З досвіду практики роботи районного методичного об’єднання вчителів інформатики Білокуракинського району ВступСкачати 139.98 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір139.98 Kb.


З досвіду практики роботи районного методичного об’єднання

вчителів інформатики Білокуракинського району

1. Вступ

Інформатика – це предмет, який не стоїть на місці, а постійно оновлюється. Потреба в спеціалістах, здатних володіти обчислювальною технікою, гостро стоїть в нашій країні. Основна надія нині покладається на шкільну молодь. Навчальний процес без застосування сучасних інформаційних технологій не може вважатися сучасним і повноцінним. Але і вчити по старому учнів вже не можна. В умовах інформаційного суспільства сучасний учень повинен вміти при базових знаннях знаходити і використовувати будь-яку потрібну йому інформацію, яку створив світовий розум і зберігає в Internet. Школа не може вважатися сучасною без достатньої кількості доступних для навчального процесу комп’ютерів і реальної роботи у всесвітній мережі Internet. Тому комунальною установою «Білокуракинський районний методичний кабінет» значну увагу приділяє роботі районного методичного об’єднання вчителів інформатики. За його роботу в методичному кабінеті відповідає завідувач РМК Звягінцев А.В., а керівником РМО є вчитель інформатики Білокуракинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Григоренко С.В. (вища кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 21 рік).

У 2011-2012 навчальному році члени районного методичного об’єднання вчителів інформатики працювали над розв’язанням першочергових завдань навчання та виховання учнів за сучасних умов. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей учнів, учителів члени районного методичного об’єднання вчителів інформатики працювали над вирішенням науково-методичної та виховної проблем.

Науково-методична проблема: «Формування інформаційної культури на уроках інформатики шляхом впровадження активних методів роботи».

Виховна проблема: «Створення оптимальних умов для розвитку та саморозвитку особистості учня, спрямованих на поліпшення розумових та фізичних можливостей, оволодіння знаннями та вміннями з основ наук про здоров’я та пропагування здорового способу життя в зв’язку з повсякденним використанням ІКТ».

Мета роботи районного методичного об’єднання:


 • створити оптимальні умови для забезпечення неперервної освіти вчителів інформатики;

 • підвищувати якість уроку як основної форми навчально-виховного процесу, формувати в учнів внутрішню мотивацію до навчання, реалізовувати принцип справедливого оцінювання навчальних досягнень;

 • реалізовувати принцип безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної та профільним навчанням старшої школи;

 • забезпечувати якісну підготовки учнівських команд до виступу в різних етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів;

 • запроваджувати новітні інформаційні технології у навчальний процес, системи тестового оцінювання знань.

Основні напрямки роботи районного методичного об’єднання:

 1. Забезпечення державних вимог щодо рівня освіти учнів.

 2. Сприяння національно-культурному відродженню.

 3. Підвищення професійної компетентності вчителів інформатики району.

 4. Удосконалення рівня викладання курсу інформатики по базових, профільних і експериментальних програмах.

 5. Забезпечення диференційованого, профільного підходу до навчання

 6. Створення банку інформації про творчі знахідки вчителів.

 7. Забезпечення роботи з використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному й управлінському процесі школи.

 8. Організація позакласної роботи з обдарованими дітьми.

Для вирішенням науково-методичної та виховної проблем, досягнення мети діяльності РМО вчителів інформатики визначено наступні завдання: • Знайомство з нормативною та методичною документацією з питань освіти, викладання шкільного курсу інформатики.

 • Забезпечення професійного, культурного та творчого росту вчителя.

 • Вивчення нового змісту, технологій та методів педагогічної діяльності з предмету.

 • Організація дослідно-експериментальної роботи.

 • Вивчення та аналіз стану викладання інформатики у ЗНЗ.

 • Організація роботи з обдарованими дітьми, проведення олімпіад, конкурсів тощо.

 • Створення та наповнення шкільних сайтів.

 • Проведення конкурсів професійної майстерності педагогів.

 • Узагальнення передового перспективного досвіду вчителів та впровадження його у практику.

 • Організація відкритих уроків, позакласних заходів.

 • Організація роботи з молодими вчителями інформатики.

 • З метою обміну досвідом заслуховувати звіти про підвищення кваліфікації, творчі відрядження тощо.

 • Допомога вчителям в організації самоосвіти.


2. Організація діяльності та структура РМО

До складу методичного об’єднання вчителів інформатики входить 19 педагогів. Серед них: • «Спеціаліст вищої категорії» - 1;

 • «Спеціаліст І категорії» - 8;

 • «Спеціаліст ІІ категорії» - 4;

 • «Спеціаліст» - 6.

Та поряд з тим, серед них предмет «Інформатика» викладають 9 нефахівців, з них:

 • Вчителі українська філологія – 1;

 • Вчителі світової літератури – 1;

 • Вчителі біології – 2;

 • Вчителі фізичного виховання – 1;

 • Вчителі географії – 1;

 • Соціальний педагог – 3.

Структура діяльності

районного методичного об’єднання вчителів інформатики

Майстер-класи(за необхідністю)

Семінар-практикум«Самовдосконалення професійної майстерності вчителів інформатики»

Районне методичне об’єднання вчителів інформатики

Комунальна установа «Білокуракинський РМК»

Важливим чинником роботи районного методичного об’єднання є забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району сучасними технічними засобами навчання, в першу чергу комп’ютерною технікою. Аналіз стану комп’ютеризацію ЗНЗ району показав, що за період 2008-2012 р.р. для загальноосвітніх навчальних закладів району придбано 8 навчальних комп’ютерних комплексів за рахунок місцевого (Білокуракинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 2008 р.), державного бюджетів (Олексіївська, Дем’янівська, Паньківська ЗОШ І-ІІ ст., 2010 р. та Білокуракинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Лозно-Олександрівська ЗОШ, Павлівська ЗОШ І-ІІІ ст., 2012 р.), спонсорських коштів (Нещеретівська, Курячівська ЗОШ І-ІІІ ст., 2012 р.). Всього загальноосвітні школи мають 23 НКК, що на 100% забезпечено рівень комп’ютеризації закладів освіти І-ІІ та І-ІІІ ступенів. Стан комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних закладів Білокуракинського району в 2012 році складає 92,5%. Комп’ютерною технікою не забезпечені школи І ступеня (Попівська, Целуйківська ЗОШ). З 2013/2014 н.р., а відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 20.04.11 №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» обов’язковим предметом інваріантної складової Типового навчального плану є «Сходинки до інформатики». Тому першочерговим завданням на 2013-2015 роки є забезпечення комп’ютерною технікою школи І ступеня.

Відповідно до Специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОН від 21.06.2010 № 614) 65% наявного комп’ютерного парку загальноосвітніх навчальних закладів є застарілим.

До мережі Інтернет підключено 10 загальноосвітніх навчальних закладів району із 21, у тому числі в ЗНЗ: • І ступенів – 0,0;

 • І-ІІ ступенів – 3 (30%);

 • І-ІІІ ступенів – 7 (78%).

З них:

 • ADSL (швидкісний Інтернет) - 2 заклади (І-ІІІ ст. - 2);

 • Dial-up (комутоване з'єднання|сполучення,сполуку) - 8 закладів (І-ІІІ ст.- 5 І-ІІ ст.- 3).

Не підключено 7 шкіл І-ІІ ст. (Дем’янівська, Коноплянівська, Лизінська, Олександропільська, Солідарнівська, Тимошанська, Шапарська) та одна І-ІІІ ст. (Курячівська), з них в трьох школах (Курячівській, Дем’янівській, Солідарнівській) не має змоги підключити Інтернет через слабку апаратуру ущільнення телефонних станцій населених пунктів та початкові школи (Попівська, Целуйківська ЗОШ І ст.).

Проте|однак| існують проблеми з|із| роботою мережі Інтернет в закладах, в яких є підключення. Швидкість доступу до мережі|сіті| настільки мала, що не дозволяє в повному|цілковитому| об'ємі|обсязі| виконувати навчальні програми інформатики, Державну цільову програму «Сто відсотків|процентів|», давати дітям якісні освітні послуги. Вихід з цього положення є підключення шкіл до Інтернету засобами мобільного зв’язку (мобільний Інтернет).

Уся робота з підвищення професійної майстерності вчителів будується на основі попереднього аналізу різноманітних даних, результатів діагностичних досліджень, анкетувань. Методична робота на діагностичній основі дає можливість виявити переваги та недоліки набутого досвіду роботи вчителя та помилки, що потребують методичної корекції, допомоги, і на цій підставі спланувати подальші дії з колегами у методичному об’єднанні.

На основі аналізу одержаних результатів визначаємо шляхи, спрямовані на подолання виявлених недоліків, використання передового педагогічного досвіду, розробка індивідуального підходу (у вигляді консультацій та рекомендованої літератури для проведення практичних занять).

У роботі методичного об’єднання поєднуються колективні, індивідуальні форми роботи, застосовуються нетрадиційні методи їх проведення, зорієнтовані на особистість кожного вчителя, на зростання його педагогічної майстерності й задоволення запитів учителів-практиків.

До пріоритетних проблем, над якими працювали протягом останніх років учителі інформатики, слід віднести:

• «Формування життєвої компетентності в учнів на уроках інформатики»

• «Формування творчої особистості на основі використання інноваційних технологій навчання»,

• «Шляхи підвищення ефективності уроку» та ін.

Робота над науково-методичними проблемами вимагає всебічної обізнаності вчителів із питань науки та педагогічної практики. З цією метою використовується інформаційна база райметодкабінету та фахових видань, які виписують педагоги.

Основною складовою в підвищенні наукового, фахового та методичного рівня вчителів є самоосвіта. В її процесі вивчається нова література (журнали, газети освітнього профілю), методи та методика викладання окремої галузі знань, набутий досвід іншими педагогами і не лише вітчизняними. Результати цієї роботи були викладені у вигляді доповіді на засіданнях методичних об’єднань та робіт на обласні науково-практичні конференції, а також при відвідуванні відкритих уроків.

Робота методичного об’єднання організована наступним чином: два засідання на рік – теоретичні, два заняття, які проводяться у формі семінарів-практикумів на базі шкіл, та ряд майстер-класів за необхідністю.

В ході планування методичної роботи велика увага приділяється роботі семінарів-практикумів. Для ефективного їх проведення здійснюється попередня підготовка: вивчення теоретичного матеріалу, узагальнення навчальних тем, які вивчаються на основі проблеми, підготовки майстер класу, підбір нових форм проведення. Обговорення уроків, що традиційно зводяться до відзначення тільки позитивного в їх проведенні, замінено на обговорення проблеми, яка виноситься на семінар. Щоб обговорення проходило в невимушеній обстановці, заздалегідь готуються питання для дискусії, яка допомагає виявити різноманітні точки зору на проблему. Це спонукає вчителів до активної участі в обговоренні, обміну думками та висловлювання пропозицій щодо вирішення методичної проблеми. На засіданнях також впроваджуємо і нетрадиційні форми методичної роботи: круглий стіл, аукціон педагогічних ідей та методичний фестиваль. У ході відвідувань закладів проводимо огляди кабінетів інформатики та ІКТ, під час яких вчителі знайомлять колег з своїми методичними матеріалами.

На засіданнях методичних об’єднань заслуховуються і обговорюються доповіді з найактуальніших питань навчання і виховання; робиться огляд нової фахової літератури; обговорюються книги, статті з журналів і газет на актуальні теми.

Згідно з висновками провідних дидактів української школи, показником ефективності науково-методичної роботи є співставлення зростання педагогічної майстерності з кінцевою метою методичної роботи - підвищенням якості та ефективності навчально-виховного процесу. Систематична цілеспрямована методична робота з учителями інформатики, яка позитивно впливає на рівень професійної компетентності педагогів району, суттєво позначається на її результатах і ефективності.

Організація результативної участі школярів у конкурах, олімпіадах - нелегка праця, яка потребує високого рівня фахової майстерності педагога. Слід зазначити, що не всі школи приймають участь у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики. Постійними учасниками районного етапу олімпіади з інформатики є учні Білокуракинської ЗОШ №1.

У 2011-2012 н.р. вперше учні взяли участь у олімпіаді з інформаційних технологій. Участь в олімпіаді з ІКТ взяло 17 ЗНЗ. Діти отримали набагато кращі результати, ніж в олімпіаді з інформатики та ОТ.

Важливим аспектом роботи зі здібними учнями є залучення їх до участі в альтернативних конкурсах. Першочерговим завдання роботи РМО в 2013/2014 н.р. є участь дітей району у Всеукраїнському конкурсу з інформатики «Бобер».

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. Протягом року було створено 1 шкільний сайт Білокуракинської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, який брав участь в 2012/2013 н.р. в обласному конкурсі сайтів. Нажаль, технічні можливості підключення до мережі Інтернет шкіл району не дає можливості створення мережі сайтів загальноосвітніх навчальних закладів. Тому другим завданням на наступний навчальний рік є створення та наповнення шкільних сайтів.

З метою забезпечення 100 % оволодіння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій Міністерство рекомендувало активізувати традиційні форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми. Протягом 2011-2012 н.р. вчителі інформатики району стали тьюторами у своїх школах і провели близько 60 тренінгів та навчань із своїми колегами.

За сучасних умов розвитку освіти України великого значення набуває система методичної роботи в районі, головною метою якої є не лише надання допомоги вчителям у розвитку та підвищенні професійної майстерності, але й активізація творчого потенціалу кожного вчителя методичного об'єднання. Для школи потрібні висококваліфіковані вчителі, які постійно шукають і знаходять найбільш ефективні шляхи й засоби вирішення завдань навчання, виховання, розвитку учнів, підготовки їх до життя. Вирішення цих завдань потребує пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок методичної роботи, систематичного озброєння вчителів міцними й глибокими знаннями, підвищення ефективності їхньої праці.3. Тематика засідань районного методичного об'єднання вчителів інформатики на 2012/2013 н.р.

І засідання (серпень)

 1. Про викладання інформатики в 2012/2013 навчальному році (інструктивно-методичний лист).

 2. Про впровадження нових державних стандартів початкової та базової школи (порівняльний аналіз).

 3. Про нові підходи до викладання інформатики (он-лайн з методистом ЛОІППО).

 4. Про застосування антивірусних програм та програм, що блокують фітингові сайти. (Презентація програм).

 5. Про об’єктивно-орієнтовані мови програмування в шкільному кірсі інформатики.

 6. Про Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер».

 7. Про результати олімпіади з ІКТ.

 8. Про роботу семінару-практикуму в 2012/2013 н.р. «Самовдосконалення професійної майстерності вчителя інформатики».

 9. Огляд новинок методичної, психолого-педагогічної та науково-популярної літератури, фахових видань.

ІІ засідання (січень)

 1. Результативність позакласних заходів з інформатики.

 2. Навчальні проекти й інші види інноваційної діяльності учнів на уроках інформатики та у позакласній роботі.

 3. Підготовка до проведення ІІІ етапу олімпіади з інформатики та інформаційних технологій.

 4. Результативність участі вчителів у конкурсі «Учитель року» у номінації «Інформатика». Підготовка до ІІ етапу конкурсу.

 5. Створення розширеного календарно-тематичного планування уроків інформатики для 5 класу за новим Державним стандартом.

 6. Розвиток творчих здібностей учнів під час вивчення програми Paint.

 7. Методичний супровід викладання предмету «Сходинки до інформатики» у 2 класі.

4. Семінар-практикум «Самовдосконалення професійної майстерності вчителя інформатики»

ЗАНЯТТЯ №1 «Організація допрофільної підготовки учнів з інформатики (семінар для нефахівців)»
жовтень 2012 року

на базі Дем’янівської загальноосвітньої школи І-ІІ


1. Створення інтерактивних освітніх мультимедійних презентацій.
2. Технічні можливості установки та використання педагогічних програмних засобів в навчально-виховному процесі.
3. Особливості підготовки до ІКТ-олімпіади.
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 • Відвідування уроку в 9 класі, аналіз та самоаналіз уроку.


ЗАНЯТТЯ №2 «Мультимедійна продукція в навчально-виховному процесі»
січень 2013 року

на базі Білокуракинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1


1. Мультимедійна продукція в навчально-виховному процесі
2. Можливості програми Windows Movie Maker.
3. Програми конвектори
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 • Майстер-клас «Створення відео роликів».


ЗАНЯТТЯ №3 «Інформатика. Профільне навчання»
березень 2013 року

на базі Червоноармійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


1. ІКТ-олімпіада. Методика розв’язування запропонованих завдань.
2. Розробка тестових завдань з використанням ІКТ.
3. Викладання інформатики в 5-9 класах за новою програмою
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

 • Відвідування уроку в 10 класі, аналіз та самоаналіз уроку

5. Заходи щодо підвищення фахової майстерності вчителів інформатики

1) Вивчення, вдосконалення та впровадження передового педагогічного досвіду вчителів шкіл району та області (вересень-лютий):

- кожному із членів МО вчителів інформатики, що має власні методичні розробки, необхідно знайомити колег з цим досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, семінарів;

- на засіданнях МО систематично знайомити із новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими загально педагогічними періодичними виданнями;

- провести «творчий портрет» вчителів, що атестуються «Ярмарок ідей»;

- продовжувати співпрацю з кафедрами інформатики педагогічного університету ім. Сухомлинського та інституту вдосконалення вчителів Миколаївської області;

- підтримувати творчі зв’язки, провести обмін досвідом роботи з МО інших районів.

2) Брати участь у роботі семінару-практикуму з інформатики (протягом року)

3) Кожному вчителю працювати над виробленням власного стилю проведення уроків та позакласних заходів (протягом року).

4) Взяти участь у проведенні конкурсу «Вчитель року» у номінації «Інформатика» (жовтень – лютий)

5) Активізувати участь вчителів та учнів у різних обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах (протягом року)

6. Контроль за якістю навчальних досягнень учнів

1) Систематично проводити моніторинги навчальних досягнень учнів.

2) Аналізувати семестрові статистичні звіти вчителів інформатики.

3) Проводити підсумкові контрольні роботи з метою вивчення якості засвоєння навчального матеріалу учнями.

4) Адміністрації шкіл систематично проводити зрізи знань під час перевірки викладання інформатики та атестації вчителів.

7. Проблемні питання, над вирішенням яких поглиблено працюють учителі

Теми для поглибленого опрацювання обрано з урахуванням особистих здібностей і нахилів педагогів, нових тенденцій розвитку педагогічної освіти, а також науково-методичних проблем, над вирішенням яких педагоги району. Виходячи з цього, кожен педагог знаходить свій шлях до підвищення педагогічної майстерності, до творчості.8. Організація позакласної роботи

У 2012-2013 навчальному році, враховуючи тенденції розвитку освіти, відповідно до річного плану роботи МО вчителів інформатики району планує провести такі заходи:

- Участь у районному етапі олімпіади з інформатики (Жовтень-грудень)

- Участь у обласному етапі олімпіади з інформатики (Січень-лютий)

- Участь в інтерактивному конкурсі «Бобер» (Листопад)

- Проведення тижнів інформатики (Згідно планів роботи шкіл)

- Участь в обласних та всеукраїнських конкурсах (Протягом року)

- Створення шкільних сайтів (Протягом року)С.В.Григоренко,

керівник РМО вчителів інформатики

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка