За підручником: Богданович М. В. Математика: Підручник для 2 кл. ― К.: Освіта, 2002) І семестрСкачати 145.01 Kb.
Дата конвертації24.02.2016
Розмір145.01 Kb.
МАТЕМАТИКА

(За підручником: Богданович М.В. Математика: Підручник для 2 кл. ―

К.: Освіта, 2002)

І семестр

(4 год. на тиждень )

уро-ку

Дата прове-дення


Тема


Мета та завдання

1

2

3

4

Повторення вивченого в 1-му класі (11 год.)

1
Лічба в межах 20. таблиці додавання і віднімання в мажах 10. поняття «вартість монет». Задачі на знаходження суми і різниці (остачі) та зменшення числа на кілька одиниць

Перевірити і закріпити знання про лічбу; закріплювати в учнів уміння користуватися таблицями додавання і віднімання чисел 2 і 3 в межах 10; перевірити знання учнів про вартість монет; навчати складати задачі за малюнком і числовими даними

2
Таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5 у мажах 20. Задачі на знаходження суми

Закріпити знання нумерації чисел у межах 20; перевірити знання учнів про утворення назв чисел другого десятка; повторити . таблиці додавання і віднімання чисел 4 і 5 в мажах 10; вправляти учнів у розв’язуванні задач на знаходження суми

3
Вимірювання довжин відрізків у сантиметрах та дециметрах і сантиметрах. Побудова відрізків заданої дожини. Порівнювання чисел. Розв’язування задач

Перевірити знання учнів про одиниці довжини (1см і 1дм) та співвідношення між ними; формувати практичні уміння будувати відрізки та вимірювати їх довжину; розвивати учнів уміння застосовувати знання таблиць додавання і віднімання для розв’язування прикладів та задач на дві дії

4
Назви компонентів дій додавання і віднімання. Таблиці додавання і віднімання чисел 6 і 7. порівняння довжин відрізків. Задачі на різницеве порівняння. Запис м

Закріплювати в учнів уміння правильно вживати назви компонентів та результатів дій додавання і віднімання чисел 6 і 7 у межах 10; формувати вміння порівнювати довжину відрізків; вправляти в записуванні математичних виразів за текстовим формулюванням; формувати поняття «доба» і «тиждень»

5
Переставна властивість дії додавання. Таблиця додавання і віднімання чисел 8 і 9 (у межах 10). Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць

Повторити таблиці додавання і віднімання чисел 8 і 9 (в межах 10), переставну властивість додавання; вправляти учнів у застосуванні таблиць додавання і віднімання для розв’язування прикладів на дві дії та задач; порівнювати задачі на зменшення числа на кілька одиниць із задачами на збільшення числа на кілька одиниць

6
Додавання і віднімання чисел у межах 10. Поняття «вартість монет». Складання і розв’язування задач на збільшення числа на кілька одиниць. Творча робота над задачею

Вправляти учнів у застосуванні знань таблиць додавання і віднімання для розв’язання прикладів на дві дії; закріплювати поняття «вартість монет»; вчити учнів складати задачі за числовими даними

7
Додавання і віднімання в межах 10. Зв'язок між додаванням і відніманням. Складання прикладів на додавання з прикладів віднімання. Задачі на знаходження невідомого доданка

Формувати в учнів уміння визначити арифметичну дію за назвою за назвою результатів дії; мобілізувати знання учнів про взаємозв’язок між діями додавання і віднімання; визначити зв'язок односюжетних задач на знаходження суми і невідомого доданка

8
Додавання і віднімання числа частинами. Розв’язування простих задач зі спільною частиною умови. Додавання і віднімання в межах 20. творча робота над задачами

Актуалізувати знання учнів про додавання і віднімання числа частинами; вправляти у розв’язуванні простих задач зі спільною частиною умови, у додаванні і відніманні в межах 20; навчити творчо працювати над задачею

9
Прийоми додавання і віднімання по одному числу і частинами. Порівняння виразу і числа. Складання задач за даним виразом та задач на знаходження суми і невідомого числа

Актуалізувати знання учнів про додавання і віднімання числа по одному і частинами; навчати знаходити значення виразу за шкалою лінійки; застосовувати таблиці Актуалізувати знання учнів про додавання і віднімання для порівняння виразу і числа та розв’язування задач

10
Випадки додавання і віднімання в межах 20. Складання задач за аналогію. Порівнювання місткості «рік» і «місяць»

Закріплювати знання учнів з нумерації чисел у межах 20; повторити одиницю вимірювання місткості (літр); навчати творчо працювати над задачею (складати подібну задачу); формувати поняття «рік» і «місяць»

11
Контрольна робота № 1

Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом

Таблиці додавання і віднімання. Задачі на дві дії. Дужки (17 год.)

12
Таблиці додавання і віднімання числа 2. задачі на різницеве порівняння і на знаходження невідомого доданка

Ознайомити учнів з особливостями додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток; розвивати вміння розв’язувати задачі на знаходження невідомого доданка

13
Таблиці додавання і віднімання числа 3. ламані лінії. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць

Розвивати в учнів уміння додавати і віднімати числа і частинами; формувати поняття «ламана лінія»; вправляти в складанні задач за малюнком і числовими даними

14
Таблиці додавання і віднімання числа 4. розв’язування парних задач. Довжина ламаної лінії

Розвивати в учнів уміння застосовувати таблиці додавання і віднімання числа 4 для розв’язування прикладів на дві дії; проводити підготовчу роботу до розв’язування задач на дві дії; формувати вміння визначати довжину ламаної лінії

15
Вираз зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв’язування і порівняння задач

Ознайомити учнів з поняттям «змінна»; вчити порівнювати задачі на знаходження остачі і на зменшення числа на кілька одиниць

16
Таблиці додавання і віднімання числа 5. Творча робота над задачею

Акцентувати увагу учнів на зв’язку між таблицями додавання і віднімання; проводити підготовчу роботу до розв’язування задач на дві дії

17
Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Творча робота над задачею. Розпізнавання геометричних фігур

Розвивати в учнів уміння застосувати знання таблиць додавання і віднімання під час розв’язування прикладів і задач; навчати розпізнавати геометричні фігури; вчити порівнювати прості задачі на різницеве порівняння, що мають спільну умову

18
Таблиці додавання і віднімання числа 6. знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Вправляти учнів у застосуванні таблиць додавання і віднімання для розв’язування прикладів, що містять дії, та задач; розвивати вміння знаходити значення виразів з буквеним компонентом

19
Таблиці додавання і віднімання числа 7. Складання задач за коротким записом. Залежність між сумою і доданками

Опрацювати таблиць додавання і віднімання числа 7; пояснити залежність між сумою і доданком; вправляти учнів у розв’язуванні задач з абстрактними даними

20
Задачі на знаходження невідомого. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання

Формувати в учнів уміння розв’язувати задачі на знаходження невідомого зменшуваного; розвивати вміння розв’язувати приклади з опорою на знання про зв'язок компонентів і результату арифметичної дії

21
Контрольна робота № 2

Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом

22
Таблиці додавання і віднімання числа 8. Розв’язування задач, що мають спільну частину умови. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного

Вправляти учнів у застосуванні таблиць додавання і віднімання для розв’язування прикладів, що містять дії, та задач; продовжувати розвивати вміння розв’язувати просту задачу, до якої поставлено два запитання

23
Задачі на дві дії. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання

Розвивати в учнів уміння розв’язувати задачі на дві дії; закріплювати знання у таблиць додавання і віднімання

24
Таблиці додавання і віднімання числа 9. Периметр чотирикутника. Задачі на дві дії

Опрацювати таблиць додавання і віднімання числа 9; ознайомити з учнів поняттям «периметр прямокутника»

25
Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел. Задачі на дві дії

Ознайомити з узагальненою таблицею додавання і віднімання одноцифрових чисел; розвивати вміння учнів розв’язувати складену задачу за поданим планом

26
Розв’язування складеної задачі двома способами (ознайомлення). Периметр прямокутника. Порівняння виразів

Ознайомити учнів розв’язуванням складеної задачі двома способами; вправляти у порівнянні виразів за їх числовим значенням

27
Застосування дужок для запису числових виразів. Порядок виконання дій у виразах з дужками. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання

Ознайомити учнів з правилом виконання обчислень у виразах з дужками; вправляти в застосуванні таблиць додавання і віднімання для розв’язування прикладів і задач

28
Знаходження значень виразів, що містить дужки. Розпізнавання многокутників. Формування вміння читати задачу

Вправляти учнів у застосуванні математичних термінів; розвивати вміння читати задачу частинами

Нумерація чисел від 21 до 100 (16 год.)

29
Утворення і назви чисел від 21 до 39. Вправи на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Розв’язування складених задач

Ознайомити учнів з числами від 21 до39; вправляти у лічбі предметів; розвивати вміння розв’язувати складені задачі

30
Утворення і назви чисел від 40 до 89. лічба в межах 89. Знаходження значень виразів з дужками. Розв’язування простих і складених задач

Розширювати знання учнів про числа першої сотні; вправляти у розв’язування на дві дії

31
Утворення і назви чисел від 89 до 100. лічба в межах 100. Складання числових виразів з дужками за текстовою умовою.

Продовжувати навчати учнів лічити і називати числа в межах 100; вправляти у складанні виразів за тестовою умовою

32
Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Творча робота над задачею.

Розвивати уміння лічити десятками; формувати уміння ставити запитання відповідно до заданої умови задачі і числового виразу, складеного за числовими даними умови

33
Порівняння виразів із застосуванням знаків «більше і менше». Поняття «сантиметр», «метр». Вимірювання метром

Ознайомити учнів з новою одиницею довжини – метром; розвивати уміння порівнювати вирази та записувати результати порівняння із застосуванням знаків «більше» і «менше»

34
Письмова нумерація чисел першої. Читання чисел, записаних у нумераційних таблицях. Порівняння виразів

Розпочати вивчення порозрядного складу чисел; готувати учнів до читання і записування двоцифрових чисел у межах 100

35
Письмова нумерація чисел. Записування чисел у нумераційній таблиці. Таблиця чисел першої сотні. Визначення числа десятків і числа одиниць у двоцифровому числі

Вправляти учнів у читанні і записуванні чисел; ознайомити з нумерацією таблицею чисел першої сотні; розпочати підготовку до виконання арифметичних дій над круглими десятками

36
Письмова нумерація чисел. Записування чисел під диктовку. Пояснення поданого розв’язання задачі. Знаходження значень виразів та порівняння чисел

Формувати в учнів уміння поновлювати деформований числовий ряд; продовжувати роботу щодо розвитку вмінь пояснювати розв’язання задачі

37
Читання чисел і порівняння їх. Одноцифрові і двоцифрові числа. Число попереднє і наступне до даного. Додавання і віднімання одиниці

Вправляти учнів у розв’язуванні прикладів на додавання і віднімання одиниці; ознайомити з грошовою одиницею «гривня»

38
Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Вправляння у роботі з лінійкою. Елементи трикутника. Творча робота над задачею.

Вправляти учнів у знаходженні значень виразів; розвивати вміння творчо працювати над задачею

39
Закріплення випадків додавання і віднімання, пов’язаних з нумерацією чисел. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка

Формувати поняття «прямий кут»; розвивати вміння розв’язувати задачу на знаходження третього доданка

40
Додавання і віднімання круглих десятків. Вправи і задачі на закріплення вивченого

Вправляти у додаванні і відніманні круглих десятків; розвивати вміння розв’язувати задачу на знаходження невідомого від’ємника

41
Вправи і задачі на додавання і віднімання круглих десятків. Задачі на знаходження третього доданка

Вправляти у додаванні і відніманні круглих десятків; розвивати вміння розв’язувати задачу на знаходження третього доданка

42
Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження значень буквених виразів. календар

Формувати поняття «прямокутник»; формувати вміння користуватися календарем

43
Розв’язування задач складанням виразу. Одиниці вимірювання часу

Ознайомити учнів з розв’язуванням задач складанням виразу, з одиницями вимірювання часу (година, хвилина)

44
Контрольна робота № 3


Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (11 год.)

45
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Ознайомити учнів із загальним випадкам додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток; вправляти в розв’язуванні простих і складених задач

46
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток

Продовжувати навчати учнів додавати двоцифрові числа без переходу через десяток; ознайомити з новим типом задач, які двічі містять відношення «на … більше», «на … менше»; формувати уявлення про довжину і ширину прямокутника

47
Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54+30, 54+3. короткий запис задачі за зразком

Опрацювати випадки додавання круглого та одноцифрового чисел; формувати вміння виконувати короткий запис задачі

48
Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 40+47, 2+47. розв’язування задач складанням виразу

Опрацювати різні випадки додавання двоцифрового числа; вправляти учнів у розв’язуванні задач складанням виразу

49
Квадрат. Застосування різних прийомів знаходження суми двоцифрових чисел

Формувати поняття «квадрат»; навчати порівнювати різні способи знаходження суми

50
Числові вирази. Складання і читання числових виразів. Повторення вивченого

Формувати поняття «числовий вираз», «значення числового виразу»; вправляти учнів у розв’язуванні арифметичних задач

51
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Задачі на дві дії

Ознайомити учнів із загальним випадком віднімання без переходу через десяток; вправляти в розв’язуванні задач і прикладів

52
Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок). Задачі на дві дії, у яких результат першої дії треба порівняти з одним із даних задачі

Розглянути нові види задачі на дві дії; закріплювати в учнів уміння виконувати додавання і віднімання двоцифрових чисел

53
Застосування загального віднімання двоцифрових чисел до прикладів виду 79-40, 79-4. Знаходження остачі (задачі) в задачах на купівлю товару

Розглянути особливі випадки віднімання без переходу через десяток; вправляти учнів у знаходженні остачі при купівлі товарів, у знаходженні невідомого компонента

54
Вправи і задачі на додавання і віднімання двоцифрових чисел. Вправи на знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Побудова прямого кута на папері у клітинку

Вправляти учнів у додаванні і відніманні двоцифрових чисел без переходу через десяток, проводити підготовчу роботу до розв’язування задач на знаходження невідомого від’ємника; формувати практичне вміння будувати прямий кут на папері у клітинку

55
Задачі на знаходження невідомого від’ємника

Продовжувати розвивати в учнів уміння розв’язувати задачі на знаходження невідомого від’ємника

Письмове додавання віднімання двоцифрових чисел (8 год.)

56
Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею.

Ознайомити учнів з алгоритмом письмового додавання; розвивати творчість у роботі над задачею

57
Письмове додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. Творча робота над задачею

Вправляти учнів у письмовому додаванні двоцифрових чисел; удосконалювати вміння розв’язувати задачі на знаходження третього доданка

58
Коротка форма пояснення письмового додавання. Творча робота над задачею

Ознайомити учнів з короткою формою пояснення письмового додавання; вправляти в складанні задач за поданим виразом

59
Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування простих і складених задач

Ознайомити учнів з алгоритмом письмового віднімання двоцифрових чисел; розвивати вміння складати подібні задачі

60
Коротка форма пояснення письмового віднімання. Розв’язування простих і складених задач

Ознайомити учнів з короткою формою пояснення письмового віднімання; вправляти в перевірці розв’язання прикладів

61
Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Складені задачі на збільшення і зменшення суми двох чисел на кілька одиниць. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом

Закріплювати у учнів письмово додавати і віднімати двоцифрові числа; складати й розв’язувати задачі на дві дії

62
Повторення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Задачі на дві дії

Удосконалювати вміння виконувати додавання і віднімання двоцифрових чисел та розв’язувати задачі на дві дії; підготувати учнів до контрольної роботи

63
Контрольна робота № 4

Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матеріалом

Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток (14 год.)

64
Аналіз результатів контрольної роботи. Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок)

Ознайомити учнів із загальним випадок усного додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток; розвивати уміння порівнювати прості і складені задачі

65
Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел для розв’язування задач і прикладів. Рух у протилежних напрямках

Розвивати в учнів уміння усно додавати двоцифрові числа; познайомити із задачею на рух у протилежних напрямках


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка