ВодопостачанняСкачати 171.98 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір171.98 Kb.
ПЕРЕЛІК СТАТЕЙ ДЛЯ ЗБІРКИ ДОПОВІДЕЙ ЕТЕВК-2015

п/п

Автори

Організація

Назва

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1

Василенко С.Л., Корінько І.В., Панасенко І.О.

Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Міжнародно-правові аспекти питної води

2

Гончарук В.В.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В УКРАЇНІ ТА

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ3

Кобилянський В.Я.

ТОВ «Науково-аналітичний центр якості води», м. Харків, Україна

РЕІНЖИНІРИНГОВИЙ ПІДХІД ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВОДОПРОВІДНОЇ ВОДИ

4

Кравченко О.В.

ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

Вплив окисників на протікання процесів фільтрування підземної води із значним вмістом сполук заліза

Панченко О.С.

НТУУ «КПІ», м. Київ, Україна

5

Квартенко О.М.

Національний університет водного господарства та природокористування,

м. Рівне, УкраїнаОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЙ

ОЧИСТКИ ПІДЗЕМНИХ ВОД6

Василенко С.Л.

Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Оцінка ризику аварій на джерелах водопостачання

Анпілова Є.С.

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

7

Кравченко О.В., Ямко О.Ю

ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

Шляхи скорочення Витрат і втрат води

В системАХ водопостачання

8

Зуй О.В., Мазна Ю.І.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України


КОНТРОЛЬ ПИТНИХ ВОД НА ВМІСТ БРОМАТІВ ТА БРОМІДІВ У СВІТЛІ ВИМОГ НОВИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

9

Мацелюк Є.М., Чарний Д.В.

Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ, Україна

ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЮ ПИТНОЮ ВОДОЮ СПОЖИВАЧІВ НА ГРУПОВИХ СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ

10

Гончарук В.В., Таранов В.В., Нифантова Л.С.

Институт коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского НАН Украины

Экспресс-измерение взвешенных частиц в водной среде


11

Міщанчук В.М.

КП «Харківводоканал», м. Харків, Україна

оцінка санітарно-хімічних показників якості води при порівнянні МЕТОДІВ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ В ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Кравченко О.В., Кольцов І.В., Панченко О.С.

ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

12

Кравченко О.В.

ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

Дослідження ВИДОВОГО складу МІКРООРГАНізмів, ПРИСУТНІХ У завантаженнІ фільтру для деманганації води

Панченко О.С.,

Гуцол О.В.
НТУУ «КПІ», м. Київ, Україна 

13

Котлячков А.С., Приходько С.В., Кармазин А.М., Кравченко Л.А., Фоменко Л.А.

ООО «ПОЛИСТОК», г. Харьков, Украина

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ КП «ХАРЬКОВВОДОКАНАЛ»

14

Грабовский П.А., Грачёв И.А.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

ПОРИСТЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ. КОНСТРУКЦИИ И РАСЧЕТ

15

Хомутецька Т.П.

Київський національний університет будівництва і архітектури


ПОРІВНЯННЯ методІВ розрахунку сумісної роботи СПОРУД В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ

16

О.І. Оглобля,

С.М. КратокДІ «УкрНДІводоканалпроект», Київ, Україна

ПРОЕКТУВАННЯ УНІКАЛЬНИХ ОБЄктів водопостачання та водовідведення

17

Г.С. Пархомович,

А.Д. РадчукГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина


СИСТЕМы ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТов УКРАИНЫ

18

Полищук А.А., Гольцов В.И.

ООО «Инфокс» филиал «Инфоксводоканал», г. Одесса, Украина

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ХЛОРОМ И ЕГО ПРОИЗВОДНЫМИ

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1

Коринько И.В.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

ИСТОРИЯ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ХАРЬКОВСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

2

Осадчий В.Ф., Яременко Л.В., Осадчий О.В.

ТОВ «ТЕКОС ЛТД», м. Київ, Україна

СУЧАСНІ ПРИЙОМИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ РОБОТИ СПОРУД БІОЛОГІЧНОЇ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД

3

Россінський В.М.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна 

реновація технологій біологічного очищення стічних вод від поверхнево-активних речовин, сполук фосфору та азоту

4

Марченко О.М.

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД В ЯКОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ДОБРИВА

5

А.И. Оглобля,

С.Н. КратокГИ «УкрНИИводоканалпроект», Киев, Украина

ОЧИСТКА ГОРОДСКИХ сТОЧНЫХ ВОД C ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

6

М.Д.Лессік, О.О.Шульженко

ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

реконструкція каналізаційних очисних споруд іллічівська

В.Г.Бондаренко, О.В.Прокоф’єв

КП «Іллічівськводоканал», м. Іллічівськ, Україна

7

Сытниченко Н.В.

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, г. Краматорск, Украина 


О перспективном сроке проектирования

дождевой канализации городов

8

Саблій Л.А.,

Жукова В.С.,

Козар М.Ю.


Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна

ПЕРЕДОВІ СУЧАСНІ ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІОЛОГІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

9

К.Б.Сорокіна

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, м.Харків

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СХЕМ МЕТАНОВОГО ЗБРОДЖУВАННЯ

ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД ТА УТИЛІЗАЦІЇ БІОГАЗУ10

Лисенко І.Е.

Публічне акціонерне товариство «Науково-технологічний інститут транскрипції, трансляції та реплікації»,

м. Харків, Українатермоутилізація осаду стічних вод з використанням технології плазмової газифікації та її вплив на екологічне середовище

Смірнова Г.М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури, м. Харків, Україна

Піліграм С.С.

Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Мельникова К.Ю.

Публічне акціонерне товариство «Фонд екологічних заходів», м. Харків, Україна


11

Златковській О.А.

Промислова група «Екотон», м. Харків, Україна 

КАМЕРНО-МЕМБРАННІ ФІЛЬТР-ПРЕСИ

12

Болотских Н.с.

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г.Харьков, Украина

СОЗДАНИЕ И ОСВОЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОДОПОНИЖЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СЕТЯХ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Клейн Е.Б.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

13

Горох Н.П.,

Коринько И.В., Пилиграмм С.С.Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЮКОВ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ АРМИРОВАННЫХ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С МОДИФИЦИРУЮЩИМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ

14

Россінський Р.М.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна 

МОДЕЛЮВАННЯ очищення стічних вод В ДІАФРАГМОВИХ ЕЛЕКТРОЛІЗЕРАХ від ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ

15

Кононцев С.В.,

Саблій Л.А., Гроховська Ю.Р.Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м. Київ, Українапринцип біоконвеєра в очищенні води рибницьких господарств індустріального типу

16

Кізєєв М.Д., Россінський В.М., Мельничук А.С.

Національний університет водного господарства та природокористування,

м. Рівне, УкраїнаРЕКОНСТРУКЦІЯ КОЛЕКТОРУ ГЛИБОКОГО ЗАКЛАДАННЯ ПІВДЕННОГО БАСЕЙНУ КАНАЛІЗУВАННЯ В м. ОДЕСА

Осадчий В.Ф., Тимченко І.Г.,

Гільова М.В.ТОВ “ТЕКОС Лтд”, м. Київ, Україна

Байзетінов В.І.


Представництво компанії «Per Aаrsleff A/S» (Данія), м. Київ, Україна

ОПТИМІЗАЦІЯ, ІННОВАЦІЇ

1

Г.В. Нікітенко,

О.О. ПанасенкоКП «Харківводоканал», м Харків, Україна

Інформатизація оперативного управління підприємством ВКГ

2

Панасенко О.О., Нікітенко Г.В.

Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна 

Про комплексну автоматизацію технологічних процесів

3

Э.А. Салахов,

И.В. Ленда,

Ю.А. Коваль,

А.С. Осипов,

П.С. Лукьянчук


ООО «СЭА Электротехника», г.Киев

Автоматизированные системы учета перетоков и потребления воды для территориально-распределенных городских сетей


4

Корінько І.В., Панасенко О.О., Нікітенко Г.В.

Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

КОНЦЕПЦІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ АСУТП ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. ХАРКОВА

5

Кравченко О.В., Комарова О.В.

ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

СХЕМИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ

6

Василенко С.Л., Третьяков С.І.

Комунальне підприємство «Харківводоканал», м. Харків, Україна

Структурування водозберігаючих та енергоефективних заходів в системі енергоменеджменту водоканалів

7

И.В. Коринько, А.Н. Коваленко, С.И. Третьяков

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО И ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО АСПЕКТА СОЗДАНИЯ СЛУЖБ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА

8

Кравченко В.А., Кравченко О.В.

ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ВОДНИХ КОМПАНІЙ

9

Кравченко В.А., Кравченко О.В.

ДП «НДКТІ МГ», м. Київ, Україна

ПОКРОКОВА СТРАТЕГІЯ СТВОРЕННЯ ВОДНИХ КОМПАНІЙ

10

Гироль М.,

Гироль А.,

Кравченко В. ,

Бойчук С.Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Ривнэ, Украина

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ ТРЕНИЯ ПО ДЛИНЕ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

Гироль М., Ковальский Д., Ковальская Б.

Люблинский политехнический университет, Люблин, Польша

11

Малкін Е.С.,

Патика В.Ф., Житкєвіч Н.В., Журавська Н.Є.Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ, Україна

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ОБРОБКИ МАГНІТНИМ ПОЛЕМ КАПІЛЯРНО-ПОРИСТИХ ТІЛЕКОЛОГІЯ

1

Яцик А.В.,

Пашенюк І.А.Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем,

м. Київ, Україна НАУКОВІ ЗАСАДИ НОРМУВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ РІЧКОВИХ БАСЕЙНІВ

Гопчак І.В.

Інститут водних проблем та меліорації НААН України, м. Київ, Україна

Басюк Т.О.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна 

2

Пилиграмм C.С.

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал», г. Харьков, Украина

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ» В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Гриценко А.В.

НИУ «Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем», г. Харьков

Смирнова Г.Н.

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, г. Харьков

3

Яцик А.В.

Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем,

м. Київ, УкраїнаМЕТОДОЛОГІЯ ЕКОЛОГО-ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТА УПОРЯДКУВАННЯ ВОДООХОРОННИХ ЗОН ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ

Томільцева А.І.

Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Яцик В.А.

Докторант Академії при Президентові України, м. Київ, Україна

4

Яцик А.В.,

Пашенюк І.А.Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем,

м. Київ, Україна ОЦІНКА ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

БАСЕЙНУ РІЧКИ РОСЬГопчак І.В.

Інститут водних проблем та меліорації НААН України, м.Київ, Україна

Басюк Т.О.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна 

5

Бондарчук Д.С.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне, Україна

ВОДОРЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БАСЕЙНУ РІЧКИ ГОРИНЬ ТА СУЧАСНЕ АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОСИСТЕМИ БАСЕЙНУ

Пашенюк І.А.

Український науково-дослідний інститут водогосподарсько-екологічних проблем,

м. Київ, Україна 6

Холоденко В.С., Косяк Д.С.

Національний університет водного господарства та природокористування, Рівне

ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ


7

Коцар О.М., Антикова Ю.В., Павлишин Г.А.

ТОВ Юнілос-Україна, м. Київ

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ТА ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СТІЧНИХ ВОД, ОСАДІВ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИХ РОСЛИН В ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ АГРОЕКОСИСТЕМАХ

Старосила Є.В.

Інститут гідробіології НАН України,

м. КиївЧорнокозинський А.В.

Центральна лабораторія якості води та грунтів ІВПіМ ААНУ, с. Гора, Київська область

8

Линник І.Е.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, м. Харків, Україна

Оцінка екологічного стану грунтів та джерел води уздовж автомобільних доріг

9

Сатин И. В.

ГП «НИКТИ МГ», г. Киев, Украина

Особенности технологии Аэробного компостирования биоразлагаемой фракции твердых бытовых отходов

10

А. С. Клименко 

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

Эколого-экономическая оценка аэробного компостирования

11

Касимов А.М.

ГП «УкрНТЦ «Энергосталь», г. Харьков, Украина

ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, НАНОСИМОГО НАКОПИТЕЛЯМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

12

Ткаченко т.н.

Киевский национальный университет строительства и архитектуры, г. Киев, Украина

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗЕЛЕНЫХ КРОВЕЛЬ В УСЛОВИЯХ УМЕРЕННО-КОНТИНЕНТАЛЬНОГО КЛИМАТА

13

Золотар Л.В.

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ, Україна 

«проблема містобудівного розвитку системи санітарного очищення великого міста»


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка