Вправа «Сватання» на моделювання ситуації Мета: визначити особливості самопрезентації Перебіг вправиСкачати 110.59 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір110.59 Kb.
Вправа «Сватання» на моделювання ситуації
Мета: визначити особливості самопрезентації
Перебіг вправи

1. Сформувати три групи по п’ять осіб у кожній.

2. Завдання для груп: обрати людину, яку будуть сватати, обміркувати як вони будуть це робити, на що будуть звертати особливу увагу.

3. Результати своїх обговорень учасники однієї групи презентують іншим групам.

4. Обговорення:

4.1. Запитання до головних героїв сватання:  • Що відчували?

  • На що хотілось би звернути увагу сватів? (найчастіше, учасники відчувають хвилювання і страх щодо невірного розуміння їх особистої інформації).

4.2. Запитання до презентуючих:

  • Чи відрізнялись Ваші почуття під час підготовки та під час презентації?

  • Чи змінювалась інформація упродовж презентації?

4.3 Запитання до тих, хто спостерігав за ситуацією:

  • Презентація якої групи найбільше Вас зацікавила?

  • На що Ви звернули увагу під час презентації?

  • Що під час презентації не вдалося?

4.4. Презентація присвячена сватанню. А якби Вам потрібно було презентувати себе як вчителя історії, на що б Ви звернули особливу увагу?

Заслухати думку вчителів.

4.5. Чи буде впливати на презентацію самопідготовка і як саме?

4.6. Учасникам пропонується перелік ключових компетенцій вчителів, з яких пропонується обрати найсуттєвіші для самопідготовки та самопрезентації.

Ключові компетенції:

1. Комунікативні (розуміння текстів, робота з інформацією, виступи, написання текстів).

2. Інформаційні технології –(комп’ютерні – Інтернет, електронна пошта, програмування тощо).

3. Дослідницькі (природно-наукові та гуманітарні методи дослідження).

4. Проектні (проектне мислення – розробка проектів та участь в їх реалізації).

5. Робота з числами( обчислення, використання математичних методів для вирішення практичних завдань).

6. Організаційні (координація діяльності людей для досягнення мети).

7. Робота у групі (взаємодія з іншими у процесі досягнення спільної мети).

8. Уміння навчатися ( планування, рефлексія, самооцінка, самостійна робота за темою, пошук інформації з різних джерел тощо).

9. Особистісна (рефлексія сильних та слабких сторін своєї особистості, характеру, пристосування до своїх особистісних якостей, прийняття себе, свого «Я»).

10. Вирішення проблем.

ВИСНОВКИ. На мою думку, найважливішими для вчителя історії повинні бути такі компетенції: комунікативна та уміння навчатися.

Самопрезентація дає змогу вчителеві вивести свої уміння й знання на свідомий рівень та визначити слабкі місця, що вимагають самопідготовки.

Ключові питання у самопідготовці кожного вчителя будуть відрізнятися, зважаючи на те, що вчитель – це неповторна індивідуальна особистість.
Комунікація

Блоки (комплекси) компетенцій

Рівні досягнення комплексів умінь

1

2

3

Обговорення


Говорити за темою дискусії
Формулювати свою точку зору.
Демонструвати, що ви уважно слухаєте співбесідника.
Ставити запитання на розуміння: «чи правильно я зрозумів, що», «якщо я правильно зрозумів, то …», «тобто, ви хочете сказати, що …», «ви дійсно вважаєте, що …»


Визначати мету та результати обговорення.
З’ясовувати та уточнювати зміст понять, які використовуються.
Добирати аргументи, висловлювати думки та ідеї, обмінюватись інформацією, необхідною для досягнення мети дискусії.
Робити висновки під час обговорення та підбивати підсумки обговорення.Вирішувати коли і у якій мірі приймати участь в обговоренні для досягнення мети (наприклад, подати складне тлумачення чи аргументацію, висловити думку чи ідею), враховуючи ситуацію (наприклад, настрій групи).

Визначати наміри того, хто говорить, його мету.

Вміти визначати контекст комунікації, тобто те, чому виникла необхідність у подібній комунікації.

Брати до уваги гендерні та культурні відмінності людей, які беруть участь у дискусії.


Вміти визначати наміри чужого висловлення (теорії, ідеї, мотиви, мету).
Стимулювати оточуючих до ефективної участі у дискусії (наприклад, передавати слово, ставити навідні запитання, що впливають на розвиток теми).
Здійснювати рефлексію всієї дискусії та своєї участі у ній.

Виступ

Зробити короткий виступ на просту тему, запропоновану вчителем.

Сформулювати свою точку зору щодо запропонованої теми.

Сформулювати декілька аргументів в якості обґрунтування своєї точки зору.
Оцінити, чи вдалося розкрити тему та обґрунтувати свою точку зору.Визначити мету виступу.
Підготувати промову – вивчити тему, підготувати нотатки, дібрати ілюстрації.
Структурувати промову (наприклад, визначаючи нові твердження: по-перше…, по-друге…).

Використовувати ілюстрації, щоб допомогти аудиторії зрозуміти основну ідею вашого виступу (наприклад, схема, малюнок, діаграму).

Оцінити характер аудиторії та дібрати мову й способи представлення матеріалу.
Дібрати аргументи, адекватні для даної аудиторії.

Скласти презентацію в електронному вигляді.


Змінювати способи роботи з аудиторією, якщо вони не відповідають характеру аудиторії й ситуації, що склалася у процесі виступу.
Здійснювати рефлексію свого виступу, виділяючи його слабкі та сильні сторони, відносно визначеної мети.


Розуміння текстів

Уміти визначити тему (фрагменти з книжок, газет та журнальних статей)
Уміти визначати основну ідею у простих матеріалах (фрагменти з книжок, газет та журнальних статей)

Уміти визначати зміст простих текстів.


Уміти висловлювати коротко (в одній або двох фразах) зміст простого тексту розміром не більше однієї сторінки.
Уміти знайти у тексті речення, що найбільш точно відображає якусь рису – почуття, переживання, характер.


Уміти визначати основну ідею літературних та науково-популярних текстів.
Уміти висловлювати коротко (в одній або двох фразах) зміст об’ємного тесту.
Уміти знайти у тексті речення, що найбільш точно відображає його зміст.
Уміння розрізняти у тексті факти, думки-інтерпретації, оцінки.

Уміння визначати жанрові особливості тексту.


Уміння здійснювати прогноз розвитку явища, процесу, ситуації, описаної у тексті.

Уміти визначати адресата тексту, тобто того, для кого призначено текст.

Уміти визначати наміри автора (наприклад, за тональністю, термінологією, структурою тексту).


Уміти визначати мету написання даного тексту.

Уміти визначати основну ідею художнього зображення.

Уміти коментувати текст (зв’язно висловити своє розуміння – асоціації, ідеї, висновки з приводу прочитаного тексту).
Уміти розпізнавати у тексті контекст, підтекст.

Визначати ідею великого тексту (більше 3-4 сторінок) за умови його швидкого перегляду, виділяючи у ньому необхідну інформацію.


Уміти визначати суперечності, різночитання між частинами тексту.

Уміти здійснювати різні види читання («оглядове», «вибіркове», «змістове»)

Уміння виділяти художні прийоми автора тексту


Написання текстів (документу)

Вміти письмово викласти зміст простого тексту.
Вміти писати конспекти простих текстів.
Вміти писати кілька видів простих текстів - реферат, звіт.

Вміти використовувати різні форми подання інформації (наприклад , листи , пам'ятки, об'ємні документи типу звітів та есе на більш ніж трьох сторінках), в тому числі і зображення (наприклад, малюнки, начерки, таблиці, діаграми).
Структурувати матеріал, щоб допомогти читачеві стежити за думкою і розуміти основні ідеї (розбивати текст на параграфи, вставляти заголовки і підзаголовки ) .
Використовувати різні стилі письма для різних цілей (наприклад, різні техніки аргументації, технічна термінологія, додатки до звітів ).
Дотримуватися загальних правил орфографії, пунктуації і граматики (кількість допустимих помилок на одну сторінку тексту).

Вміти визначати адресата тексту (тобто того, для кого призначено текст).

Вміти ясно висловлювати свої думки в письмовій формі, дотримуючись теми, використовуючи докази і приклади.


Вміти писати тексти різного виду: звіти, есе, реферати, проекти, програми, короткі статті на задану тему, а також заяви, пояснювальні записки, ділові листи, рецензії.
Вміти писати тексти з урахуванням заданого жанру, стилю.

Работа з інформацією

Вміти добирати різну інформацію (тексти, ілюстрації, числа) з різних джерел для досягнення мети (короткого виступу за темою, звіту, самостійної роботи).
Вміти обробляти інформацію у форматі тексту, чисел, ілюстрацій (наприклад, організовувати інформацію, проводити обчислення).
Вміти узагальнювати інформацію і робити висновки.

Вміти зберігати інформацію за допомогою електронних файлів, папок і т.п.Вміти знаходити потрібну інформацію в Інтернеті і користуватися електронною поштою.
Вміти робити електронні презентації відповідно до поставленої мети.
Вміти знаходити інформацію необхідну для написанні есе, проектів і звітів.
Вміти витягувати інформацію з графіків, таблиць, діаграм для вирішення практичних ситуацій.
Вміти подавати інформацію в узагальненій формі у вигляді графіків, таблиць і діаграм.
Вміти здійснювати типологізацію, класифікацію інформації, що аналізується.
Вміти виокремлювати форму подання інформації.

Вміти побіжно переглядати об'ємні матеріали, такі як підручники, вторинні джерела інформації, статті та звіти для виокремлення необхідної інформації (наприклад, для того, щоб розширити бачення предмета, ознайомитися з іншими підходами та ідеями, дібрати докази ).
Вміти використовувати відповідну додаткову літературу для того, щоб зрозуміти складні причинно -наслідкові зв'язки і отримати інформацію з тексту або зображення (наприклад, звернутися до баз даних, до інших текстів, до колег ).
Вміти порівнювати підходи, визнавати обгрунтовані думки і відрізняти їх від упередження.
Вміти визначати авторський задум за тим, як подано інформацію.
Вміти відрізняти факти від думки, суб'єктивне від об'єктивного.
Синтезувати отриману інформацію (наприклад, у звітах і презентаціях давати свою власну інтерпретацію предмета, засновану на зведенні різної інформації).


Компетенція уміння навчатися


1.

Формулювання намірів
Визначити для себе, навіщо або чому я хочу навчитися цьому - мотивацію свого навчання

Самоствердитися, кар'єрне зростання, підвищення особистого статусу, інтерес...
Формулювання довгострокових і короткострокових цілей навчання.

Переконатися, що поставлені цілі дійсно відображають ті освітні результати, до яких ви прагнете

2

Планування
Визначити способи досягнення результатів навчання

Використовувати різні джерела інформації для того, щоб визначити способи досягнення необхідних результатів в обраній вами сфері (наприклад, в ОУ, особистому житті, кар'єрі);
Визначити ті критерії, за якими ви зможете оцінити ступінь досягнення ваших намірів

Визначити систему оцінювання ступеня досягнення освітніх результатів
Визначити склад і порядок дій з досягнення цілей. Виділити найбільш пріоритетні

Переконатися, що визначено всі необхідні дії, і вони дійсно спрямовані на досягнення потрібних вам освітніх результатів
Спланувати час досягнення короткострокових і довгострокових цілей

Переконатися, що відпущений час на навчання відповідає вашим умовам і можливостям
Визначити, до кого потрібно звернутися за допомогою

Перевірити, що ця людина (люди) дійсно може допомогти вам в навчанні
Визначити можливі труднощі, які можуть перешкодити навчанню і визначити альтернативні напрями діяльності.


Визначати фактори, які можуть вплинути на ваш план (наприклад, фінанси, здоров'я і безпека, доступні можливості, мотивація, інші зобов'язання)

3

Аналіз досягнень і процесу навчання
Визначати чому ви навчилися (наприклад, знання предметів, компетенції, включаючи ключові, нові методи роботи, ваші особисті якості, інтереси)

Визначати яким чином ви навчилися (наприклад, було використано методи, стилі навчання, де ви навчалися найкраще, що допомогло навчитися краще всього), в тому числі, що пройшло більше, а що менше успішно; визначати реалізовані наміри і підтвердження ваших досягнень; визначати шляхи подальшого підвищення результативності вашої діяльності

Отримати зворотній зв'язок про якість ваших досягнень від вчителя, від інших значущих для вас людейПродемонструвати свої досягнення в якій-небудь діяльності або за допомогою тестівБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка