Волочай Юрій ВікторовичСкачати 264.29 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір264.29 Kb.
Кременчуцьке районне управління юстиції

Узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої та правовиховної роботи Максимівського навчально-виховного комплексу

Кременчук 2012

Узагальнення підготовлене:

Волочай Юрій Вікторович – начальник

Кременчуцького районного управління юстиції;


Багно Вікторія Володимирівна - провідний спеціаліст Кременчуцького районного управління юстиції;

Ткач Світлана Сергіївна - провідний спеціаліст Кременчуцького районного управління юстиції.

Матеріал підготовлено з метою охорони прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.

Рекомендовано до друку:

відповідно до протоколу апаратної наради

Кременчуцького районного управління юстиції

від 11.06.2012

Кременчуцьке районне управління юстиції

39600 м. Кременчук, вул. Леніна 14/23

Телефон для довідок 0(5366) 2-53-03

ЗМІСТ


1. Історія Максимівського навчально-виховного комплексу.............4
2. Система, форми та методи правової освіти та правового виховання.…………………………………………………………...….7
3. Правові ігри як форми правового навчання ………………..……15

4. Профілактична робота з учнями.……………………….………...19

5. Робота з батьками ………………………..………………………..21

1. Історія Максимівського навчально-виховного комплексу
Історія Максимівської школи почалася задовго до революції 1917 року. На той час у селі була одна початкова школа - земська. Навчались в ній 2-3 класи. Після революції у селі налічувалося уже 3 школи: одна з

них – церковно - приходська, яка була добротно збудована, і дві школи, які розміщувалися в хатах селян. Всі школи були початковими. Оскільки дітей було багато, то в школі були паралельні класи і діти навчалися в дві зміни.

В 1924 році освіта стала семирічною. Навчалися учні вже в одній школі.

В 1941 році школа була зруйнована німецькими загарбниками, і діти навчалися в пристосованому приміщенні.

А вже після війни були побудовані дві школи. В одній діти навчалися в одному приміщенні, а в другій - у чотирьох приміщеннях, троє з яких були звичайними сільськими хатами.

Сучасна школа була збудована в 1968 році. В кінці грудня місяця 1969 року всі діти перейшли навчатися до нового збудованого приміщення уже середньої школи.

Директорами школи були:

Тарасенко Олексій Іванович

Степанець Іван Андрійович

Кравець Іван Іванович

Мамон Тетяна Максимівна

Векленко Михайло Григорович

Ємець Володимир Іванович

Слюсар Микола Васильович

Зараз директором школи є: Остаповець Лариса Павлівна

Завучами школи були:

Соса Лідія Степанівна

Ляпун Галина Оникіївна

Ситюк Олександр Володимирович

Горобець Катерина Петрівна

Остаповець Лариса Павлівна

Зараз завучем школи є: Пилипенко Наталя Федорівна

Першою вчителькою І класу, який вперше пішов у новозбудовану школу, була Михайлик Галина Іванівна. А першим класним керівником, який вперше випустив випускників із середньою освітою з нової школи, був Слюсар Микола Васильович.

За тридцять дев’ять років свого існування (1968-2012) школа випустила зі своїх стін велику кількість випускників із середньою освітою. З них 32 – із золотою медаллю, 8 з срібною:

Ще 249 випускників нагороджено похвальними грамотами за вивчення окремих предметів.

Сільська школа далеко не те, що міська. На неї тепер покладається зовсім особлива місія. Сільська школа – найважливіший, головний, іноді в силу умов, що складаються, єдиний осередок культури. Вона задає тон всьому інтелектуальному, культурному і духовному життю села.

Швидке зростання культури сільськогосподарського виробництва набагато випереджає зростання духовної культури села. Якщо порівняти насиченість міста і села книжками, якщо замислитись над цифрами, що показують, наприклад, скільки людей із середньою освітою залишається в сільськогосподарському виробництві, а скільки в місті, - порівняння буде далеко не на користь села.

Понад шістдесят відсотків молодих людей, що закінчили сільську середню школу, назавжди залишають села і ніколи назад не повертаються; понад дев’яносто селян, що закінчили вузи, стають міськими жителями. Якщо вдуматися в це явище, то в ньому є щось не тільки тривожне, а й небезпечне. Якщо й надалі краща, інтелектуально найрозвиненіша наша частина сільської молоді залишатиме село, то в розвитку сільськогосподарського виробництва настане застій. Інтереси всього нашого суспільства потребують, щоб село поповнювалося інтелектуально розвиненими і вихованими молодими людьми. Без них неможливий ні науково – технічний прогрес, ні духовне життя села.

Хто ж може справитися з цим завданням виняткової ваги? Насамперед Школа. Сільська школа. Сільська молодь залишає, прагне залишити село тоді, коли інтелектуальне життя школи і колективів дорослих трудівників не може задовольнити її вимог і запитів.

Поліпшити викладання, підвищити якість знань у сільській школі просто неможливо без піднесення культурного, духовного рівня життя всієї школи і особливо сільської сім’ї.

У сільській школі треба думати насамперед про ту атмосферу, в якій відбувається навчання. Треба прогнути, щоб у сім’ї і в школі панувала книжка. Щоб взагалі світ сільської школи був царством думки, книжки, читання, глибокої поваги до знань, науки, культури. На жаль, у багатьох випадках буває так: у колгоспника є і телевізор, і мотоцикл, і радіола, а книжок у сімейній бібліотеці немає або зовсім мало.

Вчителі повинні виховати у кожного учня сільської школи потребу в знаннях, незалежно від того, ким працюватиме сільський житель – агрономом чи трактористом, майстром по внесенню в ґрунт місцевих добрив чи лікарем.

Крім того, є ще одна проблема. Якщо учителі не досягнуть, щоб уже в отроцькі роки сільський житель переживав почуття гордості від того, що він хлібороб, тваринник, найрозумніші, найрозвиненіші вихованці школи і надалі залишатимуть село. Багатовіковий забобон – погляд на сільську працю, як на справу нижчу, що не потребує великого розуму, - живе, на жаль, і досі. А мета саме й полягає в тому, щоб найрозумніші, духовно багаті, готові до насиченого інтелектуального життя юнаки і дівчата залишалися в селі – йшли на поля й ферми. Справа ця стане на міцну наукову основу лише тоді, коли в школі пануватиме думка і розумна, дослідницька, одухотворена цікавими задумами праця.

Село починається зі школи; культура села починається з культури сільського учителя. Головна виховуюча сила в сільській школі – духовне багатство, знання, ерудиція, кругозір педагога. Застаріле, примітивне уявлення про те, що нібито для сільського учителя найважливіше – знати працю в полі, не боятися труднощів сільськогосподарської праці. Головне – чим приваблює до себе допитливе юнацтво сільський учитель. Чи є в нього самого невгасима жадоба знань, пристрасне прагнення до книжки, науки, культури.

У сільській школі тисячі чудових майстрів.

Якщо говорять, що учитель знаннями виховує, то суть цього складного і не до кінця ще вивченого процесу полягає, на мою думку, в тому, що знання підносять людину в її власних очах, утверджують в ній почуття гордості, розвивають незгасну допитливість розуму, навчають боротися за торжество справедливих ідей.

Село тепер гостро потребує духовно багатого, інтелектуально різностороннього педагога – володаря дум юнацьких.
 1. Система, форми та методи правової освіти та правового виховання.Максимівський навчально-виховний комплекс Кременчуцької районної ради Полтавської області є загальноосвітім закладом І-ІІІ ступенів. Головною метою закладу є створення умов для якісного навчання всіх учнів, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття

повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів, залучення до систематичної науково-дослідницької, пошукової та експериментальної роботи талановитої та обдарованої молоді, сформувати такі загально навчальні вміння і навички, які б дали змогу вчитись усе життя, навчити самостійно вирішувати життєві проблеми, виховати людей, здатних вести здоровий спосіб життя, цінувати традиції українського народу.

Головні завдання розвитку Максимівського НВК передбачають: - розробку та впровадження нових педагогічних технологій, оптимізацію та інтенсифікацію навчання; - розвиток творчих здібностей учнів; - орієнтація на науково-дослідницьку і творчу діяльність учнів; - використання способів діяльності, які б сприяли б розвитку індивідуальних здібностей учнів; - розвиток самостійного та критичного мислення; - опора на інтеграцію навчання, на умову успішної орієнтації в сучасному інформаційному просторі; - визначення академічного рейтингу учнів по класах; - формування потреб і вміння самовдосконалюватись; - оновлення форм, методів і прийомі виховної роботи; - розробку і включення до навчального плану нових спецкурсів.

Посаду директора обіймає Остаповець Лариса Павлівна, а посаду заступника директора з навчально – виховної роботи – Пилипенко Наталя Федорівна.

Правовий процес регулюється Конституцією України, Законом України «Про освіту» та іншими чинними нормативно-правовими актами.

Перелік основних нормативно-правових документів, якими керуються педагогічні працівники при плануванні роботи з правового виховання:

1. Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про дошкільну освіту».

3. Закон України «Про охорону дитинства».

4. Загальна Декларація прав людини.

5. Декларація прав дитини.

6. Конвенція про права дитини.

7.Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

Свою діяльність даний навчальний заклад здійснює відповідно до робочого навчального плану на навчальний рік, який щорічно затверджується рішенням педагогічної ради та погоджується з Головним управлінням освіти і науки Полтавської ОДА.

Планом затверджуються:

- розклад уроків;

- щоденний, тижневий та річний режим роботи закладу.

Питання правовиховної роботи розглядаються на засіданнях педради, узагальнюються в наказах по НВК.

Адміністрація школи

Директор НВК

Остаповець Лариса ПавлівнаЗаступник директора з

навчально-виховної роботи

Пилипенко Наталя Федорівна
Педагогічний колектив Максимівського НВК

:

Дисципліну «Правознавство. Практичний курс» викладає заступник директора з навчально-виховної роботи - Пилипенко Наталя Федорівна, стаж роботи на займаній посаді – 16 років, курсову перепідготовку в галузі права проходила у 2009 році.

«Основи правознавства» обов’язково викладаються у 9-му класі в обсязі 1 година на тиждень.

Організація вивчення предмету правознавства здійснюється за програмами, підручниками,затвердженими Міністерством освіти і науки. Пилипенко Н.Ф. у практиці роботи використовує методичні розробки, які надає науково-методичний журнал «Історія та правознавство»

Окремого кабінету правознавства у школі немає. Проте у кабінеті історії є необхідна законодавча база, підручники з правознавства, виставка юридичної літератури «Юридична консультація» а також розміщені стенди на правову тематику: "Вивчаємо Конституцію України", "Правознавець".

Крім того у Максимівському НВК створений інформаційний стенд, куточки з правової інформації, які постійно оновлюються відповідно до останніх змін в законодавстві.

Суттєву роль у правовому інформуванні учасників навчально-виховного процесу відіграє шкільна бібліотека. Тут організовуються книжкові виставки, тематичні куточки.

У бібліотеці є така юридична література:

1. «Основи правознавства» - програма.

2. «Конвенція ООН про права дитини».

3. «Запобігання торгівлі людьми» - методичний посібник.

4. Підручник «Основи правознавства» Журавська.

5. Комплект кодексів.

Правова освіта та правове виховання - це спеціалізована, систематична підготовка лдітей до суспільного життя в умовах демократії.

Правова освіта та правове виховання - це складна динамічна система, що поєднує:

- правові знання, на основі яких формуються уявлення про організацію життя громадян в політичному, правовому, економічному, соціальному та культурному середовищі демократичної держави;

- громадські чесноти - норми, установки, цінності та якості, притаманні громадянину демократичного суспільства.

Правова освіта і виховання є широким комплексом освітніх і виховних зусиль. Україна - держава молода, її правові норми ще тільки встановлюються.

Правове виховання є невід'ємною частиною громадянського виховання.

Педагогічний колектив Максимівського НВК переконаний, що школа визнається осередком формування громадськості, що має сприяти розвитку демократичної, політичної культури, формуванню громадянської компетентності політико-правових знань, політичних умінь, гідності та відповідальності у молодих людей, усвідомленню і прийняттю ними демократичних принципів життя та пріоритету прав людини.

Тому метою правової освіти та правового виховання у НВК є створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні правова культура, усвідомлені цінності свободи, прав людини, відповідальність, готовність до компетентної участі у громадському житті.

Увесь колектив Максимівського НВК працює на виконання головних завдань правової освіти та правового виховання:

- сприяти становленню активної позиції учнів щодо реалізації прав і свободи людини;

- надати основні правові знання, сформувати мотивацію та вміння, необхідні для відповідальної участі молоді в громадському житті;

- створити умови для набуття учнями досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та конструктивної взаємодії.

Кожен учитель навчального закладу намагається пов’язувати навчальний процес із життєвою реальністю. Зв'язок із практичною діяльністю:

передбачає пріоритетність зорієнтованості учнів на навички соціальної взаємодії, вміння самостійно аналізувати різноманітні ситуації, перш за все у своєму життєвому середовищі, вміння самостійно приймати рішення і діяти у правовому полі;

зорієнтованість на позитивні соціальні дії, що означає цілеспрямованість громадянської освіти на соціальні очікування учнів, виховання потреби вчитися громадськості протягом усього життя;

демократичність означає виховання духу соціальної солідарності, справедливості, вміння конструктивно взаємодіяти з суспільством, з колективом, передбачає гуманістичні відносини між педагогами й учнями, атмосферу взаємоповаги та довіри у шкільному колективі, учнівське самоврядування, відкритість і зв'язок школи з іншими соціальними угрупуваннями (сім'єю, дитячими і молодіжними організаціями, засобами масової інформації, церквою та ін.);

плюралізм означає виховання поваги до засад політичної, ідеологічної, етнонаціональної різноманітності; виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу.

Правове виховання в НВК здійснюється засобами цілеспрямованого впливу на організацію навчально-виховного процесу за такими напрямами:

1. Створення тематичного курсу спілкування. Ознайомлення школярів з елементами правової освіти починається ще з курсу «Я і Україна».

2. У середніх і старших класах під час бесід учням надаються певні знання щодо теоретичних засад демократії, історичного досвіду і життя сучасних демократичних суспільств, взаємозв'язку політичної та економічної системи, прав людини і механізмів їх захисту.

3. Розробка і впровадження тематичних блоків у процесі виховної роботи, введення окремих елементів змісту правового виховання при організації дозвілля і відпочинку школярів.

4. Організація правового виховання під час позакласної та позашкільної діяльності.

Для цього застосовуються найрізноманітніші форми та методи роботи: традиційні зустрічі з працівниками правоохоронних органів, з викладачами правових дисциплін, ВНЗ, екскурсії, які мають право виховання спрямування, диспути, дебати, заходи змагального характеру. Це дає можливість учням набути безпосереднього досвіду в реалізації прав і свобод людини, сформувати організаційні та комунікативні вміння.

5. Організація демократичного шкільного життя.

Пилипенко Н.Ф. переконана, що школа як цілісний інститут є середовищем реалізації правової освіти і виховання. Правові навички діти засвоюють, беручи участь у повсякденному житті школи, спільноти, громади. При цьому школа може виступати як модель світу дорослих. Практичною школою демократії має стати учнівське самоврядування.

Ефективне правове виховання можливе лише за реалізації прав і свобод людини в самій школі. Стиль спілкування, зокрема між адміністрацією та вчителями має бути для учнів практичним прикладом толерантності, взаємоповаги, відкритості, демократизму. Педагог повинен поважати людську гідність учня, його право на власну думку. Необхідно залучити до співпраці зі школою батьків, культивувати серед них правову культуру.

Успішність здійснення правової освіти та правового виховання значною мірою визначається методами, які використовуються педагогом в процесі роботи. Пріоритетну роль у громадянській освіті відіграють активні та інтерактивні методи, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення.

У Максимівському НВК використовують також традиційні: лекції, диспути, бесіди, самостійна робота з періодикою, написання рефератів, учнівські доповіді, повідомлення.

Застосування наведених форм і методів правого виховання створює умови для формування в особистості поведінкових норм, здатності адаптуватися до нових соціальних умов, орієнтуватися в них, захищати свої права, поважати інтереси і права інших.

Адже правове виховання може бути ефективним лише за умови створення правового простору в класі та школі на засадах взаємної довіри, поваги до прав і свобод, толерантності, забезпечення умов для розвитку в учнів почуття власної гідності.

З метою правової освіти та правового виховання у Максимівському НВК проводяться такі заходи:


 • Бесіду на правову тематика «Закон і ми»;

 • Виховну годину «Кожна дитина має право»;

 • Рольову гру «Захист прав дітей у нашій державі;

 • Годину спілкування «Хочу. Можна. Не можна. Потрібно…»;

 • Позакласний захід «Закон у моєму житті»;

 • Класну годину «На терезах Феміди»;

 • Годину спілкування «Поняття злочину. Кримінальна відповідальність дітей»;

 • Виховну годину «Взаємні обов’язки батьків і дітей»;

 • Класну годину «Конституція у моєму житті»;

 • Бесіду (з переглядом кінофільму) по попередженню алкоголізму, наркоманії, Сніду;

 • Правовий ринг «Права дитини»

3. Правові ігри як форми правового навчанняПравові ігри є імітаційними методами рольового навчання. Вони активізують процес засвоєння знань, навичок і умінь. Максимальна наближеність до реальної і практичної діяльності керівників і спеціалістів досягається шляхом використання моделей реальних соціально-юридичних систем. Учасники гри виступають у різноманітних ролях і приймають управлінські рішення, що узгоджуються з інтересами цих ролей. Найчастіше гравцям

доводиться приймати рішення в конфліктних ситуаціях. При проведенні ділових ігор виникає можливість отримання зворотнього зв'язку. У ході гри дитина може не лише придбати нові уміння, але й експериментувати з різноманітними стилями відношень між партнерами.

Навички вирішення конфліктних ситуацій можуть переноситися дитиною з ігрової ситуації до реального життя, допомагаючи їй у міжособових проблемах, що виникають не лише у фаховій сфері.

Непередбачуваність гри робить її специфічною формою пізнавальної діяльності. Правові ігри збільшують результативність навчання за рахунок глибини і швидкості засвоєння інформації, дозволяють у короткий термін опанувати методами прийняття рішень.

Правова гра несе в собі такі навчальні цілі:

- навчання вирішення конкретного управлінського завдання;

- навчання аналізу вихідної ситуації, можливих альтернатив і їхніх наслідків для відповідного виду діяльності;

- перевірка рівня підготовки у відповідному виді діяльності;

- навчання прийманню управлінських рішень в екстремальних ситуаціях.

Під час викладання правознавства на уроках у Максимівському НВК учитель використовує інтерактивні методи роботи, метод створення проектів, опорні конспекти, проводе тести, застосовує практичні задачі, ситуації, мозковий штурм, дискусії, юридичні практикуми, термінологічні розминки. Однак найбільше захоплення у учнів викликають правові ігри.

У Максимівському НВК учні із цікавістю ідуть на уроки правознавства, адже їх завжди чекають змістовні і в першу чергу пізнавальні уроки.

Правовий ринг «Права дитини»

Брати участьу ньому можуть усі учні класу. Для цього клас ділиться на дві команди.І період—«Інтелектуальний штурм»

учасники по черзі відповідають на запитан­ня. 1. Назвати одну із форм захисту прав ді­тей, позбавлених батьківського піклування. (Опіка).

 2. Місто, де були прийняті міжнародні правила здійснення правосуддя щодо непо­внолітніх. (Пекін).

 3. З якого віку людина може самостійно вибирати своє громадянство? (З 18років).

 4. Які основні міжнародні документи за­кріплюють права дитини? (Конвенція про права дитини 1989 р., Декларація прав дитини 1959р.).

 5. Які обов’язки учнів ви знаєте? (Див.Статут школи).

 6. Місто, в якому 10 грудня 1948 р. Було прийнято і проголошено Загальну деклара­цію прав людини. (Париж).

 7. До якого віку людина вважається дитиною? (До 18років, якщо за законом вона не досягла повноліття раніше).

 8. Які права учнів ви знаєте? (Див. Ста­тут школи).

 9. З якого віку настає кримінальна відпо­відальність? (З18 р., в особливих випадках — з 14 р.).

 10. Чи застосовують смертну кару до не­ повнолітніх? (Ні).

ІІ період — умовна назва «Агітатор»

— за 2-3 хвилини представники команд ма­ють виступити перед товаришами, пере­конати їх, що законодавство України дійс­но захищає права дитини, а також загітуватииїх брати активну участь у захисті прав дитини.ІІІ період — конкурс «Аукціон ідей»

— представники команд намагаються запропонувати якнайцікавішу ідею стосовно за­хисту прав дитини у світі. Ці ідеї схвалюються (або не схвилюються) шляхом голосу­вання всіх учасників «рингу».

У кінці гри учитель називає переможців.

Кілька зауважень щодо оцінки за виконан­ня завдань. Це може бути рахунок хвилин (на якій хвилині команда відповість). Мож­на за виконане завдання роздавати різноко-кольорові фішки.

У Максимівському НВК також практикують проведення Правового рингу «Я і право». Учні теж діляться на дві команди.

І Конкурс «Юридичний марафон»(10б.)

Ікоманда.

1.Здатність особи своїми вчинками та діями здійснювати права та обов’язки(Правоздатність).

2.Гімназія та школа – це юридична чи фізична особа?(Юридична).

3.Адміністративне правопорушення- це проступок чи злочин?(Проступок).

4.Стихійне лихо – це юридична дія чи подія?(Подія).

5.Соціальні відносини, що регулюються нормами права.(Правовідносини).

6.Правила поведінки. Що встановлює церква для віруючих(Релігійні норми).

7.Особа, що вчинила правопорушення.(Правопорушник).

8.Держава, в якій забезпечена охорона та захист основних прав людини.(Правова).

9.Нормативно-правовий акт вищого законодавчого органу влади, що приймається в особливому прядку.(Закон).

10. Захист суверенітету та незалежності належить до внутрішніх чи зовнішніх функцій держави?(Зовнішніх).

ІІкоманда.

1.Кожна людина від народження є фізичною чи юридичною особою?(Фізичною).

2.Особливо небезпечний вид правопорушення.(Злочин).

3.Яка відповідальність настає в разі завдання матеріальних збитків?(Матеріальна).

4.Спосіб систематизації законодавства, внаслідок чого створюються кодекси?(Кодифікація).

5.Як називається основний міжнародний документ з захисту прав дитини?(Конвенція про права дитини).

6.Особа, що має стійкий правовий зв’язок з певною державою. (Громадянин).

7.Учинення правопорушення у стані алкогольного сп’яніння пом’якшує чи обтяжує вину?(Обтяжує).

8.Монархія належить до форми правління чи форми політичного режиму?(До форми правління).

9.Основний Закон держави(Конституція).

10.Біпатриди- це(особи з подвійним громадянством).

ІІ.Конкурс «Юридична консультація»(10б).

(Команди вибирають для розв’язку по 2 задачі) – час - 2 хв.

Музична пауза.Журі підбиває підсумки трьох конкурсів.

ІІІ. Конкурс аналітиків (4б.).

Виберіть зайве:

1.Князь,сотник,гетьман,президент.

2.Верховна рада,державна дума,рейхстаг,конгрес,Верховний суд.

3.Київська Русь,Гетьманщина,Україна, «Руська правда».

ІV. Конкурс капітанів(10б.).

(Продовжити думку «Якби я став президентом»).

Учитель підбиває результати.

Подібні правові ринги педагогічний колектив використовує як на повторювально-узагальнюючих уроках так і на уроках, на яких вивчається новий матеріал для актуалізації опорних знань.4. Профілактична робота з учнями
У сучасних умовах здійснення виховного процесу педагог найчастіше стикається з терміном "важковиховувані” у співвідношенні до підлітка. Справа тут не у самому підліткові, а в його психологічних особливостях..

З однієї сторони він хоче здаватися дорослим, а з іншої зберігає дитячі риси. Не вміє самостійно діяти і приймати рішення, висуває завищені вимоги до батьків та вчителів, виявляє підвищену критичність до оточуючих і при цьому не вміє володіти собою. Дитині такого віку притаманний цілий ряд протиріч. Тобто це криза підліткового віку.

Суть поведінки підлітка – це морально-емоційна атмосфера, що склалася в сім’ї.

Тому процес перевиховання, спрямований на подолання негативних якостей особистості, що формувалися під впливом несприятливих умов виховання, необхідно починати з сім’ї, з пошуку можливостей щодо корекції сімейного виховання, захисту дитини від несприятливого впливу неблагополучної сім’ї.

Велику увагу приділяють працівники НВК правовиховній роботі та роботі по профілактиці правопорушень. Це відображено в планах роботи навчально - виховного комплексу на рік, а також в планах роботи класних керівників.

У НВК створено шкільний штаб з профілактики правопорушень, основними зав данями якого є:

- пропаганда правових знань;

- формування в учнів та вихованців переконання у необхідності дотримання правових обов’язків;

- підвищення ефективності профілактики правопорушень і шкідливих звичок;

- забезпечення інтересів дітей, що виховуються у неблагополучних сім`ях.

Робота штабу передбачає індивідуальну роботу з дітьми та батьками. В початкових класах дітей залучають до позакласної та до позашкільної діяльності.

В навчально-виховному комплексі постійно проводяться рейди:

- «Рейд –Урок»;

- Мій вільний час, чим я займаюсь?»;

- «Ура, канікули!»;

Систематично ведеться робота по контролю за відвідуванням учнями НВК. Питання відвідування регулярно на засідання педагогічних рад та батьківських зборах.

Постійно ведеться індивідуальна робота з учнями, про що класні керівники складають звіти.

З профілактичною метою у НВК проводяться зустрічі з представниками правоохоронних органів, які передбачають загальні та індивідуальні профілактичні бесіди. Усі учні шкільного віку, охоплені денною формою навчання, відвідують гурток «Умілі руки» (керівник – Гончар О.Д.).

Із метою удосконалення профілактичної роботи з питань правопорушень учнями НВК та надання допомоги класним керівникам у роботі з учнями, схильними до правопорушень, працює шкільний штаб із профілактики правопорушень, до складу якого входять заступник директора школи з навчально-виховної роботи, класні керівники та вихователі.

На засіданнях шкільного штабу з профілактики правопорушень розглядаються списки дітей з неблагополучних сімей. Учнів, схильних до правопорушень, в Максимівському НВК немає.

Учні з неблагополучних сімей залучаються до проведення позашкільних заходів.

Засідання шкільного штабу з профілактики правопорушень проводяться двічі на семестр. Члени штабу контролюють навчання та виховання учнів із неблагополучних сімей. Із батьками таких дітей проводяться профілактичні бесіди.

На початку кожного семестру рейдовими групами зі складу адміністрації НВК, класних керівників та голови опікунської ради проводяться обстеження житлово-побутових умов учнів та вихованців НВК, проблемні сім`ї постійно тримаються на контролі.

Із метою попередження правопорушень у школі ведеться Журнал обліку відвідування учнями школи, в якому кожного дня відмічають відсутніх. Цей облік допомагає в організації роботи класних керівників по попередженню пропусків без поважних причин та в організації роботи з батьками по попередженню пропусків навчальних занять їхніми дітьми без поважних причин.

Завдяки роботі, що проводиться в НВК, дисципліна і відвідування початкової школи учнями добра, без поважних причин учні занять не пропускають (на усі пропуски є підтверджуючі документи: довідки від лікаря, пояснювальні записки від батьків). Факти порушень громадського порядку та чинного законодавства, скоєних учнями, відсутні.і.

Дітей, які схильні до правопорушень на обліку в навчально - виховному комплексі не має. Ведеться банк даних на учнів за категоріями.

Протягом чверті кожний класний керівник відвідує учнів дома, знайомиться зі станом матеріально-побутових умов проживання сім’ї, її мікрокліматом.5. Робота з батьками
Умовою успішної виховної діяльності з учнями є співробітництво класного керівника з батьками, адже родина впливала і продовжує значно впливати на процес розвитку особистості дитини.

Зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу - це важлива й відповідальна задача вчителя. Рішення даної задачі представляється можливим, адже у планах роботи Максимівського НВК знаходять своє відображення такі напрями діяльності класного керівника з батьками:

вивчення родин учнів;

педагогічна освіта батьків;

забезпечення участі батьків у підготовці та проведенні колективних справ у класі;

індивідуальна робота з батьками;

інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів.

Робота в кожному з перерахованих напрямів складається з певної сукупності форм і способів діяльності. Їх вибір обумовлений цілями й задачами виховної роботи, особистісними та професійними особливостями класного наставника, традиціями школи та класу, своєрідністю складу учнів та їхніх батьків, тенденціями розвитку виховних відносин у класному колективі, принципами взаємодії вчителя й батьків.

Вивчення родин учнів дозволяє кожному класному керівнику даного навчального закладу краще довідатись про дітей та їхніх батьків, зрозуміти стиль життя родин, ознайомитися з домашніми умовами розвитку особистості дитини. Цей напрям діяльності класного керівника відбивається у плані такими формами роботи, як відвідування родин учнів, анкетування, проведення тестування, твори про родину, конкурс творчих робіт учнів « Я і моя родина», тестування, педагогічні майстерні, ділові ігри з батьками, формування банку даних про родину та сімейне виховання.

ТЕСТ

ДІТЕЙ ВИХОВУЮТЬ БАТЬКИ. А БАТЬКІВ?А) можу і завжди роблю (5б.)

Б) можу, але не завжди роблю так (3б.)

В) не можу (1б.)

1.В будь-який час залишити свої справи і приділити увагу дитині?

2. Порадитися з дитиною, не дивлячись на її вік?

3. Визнати свою помилку стосовно дитини?

4. Попросити пробачення у дитини, якщо вчинили неправильно стосовно неї?

5. Зберегти самовладання, якщо вчинок дитини вивів вас із себе?

6. Поставити себе на місце дитини?

7.Повірити, хоч би на хвилину, що ви добра фея чи принц?

8. Розповісти дитині повчальний випадок з власного дитинства, який подає вас у не зовсім привабливому світі?

9. Завжди утримуватися від вживання слів і висловів, які можуть ранити дитину?

10. Пообіцяти дитині виконати її бажання за хорошу поведінку?

11.Визначити один день, коли вона зможе робити все, що забажає, і ні в що не втручатися?

12. Промовчати, якщо ваша дитина вдарила або образила іншу дитину?

13. Встояти проти дитячих сліз і прохань, якщо ви впевнені, що це не примха або забаганка?


Підсумки тесту.

30-39 балів.

Дитина - найбільший скарб у вашому житті. Ви прагнете не тільки зрозуміти , але й пізнати її, ставитесь до неї з пошаною, дотримуєтеся прогресивних поглядів на виховання. Ви правильно робите і можете сподіватися на хороші результати.

16-30балів. Турбота про дитину для вас - питання першої ваги. Ви володієте здібностями вихователя, але на практиці дієте не завжди послідовно і цілеспрямовано. Часом ви надто суворі, а іноді надто м’які і лагідні, схильні до компромісів, які послаблюють виховний ефект. Вам

необхідно серйозно подумати про свої заходи щодо виховання дитини.

Менше 16 балів. У вас серйозні проблеми з вихованням дитини. Вам бракує або знань або ж бажання і прагнення зробити дитину особистістю, а , можливо, і того і другого.

Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Класний керівник включає у план лекції з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни; батьківські збори; тематичні консультації; педагогічні практикуми з розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині; вечір запитань і відповідей; день відкритих дверей та інші форми. У Максимівському НВК прийнято проодити загальношкільні та класні батьківські збори. У школі складено план педагогічного всеобучу батьків, який виконується всім педагогічним колективом.

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюється класним керівником за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи; свята, вечори, концерти, КВК.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Тому класний керівник включає у план роботи відвідування родин учнів, індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив і засобів розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні доручення.

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюється класним керівником за допомогою тематичних і підсумкових батьківських зборів, індивідуальних консультацій, перевірки щоденників учнів, складання карт розвитку дітей і таблиць результатів навчальної діяльності, ведення щоденників спостереження за процесом розвитку дитини чи зошитів досягнень учнів, написання батькам листів-характеристик, записок-повідомлень, вітальних листівок і листів подяки.Отже, виховання дітей в сім’ї – це не особиста справа, а справа великої державної ваги, тому що наші діти – майбутнє України. Наші діти - це майбутні батьки, які теж будуть виховувати своїх дітей. Наші діти – це наша старість. Правильне виховання – це наші щаслива старість, погане виховання-це наші сльози, це наша провина перед іншими людьми і перед собою
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка