Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освітуСторінка10/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   1031.

Розробка та апробація системи ранньої поетапної діагностики та своєчасного виявлення талановитих дітей

2014/2015 н.р.

Василенко О.В.

Інформація, анкети
32.

Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості філологічно обдарованих дітей

До 01.10.14Сорокіна А.З.,

Трушевська Т.М класні керіникиГрафік
33.

Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості

естетично обдарованих дітей


До 01.10.14Сорокіна А.З.,

Трушевська Т.М класні керіникиГрафік
34.

Започаткувати діяльність гуртків, направлених на розвиток фізично обдарованих дітей

До 01.10.14Сорокіна А.З.,

Трушевська Т.М класні керіникиГрафік
35.

Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці навчального року

Травень

2015 р.


Сорокіна А.З., Трушевська Т.М., класні керіники

Сценарій свята, фотоматеріали
36.

Проведення фестивалю «Найталановитіший»

Щорічно

Трушевська Т.М.,

Надтока Т.С.Сценарій, фотоматеріали
37.

Удосконалити роботу шкільного парламенту через співпрацю з психологом та «Школою Лідерів» АНД-району

Постійно

Трушевська Т.М.

План, графік
38.

Залучення обдарованих учнів до участі у заходах різних рівнів

Протягом 14/2015 н.р.

Трушевська Т.М.

Інформація,

фотоматеріали


39.

Проведення заходів для учнів, присвячених пам’ятним історичним або культурним датам

Протягом 2014/2015 н.р.

Трушевська Т.М.,

Надтока Т.С.Сценарії,

фотоматеріали


Робота з батьками
40.

Організувати роботу загальношкільн. батьківського комітету школи, класних батьківських комітетів, спланувати їх діяльність.

Вересень -

жовтень


Сорокіна А.З., Трушевська Т.М., класні керіники

Протокол, план
41.

Організувати роботу Ради школи як найвищого колегіального органу самоврядування.

Протягом року

Томчук О.О.

Протокол, план
42.

Організувати засідання Ради школи.

За планом

Томчук О.О.

Протокол
43.

Організувати роботу психолого – педагогічного консультаційного пункту для батьків.

Протягом року

Василенко О.В.

План, інформація
44.

Організувати та провести загальношкільні батьківські збори.

Протягом року

Адміністрація школи

План, протокол
45.

Активізувати роботу батьківського лекторію.

Включити до тематики засідань бесіди:

- профілактика правопорушень

- прфілактика шкідливих звичок

- формування морально – етчних якостей

- ознайомлення із положеннями нового Державного стандарту

- ознайомлення із заходами на реалізацію загальношкільної проблеми


Жовтень,

грудень,


лютий,

квітень


Адміністрація школи

План, матеріали засідання
46.

Провести День відкритих дверей для батьків першокласників.

Жовтень

Адміністрація школи , класні керівники

Фотоматеріали
47.

Підготувати і видати звіт директора

перед громадськістю міста про роботу школи в поточному навчальному році.

Червень

Томчук О.О.

Звіт
48.

Проводити системний моніторинг щодо вивчення батьківської думки із питань організації профільного навчання

Протягом 2014/2015 н.р.

Василенко О.В., Сорокіна А.З.

Матеріали моніторингу


49.

Організація консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Василенко О.В.

Інформація
Робота з учителями
50.

Провести звірку картотеки кадрів (за методичними об'єднаннями).

Вересень

Сорокіна А.З.

Плани ШМО
51.

Здійснити розподіл педагогічного навантаження, скласти тарифікаційні списки вчителів.

До 01.09.14

Адміністрація школи

Списки
52.

Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при ДОІППО

Протягом року

Сорокіна А.З.

Списки
53.

Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Протягом року


Адміністрація школи

Протокол
54.

Сприяти оплаті класного керівництва, перевірки зошитів, завідування навчальними кабінетами, майстернями; гурткової роботи ін. видів педагогічної діяльності.

Протягом року,

з 01.09.14Томчук О.О.

Наказ


55.

Здійснювати колегіальний розподіл, обговорення та узгодження педагогічного навантаження .

Травень

Адміністрація школи Профсоюзний комітет

Зошит попереднього комплектування
56.

Сприяти участі вчителів у професійних конференціях, семінарах.

Протягом року

Адміністрація школи

Матеріали
57.

Сприяти підвищенню рівня володіння вчителями ІКТ

Протягом року

Адміністрація школи

Інформація
58.

Організувати заходи з розвитку комунікативних компетенцій вчителя:

 • тренінг: «Попередження емоційного та професійного згорання вчителя»

 • навчальний семінар: «Розвиток емоційного інтелекту класного керівника».

січень


лютий

Адміністрація школи

Матеріали тренінгу, семінару, фотозвіт
59.

Продовжити роботу над удосконаленням організаційно-педагогічних та інформаційних умов реалізації профільного навчання

Постійно

Адміністрація школи


Протокол наради при директорі, заступнику директора
60.

Провести моніторингове дослідження готовності вчителів до роботи в профільних класах

Протягом І семестру


Сорокіна А.З., Василенко О.В.

Матеріали моніторингу
61.

Проводити системний моніторинг щодо вивчення думки педагогів із питань організації профільного навчання

Протягом навчального року

Сорокіна А.З., Василенко О.В.

Матеріали моніторингу
62.

Пропаганда кращих авторських розробок дидактичного, психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу:

 • на засіданнях МО

 • на засіданнях творчої групи

 • під час участі в міських семінарах

Протягом навчального рокуКерівники ШМО,

члени творчої групи
Протокол, матеріал семінару
63.

Організація постійних консультацій для учителів щодо роботи з обдарованими дітьми, спрямованого на підвищення рівня психолого-педагогічної підготовки

Постійно

Василенко О.В.

Матеріали семінару64.


Поповнення методичної скарбнички


Протягом року

Сорокіна А.З., Трушев- ська Т.М.

Матеріали


65.

Організація заходів із підготовки вчителів до роботи за новим Державним стандартом:

 • Відвідування семінарів різного рівня

 • Обговорення питань на засіданнях педагогічної ради, методичної ради, наради при директорові, ШМО

Протягом року

Сорокіна А.З.

Довідка

МОДУЛЬ ІІ. Атестація педагогічних працівниківпор

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1

Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при ДОІППО

Серпень

Сорокіна А.З.

Інформація, списки
2

Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи згідно із Типовим положенням про ате-стацію педагогічних працівників:

Протягом року

Сорокіна А.З.

Графік
 • створення атестаційні комісії I рівня;

до 19.09.14

Сорокіна А.З.

Наказ, графік
 • подати до атестаційної комісії ІІ рівня списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та сроків проходження підвищення кваліфікації;

до 10.10.14

Сорокіна А.З.

Подання
 • затвердження атестаційною комісією списків педагогічних працівників, які атестуються, графіку роботи атестаційної комісії, прийняття рішення щодо перенесення сроку чергової атестації;

до 20.10.14

Сорокіна А.З.

Протокол
 • подання матеріалів (довідка-подання, методичні розробки) учителів, які атестуються та розраховують на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань

до 31.11.14

Сорокіна А.З.

Банк методичних розробок • вивчення педагогічної діяльністі осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів із предмету, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо;

до 20.03.15

Сорокіна А.З.

Довідка
 • подання до атестаційної комісії ІІ рівня атестаційних листів педагогічних працівників, які атестуються.

до 01.04.15

Сорокіна А.З.

Атестаційні листи
3

Організувати роботу атестаційної комісії.

до 19.09.14

Сорокіна А.З.

Графік
4

Провести засідання атестаційної комісії:

 • про розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії;

 • планування роботи атестаційної комісії;

 • графік роботи атестаційної комісії;

 • організаційні (умови атестації).

до 19.09.14


Сорокіна А.З.

Протокол
 • розгляд заяв учителів, які атестуються;

 • розгляд заяв учителів, які атестуються позачергово;

 • про перенесення строку атестації;

 • співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації;

до 10.10.14


Сорокіна А.З.

Протокол
 • розгляд атестаційних матеріалів педагогів, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії та (або) присвоєння педагогічного звання;

січень


2015


Сорокіна А.З.

Протокол
 • розгляд атестаційних листів вчителів, які атестуються на засіданні шкільної атестаційної комісії.

 • поточні питання під час підготовки і проведення атестації.

до 02.03.15


Сорокіна А.З.

Протокол • матеріали з питань атестації педагогічних працівників;

 • прийняття рішень (в межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій та педагогічних звань;

до 03.04.15

Сорокіна А.З.

Протокол
 • оформлення документації за підсумками атестації педагогічних працівників (атестаційні листи, протоколи засідань, накази);

з 13.04.15 до 17.04.15

Сорокіна А.З.

Протокол, атестаційні листи
 • про підсумки атестації в 2014/15 н.р.;

 • підготовка звітної та статистичної документації.

травень

2015Сорокіна А.З.

Наказ

РОЗДІЛ V

Державний стандарт загальної середньої освіти.пор.

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечувати виконання Державного стандарту загальної середньої освіти.

Протягом року

Адміністрація школи, педагогічний колектив2.

Упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти в 3-6-х класах.

серпень

Сорокіна А.З.

Нормативна база
3.

Організувати вивчення програм початкової школи за новим Державним стандартом,

аналіз підручників для 1-2 класу.Серпень

Протягом рокуСорокіна А.З.

Довідка
4.

Провести нараду при директорові:

 1. Дотримання Державного стандарту загальної середньої освіти.

 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із предметів.

 3. Правильність ведення поточного та підсумкового оцінювання.

ВересеньТомчук О.О.


Протокол5.

Сприяти творчому підходу педагогічних працівників до вибору і використання освітніх програм, навчальних курсів, посібників до варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

Вересень

Сорокіна А.З.6.

Через систему внутрішкільного контролю здійснювати контроль за дотриманням вимог Державного стандарту освіти.

Протягом року

Адміністрація школи

Листи контролю
7.

Забезпечувати навчальну методичну базу освітянського стандарту.

Протягом року

Адміністрація школи8.

Розширити співпрацю з ДОІППО з питань профільного навчання.

Протягом року

Адміністрація школи9.

Удосконалювати і творчо розвивати форми, спосіб, зміст і методи поточного та підсумкового оцінювання знань учнів.

Протягом року

Сорокіна А.З.10.

Проводити системний контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (контрольні зрізи знань, моніторинги навчальних досягнень).

Протягом року

Адміністрація школи

Узагальнююча таблиця
11.

Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних робіт; навчальних екскурсій та практик.

Вересень,

січень


Сорокіна А.З.

Графік
12.

Забезпечувати вчасне і якісне подання замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам базової і повної середньої школи.

Січень

Сорокіна А.З.

Списки
13.

Провести моніторингові дослідження:

- навчальних досягнень учнів за предметами ;


Двічі на рікСорокіна А.З.,

учителі-


предметними

Довідка
- участі педагогів у методичній роботі;

Травень

Сорокіна А.З., Васильченко О.В.

Довідка
- участі класних керівників у виховній та методичній роботі.

Травень

Трушевська Т.М.

Довідка
14.

Здійснювати постійний контроль за веденням поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів учителями-предметниками.

Протягом року

Сорокіна А.З.

Довідка
15.

Контролювати виконання навчальних програм учителями-предметниками.

Двічі на рік

Сорокіна А.З.

Довідка
16.

Проаналізувати стан викладання у школі навчальних предметів та реалізацію напрямків виховної роботи:

 • Іноземна мова

 • Захист Вітчизни

 • Фізична культура

Протягом року

Томчук О.О., Сорокіна А.З.

Наказ
 • Природознавство

 • Стан роботи гуртків

 • Самоврядування в початковій школі

 • Патріотичне виховання

Протягом року

Томчук О.О., Сорокіна А.З.,

Трушевська Т.М.,Наказ

 • Біологія

 • Хімія

 • ГПД

Протягом року

Томчук О.О., Сорокіна А.З.,


Наказ
 • Географія

 • Родинно-сімейне виховання

Протягом року

Томчук О.О.,

Трушевська Т.М.Наказ
 • Охорона життя та здоров’я учнів

Протягом року

Сорокіна А.З.,

Томчук О.О.,Наказ
17.

Підготувати матеріали до проведення державної підсумкової атестації учнів

4 – х класів.квітень

Адміністрація школи

Протокол ПМО
18.

Здійснити державну підсумкову атестацію учнів початкової школи (4-ті класи).

Травень

Адміністрація школи

Звіт
19.

Підготувати матеріали до проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11-их класів.

Квітень


Адміністрація школи

Протокол ПМО
20.

Забезпечувати високу організаційно – методичну якість підготовки і проведення державної підсумкової атестації.

Квітень,

травень


Адміністрація школи21.

Переведення учнів до наступних класів здійснювати у повній відповідності до порядку, встановленому МОН України.

Травень, червень

Адміністрація школи

Наказ
22.

Провести державні підсумкові атестації учнів 9, 11-х класів. Здійснити аналіз результатів атестації.

Травень


Адміністрація школи

Аналіз
23.

Провести педагогічні ради «Про переведення учнів до наступного класу та випуск зі школи».

Червень


Адміністрація школи

Протокол
24.

Проводити системні заходи щодо ознайомлення вчителів, батьків, учнів із положеннями нового Державного стандарту.

Протягом року

Адміністрація школи

Протокол
РОЗДІЛ VI
Організація контролю та керівництва навчальним закладом

МОДУЛЬ І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
пор.

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, законів України «Про освіту», «Про мови», Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи шкаоли.

Протягом


року


Адміністрація школи,

голова прфспілки

2.

Видати наказ “Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи”.

Серпень

Томчук О.О.

Наказ
3.

Медико-педагогічний контроль (уроки фізичного виховання ).

Протягом

року


Томчук О.О., Положечко Ю.Ю.4.

Контроль за обліком учнів, які потребують соціальної допомоги.

Протягом

року


Трушевська Т.М., класні керівники

Списки
5.

Організувати роботу методичних об’єднань учителів, призначити керівників МО .

Серпень


Сорокіна А.З.

Наказ,

графік

6.

Основні питання діяльності навчального закладу вирішувати на загальних зборах трудового колективу.

Протягом

рокуАдміністрація школи

Протокол
7.

Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад:

 • «Аналіз роботи педагогічного колективу у 2013/14 н.р. Організація навчально – виховного процесу у 14/2015 н.р.»

 • «Традиційні та інноваційні технології на сучасному уроці» старшій та середній школі»

 • «Дитячі шкідливі звички – країна без майбутнього»

 • «Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності»

 • « Організоване закінчення навчального року. Проведення ДПА та ЗНО».

                                  


Вересень

Жовтень
Січень

Березень
ТравеньАдміністрація школи

Протоколи, матеріали виступів
9.

Провести наради при директорові, наради при заступниках директора.

1 раз на місяць

Адміністрація школи

Протокол
10.

Організувати засідання Ради школи.

вересень

червень


Адміністрація школи

Протокол

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка