Внутрішньо шкільний контроль і керівництво як основні функції управління соціально – педагогічною системоюСторінка2/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

Основні напрямки удосконалення ВК за якістю уроку

 1. Оволодіння керівниками ЗНЗ теорією сучасного уроку.

 2. Удосконалення технології відвідування та аналізу, використання найраціональніших форм запису відвіданих уроків.

 3. Посилення уваги до самоаналізу уроку вчителем в процесі його обговорення шляхом бесіди навчального характеру :

 • якими принципами навчання, вимогами програми ви користувалися при розробці уроку ?

 • які навчально-виховні завдання планувалося вирішити на уроці й чому ?

 • чи виділили мету та завдання уроку ? Чим користувались при цьому ?

 • визначте етапи уроку відповідно до його типу ( чому був обраний саме такий план уроку ) ?

 • поясніть вибір методів та прийомів , використаних на уроці ( чи відповідає їх вибір меті, змісту навчального матеріалу, формам організації навчання на кожному етапі уроку ) ?

 • як були враховані на уроці можливості учнів ( що планували, що вдалося ) ?

 • поясніть розподіл часу на різні види діяльності ;

 • чим керувався вчитель при підготовці до певного уроку ( методичними рекомендаціями, ППД. Власним досвідом, додатковою літературою ) ;

 • чи все можливе зроблене на уроці для залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності ? Наскільки ефективно використовувалися з цією метою індивідуальні, групові та колективні види роботи?

 • чи вдалося реалізувати девіз « навчайся на уроці « ?

 • як забезпечено попередження перевантаження учнів домашнім завданням ?

 • в чому вбачає вчитель резерви для підвищення якості уроку ?

 1. Відповідність уроку його основним принципам : науковості, системності, комплексності, об*єктивності, взаємозв*язку і взаємодії , розвитку, виховного впливу.

 2. Використання структурно-системного підходу до аналізу уроку.

 3. Відвідування й аналіз системи уроків.

 4. Оволодіння різними видами аналізу ( повний, стислий, розгорнутий, аспектний, порівняльно-узагальнений тощо ).

 5. Розробка чітких конструктивних рекомендацій з усунення виявлених недоліків і подальшого удосконалення уроку.

Напрямки контролю :

 1. Відвідування всіх уроків , відведених на вивчення теми в певному класі, з метою ознайомлення з системою роботи вчителя, оцінки оптимальності обраної структури уроку, поєднання прийомів та методів навчання.

 2. Відвідування уроків вчителя впродовж робочого дня в різних класах з метою виявлення відповідності методичних прийомів навчання віковим особливостям учнів.

 3. Відвідування уроків різних вчителів в одному класі упродовж дня з метою :

4.Відвідування уроків упродовж тижня в одному класі з метою :

- вивчення систематичної роботи кожного школяра ;

- вивчення рівня самостійності кожного учня ;

- вивчення рівня активності та ініціативності кожного учня ;

- вивчення якості виконання домашніх завдань.

5. Відвідування уроків різних учителів з метою вивчення окремих проблем НВП ( ефективність організації самостійної роботи , формування інтересу до предмету тощо ).В.Сухомлинський : « Щодня я відвідую не менше двох уроків не лише тому, що цього вимагає дисципліна праці, а насамперед тому, що мені потрібне джерело, яке живить думку, і цим джерелом є урок . Коли ж переді мною відкривається якась непомітна раніше грань педагогічної діяльності, коли я вдивляюся, вдумуюся в цю грань і ніяк не можу зрозуміти її суть, я відвідую по 5-7 уроків підряд, прагнучи знайти відповідь на запитання, яке хвилює, тривожить, не дає спокою. «

Основний перелік питань для визначення мети відвідування уроків.

1. Забезпечення єдності навчання, виховання і розвитку учнів на уроці.

2. Реалізація вчителем дидактичних принципів навчання.

3. Ефективність застосування методів навчання.

4. Ефективність застосування форм навчання.

5. Застосування лекційно-практичної системи навчання.

6. Застосування проблемного навчання.

7. Вміння вчителя організувати навчальну роботу на уроці, забезпечити навчальну дисципліну.

8. Формування загально навчальних умінь та навичок учнів.

9. Диференціація навчання.

10. Дотримування вимог навчальної програми з оцінювання ЗУН учнів.

11. Врахування вчителем реальних навчальних можливостей учнів.

12. Реалізація вчителем виховного потенціалу на уроці.

13. Здійснення трудового виховання і профорієнтаційної роботи.

14. Практична спрямованість викладання предмета.

15. Формування в учнів навичок самоосвіти, потреби в знаннях.

16. Реалізація завдань естетичного виховання школярів.

17. Виховання патріотизму та національної свідомості.

18. Забезпечення засвоєння учнями основних понять на уроці.

19. Забезпечення розвитку мислення учнів на уроці.

20. Розвиток творчих здібностей дитини.

21. Вироблення навичок усного та писемного мовлення.

22. Ефективність роботи вчителя з розвитку мови учнів, збагачення словникового запасу.

23. Робота вчителя над удосконаленням навичок читання учнів.

24. Формування в учнів інтересу до вивчення рідної мови.

25. Організація ігрової діяльності.

26. Організація самостійної роботи на уроці.

27. Організація повторення навчального матеріалу.

28. Використання краєзнавчого матеріалу на уроці.

29. Здійснення індивідуального підходу до учнів.

30. Ефективність використання логіко-структурних схем.

31. Ефективність роботи вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів.

32. Оптимальність об*єму і складність домашнього завдання. Інструктаж з його виконання.

33. Система контролю за рівнем знань учнів.

34. Виявлення прогалин і типових недоліків у знаннях учнів.

35. Робота з невстигаючими учнями на уроці.

36. Надання методичної допомоги вчителю.

37. Гуманізація НВП.

38. Ознайомлення з роботою молодого ( нового ) вчителя.39. Реалізація між предметних зв*язків.

Вимоги до сучасного уроку.

 1. Урок має бути спрямований на високі кінцеві результати, на підвищення якості і ефективності навчання , на всебічний розвиток особистості.

 2. Урок – відносно самостійна ланка в системі навчання.

 3. Урок будується як цілісна система взаємодії вчителя та учнів на основі співробітництва.

 4. Урок будується на основі :

 • програмних вимог ;

 • врахування можливостей учнів ;

 • врахування можливостей учителя, його творчого потенціалу;

 1. Кожний урок має точне дидактичне призначення :

 • засвоєння нових знань ;

 • формування нових умінь і навичок ;

 • перевірка та облік ЗУН ;

 • аналіз контрольної роботи ;

 • узагальнення та систематизація вивченого ;

 • комбінований ;

 • розвитку мови ;

 • урок-лекція ;

 • урок-семінар ;

 • урок-диспут та ін.

 1. На уроці комплексно вирішуються завдання освіти , виховання та розвитку.

 2. Урок має раціональну структуру.

 3. На уроці застосовуються різноманітні форми, методи і засоби навчання, інноваційні технології.

 4. Зміст навчального матеріала відповідає основним принципам ( науковість, зв*язок з життям, системність, наступність тощо ).

 5. Учитель використовує нестандартні форми проведення уроку.

 6. На уроці забезпечується здійснення між предметних зв*язків.

 7. На уроці здійснюється диференціація та індивідуалізація навчання.

 8. Учитель розвиває навчально-пізнавальну діяльність учнів і керує нею , здійснюючи стимулювання, організацію , контроль, оцінку діяльності, озброєння учнів прийомам самостійної роботи, формує навички самоконтролю.

 9. Для проведення уроку створені необхідні умови : матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні.

 10. Урок проводиться за планом – творчим робочим документом вчителя.

 11. Проводячи урок за планом, учитель готовий перебудувати його в разі необхідності.

 12. Висока результативність уроку.

 13. Учитель проводить аналіз ходу та результатів уроку.

Алгоритм підготовки до відвідування уроку керівником школи

 1. Відповідно до мети, завдань , плану ВК визначити для відвідування конкретний урок чи систему уроків (учитель, предмет, клас, тема ).

 2. Конкретизувати мету відвідування уроку.

 3. Розробити конкретну програму спостереження уроку відповідно до визначеної мети відвідування.

 4. Ознайомитися з програмою, пояснювальною запискою до неї, переглянути підручник, інструктивно-методичні матеріали.

 5. Ознайомитися з результатами педагогічного консиліуму певного класу (реальні навчальні можливості учнів, індивідуальні особливості дітей, стан успішності тощо ).

 6. Ознайомитися за журналом з темою попереднього уроку, змістом і характером домашнього завдання.

 7. Переглянути свої записи спостереження і аналізу раніше відвіданих уроків (які давалися вчителю рекомендації , індивідуальні методичні завдання ).

 8. Визначити характер своєї участі у перевірці ЗУН (питання для бесіди, тексти контрольних робіт, теми творів, тести, анкети тощо ).

 9. Вирішити , кого і з якою метою при потребі взяти з собою на урок (заступника, голову ШМО, вчителя-наставника, стажиста, класного керівника, шкільного психолога тощо ).

 10. Підготувати все необхідне для фіксації ходу уроку та його аналізу.

Програма спостереження за організацією самостійної роботи на уроці

 1. Чи була на уроці самостійна робота ?

 2. Скільки часу вона тривала ?

 3. На яких етапах була самостійна робота ?

 4. На який характер діяльності учнів розрахована самостійна робота:

- репродуктивний ;

- частково-пошуковий;

- дослідницький .

5. Форми організації самостійної роботи :

- загально класна;
- групова, парна ;

- індивідуальна .

6. Чи ефективно підбито підсумки самостійної роботи ?

Вимоги до ведення книги для записів висновків і рекомендацій

за наслідками ВК

Перша сторінка :

- назва книги ;

- ПІБ членів адміністрації;

- дату початку і дату закінчення ведення книги.

Друга сторінка визначає перелік об*єктів контролю

№ п/пНазва

кафедри


ПІБ

вчителя


Стор.

Катего

рія


Класи

Атестація

Молодий

вчитель


Дати відвідування уроків, заходівЗразок запису аналізу уроку :

Шевченко І.С. українська мова, 6-А клас, 5.09.2004, ст.. 1

Тема уроку :__________________________

Мета уроку : ______________________________

Мета відвідування уроку : ______________________________

Хід уроку
Назва етапу уроку

Дії вчителя

Дії учнів

Зауваження

Висновки:

 1. Особистість учителя , ерудиція, педагогічний такт, культура мови, зовнішній вигляд. Організаторські якості ( контакт із класом, вміння організувати роботу класу, врахування психологічних та індивідуальних особливостей, наукова організація праці ).

 2. Особливості класу ( сильний, середній, слабкий ). Рівень працездатності учнів. Володіння НОП. Активність учнів на уроці. Рівень ЗУН.

 3. Обладнання уроку : ТНЗ, роздатковий матеріал, таблиці, література. Робоче місце вчителя.

 4. Санітарно-гігієнічні умови.

 5. Аналіз результативності уроку.

  1. Методи перевірки знань, застосовані на уроці та їхня доцільність. Які види перевірки використовувалися та їх доцільність. Яку функцію вони виконували, заохочення учнів до навчання методом оцінювання.

  2. Аналіз роботи вчителя під час вивчення нового матеріалу. Врахувати, які принципи навчання найбільш вдало реалізовано на уроці. Наявність проблемних ситуацій, пізнавальних завдань, види і місце самостійної роботи на уроці. Доцільність використання ТНЗ, наочності, додаткової літератури. Рівень творчості, емоційності. Чергування різних видів діяльності учнів.

 6. Мету відвідування уроку. Показати повне розкриття вчителем теми та мети уроку.

 7. Пропозиції, рекомендації мають орієнтувати на :

 • удосконалення змісту, структури, організації уроку ;

 • здійснення індивідуалізації, диференціації навчання ;

 • впровадження нових технологій навчання ;

 • реалізація виховного потенціалу навчального предмета ;

 • вивчення і впровадження ППД ;

 • опрацювання методичної літератури ;

 • моделювання власної творчої лабораторії.

Аналіз виконання навчальних планів і програм

 1. Послідовність вивчення навчального матеріалу та дотримання кількості годин , визначених програмою на кожну тему ( відповідність вивчення матеріалу календарному плануванню ).

 2. Кількість годин, запланованих до початку перевірки . Кількість фактично проведених уроків.

 3. Виконання обов*язкового мінімуму практичних і лабораторних робіт.

 4. Виконання обов*язкового мінімуму контрольних робіт, творів.

 5. Використання за призначенням годин , які відведено на повторення матеріалу, розв*язання задач.

 6. Проведення консультацій, передбачених навчальними планами.

 7. Проведення заліків і система роботи з ліквідації прогалин у знаннях.

Перевірка ведення класного журналу

 1. Виконання навчального плану: кількість уроків за навчальним планом, фактично проведено.

 2. Виконання навчальних програм : зміст вимог програм до теми та фактичне відображення цього у журналі; відповідна кількість проведених творчих, контрольних, практичних робіт.

 3. Система перевірки та оцінювання знань учнів : стан поточної успішності, кількість оцінок у слабо встигаючих та встигаючих учнів, чи виставлено оцінки за письмові роботи.

 4. Своєчасність і правильність оформлення записів у журналі. Зміст, характер, обсяг домашніх завдань, диференційований підхід до учнів.

 5. Відвідування уроків учнями.

 6. Якість знань учнів : об′єктивність, відповідність поточних оцінок та оцінок за контрольні роботи.

 7. Культура ведення журналу.

Перевірка роботи вчителів із зошитами

 1. Система письмових робіт учнів ( домашніх, класних ).

 2. Зміст робіт, його відповідність до вимог програм, рівень складності виконаних робіт.

 3. Наявність диференційованого, індивідуального підходу до робіт учнів.

 4. Обсяг і характер робіт.

 5. Якість навчальних досягнень учнів на підставі письмових робіт, грамотність учнів.

 6. Перевірка зошитів учителем, періодичність перевірки у сильних учнів та тих , хто слабо встигає. Якість перевірки, якість виправлення помилок.

 7. Оцінка письмових робіт. Характер оцінки. Дотримання нормативних вимог до письмових робіт.

 8. Система роботи над помилками. Її результативність.

 9. Дотримання єдиного орфографічного режиму : почерк, каліграфія учнів, зовнішній вигляд, культура ведення зошита.

ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ:

Контроль має важливе значення для ефективного управління закладом освіти , а саме : • діагностичне – полягає у забезпеченні інформацією про стан школи та окремих її підсистем;

 • виховне – виховує відповідальність за визначену ланку роботи та результати діяльності;

 • навчально-методичне – полягає у наданні дієвої допомоги педагогам школи у пошуках ефективних фором та методів навчання, виховання та розвитку учнів, упрофесійному зростанні вчителів;

 • стимулююче – спонукає до роботи, самоосвіти, саморозвитку, самоконтролю та самокорекції.

Завдання контролю :

 1. Сприяти виконанню завдань, поставлених урядом перед школою.

 2. Одержувати оперативні відомості про роботу школи для аналізу стану справ та прийняття управлінських рішень.

 3. Поширювати досягнення науки та передовий педагогічний досвід.

 4. Надавати допомогу тим працівникам, які її потребують.

 5. Сприяти професійному зростанню всіх працівників школи.

 6. Підвищувати відповідальність працівників за свою роботу.

Основні предмети ВШК:

 • контроль за здійсненням обов*язкового рівня освіти ;

 • контроль за станом викладання та рівнем ЗУН учнів;

 • контроль за станом виховної роботи та рівнем вихованості учнів;

 • контроль за підвищенням науково-теоретичного та методичного рівня вчителів;

 • контроль за веденням шкільної документації;

 • контроль за виконанням інспекторських перевірок, програм та навчальних планів, рішень педагогічної ради та наказів по школі;

 • контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки і охорони праці, за роботою щодо попередження травматизму.

Орієнтовний план організації ВШК

Зміст

Термін

Відповідальні

Де слухається

Перевірка готовності вчителів до нового навчального року

Вересень

ЗДНВР

Методична рада, нарада при директорові

Здійснення спадкоємності між початковою та середньою, та в середині предмета

Перша чверть

ЗДНВР

Методична, адміністративна рада

Організація роботи ГПД

1 раз на чверть

ЗДНВР

Адміністративна рада

Організація роботи факультативів


Організація роботи гуртків


Перевірка ведення класних журналів

Щомісяця за графіком
Нарада вчителів

Відвідування та успішність учнів, які стоять на внутрішкільному контролі

Щомісяця

ЗДВР
Перевірка документації вчителів

За підсумками чвертіПеревірка виконання програм за класними журналами

Один раз на чвертьСистема роботи вчителів з ліквідації прогалин у знаннях учнів

КанікулиГотовність до ДПА

ТравеньПеревірка документації : ШМК, ШТГ,

Грудень, квітеньПерсональний адміністративний контроль

ІІ-ІІІ чвертіКонтроль та оцінка діяльності вчителів, що атестуються

ІІ-ІІІ чвертіРозклад

ВересеньКонтроль за веденням зошитів

Один раз на місяцьКонтроль за веденням щоденників

Один раз на чвертьІндивідуальне навчання

Січень, травеньКонтроль оптимальності за заміщенням уроків

Протягом рокуРівень навчання учбовим предметам

За графіком


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка