Ю.І. Коврига Директор школи І. М. Молотилова



Сторінка2/10
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Результати участі педагогічних працівників району в обласному етапі виставки-презентації

педагогічних ідей та технологій за 2008 – 2013 роки




2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік




Подано робіт

Кількість нагород

Подано робіт

Кількість нагород

Подано робіт

Кількість нагород

Подано робіт

Кількість нагород

Подано робіт

Кількість нагород

Вчителі школи

0

0

8

2

5

3

3

2

5

2



Стан компютерізації навчально-виховного процесу та управлінської діяльності

Мережа станом на 05.09.2011

Кількість комп’ютерних класів

В них ПК

Використання ПК для управлінської діяльності

Використання ПК для методичної роботи

Використання ПК для роботи бібліотеки

Кількість учнів на 1 ПК

327

1

13

6

1

1

16



Використання ІКТ на уроках вчителями школи


Загальна кількість вчителів школи

Кількість вчителів, які використовують на уроках

%

30

22

74,2



Рівень володіння ПК вчителями школи

2012 рік

2013 рік







1.6. Профорієнтація та працевлаштування учнів

У школі проводиться профорієнтаційна робота, спрямована на надання підтримки учням у виборі профілю навчання та сфери майбутньої професійної діяльності, вироблення в школярів свідомого ставлення до праці, професійне самовизначення в умовах свободи вибору сфери діяльності відповідно до своїх можливостей, здібностей і з урахуванням вимог ринку праці. Питання щодо профорієнтації учнів розглядаються на нарадах при директорові та на засіданнях методичних об’єднань. Профорієнтація учнів проводиться на уроках трудового навчання, на виховних годинах та під час зустрічей з представниками навчальних закладів міста. Протягом року учні брали участь у різних позашкільних заходах: презентації Харківського національного інституту Національної академії державного управління при Президентові України та Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України, у V міжрегіональній спеціалізованій виставці з міжнародною участю «Освіта Слобожанщини та кібер-простір - 2013». Щорічно плануються і проводяться спільні заходи з центром зайнятості Дзержинського району. З учнями 9 – 11 класів проводиться тестування щодо вибору майбутньої професії. Питання щодо підготовки учнів до вибору професії розглядаються на батьківських зборах.

Протягом року учні школи побували на багатьох екскурсіях і познайомилися з роботою таких підприємств: хлібзавод «Кулінічі», чайна фабрика «Ахмат Ті». З метою профорієнтації учні старшої школи побували на Днях відкритих дверей у ХНУ імені В.Н.Каразіна, Інстититі бізнесу і менеджмента, ХНУРЕ, НАУ імені Н.Е. Жуковського «ХАІ» тощо.

Школа у 2012 –2013 навчальному році забезпечила право громадян на отримання повної загальної середньої освіти.



Моніторинг працевлаштування випускників


Кіль

кість

випуск

ників

9 – х класів

З них поступили на навчання

Всьо

го навчає

ться

% учнів, що продов

жують навчання після

9 класу

Кіль

кість випуск

ників

11 – х класів

З них поступили на навчання

Пра

цю

ють


Всьо

го навчається

% учнів, що продов

жують навчан

ня

10 кл.

ПТУ з серед. осві

тою

ВНЗ

І – ІІ рів

нів

ВНЗ

І – ІІ рів

нів

ВНЗ

ІІІ –ІV

рівнів












2008-2009 навчальний рік

----

---

---

---

---

----

54

4

46

4

50

93

2009-2010 навчальний рік

75

62

---

13

75

100

60

2

52

6

54

90

2010 – 2011 навчальний рік

46

31

4

9

44

95,7%*

0

0

0

0

0

0

*Примітка двоє випускників 9 класу 2010 – 2011 навчального року виїхали за межі міста, але продовжують навчання.

2011 – 2012 навчальний рік

55

47

1

7

55

100%

51

0

47

4

47

92%

2012 – 2013 навчальний рік

36

29

1

6

36

100%

22

3

17

2

20

91

Аналіз працевлаштування свідчить про те, що високий відсоток випускників 11- х класів вступають до вищих навчальних закладів. Випускники 9 – х класів 100% продовжують навчання, про що наявні довідки.

1.7.Профілактична робота по запобіганню всім випадкам травматизму

Створення безпечного середовища під час навчально-виховного процесу - одне з пріоритетних завдань адміністрації та всього колективу школи. З метою попередження дитячого травматизму у навчальному закладі спланована робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Розроблена програма вступного інструктажу, який проводиться перед початком навчальних занять один раз на рік. Забезпечується проведення первинного, позапланового, цільового інструктажів відповідно до вимог Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 01.08.2001 № 563.

У 1-9 класах відповідно до робочого навчального плану школи викладається предмет “Основи здоров’я”. Систематично проводяться поточні бесіди з учнями школи по запобіганню всім видам дитячого травматизму (у зв`язку з нещасними випадками, перед походами та екскурсійними поїздками, перед проведенням масових заходів, напередодні свят та канікул тощо), розповсюджуються пам’ятки для учнів та батьків напередодні свят та канікул, проводяться диктанти, творчі роботи та тестуванння серед учнів школи щодо профілактичної роботи. З педагогічним колективом вивчено алгоритм дії у випадку травматизму під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час. Питання запобігання травматизму обговорюються на педагогічних радах, нарадах при директорові, засіданнях МО класних керівників, батьківських зборах. До профілактичної роботи залучаються представники батьківської громадськості, які є фахівцями в даній галузі.

Щорічно відповідно до плану роботи у вересні проходить місячник «Увага, діти на дорозі!», а в травні - тиждень безпеки життєдіяльності, в рамках яких проводяться різноманітні виховні заходи, як – от: театралізоване дійство «Подорож у країну небезпеки», гра - подорож “Країна дорожніх знаків”, засідання загону ЮІР, ДЮП, конкурс малюнків та плакатів “Безпека дорожнього руху – це життя”, виховні години з переглядом відеофільму “Правила дорожнього руху”, «Особиста безпека», складання маршрутних листів «Дім - школа», тренінг-гра для учнів молодших класів «Червоний, жовтий, зелений», конкурс презентацій «Щоб не трапилось біди, правил безпеки дотримуйся завжди!» тощо. Шкільна команда ДЮП брала участь у районному фестивалі дружин юних пожежних. Для поповнення наочності у навчальних кабінетах поновлені інформаційні матеріали по запобіганню всім випадкам дитячого травматизму. Поновлено схеми евакуації учнів зі школи та схему «Безпечна дорога до школи».

Велика робота проведена по наповненню розділу «Запобігання травматизму» на шкільному сайті, де можна знайти корисний інформаційний матеріал, пам’ятки, різноманітні поради, презентації та флеш – ігри. Створено медіа теку з питань профілактики травматизму.

Аналіз нещасних випадків з учнями школи під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час протягом 2009 - І півріччя 2013 років показав наступне:



МОНІТОРИНГ ВИПАДКІВ ТРАВМАТИЗМУ,

ЯКІ СТАЛИСЯ З УЧНЯМИ ХЗОШ № 105 у 2009 – 2013 РОКАХ

(станом на 31.05.2013)

РІК

ВИПАДКИ ТРАВМУВАННЯ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

ВСЬОГО

Під час уроків фізкультури

Під час інших уроків

У групі подовженого дня

На перерві




2009

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

2011

0

0

0

1

1

2012

0

0

0

0

0

І півріччя 2013

0

0

0

0

0


РІК

ВИПАДКІВ ТРАВМУВАННЯ В ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

ВСЬОГО

ДТП

ПОБУТ

2009

0

1

1

2010

0

0

0

2011

0

1

1

2012

0

0

0

І півріччя 2013

0

0

0

Дані моніторингу свідчать проте, що протягом останніх п’яти років стався 1 випадок травмування учня під час перерв та травмування в позаурочний час у побуті. Тому у 2013 – 2014 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити роботу по вдосконаленню форм і методів профілактичної роботи по запобіганню всіх випадків дитячого травматизму, особливо в побуті, та організувати дієве чергування педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках з урахуванням статистики найбільш травмонебезпечних місць.

Слід відзначити також позитивні зрушення: протягом останніх двох років випадків травмування учнів не було, що свідчить про успішну роботу педагогічного колективу з питань запобігання випадкам травмування дітей.

1.8 Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

На виконання Закону України „Про охорону дитинства”, Національної програми „Діти України”, Закону України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, Закону України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, Указу Президента України „Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”, Положення про загальноосвітній навчальний заклад була спланована та проводилась робота закладу з даного питання.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку. На початку навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують соціальної підтримки, проводиться огляд з охорони дитинства, під час якого складаються соціальні паспорти класів, оновлюється банк даних сімей та дітей.


Учні пільгових категорій

Навчальний рік

Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Дітей-

інвалідів



Дітей, що постраждали від

аварії на ЧАЕС



Дітей із малозабезпечених сімей

Дітей із багатодіт

них сімей



Дітей

напівсиріт



Дітей, батько яких записаний згідно зі статтею 135

Дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків

2009-2010

2

9

3

0

13

13

1

1

2010 -2011

4

11

3

0

12

6

2

1

2011-2012

4

8

3

2

15

5

2

1

2012-2013

4

8

3

0

19

6

3

0

Протягом 2012-2013 навчального року здійснювалась соціальна підтримка дітей пільгових категорій. Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування була виділена державна допомога з фонду загального обов’язкового навчання. Вони забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, шкільною формою, підручниками та канцелярським приладдям. Традиційно до новорічного свята Святого Миколая пройшла акція «Допоможи ближньому», в рамках якої були зібрані канцтовари, цікаві книги та іграшки для таких учнів.

На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів початкової школи забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з міського бюджету, також всі учні 1-х класів отримують харчування молоком.

Особлива увага приділяється зайнятості дітей пільгових категорій, зокрема у позаурочний та канікулярний період. Щомісяця проводиться моніторинг залучення дітей пільгових категорій до участі у гуртковій роботі. Станом на 31.05.2013 позашкільною освітою охоплено 47% дітей пільгових категорій.

Охоплення учнів пільгового контингенту позашкільною освітою




з/п


Позашкільні навчальні заклади

Діти-сироти та

діти, позбавлені батьківського піклування



Діти

з багатодітних сімей



Діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків

Діти

з неповних сімей

(стаття 135, напівсироти)


Діти-інваліди

Загальна кількість дітей

Кількість охоплених

Загальна кількість

дітей


Кількість охоплених

Загальна кількість

дітей


Кількість охоплених

Загальна кількість

дітей


Кількість охоплених

Загальна кількість

дітей


Кількість охоплених

  1. 1.

Дитячо-юнацькі спортивні школи

4

4


-

19

19


7

0

0


-

9

9


-

8

8


-

  1. 2.

Станції юних техніків

-

-

-

-

-

  1. 3.

Станції юних натуралістів

-

-

-

-

-

  1. 4.

Центри туризму та краєзнавства

-

-

-

-




  1. 5.

Центри, будинки дитячої та юнацької творчості

-

-

-

4

1

  1. 6.

Інші заклади

(які саме):

…………………….


1

ФК

«Арсенал»



7

-

-

-

Всього



1


14


0


4


1

Учні пільгового контингенту також мають змогу безкоштовно відвідувати театральні вистави, концерти, екскурсії, а також обласні, міські, районні благодійні заходи і свята. Під час новорічних та різдвяних свят діти пільгових категорій отримали солодкі подарунки від Харківського міського голови Г.А. Кернеса. Вони безкоштовно відвідали вистави у Палаці спорту, у ТРЦ«Шато - ледо», у театрі “Тимур” та отримали подарунки. Також діти мали змогу безкоштовно відвідати ковзанку та роледром в «Шато - ледо». Діти-сироти та діти-інваліди отримали подарунки від депутата Харківької міської ради Конюхова О.В.

Улітку всі діти, які потребують соціальної допомоги, оздоровлювалися у пришкільному таборі “Сонечко” та літніх оздоровчих таборах

Оздоровлення учнів пільгового контингенту


Пільгова категорія

Оздоровлено за бюджетні кошти

Оздоровлено за батьківські кошти

Всього

Діти – сироти

-

1




Діти, позбавлені батьківського піклування

1

1

1(Петросянц)

Діти - інваліди

1

5




Діти потерпілих від наслідків ЧАЕС

1

2




Діти, які виховуються в багатодітних сім’ях

3

10




Діти - напівсироти

-

5




Дітей, батько яких записаний згідно зі статтею 135

-

1






1.9.Робота щодо організації оздоровлення учнів

Улітку 2013 року учні школи оздоровлювалися у дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням «Сонечко». Тривалість зміни становила 14 днів. Табір працював з 27.05.2013 по 12.06.2013. Режим роботи становив 6 годин у день. Дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням «Сонечко» налічував 4 загони, в яких було оздоровлено 74 учні. З них 6 - учні пільгового контингенту, які були оздоровлені за рахунок бюджетних коштів. Загальна сума залучених батьківських коштів на організацію харчування становить 9520 гривень. Загальна сума залучених батьківських коштів на участь дітей в різноманітних заходах згідно з календарним планом роботи ДЗВ становить 14800гривень. Керівниками закладу відпочинку проводилася робота щодо забезпечення учнів повноцінним та якісним харчуванням, створення умов для безпечного перебування їх у таборі.

Слід відзначити високу організацію роботи начальника табору Литвиненко В.М. та її заступника Фураєвої Л.В.. Виховна робота за час перебування дітей у таборі була організована на високому рівні. були проведені інтелектуальні ігри, конкурси, розвиваючі та культурні заходи, як – то: квест «Шукаємо скарби», «Що? Де? Коли?», «Найрозумніший», КВК тощо. Діти відвідали Морський музей, Харківський планетарій, музей Природи, Історичний музей, у Харківський зоопарк, переглянули вистави у ХНАТОБі, театрі «Мадригал», сеанс стереокіно «Канікули монстрів», мультфільм «Мадагаскар-3», стали учасниками шоу «Мильні бульбашки».Також були проведені заходи профілактичного оздоровлення, ігри на свіжому повітрі, відвідування басейну КЗ «Міська комплексна дитяча юнацька спортивна школа водних видів спорту Яни Клочкової», прогулянки до парку Шевченка, Саржиного яру, Ботанічного саду, розваги у парку ім Горького.

.Показник охоплення відпочинком і оздоровленням учнів ЗНЗ

1.10.Аналіз стану виховної роботи

Виховна робота у ХЗОШ № 105 здійснюється на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України „Про загальну середню освіту”, „Про освіту”, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» , Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Діяльність педагогічного колективу спрямована на практичне виконання методичної теми «Формування розвивального освітнього середовища в умовах школи - родини».

Виховна робота в 2012-2013 навчальному році була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя , на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі ,мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями. 

У системі виховної роботи передбачається набуття учнями певних життєвих компетентностей, розвиток яких носить комплексний характер. Формуванню й становленню особистості як успішної людини сприяє розвивальна взаємодія ключових компетентностей, що визначають такі головні напрямки, за якими і здійснювалась виховна робота у 2012-2013 навчальному році. А також формування здорового способу життя і сприяння творчому розвитку особистості, які випливають з концепції виховання молоді в національній системі освіти. У закладі створена модель виховної системи.





Основні напрямки виховної роботи ХЗОШ №105

У ході формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави класні керівники початкових класів дбали про сформованість у школярів основних понять про народ, націю, суспільство, державу; класні керівники середніх класів працювали над вихованням любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу, українських законів, традицій та звичаїв, шанобливого ставлення до державної символіки, над сформованістю потреби в школярів у збереженні та примноженні духовного й матеріального багатства українського народу; класні керівники старших класів працювали над сформованістю активної громадянської позиції та відповідальності за долю України.

Відповідно до поставлених завдань було проведено низку виховних заходів: виставку робіт «Планета дитинства» (1 – 9 класи), презентацій та фоторобіт «Я – родина – Україна», години спілкування «Ми – українці і цим пишаємося», участь у районній спартакіаді допризовної молоді та військово-спортивної гри “Патріот” тощо.

Продовжено роботу з військово-патріотичного виховання учнів.

З нагоди Дня української писемності пройшли такі заходи: свято «Мово солов’їна», конкурс читців та тематичні виховні години та написання Всеукраїнського диктанту єдності. До Міжнародного дня рідної мови був проведений конкурс читців «Україно, ти для мене диво», випуск стіннівок «О мово рідна, слово рідне…»

Традиційно з нагоди Дня Збройних сил України найяскравішим і найзахоплюючим вдалося загальношкільне свято «Козацькі розваги», яке проходило у декілька етапів: візитна картка команди - інсценівка «Як козаки…», конкурсні змагання, презентація української національної страви. У запеклій боротьбі перемогу здобули учні 7 – А класу (класний керівник Воронцова Т.Ю.) та 6 – А класу (класний керівник Фролова І.І.) Інші класи стали переможцями в різних номінаціях.

За традицією пройшло загальношкільне свято до Дня Перемоги “Ми про вас пам’ятаємо”. Учні школи брали участь у районних заходах: передача вахти пам’яті ветеранів Ленінського району ветеранам Дзержинського району, кіно уроки пам’яті у кінотеатрі ім .Довженка, покладання квітів до пам’ятника студбатівців, передача Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава переможцям і відбудовникам України» біля Вічного вогню. Комада школи стала лауреатом районного конкурсу літературно – музичних композицій «Поклонимся великим тем годам». На міському конкурсі екранних робіт відзначений поданий від Дзержинського району фільм за участю учнів школи, присвячений Великій Перемозі «Поклонимся великим тем годам».

З метою виховання у молоді здатності ефективно розв’язувати проблеми, що виникають у реальних життєвих ситуаціях, сприянню розвитку лідерського потенціалу дітей та юнацтва в основу виховної системи ХЗОШ №105 покладено методику проектування, яка передбачає інтеграцію та безпосереднє застосування набутих знань під час проектної діяльності і спрямована на набуття досвіду громадянських дій та демократичної поведінки.

Молодіжна шкільна організація «Єднання» започаткувала проект «Свіча пам’яті».

Одним із пріоритетних напрямків роботи нашого навчального закладу є превентивне виховання. Робота з профілактики правопорушень та пропаганди правових знань є однією з найголовніших задач педагогічного колективу .В основу роботи з профілактики правопорушень покладено принцип індивідуального підходу до учнів та їх батьків.

Протягом року проведено Всеукраїнський урок «Права людини» (1-11 класи), «Правовий букварик» (1 клас), гру-мандрівку «Права у моєму житті» (4 клас), гру-подорож «Країна прав дитини» (5 – 6 класи), соціальне дослідження «Температура прав дитини у школі» (7-11 класи), анкетування «Чи порушуються твої права у школі» (5-11 класи), засідання «круглого столу» «Запобігання тортурам і жорстокому поводженню з неповнолітніми в контексті ювенальної юстиції», проведене представниками Харківської правозахисної групи кандидатом психологічних наук Віктором Пушкарем.

Системною була в цьому напрямку і робота з батьківською громадськістю, в рамках якої проведені засідання Ради профілактики «Правова відповідальність батьків за виховання дітей», батьківські збори «Сім’я і гармонійний розвиток особистості дитини».

У 2012-2013 навчальному році у школі працювала Рада з профілактики правопорушень, яка складалася з представників педагогічного колективу, батьків і старшокласників.

Станом на 31.05.2013 року на обліку ССД, ВКМСН та внутрішньошкільному обліку учнів закладу немає.

Моніторинг

постановки на облік учнів ХЗОШ № 105


РІК

ССД

ВКМСН

Внутрішньо шкільний облік

ВСЬОГО

2009

0

0

0

0

2010

1

0

1

1

2011

1

0

2

2

2012

0

0

0

0

І півріччя 2013

0

0

0

0

Але залишається проблема дітей з так званої «групи ризику». З цими учнями та їх батьками соціально – психологічною службою школи проводиться профілактична робота. На нарадах при директорові, засіданнях МО класних керівників розглядалися питання цього напрямку роботи, аналізувалися проведені заходи, вирішувалися поточні проблеми.

На достатньому рівні здійснюється також робота з контролю за відвідуванням учнями навчальних занять: проводяться рейди з виявлення учнів, які запізнюються на уроки; ведеться журнал контролю за відвідуванням школи учнями; своєчасно з’ясовуються причини пропусків, про що інформуються батьки. Соціалний педагог та вчителі школи брали участь у міському рейді «Урок».

Отже, вирішення завдань превентивного і правового виховання здійснюється в органічний єдності і взаємозалежності в навчально-виховному процесі.

Працюючи над формуванням ціннісного ставлення школярів до сім’ї, родини, людей, класні керівники 1-11-х класів значну увагу звертали на виховання моральних якостей учнів, на формування вміння співпрацювати з іншими, працювати в групі та колективі. У цьому напрямі були проведені наступні виховні заходи: конкурс – гра «Комплімент» (1-4 класи), цикл уроків «Розмови про толерантність» (9-11 класи), заходи до відзначення Дня людей похилого віку, конкурс малюнків та фоторобіт “Мій родовід,” конкурс творчих робіт «Історія моєї родини»(5 – 11 класи). У ІІ етапі міського конкурсу творчих робіт «Мій родовід» учениці 11 – А класу Заказнова Анастасія та Квітко Дар’я та учениця 10 – А класу Усенко Юлія посіли ІІ місце в різних номінаціях.

Традиційними стали акції “Допоможи ближньому” та «Ярмарок милосердя» тощо. Загальношкільне свято «По країні з краю в край ходить Святий Миколай», підготовлене учнями 2 – А та 5 – А класів (класні керівники Дурнєва І.П., Зозуля Н.В), було надзвичайно яскравим.

Системною була в цьому напрямку і робота з батьківською громадськістю, в рамках якої проведені засідання батьківського комітету школи за темою «Культурні цінності сім’ї та їх значення для дитини», засідання батьківського лекторію «Насильство в сім’ї як проблема суспільної моралі».

І в цьому напрямку триває проектна діяльність: продовжувалась робота за проектом «Світ врятує доброта». Започатковано проект «Школа – дитина - родина».

У колі постійної уваги класних керівників школи були питання формування ціннісного ставлення школярів до культури і мистецтва. З метою формування основ естетичної культури, естетичних норм і принципів, переконань і ідеалів, естетичного сприйняття й емоційного відношення до прекрасного, духовного збагачення учнів, розширення їхнього світогляду, проведена велика кількість заходів. Зокрема, культпоходи культпоходи до театрів ХНАТОБ, «Мадригал», ТЮГ та «Р.S.», музеїв, виставок. У квітні учні школи здійснили групові виходи до парку імені Горького, де мали змогу розважитись і покататися на атракціонах. Яскравим було загальношкільне свято «Уклін доземний, вчителю, тобі!»,яке пройшло у формі відео уроку для вчителів.

Традиційно пройшли свята «Осінній ярмарок», “У світі кохання” до Дня Святого Валентина, «Лицар 105», «Міс школи - 2013», бібліотечні уроки «В гостях у книжки», конкурс ораторського мистецтва та конкурс читців «Україно, ти для мене диво», тиждень дитячої творчості.

У районному етапі конкурсу ораторського мистецтва Заказнова Анастасія, учениця 11 – А класу, посіла ІІ місце.

Під час проведення фестивалю «Пасхальні візерунки» у парку імені Горького учні брали участь у прикрашанні районного пасхального дерева. Тому і в своїй школі вони теж започаткували проект «Великодня писанка», в рамках якого пройшли майстер – класи по виготовленню писанок, організовані центром дозвілля МШО «Єднання», конкурс малюнків «Пасхальні дзвони», проведений громадською організацією «Добродія», а також прикрашання шкільного пасхального дерева.

За традицією учні 7 – А класу під керівництвом Білошенко О.Г., бабусі учня цього класу Білошенка Богдана, підготували нову театральну постановку «Білий сніг», яка мала на меті дати учням моральний урок про взаємовідносини між людьми.

Протягом року була поновлена картотека учнів, які мають різні таланти. До Почесної книги «Золотий фонд Дзержинського району» в номінації «Творчість» занесені імена учениці 10 – Б класу Прокопенко Ірини та учня 9 – А класу Єрмолова Данила.

Класні керівники 1-11-х класів здійснювали виховну роботу у напрямі формування ціннісного ставлення школярів до природи. Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Тому учні мали змогу взяти участь у наступних заходах: конкурси учнівських творів та творчих робіт, малюнків, плакатів на екологічну тематику“Я хочу жити в якісному світі”,“Природа очима дітей», а також традиційній виставці «Зимовий букет», переможцями в якій стали учні 1 – А класу (класний керівник ДимоваВ.В.) 6 – А (класний керівник Фролова І.І.) та 7 – А класу (класний керівник Воронцова Т.Ю.). Роботи переможців передані на конкурс до ЦДЮТ, де отримали дипломи роботи учениці 1 – А класу Виноградової Дар’ї «Зимова фантазія» та учениці 6 – А класу Ягодки Ірини «Макаронна ялинка». У квітні 2013 року пройшли конкурс презентацій «Парад квітів», конкурси фоторобіт «Екскурсії в природу», «Брати наші менші».

У межах двомісячника «Зелена весна 2013» за ініціативи Координаційної ради МШО «Єднання» пройшла трудова акція «Парад квітів біля школи», в рамках якої учні розробляли проекти засадження шкільної клумби, працювала експертна група, яка обрала переможцями макети 4 – А та 6 – А класів. Потім представники класів висаджували квіти на клумбах.

З нагоди 27 річниці з дня трагедії на Чорнобильській АЕС у класах пройшли години спілкування «Чорнобильські дзвони», перегляд документальних фільмів про трагічні події на ЧАЕС. У щорічному конкурсі «Чорнобиль – мій біль» малюнки учнів 8 – А класу Гевояна Давида та Волинського Анатолія посіли ІІ місце в районному етапі.

Здійснюючи формування ціннісного ставлення школярів до себе, класні керівники намагалися закласти основні засади «Я-концепції» особистості, сформувати життєві компетенції, активну життєву позицію.

Протягом ІІ півріччя 2012 року учні школи брали участь у шкільних та районних змаганнях. Учні 2 – А класу посіли ІІ місце у районних змаганнях «Веселі старти». За традицією у листопаді відбулося урочисте відкриття шкільного етапу Малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини». Протягом двох тижнів тривали запеклі змагання. 20.12.2012 на урочистому закритті відбулося нагородження переможців.

Дружина юних пожежних брала участь у районному фестивалі ДЮП. Командою підготовлено і проведено театралізоване дійство «Подорож у країну небезпеки»для учнів 1 – 6 класів.

Головною метою нашого навчального закладу є формування і розвиток фізично – , психічно – , соціально – і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для збереження і зміцнення здоров’я самоствердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті. Пріоритетом школи сприяння здоров’ю є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, формування у підростаючого покоління позитивної мотивації до здорового способу життя, а також залучення державних організацій та установ, батьківської громадськості до вирішення завдань збереження здоров’я дітей, формування культури здоров’я учнів та здійснення профілактичної роботи негативних проявів у молодіжному середовищі.

Для реалізації цієї мети педагогічний колектив ХЗОШ №105 організовує та проводить роботу щодо зміцнення та збереження здоров`я дітей, профілактики шкідливих звичок та формування в учнів здорового способу життя.

У навчальному закладі введено 3 – й урок фізичної культури.

Класи

Кількість класів

Кількість класів, у яких введено 3 – й урок фізкультури

% класів, у яких введено 3 – й урок фізкультури

1 – 4 класи

4

4

100%

5 – 9 класи

6

2

34%

10 – 11 класи

3

0

0%

Всього

13

6

46%

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка