Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітністьСкачати 144.2 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір144.2 Kb.
Дата: 12.11.2014

Клас: 5-А клас

Тема: Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність.

Мета 

- навчальна: сформувати в учнів уявлення про основні групи фізичних явищ природи, сформулювати висновок про значення фізичних явищ у житті людини; ;

Діяльнісна мета: навчити учнів виокремлювати головне в повідомленні та будувати структурно-логічну схему та конспект у вигляді таблиці про фізичні явища природи

- розвивальна: розвивати уявлення про значення механічних, теплових, електричних, магнітних, хімічних, звукових, світлових явищ для життя на Землі; розвивати аналітичні здібності, вміння використовувати наукові та народні знання, прикмети про фізичні явища природи в повсякденному житті; розвивати творчі здібності учнів, вміння висловлювати свої думки, аргументувати свою точку зору.

- виховна: прививати любов до праці, самостійності, почуття відповідальності за колективну справу.

Базові поняття та терміни: явища природи: фізичні (механічні, теплові, електричні, магнітні, звукові, світлові), хімічні явища, біологічні явища.

Тип уроку: формування нових знань

Форми і методи: групова, індивідуальна, фронтальна, міні-проекти.

Обладнання: малюнки явищ, зошити, підручники, теллурій.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (1хв)

Вправа «Посмішка»

Діти! Поверніться, будь ласка, один до одного і щиро посміхнутися. Впевнена, тепер у вас все буде добре! Урок пройде з користю для васII. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (1хв)
Перш ніж ми перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо попередні знання, що допоможуть нам у вивченні нового матеріалу.

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (4 хв)

* Прийом «Інтелектуальна розминка»
1. Все навколо нас? … (Природа)

2. Природа складається з … (Тіл природи)

3. Тіла складаються з … (Речовин)

4. Речовини з …. (Молекул)

5. Молекули з … (Атомів)

6. Речовини поділяються на …(Прості та складні)

7. Речовини бувають у трьох агрегатних станах … (Твердий, рідкий, газоподібний).

(Схема, розміщена на дошці, поступово відкривається, з відповіддю учнів)
Природа

прямая со стрелкой 4


Тіла природи

прямая со стрелкой 5

Рпрямая со стрелкой 8ечовини

прямая со стрелкой 6прямая со стрелкой 9Прості та складні

Молекули В трьох агрегатних станах

прямая со стрелкой 7


Атоми
8. Які зміни в природі ви спостерігаєте протягом року?


 • Діти, погляньте на дошку і знайдіть поміж всіх літер ключове слово

(Явища).

Що ми називаємо явищами природи?

На які види поділяються явища природи?

Що таке фізичні явища?Фізичні явища - явища, під час яких нові речовини не утворюються, але змінюються розміри, форма, розміщення, агрегатний стан тіл і речовин.

 • Навіщо їх знати, вміти розрізняти?

 • Що буде метою нашої спільної діяльності?

 • Що ми повинні охарактеризувати, щоб отримати повну уяву про фізичні явища? Які дії слід зробити та в якому порядку, щоб досягти поставленої мети?

Пропоную такий план роботи.

Ми сьогодні попрацюємо за методом міні-проектів, ви отримали випереджувальні завдання, поділившись на команди, відповідно до груп фізичних явищ. Кожна команда презентує теорію, підтверджує теоретичну частину практичними експериментами (4-5 хв). В цей час всі учні роблять записи в таблицях за алгоритмом, в словниках помічають нові для них терміни. Роботу на уроці оцінюємо за допомогою карток самооцінювання, відповідно до критеріїв оцінювання, що знаходяться на ваших партах.

Виступаючи, команди поступово відкривають структурно-логічну схему з теми? на дошці.

Згодні?


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (20-25 хв)

Ще в глибоку давнину люди почали збирати інформацію про оточуючій світ. Окрім звичайної цікавості, це була практична потреба.Побудова структурно-логічної схеми.

Біологічні


стрелка вверх 22


овал 21

Фізичні

Хімічні
стрелка влево 23 стрелка вправо 24

стрелка вниз 31


Механічністрелка вниз 32

прямоугольник 26


стрелка вниз 33

прямоугольник 27


стрелка вниз 34

прямоугольник 28прямоугольник 29прямоугольник 30стрелка вниз 36стрелка вниз 37

Всім учням в зошитах вклеєна пуста табличка для заповнення


Фізичні явища

Характерні прояви

Приклади/Значення

Механічні

Переміщення тіла.

Швидкість, шлях, час.Швидкість = шлях/час, або V=S\t,

Падіння тіл на Землю (притягання тіл до землі). Рух літака, машин, людей, Землі навколо Сонця.

Теплові

Зміна температури чи
агрегатного стану
речовини.

t кипіння води +100*С

t замерзання 0*С

Нагрівання, охолодження. Кипіння рідини. Випаровування води. Замерзання води, танє сніг.

Світлові

Поширення світла.

Прямолінійне.
Світить Сонце, зорі, ел. лампи, свічка, маяк веселка, медузи, риби, жуки. Відбивання проміння.

Звукові

Звук поширюється коливальною хвилеюДзвін. Гуркіт двигуна, грому, пташиний спів. Попередження про небезпеку.

Магнітні

Супроводжуються
поворотом магнітної
стрілки компаса.

Притягування до магнітів залізних предметів. Обертання магнітної стрілки. Притягування до Землі всіх тіл, що знаходяться на ній.

Електричні

Явища, пов'язані з електризацією тіл.

Вмикаючи електроприлади. Гроза.

Оптичні


Гра світла

Міраж, веселка, сяйво, заиемнення. Вивчення та лікування хвороби, застосовуючи мікроскоп.Механічні явища (1 група)

Проблемне питання: «Що спільного між польотом ракети, падінням краплі і рухом планет?» Всі приклади описуються одним і тим же законом… І щоб відповісти на це питання надаємо слово 1-й команді.

Механічний рух – це зміна положення тіла щодо інших тіл із плином часу.


Траєкторія руху тіла – лінія, по якій рухається тіло, пересуваючись з одного місця в інше.

Довжина траєкторії, по якій тіло рухається протягом визначеного проміжку часу, називається шляхом, пройденим за цей проміжок часу.

Шлях – фізична величина. Його можна виміряти в одиницях довжини.
Рівномірним називається рух, у процесі котрого тіло за будь-які рівні проміжки часу приходить одинаків шлях. Рівномірний рух у природі зустрічається дуже рідко (обертання Землі навколо Сонця й навколо своєї осі).

Швидкість = шлях/час, або V=S\t, V – швидкість, S – шлях, t – час.
 

Рух тіла вивчає розділ фізики – механіка. Давньогрецький учений Аристотель стверджував, що тіла рухаються тільки тоді, коли на них діє яка-небудь сила.
Італійський учений Галілео Галілей відкрив закон інерції/
Механіка почала розвиватися як наука завдяки англійському вченому Ісааку Ньютону.

Демонстрація прикладу (2-ва папери А-4, цілий та зіжмаканий кидаються одночасно, який і чому впаде першим? Та підручник і листок окремо і підручник з листком на ньому.)

- Відкрийте підручники на сторінці 56 і погляньте на приклади механічних рухів в природі, навіщо нам потрібні знання про ці явища?

Нагадати. Проблемне питання для 1 команди

* Теплові явища (2 група)

Поняття «тепло і світло» або «тепло і холодно» ми неодмінно пов'язуємо із Сонцем. Сонце найбільше джерело тепла і світла для всього живого на Землі.

Наше тіло — живий прилад, який реагує і дає нам змогу спостерігати теплові явища, робити з цих спостережень певні висновки. (Зануривши руки у воду, температура якої нище температури нашого тіла, ми це відчуваємо)


Джерело тепла

Природне тепло

Штучне тепло

Сонячне тепло, термальні води, теплі течії, енергія Землі

Спалювання дров, вугілля, торфу, нафти, газу

Явища пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл, називають тепловими явищами. Дощ, сніг, іній, роса, туман, град — перехід речовини води з одного агрегатного стану в інший — це приклад теплових природних явищ.

Різні джерела тепла здатні по-різному нагрівати тіла. Міру на-грітості тіл учені назвали температурою.
Теплові явища пов'язані зі зміною швидкості руху найдрібніших частинок речовини — молекул та атомів. Чим швидше вони рухаються, тим вища температура тіла і навпаки. Плавлення речовин, їхнє розширення при нагріванні та звуження при охолодженні, кипіння, охолодження при випаровуванні — це приклади теплових явищ.
Демонстрація прикладу (З телурієм учні демонструють, що восени Сонце більше освітлює пд. Півкулю, тому там тепліше ніж в пн. менш освітленій півкулі Землі).
* Прийом «Проблемне питання»

- Що відбувається з рухом молекул двох тіл, якщо вони стикаються одне з одним? При цьому одне тіло гаряче, інше — холодне.

- Як використовуємо це у побуті?

- Чи правильно казати, що одяг нас зігріває в холоди? Адже його температура у шафі нижча за температуру нашого тіла.Питання.

-Згідно вашої інформації всі атмосферні опади – результат теплових фізичних явищ.

-А чи можете ви пояснити чому йде дощ, чому влітку утворюється роса, взимку іній і що між ними спільного?

-Що за хмари утворюються біля поверхні Землі? Як зветься туман в небі?
Електричні явища (3 група)

Щодня ми користуємося найрізноманітнішими електричними приладами і так звикли до їхніх послуг, що вкрай рідко цікавимося: а як же працюють ці розумні прилади? Ми навіть не замислюємося над тим, яких дивовижних явищ природи воно стосується.

У 1897 році відомий англійський фізик Джозеф Джон Том-сон установив наявність в атомах крихітних частинок, які згодом отримали назву — електронів. Рух електронів у провіднику в одному напрямку називають електричним струмом.

- Явища, пов'язані з електризацією тіл, мають назву електричних явищ.


Демонстрація прикладу

Краще показати Пригадайте, коли ви розчісуєтеся пластмасовим гребінцем. Ваше волосся наелектризувалося.

Ще один приклад електричного явища — блискавка. Хмари і земля мають різий заряд і ніж ними проходить електричний струм.

Питання.

-Як саме люди використовують електричні явища?

ФІСКУЛЬТ-ХВИЛИНКА(3 хв.)

Щоб продовжити урок,


Із – за парт мерщій на крок.

Встаньте, діти, посміхніться,


Землі нашій поклоніться
За щасливий день вчорашній.
І до сонця потягніться.
В різні боки нахиліться.
Веретеном покрутіться.

Стали рівно, мов дуби.


Потім всі знайшли гриби.
Піднялися мов смереки,
Потягнулися далеко.

Раз присядьте, два присядьте.


І за парти тихо сядьте.

Ми писали, ми трудились,


Наші руки вже стомились.
А щоб гарно написати,
Треба пальці розім'яти.
Руки тільки раз тряхнемо
І писати знов почнемо.
Відпочивши дружно враз,
Приступив до праці клас.
Звукові явища (3 група)

Звуки – це коливання частинок у повітрі, рідинах, твердих тілах. Коливання розносяться у вигляді хвиль.


Швидкість поширення звуку:

у повітрі – найшвидше

у воді – повільніше

у сталі –найдовше


- Явище розповсюдження коливань у повітрі, воді, металах, які сприймає наше вухо називають звуковими явищами.

- Тіло, що своїм коливанням створює звук, є джерелом звуку.

- Поширення звукових коливань називається звуковою хвилею.

Від джерела звуку вона рівномірно поширюється в усі боки, як від камінця, кинутого у воду, йде хвиля на водній поверхні. Звукова хвиля може огинати невеликі перешкоди. У рідко посадженому лісі звук поширюється добре, проте гірше, ніж на відкритій місцевості. Якщо перешкоди значні — стіни, скелі, паркан, звукова хвиля відбивається від них — так виникає луна. Ми сприймаємо звукові хвилі за допомогою вух — своєрідних хвилевловлювальних апаратів. Слух людини — не найкращий серед представників живої природи.


Демонстрація прикладу (Саморобний телефон, дитяча музикальна іграшка, схема, камертон)
полилиния 11
Зравнобедренный треугольник 13вукова хвиля – коливання звуку

полилиния 12


стрелка вправо 14

стрелка влево 15
Звукова хвиля, що зустрічає перепону на своему шляху, відбивається від стіни і створює луну (ехо)!

Питання.

Навіщо нам потрібні знання про звукові явища?

Світлові явища (4 група)
День і ніч, світло і темрява — звичайні для нас явища. У природі існують тіла, що водночас з теплом випромінюють і світло. А якщо спитати — що таке світло? Світло — це один із видів випромінювання.

- Звідки береться світло?

Джерела світла — це сильно нагріті тіла: Сонце, свічка, зорі, багаття, електрична лампочка. їх називають гарячими джерелами світла. Є також холодні джерела світла, наприклад, деякі медузи, риби, бактерії, полярне сяйво.
стрелка вправо с вырезом 16Світло — це також хвиля, яка поширюється тільки у прозорих середовищах, прямолінійно створює тінь!
Світло поширюється від джерела прямолінійно у всі боки.

Воно не може проникати через непрозорі предмети, доказом цього є утворення тіні.Демонстрація прикладу(ліхтарик і тінь на стіні є підтвердженням прямолінійного руху світлових променів).

Питання.

-Як ми можемо використати ці знання в житті?
Магнітні явища

Демонстрація прикладу

Нещодавно ми розділяли суміш ошурок за допомогою магніту (демонструють).

Магніти притягуються різнойменними полюсами і відштовхуються однойменними (демонструють). Запишіть. Притягання тіл до магніту дістало назву магнітних явищ.

V. ПЕРВИННА ПЕРЕВІРКА ЗАСВОЄННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (5хв). Фронтальне опитування.
Додаток №1.
* Прийом «третій зайвий», поясніть свій вибір

Завдання. Оберіть зайве явище, 

- Вітер — їде автомобіль — іржавіє цвях, 

- Гріється чайник — мерехтить лампочка — світиться медуза.
Вправа «Вірю-не вірю»


 • Пташиний спів, шум автомобіля, шелест листя – це звуки +

 • Для поширення звуків потрібне середовище +

 • Тіло, що перебуває в стані спокою – джерело звуку – ні!

 • Тіло, що поширює звук, називається джерелом звуку +

 • Звук поширюється тільки в повітрі – ні!

 • Звук поширюється тільки в певному напрямку –ні!

 • Луна (эхо) – це відбита від перешкоди звукова хвиля +

 • Звук у воді поширюється швидше ніж у металах +

 • Звук – це механічне явище – ні!

Прийом «Знайди родича». Завдання: які з наведених нижче явищ є:

механічними

тепловими,

звуковими

електричними

магнітними

світловими

кулька падає, летить горобець,

рухаються хмарки, пливе деревинатане сніг

йде дощ


співає птах шарудить листя

працює пилосос, блискавка, працює комп’ютер

працює компас

мерехтять зірки настає світанок

Вправа «Вибирай або надай правильну відповідь»

-Найгірше проводять тепло: рідини, метали, гази

- Що тепліше три сорочки чи одна сорочка трійної товщини?

-Чим повільніше рухаються частинки речовини, тим їх температура.. (нижче)

- При підвищенні температури складові частини речовини рухаються… (швидше)

-Навіщо у вікнах будинків вставляють подвійні рами?

-Як пристосуватися до збереження постійної температури тіла7 (Одягатися за принципом «капустини», утепляти оселю, їсти більш калорійну їжу; тварини – впадають в сплячку, запасають жири, збільшують підшерсток).

-Поширення звукових коливань називається звуковою …. (хвилею)

-Тіло, що своїм коливанням створює звуки називають ….(джерелом звуку)

-Орган, який сприймає звукові коливання … (орган слуху – вухо)

-Чим відрізняється звукова хвиля від світлової? (звукова рухається коливальною хвилею, а світлова – прямолінійно)Вправа 4.

Вкажіть швидкість поширення звуку у різних середовищахВода 2

Повітря 1 місце

Метал 3

-Чому на Місяці звук не поширюється? (немає повітря)


VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ (2-3 хв)

Оцінювання учнів (Самооцінювання та взаємооцінювання в групі) • Які дії для вас були новими?

 • Що ви навчились діяти, що стали робити краще, ніж раніш?

 • Чи досягли своєї мети, яку ставили на початку уроку?


VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (1-2 хв)

- Читати та переказувати п. 14

Опрацювати ст.62 (1-5 питання)- усно

-В словнички виписати терміни і вивчити їх.

- Творче завдання за бажанням:

скласти кросворд за темою уроку.- Підготувати інформаційне повідомлення про цікаві фізичні явища.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка