Вступ. Повторення курсу початкової школиСторінка1/14
Дата конвертації21.02.2016
Розмір2.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
УРОК №1 математика 5 клас

Дата: _________________

Тема: Вступ. Повторення курсу початкової школи.

Мета: Повторити означення дій додавання і віднімання, множення і ділення залежності

між компонентами цих дій.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.


Хід уроку:
І Організаційний момент

ІІ Повторення і систематизація

 1. Запитання до класу

 • Як виконується додавання? Віднімання?

 • Як називаються числа під час додавання?

 • Як перевірити, чи правильно виконано додавання?

 • Як називаються числа під час віднімання?

 • Як перевірити, чи правильно виконано віднімання?

 • Як називаються числа при множенні?

 • Як називаються числа при діленні?

 1. Виконання усних вправ
 • Додайте: 58 і9; 45 і 24; 7 і 19; 62 і 39.

 • Відніміть: 7 від 15; 6 від 22; від 42 число 9; від 46 число 9.

 • Знайдіть добуток: 12 і 4; 5 і 20; 13 і 6; 10 і 100.

 • Поділіть: 36 на 12; 55 на 11; на 8 число 96.

ІІІ Залежність між компонентами і результатами дій під час додавання та віднімання, множення та ділення.

 1. Запитання до класу
 • Щоб знайти невідомий доданок, треба…..

 • Щоб знайти невідоме зменшуване, треба….

 • Щоб знайти невідомий від’ємник, треба…..

 • Щоб знайти невідомий множник, треба…

 • Щоб знайти невідоме ділене, треба…

 • Щоб знайти невідомий дільник, треба…

IV Розв’язування вправ

V Підсумок уроку

 • Щоб знайти невідомий доданок, треба…..

 • Щоб знайти невідоме зменшуване, треба….

 • Щоб знайти невідомий від’ємник, треба…..

 • Щоб знайти невідомий множник, треба…

 • Щоб знайти невідоме ділене, треба…

 • Щоб знайти невідомий дільник, треба…

VI Домашнє завдання
Виконати № 13, 15.


Урок № 5 математика 5 клас

Дата: ____________________

Тема: Розв’язування вправ

Мета: закріпити знання учнів про правила запису і читання натуральних чисел у десятковій системі числення; вдосконалити вміння та відпрацювати навички розв’язування завдань на застосування знань учнів про десятковий запис числа та його властивості; перевірити засвоєння матеріалу під час самостійної роботи.

Розвивати мислення, мовлення. Пам'ять

Виховувати інтерес до математики

Тип уроку: комбінований

Хід уроку:

І Організаційний момент

ІІ Перевірка домашнього завдання


 1. Питання до класу

 • Які числа називаються натуральними?

 • Поясніть відмінність між цифрою і числом.

 • Назвіть найменше натуральне число? А найбільше?

 • Які числа називають іменованими?

 • Чому систему числення називають десятковою?

 • Назвіть за порядком зростання чотири класи в запису натуральних чисел.

ІІІ Закріплення вивченого матеріалу

 1. Виконання вправ

28 3; 2285; 2201; 981; 3; 1320; 550; 326.


29

а

15

101

53

234

65

420

а+1

16

102

54

235

66

421

а–1

14

100

52

233

64

419

30 а; а+1; а+2; а+3; а+4.


31 20 разів

36 1234; 1243; 1324; 1423; 1342; 1432; 2134; 2314; 2431; 2143; 2341; 2413; 3124; 3214; 3142; 3241; 3412; 3421; 4123; 4132; 4213; 4231; 4321; 4312;


1023; 1032; 1203; 1302; 1230; 1320; 2013; 2031; 2301; 2103; 2130; 2310; 3012; 3021; 3102; 3201; 3120; 3210.
42
IV Підсумок уроку


 1. Питання до класу

 • Які числа називаються натуральними?

 • Поясніть відмінність між цифрою і числом.

 • Назвіть найменше натуральне число? А найбільше?

 • Які числа називають іменованими?

 • Чому систему числення називають десятковою?

 • Назвіть за порядком зростання чотири класи в запису натуральних чисел.


V Домашнє завдання
Повторити §1, виконати № 32, № 34

УРОК №7 математика 5 клас
Дата: ____________________
Тема: пряма. Промінь. Відрізок
Мета:Закріпити і вдосконалити знання учнів про властивість вимірювання відрізків (у

тому числі застосування цієї властивості для розв’язування задач); доповнити

знання учнів про ламану та її довжину.

Розвивати мислення, пам’ять, словниковий запас

Виховувати любов до математики.

Тип уроку: закріплення і вдосконалення знань
ХІД УРОКУ
І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання


 1. Гра «Поломаний комп’ютер»
 1. Опитування учнів
 • Як позначають відрізок?

 • Що називають одиничним відрізком?

 • Скільки відрізків зображено на рисунку?

 • Чи є фігура зображена на дошці ламаною?

 • Як називають точки А В С ….?

 • Як називаються відрізки у ламаної?

 • Як називаються точки А Е у ламаній?

 • Як знайти довжину ламаної?


ІІІ Закріплення знань, відпрацювання навичок


 1. Виконання вправ № 52; № 54; № 55; №57; №58.


VI Підсумок уроку
Отже сьогодні на уроці ми повторили такі математичні поняття як…?


 1. Розгадування анаграм


АМАЛАН; ВИЖИГОД; ШИРЕВНА
V Домашнє завдання
Повторити § 2, виконати № 56, № 60

Урок № 8 математика 5 клас
Дата: _______________
Тема:Координатний промінь
Мета: сформувати в учнів поняття про координатний промінь, його елементи та спосіб побудови заданого числа на координатному промені та визначення координати точки на координатному корені; закріпити знання термінології («координатний промінь»,»початок відліку», «одиничний відрізок», «координата точки») та сформувати вміння будувати точки із заданими координатами на координатному промені і знаходити координати точок за числовими (повними і неповними) рисунками.

Розвивати мислення, пам’ять, мовлення.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку:

І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання
ІІІ Вивчення нового матеріалу.


 1. Пояснення вчителя

О Е М N K X0 1 2 3 4 5
Точка О — початок відліку, ОХ — координатний промінь, ОЕ — одиничним відрізком, на рисунку точка К зображує число 5, яке називають координатою точки К і записують К(5).
IV Закріплення вивченого матеріалу
Виконання номерів № 84; № 86; №88; №90,
V Підсумок уроку
«Німий диктант».Вчитель показує на певні елементи рисунку, що був зроблений на початку уроку, а учні записують у зошитах назви понять.
VI Домашнє завдання
Опрацювати § 3, виконати № 85,

Урок № 9 математика 5 клас

Дата: __________
Тема: Побудова точок на координатному промені
Мета: сформувати вміння будувати точки із заданими координатами на координатному

промені і знаходити координати точок за числовими рисунками

Розвивати мислення, мовлення, пам'ять

Виховувати інтерес до математики


Тип уроку: комбінований
Хід уроку:
І Організаційний момент

ІІ Перевірка домашнього завдання 1. Питання до класу

 • Який відрізок називається одиничним?

 • Який промінь називається координатним?

 • Як побудувати координатний промінь?

 • Що показує координата точки на координатному промені?

 • Як знайти розміщення точки на координатному промені?

 • Як знайти відстань між двома точками?

 • Що таке шкала? Наведіть приклади.
 1. Математичний диктант

Побудуйте координатний промінь Ох з одиничним відрізком 1см.Позначте на ньому точки: А(2), В(4); С(7); О(0)

Знайдіть довжини відрізків АВ, ВС, АС.


ІІІ Закріплення вивченого матеріалу


 1. Робота з підручником

96


IV Підсумок уроку


 1. Самостійна робота
 1. Яким числам відповідають точки А, В, С, D, Е 1. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 0; 1; 3; 7; 8.
 1. Знайдіть координати точок М і N, що знаходяться на кінцях стрілочокV Домашнє завдання
Повторити § 3, виконати № 95

Самостійна робота до уроку 9 1. Яким числам відповідають точки А, В, С, D, Е 1. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 0; 1; 3; 7; 8.
 1. Знайдіть координати точок М і N, що знаходяться на кінцях стрілочок


Самостійна робота до уроку 9

 1. Яким числам відповідають точки А, В, С, D, Е 1. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 0; 1; 3; 7; 8.
 1. Знайдіть координати точок М і N, що знаходяться на кінцях стрілочок

Урок № 10 Математика 5 клас
Дата: _______________________
Тема: Порівняння натуральних чисел
Мета: Повторити означення дії порівняння чисел і правил порівняння чисел, а також

спосіб запису результату порівняння чисел за допомогою нерівності; доповнити

знання учнів правилом порівняння чисел за допомогою координатного променя;

відпрацювати навички порівняння натуральних чисел за допомогою правил і

координатного променя.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять, логіку.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.
Тип уроку: повторення і систематизація знань
Хід уроку:
І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання


 1. Усні вправи • Скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку координатного променя, щоб позначити на ньому число: 5, 178, 1234567.

 • Назвіть усі одноцифрові числа, які на координатному промені розташовані: а) праворуч від числа 6; б) ліворуч від числа 6.


ІІІ Закріплення вивченого матеріалу.


 1. Виконання завдань

Виконуємо № 112; № 114; № 116; № 118


IV Підсумок уроку
V Домашнє завдання
Опрацювати §4, виконати № 113


Урок № 11 Математика 5 клас
Дата: _______________________
Тема: Порівняння натуральних чисел
Мета: Повторити означення дії порівняння чисел і правил порівняння чисел, а також

спосіб запису результату порівняння чисел за допомогою нерівності; доповнити

знання учнів правилом порівняння чисел за допомогою координатного променя;

відпрацювати навички порівняння натуральних чисел за допомогою правил і

координатного променя.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять, логіку.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.
Тип уроку: повторення і систематизація знань
Хід уроку:
І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання


 1. Усні вправи
 • Яким числам відповідають точки M, N,P, K,T,F.
 • Скільки одиничних відрізків треба відкласти від початку координатного променя, щоб позначити на ньому число: 5, 178, 1234567.

 • Назвіть усі одноцифрові числа, які на координатному промені розташовані: а) праворуч від числа 6; б) ліворуч від числа 6.


ІІІ Закріплення вивченого матеріалу.


 1. Виконання завдань

Виконуємо № 126; № 127; № 128; № 130; № 137 (1)


IV Підсумок уроку
V Домашнє завдання
Опрацювати §4, виконати № 121


Урок № 12 математика 5 клас

Дата: ________________
Тема: Кути та їх вимірювання
Мета: Систематизувати знання учнів про поняття кутів, його елементів, позначення,

вимірювання і класифікацію; вдосконалювати вміння і відпрацьовувати навички

вимірювання кутів, визначати видів кутів.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять, навички, вміння.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.
Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок

ХІД УРОКУ:
І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання

ІІІ Вивчення нового матеріалу


 1. Пояснення вчителя


ІІІ Відпрацювання навичок


 1. Розв’язування вправ

143 180°, 95°, 130°, 20°,

145 .
147 (побудова кутів

149 (усно)


IV Підсумок уроку


 • Який кут називають розгорнутим?

 • Який кут називають прямим?

 • Який кут називають гострим?

 • Який кут називають тупим?


Завдання: розподіліть кути відповідно до понять


розгорнутий

Прямий

гострий

Тупий
130, 45, 90, 180, 179 , 1, 91


V Домашнє завдання
Опрацювати §5. Виконати № 148

Урок № 13 математика 5 клас

Дата: ________________
Тема: Побудова кутів
Мета: Систематизувати знання учнів про поняття кутів, його елементів, позначення, вимірювання і

класифікацію; вдосконалювати вміння і відпрацьовувати навички вимірювання кутів,

визначати видів кутів.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять, навички, вміння.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.
Тип уроку: застосування знань, вмінь та навичок

ХІД УРОКУ:
І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант

І варіант


 1. Запишіть, використовуючи позначення, «градусна міра кута МОК дорівнює 35».

 2. Градусна міра кута А дорівнює 78. Який це кут?

 3. Накресліть кут MNK, менший за прямий кут.

 4. Накресліть гострий кут АОВ.

 5. Накресліть тупий кут СЕК

 6. Закінчіть речення: «Кут, менший за прямий кут, називається…»

 7. Побудувати за допомогою транспортира кут 60 і його бісектрису.

ІІ варіант
 1. Запишіть, використовуючи позначення, «градусна міра кута АВС дорівнює 25».

 2. Градусна міра кута А дорівнює 142. Який це кут?

 3. Накресліть кут MNK, більший за прямий кут.

 4. Накресліть тупий кут РЕК.

 5. Накресліть гострий кут АВС

 6. Закінчіть речення: «Кут, більший за прямий і менший від розгорнутого, називається…»

 7. Побудувати за допомогою транспортира кут 90 і його бісектрису.


ІІІ Відпрацювання навичок

№ 150 (усно), №153; № 154; № 158IV Підсумок уроку
V Домашня робота
Повторити §5. Виконати № 161


І варіант


 1. Запишіть, використовуючи позначення, «градусна міра кута МОК дорівнює 35».

 2. Градусна міра кута А дорівнює 78. Який це кут?

 3. Накресліть кут MNK, менший за прямий кут.

 4. Накресліть гострий кут АОВ.

 5. Накресліть тупий кут СЕК

 6. Закінчіть речення: «Кут, менший за прямий кут, називається…»

 7. Побудувати за допомогою транспортира кут 60 і його бісектрису.

ІІ варіант
 1. Запишіть, використовуючи позначення, «градусна міра кута АВС дорівнює 25».

 2. Градусна міра кута А дорівнює 142. Який це кут?

 3. Накресліть кут MNK, більший за прямий кут.

 4. Накресліть тупий кут РЕК.

 5. Накресліть гострий кут АВС

 6. Закінчіть речення: «Кут, більший за прямий і менший від розгорнутого, називається…»

 7. Побудувати за допомогою транспортира кут 90 і його бісектрису.


І варіант


 1. Запишіть, використовуючи позначення, «градусна міра кута МОК дорівнює 35».

 2. Градусна міра кута А дорівнює 78. Який це кут?

 3. Накресліть кут MNK, менший за прямий кут.

 4. Накресліть гострий кут АОВ.

 5. Накресліть тупий кут СЕК

 6. Закінчіть речення: «Кут, менший за прямий кут, називається…»

 7. Побудувати за допомогою транспортира кут 60 і його бісектрису.

ІІ варіант
 1. Запишіть, використовуючи позначення, «градусна міра кута АВС дорівнює 25».

 2. Градусна міра кута А дорівнює 142. Який це кут?

 3. Накресліть кут MNK, більший за прямий кут.

 4. Накресліть тупий кут РЕК.

 5. Накресліть гострий кут АВС

 6. Закінчіть речення: «Кут, більший за прямий і менший від розгорнутого, називається…»

 7. Побудувати за допомогою транспортира кут 90 і його бісектрису.Урок № 14 Математика 5 клас
Дата: ________________________
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка