У разі виникнення пожежі вихователь має негайно організовано вивести учнів з приміщення навчального закладу згідно з планом евакуації, повідомити про це адміністрацію  навчального закладу, викликати службу порятунку за відповідним номером телефону. При евакуації вихователю необхідно переглянути усі шафи, столи, де учні могли б заховатися, останнім вийти з приміщення класної кімнати, закривши щільно вікна і двері, щоб полум’я не поширювалось до інших приміщень.

При незначному загорянні слід негайно відключити електроприлади та загасити полум’я первинними засобами пожежегасіння, можна збити полум’я одягом, накрити мокрою тканиною. Таку роботу виконують вихователі, технічні працівники (дорослі). Вогнегасники мають розміщуватися на стендах або пожежних щитах, про місце знаходження яких зазначається у планах евакуації зі шкільного приміщення.

Для практичного застосування правил безпеки під час евакуації необхідно проводити навчальну евакуацію учнів під час проведення Дня цивільного захисту в навчальному закладі.

У класній кімнаті (кабінеті) групи продовженого дня мають бути розміщені правила поведінки учнів на прогулянках, інструкції з пожежної та електробезпеки, правила дорожнього руху тощо.ІІІ. Організація та безпечне проведення навчально - виховної роботи з учнями у групі продовженого дня

3.1. Вимоги щодо організації навчально-виховного процесу

Відповідальність за життя і здоров’я учнів під час проведення занять у групі продовженого дня покладається на вихователя, який проводить їх.

Під час проведення занять у групі продовженого дня учням дозволяється перебувати в класних кімнатах, кабінетах, спортзалі, шкільних майстернях лише під наглядом вихователя, користуватися спортінвентарем, займатися на спортивних майданчиках з тренажерним спортивним обладнанням після проведення вихователем інструктажу з безпеки проведення таких занять. Під час проведення спортивних занять учні мають користуватися спортивним одягом та взуттям, що відповідають їхньому розміру.

Учням не дозволяється залишати територію навчального закладу без дозволу вихователя. Це може призвести до небезпечних ситуацій, що спричиняють нещасні випадки.

Одним із видів діяльності учнів у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри, суспільно – корисна праця на пришкільній ділянці тощо), а після завершення самопідготовки – участь у заходах емоційно-розвивального характеру (робота в гуртках, ігри, вікторини, підготовка і проведення концертів художньої самодіяльності тощо). Тривалість прогулянки для учнів протягом дня має бути не меншою, ніж 1,5 год.

Під час самопідготовки учні мають дотримуватися правил безпечної поведінки, як під час уроків. Учнів, які виконали завдання самопідготовки раніше інших, слід завантажити іншими видами робіт з навчальної діяльності (за вибором учня).

Для профілактики стомлюваності, зору, зняття напруження та формування правильної постави учнів початкової і основної школи на заняттях (уроках) у групі продовженого дня слід проводити фізкультпаузи, фізкультхвилинки, гімнастику для очей (через кожні 15 – 20 хв навчальної діяльності протягом заняття).

На перервах учні повинні дотримуватися правил безпеки: не бігати коридорами, не штовхатися, не застосовувати фізичну силу проти товаришів, не влаштовувати бійки, не ображати інших тощо, не сідати на підвіконня, перила східців, елементи системи опалення тощо. Рухатися коридором слід з правого боку, підніматися та спускатися на поверхи приміщення - сходинками праворуч.

Для організації і контролю порядку у другій половині навчального дня (групах продовженого дня) призначається щоденне чергування вихователів згідно з графіком, затвердженим керівником навчального закладу.

Учні мають виконувати вказівки вихователя, чергового вихователя (учителя) щодо дотримання правил безпечної поведінки, адекватно реагувати на зауваження та пропозиції дорослих, чергових учнів.

До господарських, технічних приміщень навчального закладу вхід учням без дозволу вихователя забороняється.

Під час роботи в групі продовженого дня вихователь повинен звертати увагу учнів на вимоги безпеки до об’єктів можливої підвищеної небезпеки на території навчального закладу, перелік яких визначається керівником навчального закладу в плані роботи з цивільного захисту.

Ігри з учнями на території навчального закладу слід проводити, як правило, на ігрових майданчиках, засипаних піском або гравієм, чи ділянках з трав’яним покривом (засіяних невисокою травою).

Не дозволяється стороннім особам відвідувати учнів під час проведення занять без дозволу чергового вихователя (учителя), чергового заступника керівника навчального закладу.

На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати учнів у зручний для батьків час у супроводі дорослих (родичів, старших учнів, інших осіб, які вказані у заяві). Якщо за заявою батьків (осіб, які їх замінюють) учневі дозволено залишати групу продовженого дня і самостійно прямувати додому після закінчення занять, відповідальність за здоров’я і життя учня несуть батьки (особи, які їх замінюють).

Після закінчення занять у групі продовженого дня учні в супроводі вихователя організовано залишають класну кімнату (кабінет) і приміщення навчального закладу.

Після закінчення занять у групі продовженого дня чи позакласних заходів перебування учнів у приміщенні та на території навчального закладу не дозволяється.

3.2. Вимоги до організації суспільно - корисної праці та робіт з самообслуговування учнів

Під час проведення занять у групі продовженого дня учні беруть участь у різних видах трудової діяльності навчального закладу. При цьому вони повинні дотримуватися правил безпеки і дбайливо ставитися до шкільного майна.

До трудової діяльності в навчальному закладі відноситься суспільно-корисна праця, самообслуговування та інші види діяльності: утримання в чистоті і порядку класної кімнати (кабінету), спортивних майданчиків, робота на пришкільних ділянках (озеленення, посадка, полив, догляд за рослинами тощо), робота в куточку живої природи, садках, оранжереях, теплицях тощо.

Усі види робіт повинні проводитися з дотриманням правил охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

У процесі самообслуговування учні можуть виконувати прибирання класних кімнат (кабінетів) лише вологим методом з наступним провітрюванням приміщення. Миття підлоги дозволяється учням лише з 10 років з використанням швабри і гумових рукавичок.

Учні 2 – 4 класів можуть брати участь у прибиранні території навчального закладу, доглядати за квітами, а учні 5 – 9 класів – у генеральному та щоденному прибиранні пришкільної ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати, поливати дерева тощо). Одноразова тривалість роботи із самообслуговування учнів 2 – 4 класів не повинна перевищувати 30 хв (1 год на тиждень), для учнів 5 – 9 класів – 45 хв (2 год на тиждень). Учні повинні працювати у спеціальному одязі (відповідне взуття, халат чи фартух, головний убір, гумові рукавички).

Перед кожним видом праці вихователь повинен провести інструктаж з безпеки роботи з відповідними інвентарем та пристосуванням.

Учні не допускаються до виконання роботи, що є небезпечною для їхнього життя і здоров’я (робота із значним фізичним навантаженням, миття вікон, використання хімічних речовин для прибирання, очищення даху від снігу, льоду, перенесення скла та виробів з нього, прибирання санітарних кімнат, сходів, спортивних приміщень, догляд за хворими тваринами тощо).

3.3. Вимоги до забезпечення учнів групи продовженого дня питною водою і харчуванням

Для забезпечення учнів питною водою обладнуються питні фонтанчики, автоматичні крани з температурою води не більше + 25º С. Допускається забезпечення класної кімнати (групи) спеціальними ємкостями (пляшками) з питною водою та одноразовими склянками.

Організація харчування учнів у навчальному закладі здійснюється відповідно до нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України.

При харчоблоці навчального закладу повинні бути списки учнів, які знаходяться на диспансерному обліку і потребують дієтичного харчування.

Вихователь зобов’язаний чітко організовувати харчування учнів згідно з порядком, визначеним відповідним наказом керівника навчального закладу.

Контроль за організацією харчування та правилами поведінки учнів у їдальні здійснює вихователь.3.4. Вимоги до організації та безпечного проведення екскурсій, походів, практичної діяльності в довкіллі

Практична діяльність учнів групи продовженого дня у довкіллі здійснюється з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, пізнавальних можливостей, здібностей, інтересів учнів, зі створенням безпечних умов для їхнього життя і здоров’я.

Рішення про можливість проведення прогулянки, екскурсії тощо на відкритому повітрі приймає вихователь.

При спекотній погоді бажано не проводити прогулянки під відкритим сонцем. У таку погоду учні мають знаходитися під тентом чи спеціальним накриттям або в бесідках з покрівлею. Знаходячись на сонці, кожен учень (учениця) має одягнути головний убір.

У дощову, засніжену погоду прогулянки на свіжому повітрі проводяться під накриттям – тентами, у захищеному від вітру та снігу місці.

Для організації та проведення місцевих екскурсій, походів у межах міста, села наказом директора навчального закладу призначається керівник екскурсії (учитель, вихователь), який визначає маршрут екскурсії, готує відповідні документи на її проведення.

Перед проведенням екскурсії керівник повинен ретельно обстежити ту ділянку природного оточення, куди будуть приведені учні, обрати безпечні місця, де відсутні небезпека нападу хижих, отруйних тварин (змій, павукоподібних, багатоніжок тощо); болота, трясовини тощо.

Підготовлену інформацію про місцеву фауну та флору, про можливі зустрічі з небезпечними та хижими тваринами, з отруйними рослинами, грибами під час екскурсії (походу) та способи захисту від них керівник екскурсії має повідомити учасників.

Місце екскурсії та відстань до неї визначається, виходячи з фізичних можливостей учнів. При цьому слід ураховувати особливості дороги і стан погоди.

Перед проведенням екскурсії (походу) слід провести інструктаж з питань безпечної поведінки учнів під час заходу. До організації та проведення практичної діяльності в довкіллі доцільно залучати і батьків.

Під час перевезення учнів до місця екскурсії (походу) за допомогою транспорту (залізничного, автотранспорту, міського електротранспорту тощо) слід користуватися правилами безпеки, що зазначені в Основних вимогах щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2007 року. № 450/167, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за № 614/13881.

3.5. Планування роботи вихователя групи продовженого дня з питань безпеки життєдіяльності

Відповідно до листа Міністерства освіти України від 15 травня 1995 року № 1/9-169 до посадової інструкції вихователя мають вноситися конкретні обов’язки та відповідальність з безпеки життєдіяльності.

До плану роботи вихователь групи продовженого дня включає пункти щодо:

проведення днів, тижнів, місячників, заходів з актуальних питань безпеки життя і здоров’я учнів;

перегляду фільмів про шкідливість тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, ігроманії з урахуванням вікових особливостей дітей; проведення бесід, творчих конкурсів, читання науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань, інших питань безпеки життєдіяльності;

організації, підготовки та оформлення матеріалів виставок, стендів з питань безпеки життєдіяльності тощо.

Особливу увагу слід приділити роботі з попередження побутового травматизму, ознайомленню з діями у разі виникнення нещасних випадків у побуті, наданню першої домедичної допомоги потерпілим.

Планування роботи в групі продовженого дня передбачає проведення групових занять, конкурсів, спортивних змагань, стартів та інших культурно-масових заходів, що сприяють зміцненню здоров’я учнів, вчать учнів правил безпечної поведінки під час навчально-виховного процесу і в побуті.

При організації і проведенні планової роботи в групі продовженого дня слід використовувати навчально-наочні посібники, технічні засоби навчання, що знайомлять учнів з правилами безпечної поведінки.

3.6. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в групі продовженого дня

Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці перед початком навчального року на першому занятті в групі продовженого дня та перед виконанням кожного завдання, пов’язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів тощо, а також перед початком канікул вихователь проводить з учнями первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який реєструється в журналі групи продовженого дня відповідно у графах «Короткий запис виховних заходів» або «Час проведення та зміст спортивної години, прогулянок».

Позаплановий інструктаж з учнями проводиться у разі нещасного випадку, що трапився під час навчально-виховного процесу.

Цільовий інструктаж проводиться з учнями перед проведенням позакласних, позашкільних заходів (екскурсії, походи, спортивні змагання тощо), суспільно-корисної праці (прибирання територій, приміщень, робота на навчально-дослідних ділянках тощо).

Позаплановий та цільовий інструктажі проводить вихователь, який відповідає за проведення заходу.

Реєстрація позапланового та цільового інструктажів здійснюється у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, що знаходиться в класній кімнаті (кабінеті).

Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед проведенням спортивних ігор, прибиранням території навчального закладу, інших робіт у групі продовженого дня не реєструється у вищезазначеному журналі, запис про проведення такого інструктажу вихователь робить у журналі групи продовженого дня.

Реалізація вихователем вимог безпеки життєдіяльності учнів гарантує їх безпеку навчання у групі продовженого дня.


на допомогу освітянам до нового 2013/2014 навчального року

інформаційно-методичні матеріали
Інформація про виховний процес в школі-інтернат, проведення самопідготовки в школі-інтернат.

http://www.mon.gov.ua/laws/MON_363.doc

http://www.bdpu.org/scientific_published/pedagogics_1_2007/14.doc

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2008_03/polyanovska.pdf

http://ua.textreferat.com/referat-13424-2.html

http://www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/ppmb/texts/2009_5/09omnlco.pdf

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/36446.html

http://loippo.blogspot.com/2009/04/blog-post_1487.html

http://www.zippo.net.ua/didakt/prof/Internat/internat3.htm

http://www.zippo.net.ua/index.php?page_id=125

http://festival.1september.ru/authors/210-223-160/

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00013943_0.html

http://www.psyparents.ru/index.php?view=articles&item=635&cat=6&sc=44&full=yes

http://pedvosp.ru/index/0-16

http://www.studzona.com/referats/view/14735

http://bibl.kma.mk.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2006/50-37-17.pdfhttp://www.childpsy.ru/dissertations/id/18900.php
Інтерактивні методи навчання на уроках фізичного виховання

festival.1september.ru/subjects/17/

revolution.allbest.ru/sport/

www.kgafk.ru/kgufk/html/031100.html

www.eduhmao.ru/info/1/3813/24360/

www.mosedu.ru/ru/tutor/methods/interactive.php

www.crimea.edu/edu/min/program/instruk_p/2004_05/index.htm

www.np-felix.ru/373/376/

www.wwww4.com/w3202/463412.htm

lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2004n2/p54-61.htm

www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/zmanovski2.htm

www.teacher-edu.ru/standart/standart033100.doc

www.egpu.ru/lib/elib/Data/Content/128717490369531250/Default.aspx

www.kursovik.kz/pedagogika.htmlwww.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PhVSTS/texts/2008-1/08zhaapt.pdf

Програми для гуртків позашкілля (міністерські) з естетичного напрямку (музика, вокал,малюнок, хореографія)

1. Збірник програм для гуртків художньо-естетичного, декоративно-прикладного та технічного напрямів: Для позашкіл. та загальноосвіт. навч. закл. / Управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації ; Хмельницький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Хмельницький обласний центр естетичного виховання / П.В. Загаровський (уклад.) — Хмельницький : Видавець Мошак М.І., 2004. — 255с.

2. Програми для гуртків, секцій, творчих об'єднань позашкільних закладів суспільногромадського та художньо- естетичного напрямку / Інститут змісту та методів навчання / Луіза Іванівна Ковбасенко (ред.), Людмила Михайлівна Павлова (ред.). — К., 1996. — 400с.

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/average

http://teacher.at.ua/publ/46-1-0-1931

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.808.1&nobreak=1#st0

http://osvita.ua/school/out_edu/732

http://www.osvita.irpin.com/viddil/v5/d111.htm

http://209.85.129.132/search?q=cache:a5lambQZgXcJ:www.ippo.org.ua/files/МЕТОДИЧНА_РОБОТА/Порадник_методиста/17.1.doc програми для гуртків позашкілля з естетичного напрямку&cd=16&hl=uk&ct=clnk&gl=ua
Інформація про організацію роботи шкільного євроклубу.

http://www.dialogue-centre.com/attach/Euroclubs.doc

http://tolerant.org.ua/category/news/shkilni_evroklubi_prezentuvali_malovidomi_storinki_kulturnoi_ta_istorichnoi_spadszini_vinnichchini.html

http://www.viche.info/journal/140/

http://www.innovate.at.ua/news/1-0-1

http://www.euroclub.rv.ua/node/51

http://www.euro.lecos.org/content/view/15/8/

http://www.euroclubs.at.ua/news/1-0-5
Сайти, з яких можна скачати новорічні мелодії (пісні, танці) .

http://www.promoroz.ru/stihipesni/pesni_rus.php

http://www.promoroz.ru/stihipesni/pesni_eng.php

http://mp3-all.ru/modules.php?name=Pages&page=113

http://vamskidka.ru/?page_id=84

http://www.life-lyrics.ru/newyear/232-novogodnie_khity.html

http://detkam.e-papa.ru/mp/67/

http://www.zachot.ru/index.php?m=artist&aid=6140

http://www.audio-studio.ru/new_year_christmas_mp3.html

http://ded-moroz-penza.narod.ru/songs2007/song03.htmlhttp://newyear.redday.ru/haha/nymp3.asp
http://www.mon.gov.ua/

http://iitzo.gov.ua/

http://zakon4.rada.gov.ua/laws

http://ostriv.in.ua/

http://www.education-inclusive.com/

http://www.krok.org.ua/

http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Content&id=18

http://www.solnet.ee/parents/log_58_3.html

http://uasp.org.ua

http://corr.ks.ua

http://vuhovatelyu.org.ua

www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=122

http://community.livejournal.com/specpsy

http://ucheba.com

www.canada-ukraine.org

www.canada-ukraine.org/ukr_Journal.htm

http://azps.ru

http://azps.ru/articles/kid

www.childpsy.ru

www.psihologu.info

www.psiholognew.com

www.psy.org.ru

www.detisite.ru

http://pedsovet.org

www.inter-pedagogika.ru

www.otrok.ru

www.lekoteka.ru

www.specialneeds.ru

http://ukrmed.org.ua

www.neuronet.ru

http://psyinfo.ru

http://skazkater.narod.ru

www.detskiysad.ru

http://eprudius.narod.ru/glavnaya.htm

www.zakon.meta.ua

Нормативна база спеціальної освіти

В цьому розділі розміщені посилання, за якими Ви можете ознайомитись з опублікованими в Інтернет нормативними документами, що регулюють питання виховання і навчання дітей з особливими потребами, а також соціальний і правовий статус інвалідів.


На даній сторінці представлені сайти, які містять бази даних нормативних актів. Посилання безпосередньо на окремі документи Ви можете знайти у відповідних підрозділах.

Каталог сайтів

Законодавство України http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi


Сайт з офіційного веб-серверу Верховної Ради України, містить документи Верховної Ради, Кабінету Міністрів, укази та розпорядження Президента, міжнародні документи з постійним оновленням і можливостями пошуку.

Нормативні акти України www.nau.kiev.ua
База даних нормативних актів з постійним оновленням і можливостями пошуку.

МетаЗакони www.zakon.meta.ua
Пошук у нормативно-правових документах, які знаходяться на сервері Верховної Ради України.

Нормативна база дошкільної, середньої та позашкільної освіти www.mon.gov.ua/education/average


Сторінка офіційного сайту Міністерства освіти і науки України.

Загальна середня освіта в Україні www.znz.edu-ua.net


Система нормативно-правового і програмно-методичного забезпечення освіти в Україні, в тому числі нормативні акти про особливості діяльності спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів www.znz.edu-ua.net/rb.php?r=6

Декларації, конвенції та угоди ООН щодо прав інвалідів www.un.org/russian/documen/declarat/disabledmenu.htm


Сторінка російськомовної версії сайту Організації Об'єднаних Націй.

Національна асамблея інвалідів України http://naiu.org.ua


В розділі "Законодавство" є тематична підборка нормативних актів, в тому числі міжнародних, які стосуються правового статусу інвалідів.

Інтернет-енциклопедія сім'ї, материнства і дитинства www.uaua.info/content/?action=main&id=57


Сторінка сайту, яка містить нормативні документи та іншу інформацію щодо всиновлення дітей в Україні.Сайти для педагогів і психологів: загальні

Шановні колеги!

В цьому розділі ми розмістили посилання на Інтернет-ресурси, орієнтовані на педагогів і психологів, в тому числі - спеціалістів з навчання і виховання дітей з вадами розвитку. Як правило, кожний сайт надає різні можливості: ознайомитись зі статтями, скористуватися довідником, обговорити проблему на форумі і т. ін.
В окремі підрозділи винесені сайти більш вузької тематики, присвячені проблемам навчання, виховання, лікування дітей з певним дефектом.


Українська асоціація корекційних педагогів http://uasp.org.ua

Корекційна освіта Херсонщини http://corr.ks.ua

Український портал для вихователів дошкільних навчальних закладів http://vuhovatelyu.org.ua

Діти України www.children.edu-ua.net/documents.php?section_id=122

Сторінка для освітян порталу "Діти України", містить посилання на ресурси мережі Інтернет, які можуть бути корисні педагогам, в тому числі - працівникам спеціальної освіти.


Острів Знань http://ostriv.in.ua

Освітній шкільний інтернет-портал. Містить статті, методичні матеріали та ін. Є розділ "Навчання дітей з особливими потребами"

Товариство Живого Журналу, присвячене проблемам дефектології http://community.livejournal.com/defektologija


Товариство Живого Журналу "Спеціальна психологія" http://community.livejournal.com/specpsy

Все для дитячого садка www.ivalex.vistcom.ru

Методичні розробки, консультації для вихователів, конспекти занять, матеріали з безпеки життєдіяльності, ігри, казки, пісеньки; працює форум.

Освітній портал "Учеба" http://ucheba.com
Некомерційний інформаційний ресурс Російського Интернету для тих, хто професійно пов'язаний зі сферою освіти. Розділи: Посібники, Уроки, Методики.

Канадсько-українська мережа досліджень www.canada-ukraine.org

Сайт англійською та українською мовами, присвячений співробітництву в галузі спеціальної педагогіки.  Частина сторінок - ще в розробці. Електронний журнал  www.canada-ukraine.org/ukr_Journal.htm

А.Я.Психологія http://azps.ru

Сайт містить статті з різних галузей психології, в тому числі - з дитячої психології http://azps.ru/articles/kid (фактично - гіперпідручник), тести, програми тренінгів, словник психологічних термінів, є розділ для батьків.

Дитячий психолог: психологія для спеціалістів www.childpsy.ru

Сайт є тематичним науково-методичним авторським проектом з вікової психології та деяких галузей дитячої психології. Містить публікації наукових результатів психологічних і педагогічних досліджень, призначені для широкого кола читачів: психологів, педагогів, студентів. Є матеріали з нейропсихології, педагогічної, клінічної, спеціальної психології, психодіагностики, з питань організації діяльності психологічної служби.

Енциклопедія шкільного психолога www.psihologu.info


Діагностична і корекційна робота: методики, корисні поради, статті; бібліотека психолога, документація. Каталог посилань, форум.

На допомогу психологу. Діагностичні тести і методики для дошкільного і шкільного віку www.psiholognew.com


Сайт призначений для студентів психологічних і педагогічних спеціальностей, шкільних психологів, педагогів і батьків. Містить психологічні методики для різних вікових груп, ігри і вправи на розвиток уваги, пам'яті, мислення і корекцію емоційної сфери, особистості, порушень спілкування, наукові та популярні статті, книги, посилання на корисні ресурси з психології.

Нейропсихологія дитячого віку www.psy.org.ru


Сайт створений співробітниками "Центру интелектуального розвитку дитини", заснованого на базі кафедри клінічної психології Московського Психолого-Соціального інституту. Містить статті, анотації книг з нейропсихології дитячого віку.

"Детисайт" www.detisite.ru

Психолого-педагогічне Інтернет-видання. Містить наукові та практичні матеріали з питань дитячої психології, педагогіки, медицини, запрошує до участі в дискусіях і семінарах. Розділи: психологія раннього віку, психологія навчання дитини, логопатологія, практика виховання дошкільників,  методичні матеріали.

Всеросійська інтернет-педрада http://pedsovet.org

Розділи сайту: "Інформація", "Технології", "Навчальні заклади", "Методика і досвід" та інші. Працює форум, в тому числі - розділ "Спеціальна (корекційна) освіта "

Inter-Педагогіка www.inter-pedagogika.ru

Сайт Ірини Хоменко для вчителів і батьків. Є бібліотека книг, методичних рекомендацій з педагогіки, психології дітей і підлітків; форум, можливість отримати консультацію.

Важкі діти www.otrok.ru

Сайт для вчителів, лікарів, батьків про порушення поведінки у підлітків, шкідливі звички, розлади шкільних навичок. Є бібліотека повнотекстових видань з теми, форум.

Російська Лекотека www.lekoteka.ru

Російська Лекотека - це система психолого-педагогічного супроводу сімей, які виховують дітей з проблемами розвитку. Для спеціалістів пропонується нормативна документація, каталог обладання, ігрових і методичних матеріалів, відповіді на питання, інформація про курси.

Діти з особливостями розвитку www.specialneeds.ru

Сайт містить базу даних спеціальних закладів для дітей з особливими потребами м. Москви. Є статті з окремих питань спеціальної психології та педагогіки, форум.

Каталог медичних сайтів України http://ukrmed.org.ua


База даних-реєстр медичних ресурсів УкрНету, в якій зібрані всі відомі авторам сайту сторінки медичної тематики, які стосуються України.

Інформаційна медична мережа "Невронет" www.neuronet.ru


Об'єднує сайти з неврології, психоневрології та суміжних галузей медицини. Загальний для сайтів усіх учасників мережі перелік посилань дозволяє швидко знайти необхідну інформацію.

Служба практичної психології освіти МО РФ http://psyinfo.ru


Офіційний сайт Федерації психологів освіти Росії.

Товариство казкотерапевтів http://skazkater.narod.ru


Є приклади терапевтичних казок, посилання на колекції казок.

Дитячий портал "Солнышко" www.solnet.ee

Проект орієнтований на три основні групи відвідувачів: на дітей (ігри, конкурси, казки, розмальовки, дитячий журнал, віртуальна школа, форуми); на батьків (on-line консультації з виховання, раннього розвитку і освіти дітей, обмін досвідом, форуми); на педагогів (скарбничка дидактичного та сценарного матеріалу, авторські методики і розробки).

Сторінка "Виртуальная школа" - уроки, тексти, ілюстрації за темами: готовність до школи, навчання історіі, математиці, російській мові, малювання і т.д. www.solnet.ee/school/index.html


Детский сад.Ру www.detskiysad.ru


Сайт для батьків і педагогів. Містить статті про фізичний розвиток дітей, про основи дитячої гігієни, про значення дитячих ігор у виховному процесі, про трудове виховання дитини, про организацію святкових ранків у дитячому садку, про деякі дитячі хвороби та про багато іншого.

Сторінки дитячого психолога Олени Прудіус http://eprudius.narod.ru/glavnaya.htm


Статті, рекомендації дитячого психолога; дидактичні, творчі, психокорекційні ігри, казки, каталог посилань.

Методики, конспекти

Діагностичні методики. Тести
Розвиваючі методики
Корекційні методики, методичні розробки, конспекти занять
Методики психологічних тренінгів
Мовленнєвий матеріал
Різне

Діагностичні методики. Тести

Опис психодіагностичних методик на сайті Псі-шпаргалка http://psylist.net

Психологічний практикум http://psylist.net/praktikum


Стимульний матеріал http://psylist.net/stimulmat
Психологія дитини http://psylist.net/pedagog
Проективна техніка http://psylist.net/promet

Персональний сайт Наталі та Михайла Семаго http://nmsemago.narod.ru


Представлені публікації, розробки Наталі та Михайла Семаго, в тому числі Діагностичний комплект Семаго.

Практичні рекомендації з проведення спостереження за дітьми (автор - Н.Семаго), розміщені на сайті газети "Школьный психолог" http://psy.1september.ru

Спостереження переглянути
Цілеспрямованість діяльності (регуляторна зрілість) переглянути
Рухова сфера (моторика) переглянути
Психолого-педагогічна діагностика дошкільників з порушеннями інтелекту: методичний посібник / [Чурай А.Л., Ведернікова Н.В., Кваріані І.А., Кириченко О.І., Козлова С.С., Козьміна І.А., Коростеліна К.В., Котенко А.Б., Кулявець Ж.В., Лукашевич Н.В., Нечитайло Н.Є., Полещук С.В., Савицька Л.Г.]; за ред. С.В.Полещук.

Переглянути: український варіант; російський варіант.

Діагностика рівня сформованості загальнонавчальних вмінь і навичок школярів. М.Ступницька http://psy.1september.ru/article.php?ID=200600712

Методика оцінки рівня розвитку зорового сприйняття дітей 5-7,5 років. М.Безруких http://dob.1september.ru/2002/06/7.htm  Демонстраційні картки до методики http://dob.1september.ru/2002/07/14.htm

Найбільш типові тести для визначення ліворукості. По книзі М.М. Безруких «Леворукий ребенок»


http://dob.1september.ru/article.php?ID=200301604

Діагностика розвитку дітей від 3 до 10 років http://adalin.mospsy.ru/l_01a_00.shtml

Описи діагностичних методик, розміщені на сайті Психологічного центру "Адалін": діагностика пам'яті, уваги, мислення, навичок навчальної діяльності, особистості.

Описи тестів з необхідним стимульним матеріалом з сайту А.Я.Психологія http://azps.ru/tests

- тест Равена

- тест Кеттела


- проективні тести
  та багато інших!
- розділ "Тести для дошкільників і молодших школярів"

Професійні психологічні тести http://vsetesti.ru

Метод кількісної оцінки рухових, мовленнєвих і психічних функцій дитини для раннього виявлення затримки вікового розвитку

Джерело: Інтернет-видання "Медицинский научный и учебно-методический журнал" www.medic-21vek.ru

Частини:  1 , 2 , 3 , 4 , 5 .

Методика оцінки нервово-психічного розвитку дітей раннього віку, схвалена Мінздравом РФ. Результати проведення обстеження дозволяють провести диференційну діагностику відхилень у розвитку і на цій основі скласти для дитини індивідуальну корекційну програму.

Методика вивчення стану психофізичної готовності дітей із ДЦП до навчання з сайту Херсонського обласного центру реабілітації для дітей-інвалідів переглянути

нагору

Розвиваючі методики

Розвиваючі ігри і вправи з сайту "Адалін" http://adalin.mospsy.ru/l_01_00.shtml

Розвиток сприйняття, мислення, пам'яті, уваги, мовлення, творчих процесів, самоконтролю, читання, письма, рахунку, уявлень про оточуючий світ, моторики, дитячої обдарованості.

Розвиваючі ігри з сайту ДЕФЕКТОЛОГ.ru www.defectolog.ru

- моторика рук


- увага
- пам'ять
- мислення
- математика у віршах
- для дітей з вадами зору
- для дітей з вадами опорно-рухового апарату
- для дітей з вадами слуху
- для дітей першого року життя

Тренинг Монтесорі www.trening.montessoricity.ru


Сторінка "Виртуальная школа"  дитячого порталу "Солнышко" www.solnet.ee/school/index.html
Уроки, тексти, ілюстрації за темами: готовність до школи, навчання історіі, математиці, російській мові, малювання і т.д.

Матеріали з сайту "Все для дитячого садка" www.ivalex.vistcom.ru

розвиваючі та навчальні ігри переглянути

"Сборник дидактических игр по формированию системного мышления дошкольников" И.Я.Гуткович, О.Н.Самойлова, (Ульяновськ, 1998) www.trizminsk.org/e/260015.htm

Методичні матеріали з "Детисайта" http://detisite.ru/parents/techniques

Ігри в сухому басейні переглянути 


Тренінгові вправи з російської мови (для 1-го класу початкової школи, Росія) переглянути
Творчі ігри для дітей раннього і дошкільного віку переглянути
Музична терапія: приклади вправ для групових занять переглянути

нагору

Корекційні методики, методичні розробки, конспекти занять

Методичні матеріали Херсонського обласного центру реабілітації для дітей-інвалідів http://rehabcentre.opti-mail.net

Розділ "Методичні розробки" переглянути


Методичні рекомендації щодо організації логопедичної роботи в центрі реабілітації дітей-інвалідів переглянути

Матеріали методично-консультативного круглого столу “Національні свята та народні традиції у навчально-виховному процесі”переглянути

Конспекти занять переглянути
Ігри з піском переглянути

Методичні матеріали Херсонського спеціалізованого дитячого садка № 8 http://detskiysad.opti-mail.net/method.htm


Наведені конспекти занять, програма з розвитку мовлення і ознайомлення з оточуючим, методичні рекомендації з пісочної терапії.

Методичні розробки вчителів-логопедів м.Херсона

Наочні посібники для логопедичних занять, автор - вчитель-логопед О.В.Бурлакова переглянути 
Індивідуально-підгрупова робота з подолання вад звуковимови у дітей (збірка практичних матеріалів творчої групи вчителів–логопедів дошкільних закладів) переглянути
Методичний посібник «Взаємозв’язок логопеда та батьків в роботі по закріпленню набутих мовленнєвих навичок», автор - вчитель-логопед Н.В.Азовська переглянути

Методичний посібник «Взаємозв’язок в роботі логопеда та вихователів різних вікових груп в умовах логопункту», автор - вчитель-логопед Н.В.Азовська переглянути

Заняття з корекції звуковимови «Диференціація звуків П-Б», автор - вчитель-логопед А.П.Савіна переглянути

Корекційні методики з сайту "Адалін" http://adalin.mospsy.ru/l_02_00.shtml

Корекція дитячих страхів, тривожності, сором'язливості, імпульсивності, гіперактивності, повільності, агресивності; корекційні методики для аутичних, нервових, важких дітей.

Матеріали з сайту "Учительской газеты" www.ug.ru

"Ілюзія краси": урок з основ композиції одягу для слабозорих дітей переглянути
Практичні рекомендації щодо навчання слабочуючих дітей для педагогів масових закладів переглянути

Матеріали з сайту "Все для дитячого садка" www.ivalex.vistcom.ru

Методичні розробки переглянути
Конспекти занять переглянути

нагору

Методики психологічних тренінгів

Вправи для психологічних тренінгів з сайту А.Я.Психологія http://azps.ru/training

- розминка


- комунікативні вправи
- керування психічним станом
- підготовка до школи
- вправи на розвиток інтелектуальних здібностей
- вправи особистісного росту
- профорієнтаційні ігри

нагору

Мовленнєвий матеріал

"Словограй". Літературний сайт Ігоря Січовика http://slovogray.narod.ru
Дитячі вірші, ігри зі словами, оповідання, казки, загадки, скоромовки, каламбури, дражнилки.

Світ дитини www.abetka-logopedka.org


Приказки, загадки, лічилки, чистомовки, абетка у віршах, пальчикова гімнастика.

Безплатна дитяча електрона бібліотека КП http://flashsait.com


Ігры, мультфільми, дитячі вірші, дитячі книжки та аудіо-книжки, казки та аудіо-казки, дитячі пісні mp3.

Мовленнєвий матеріал на російській мові з бібліотеки логопедичних матеріалів http://logopediya.narod.ru/library.html

Соболева А.В. Загадки-смекалки. Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М., 2000. переглянути
И.Г.Сухин. Избранные страницы из учебного пособия И.Г.Сухина "Чистоговорки, наоборотки, запрятки на звук "С" переглянути
Матеріали для самостійних занять переглянути

нагору

Різне

Матеріали з сайту Ребенок.ру www.kid.ru/index.php3

- дитячі загадки

- дитячі розмальовки
- дитячі пісенькі: тексти, караоке
- дитячі книжки: архівні файли, для читання он-лайн

Презентації для дітей: збірка посилань http://gankeshet.com/play.html

Матеріали з сайту "Все для дитячого садка" www.ivalex.vistcom.ru

Казки, пісеньки, віршики переглянути

Стаття про дельфінотерапію www.dolphintherapy.ru/article1.shtml

ТАНДО - новий метод адаптивного фізичного виховання http://sir35.narod.ru/pages/TANDO.htm

Стаття з журналу "Теория и практика физической культуры" (1998, № 1), присвячена обгрунтуванню нового підходу до засвоєння рухових дій після травм, при хворобах типу поліомієлиту, ДЦП, затримці психомоторного розвитку. Зміст ТАНДОтерапії: хворого примушують повторювати цикли природних рухів, які передаються через механічний зв'язок від відповідної частини тіла здорової людини - інструктора.

Ігри та обладнання для корекційно-розвиваючих занять з дітьми з особливими освітніми потребами www.int-edu.ru/index.php?m2=506&m1=0&ms=1#cat_621


Описи ігор та ігрових посібників для проведення корекційно-розвиваючих занять з дітьми різних вікових груп і категорій.

Іграшка - енциклопедія майстерності http://igrushka.kz


Іграшки, ігри, дитячі ігри та розваги.

Рубрика "Ігротека" газети "Школьный психолог" http://psy.1september.ru/topic.php?TopicID=10&Page=1Використання комп'ютерів у спеціальній педагогіці

Матеріали з сайту "Всеросійська інтернет-педрада" http://pedsovet.org

"Опыт создания компьютерных обучающих программ в коррекционной школе" Кремер О.Б. переглянути

Програмно-апаратний комплекс "Видимая речь ІІІ", призначений для корекційно-розвиваючої роботи з дітьми, що мають вади звуковимови, голосу, слуху, порушення сенсомоторних функцій мовлення www.logoped.ru/profi/spv3/spv3.htm


Програма "Візуальний тренажер вимови", розроблена в центрі "Спеціальні освітні технології" (м. Мінськ) як більш доступний за вартістю аналог програми  "Видимая речь" www.logoped.ru/profi/vtp/vtp.htm
Комп'ютерна логопедична програма "Ігри для Тигри", призначена для корекції загального недорозвитку мовлення у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку www.logopunkt.ru/tigra.htm

Комп'ютерні технології для незрячих і слабозорих www.tiflocomp.ru

Представлені публікації про сучасні програмні та апаратні засоби, які дозволяють незрячим і слабозорим користувачам через мовний або тактильний інтерфейс отримати доступ до більшості популярних програм персонального комп'ютера і застосовувати їх у повсякденній діяльності.

Світ за твоїм вікном: комп'ютерна програма для навчання старших дошкільників з різними відхиленнями в розвитку http://npstoik.ru/vio/inside.php?ind=articles&article_key=108


Стаття Кукушкіної О.І. Докладний опис програми і принципів роботи з нею. Виділені навчальні та розвиваючі задачі. Методичні рекомендації і поради педагогу.

1 Без врахування результатів навчальних досягнень учнів, які були відсутні під час контрольних робіт, проведених комісією1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка