Ярцев в. П. Створення та обробка баз даних на пеомСторінка1/20
Дата конвертації18.03.2016
Розмір2.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


ДЕРЖАВНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Кафедра обчислювальної техніки
ЯРЦЕВ В.П.

Створення та обробка баз даних на ПЕОМ

Київ


2014

Рецензенти:

Ярцев В.П.

Створення та обробка БД на ПЕОМ: навчальний посібник.-К. ДУТ 2014.-246с.


В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей що до понять баз даних та інформаційних систем, принципів побудови і технологій використання БД. Розглядаються питання технологій розробки персональних баз даних з допомогою СУБД Microsoft Access, візуальне проектування програм баз даних у середовищі програмування Delphi. Розглянуті особливості архітектурі «клієнт-сервер», питання розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи на прикладі сервера InterBase, система автоматизованого проектування БД IBExpert.

Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку ”Телекомунікації ” та ”Радіотехніка”.


Обговорено та схвалено на засіданні кафедри “ Обчислювальної техніки ”

Протокол №_____ від ______________ 2014р.

Рекомендовано методичною радою ДУІКТ до друку

Протокол №_____ від ______________2014р.Зміст

ПІБ 72

КодВикл 72

Предм 72

Каф 72


Оклад 72

Посада 72

ВидЗанят 72

TObject 155

TObj 155

TControl 155

TWinControl 156

TButton 156

TEdit 156

TForm 156

TField 199Короткий термінологічний словник


Адаптер — пристрій, що дає змогу з'єднувати фізично неоднорідні системи

(наприклад, плата, яка забезпечує зв'язок шини комп'ютера з зовнішнім пристроєм.Адміністратор бази даних — людина, яка відповідає за розміщення, збереження, цілісність, використання інформації БД, мережі та надає відповідні повноваження користувачам.

Алгоритмпослідовність дій, що визначає процес перетворення інформації від початкових даних до кінцевого результату.

База даних — пойменована сукупність даних, які мають однакові принципи опису, збереження, оброблення інформації.

Байт — основна одиниця кількості інформації, містить 8 біт.

Біт — мінімальна одиниця кількості інформації (один символ двійкового алфавіту).

Буфер обміну — область пам’яті для тимчасового збереження інформації.

Введення-виведення — пересилання даних між оперативною пам'яттю і зовнішніми пристроями.

Вікно бази даних Ассеss — вікно, що з'являється на екрані дисплея та містить перелік її об'єктів (таблиць, запитів, форм, звітів, макросів, модулів).

Вузол — пристрій в мережі (ним можуть бути робоча станція, принтер або файловий сервер).

Гіперпосиланнятекст, що містить посилання, теля активізації яких здійснюється перехід до іншого файлу (текстового, графічного).

Глобальна мережа (WАN) — мережа, елементи якої розташуються на значній віддалі.

Дозвіл — установлення обмежень для користувачів, які мають до­ступ до деякого об'єкта системи, і режим цього доступу (повний, обмежений, недозволений).

Домен — сукупність робочих станцій і серверів мережі, що адмініструється як єдина група (кожен домен має певні межі безпеки).

Драйвер — програма, що встановлює додаткові параметри.

Запис — група взаємозв'язаних елементів, що розглядається як єдине ціле.

Захист даних — апаратні та програмні засоби для запобігання втратам або порушенню цілісності даних.

Інтерфейс — сукупність засобів і правил, які забезпечують логічну або фізичну взаємодію пристроїв та програм обчислювальної сис­теми.

Ключ (ключове поле) — поле, значення якого ідентифікує запис (у ключовому полі кожен елемент даних повинен мати унікальне зна­чення).

Код — засіб перетворення інформації з однієї системи на іншу (наприклад, символьної на двійкову систему числення).

Командний файл — файл, що містить послідовність команд мовою програмування і виконується у пакетному режимі.

Комірка — найменша структурна одиниця, що використовується для збереження даних .

Транзакція - група логічно зв'язаних послідовно виконуваних операцій.


Список скорочень


ADO - (Microsoft Active Data Objects) компоненти для доступу к БД

БД - база даних

BDE - (Borland Database Engine) процесор БД фірми Borland

ПЕОМ - персональна електронна обчислювальна машина

СУБД - система управління базами даних

ІС - інформаційна система

ПБД - персональна БД

КБД - корпоративна БД

НФ - нормальна форма

НД - набір даних

ООП - об’єктне орієнтоване програмування

ОС - операційна система

ODBC - (Open Data Base Connectivity) відчинений інтерфейс підключення до баз даних

DLL - бібліотека динамічно завантажуваемих процедур та функцій

SQL - (Structured Queries Language) структурована мова запитівВступ

Інформаційні системи та бази даних сталі обов'язковою частиною у всіх галузях суспільства: в економіці, науці, культурі, промисловості та інших. Зараз взагалі важко знайти область діяльності людини, у якій у тім чи іншому виді не застосовувалися б бази даних (БД). Постійно зростаючі потреби інформатизації суспільства з одного боку, і вибуховий процес розвитку комп'ютерних технологій, з іншого боку, обумовлюють і швидкі темпи розвитку теорії і практики побудови БД. Тому при вивченні дисципліни “Створення та обробка баз даних на ПЕОМ” важливо головну увагу приділяти принципам побудови БД і сутності технологій, що вже одержали широке поширення у сучасної практиці.

З обліком цього, а також з огляду на обмежену кількість годин навчального часу, у дисципліну включені наступні чотири теми.

Тема 1. “Основні поняття БД. Реляційна модель даних” (Розділи 1-4). У цій темі вивчаються основні теоретичні поняття БД, розглядаються основні архітектури БД, що застосовуються в існуючих зараз інформаційних системах. Розглядаються деякі найбільш важливі питання принципів проектування БД. Окремий розділ присвячений дуже важливому питанню - фізичної організації даних і створенню індексів.

Тема 2. “СУБД MS Access. Створення БД, таблиць БД і запитів у Access. Елементи мови SQL” (Розділи 5-9). У цій темі розглядається конкретна СУБД - MS Access, на прикладі якої вивчаються основні питання технології практичної роботи з БД. У цій же темі студенти ознайомляться з елементами мови SQL, що лежить в основі всіх сучасних СУБД. Включення цього питання в дану тему виправдується тим, що Access надає зручні можливості практичного дослідження основних конструкцій мови SQL, зокрема, його найважливішого оператора SELECT.

Тема 3. “Створення прикладних програм БД у Delphi” (Розділи 10-12). Вивчення даної теми дозволяє глянути на проблеми БД із більш широких позицій і переконатися, що сучасні інформаційні системи можуть будуватися на основі застосування нових інформаційних технологій, що швидко розвиваються, а не тільки на основі конкретних СУБД. Delphi у цьому відношенні надає унікальні навчальні можливості вивчення сучасних технологій БД на простих прикладах створення програм БД, здатних працювати практично з будь-якими СУБД.

Тема 4. “Створення БД на серверу з архітектурою «клієнт-сервер»” (Розділи 13-14). У цій темі більш детально (у порівнянні з темою 1) розглядаються особливості роботи багатьох користувачів з БД, побудованими на основі архітектури «клієнт-сервер». Як приклад, на якому розглядаються основні принципи організації БД на серверах БД, обраний найбільш популярний зараз сервер БД InterBase. Цей сервер простий у використанні і тому зручний для вивчення загальних принципів організації БД, які приблизно подібним образом реалізуються на різних серверах БД. У цій темі додатково розглядаються оператори мови SQL, призначені для роботи з видаленими БД.

Даний навчальний посібник доповнюється лабораторним практикумом по даній дисципліні.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка