Виступ вихователя-методиста БілоткачН.І. на Всеукраїнській підсумковій науково-практичній конференції «Розвиток життєвої компетентності вихованця днз через запровадження Портфоліо досягнень дитини»Скачати 58.57 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір58.57 Kb.

 1. Виступ вихователя-методиста БілоткачН.І. на Всеукраїнській підсумковій науково-практичній конференції «Розвиток життєвої компетентності вихованця ДНЗ через запровадження Портфоліо досягнень дитини».
 1. Зміни в житті суспільства зумовили зміни в соціальному замовленні щодо дошкільної ланки освіти як основи становлення життєвої компетентності дитини.

Враховуючи те, що життєва компетентність дошкільника включає в себе когнітивний, емоційно-вольовий, комунікативний компоненти, педагоги нашого дошкільного закладу проводять комплексну роботу, яка включає в себе провідні види діяльності: гру, спілкування, працю і навчання.

 1. Вся робота педагогів спрямована на формування і розвиток базових якостей особистості на основі різних форм активності.

 2. Формування пізнавальної компетентності дошкільників в нашому дошкільному закладі

 3. здійснюється через організовану навчальну діяльність, надання енциклопедичних знань, пошуково-дослідницьку діяльність.

 4. Особистісна компетентність забезпечується через розвиток індивідуальних здібностей і талантів дитини,

 5. шляхом проведення дидактичних ігор і вправ, гурткової роботи, психогімнастики, спрямованих на саморегуляцію діяльності та поведінки дитини.

 6. Слід зазначити, що в усіх вікових групах створене поліфунціональне здоров’язберігаюче середовище, що сприяє всебічному розвитку дитячої особистості та здатності до рефлексії.

 7. Самоосвітня компетентність забезпечується через залучення дітей до різних видів практичної діяльності,

 8. зокрема, міні-занять в центрі продуктивної і самостійної художньої діяльності, режисерських ігор, вправлянні у практичних діях під час підготовки руки дитини до письма, роботою з книжкою.

 9. Соціальну компетентність дошкільників формуємо через знання про світ людей і їх професій, їхні стосунки та взаємозв’язки в суспільному просторі, зокрема наш дошкільний заклад вже другий рік поспіль працює в експериментальному проекті «Сталий розвиток дошкільникам».

 10. Заняття з мовленнєвої діяльності формують у дітей комунікативні навички, уміння спілкуватись в різних життєвих ситуаціях з людьми різного віку, статі і соціального статусу. Використання «хвилинок милування», вправ та дидактичних ігор морально-етичного змісту на основі принципів Self-esteem дає можливість виховати у дітей уміння співчувати, розуміти почуття інших людей. Використання творчих сюжетно-рольових і конструктивно-будівельних ігор найкраще сприяло формуванню соціальної компетентності вихованців.

 11. Соціальне єднання дошкільників під час самостійної рухової активності та різних видів спільної ігрової і трудової діяльності сприяло розвитку їх особистісних якостей, саморегуляції та формуванню культури міжособистісних відносин.

 12. Компетентне ставлення до власного здоров’я вихованців формуємо через проведення різних видів валеологічної і фізкультурно-оздоровчої діяльності.

 13. Для оцінки рівня життєвої компетентності вихованців тричі на рік здійснюємо моніторинг особистісного зростання дитини, результати якого висвітлюються в «Портфоліо» - книзі особистих досягнень вихованця.

 14. Портфоліо є сучасною ефективною формою оцінювання дитячої життєвої компетентності.

 15. Портфоліо дошкільника – це «досьє успіху», це своєрідний маршрут розвитку дитини, її компетентності у різних галузях життя.

 16. Є декілька визначень портфоліо.

 17. Портфоліо представляє собою вид «аутентичного оцінювання».

Робота з Портфоліо дозволяє прослідкувати динаміку розвитку компетенцій і досягнень кожного вихованця, зблизити інтереси батьків і спеціалістів ДНЗ на основі акцентування уваги до центральної фігури – дитини.

 1. Змістовне наповнення Портфоліо може бути різноманітним,

 2. воно систематично доповнюється матеріалами на різних носіях

 3. (малюнки, казки, вірші, перфокарти, фотографії, матеріали практичних вправлянь дитини, аудіо і відеоматеріали на прикріпленому диску).

 4. Приступаючи до реалізації технології Портфоліо слід визначити мету його створення, структуру, розділи та дизайн його оформлення.

 5. Далі - здійснювалось наповнення Портфоліо за допомогою збирання і узагальнення практичного матеріалу дитини з різних видів діяльності.

 6. У процесі роботи за результатами досягнень дитини визначалась і фіксувалась динаміка розвитку її компетенцій.

 7. На проміжному етапі роботи з Портфоліо виявили зміни в особистому розвитку дошкільника, проаналізували причини того або іншого стану позиції особи, визначили корективи, що необхідно внести у виховний процес.

 8. До участі в укладанні Портфоліо дитини залучаємо вузьких спеціалістів.

Психолог допомагає батькам в організації індивідуального підходу до дитини, що дало змогу виявити рівень самооцінки дитини, її думку про місце в соціумі, рівень емоційного благополуччя, що важливо для становлення особистості.

Соціальний педагог слідкує за міжособистісними відносинами дитини в групі через проведення соціометричних обстежень, що дозволяє прослідкувати розвиток комунікативних та організаційних здібностей дітей, відмітити проблеми у спілкуванні і соціалізації.Музичний керівник і інструктор з фізичної культури сприяють розвитку дитячої творчості на основі формування компетенцій в фізичній, музичній, театралізованій діяльності.

 1. Педагоги надають батькам поради щодо формування життєвих компетенцій в умовах сім’ї.

Слід зазначити, що спільна робота з батьками допомогла їм, не лише інакше поглянути на своє дитя, захоплюючись і радіючи його успіхам, але і відкрити нові таланти у себе.

 1. В кінці навчального року відбувається підведення підсумків та оцінювання роботи.

 2. Домінуючі показники, за якими ми оцінюємо рівень життєвої компетентності дитини засобами Портфоліо різні.

 3. Вони залежать від програмових вимог, контингенту дітей, мети та очікуваних результатів.

 4. Використовуємо цікаві форми підведення підсумків: відкриті нетрадиційні заняття, творчий концерт, дні і тижні досягнень, самотестування, рефлексію, персональні виставки дитини.

 5. У роботі з дошкільниками використовуємо традиційне шаблонне Портфоліо-розмальовку

 6. та творче, створене за власним дизайном.

 7. (слайд-фільм пролистується сам) Сучасним вирішенням є представлення інноваційного електронного Портфоліо, основаного на використанні інформаційно-комунікативних технологій за допомогою програми Power Point або в форматі електронної книги. Таке Портфоліо мобільне, яскраве зі спецефектами і можливістю використовувати аудіо- та відеозаписи, що приваблює дитину.

 8. Одним із продуктів оцінювання Портфоліо є запровадження Табелю успіху, в якому відображаються результати формування мовленнєвої, пізнавальної, емоційно-ціннісної, соціально-моральної, фізичної, художньо-естетичної, креативної компетентності дитини.

 9. За результатами матеріалів Портфоліо досягнень дитини виявляємо рівень сформованості її компетенцій.

 10. Аналіз Портфоліо дає змогу педагогам спланувати і провести подальшу роботу як з дітьми, спрямовану на їхній подальший розвиток, так і з сім’ями різних категорій.

 11. Слід зазначити, що Портфоліо вихованця є однією із складових «портрета» майбутнього випускника і відіграє важливу роль при зарахуванні дитини до 1 класу початкової школи для визначення вектора його подальшого розвитку і навчання в умовах навчально-виховного комплексу.

 12. Підводячи підсумки, слід зазначити, що використання в практиці Портфоліо як засобу формування життєвої компетентності на основі системи моніторингу особистісного зростання дитини в нашому дошкільному закладі очевидне і має позитивні результати.

Воно полягає в наступному:

 • підвищився рівень сформованості різних компетенцій дошкільників, відповідно державного стандарту навчання і виховання дітей дошкільного віку;

 • спостерігається активність педагогів щодо осучаснення, вдосконалення і оновлення навчально виховного процесу на основі моніторингу розвитку вихованців;

 • відмічається зближення інтересів батьків та працівників ДНЗ, де ключовою фігурою є дитина, тому, що формула спільного успіху: «Я» можливе тільки тому, що є «Ми».

 1. Отже, Портфоліо досягнень є високоефективною формою оцінки рівня життєвої компетентності особистості, сприяє подальшому руху досягнень дитини та готовності педагогів до здорової професійної конкуренції у процесі підготовки дитини до майбутнього життя.
 1. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка