Вступ. Законодавчі документи про загальну середню освітуСторінка5/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Динаміка правопорушень та злочинності


Правопорушення
Злочинність

4

8

2

0

0
2

1

1

0

0

2010

2011

2012

2013

2014
2010

2011

2012

2013

2014

Постійна увага приділялася зайнятості учнів у гуртках та спортивних секціях.

Зайнятість учнів у позашкільних закладах узагальнена діаграмами.


 1. Танцювальні гуртки

 2. Спортивні секції

 3. Музичні школи

 4. Художні школи

У школі працювало 10 гуртків:

  • черлідинг – 28 учнів;

  • «Майстерня ораторського мистецва» – 11учнів;

  • спортивні секції («Юний стрілок» та «Футбол») – 76 учнів;

  • «Мелодія серця» – 32 учні;

  • Творча майстерня– 23 учні;

  • «Пізнай себе» – 17 учнів;

  • «Знайомство з Німеччиною» - 15 учнів;

  • «Рукопашний бій» - 27 учнів.

  • «Стежинами рідного краю» - 17 учнів

Не залишились без уваги учні з малозабезпечених сімей (1), під опікою та піклуванням (6), чорнобильці (4), інваліди (7), з багатодітних сімей (20).

Під постійним контролем всеобуч, ведеться кропітка робота з учнями, що мають одиничні пропуски уроків без поважних причин. Про результативність цієї роботи свідчить працевлаштування випускників 11-го та 9-го класыв. Усі учні продовжують навчання, що підтверджено довідками.У наступному навчальному році заплановано продовжувати:

 • упровадження інноваційних технологій виховання зорієнтованих на креатину освіту

 • удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу особистості

 • моніторинг якості виховання і творчої компетентності школярів

 • зміцнення фізичного, психічного, психологічного здоров’я дітей

 • запровадження здоров’язберігаючих технологій

 • активізація правового, превентивного, сімейно-родинного виховання

 • формування трудових навичок, профорієнтаційна діяльність, презентація робітничих професій

 • науково-методична підготовка педагогічних кадрів для використання інноваційних технологій і реалізації завдань креативної освіти.

У 2013/2014 н. р. робота школи була спрямована на єдину методичну проблему «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Шкільне методичне об’єднання

Проблемна тема

Керівник МО

учителів філології

Формування інноваційної особистості в умовах профільної школи

Лимар Л.В.

учителів природничо-математичного циклу

Сучасні підходи до організації навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій на уроках природничо-математичного циклу

Зельонкіна С.Д.

учителів історії та географії

Використання сучасних технологічних засобів навчання для розвитку в учнів якостей креативної особистості

Дяченко М.С.

учителів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»

Розвиток особистості через систему воєнно-патріотичної та оздоровчо-спортивної роботи

Шевчук А.Ф.

учителів початкових класів та групи подовженого дня

Роль самостійної дослідницько-пошукової діяльності в реалізації завдань самовдосконалення, самовиховання креативної особистості дітей молодшого шкільного віку

Вороная Н.І.

учителів естетичного циклу

Формування інноваційної особистості на уроках естетичного циклу

Журавльова Н.П.

класних керівників 5-9 класів

Інноваційні методи та форми виховання для розвитку креативної особистості

Степаненко О.І.

Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної майстерності.

З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводиться методична робота, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися у старших і досвідченіших колег, забезпечує в педагогічному колективі наявність духу творчості, прагнення до пошуку.

У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій, їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, удосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

У СЗШ № 86 створена та існує цілісна система методичної роботи, створені умови для підвищення фахової майстерності та творчої самореалізації вчителів.

Методична робота школи планується таким чином, щоб було цікаво та корисно як для вчителя з досвідом, так і для початківця. Використовуються різноманітні форми організації методичної роботи – від традиційних до сучасних інноваційних: • масові (педрада, педагогічні читання, науково-практичні конференції, психолого-педагогічні семінари, методичні оперативки, психолого-педагогічні дослідження);

 • групові (предметні об’єднання, творчі групи);

 • індивідуальні (наставництво, консультування, самоосвіта, взаємовідвідування та аналіз уроків, атестація, участь у освітянських заходах різних рівнів).

Методична робота СЗШ № 86 ґрунтується на основі діагностики та прогнозування. Аналіз діагностування педагогів дає можливість прогнозувати шляхи вирішення методичних завдань.

Стан планування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи задовільний. У річному плані роботи школи передбачені такі напрямки роботи:


 • заходи з підвищення кваліфікації, курсової перепідготовки;

 • організація роботи методичної служби;

 • атестація вчителів;

 • організація творчих звітів вчителів;

 • вивчення педагогічним колективом психолого-педагогічних проблем.

Вся науково-методична робота будується за схемою:

Методична робота в школі передбачає такі напрями:

1) вивчення педагогічної теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмету і методики його викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Україні;

2) збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх особливостей і виконання з позиції формування національної школи;

3) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке вивчення відповідних державних нормативних документів.

Педагогічний колектив працює над обласною науково-методичною проблемою «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та над проблемою школи «Формування інноваційної особистості під час навчально-виховного процесу»».

Учителі школи мають власну науково-методичну проблему для освітньої діяльності та підвищення кваліфікаційного рівня. Вивчення інноваційних педагогічних технологій, елементне впровадження проектної технології, технології розвивального навчання, інтерактивних технологій дають змогу здійснювати поступовий перехід від традиційного до особистісно-орієнтованого та компетентнісного підходів до навчання, підвищують інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем практичної освіти. Учителі школи впроваджують у роботу елементи сучасних освітніх технологій та інноваційних підходів до навчання, уроки проводять з використанням ІКТ. Учителі Сорокіна Алла Захарівна, Степаненко Ольга Іванівна працюють над упровадженням методів проекту «Розвиток творчого мислення»; Демчук Валентина Михайлівна, Вороная Наталя Іванівна використовують у своїй роботі елементи розвиваючого навчання (автор Занков Л.В.), що передбачає розвиток особистості учнів, їх творчого потенціалу, самостійності, потреби в пізнанні навколишнього світу; Омельченко Валерія В’ячеславівна на уроках англійської мови запроваджує ігрові технології вивчення іноземних мов.

Педагогічні працівники школи використовують технології формування творчої особистості (автор С.І. Подмазін), розвиток творчого мислення, різних видів пам'яті, уяви, фантазії, інтуїції дитини, її творчих здібностей. Педколектив упроваджує елементи сучасних освітніх технологій не тільки на уроках, а й під час проведення позаурочних та позашкільних заходів, підготовки учнів до олімпіад, учбових конкурсів, проведення науково-дослідницької роботи. Учителі початкової школи широко використовують новітню технологію «Портфоліо».

У Закладі постійно здійснюється робота щодо більш ефективного впровадження інформаційних, телекомунікаційних та мультимедійних технологій. Для учителів проведено курси за програмою корпорації «Microsoft. Партнерство у навчанні» та «Intel. Навчання для майбутнього». У своїй роботі педагоги використовують нові освітні технології, спираючись як на досвід вітчизняних науковців, так і на світовий досвід (усі комп’ютери підключено до мережі Інтернет).

Питання щодо впровадження інноваційних технологій розглядаються на педагогічних радах, засіданнях методичних об’єднань та творчої групи.

Учителями школи відвідані науково – практичні семінари

Учні школи приймали участь в районних, міських та обласних олімпіадах, творчих та навчальних конкурсах.

Протягом навчального року гуртківці школи брали участь у міських та обласних програмах: «Собори наших душ», «Зоряне коло», «Під вітрилами високих почуттів», «Лідерський марафон», «З чого починається школярик».
Підвищенню фахового рівня педагогічних працівників сприяє їх систематична атестація, яку проводять з метою визначення відповідності педагогів посаді, яку вони обіймають, рівневі кваліфікації, залежно від якого (а також від стажу педагогічної роботи) їм присвоюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифікаційний розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання. У 2013/2014 навчальному році атестувалося 10 учителів, 8 з яких підтвердили свою кваліфікаційну категорію, 2 учителів - підвищили.

Усі засідання методичних об’єднань проводились згідно із планом роботи. До засідань готувалися педагогічні виставки методичних розробок з даної теми, відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням.

На виконання Закону «Про мову» у школі був проведений День рідної мови.

Аналіз підсумків роботи за 2013/2014 навчальний рік свідчить: колектив учителів у процесі своєї діяльності ефективно працював над реалізацією освітніх завдань, які були сконцентровані в проблемі області.

Проте науково-дослідницький потенціал учнів, як і потенціал учительський, використано не повністю. У новому навчальному році необхідно активізувати роботу із розробки та впровадження учнівських проектів.

У зв’язку із необхідністю систематизації та обробки інформації з питань управління й організації НВП, обсяг та потік якої постійно зростає, у школі заплановано створення моніторингової служби. • управлінський моніторинг (керівник Томчук О.О.);

 • педагогічний моніторинг (керівник Орлова Т.М.);

 • моніторинг якості освіти (керівник Сорокіна А.З.);

 • моніторинг оздоровчої функції (керівник Бекк В.В.)

Завдання моніторингової служби:

  1. Експертне оцінювання результатів діяльності освітньої системи школи

  2. Коригування діяльності окремих ланок функціонування освітньої системи на основі даних моніторингу;

  3. Прогнозування розвитку школи на основі даних моніторингу.

Робота психологічної служби

Протягом 2013/2014 н. р. психолог школи Кривоніс Т.В. неодноразово виступала на педрадах: «Адаптаційний період першокласників», «Психологічні та фізіологічні особливості п’ятикласників», «Усвідомлення і відповідальне батьківство».

У старших класах проводився тренінг «Умій себе захистити».

Були проведені тестування на креативність: 2-4 кл. та 5-10 кл., на мотивацію до навчання: 5 кл., 9кл – на проф. тип особистості , індивідуальне тестування за заявками класних керівників, та дітей з проблемних родин.

Учителі тестувалися на стиль спілкування, на креативність та дівергентність мислення. Проводились індивідуальні бесіди з окремими учнями про те, як обстоювати свої права.

Розроблено план заходів профілактичної роботи з учнями тривожного стану та емоційного розладу. Проведені батьківські збори «Причини виявлення дитячих суїцидів та шляхи їх подолання». Проводилася корекційна робота з учнями, в яких виявлялось емоційне напруження, а також індивідуальні обговорення конфліктних ситуацій з учнями.

В 9-10 класах прочитані лекції «Гендерні стереотипи та гендерна дискримінація», в 7-8 класах – «Ми різні – ми рівні».

В старших класах проведено перегляд фільму «Рабство ХХІ ст.» (про торгівлю та експлуатацію людей).

Протягом року вчителі зверталися до психолога з приводу психологічних запитань, корекційної роботи з учнями, проблем поведінки на уроці, підготовки до батьківських зборів.

Батьки консультувалися з питань навчання, взаємостосунків в родині, виховання, розвитку дитини.

Учні зверталися з питаннями взаємовідносин з іншими, самопізнання, з приводу нерозділених почуттів.

Співробітники соціальних служб та правоохоронних органів цікавила робота з дітьми девіантної поведінки, проблемними родинами.

У наступному році буде продовжено психологічну та педагогічну просвіту педагогів, батьків; продовжено роботу щодо взаємовідносин у деяких класах, щодо збереження, стимулювання та розвитку мотивації до навчання.

Особливу увагу буде приділено дітям у стані тривожності та емоційного розладу.


Мета соціально-психологічної служби:

 • вивчення особливостей життєдіяльності та індивідуального розвитку особистості або групи дітей;

 • поліпшення психологічного клімату в педагогічному колективі;

 • поліпшення психологічного клімату в учнівському колективі;

 • профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя серед учнів, педпрацівників та батьків;


Завдання соціально-психологічної служби:

 • сприяти поліпшенню соціально-психологічного клімату в учнівському, педагогічному та батьківському колективах;

 • сприяти підвищенню психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • розвивати творчі здібності учнів; допомагати в професійному та життєвому самовизначенні старшокласників.
Зміст роботи

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Діагностичні заходи

Дослідження соціуму: • вивчення контингенту мікрорайону на території обслуговування школи;

 • складання та опрацювання списків учнів мікрорайону;

 • складання списків дітей дошкільного віку;

 • складання соціального паспорту школи, класів;

 • вивчення шкільного колективу;

 • дослідження позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та джерела негативного впливу на дітей і підлітків;

 • вивчення умов життя учнів соціально-незахищенихих категорій;

 • аналіз зайнятості в гуртках, секціях учнів соціальних категорій, «групи ризику»;

 • відвідування дітей-інвалідів школи.
протягом року

вересень


серпень-вересень

вересень


протягом року

протягом року
соціальний педагог, ЗВР

соціальний педагог

кл.керівники

соціальний педагог

соціальний педагог

кл.керівники
Прогностичні заходи

 • налагодження зв’язків з організаціями мікрорайону та планування спільної роботи;

 • проведення та сприяння організації шкільних форм дозвілля;

 • залучення учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, змаганнях;

 • проведення бесід, опитувань, соціально-психологічних тренінгів з учнями;

 • проведення заходів до Дня інвалідів;

 • проведення заходів до дня Св.Миколая;

 • залучення учнів «групи ризику» до гурткової роботи;

 • проведення бесід та лекторіїв, тренінгових занять на батьківських зборах класу, школи;

 • участь у педрадах.

протягом року

за окремим планомсоціальний педагог,

педагог- організатор

соціальний педагог


Консультативні заходи

 • консультативна робота за потребою учнів;

 • допомога у професійному самовизначенні учням старших класів, проведення тематичних класних годин із запрошенням представників вищих навчальних закладів;

 • індивідуальні консультації для педагогічних працівників;

 • індивідуальна консультативна робота з батьками;

 • підготовка методичного порадника для батьків про організацію відпочинку дітей в літку.
протягом року

лютий-березень

протягом року

травень


соціальний педагог

Захисні заходи

 • залучення організацій та установ для співпраці;

 • ознайомлення всіх учасників виховного процесу з Конвенцією ООН про права дитини:

 • проведення просвітницького тренінгу, лекцій для учнів з питання захисту та прав дитини;

 • оформлення інформаційного стенду відповідної тематики;

 • проведення виховних годин.

протягом року

за окремим планомсоціальний педагог

учитель праваПрофілактичні заходи

 • здійснення соціально-педагогічного контролю відвідування учнями школи

 • профілактика тютюнопаління, наркоманії серед учнів;

 • антиалкогольна та антинаркотична просвіта (буклети, стенди);

 • формування в підлітків навичок здорового способу життя, негативного ставлення до наркотичних речовин, алкоголю, паління.

 • профілактика і надання педагогічної допомоги дітям, які потерпають від насильства в родині і поза нею;

постійно протягом року за окремим планом

кл. керівники

соціальний педагогОрганізаційно-методична робота

 • планування роботи на рік, погодження планів;

 • систематичне оформлення необхідної документації, журналів обліку роботи, спостереження;

 • добір соціально-психологічного інструментарію:

 • підготовка навчальних, розвивальних, профілактичних програм;

 • підготовка та проведення тренінгових занять;

 • підготовка до проведення лекцій, виховних годин, бесід;

 • участь у благодійних акціях;

 • участь у навчально-методичних семінарах (нарадах) соціальних педагогів;

 • консультації в навчально-методичних та наукових центрах;

 • обробка результатів соціально-педагогічних спостережень;

 • складання статистичного та аналітичного звіту.

вересень

постійно


за окремим планом

протягом року

травень

соціальний педагогПріоритетні цілі та завдання, що забезпечують права на освіту

на 2014/2015 навчальний рік.

За результатами аналізу роботи колективу школи за попередній навчальний рік, враховуючи визначені недоліки, потреби учасників навчально – виховного процесу, керуючись нормативною базою та новими вимогами і потребами розвитку сучасної освіти, поставлено наступні завдання:

1. Підпорядкувати діяльність усіх служб навчального закладу та спланувати методичну, виховну роботу школи на реалізацію поставлених цілей.

2. Створити у педагогічному колективі власну модель інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу.

3.Підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста.

4.Пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів.

5. Розробити інструктивно-методичні матеріали для моніторингу якості освіти, педагогічного моніторингу, психологічного моніторингу, моніторингу здоров’я.

6. Практично застосовувати вчителями школи вміння користуватися технічними засобами з метою підвищення ефективності уроку, продуктивності навчання.

7. Розвивати в учнів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, займатися плануванням своєї навчальної праці, пізнавання джерел знань, уміння оцінювати їхню користь, творчого мислення, вміння аналізувати свої помилки, різнобічного застосування знань, здійснювання самооцінки.

8.Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного.

9. Надання кожному учневі освіти відповідно до його можливостей, здібностей та інтересів; надання можливостей самореалізації, самопрезентації учня в процесі виховання, навчання.

10.Підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

11. Досягнення учнями високих освітніх результатів на предметних олімпіадах І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика , інших навчальних конкурсах.

12. Провести порівняльне аналітичне дослідження за результатами ЗНО та річного оцінювання навчальних досягнень учнів, розробити дієві рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

13. Продовжити впровадження тренінгового й контрольного тестування з навчальних предметів щодо підготовки учнів до ЗНО.

14. Розвиток педагогічної співпраці сім’ї, школи і громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації в шкільному житті.

15. Забезпечення сприятливих умов для фізичного розвитку учнів, дотримування санітарних правил, правил техніки безпеки.

16. Зміцнення матеріально-технічної бази школи; забезпечення навчально-виховного процесу сучасними технічними засобами, комп’ютерною та мультимедійною апаратурою.

19. Продовжити роботу над реалізацією виховної проблеми школи «Формування креативної особистості у навчально-виховному процесі», та вирішенням наступних завдань:

1) сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального

та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України гідного

громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної

Європейської цивілізації;

2) створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та

комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу позаурочній діяльності;

3) виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного

здоров’я;

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища

та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка