Вступ. Повторення курсу початкової школиСторінка5/14
Дата конвертації21.02.2016
Розмір2.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Тема: Корекція знань, умінь і навичок учнів. Множення натуральних чисел
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про зміст дії множення натуральних чисел, про

переставну властивість множення; властивості нуля і одиниці під час множення; формування

навичок множення багатоцифрових чисел.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять.

Виховувати інтерес на уроках математики.
Тип уроку: узагальнення і систематизація знань
ХІД УРОКУ:
І Організаційний момент
ІІ Повторення і систематизація знань учнів


 1. Пояснення вчителя

Накреслимо на аркуші паперу в клітинку прямокутник довжиною 5см і 3см відповідно. Розіб’ємо його на квадрати стороною 1см. Як підрахувати кількість цих квадратів? Легко збагнути, що шукане число дорівнює 5+5+5=15. Відповідь отримали, як суму рівних доданків. Ви знаєте, що суму таких доданків записують за допомогою множення 53. Числа 5 і 3 називають множниками, а вираз 53  добутком. Отже:

53=5+5+5

Аналогічно:

35=3+3+3+3+3;

74=7+7+7+7;

16=1+1+1+1+1+1;

05=0+0+0+0+0;У буквеному вигляді записують так:аb = a+a+a+…+a.

b доданків
Добутком числа а на натуральне число b, яке не дорівнює 1, називають суму, що складається з b доданків, кожний з яких дорівнює а.
А якщо b=1? Тоді доведеться розглядати суму, що складається з одного доданка. Проте це в математиці не прийнято. Тому домовилися, що а1=а.
Для b=0 домовилися вважати, що а 0 = 0.
Зрозуміло, що 1b= 1+1+1+…+1=b , а 0b=0+0+0+…+0 = 0.

Отже можна зробити такі висновки:Якщо один із двох множників дорівнює 1, то добуток дорівнює іншому множнику:

m1=1m=m

Якщо один з множників дорівнює нулю, то добуток дорівнює нулю:

m0=0m=0.

Кількість квадратів можна було підрахувати й іншим способом 3+3+3+3+3=15. Взагалі від перестановки множників добуток не змінюється. Це переставна властивість.ab=ba
В початкових класах ви навчилися множити у стовпчик багатоцифрове число на двоцифрове. Аналогічно виконується множення будь-яких багатоцифрових чисел

Наприклад:

4563 9647

287 306


31941 57882

36504 28941

9126 2951982

1309581


ІІІ Формування навичок

Виконуємо № 397 1. 516 2) 418 3) 4519

32 46 52

1032 2508 9038

1548 1672 22595

16512 19228 235058


IV Підсумок уроку


 • Яку властивість множення ми вивчили7


V Домашнє завдання
Опрацювати §11, виконати № 398, № 400

Урок № 30 математика 5 клас.
Дата: ______________________
Тема: Розв’язування вправ

Мета: формувати навички розв’язування текстових задач із застосуванням арифметичних дій ( у

тому числі й множення) та виконання додавання, віднімання і множення натуральних

чисел.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять.Виховувати зацікавленість до уроків математики.

Тип уроку: засвоєння вмінь та знань
Хід уроку:

І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання


 1. Опитування учнів

 • Як у запису аb=c називається число а? число b? Число с?

 • Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 1?

 • Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 0?

 • Як формулюється переставна властивість множення? Як вона записується в буквеному виразі?


ІІІ Формування навичок
№ 409 (усно)
№ 411 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ 413 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
№ 415 (40 років)
№ 417 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV Підсумок уроку

 1. Опитування учнів

 • Як у запису аb=c називається число а? число b? Число с?

 • Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 1?

 • Чому дорівнює добуток двох множників, один з яких дорівнює 0?

 • Як формулюється переставна властивість множення? Як вона записується в буквеному виразі?


V Домашнє завдання

Повторити §11, виконати № 416Урок № 31 математика 5 клас
Дата: ____________________

Тема: Переставний закон множення

Мета: закріпивши знання про означення і деякі властивості множення числа а на натуральне число

b. Навчитися застосовувати ці знання як в стандартних завданнях обчислення значень

числових і буквених виразів, розв’язання задач на рух тощо, так і в не стандартних.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

ХІД УРОКУ:
І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання
ІІІ Вдосконалення знань та вмінь


 • Арифметичні дії з натуральними числами № 420.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 • Задачі на застосування множення натуральних чисел: № 421

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Властивості множення: № 423

№ 434 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


IV Підсумок уроку
Які числа треба поставити замість *, щоб рівність була правильною


 1. 5+5+5=* 5; 2) 6  *=0; 3) 6  *=6; 4) 6  *= 3  *.


V Домашнє завдання
Повторити §11, виконати № 424

5+5+5=* 5

6  *=0

6  *=6
6  *= 3  *

Урок № 33 математика 5 клас

Дата: ___________________

Тема: Розподільний закон

Мета: засвоїти сполучної властивості множення; формувати вміння їх

застосовувати під час розв’язування задач.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.Тип уроку: засвоєння нових знань

ХІД УРОКУ:

І Організаційний момент

ІІ Перевірка домашнього завдання
ІІІ Формування вмінь

 1. Пояснення вчителя.

Розглянемо ще раз прямокутник.

Але тепер підрахуємо кількість клітинок зошита, що містяться у прямокутнику. Це можна зробити двома способами. Кількість квадраті дорівнює 5 3. Кожний такий квадрат містить по 4 клітинки. Тому загальна кількість клітинок дорівнює(5 3)  4.

Є 5 стовпчиків, у кожному стовпчику 3 квадратиків по 4 клітинки. Отже, всього клітинок буде5 (3  4)

Ця рівність ілюструє сполучну властивість множення. У буквеному вигляді цю властивість записують так:(a b)c=a (b c).

Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього чисел.

З переставної та сполучної властивостей множення випливає, що в добутку кількох множників, можна міняти місцями множники і брати їх у дужки будь-яким способомa b  c= c  b  a

17  2  3  5=(17  3)  (2  5)
На другому прямокутнику відрізок АВ ділить наш прямокутник на прямокутник і квадрат. Ще маємо один спосіб підрахунку квадратів. У квадраті їх 3  3, а в прямокутнику 32. Усього маємо3  3 + 32

З іншого боку містяться 3 стовпчика і 2 стовпчика по 3 клітинки3  (3+2)

Рівність 3  3 + 32= 3  (3+2) ілюструє розподільну властивість множення.

У буквеному вигляді записують так:

a (b+c) = a b + a c

Щоб число помножити на суму двох чисел, можна це число помножити на кожний доданок і отримані добутки додати.

Також є справедлива розподільна властивість множення відносно віднімання: якщо bc, b=c, тоa (bc) = a b a c
ІІІ Закріплення знань та формування вмінь
440
442

444IV Підсумок уроку


 • Що нового вивчили на уроці?

 • Як буквено записується розподільна властивість множення?

 • Як буквено записується сполучна властивість множення?


V Домашнє завдання
Опрацювати § 12, виконати № 445

(a  b)c=a (b  c)
a (b+c) = a  b + a  c

Урок №34 математика 5 клас

Дата: _______________

Тема: Розв’язування вправ

Мета: закріпити знання сполучної та розподільної властивості множення; сформувати вміння і

відпрацювати навички застосування властивостей множення до спрощення обчислень і

спрощення виразів.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.

Тип уроку: вироблення вмінь і навичок.

Хід уроку:
І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання


 1. Усний рахунок

 2. Математичний диктант


І варіант

 1. Подайте у вигляді суми 17 3

 2. Яке значення має х , якщо 18  х=0

 3. Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 25  1237  4


ІІ варіант

 1. Подайте у вигляді суми 8  5

 2. Яке значення має у , якщо 19  у=19

 3. Добуток чисел 23 і 156 дорівнює 3588. Чому дорівнює добуток чисел 156 і 23?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 50  121  2


ІІІ Засвоєння вмінь і навичок

 1. Повідомлення теми і мети уроку

 2. Завдання класу

450 (усно)

449______________________________________________________________________________

452 (усно)№ 453

№ 454
IV Підсумок уроку
 • Які властивості множення ви знаєте?

 • Які властивості множення ми використовували на уроці?


V Домашнє завдання
Повторити §12, виконати № 451


І варіант

 1. Подайте у вигляді суми 17 3

 2. Яке значення має х , якщо 18  х=0

 3. Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 25  1237  4


ІІ варіант

 1. Подайте у вигляді суми 8  5

 2. Яке значення має у , якщо 19  у=19

 3. Добуток чисел 23 і 156 дорівнює 3588. Чому дорівнює добуток чисел 156 і 23?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 50  121  2І варіант

 1. Подайте у вигляді суми 17 3

 2. Яке значення має х , якщо 18  х=0

 3. Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 25  1237  4


ІІ варіант

 1. Подайте у вигляді суми 8  5

 2. Яке значення має у , якщо 19  у=19

 3. Добуток чисел 23 і 156 дорівнює 3588. Чому дорівнює добуток чисел 156 і 23?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 50  121  2


І варіант

 1. Подайте у вигляді суми 17 3

 2. Яке значення має х , якщо 18  х=0

 3. Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 25  1237  4


ІІ варіант

 1. Подайте у вигляді суми 8  5

 2. Яке значення має у , якщо 19  у=19

 3. Добуток чисел 23 і 156 дорівнює 3588. Чому дорівнює добуток чисел 156 і 23?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 50  121  2І варіант

 1. Подайте у вигляді суми 17 3

 2. Яке значення має х , якщо 18  х=0

 3. Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 25  1237  4


ІІ варіант

 1. Подайте у вигляді суми 8  5

 2. Яке значення має у , якщо 19  у=19

 3. Добуток чисел 23 і 156 дорівнює 3588. Чому дорівнює добуток чисел 156 і 23?

 4. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій: 50  121  2

Урок №35 математика 5 клас
Тема: Виконання завдань

Мета: Повторити одиниці вимірювання величин; відпрацювати вміння виконувати множення величин із застосуванням сполучної та розподільної властивостей множення.

Розвивати мислення, мовлення, пам’ять.

Виховувати зацікавленість до уроків математики.
Хід уроку:
І Організаційний момент
ІІ Перевірка домашнього завдання


 1. Самостійна робота


І варіант ІІ варіант

 1. Обчисліть найзручнішим способом

4 13 25; 51725;

125 17 8 8  37  25;

405  82+405  18 568 43  567  43;

 1. Обчисліть:


5m 20n 25a  4b

22x+98x 82b  28b


 1. Знайдіть пропущені величини


1км = … м 1грн = …к;

1м = …см; 1 доба = … год;

1т = …ц= …кг. 1год=…хв..
ІІІ Актуалізація опорних знань

Під час перевірки самостійної роботи учні повторюють властивості множення на натуральне число і способи застосування цих властивостей для опрацювання виразів і раціоналізації обчисленьIV Оперування знаннями та оволодіння способами діяльності в новій ситуації
3 доби 18 год  6= 18діб 108год = 22доби 12год.


 1. Виконання № 454


V Підсумок уроку


 1. Які властивості множення ви знаєте?VI Домашнє завдання
Повторити правила § 16, виконати № 4539

Самостійна робота
І варіант ІІ варіант 1. Обчисліть найзручнішим способом

4 13 25; 51725;

125 17 8 8  37  25;


 1.  82+405  18 568 43  567  43;
 1. Обчисліть:

5m 20n 25a  4b

22x+98x 82b  28b


 1. Знайдіть пропущені величини

1км = … м 1грн = …к;

1м = …см; 1 доба = … год;

1т = …ц= …кг. 1год=…хв..
Самостійна робота
І варіант ІІ варіант 1. Обчисліть найзручнішим способом

4 13 25; 51725;

125 17 8 8  37  25;


 1.  82+405  18 568 43  567  43;
 1. Обчисліть:

5m 20n 25a  4b

22x+98x 82b  28b


 1. Знайдіть пропущені величини

1км = … м 1грн = …к;

1м = …см; 1 доба = … год;

1т = …ц= …кг. 1год=…хв..Математичний диктант
І варіант


 1. Подайте у вигляді суми 17 3
 1. Яке значення має х , якщо 18  х=0
 1. Добуток чисел 25 і 248 дорівнює 6200. Чому дорівнює добуток чисел 248 і 25?
 1. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій:

25  1237  4

Математичний диктант
ІІ варіант


 1. Подайте у вигляді суми 8  5
 1. Яке значення має у , якщо 19  у=19
 1. Добуток чисел 23 і 156 дорівнює 3588. Чому дорівнює добуток чисел 156 і 23?
 1. Виконайте обчислення, обираючи зручний порядок дій:

50  121  2

Урок № 36 математика 5 клас

Дата: _________________

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка