Вісник київського національного лінгвістичного університету серія ФілологіяСторінка18/19
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.99 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

У статті обґрунтовано необхідність створення українсько-англійського словника пожежно-технічних термінів; подано перелік укладених за кордоном та в Україні словників із цієї тематики; описано принципи побудови “Короткого українсько-англійського словника зі сфери надзвичайних ситуацій”, лексичну базу, на якій він створений; проаналізовано результати укладання нового словника і показано перспективи розширення його бази у формі банку термінів різними мовами.


Ключові слова: пожежно-технічна термінологія, упорядкування терміносистеми, логіко-семантичний аналіз.

В статье обоснована необходимость создания украинско-английского словаря пожарно-технических терминов; перечислены созданные за рубежом и в Украине словари по этой тематике; описаны принципы построения “Краткого украинско-английского словаря сферы чрезвычайных ситуаций”; представлена лексическая база, на которой создан этот словарь; проанализированы результаты создания нового словаря и показаны перспективы расширения его базы в виде банка терминов на разных языках.

Ключевые слова: пожарно-техническая терминология, упорядочение терминосистемы, логико-семантический анализ.

The article deals with the necessity of compiling a Ukrainian-English dictionary of fire-technical terms is proved, a list of dictionaries on the abovementioned themes compiled abroad and Ukraine is presented, principles of the “Short Ukrainian-English Dictionary in the Sphere of Emergency Situations” construction as well as the basis used for its compiling is described, the results of the new dictionary compiling are analyzed and prospects of widening its base in the form of different languages term bank is proposed.


Key words: fire-technical terminology, regulation of terminological system, logic and semantic analysis.
Терміни з пожежної тематики тривалий час фіксувалися лише в політехнічних та інших словниках. Починаючи з 1980-х рр., з’явилися перші фахові словники англійською, німецькою, польською, російською мовами [5; 16; 17]; згодом, у 1990-х рр., спеціалісти пожежно-рятувальної служби нашої країни вперше отримали можливість користуватися україномовними словниками [11; 10; 15; 8]. Вивченню цих питань присвятили свої праці Я. Войтович, М. Козяр, Г. Купрін, Л. Ушаков, В. Ярошевська та ін.

У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (далі – ЛДУ БЖД) також проводяться дослідження української та іншомовної термінології цієї тематики, зокрема, укладено іншомовно-українські пожежно-технічні словники-мінімуми обсягом, відповідно, 3000, 1600 і 2000 термінів [1; 7; 12], а також ілюстрований словник-довідник “Цивільний захист. Частина перша: Пожежно-рятувальна справа” обсягом понад 3000 термінів [4].

Наразі в Україні не існує повного реєстру українських термінів з цієї сфери, тому потрібно створювати ґрунтовні словники з цієї тематики [3]. Терміни неоднаково трактуються різними науковцями й організаціями, тому слід упорядкувати українську пожежно-технічну термінологію для швидкого та ефективного пошуку потрібних відповідників в інших мовах під час укладання дво- і багатомовних словників. Необхідно використовувати метод логіко-семантичного аналізу існуючих визначень термінів та їх реконструкції з позицій термінознавства, а до впорядкування терміносистеми залучити фахівців пожежно-рятувальної справи, лінгвістів, логіків та ін. [5, с. 421–424]. Початком роботи з нормалізації української термінології у цій сфері можуть бути короткі українсько-іншомовні словники вже усталених термінів. Тому у 2008 р. викладачі кафедри іноземних мов і технічного перекладу спільно з колегами з кафедри українознавства та кафедр технічних спеціальностей почали укладати серію коротких українсько-іншомовних та іншомовно-українських (українсько-російський, російсько-український, українсько-польський, польсько-український, українсько-англійський, англійсько-український, українсько-німецький, німецько-український, українсько-французький, французько-український) словників зі сфери надзвичайних ситуацій.

Базою відбору термінів для створення цих словників стали порівняно недавно укладені польський словник “Ratownictwo: Slownik polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski” [17] та ілюстрований словник-довідник “Цивільний захист. Частина перша: Пожежно-рятувальна справа” [4]. До них уведено терміни, взяті з вітчизняних стандартів, які стосуються даної тематики, а також ті, що запропонували ввести спеціалісти.


Мета статті – проаналізувати проблеми, які виникли під час укладання “Короткого українсько-англійського словника зі сфери надзвичайних ситуацій” обсягом майже 6000 термінів і термінологічних сполучень, запропонувати шляхи їх подолання, а також показати перспективи розширення бази словника у формі банку термінів різними мовами.


Терміном із надзвичайних ситуацій вважаємо слово, словосполучення або абревіатуру, які позначають наукові поняття, що стосуються сфери надзвичайних ситуацій, входять у систему понять цієї галузі, обмежуються спеціальною сферою вживання, яка усталилася в науково-технічній літературі і, як правило, регламентуються дефініцією. Термінологічними сполученнями називаємо багатокомпонентні нарізно оформлені, семантично цілісні сполучення, утворені шляхом з’єднання двох, трьох і більше елементів [9, с. 5].

Відбір українських термінів зі згаданих вище словників і стандартів, уточнення значень деяких із них, їхній переклад із російської та польської мов проводився спільно зі спеціалістами з пожежно-рятувальної справи. На основі цього матеріалу створено перший варіант української частини словника і доповнено його термінами з інших джерел. Пошук англійських еквівалентів проводився викладачами кафедри іноземних мов та технічного перекладу. Слушні зауваження щодо перекладу деяких термінів висловили рецензенти словника.

Українсько-англійський словник побудований за алфавітно-гніздовою системою. Українські заголовні слова – однослівні терміни – надруковані жирним шрифтом і розташовані в алфавітному порядку. Терміни, що складаються зі слів, написаних через дефіс або разом, також розташовані за алфавітом. Наприклад, термінологічне сполучення будівельна аварія, яке складається з означення будівельна та ядра аварія потрібно шукати в гнізді аварія. Ядро терміна при наступному згадуванні в тексті словникової статті не пишеться, а заміняється спеціальним знаком ~ (тильдою). У разі препозитивного залізнична аварія або постпозитивного означення аварія на дорозі тильда ставиться перед або після означенням:


аварія

будівельна ~

залізнична ~

~ на дорозіfailure, break down, accident

construction accident

railway accident

road accident


Стійкі сполучення, ідіоматичні вирази треба шукати після ядра гнізда за алфавітом. Вони написані курсивом і розташовані одразу під ядром гнізда, наприклад:двигун

ввімкнути ~

вимкнути ~

карбюраторний ~engine

turn on engine, switch on engine

turn off engine, switch off engine

carburettor engine


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка