Внутрішньо шкільний контроль і керівництво як основні функції управління соціально – педагогічною системоюСторінка3/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4

ГРАФІК ВШК НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Зміст контролю
Місяць року

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Аналіз календарних планів вчителів

Аналіз планів класних керівників

Аналіз планів роботи ШМК

Викладання навчальних предметів:

-укр.мова

-заруб.літер

- математика

- фізика

- географія

- історія

- хімія


- іноземна мова

- біологія

- трудове навч

- креслення

- фізична культ

- музика


- образ. мистД/П
Початкові класи

Робота гуртків

Робота факультативів

Стан зошитів

Стан щоденників


ЗДНВПР/Н

ЗДНВР/нак


Індивідуальна робота

Стан класних журналів

Робота ГПД

Робота учнівського самоврядування

Обладнання кабінетів

Моральне виховання

Естетичне виховання

Трудове виховання

Профорієнтація

Виховання свідомої дисципліни

Вивчення ПДР

Санітарно-просвітницька робота

Техніка безпеки

Організація гарячого харчування

Робота з батьками

Правове виховання

Хто вивчає :

Д – директор

ЗДВНР – заступник директора з НВР

ЗДВР – заступник директора з ВР

Л – шкільна медсестра

Форми обговорення :

П – педрада

ШМК – методична комісія

Р- нарада при директорові

Н- наказ

Д – довідка

І – інструктивно-методична нарада

К – педагогічний консиліумПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ВШК ЗА СТАНОМ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ

Назва навчальних предметів

Навчальні роки

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

Українська мова і література

*

*

*

*

*

Зарубіжна література

*

Математика

*

*

*

*

*

Фізика
*


Географія*Історія


*
Хімія

*

Іноземна мова

*

Біологія
*


Трудове навчання*Креслення


*
Фізична культура

*

Музика і співи

*

Образотворче мистецтво
*


Захист Вітчизни*Основи здоров*я


*
Інформатика

*

Правознавство

*

ПЛАН ВШК НА МІСЯЦЬ

СІЧЕНЬ

Зміст контролю

Форми контролю

Методи контролю

Мета

Вихід

Відповідальні

Перевірка техніки читання в початкових класах

Фронтальна

Зрізи знань

Перевірити рівень умінь і навичок з читання

Наказ

ЗДНВР

Виконання навчальних програм

Тематична

Перевірка календарних планів, кл.журналів. зошитів для класних робіт

Перевірити стан виконання навчальних програм

Наказ

ЗДНВР

Перевірка класних журналів

Фронтальна

Перевірка класних журналів

Відповідність ведення класних журналів нормативним документам


Довідка

ЗДНВР

Робота класних керівників з питань попередження травматизму

Комплексно-узагальнююча

Відвідування уроків, позакласних заходів, перевірка журналів

Запобігання випадкам дитячого травматизму

Наказ

ЗДВР

Аналіз проміжного етапу моніторингу якості знань з базових предметів

Фронтальна

Зрізи знань

Перевірка ЗУН

Наказ

ЗДНВР

Робота медперсоналу з дітьми пільгових категорій

Індивідуальна

Перевірка мед.документів

Перевірка стану здоров*я дітей

Інформація

ЗДВР

Перевірка виконання планів виховної роботи

Комплексно-узагальнююча

Перевірка планів виховної роботи, співбесіди з класними керівниками , учнями

Перевірка виконання планів виховної роботи

Довідка

ЗДВР

КВІТЕНЬ

Зміст контролю

Форми контролю

Методи контролю

Мета

Вихід

Відповідальні

Стан викладання технічної та обслуговуючої праці

Тематична

Відвідування уроків, позакласних заходів

Вивчити стан викладання предметів

Наказ

ЗДНВР

Результативність курсової перепідготовки вчителів

Персональна

Співбесіди, відвідування уроків

Вивчити ефективність курсової перепідготовки, обмін досвідом

Інформація на нараду при директорові

ЗДНВР

Робота ШМК

Тематична

Перевірка документації, відвідування запланованих заходів


Якість та ефективність методичної роботи

Довідка до наказу про метродичну роботу

ЗДНВР

Проведення предметних тижнів

Предметно-узагальнююча

Відвідування позакласних заходів

Перевірка якості позакласної роботи

Інформація на педраді

ЗДНВР

ЗДВР


Відвідування учнями уроків

Комплексно-узагальнююча

Перевірка документів, рейди ради учнів

Контроль відвідування учнями уроків

Довідка

ЗДВР

АЛГОРИТМ

КОНТРОЛЮЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДНВР НА ІІІ ЧВЕРТЬ

Січень

1

Проведення засідання методичної ради. Психологічний семінар.

Участь учнів

в олімпіадах, конкурсах, турнірах2

Засідання ШМК. Перевірка календарних планів

3

Створення робочої групи для підготовки педради. Організація систематичного повторення. Табель

4

Засідання атестаційної комісії

Лютий

1

Контроль за веденням зошитів

2

Контроль за станом роботи ГПД

3

Засідання методичної ради.Табель

4

Перевірка ведення щоденників

Березень

1

Засідання атестаційної комісії

Контроль за технікою читання

2

Проведення науково-практичної конференції. Психологічний семінар

3

Довідки за підсумками виконання графіка контрольних робіт у ІІІ чверті. Табель.

4

Контроль за роботою з учнями низького рівня знань


СТРУКТУРА ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Критерії класифікації

Види й елементи внутрішньо шкільного контролю

Форма контролю

Атестація, перевірка, самоаналіз

Технології

Експертиза. Моніторинг. Огляд. Інспектування

Методи

Загальнонаукові: аналіз, синтез, індукція, дедукція, редукція, аналогія, моделювання, абстрагування, експеримент тощо.

Емпіричні: інвентаризація, контрольні заміри знань учнів, контрольні перевірки виконання планів, статистична перевірка, взаємоперевірка, взаємо відвідування уроків, метод зіставлення, службове розслідування, письмове й усне опитування тощо

Специфічні прийоми: експертна оцінка, оцінка ергономічних параметрів матеріальних об’єктів, перевірка санітарно-технічних умов, прогнозування розвитку школи, методи математичної статистики тощо

Рівні контролю

Рівень директора школи

Рівень заступників директора

Рівень голови ШМО

Рівень органів батьківського самоврядування (піклувальної ради, ради школи, батьківського комітету)

Рівень класного керівника

Рівень учителя

Рівень органів учнівського самоврядування

Рівень класу

Рівень самоконтролю учня


Об’єкти контролю

Контроль за освітньою діяльністю закладу

Контроль за підсистемами школи: навчальною, виховною, управлінською тощо.

Контроль за окремими об’єктами: діяльністю вчителя, учня, роботою ШМО, класних керівників тощо


Часовий характер контролю

Попередній

Стратегічний

Проміжний

Тактичний

Підсумковий

Оперативний

Вхідний

ПроцесуальнийВихідний

Змістовна спрямованість контролю

Адміністративний

Психолого-педагогічний

Фінансово-економічний

Бухгалтерський

Правовий

Технічний

Технологічний

Кадровий


Санітарно-гігієнічний

Контроль за дотриманням правил ТБПідпорядкованість контролю

Контроль, зумовлений посадовим статусом (інспекторський, директорський)

Децентралізований контроль (колективний, громадський, взаємоконтроль, самоконтроль)Обсяг охоплення об’єкта контролю

Тематичний

Аспектний

Комплексний

ФронтальнийДжерела даних контролю

Документальний контроль

Фактичний контроль

Автоматизований контроль


Характер контролю за частотою організації

Первинний

Повторний

Узагальню вальний


Плановий характер

Плановий

ПозаплановийПеріодичність проведення контрольних заходів

Систематичний

Періодичний

Епізодичний (вибірковий)

СпонтаннийЧас здійснення контрольних дій

Попередній

Поточний


Заключний

Інтенсивність організації контролю


Перманентний (моніторинговий)

Класичний ( що здійснюється в традиційному режимі)

Середньої інтенсивності ( експертний, перевірка)

Жорсткий контроль (інспекторський, адміністративний)Напрямки діяльності

Контроль за діяльністю : педагогічною, навчальною, колективною, виховною, освітньо-виховною, громадською, господарською


ЦИКЛОГРАМИ ТА ЇХ МОДИФІКАЦІЇ

Одним із найпопулярніших методів формалізації планування контролю є циклограми.Модель циклограми внутрішньо шкільного контролю

Місяці

Предмет управлінського контролю

Контроль за виконанням вимог законодавства про освіту

Вересень

1. Облік учнів. Контроль за всеобучем. Перевірка книги обліку учнів.

2. Комплектація класів та закріплення за навчальними кабінетами.

3. Збір інформації про працевлаштування випускників 9-х та 11-х класів.

4. Організація індивідуального навчання.

5. Превентивні заходи щодо відвідування учнів.

6. Адаптація першокласників.

7. Дотримання державних стандартів у календарному плануванні вчителів.


Жовтень

1. Активізація роботи предметних гуртків та факультативів.

2. Організація гарячого харчування.

3. Комплектування медичних груп для занять фізкультурою.

4. Розробка заходів щодо наступності в 5-х та 10-х класах.

5. Оновлення складу піклувальної ради та ради школи.


Листопад

1. Відвідування занять учнями, які перебувають на педагогічному шкільному обліку.

2. Дотримання прав учнів. Коригування статуту та внутрішньо шкільного розпорядку.

3. Профілактика шкільної неуспішності.

4. Дотримання режиму дня першокласникамиГрудень

1.Організація і проведення батьківських зборів.

2.Особові справи та трудові книжки педагогів. Перевірка занесення подяк.

3.Організація чергування по школі. Прийняття рішень щодо підвищення ефективності чергування вчителів та учнів.

4.Профілактика дитячого травматизму. Проведення бесід з попередження дитячого травматизму та ТБ в НВП.Січень

1.Робота школи на канікулах.

2.Енергозбереження

3.Ефективність роботи навчальних кабінетів. Конкурс-огляд кабінетів.

4.Робота з батьками щодо профорієнтації.Лютий

1.Замвна уроків. Перевірка якості заміни уроків.

2.Перевірка трудової дисципліни техперсоналу.

3. Підготовка шести річок до школи.

4.Відвідування учнів 11-х класів.

5.Збереження шкільного майна.


Березень

1.Підготовка до ДПА

2.Профорієжнтаційна робота з учнями.

3.Роболта з органами місцевого самоврядування.

4.Медичне обслуговування учнів.Квітень

1.Виконання програми профілізації

2.Оперативно-грромадський контроль за станом охорони праці.

3.Дотримання порядку проведення та реєстрації інструктажів з ОП.

4. Стан виконання Закону України «Про пожежну безпеку»Травень

1.Виконання Програми розвитку освіти.

2. Прогнозування необхідних змін у забезпеченні навчальним інвентарем та меблями.

3. Профілактична робота серед батьків щодо збереження здоров′я учнів.


Червень

1. Ознайомлення педагогів з попереднім навантаженням на наступний навчальний рік.

2.Організація літнього відпочинку.

3. Набір учнів до 1-х класів.


Контроль за організацією навчально-виховного процесу

Вересень

1.Корективи в перспективний план щодо вивчення рівня викладання навчальних предметів.

2.Встановлення доплат за завідування кабінетами та оцінка їхнього функціонального призначення.

3.Робота педагогів із залученням учнів до поглибленого вивчення окремих предметів.


Жовтень

1.Робота з молодими вчителями. Організація наставництва.

2.Графік відкритих уроків та відвідування уроків і позакласних заходів.

3.Робота атестаційної комісії. Розподіл функціональних обов’язків та складання плану.

4.Проведення шкільних предметних олімпіадЛистопад

1. Моніторинг викладання дисциплін природничо-математичного циклу (біологія, фізика, алгебра)

2. Проведення експертизи завдань, які добираються для контрольних робіт.

3.Ефективність роботи факультативів та предметних гуртків.


Грудень

1.Виконання лабораторних і практичних робіт із фізики, хімії, біології.

2. Виконання навчальних програм базового стандарту освіти.

3.Підготовка та участь учнів в районних , обласних олімпіадах, турнірах, конкурсах.


Січень

1.Стан викладання фізкультури.

2.Організація роботи вчителів на зимових канікулах.

3.Ефективність і результативність роботи зі здібними та обдарованими учнями.


Лютий

1.Предметні тижні

2.Взаємовідвідування уроків.

3.Стан викладання предметів естетичного циклу. Моніторинг якості знань.


Березень

1.Огляд навчальних кабінетів

2.Аналіз залучення батьків до підвищення якості НВП.

3.Підсумки атестації педкадрів


Квітень

1.Спільна робота бібліотеки і вчителів-предметників.

2.Результативність роботи ШМО.

3.Розклад ДПА

4.Підсумкові контрольні роботи.

5.Відвідування учнями навчальних занять


Травень

1.Підготовка до ДПА

2.Експертиза об’єктивності оцінюванняЧервень

1.Оцінка результативності НВП

2.Проект річного плану роботи.

3.Оновлення стендів та інформаційних матеріалів школи до нового навчального року.


Контроль за якістю навчальних досягнень учнів

Вересень

1.Моніторинг залишкових знань учнів.

2.Урахування запитів учнів щодо розподілу годин варіативної складової РНП.Жовтень

.Навчальні досягнення учнів із музичного мистецтва, художньої культури та образотворчого мистецтва

Листопад

1.Діагностика навчальних досягнень учнів із природничо-математичних дисциплін.

2.Створення клубу талановитих, здібних, обдарованих.

3.Аналіз участі обдарованих учнів в олімпіадах


Грудень

1.Директорські експертні контрольні роботи.

2.Перевірка техніки читання в початкових класах та облік результатів.Січень

1.Контроль за якістю знань з української мови

2.Розробка заходів щодо профілактики низької успішності учнів.Лютий

1.Індивідуальні консультації для учнів щодо підготовки до ЗНО.

2.Облік учнів. які відмовляються від участі в ЗНО. Аналіз причинБерезень

1.Робота з учнями, які потребують психологічної підтримки.

2.Діагностика інтелекту учнів 9 -11 класів.Квітень

1.Діагностика ЗУНів учнів 4 класів

2.Зустріч вчителів 4 і 5 класів. Обмін досвідом.Травень

1.Організація ДПА

2.Робота з майбутніми першокласниками.Червень

Залучення учнів до спортивно-оздоровчої роботи

Контроль за веденням документації

Вересень

1.Перевірка особових справ учнів.

2.Інструктаж щодо дотримання мовного режиму при оформленні класних журналів.

3.Доповнення до статуту школи.


Жовтень

1.Тематичне планування вчителів.

2.Виконання вчителями норм перевірки зошитів.

3.Перевірка рівня дотримання рекомендацій щодо ведення класних журналів.


Листопад

1.Документація психолого-педагогічної служби.

2.Якість та ефективність ведення щоденників учнями.

3.Поурочне планування уроків молодими спеціалістами. Методичне консультування.


Грудень

1.Документація ШМО.

2.Робочі зошити учнів 9, 11 класів.

3.Формування бази даних про навчальні і творчі здібності школярів, способи їх виявлення та розвитку


Січень

1.Рівень каліграфії в робочих зошитах учнів початкових класів.

2.Документація факультативів та гуртків.Лютий

1.Планування роботи учнівського самоврядування

2.Документація піклувальної ради, ради закладу.Березень

1.Якість атестаційних матеріалів учнів

2.Якість записів у книзі наказівКвітень

1.Дотримання мовного режиму на інформаційних стендах школи.

2.Наявність документації, яка репрезентує роботу школи із соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям із малозабезпечених сімей.Травень

1.Перевірка особових справ учнів випускних класів.

2.Перевірка контрольних зошитів та об’єктивності оцінювання учнів. які претендують на нагородження золотими та срібними медалямиЧервень

1.Додаткова експертиза екзаменаційних письмових робіт.

2.Перевірка документації з ТБ.Контроль за якістю методичної роботи

Вересень

1.Плани самоосвіти вчителів, які атестуються.

2.Корегування методичних проблем, над якими працюють вчителі.

3.Дотримання принципу наступності вчителями, які викладають в 5-х класах.


Жовтень

1.Початок роботи ШМО. Інновації в роботі ШМО.

2.Вивчення теорії викладання предмета, установлення його зв’язків з профілем освітньої установи.

3.Визначення доцільності напрямів поглибленого вивчення предметів


Листопад

1.Відпрацювання фрагментів педагогічної техніки з молодими спеціалістами.

2.Участь у конкурсі «Учитель року»Грудень

1.Створення інноваційної системи виховної роботи в школі.

2. Оволодіння основами НОПСічень

1.Взаємовідвідування уроків у вчителів. що атестуються.

2.Виявлення та усунення методичних труднощів вчителів.Лютий

1.Основні вимоги до публікацій в педагогічній пресі.

2.Огляд основних публікацій щодо практики застосування інновацій.Березень

1.Відкриті уроки.

2.Якість поурочного планування.Квітень

1.Дотримання плану проведення контрольних робіт.

2.Робота вчителів над індивідуальними методичними проблемами.Травень

1.Застосування технологій моніторингу в НВП.

2.Якість тестових завдань. які застосовуються в НВП.Червень

1.Формування заявки на курси підвищення кваліфікації на наступний календарний рік.

2.Результативність методичної роботи в школі.Контроль за станом санітарно-гігієнічного режиму й ТБ в школі

Вересень

1.Медичний огляд працівників.

2.Відповідність розкладу та режиму навчальних занять установленим санітарним нормам та правилам

3.Відповідність максимального навантаження учнів із фізичної підготовки вимогам санітарних норм і правил.


Жовтень

1.Забезпечення умов для збереження здоров′я учнів. Співпраця з ергономічними та санітарними службами району.

2.Проведення фізкультпауз на уроках у початковій школі.

3.Записи в журналах інструктажу з ТБ.

4.Озеленення навчальних кабінетів.Листопад

1.Підготовка до зимового періоду, інструктаж із ТБ та ОП. Перевірка ефективності роботи опалювальної системи.

2.Дотриммання правил ТБ в кабінетах фізики та хімії.Грудень

1.Стан дитячого травматизму

2.Рівень освітлення й температурний режим у класах.

3.Забезпечення ергономічних параметрів у комп’ютерних класах


Січень

1.Дозування домашніх завдань із математики та іноземної мови.

2.ТБ на уроках фізкультури.Лютий

1.Перевірка навчальних засобів із трудового навчання.

2.Використання здоров′язберігаючих технологій навчання на уроках.Березень

1.Медичнийогляд учнів. які вступають до ВНЗ

2.Режим провітрювання кабінетів

3.Безпека сходових кліток


Квітень

1.Записи в журналах інструктажу з ТБ.

2.Відповідність зелених зон території санітарно-гігієнічним нормам.Травень

1.Підтримка санітарного стану території школи.

2.Результати контролю зорової діяльності учнів за рік.Червень

1.Дотримання санітарно-гігієнічних правил і ТБ в пришкільному таборі.

2.Дотримання санітарно-гігієнічних правил і ТБ під час ремонтних робіт.

ЦИКЛОГРАМА

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ШКІЛЬНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
Вид документації

місяці

09

10

11

12

01

02

03

04

05

1

Календарно-тематичні плани

Х

2

Плани класних керівників із виховної роботи

Х

3

Поурочні плани вчителівХ

Х
4

Плани роботи учнівського самоврядування

Х

5

Класні журналиХ


Х6

Зошити для контрольних робітХ7

Робочі зошити
Х

Х8

Щоденники учнів

Х

9

Документація навчальних кабінетів

Х

10

Документація ШМО
Х

Х11

Документація гурткової роботи
Х


Х


12

Журнал інструктажів з ОП
Х

Х13

Журнали обліку занять в мед групах

Х

Х

Х

Х
14

Особові справи учнів

ХХ

Х

15

Документація бібліотеки

Х

16

Атестаційні справи вчителів


Х

Х

Х

Х17

Книга заміни уроків

Х

Х

Х


Х

Х
18

Книги ВШКХ

Х


Х

Х


МОДЕЛЬ ЦИКЛОГРАМИ

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка