З. київська русь за часів роздробленостіСкачати 86.73 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір86.73 Kb.
З. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ.

1. Хто з Ярославичів, за заповітом Ярослава, отримав Чернігівську землю?

А Ізяслав Б Святослав В Всеволод Г В'ячєслав

2. Кого з кнйзів після утвердження в Києві було вигнано під час повстання киян, спричиненого поразкою Ярославичів від половців на р. Альті?

А Ізяслава Б Святослава В Всеволода Г В'ячеслава

3. Коли відбулися наведені події?

«Прибули Святополк ізяславич, і Володимир Всеволодович, і Давид Ігорович, і Василько Ростиславич, і Давид Святославич, і брат його Олег і зібралися в городі Любечі, щоб уладнати мир. і говорили вони один одному, кажучи:, «Пощо ми губимо Руськую землю, самі проти себе зваду маючи? А половці землю нашу розносять і раді є, що межи нами війна донині. Відтепер з'єднаймося

в одне серце і обережімо Руську землю. Кожен хай держить отчину свою...»

А у середині 11 ст. Б наприкінці 11 ст. В на початку 12 ст. Г наприкінці 12 ст.

4. Доповніть твердження.

З Любецьким з'їздом князів, ініційованим Святополком Ізяславичем і Володимиром Мономахом, пов'язують...

1 канонізацію братів Ярослава Мудрого - Бориса та Гліба;

2 початок боротьби за київський стіл між Ярославичами;

3 схвалення принципу спадкового володіння, уділами за різними гілками Рюриковичів;

4 схвалення «Правди Ярославичів» - доповнення до «Руської правди»;

5 проголошення єднання князів перед загрозою половецьких нападів.

А 1, 2 Б 2, 4 В 3,5 Г 4, 5

5. Що з переліченого стосується доби правління Ярославичів?

1 Загострення князівських міжусобиць.

2 Зміни в збірнику законів «Руська правда».

3 Припинення половецьких нападів.

4 Зміцнення центральної влади.

5Утвердження вотчинного землеволодіння

А 1, 2 Б 2, З В 1,5 Г 3,4

6. До яких заходів удався Володимир Мономах, посівши великокнязівський стіл?

А ініціював скликання Любецького з'їзду князів.

Б Сприяв ухваленню «Устава» - доповнення до збірника законів «Руська правда».

В Виділив Печерському монастирю кошти для будівництва Успенського собору.

Г Узяв участь у поході проти половців, оспіваному в «Слові о полку Ігоревім».

7.Серед причин роздробленості Київської Русі називають

1 зменшення загрози нападів степових кочовиків;

2втручання Візантії у справи руських князів;

3 різний етнічний склад територій Київської Русі;

4 розвиток землеволодіння, зміцнення його вотчинної форми;

5 антикнязівську опозицію бояр.

А 1,3 Б.2, 4 В 2, 5 Г 3,4

8. Наслідками роздробленості Русі вважають

1 зростання воєнного потенціалу Русі;

2князівські міжусобиці;

3розквіт господарства та культури;

4зміцнення влади київського князя;

5посилення боротьби між Києвом та Переяславом.

А 1,4 Б 2,3 . В 2, 5 Г 3,4

9. У якому рядку цифри відповідають назвам заштрихованих князівств на українських землях за доби роздробленості?

А 1) Київське, 2) Волинське 3) Галицьке, 4)Переяславське

Б 1) Переяславське, 2) Київське, 3) Волинське, 4) Чернігівське

В 1) Волинське, 2) Київське, 3) Чернігівське, 4) Переяславське

Г 1) Галицьке, 2} Волинське, 3) Чернігівське, 4) Київське10. Доповніть твердження.

Київське князівство за доби роздробленості визначалося...

А розгортанням подій, увічнених у «Слові о полку Ігоревім»;

Б відсутністю міжкнязівських суперечок за

В піднесенням.князівства за правління династії Ольговичів;

Г найбільшою кількістю населення з-поміж інших князівств.

11. Доповніть твердження.

Про Чернігівське князівство в другій половині 12 cm. відомо, що...

А його терени лишалися спільною спадщиною роду Рюриковичів;

Б представники місцевої династії Ольговичів вели боротьбу за київський стіл;

В у 1178 р. стіл посів Ігор Святославич, увічнений у «Слові о полку Ігоревім»;

Г воно, сягнуло свого розквіту за дуумвірату Святослава Всеволодовича та Рюрика Ростиславича.

12. Що було характерним для суспільно-політичного життя Галицького князівства в 12 ст.?

А Цілковита залежність від Києва, спричинена географічною близькістю..

Б Впливовість бояр, що знайшла втілення в олігархічному правлінні, подібного якому

не знали інші князівства Русі.

В Столиця князівства, залишаючись резиденцією митрополитів, була, на ті часи й одним з найбільших європейських міст.

Г Вагома роль у захисті рубежів Русі від половців.

13. Про яке князівство йдеться?

Перший правитель землі Ростислав мав трьох синів - Рюрика, Володаря й Василька, які отримали у володіння відповідно Перемишль, Звенигород і Теребовль.

В зазіханням Угорського королівства на галицько-волинські землі;

Г прагненням Данила Романовича отримати королівську корону.

А Київське Б Галицьке В Волинське Г Чернігівське

14. Що з переліченого стосується переяславського князя Володимира Глібовича?

А Початок роздробленості Русі: утворення удільного князівства.

Б Захоплення Києва та його найбільший погром.

В Перша згадка назви Україна в літописі.

Г Героїчний захист Переяслава від монгольської навали.

15. Ім'я якого князя пропущено?

Об'єднання Галицького князівства пов'язують з правлінням , який був його першим одноосібним правителем. "

А Роман Мстиславич Б Володимирко Володаревич В Ярослав Осмомисл Г Володимир Глібович

16. Битва під Дорогичином 1238 р. поклала край...

А зазіханням німецьких лицарів-хрестоносців на галицько-волинські землі;

Б опорові галицьких бояр;

В зазіханням угорського королівства на галицько-волинські землі;

Г прагненням Данила Романовича отримати королівську корону

17. Коли відбувся похід монголів на Русь, позначений стрілками на карті?А 1222-1223 pp.

Б 1239-1240 pp.

В 1240-1241 pp.

Г 1241-1242 pp.18.Князем яких земель був Роман Мстиславич напередодні утворення Галицько-Волинської держави?

А Волинських Б Галицьких В Київських Г Переяславських

19. На картосхемі позначено кордони...А земель, на які поширив свою, владу Данило Романович напередодні монгольської навали;

Б Галицько-Волинської держави за наступників Данила Романовича - Лева та його сина Юрія І;

В земель, що ввійшли до складу Монгольської імперії внаслідок походів хана Батия; .

Г Галицько-Волинської держави, напередодні боротьби між сусідніми держави за її спадок.20. У якому уривку йдеться про галицького князя Ярослава Осмомисла?

А «Він бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, а давав дружині; був

же він князь доблесний і всякими чеснотами був сповнений. За Ним же Україна багато потужила».

Б «Був він самодержцем всієї Руської землі, ...кидався був на поганих, як той лев, ...і переходив землю їх, як той орел, а хоробрий був, як той тур, бо він ревно наслідував предка свого Мономаха».

В «Був князем добрим, хоробрим, мудрим, який спорудив городи многі, і церкви поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, та братолюбством він світився був із братом своїм Васильком».

Г «Високо сидиш ти на.своїм золотокованім Престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками, заступивши королю дорогу, зачинивши ворота на Дунаї».

21. Коли відбулися події, про які йдеться в уривку?

«...По смерті ж великого князя Романа, вікопомного самодержця всеї Русі, який одолів усі поганські народи, мудрістю ума додержуючи заповідей божих..., велика смута постала в землі Руській. Зосталися ж два сини його, один, Данило, чотирьох літ, а другий, Василько, двох літ».

А початок 12 ст. Б кінець 12 ст. В початок 13 ст. Г кінець 13 ст.

22. Вкажіть правильне твердження.

А Добою роздробленості дослідники називають період в історії Київської Русі, від початку 11 до середини 13 ст.

Б Історики витлумачують добу роздробленості не як розпад Київської держави, а як зміну її устрою та форми правління.

В Коли року 1147 стало вакантним місце митрополита, Ярослав Мудрий наполіг, щоб на цю посадуобрали русича - Клима Смолятича. . .

Г Найзаселенішим князівством Київської Русі за доби роздробленості було Переяславське князівство.

23. Про який київський храм ідеться в уривку з літопису?

«...Вибили вони стіни, і вийшли городяни на розбиті стіни, і було тут видіти, як ламалися списи і розколювалися щити, а стріли затьмарили світ переможеним, і Дмитро поранений, був... А назавтра прийшли татари на них, і була битва межи ними велика. Люди тим часом вибігли і на церкву, і на склепіння церковне з пожитками своїми, і од тягаря повалилися з ними стіни церковні, і так укріплення було взяте татарськими воями...»

А Софійський собор Б Кирилівську церкву В Десятинну церкву Г Успенський собор

24. ім'я якого історичного діяча пропущене в уривку з історичного джерела?

«Прийшов до Києва з великою силою, многиммножеством сили своєї, ї окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великій і пробував коло города, а воі його облягали город. І не було чути нічого од звуків скрипіння возів його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стад коней його, і сповнена була земля Руськая ворогами».

А монгольський хан Батий Б монгольський володар Чингізхан

В половецький хан Кобяк Г печенізький хан Куря

25. Чим визначалося золотоординське панування на українських землях?

1 Відсутністю зобов'язання князів виставляти дружини в розпорядження хана.

2 Отриманням руськими князями ярлика на право володіння землями.

3 Сплатою данини ординцям, яка супроводжувалася переписом населення.

4 Контролі баскаками князівської влади в Галицько-Волинській державі:

5 Управлінням князівствами ханами з правлячої монгольської династії.

А 1,3 Б 2,3 В 2, 5 Г 3, 4

26. Про яку історичну подію йдеться в уривку з літопису?

«...Данило поранений був. у груди. Але через молодість і одвагу, він не чув ран, що були на тілі його... Був бо він сміливий і хоробрий, «од голови й до ніг його не було на нім вади»... Кріпко вони билися, але інші полки татарські зітнулися з ними, і за гріхи наші руські полки було переможено...»

А Битва війська Данила Романовича під Дорогичином 1238 р.

Б Битва війська. Данила Романовича під Ярославом на Сяні 1245 р.

В Оборона Києва від монГолів.1240 р. Г Битва на р. Калці 1223 р.

27. Доповніть твердження.

Про Юрія І відомо, що він...

А прийняв титул короля Русі;

Б переніс свою столицю до Холма;

В позбувся зверхності Золотої Орди;

Г приєднав частину Закарпаття ;

29. Укажіть правильне твердження.

А Після смерті Чингісхана його наступники відмовилися від політики підкорення земель і народів.

Б Першим серед українських князівств на шляху просування Батиєвої орди було Переяславське князівство.

В Софійський собор під час оборони Києва від монголів завалився, поховавши під руїнами сотні киян.

Г Найбільшого спустошення внаслідок монгольської навали серед українських князівств зазнали Галицьке та Волинське.

34. Які твердження стосуються князя Володимира Мономаха?

1 Син Ярослава Мудрого, який згідно з заповітом батька отримав у володіння чернігівські землі.

2 Гуртував сили для відсічі половцям, сам узяв участь близько у 80 битвах проти них.

3 Одружений з дочкою візантійського імператора Константина Мономаха.

4 Перший раз був вигнаний з київського столу під час повстання киян.

5 Об'єднав більшу частину території Київської держави, припинив князівські усобиці.

6 Мислитель, автор «Повчання», адресованого власним дітям.

35. Які твердження стосуються князя Данила Романовича?

1 Очолював оборону Києва під час облоги міста монгольськими ордами.

2 Здійснив поїздку до столиці Золотої Орди, де зустрівся з ханом Батиєм.

3 Отримав від Орди ярлик «на Київ і всю Руську землю», проте в Києві не оселився.

4 Збудував нові міста - Львів та Холм.5 Приєднав. Люблінську землю, частину Закарпаттю, переніс свою столицю до Львова.

6 Коронувався як король Русі вінцем, надісланим папою римським.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка