За підручником Л. Г. Петерсон «Математика» 3 клас С.: Тов нвп; «Росток А. В. Т.», 2015Скачати 210.77 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір210.77 Kb.
Математика

За підручником Л. Г. Петерсон

«Математика» 3 клас – С.: ТОВ НВП; «Росток А.В. Т.», 2015
(4,5 години на тиждень)

І семестр


Дата

Скориго

вана датаТема уроку

Примітка

Тема. Повторення навчального матеріалу за 2 клас


1Таблиця множення. Операції множення та ділення.
2Взаємозв’язок між множенням і діленням. Дільники і кратні.
3Властивості додавання, їх використання для раціоналізації обчислень.
4Властивості множення, їх використання для раціоналізації обчислень.
5Геометричні фігури та величини.
6Упорядкований перебір варіантів. Дерево можливостей.
7Перевірна робота (самостійна).
Тема. Множина. Операції над множинами


8Аналіз перевірної роботи. Множина та її елементи.
9Задання множини переліком та властивістю.
10Рівні множини. Число елементів множини. Порожня множина.
11Діаграма Венна.. Знаки Є і Є.
12Підмножина. Знаки С і С.
13Співвідношення між елементом і множиною, між двома множинами.
14Розбиття множини на частини за властивостями (класифікація).
15Перетин множин. Знак ∩. Неперетинні множини.
16Властивості перерізу множин (переставна, сполучна).
17Множення двоцифрових чисел на одноцифрове в стовпчик.
18Об’єднання множин. Знак U.
19Властивості об’єднання множин (переставна, сполучна). Множення круглих чисел у стовпчик.
20Властивості об’єднання множин (переставна, сполучна). Множення круглих чисел у стовпчик.
21Додавання і віднімання множин.
22Підготовка до контрольної роботи.
23Контрольна робота.

Тема. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел
24Аналіз контрольної роботи.

З історії натуральних чисел. Натуральний ряд чисел.


25Багатоцифрові числа. Десяткова система лічби. Класи в запису натуральних чисел. Читання багатоцифрових чисел.
26Запис багатоцифрових чисел. Розбиття багатоцифрових чисел на класи і розряди.
27Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел.
28Розв’язування прикладів, рівнянь, задач з багатоцифровими числами. Перетворення іменованих чисел в інші одиниці виміру.
29Розв’язування прикладів, рівнянь, задач з багатоцифровими числами. Перетворення іменованих чисел в інші одиниці виміру.
30Складання виразів і обчислення їх значень. Порядок дій у виразах з багатоцифровими числами.
31Підготовка до контрольної роботи.
32Контрольна робота.
Тема. Множення і ділення круглих чисел. Одиниці довжини і маси.


33Аналіз контрольної роботи. Множення чисел на 10, 100, 1000, …
34Множення чисел на 10, 100, 1000, …
35Множення круглих чисел.
36Ділення на 10, 100, 1000, … Складання виразів для розв’язування задач.
37Ділення круглих чисел. (без остачі).
38Одиниці довжини. Перехід від одних одиниць довжини до інших.
39Одиниці довжини. Перехід від одних одиниць довжини до інших.
40Одиниці маси. Грам.
41Одиниці маси. Тонна. Центнер.
42Підготовка до контрольної роботи.
43Контрольна робота.
Тема. Письмове множення і ділення


44Аналіз контрольної роботи.

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у стовпчик.


45Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у стовпчик.
46Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у стовпчик.
47Множення круглих чисел.
48Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у стовпчик.
49Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у стовпчик.
50Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у стовпчик.
51Ділення на одноцифрове число, коли в частці виходить 0.
52Ділення на одноцифрове число, коли в частці виходить 0.
53Різні способи ділення на одноцифрове число.
54Ділення круглих чисел на одноцифрове число.
55Ділення круглих чисел на одноцифрове число.
56Ділення круглого числа на кругле число.
57Ділення круглого числа на кругле число.
58Ділення круглого числа на кругле число.
59Ділення у стовпчик з остачею.
60Ділення у стовпчик з остачею.
61Підготовка до контрольної роботи. Розв’язування задач на всі дії з багатоцифровими числами.
62Контрольна робота.
Тема. Перетворення фігур


63Аналіз контрольної роботи. Перетворення фігур.
64Перетворення фігур.
65Підготовка до контрольної роботи.

Симетрія. Симетричні точки.


66Симетрія. Симетричні точки.
67Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант).
68Аналіз контрольної роботи.

Симетричні фігури, їх побудова.


69Симетричні фігури, їх побудова.
70Розв’язування прикладів, рівнянь та задач вивчених видів.
71Розв’язування прикладів, рівнянь та задач вивчених видів.
72Повторення навчального матеріалу за І семестр.

Математика
(4,5 години на тиждень)
Підручник Л. Г. Петерсон «Математика» 3 клас

Суми: ТОВ НВП; «Росток А.В.Т.», 2015


ІІ семестр
Дата

Скориго

вана датаТема уроку

Повторення

Тема. Міри часу.


71.Повторення вивченого за 1 семестр. Множина. Операції над множинами.

Взаємозв’язок між множен

ням і ділення72Множення і ділення на одноцифрове число.


Властивості додавання.

73Розв’язування рівнянь на знаходження невідомих компонентів.

Властивості множення.

74Міри часу. Календар.

Множина.

75Міри часу. Тиждень.


Множина та її елементи.

76Міри часу. Тиждень.


Множина та її елементи.

77Таблиця мір часу.

Рівні множини.

78Таблиця мір часу.

Порожня множина.

79Годинник.

Діаграма Венна.

80Порівняння, додавання і віднімання одиниць часу.

Діаграма Венна.

81Порівняння, додавання і віднімання одиниць часу. Підготовка до контрольної роботи.

Підмножина.

82Контрольна робота.


Операції над множинами.

Тема. Рівняння.

83Аналіз контрольної роботи. Змінна.


Співвідношення між елементом і множиною.

84Змінна.


Співвідношення між множинами.

85Вираз зі змінною.

Перетин множин.

86Вираз зі змінною.


Властивості перерізу множин.

87Правильно і неправильно. Завжди та інколи.

Властивості перерізу множин.

88Правильно і неправильно. Завжди та інколи.

Об’єднання множин.

89Рівність і нерівність


Властивості об’єднання множин.

90Рівність і нерівність


Властивості об’єднання множин.

91Рівняння, корінь рівняння.


Натуральний ряд чисел.

92Рівняння, корінь рівняння.


Багатоцифрові числа.

93Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь.


Десяткова система лічби.

94Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь.


Читання багатоцифрових чисел.

95Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь.


Запис багатоцифрових чисел.

96Розв’язування складних рівнянь.


Розбиття багато цифрових чисел на класи і розряд

97Розв’язування складних рівнянь.

Підготовка до контрольної роботи.
Перетворення іменованих чисел на іншу одиницю виміру

98Контрольна робота.


Перетворення іменованих чисел на іншу одиницю виміру.

Тема. Формули. Задачі на рух.


99Аналіз контрольної роботи. Формули. Формули площі і периметра прямокутника. Формула об’єму прямокутного паралелепіпеда.

Множення чисел на 10, 100, 1000.

100Формули. Формули площі і периметра прямокутника. Формула об’єму прямокутного паралелепіпеда.

Множення круглих чисел.

101Формули. Формули площі і периметра прямокутника. Формула об’єму прямокутного паралелепіпеда.

Ділення чисел не 10, 100, 1000.

102Формули. Формули площі і периметра прямокутника. Формула об’єму прямокутного паралелепіпеда.

Ділення круглих чисел.

103Формула ділення з остачею.

Одиниці довжини.

104Формула ділення з остачею.


Перехід від одних одиниць довжини до інших.

105Швидкість. Час. Відстань.

Одиниці маси. Грам.

106Швидкість. Час. Відстань.


Одиниці маси. Тонна.

107Формула шляху.


Одиниці ма-

си. Центнер.108Формула шляху.


Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у стовпчик.

109Розв’язування задач на рух.


Множення круглих чисел.

110Розв’язування задач на рух.


Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у стовпчик.

111Розв’язування задач на рух. Підготовка до контрольної роботи.


Ділення на одноцифрове число, коли в частці виходить 0.

112Контрольна робота.


Різні способи ділення на одноцифрове число.

Тема. Формули. Задачі на рух. (продовження)


113Аналіз контрольної роботи.

Знаходження швидкості, часу, відстані, користуючись формулою шляху.Різні способи ділення на одноцифрове число.

114Знаходження швидкості, часу, відстані, користуючись формулою шляху.

Ділення круг-

лих чисел на одноцифрове число.115Знаходження швидкості, часу, відстані, користуючись формулою шляху.


Ділення круг-

лих чисел на одноцифрове число.116Множення на двоцифрове число.


Ділення круг-

лого числа на кругле число.117Множення на двоцифрове число.


Ділення круг-

лого числа на кругле число.118Формула вартості.


Ділення у стовпчик з остачею.

119Формула вартості.

Перетворення фігур.

120Множення багатоцифрових чисел на багатоцифрове число з нулями.


Симетрія. Симетричні точки.

121Множення багатоцифрових чисел на багатоцифрове число з нулями.

Симетрія. Симетричні точки.

122Множення багатоцифрових чисел на багатоцифрове число з нулями.

Симетричні фігури, їх побудова.

123Множення багатоцифрових чисел на багатоцифрове число з нулями.

Симетричні фігури, їх побудова.

124Множення на трицифрове число.

Міри часу. Календар.


125
Множення на трицифрове число.

Міри часу. Тиждень.


126Множення на трицифрове число

Таблиця мір часу.


127Множення на трицифрове число, якщо в розряді десятків стоїть 0.

Годинник.

128Множення на трицифрове число, якщо в розряді десятків стоїть 0.

Порівняння, додавання і віднімання одиниць часу.

129Множення на трицифрове число, якщо в розряді десятків стоїть 0. Підготовка до контрольної роботи.

Змінна.


130Контрольна робота.

Вираз зі змінною.

Тема. Формули. Задачі на продуктивність праці.


131Аналіз контрольної роботи. Робота. Продуктивність. Час. Формула роботи.


Рівність і нерівність.

132Робота. Продуктивність. Час. Формула роботи.


Рівняння, корінь рівняння.

133Робота. Продуктивність. Час. Формула роботи.


Розв’язування задач за допо-

могою склада-ння рівнянь.

134Розв’язування задач на знаходження продуктивності праці.

Розв’язування складних рівнянь.

135Розв’язування задач на знаходження продуктивності праці.

Швидкість. Час. Відстань.

136Розв’язування задач на знаходження продуктивності праці.

Формула шляху.

137Розв’язування задач на порівняння продуктивності праці.

Розв’язування задач на рух.

138Розв’язування задач на порівняння продуктивності праці.

Множення на двоцифрове число.

139Розв’язування задач на порівняння продуктивності праці.

Формула вартості.

140Формула добутку.


Множення багатоцифрових чисел на багатоцифрове число з нулями

141Формула добутку.


Множення на трицифрове число.

142Розв’язування задач за допомогою формули добутку.


Множення на трицифрове число, якщо в розряді десятків стоїть 0.

143Розв’язування задач за допомогою формули добутку.


Робота. Продуктивність. Час. Формула роботи.

144Розв’язування задач за допомогою формули добутку.


Розв’язування задач на знаходження продук

тивності праці.145Розв’язування задач за допомогою формули добутку. Підготовка до контрольної роботи.


Розв’язування задач на порівняння продук-

тивності праці.146Контрольна робота.

Формула добутку.

Тема. Повторення.


147Аналіз контрольної роботи.

Множини та операції над ними.
Розв’язування задач за допо-

могою форму-

ли добутку.


148Додавання та віднімання багатоцифрових чисел.


Розв’язування задач за допо-

могою форму-

ли добутку.


149Множення та ділення на одноцифрове число.


Знаходження швидкості, часу, відстані, користуючись формулою шляху.

150Розв’язування задач, рівнянь усіх вивчених видів.


Знаходження швидкості, часу, відстані, користуючись формулою шляху.

151Дії з іменованими числами.

Контрольна робота: усні обчислення (математичний диктант).

Розв’язування задач за допомогою складання рівнянь.

152Аналіз контрольної роботи.

Перетворення фігур. Симетричні фігури, їх побудова.Розв’язування задач за допомогою склада-

ння рівнянь.153Множення та ділення на багатоцифрове число.

Множення на трицифрове число.

153Розв’язування рівнянь усіх вивчених видів.


Множення на трицифрове число.

154Розв’язування задач за допомогою формул шляху, вартості, роботи, добутку.

Розв’язування складних рівнянь

155Розв’язування задач за допомогою формул шляху, вартості, роботи, добутку.
156Дії з іменованими числами.


Розв’язування задач на рух.

157Підсумковий урок.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка