Я і Україна. Громадянська освітаСторінка4/5
Дата конвертації20.02.2016
Розмір0.86 Mb.
1   2   3   4   5


Математика

(за підручником М. В. Богдановича)

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні

Ознайомлення з деякими буквами латинського алфавіту. Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десятокБуквене позначення геометричних фігур. Табличне додавання з переходом через десяток

Зв'язок дій додавання і віднімання. Задачі на знаходження невідомого від'ємника та задачі на дві діїОзнайомлення з поняттям «рівняння». Задачі на знаходження невідомого доданка

Ознайомлення з поняттям «обернена задача». Розв'язування 1 рівнянь на знаходження невідомого доданка

Повторення додавання і віднімання виду 36 + 7, 73 - 8

Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів із буквеним компонентом

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел

Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток .Віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток

Таблиці множення чисел

Знаходження значення виразів із діями різного ступеня

Задачі на ділення. Назви чисел приділенні

Таблиці ділення на 2 і З

Таблиці множення числа 4 і ділення на 4

Таблиці множення числа 5 і ділення на 5

Контрольна робота

Аналіз контрольної роботи

Табличне множення і ділення

Таблиця множення числа 6. Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинникомВизначення часу за годинником. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 6

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5

Таблиця ділення на 6


Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид)

Задачі і вправи на засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на зведення до одиниці

Кратне порівняння чисел

Задачі на кратне порівняння та на спосіб зведення до одиниці

Таблиця множення числа 7

Вправи і задачі на застосування таблиці множення числа 7.

Рівняння на знаходження невідомого від'ємника

Задачі з буквеними даними

Розв'язування задач на застосування таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними даними

Контрольна робота

Аналіз контрольної роботи

Таблиця ділення на 7

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7

Рівняння на знаходження невідомого множника. Засвоєння таблиць множення і ділення

Складання і розв'язування рівнянь. Задачі на застосування таблиць множення і ділення

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення

Таблиця множення числа 8

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8

Задачі на зведення до одиниці (другий вид)Засвоєння таблиці множення числа 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці

Таблиця ділення на 8

Засвоєння таблиці ділення на 8

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на знаходження невідомого діленого шляхом складання рівнянь

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Задачі з буквеними даними

Контрольна робота

Аналіз контрольної роботи

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8

Задачі на дві дії. Знаходження невідомого дільника

Засвоєння таблиці множення і ділення. Складання задач за поданим виразом

Таблиці ділення на 9

Вправи і задачі на застосування таблиці ділення на 9.

Розв'язання задачі двома способами

Розв'язання рівнянь. Задачі на зведення до одиниці

Переставна властивість дії множення. Розв'язування

нерівностейКонтрольна робота

Аналіз контрольної роботи

Нумерація трицифрових чисел.

Міри довжини і маси

Лічба в межах 199. Попереднє і наступне числа до поданого числаУтворення числа 200. Назви чисел третього розряду

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків, одиниць. Назви розрядних чисел

Читання трицифрових чисел, записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел

Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин

Міри маси. Грам.

Контрольна робота

Аналіз контрольної роботи

Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків із переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня

Додавання і віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид)

Додавання трицифрових чисел виду 520 + 340. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид)

Усне віднімання трицифрових чисел виду 470-320. Задачі та завдання на застосування прийомів обчислення. Задачі, що містять суму двох і трьох доданківДодавання і віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 - 400, 760 - 40. Складена задача, що містить суму трьох і двох доданків

Різні способи усного додавання круглих трицифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці

Різні способи усного віднімання круглих трицифрових чисел. Задачі на три дії. Розширена задача на знаходження третього доданка

Додавання і віднімання виду 230 + 70, 200 - 60. Дії з іменованими числами

Розв'язання прикладів і задач на вивчені випадки арифметичних дій. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)

Додавання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)

Віднімання виду 420 — 70. Завдання та задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)

Віднімання круглих трицифрових чисел із переходом через розряд. Розширена задача на зведення до одиниці

Віднімання виду 600 — 270. Задача, що містить суму трьох і двох доданків

Контрольна робота

Аналіз контрольної роботи


Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Прості задачі на дію віднімання. Задача, що містить суму двох і трьох доданків

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10. Розширена задача на зведення до одиниці (другий вид)


Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшував містить один нуль. Складання задачі на дві та три дії. Дії з іменованими числами

Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд. Складена задача на три дії

Письмове додавання трицифрових чисел із подвійним переходом через розряд. Складання оберненої задачі. Розв'язуванні нерівностей способом випробування

Письмове віднімання трицифрових чисел із переходом через розряд (два переходи). Задачі на дві дії, що містять порівняння першої дії з одним із даних чисел

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Задача, що містить суму трьох і двох чисел

Письмове виконання сумісних дій додавання і віднімання. Задачі на три дії (різницеве порівняння двох добутків)

Повторення та закріплення вивченого матеріалу

Контрольна робота

Аналіз контрольної роботи

Множення і ділення в межах 1000

Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. Задачі на дві та три діїДілення на 1. Ділення однакових чисел. Розв'язування задач на різницеве порівняння двох часток

Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Задача, що містить суму двох і трьох чисел. Задача на дві дії, що містить знаходження невідомого компонента

Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на суму двох добутків

Множення і ділення на 10 і 100. Розв'язування і порівняння задач на зведення до одиниці

Ділення виду 80 : 8, 700 : 7. Перевірка розв'язування задачі складанням оберненої

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число.

Множення одноцифрового числа на розряди

Ділення числа на добуток. Задачі з пропорційними величинами

Ділення виду 80 : 20, 600 : 300, 600 : ЗО. Складання задачі на порівняння

Множення суми на число і числа на суму. Розв'язування задач двома способами

Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задача на суму двох добутків. Розв'язування задач із буквеними даними

Множення числа на суму. Складання задачі за рівнянням. Задачі, пов'язані з одиничною нормою

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Задачі, пов'язані з одиничною нормою. Вимірювання периметра прямокутника

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії (порівняння двох часток)

Випадки множення і ділення у межах 1000, які зводяться до табличних. Задачі на три дії, що містять зменшення (збільшення) числа у кілька разів

Множення виду 320 • 3. Задачі, пов'язані з одиничною нормою. Складання задач даного виду

Закріплення вивчення видів множення і ділення

Ділення суми на число. Розв'язування задач двома способами

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове виду 39 : 3. Творча робота над задачею

Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове виду 72 : 3 і 50 : 2. Знаходження значень виразів з буквеними даними

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове способом розкладання на другі доданки. Знаходження частини числа

Перевірка ділення множенням. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків

Перевірка множення діленням. Складання задач за наданим виразом. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків

Ділення виду 360 : 3. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. Розв'язування рівнянь

Позначення частини числа цифрами. Складання задач, що містять знаходження частини числа

Розв'язування задач на час. Задачі, що, містять знаходження частини числа. Ділення двоцифрового числа на двоцифрове

Ділення трицифрового числа на двоцифрове. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків

Ділення з остачею. Порівняння виразів. Задача на дві дії, що містить порівняння чисел

Ділення з остачею. Задача на знаходження четвертого пропорційного

Знаходження числа за його частиною. Розв'язування нерівностей

Знаходження числа за його частиною і частини числа. Розв'язування задач вивчених видів

Контрольна робота

Ділення виду 64 : 16 способом випробування. Задачі на три дії, пов'язані із знаходженням невідомого зменшуваного

Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на три дії (порівняння двох часток)

Письмове множення і ділення

Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число. Повторення таблиць множення і ділення. Письмове множення на одноцифрове число виду 376,1273Повторення нумерації трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число виду 183 • 3, 151• 6

Повторення усного додавання і віднімання трицифрових круглих чисел. Ознайомлення з письмовим діленням на одноцифрове число виду 966 : З

Повторення письмового додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число виду 864 : 4

Повторення позатабличного ділення. Письмове ділення на одноцифрове число виду 276 : 4

Повторення позатабличного ділення. Письмове ділення на одноцифрове число виду 822 : 6

Контрольна робота

Аналіз контрольної роботи

Основи здоров'я

Здоровий спосіб життя. Працездатність і відпочинок. Активний відпочинок

Здоров'я і харчування. Традиції харчування

Здоров'я і харчування. Профілактика отруєнь

Світ мікробів і хвороби

Природні чинники здоров'я

Загартовування

Твоя батьківщина і здоров'я

Цілющі властивості лікарських рослин

Цінуй життя і здоров'я. Сім'я і здоров'я

Твоя домівка

Твої права

Ти — не один

Настрій і здоров'я. Поведінка і здоров'я

Увага і пам'ять

Увага і пам'ять (продовження)
Безпека життя. Безпечна поведінка вдома. Електроприлади

Тимчасове вимкнення електричного світла

Небезпека від вогню

Безпека в школі
Безпека пішоходів. Дорога з обмеженою оглядовістю
Перехід дороги за несприятливих умов та за умов активного руху транспортуЗалізничний перехід

Безпека пасажирів. Ти — пасажир

Метро — підземний транспорт
Безпека там, де ти живеш. Небезпечні місця для розваг

Вибухонебезпечні предмети

Незнайомі люди

Природні лиха

Наслідки стихійних лих

Безпечний відпочинок. Сонце і вода. Похід до лісу

Не дикі, але небезпечні. Свійські тварини

Підсумковий урок. Будь обережним


1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка