З в І т закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти про виконання плану роботиСторінка1/9
Дата конвертації05.03.2016
Розмір1.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні вченої ради Закарпатського ІППО Протокол № 4

від 18 грудня 2009 року


З В І Т
Закарпатського інституту післядипломної педагогічної

освіти про виконання плану роботи

у 2009 році

З М І С Т
І. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ІППО…………………………... 3

ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ

У ГАЛУЗІ ОСВІТИ……………………………………………………………………………….. 4

ІІІ. РОБОТА ВЧЕНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАД………………………………………. 4

ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ………………………………………………………………………… 6

4.1. Науково-дослідна проблема, над якою працює інститут………………………………… 6

4.2. Науково-дослідні теми кафедр та наукових підрозділів інституту ..…………………… 6

4.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів…………………….. 6

V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………………….. 7

5.1. Розробка, впровадження нових освітніх моделей і технологій ………………………… 7

5.2. Експертна оцінка, апробація підручників та навчальних посібників, електронних

засобів і технічних засобів навчання………………………………………………………18

5.3. Науково-експериментальна робота ………………………………………………………. 39

5.4. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду……………40

5.5. Науково-дослідна робота…………………………………………………………………...48

5.6. Надання методичної інформаційно та консультативної допомоги ……………………..49

VІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………………49

6.1. Здійснення комплексної освітньої підготовки педагогічних працівників……………...49

6.2. Впровадження сучасних форм підготовки кадрів, дистанційного навчання,

самоосвіти тощо …………………………………………………………………………….51

6.3. Розробка стандартів педагогічних працівників за галузями знань та керівників

навчальних закладів…………………………………………………………………………52

6.4. Методичне забезпечення навчального процесу…………………………………………...52

6.5. Організація та проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних

конференцій, семінарів тощо……………………………………………………………….53

VІІ. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ…………………………………………………………………...55

7.1. Співпраця з зарубіжними науковими центрами та закладами освіти, обмін

інформацією………………………………………………………………………………….55

7.2. Розробка та реалізація міжнародних програм і проектів………………………………....56

VІІІ. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ…………………………………………………………………………..57

8.1. Комплектація, організація та використання бібліотечного фонду……………………….57

8.2. Інформаційно-методичне забезпечення діяльності ІППО………………………………..58

8.3. Наявність підписки на періодичні видання………………………………………………..58

ІХ. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ……………………………………………………………………...59    1. Інформаційно-видавниче забезпечення діяльності Закарпатського ІППО……………..59

    2. Видавнича діяльність……………………………………………………………………….60

Х. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ………………………………………………………………….62

І. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОГО ІППО

У структурі Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти у 2009 році діяли такі навчальні і наукові підрозділи: три кафедри – педагогіки, психології і теорії управління освітою (завідувач кафедрою професор Химинець В.В.); методики викладання природничо-математичних дисциплін (доцент Петечук В.М.); методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (доцент Баяновська М.Р.); Центр інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання (науковий керівник професор Химинець В.В., завідувачка – ст.н.с. Грабовська Т.І.); Центр практичної психології та соціальної роботи (науковий керівник професор Химинець В.В., завідувач Лемак М.В.); шість науково-методичних кабінетів (кабінет школознавства, курсової підготовки та перспективного педагогічного досвіду – зав.кабінетом Лазар І.В.; кабінет природничо-математичних дисциплін, основ економічних знань та екології – зав.кабінетом Гайналій Л.І.; кабінет суспільно-гуманітарних дисциплін – зав.кабінетом Гнаткович Т.Д.; кабінет дошкільної і початкової освіти – зав.кабінетом Майор Н.С.; кабінет виховної роботи та предметів етико-естетичного циклу – зав.кабінетом Сивохоп В.І.; кабінет національних шкіл – зав.кабінетом Сергійчук Ю.П.); інформаційно-видавничий центр (завідувач Басараб М.М.) і філія інституту в м.Берегові (завідувач Дома І.Ж.).

У 2009 році, як і у попередніх роках, в інституті діяв обласний науково-методичний семінар «Сучасні проблеми навчально-виховного процесу» (науковий керівник професор Химинець В.В.), на якому систематично доповідаються й обговорюються результати наукових досліджень викладачів і працівників інституту, прикріплених до інституту пошукувачів та дослідників-вчителів області, які працюють над виконанням затвердженої інституту наукової тематики і планових дисертаційних досліджень. На засіданнях науково-методичного семінару обговорюються також дисертаційні роботи, автореферати дисертацій, підручники, науково-методичні посібники, програми фахових дисциплін, які поступають в інститут на зовнішнє рецензування та заключення.

При кафедрі педагогіки, психології і теорії управління освітою упродовж останніх років на громадських засадах діють: науково-методичний семінар з психолого-педагогічних проблем навчально-виховного процесу (науковий керівник професор Химинець В.В.); науково-дослідна лабораторія з проблем «Запровадження активних форм і методів навчання» (науковий керівник доцент Талапканич М.І.); інформаційно-просвітницький тренінговий Центр та обласна громадсько-благодійна асоціація «Рівний-рівному» з питань формування здорового способу життя серед учнівської молоді (керівник ст.викладач Сивохоп Я.М.), консультативний центр по роботі з творчою молоддю (науковий керівник член спілки письменників України, доцент Ходанич Л.П.). Кафедра і наукові підрозділи Закарпатського ІППО у 2009 році здійснювали науково-методичний супровід педагогічного експерименту «Веселкова школа» на базі початкових шкіл Іршавського району (науковий керівник експерименту – професор Химинець В.В., координатор експерименту – методист Кірик М.Ю.).

При кафедрі методики викладання природничо-математичних дисциплін діє семінар із запровадження інформаційних технологій у викладанні природничо-математичних дисциплін, експериментальний педагогічний майданчик регіонального рівня на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 м.Ужгорода щодо впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес (науковий керівник експерименту – доцент Петечук В.М., координатор експерименту – старший викладач Сігетій І.П.).

При кафедрі методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін діє науково-дослідницька лабораторія «Сучасні технології виховання» та науково-методичний семінар «Впровадження інтегративних форм, методів навчання і виховання в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін» (науковий керівник доцент Баяновська М.Р.). Кафедра здійснює науковий супровід Всеукраїнського педагогічного експерименту «Реалізація культуро-творчої моделі загальноосвітнього навчального закладу» на базі АНВК м.Ужгорода».

Берегівський філіал Закарпатського ІППО здійснює науково-методичне і навчально-методичне забезпечення діяльності навчально-виховних закладів області з угорською та румунською мовами навчання. У 2009 році активізувалася організаційно-методична робота підрозділів інституту щодо міжнародної наукової, науково-методичної та навчально-виховної співпраці з освітніми закладами сусідніх країн – Словаччини, Угорщини, Польші, Румунії.

На базі кафедр інституту в 2009 р. пройшли наукове стажування 4 викладачі УжНУ та 4 викладачі Мукачівського гуманітарно-педагогічного інституту. У питаннях наукової та науково-методичної роботи Закарпатський ІППО тісно співпрацює з інститутами ППО Львівської, Івано-Франківської, Київської, Тернопільської, Чернівецької, Чернігівської областей та Центральним інститутом ППО університету менеджменту освіти АПН України.

Загалом у 2009 році наукові дослідження в Закарпатському ІППО виконували:


  • один доктор наук, професор;

  • 17 кандидатів наук, доцентів;

  • 6 викладачів кафедр без наукового ступеня;

  • 35 методистів;

  • 26 пошукувачів із числа вчителів області.

Разом це досить потужний науковий колектив, якому під силу вирішувати всі завдання науково-методичного забезпечення освітніх закладів області.
ІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ

ДОКУМЕНТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Діяльність Закарпатського ІППО, його філіалу, кафедр, методичних кабінетів і центрів регламентуються Статутом, розробленим і затвердженим відповідно до чинного законодавства України.

Вся наукова, науково-методична і навчально-методична діяльність підрозділів Закарпатського ІППО скерована на виконання законів України про освітню діяльність, Указів Президента України, директивних документів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, АПН України та управління освіти і науки Закарпатської ОДА, які стосуються освітньої та наукової діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації в Україні. Серед основних нормативно-правових документів, що регламентують діяльність підрозділів інституту, насамперед слід назвати:

Конституцію України;

Укази Президента України – Про освітню і наукову діяльність в Україні;

Закони України – «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про науково-технічну інформацію» та інші;

Постанови Кабінету Міністрів України, накази та інструкції МОН України щодо цієї діяльності;

Нормативно-правові документи управління освіти і науки Закарпатської ОДА.

Виконання нормативно-правових документів в Закарпатському ІППО контролює адміністрація інституту, керівники підрозділів, процес їх реалізації постійно заслуховується на вченій і науково-методичній радах інституту.


ІІІ. РОБОТА ВЧЕНОЇ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАД

Вчена рада Закарпатського ІППО відповідно до Положення, що регламентує її роботу, спрямовує діяльність інституту на якісне вдосконалення наукової, навчальної та методичної роботи в установах освіти, впровадження в навчальний процес перспективних педагогічних та інформаційних технологій, визначає головні напрями, зміст післядипломної освіти, затверджує плани і контролює виконання наукових досліджень підрозділів і працівників інституту, вирішує питання обміну інформації та досвідом у сфері навчально-методичної, виховної та наукової роботи, сприяє високоефективній науково-дослідній діяльності.

Науково-методична рада розглядає питання навчально-методичної роботи, скеровує зусилля колективу на забезпечення ефективних форм неперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, вивчення й узагальнення передових педагогічних ідей і досвідів, поліпшення діяльності навчальних закладів.

Перспективні і поточні плани вченої та науково-методичної рад охоплюють найактуальніші питання, що стосуються форм і методів роботи усіх структурних підрозділів інституту, діяльності райміськметодкабінетів, дальшого удосконалення рівня викладання загальноосвітніх предметів та якості навчальних досягнень учнів шкіл області, поліпшення організації методичної роботи в закладах освіти тощо.

Зокрема, на засіданнях вченої ради у 2009 році розглядалися такі питання: «Про діяльність Берегівського філіалу інституту післядипломної педагогічної освіти щодо системи впровадження інноваційних технологій навчання в школах з угорською мовою навчання Берегівського, Виноградівського та Мукачівського районів» (березень), «Про виконання рішення вченої ради від 26 жовтня 2006 року» (протокол № 3) «Про діяльність центру інноваційних педагогічних технологій та дистанційного навчання» (березень), «Про вплив Центру практичної психології і соціальної роботи інституту на поліпшення діяльності психологічних служб закладів освіти» (червень), «Про науково-дослідну роботу підрозділів інституту післядипломної педагогічної освіти та їх вплив на впровадження та вдосконалення інноваційних технологій навчання і виховання» (червень), «Про виконання рішень вченої ради від 24 червня 2005 року та 15 червня 2007 року», «Про діяльність редакційно-видавничого відділу інституту» (червень), «Про діяльність Центру моніторингових досліджень якості національної освіти, зовнішнього незалежного оцінювання та дистанційного навчання та його вплив на поліпшення підготовки випускників навчальних закладів до незалежного тестування» (жовтень), «Про організаторську діяльність кабінету суспільно-гуманітарних дисциплін з питань надання науково-методичної допомоги, впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду, роботи районних, міських методкабінетів і методичних об’єднань гуманітарних предметів» (жовтень), «Про виконання рішення вченої ради від 27 червня 2006 року», «Про стан комп’ютеризації підрозділів інституту та запровадження інформаційних технологій у навчальних закладах області» (жовтень), «Про виконання плану навчально-методичної роботи інституту за 2009 р. та завдання на 2010 р.» (грудень), «Про виконання плану науково-дослідної роботи інституту у 2009 р. та завдання на 2010 р.» (грудень), «Про затвердження планів роботи вченої та науково-методичної рад на 2010 рік»(грудень).

У підготовлених на засідання вченої ради матеріалах висвітлюються не тільки певні досягнення, позитивні напрацювання, результати наукових досліджень, але й аналізуються недоліки, невирішені проблеми та шляхи їх виправлення.

Постійно оновлюється, удосконалюється тематика питань, які виносяться на засідання науково-методичної ради. У робочому плані дедалі більше місця займають питання, що пов’язані з підвищенням професійної майстерності педагогічних кадрів, якості курсової підготовки, поліпшення діяльності навчально-методичних кабінетів інституту та районних і міських методичних кабінетів, стан організації науково-методичної роботи, впровадження передового педагогічного досвіду, удосконалення форм і методів позакласної та позашкільної роботи, стан навчально-виховного процесу в закладах освіти тощо.

Крім цього, не залишається поза увагою ради діяльність шкіл з угорською, румунською, словацькою мовами навчання, організація роботи дитячих дошкільних закладів, освітянських психологічних служб та структурних підрозділів інституту.

У 2009 році на засіданнях науково-методичної ради розглядалися такі питання: «Спільна діяльність школи, сім’ї та громадськості у формуванні громадянина України», «Система роботи з обдарованими учнями з хімії» (лютий), «Використання інноваційних методів навчання, як засіб підвищення ефективності викладання державної мови у 1-4 кл. шкіл з мовами навчання національних меншин», «Метод як засіб пізнання» (березень), «Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з іноземних мов у початкових класах шкіл Тячівського району», «Про стан курсової підготовки вчителів природничо-математичного циклу у навчальних закладах Воловецького району» (квітень), «Про наслідки Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2008-2009 н.р.», «Стан викладання історії угорського народу у школах м.Берегова» (травень), «Про стан розвитку позашкільної освіти у Виноградівському районі», «Система роботи практичного психолога та соціального педагога з попередження вживання психоактивних речовин» (червень), «Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмета «Захист Вітчизни» у школах м.Чопа», «Про стан та впровадження ОТ в навчальних закладах області», «Вивчення ефективності діяльності педагога вихователя щодо забезпечення виховного процесу у Буштинській гімназії-інтернат та Ужгородській школі-інтернаті з поглибленим вивченням окремих предметів», «Стан викладання угорської мови та літератури у школах Берегівського району та м.Берегова» (вересень), «Про стан викладання трудового навчання та рівень учнівських досягнень в освітніх закладах Тячівського району», «Стан викладння природничо-математичних дисциплін та рівень учнівських досягнень (м.Мукачево)», «Творча робота як складова безперервної освіти керівних кадрів» (жовтень), «Розподіл годин та навчально-методичне забезпечення варіативної складової Типових навчальних планів початкової школи (м.Хуст, Хустський район)», «Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з предметів суспільно-гуманітарних дисциплін в навчальних закладах Ужгородського району» (листопад), «Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії та правознавства в навчальних закладах Свалявського району», «Формування готовності вчителя до розвитку творчої особистості» (грудень).

Для своєчасного реагування й виправлення недоліків, що виявлені під час вивчення питань, які обговорюються на засіданні вченої та науково-методичної рад, інститутом надсилаються відділам освіти та їх методичним кабінетам аналітичні довідки та рішення. У рішеннях рад вказується термін виправлення недоліків, упущень та їх виконавці. Це дає можливість встановити чіткий контроль за виконанням прийнятих рішень і через певний період часу перевірити якість їх виконання.


ІV. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Науково-дослідна проблема, над якою працює інститут

У 2009 році науковці Закарпатського ІППО продовжували наукові дослідження з проблеми «Шляхи активізації навчання вчителів у процесі підвищення кваліфікації». З цієї проблеми Координаційною радою з проблем післядипломної педагогічної освіти Міністерства освіти і науки України підрозділам інституту на 2009 рік було затверджено дві теми:

- активізація навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

- технологічні основи впровадження новітніх наукових знань у багатонаціональних школах Закарпаття.


4.2. Науково-дослідні теми кафедр та наукових підрозділів інституту

За кафедрами, філіалом, центрами та методичними кабінетами (прикріпленими до кафедр) закріплено такі підтеми наукових досліджень:

- Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою – «Психолого-педагогічні аспекти навчально-виховного процесу у системі ППО»;

- Кафедра методики викладання природничо-математичних дисциплін – «Шляхи підвищення ефективності підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін у системі ППО»;

- Кафедра методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін – «Впровадження інтерактивних форм, методів навчання і виховання в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін».
4.3. Напрями наукових досліджень викладачів, аспірантів, здобувачів

Відповідно до кафедральних тем головними напрямами наукових досліджень викладачів, аспірантів, вчителів-здобувачів всіх підрозділів інституту в 2009 році були:

- теоретичні аспекти управління освітою;

- удосконалення змісту, форм і методів навчання при вивченні фахових дисциплін;

- особливості роботи з обдарованими учнями;

- особливості навчально-виховної роботи в освітніх закладах нового типу;

- розвиток народознавства і краєзнавства в школах області;

- проблеми еколого-економічного навчання і виховання в школах області.

Упродовж року, виконуючи наукові та науково-методичні, психолого-педагогічні дослідження, науковці інституту тісно співпрацювали з рай/міськметодкабінетами області, науковими підрозділами Ужгородського національного університету, Закарпатського державного університету, Мукачівського державного університету, Берегівського Угорського педагогічного інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, багатьма обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти (Вінницький, Запорізький, Львівський, Івано-Франківський, Київський, Тернопільський, Чернігівський, Чернівецький, Хмельницький та інші) та науково-методичними педагогічними центрами підвищення кваліфікації вчителів м.Ніредьгаза (Угорщина), м.Кошіце (Словакія), м.Сату-Маре (Румунія), м.Перемишль (Польща).
V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відродження Української національної школи і піднесення її ролі та загальної культури педагогічних кадрів вимагає нових, насамперед, інноваційних підходів до удосконалення науково-методичної діяльності.

Кафедри, наукові підрозділи і методичні кабінети Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти сприяють і координують впровадження новітніх моделей і технологій у всіх ланках обласної системи освіти. Значна увага при цьому приділяється і розробці та впровадженню власних інновацій в управлінській та навчально-виховний процес.

Науковці, методисти Закарпатського ІППО та вчителі Довжанської ЗОШ Іршавського району в 2009 році провели науково-методичні семінари з розробленої ними технології «Веселкова школа» в Київській та Івано-Франківській областях.


5.1. Розробка, впровадження нових освітніх моделей і технологій

Наукові підрозділи і кафедри Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти сприяють і координують впровадження новітніх моделей і технологій у всіх ланках обласної системи освіти:Інноваційні моделі і технології в дошкільній освіті. Одним із потужних важелів реалізації особистісно-орієнтованої системи виховання в дошкільних закладах області є творче використання інноваційних освітянських технологій як всеукраїнських так і регіональних. В практиці роботи педагогічних колективів багатьох дошкільних навчальних закладів дістали прописку ідеї педагогічної технології «Психолого-педагогічне проектування взаємодії» та результати наукового дослідження по розкриттю креативного потенціалу особистості керівника ДНЗ.

Педагоги дошкільних закладів активно запроваджують інноваційні психолого-педагогічні технології співпраці з дітьми за елементами педагогічної системи вальдорфської педагогіки. Знайшли послідовників серед освітян-дошкільників ідеї системи Марії Монтесорі по сенсорному вихованню, Софії Русової – по національному вихованню, Василя Сухомлинського по формуванню творчої особистості дошкільника, Миколи Єфименка – по системі фізичного розвитку та оздоровлення дошкільників, елементи теорії розвиваючих винахідницьких завдань.

Цікаві здобутки в культуротворчому напрямку організації навчально-виховного процесу має колектив Авторського навчально-виховного комплексу м. Ужгорода (директор – заслужений вчитель України, народний вчитель України Жофчак З.З.). Успіхи і досягнення педагогів значною мірою обумовлені забезпеченням принципу наступності у навчально-виховній роботі школи та дитячого садка. На основі авторської програми для школярів, розроблена варіативна програма художньо-естетичного розвитку дітей, яка базується на народознавчому матеріалі. Ця програма реалізується в дошкільних групах навчально-виховного комплексу. В першу чергу педагоги подбали про створення належного розвивального середовища: природного¸ предметного і соціального. В репертуарах святкових ранків, обрядових дійств, на тематичних заняттях використовуються твори закарпатських письменників: М. Підгірянки, В. Ладижця, С. Жупанина, Л. Кудрявської, Л. Повх, О. Тимофеєвої). Гордість Авторської школи, її родзинка – хор дошкільнят. Робота хору починається з ранньої діагностики, індивідуальної постановки голосу малюків і закінчується виконанням дитячих народних пісень, програмових творів. Колектив дитячого хору радо вітають на щорічному конкурсі «Веселі нотки» та інших загальноміських заходах. Музичні заняття, святкові ранки, конкурси з елементами новизни ефективно впливають на всебічний розвиток дітей, розвивають їх пластичні здібності, музичний та художній смак.

Наступність і послідовність в реалізації новаторської авторської культуротворчої програми в дошкільному віці значно розширює світобачення дитини-дошкільника, збагачує духовний світ малюка, допомагає ефективній адаптації в соціумі.

Методична служба та педагоги-практики дошкільних навчальних закладів краю усвідомлюють, що основи міцного здоров’я, закладені змалку є запорукою активного довголіття та успішної професійної діяльності в майбутньому. Тому включають до власного педагогічного арсеналу новинки, здобутки колег, напрацювання науковців з проблем фізичного виховання.

Вже кілька років поспіль доброю традицією в м. Мукачеві стало проведення Малих Олімпійських ігор з вихованцями дошкільних закладів. Метою цих нововведень є популяризація занять фізичною культурою і спортом. Водночас, вони є своєрідним підсумком фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми в дошкільних закладах міста. В ході підготовки до участі в змаганнях фізвихователі кожного садка спільно з педагогами, медичними працівниками уважно вивчають вихованців старших груп (досліджують стан здоров’я, фізичні можливості, витривалість, стійкість до фізичних навантажень), організовують різноманітні фзкультурно-оздоровчі заходи. В кінці навчального року проводиться обов’язкове тестування фізичної підготовленості дітей шестирічного віку. За показниками тестування здійснюється відбір учасників команд кожного дитячого садка.

Ще одна новація мукачівців, яка дістала поширення за межами міста, це інтелектуальні олімпіади для старших дошкільників. Управління освіти Мукачівського міськвиконкому вважає роботу з обдарованими дітьми одним із пріоритетних напрямків. Обдарованість дитини, її здатність креативно мислити, розглядаються не як винятковість, а як потенціал майбутнього громадянина свого міста, держави в цілому. Саме з метою виявлення та розвитку обдарованих дітей вже кілька років підряд в Мукачеві проходять інтелектуальні олімпіади для старших дошкільників.

Щоб стати переможцем олімпіади учасники мають показати високий рівень знань з математики, розвитку мови, рідної природи, вміння застосовувати знання на практиці, знаходити оригінальні розв’язання створених ситуацій. Завдання для олімпіади розробляються згідно вимог чинних програм, з урахуванням рівня розвитку психічних процесів у старших дошкільників. Особливістю олімпіадних завдань дошкільників є подання їх у малюнковій тестовій формі, що значно полегшує процес виконання їх дітьми.

Особливого значення в цій новації набуває процес підготовки до участі в інтелектуальній олімпіаді, який триває весь рік. Протягом навчального року педагоги та психологи ДНЗ проводять відповідну діагностику рівня розвитку кожної дитини і спільно з вихователями за результатами тестування відбирають представника для участі в олімпіаді. Важливу роль у відборі кандидатів на олімпіаду відіграє рівень сформованості у них таких психічних процесів як сприймання, пам'ять увага, уява, мислення та наявність у дитини таких рис характеру як посидючість, зосередженість, вміння самостійно діяти за вказівкою дорослого.

Слід зазначити, що з кожним роком зростає популярність олімпіади серед батьків та активність і результативність дошкільнят в інтелектуальних змаганнях.

Методична служба кабінету дошкільної і початкової освіти ЗІППО продовжує активно поширювати передові педагогічні ідеї та знахідки педагогів-новаторів області, що представляють широку палітру освітнього процесу:

- Українознавство в ДНЗ. Майор Н. ЗІППО, Чаварга О., НВК «Дивосвіт» м. Ужгорода.

- Підготовка дітей до шкільного навчання. Тимофеєва О. ЗІППО, Пензилик М. ДНЗ №2 м. Ужгорода.

- Розвиток творчих здібностей дошкільника в процесі екологічного виховання. Тимофеєва О. ЗІППО, педагоги-дошкільники Хустського району.

- Психологічна абетка для дошкільників (корекція і розвиток різних сфер психіки дитини у виховній роботі з дітьми - шестирічками). ДНЗ Іршавського району.

- Казкотека у навчально-виховному процесі (гра у розвитку пізнавальної активності). Приборжавський ДНЗ Іршавського району.

- Школа сприяння здоров’ю. ДНЗ №5 м. Виноградова. Заклад-супутник д/с с. Теково, Виноградівського р-ну.

- Елементи освітньої технології «Веселкова школа» (оздоровчо-випереджувальний напрямок підготовки дітей до школи). Ільницький ДНЗ Іршавського району.

- Навчання дітей читанню з раннього віку. АНВК м. Ужгорода за технологією інтенсивного навчання Н.О.Зайцева.

- Теорія розвиваючих винахідницьких завдань (ТРВЗ). ДНЗ №5, 6, 9 м. Виноградова, ДНЗ с. Букове Виноградівського р-ну.

- «Театр фізичного розвитку та оздоровлення» М.М. Єфименка. Полянський та Голубинський ДНЗ Свалявського р-ну.

Впровадження в практику роботи дошкільних закладів вже існуючих педагогічних систем, окремих методик, оригінальних виховних ідей, нестандартних підходів в управлінні активізує роботу по накопиченню знань, робить успішною педагогічну діяльність, розширює змістовий формат дошкільної освіти.

У певних ДНЗ Іршавського р-ну активно запроваджується «Веселкова» програма підготовки дошкільнят до школи, яка доповнює традиційну, короткотривала і розрахована на одне навчальне півріччя. Програма включає заняття з ознайомлення з навколишнім та природою, розвитку мовлення і з художньої літератури, формування математичних уявлень і логічного мислення, підготовки до навчання грамоти, образотворчої діяльності та художньої праці, фізичної культури, гімнастики, хореографії, музики.

У дошкільній підготовці дітей також використовується метод Гленна Домана, який базується на читанні цілими словами. У цей період, за спеціально розробленою «Веселковою абеткою», діти здатні ознайомитися з усіма або найбільш уживаними літерами української мови, як знаками передачі звуків на письмі, засвоїти їхні звукові назви (не алфавітні, як у школі), оволодіти поскладовим злитим читанням двобуквених складів, трибуквених і двоскладових слів найпростішої структури. На цій базі більш здібні, охочі до читання діти навчаються читати складніші слова і короткі речення, тексти, як на заняттях, так і в повсякденні навчального закладу, за його межами, вдома.

З метою підготовки дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання, навчання грамоти і математики дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку у ДНЗ № 34 м. Мукачево впроваджена інноваційна методика М.О. Зайцева. Впровадження даної методики сприяє формуванню мовної, мовленнєвої та логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку на більш високому рівні, забезпечує успішну соціалізацію на етапі шкільного навчання.

У зв’язку з модернізацією системи дошкільної освіти України, зокрема формування мовної та мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку в умовах полілінгвізму у дошкільних закладах с Кам’яниця Ужгородського р-ну і с. Обава Мукачівського р-ну ефективно працює інноваційний освітній проект «Формування мовної та мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку в умовах полілінгвізму». У рамках цього проекту раціонально поєднуються різі типи і види занять, враховуються принципи індивідуалізації та диференціації, формується мовна і мовленнєва компетенції за вибірково-аналітичним, первинно-ознайомлювальним, діяльнісним, творчим принципами, дітей знайомлять з культурою і традиціями народів сусідніх держав, мови яких вивчаються.

З метою формування моральних засад, розвитку потенційних можливостей, покращення самопочуття дітей дошкільного віку у навчально-виховному процесі ДНЗ № 5 м. Тячева і ДНЗ № 12 м. Берегово запроваджена інноваційна методика «Казкотерапія». Терапія казковою атмосферою допомагає вихователям виявити потенційні якості особистості дитини, розвити образне і логічне мислення у неї, підготувати дітей до навчання у школі.

Інноваційні моделі і технології в початковій освіті. Початкова освіта є фундаментом всієї загальної освіти. Продовжує роботу експериментальний майданчик з впровадження інноваційної «Веселкової» педагогічної технології на базі загальноосвітніх шкіл Іршавського району під науково-методичним супроводом працівників ЗІППО.

На запрошення колег, методистів та вчителів початкових класів проведено міжрегіональні семінари в Київській області (м.Біла Церква, серпні 2009) та в Івано-Франківській області (Верховинський район, жовтень 2009), у який взяли участь і делегації Чернівецької обл. та м. Судака Кримської АР з обміну досвідом роботи по впровадженню інновацій у початкову школу. На цих семінарах майстер-класи провели вчителі-практики Довжанської ЗОШ І-ІІІ ст. Іршавського та Ужгородського районів.

Авторський колектив «Веселкової» технології взяв участь у всеукраїнському Фестивалі педагогічних інновацій і отримав дипломи переможців в номінації «Інновації в організації навчального-виховного процесу в дошкільному, загальноосвітньому та позашкільному навчальних закладах». На підсумковому етапі 15-16 жовтня 2009 р. у Черкасах була представлена презентація технології учасникам даного Фестивалю.

В області ефективно діють навчально-виховні комплекси (НВК):


п/п

Назва навчального закладу

ПІП

директора

Проблемна тема навчального закладу

1.

АНВК

Жофчак

Золтан ЗолтановичСтворення моделі школи культуротворчого, культурологічного спрямування.

2.

НВК «Ужгородський економічний ліцей»

Роман

Сергій ІвановичЗабезпечення індивідуального розвитку особистості на основі поєднання спеціалізації та впровадження інновацій у навчально-виховний процес.

3.

НВК «Гармонія»

Палько

Тетяна ВасилівнаЗапровадження більш досконалих методик навчання і виховання з метою реалізації особистісно орієнтованого підходу до учня.

4.

НВК «Горяни»

Кочіш

Марія ВасилівнаРозвиток індивідуальних здібностей учня як складова реалізації диференційованого підходу до навчання та підвищення якості навчально-виховного процесу.

5.

НВК «Ялинка»

Свєшнікова

Валентина ВасилівнаГуманізація навчально-виховного процесу, як визначна умова соціалізації дітей 1 рівня

6.

НВК «Дзвіночок»

Зінич

Зінаїда ПетрівнаСтворення особистісно орієнтованої моделі навчання і виховання в закладі нового типу та використання індивідуальних психолого-педагогічних досліджень в роботі педагогів.

7.

НВК «Престиж»

Гриценко

Наталія ІванівнаСтворення в комплексі соціально-психологічних передумов, комфортного розвитку особистості дитини на різних етапах навчання і виховання

8.

НВК «Пролісок»

Різак

Тетяна МихайлівнаРоль педагогічної майстерності вчителя у створені оптимальних умов для розвитку природних задатківдитини, її внутрішньої свободи та гідності.

9.

НВК «Дивосвіт»

Шляхта

Наталія МихайлівнаРеалізація особистісно орієнтованого підходу до розвитку навчання і виховання дітей як необхідної умови модернізації освіти.

10.

НВК «Первоцвіт»
Макара

Оксана Василівна

Модернізація змісту навчально-виховного процесу як важливого чинника розвитку національної освіти в цілому, забезпечення гуманістичної спрямованості і створення передумов для розгортання творчих можливостей педагога.


11.

НВК «Ерудит»

Копрушак Олеся Ярославівна

Використання передових освітньо-виховних технологій в системі особистісно орієнтованої

моделі навчання і виховання з метою розвитку ерудованої та творчої особистості.12.

НВК «Веселка»

Дарманюк Надія Петрівна

Гуманізація навчально-виховного процесу, як визначна умова соціалізації дітей І рівня

13.

НВК «Гармонія»

Жиган

Ярослав


Федорович

Впровадження в практику передового педагогічного досвіду, ефективних систем методичної роботи, підвищення якості навчально-виховного процесу.

14.

НВК «Первоцвіт»

Литвин

Людмила


Андріївна

Особистісно-орієнтоване навчання та виховання. Підвищення рівня професійних навиків, впровадження нових освітніх технологій навчання та виховання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка