Випускна робота з проблеми «Науково-методичне забезпечення формування ключових компетентностей в учнів з порушеннями психофізичного розвитку» може бути представлена у форміСкачати 44.43 Kb.
Дата конвертації28.03.2016
Розмір44.43 Kb.
Випускна робота з проблеми «Науково-методичне забезпечення формування ключових компетентностей в учнів з порушеннями психофізичного розвитку» може бути представлена у формі:

1. Соціально-правовий захист дітей із порушеннями психофізичного розвитку в Україні.

 1. Система спеціальних освітніх закладів для дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

 2. Зміст та організація навчально-виховного процесу у спеціальному закладі освіти.

 3. Модернізація спеціальної освіти в Україні.

 4. Впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітній простір.

 5. Диференціація «норми» та «аномалії» у психофізичному розвитку дитини.

 6. Вікові та індивідуальні особливості дітей з порушенням розумового розвитку.

 7. Клініко-психолого-педагогічна характеристика дітей-олігофренів.

 8. Диференційоване викладання в інклюзивному класі.

 9. Модернізація системи спеціальних освітніх закладів для дітей із порушеннями психофізичного розвитку.

 10. Зміст та організація навчально-виховного процесу у спеціальному закладі освіти.

 11. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі.

 12. Роль шкільної психолого-медико-педагогічної консультації у виявленні та попередженні відхилень психофізичного здоров’я дітей.

 13. Організаційно-педагогічні та дидактичні засади корекційного-компенсаторного навчання учнів з особливими освітніми потребами.

 14. Сучасні вимоги до системи перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів із вадами інтелекту.

 15. Сучасні технології навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 16. Корекційні можливості застосування комп’ютерних технологій у спеціальній школі.

 17. Корекційно-компенсаторна діяльність як психолого-педагогічна проблема у роботі з учнями різних нозологій.

 18. Формування комунікативної компетентності у дітей з особливими освітніми потребами.

 19. Соціальна компетентність як форма інтеграції дітей з особливими освітніми потребами в суспільне життя.

 20. Життєва компетентність дітей з особливими освітніми потребами.

 21. Формування інформаційної компетентності в учнів з особливими освітніми потребами.

 22. Загальнокультурна компетентність учнів з особливими освітніми потребами.

 23. Особливості формування пізнавальної компетентності в учнів з обмеженими можливостями здоров’я.

 24. Корекція емоційно-вольових розладів у дітей з особливими освітніми потребами.

 25. Природа дитячої агресивності та шляхи корекції агресивних проявів у дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 26. Психологічний клімат школи як фактор розвитку особистості учня з особливими освітніми потребами.

 27. Організація корекційно-розвивальної роботи на заняттях трудового навчання у спеціальному закладі освіти.

 28. Особливості формування міжособистісних стосунків учнів з особливими освітніми потребами.

 29. Сутність професійно-трудової підготовки учнів допоміжної школи в умовах реформування освітньої галузі.

 30. Специфічність корекційно-виховного процесу у школі-інтернаті для слабозорих учнів.

 31. Сутність педагогічної корекції девіантної поведінки підлітків у ході проведення навчально-виховного процесу.

 32. Зміст превентивної роботи із неповносправними учнями спеціального освітнього закладу.

 33. Психолого-педагогічна профілактика дезадаптації у шкільному середовищі.

 34. Шляхи удосконалення змісту навчання школярів із сенсорними порушеннями.

 35. Формування морально-правової компетентності в учнів з особливими освітніми потребами.

 36. Засоби формування в учнів спеціальної школи позитивного ставлення до господарсько-побутової праці.

 37. Інноваційнні моделі навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами.

 38. Рання діагностика як основа корекційно-відновлювальної роботи з дітьми, що мають відхилення у психофізичному розвитку.

 39. Організація самообслуговуючої діяльності учнів з порушеннями рухової сфери.

 40. Корекційно-компенсаторна спрямованість роботи вчителя-дефектолога у навчанні дітей різних нозологій.

 41. Корекційні можливості застосування комп’ютерних технологій у спеціальній школі.

 42. Науково-методичні засади організації роботи з учнями з особливими освітніми потребами.

 43. Роль соціальних служб у розвитку творчих здібностей дітей із порушеннями слуху, зору, мовлення, рухової сфери, інтелекту.

 44. Характеристика психоневрологічних відхилень у молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

 45. Метод проектів у навчанні школярів з особливими освітніми потребами.

 46. Диференційований та індивідуальний підхід у навчанні учнів різних нозологій.

 47. Дидактичні засади організації роботи з учнями різних нозологій.

 48. Інтерактивні техніки у навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

 49. Застосування казкотерапії у формуванні ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами.

 50. Розвиток креативності у дітей з обмеженими можливостями здоров’я.

 51. Професійна компетентність вчителя-дефектолога.

 52. Подолання страхів та тривожності у дітей з особливими освітніми потребами.

 53. Технології критичного мислення у дітей з обмеженими можливостями здоров’я.

 54. Ігрова діяльність у роботі з дітьми різних нозологій.

 55. Артпедагогіка і арттерапія у роботі з учнями, що мають обмежені можливості здоров’я.

 56. Застосування ейдетичних технік у роботі з учнями з особливими освітніми потребами.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка