Ю.І. Коврига Директор школи І. М. МолотиловаСторінка6/10
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Спланувати роботу всіх ланок навчально-виховного процесу, погодити:

- тематичні,

- календарні плани різних предметів, гуртків;


- плани роботи класних керівників.

- план роботи шкільної бібліотеки


До 05.09.2013


до 10.01.2012


Заступник директора з НВР


20

Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні учнів(за окремим планом школи)

Протягом року

Директор школи, заступник директора з НВР

21

Забезпечити проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9,11 класів (за окремим планом школи):

Квітень-травень 2013

Директор школи, заступник директора з НВРРОЗДІЛ 3
Охорона життя і здоровя учнів та запобігання всім видам дитячого травматизму
МЕТА:

 • створення безпечних умов для збереження здоров’я учасників навчально – виховного процесу

 • запобігання всім випадкам дитячого травматизму

 • створення безпечних умов життєдіяльності


Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Вик.

3.1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1

Провести медичний огляд учнів школи напередодні нового навчального року

До 01.09.13

Медпрацівники
2

Проводити огляди та аналіз стану здоров`я учнів та вчителів:

 • Скласти графік медоглядів;

 • Визначити кожному учню медичну групу для занять фізичною культурою;

 • Провести медичні огляди за участю лікарів-фахівців, комплексну оцінку стану здоров`я учнів і визначити лікувально-оздоровчі заходи щодо покращення стану здоров`я;

 • Скласти паспорт здоров`я кожного класу;

 • Розглядати на батьківських зборах питання про стан здоров`я учнів, надавати консультативну допомогу та рекомендації щодо покращення стану здоров`я кожного учня

До 22.08.2013

До 06.09. 2013

Протягом року

До 12.09. 2013

Вересень 2013

Протягом року
Медпрацівники

Медпрацівники

Медпрацівники

Класні керівники

Класні керівники

Адміністрація

Медпрацівники

3

Проводити під час навчальних занять фізкультурні хвилинки відповідно до санітарно-гігієнічних норм проведення уроку

Постійно

Учителі - предметники
4

Проводити медичні огляди учнів, які вступають до школи, та вчителів, які поступають на роботу

Постійно

Медпрацівники
5

Проводити профілактичну роботу різних видів захворювань:

 • Обговорення питань профілактики захворювань на батьківських зборах

 • Проведення щорічних планових щеплень

 • Проведення бесід, виховних годин

 • Проведення акції «Чисті руки – запорука здоров’я»

Протягом року


Протягом року

Протягом року

Квітень 2014


Класні керівники

Шкільний лікар

Класні керівники

МШО «Єднання»


3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

6

Організувати безкоштовне харчування учнів 1 – 4 класів та безкоштовне харчування молоком учнів 1-х класів

Протягом року

Корнієнко В.В.
7

Забезпечити учнів пільгового контингенту безкоштовним харчуванням


Протягом року (згідно з довідками)

Корнієнко В.В.
8

Організувати гаряче харчування учнів 5-11 класів

Протягом року

Директор школи

Завідуюча їдальнею

Класні керівники

9

Забезпечити дієтичним харчуванням учнів, які його потребують.

Протягом року

Шкільний лікар

Завідуюча їдальнею


3.3. ОХОРОНА ПРАЦІ

10

Забезпечити виконання Закону України “Про охорону праці”, Положення про охорону праці

Протягом року

Голова ПК

11

Організувати роботу з охорони праці згідно з чинним законодавством:

 • Визначити обов`язки і порядок взаємодії осіб, які беруть участь в організації та здійсненні охорони праці;

 • Забезпечити виконання наказів, розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, приписів органів державного нагляду, а також виконання заходів колективного договору;

 • Призначити відповідальних за організацію роботи з охорони праці та попередження дитячого травматизму, визначити посадові обов`язки;

 • Організувати заслуховування звітів з питань створення здорових і безпечних умов здійснення навчально-виховного процесу, стану травматизму на нарадах при директорові, загальних зборах трудового колективу, видати накази і розпорядження з цих питань;

 • Організувати проведення первинного інструктажу з усіма зарахованими до школи, проведення інструктажу оформляти відповідно до вимог охорони праці;

 • Проводити інструктажі з учнями та педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства та вимог охорони праці.

До 01.09.2013


Постійно

Директор школи


Директор школи

Заступник директора з НВР


3.4. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВСІМ ВИДАМ ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

3.4.1 Робота з педагогічними працівниками

12

Забезпечити готовність школи, усіх навчальних кабінетів, інших приміщень до прийому дітей відповідно до санітарних норм і вимог

До 31.08.2013

Директор школи

Завгосп


13

Поновити схеми евакуації учнів зі школи

До 01.09.2013

Завгосп школи
14

Здійснити розсадку учнів у класі з урахуванням зросту, зору, слуху, стану здоров’я

До 06.09.2013

Класні керівники
15

Затвердити графік чергування вчителів школи на перервах

До 01.09.2013

Адміністрація школи , голова пк
16

Провести нараду з педагогічними працівниками з питань вивчення нормативних документів по запобіганню всім видам дитячого травматизму

До 10.09.13

Заст. директор з НВР

17

Повторити з педагогічним колективом алгоритм дії у випадку травматизму під час навчально – виховного процесу та в позаурочний час

До 10.09.13

Заст. директор з НВР

18

Розглядати питання запобігання всім випадкам дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності на нарадах при директорові, батьківських зборах, засіданнях МО та засіданнях педагогічної ради школи

Протягом року

Адміністрація школи
19

Забезпечити викладання курсу:

“Основи здоров’я” (1 – 9 класи)Протягом року

Адміністрація школи
20

Провести перевірку стану навчальних кабінетів фізики, хімії, біології, інформатики, спортивної зали щодо створення безпечних умов навчання

До 01.09.13


Заст. директора з НВР

3.4.2. Робота з учнями

21

Проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності з реєстрацією у відповідних журналах

Протягом року

Класні керівники, вчителі - предметники
22

Вести облік нещасних випадків під час навчально-виховного процесу, дотримуватись вимог та порядку розслідування, своєчасно інформувати відповідні органи про факт нещасного випадку

Постійно

Адміністрація

Комісія з розслідування нещасних випадків


23

Організувати щоквартальну звітність про нещасні випадки до УОА

1 раз на квартал

Заст. директора з НВР
24

Забезпечити якісне проведення курсу обов`язкових бесід із запобігання всіх видів дитячого травматизму з учнями школи

Постійно

Класні керівники
25

Видати накази

 • «Про підсумки роботи із запобігання дитячому травматизму у 2012 – 2013 навчальному році та організацію профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у 2013 – 2014 навчальному році»

 • «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час проведення Новорічних та Різдвяних свят та зимових шкільних канікул 2013 – 2014 навчального року

 • «Про заходи протипожежної безпеки під час зимових канікул, проведення Новорічних та Різдвяних свят у школі»

 • «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у 2013 році та про завдання на 2014 рік»

 • «Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації, навчальної практики та канікул у літній період 2014 року»

Липень 2013

Грудень 2013
Грудень 2013
Січень 2013
Травень 2014


Адміністрація школи
26

Забезпечити проведення тижнів безпеки життєдіяльності


02.09. – 06.09.2013

23.05 – 30.05.2014Заст. директора з НВР

Класні керівники


27

Організувати роботу загону ЮІР та дружини юних пожежних:

 • Видати накази про роботу загону ЮІР та дружини юних пожежних у 2013 – 2014 навчальному році

 • Налагодити їх систематичну роботу, залучати до роботи фахівців, упорядкувати документацію

 • Провести шкільний етап змагань загонів ЮІР та дружин юних пожежних

 • Забезпечити участь шкільних команд ДЮП та ЮІР у районних конкурсах та фестивалях

До 10.09.2013


Протягом року
Січень 2014
Березень 2013

Квітень 2013Директор школи

Воронцова Т.Ю.

Біличенко О.В.


Воронцова Т.Ю.

Біличенко О.В.


28

Проводити виховні години, єдині дні, тижні, місячники тощо із запобігання всім видів дитячого травматизму

Протягом року

Адміністрація

Класні керівники


29

Провести день безпеки руху «Мова вулиці» в рамках проведення тижня безпеки життєдіяльності

06.09.2013

Класні крівники

30

Провести:

 • Складання маршрутних листів «Дім - школа»

 • Тренінг-гру для учнів молодших класів «Світлофор Моргайко»

 • Конкурс презентацій «Щоб не трапилось біди, правил безпеки дотримуйся завжди!»

 • Конкурс малюнків «Увага, ялинка!»
 • Театралізоване дійство «Подорож у країну небезпеки»

Вересень


Жовтень
Листопад
Грудень
Лютий

Класні керівники

Плотнікова Т.В.
Бурдак О.О.

Плєхова Д.О.

Воронцова Т.Ю.РОЗДІЛ 4
Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорійЗміст роботи

Термін

Відповідальний

Вик.

4.1.Організація роботи по соціальному захисту відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»

1

Видати накази:

 • «Про організацію роботи з соціального захисту дітей у 2013 – 2014 навчальному році»

 • «Про створення комісії по використанню коштів фонду загального обов’язкового навчання»

 • «Про надання одноразової матеріальної допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування»

 • «Про забезпечення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною формою, одягом, взуттям»

До 31.08.2013

Згідно з графіком УО АДР


Директор школи
2

Підготувати звіт про оздоровлення дітей пільгових категорій улітку 2013 року

До 05.09.2013

Класні керівники
3

Провести аналіз оздоровлення учнів пільгового контингенту улітку 2013 року

До 12.09.2013

Соціальний педагог

Заст. директора з ВР


4

Провести облік та створити базу даних дітей пільгових категорій

 • Дітей-сиріт;

 • Дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • Дітей-напівсиріт;

 • Дітей з малозабезпечених сімей;

 • Дітей з багатодітних сімей;

 • Дітей-інвалідів;

 • Дітей, які постраждали в насідок аварії на ЧАЕС;

 • Дітей, батьки яких інваліди

 • Дітей одиноких матерів

 • Дітей, батьки яких загинули при виконанні військових обов’язків

 • Дітей з сімей, які опинились у складних життєвих умовах

До 10.09.2013Соціальний педагог

Класні керівники


5

Скласти соціальні паспорти класів

До 10.09.2013

Соціальний педагог

Класні керівники


6

Спланувати заходи з надання матеріальної допомоги дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.

Протягом року

Соціальний педагог

Класні керівники


7

Скласти акти обстежень житлово – побутових умов проживання дітей пільгового контингенту

До 05.09.2013

До 10.01.2014Соціальний педагог

Класні керівники


8

Забезпечити учнів пільгового контингенту безкоштовним харчуванням


Протягом року (згідно з довідками)

Корнієнко В.В.
9

Організувати участь учнів у позакласних та позашкільних заходах та залучення до гурткової роботи

Протягом року

Соціальний педагог

Класні керівники


4.2.Навчально – виховна робота

10

Організувати індивідуальне навчання учнів пільгового контингенту (за наявності довідки ЛКК)

Протягом року

Заст. директора з НВР
11

Провести заходи (за окремими планами) до:

03.12.13


01.06.14

Соціальний педагог

Педагог– організатор

Класні керівники

12

Провести акції:

 • «Діти – дітям»;

 • «Милосердя» (спільно з районною організацією «Червоний хрест»)

 • «Твори добро»

Грудень 2013

Лютий 2014

Квітень 2014
Соціальний педагог

Педагог-організатор

МШО «Єднання»

13

Забезпечити оздоровлення учнів пільгового контингенту

Червень 2014

Директор закладу відпочинку, класні керівники
14

Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо нормативних документів з питань соціального захисту дітей

Протягом року

Соціальний педагог

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка