Вступ у 2012-2013 навчальному роціСторінка12/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.73 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Таблиця 23
Динаміка плинності кадрів (за 2012/2013 н.р. порівняно з 2011/2012 н.р.)


Плинність кадрів

Поточний навчальний рік

Попередній навчальний рік

Усього працює

77

82

Вибуло на 01.09.2012

5

5

Причина звільнення: • за власним бажанням

5 осіб

Орлова О.В.

Василенко Ю.Ю.

Маценко Н.М.

Панькова Т.В.

Корзун В.О.
За переводом

-
У зв’язку зі смертю

-
У зв’язку з переходом до комерційної структури

-
Вихід на пенсію за вислугу років

-
Закінчення договору, скорочення штату

-
Звільнено молодих спеціалістів

-


Розділ IV

Науково-методична робота в школі
З метою виконання Закону України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, реалізації Концепції профільного навчання, оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку творчої активності вчителів, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових педагогічних технологій та на основі Положення про шкільний методичний кабінет і методичну роботу в школі, відповідно до наказу по школі від 31.08.2012
№ 222-о “Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2012-2013 навчальному році” робота методичної ради школи, шкільних методичних об’єднань учителів спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми “Формування життєвих компетентностей учнів засобами сучасних освітніх технологій”

Мета опрацювання проблеми – створити таке освітнє середовище, в якому б учні, учасники навчально-виховного процесу, набули необхідних компетенцій, мали змогу реалізувати себе як суб’єкти свого життя, діяльності, спілкування. Виходячи із завдань поетапного виконання теми, над якою працює школа, розробляються заходи і здійснюється комплекс робіт, які забезпечують гармонійний розвиток особистості учнів. Для реалізації цієї проблеми складено річний план роботи школи; обговорювалися порушені проблеми на нарадах при директору, заняттях психолого-педагогічних семінарів, методичній раді, педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань учителів.

Відповідно до наказу № 388 від 30.08.2012 управління освіти і науки Бориспільської міської ради “Про організацію науково-методичної роботи у 2012-2013 навчальному році”, наказу по школі № 173-о від 11.06.2012 “Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2011-2012 навчальному році” видано наказ по школі № 222-о від 31.08.2012 “Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи у 2012-2013 навчальному році”, яким визначено структуру науково-методичної роботи, передбачено різні форми, спрямовані на реалізацію основних ідей та положень програми “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Закону України “Про освіту”, проблемної педагогічної теми.

Методична діяльність у закладі здійснюється через роботу шкільних методичних об’єднань.

З метою підвищення професійної майстерності вчителів створено шкільні методичні об’єднання:

- вчителів української мови та літератури, світової літератури (керівник Крилевець Г.В.);

- учителів математики, фізики, інформатики (керівник Цілик Л.М.);

- учителів біології, хімії, географії (керівник Охріменко Н.В.);

- учителів початкових класів, вихователів групи продовженого дня (керівник Гриценко Т.П.);

- учителів іноземних мов (керівник Наумова О.А.);

- класних керівників (керівник Холодніцька О.А., класний керівник 9-А класу ).У школі діють творчі групи:

  • з упровадження ідей Сухомлинського В.О. при навчанні учнів початкових класів (використання творчої спадщини
   Сухомлинського В.О. для формування пізнавально-розумової активності школярів початкових класів), керівник Федорова І.М. ;

- формування рис громадянськості у школярів.

(навчання у співпраці – ефективний шлях формування рис громадянськості), керівник Величко С.В.

Учителі школи впроваджують інноваційні педагогічні технології, орієнтовані на розвиток здатності сприймати і впроваджувати нові освітні ідеї.

У діяльності методоб'єднань практикуються різноманітні види роботи, але найбільшого поширення набули заслуховування й обговорення доповідей, взаємовідвідування відкритих уроків і виховних заходів, бібліографічні огляди, вивчення методичних матеріалів, практичні заняття з учителями. Важливою формою методичної роботи залишається відкритий урок – загальноприйнятий методичний захід, на якому відбувається показ кращого досвіду, пропаганда нових педагогічних надбань і актуальних питань методики.

Відкритий урок поєднується з обговоренням доповідей на засіданні методичного об'єднання. Взаємовідвідування уроків (позакласних, виховних заходів) у системі методичної роботи сприяє перенесенню кращих методів роботи одного педагога в практику діяльності інших, надихає вчителя на пошук нових методів та прийомів, ефективних форм організації навчально-виховної діяльності учнів, спонукає до творчості.

Колектив школи завершив участь у Всеукраїнському експерименті “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів” (З 15.08.2012 (відповідно до рішення педагогічної ради Бориспільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Ю.Головатого, протокол № 11 від 15.08.2012).

У науково-методичній роботі педагогічний колектив школи створив таку систему, в якій поєднується науково-методична діяльність педагогів і науково-дослідницька діяльність школярів.

Щоб відповідати вимогам сучасності, вчитель повинен постійно вдосконалюватись. Педагоги систематично підвищують свій фаховий рівень різними шляхами: проходять курси підвищення кваліфікації при КОІПОПК та Київському інституті післядипломної освіти імені Б.Грінченка (Так, у 2012-2013 н.р. підвищення кваліфікації пройшли 15 учителів); беруть участь у роботі методичних об’єднань, у семінарах, конференціях, засіданнях круглого столу; активно вивчають і впроваджують у педагогічну практику досягнення педагогічної науки, аналізують і узагальнюють передовий педагогічний досвід, здійснюють власну науково-методичну роботу.

Найбільш пріоритетним напрямком розвитку освіти стає використання нових інформаційних технологій, покликаних сприяти активізації й розвитку розумових здібностей дитини, активному та свідомому набуттю знань, умінь, навичок, підвищенню інтересу до навчання. У школі обладнано 3 комп’ютерні класи, які підключені до мережі Інтернет.

Відповідно до вищесказаного передбачено такі форми методичної роботи в закладі: курсова перепідготовка, атестація, самопідготовка, участь у педагогічних радах, школа педагогічної майстерності, школа молодого учителя, педагогічні читання, педагогічні виставки, участь у роботі журі різних рівнів, участь у міських, районних, обласних, Всеукраїнських семінарах, нарадах, конференціях, участь у дослідно-експериментальній роботі, апробація навчальної літератури, публікація художньої, публіцистичної, науково-методичної продукції, робота з обдарованими дітьми, відкриті уроки, семінари, позакласні заходи, участь у професійних конкурсах, творчі звіти учителів, навчання педагогічних працівників за програмою “Intel. Навчання для майбутнього”.

З метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків проводився конкурс “Учитель року – 2013”, в якому взяла участь у номінації “музичне мистецтво” Журавель Оксана Володимирівна, вчитель музичного мистецтва, стала переможцем міського етапу та брала участь в обласному.
Протягом 2012-2013 навчального року проведені

- засідання педагогічних рад: педрада-практикум, педрада-презентація, педрада-круглий стіл (“Створення психологічного клімату для успішного навчання п’ятикласників в основній школі. Дотримання наступності в навчанні учнів 5-х класів”, педради з використанням мультимедіа “Професійно-педагогічний імідж сучасного вчителя як засіб ефективної реалізації навчально-виховного процесу й особистісного самоствердження фахівця”, “Виховання рис громадянськості та національного патріотизму учнівської молоді в умовах сучасної школи. Органічна єдність методів навчання, виховання й розвитку відповідно до вимог “Концепції громадянського виховання”).

- заняття психолого-педагогічних семінарів: “Особливості навчання та проблеми проходження адаптаційного періоду учнями 1-х класів”; “Особливості навчання та виховання п’ятикласників при переході до школи ІІ ступеня”; “Психолого-педагогічний супровід дітей із розладами поведінки”, “Профілактична діяльність педагогічних працівників щодо суїцидальної поведінки дітей та учнівської молоді”, “Професійний імідж учителя”; “Робота практичного психолога з учнями різних видів темпераменту та нервової системи (семінар-тренінг)”.

- заняття школи молодого вчителя;

- творчі звіти і захист інноваційних ідей учителів, які атестуються;

- апробації підручників:з/п2012/2013 н.р.

назви підручників, що апробуються

(вказати клас)

П.І.П. педагогічних працівників, які проводять апробацію

кількість учнів у класах, в яких учителі працюють за підручниками, що апробуються

1.

1.Світова література (Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мельник А.О. 11 клас).

2.Геометрія (Бурда М.І.,


Тарасенкова Н.А.10 клас).
3. Інформатика (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,

Чернікова Л.А.,


Шакотько В.В. 10 клас).


1.Авраменко Людмила Анатоліївна
2.Цілик Лариса Миколаївна, Момот Ірина Вікторівна
3.Момот Ірина Вікторівна, Копилець Світлана Андронівна, Філоненко Ірина Валеріївна.

26 учнів

55 учнів


55 учнів- моніторинг якості навчальної літератури:з/п2012/2013 н.р.

назви підручників

П.І.П. педагогічних працівників, залучених до проведення моніторингу якості підручників

кількість учнів, залучених до проведення моніторингу якості підручників

1.

1.Захист Вітчизни 11 клас (Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба Ю.П., Фука М.М. (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, для хлопців).

2. Інформатика (академічний рівень, профільний рівень) (Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І.,

Чернікова Л.А.,
Шакотько В.В. 10 клас).


Трикоз Ігор Олександрович
Момот Ірина Вікторівна

5 учнів

5 учнів


- моніторингове дослідження стану навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу (директор школи, вчителі математики, фізики, біології, хімії, географії, бібліотекар).
 • навчальні екскурсії (до Бориспільського державного історичного музею "Сучасний Бориспіль", музею Великої Вітчизняної війни в м.Києві, Київського Нікітського ботанічного саду, Бориспільського краєзнавчого музею, Музею води м. Києва, музею просто неба “Пирогово”, м. Львова, м. Канева, м. Переяслав-Хмельницького та інші).


У 2012-2013 н.р. на базі школи були проведені міські семінари:

1. Семінар-практикум для вчителів 4-х класів "Формування здорового способу життя - найдорожчого скарбу"

2. Семінар-практикум для вчителів 1-х класів "Формування в учнів пізнавальних процесів навчання".

3. Навчальний семінар для соціальних педагогів ЗНЗ "Робота соціального педагога з учнями групи ризику з питань соціалізації до учнівського середовища".

4. Семінар-практикум для вчителів російської мови та літератури "Методика навчання учнів різними способами засвоєння правильного написання словникових слів".

5. Семінар-практикум для вчителів образотворчого мистецтва та керівників гуртків "Методика навчання основ композиції на уроках образотворчого мистецтва в школі".

6. Семінар-практикум "Діти і соціальні мережі" (для заступників директорів, які координують виховну роботу, педагогів-організаторів, класних керівників).

7. Семінар-практикум для вчителів основ здоров’я "Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оводіння основами здорового способу життя".

8. Семінар-практикум для вчителів хімії "Основні аспекти сучасних педагогічних технологій.

9. Семінар-практикум для вчителів фізики "Інтеграція міжпредметних зв’язків".

Значною мірою допоможуть вирішити завдання, поставлені перед педагогічним колективом, упровадження інноваційних технологій, спрямованих на розвиток пізнавальних та творчих здібностей учнів.

Таблиця 24
Участь педагогічних працівників у інноваційній діяльності та дослідно-експериментальній роботі


Рівень інноваційної діяльності

Меморандум (проект), угода про співпрацю

Відповідальна особа

Мета проекту або програми

Учасники

Міжнародний

Освітні програми Intel® «Навчання для майбутнього»

Даниленко Т.М.

100 % володіння комп’ютерною технікою та комп’ютерною культурою педагогічними працівниками

Педагогічні працівники

Всеукраїнський

«Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів»

Мельник С.П., Валько М.В.


Виявлення рівня соціального, психічного, духовного розвитку учнів; створення проектно-модульної виховної системи роботи в класних колективах та узагальнення передового педагогічного досвіду з проблеми психолого-педагогічного проектування і супроводу соціального розвитку особистості учнів

Педагогічні працівники, учні 2-11-х класів, батьки

Всеукраїнський

Апробація навчальної літератури

Даниленко Т.М.

Відповідність підручників Держстандарту загальної середньої освіти та вимогам щодо якісного засвоєння навчальних дисциплін

Учителі математики та інформатики Момот І.В., Філоненко І.В., математики – Цілик Л.М., світової літератури – Авраменко Л.А., учні 10-х, 11-х класів

Обласний

Моніторингові

дослідженняДаниленко Т.М.

Реалізація завдань щодо реформування системи загальної середньої освіти, підвищення якості навчальної літератури

Учителі математики, фізики, біології, хімії, географії, бібліотекар; вчителі інформатики, захисту Вітчизни, учні 10-х, 11-х класів, батьки

Обласний

Web-сайт закладу

Момот І.В.

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес закладу

Адміністрація школи

Всеукраїнський

“Щоденник. ua” Всесвітня шкільна освітня мережа

Момот І.В.

Об’єднання всіх педагогів, учнів та батьків України в єдину спільноту, модернізація навчально-виховного процесу та впровадження сучасних комп’ютерних технологій у школах

Педагогічні працівники, учні та батькиТаблиця 25
Аналіз результатів виступів учителів школи на шкільних, районних, міських, обласних, Всеукраїнських семінарах, педагогічних читаннях, конференціях


Міські заходи

Обласні заходиІ. Міський семінар-практикум для вчителів 4-х класів:

1. Бичковська Т.Г.“Негативний вплив шкідливих звичок на здоров'я: куріння, вживання алкоголю, наркотичних і токсичних речовин.” (Відкритий урок з основ здоров’я у 4-Б класі).2. Рябець С.О. “Здоровий спосіб життя - запорука міцного здоров’я” (Позакласний захід у 4-А класі).
ІІ. Міський семінар-практикум для вчителів 1-х класів:

 1. Гаврилець Ю.В. в 1-Б класі “Написання рядкової букви «е»,складів та слів із нею”(Відкритий урок з української мови у 1-Б класі).

 2. Федорова І.М. “Цикл “Дивосвіт”. На гостини до Осені” (Позакласний захід у 1-А класі).
ІІІ. Міський семінар-практикум для вчителів російської мови:

 1. Кондратюк А.В., Авраменко Л.А., Гайдай А.С. “Спешите делать добрые дела” (виховний захід для 8-х класів).

 2. Авраменко Л.А. "Методика навчання учнів різними способами засвоєння правильного написання словникових слів" (доповідь).
ІV. Семінар-практикум для вчителів образотворчого мистецтва та керівників гуртків:

 1. 1. Кондратюк А.В. “Створення орнаменту в техніці витинанки” (Відкритий урок з образотворчого мистецтва у 5-А класі).
V. Навчальний семінар для соціальних педагогів ЗНЗ:

1. Тишко Н.В. “Шляхи подолання труднощів адаптації учнів групи ризику до умов шкільного життя” (доповідь).


VІ. Семінар-практикум для заступників директорів з ВР, педагогів-організаторів, класних керівників

 1. Момот І.В. “Соціальна мережа: добро чи зло” (проект).

 2. Мельник С.П.“Ділимося досвідом: Яким є ваш стиль батьківського виховання” (за проектом “Батьківська твердиня”).

 3. Гайдай А.С. “Виховання активної життєтворчої особистості” (з досвіду роботи учнівського самоврядування) .

VІІ.Виїзний семінар-практикум для вчителів фізики:

1. Вовк Л.О. "Інтеграція міжпредметних зв’язків під час вивчення фізики".

VІІІ.Семінар-практикум для вчителів основ здоров’я:

1. Коломієць М.Ю. "ВІЛ/СНІД: передбачити, уникнути, не захворіти" (Відкритий урок у 7-А класі).

ІX.Семінар-практикум для вчителів хімії:

Охріменко Н.В. "Солі амонію. Властивості, застосування. Якісна реакція на йон амонію" (Відкритий урок у 10-Б класі).

X. Міська науково-практична конференція педагогічних працівників.

 1. Гаврилець Ю.В. “Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в початковій школі”.

 2. Федорова І.М. “Особливості організації навчально-виховного процесу з першокласниками в умовах упровадження Державного стандарту загальної початкової освіти”.

 3. Рябець С.О. “Розвиток ідей В.О. Сухомлинського в реалізації оздоровчої функції освіти”.

 4. Цілик Л.М. “Аналітичні та геометричні способи розв’язування нерівностей у шкільному курсі математики. Обмін досвідом”.

 5. Гомон Л.В. “Педагогічна преса (Огляд методичної та фахової літератури)”.

 6. Авраменко Л.А. “Огляд новинок методичної та навчальної літератури. Програмове та методичне забезпечення викладання предмета”.

 7. Мельник С.П. “Аналіз роботи за 2011-2012 навчальний рік та особливості викладання музичного мистецтва у 2012-2013 навчальному році”.1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка