За професійним спрямуванням) (Медичний факультет, І курс, І семестр, модуль І)Скачати 419.5 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір419.5 Kb.
1   2   3

182. Валуєвський циркуляр вийшов:

А) 1876 року (заборона друкувати книги українською мовою не лише в Україні, а й у всій Російській імперії);

В) 1863 року (заборона друкувати українською мовою наукові, релігійні та педагогічні праці);

С) 1863 року (заборона українських недільних шкіл у Російській імперії);  1. 1888 року (заборона уживання української мови в офіційних установах).

183. У період Київської Русі існували два типи літературної мови:

А) давньоруська і старослов'янська мови;

В) книжна давньоруська і книжна церковнослов'янська мови;

С) державна мова і літературна мова;

D) київське койне і старослов'янська мова.

184. Підстилями офіційно-ділового стилю є:

А) термінологічний, документальний, реферативний, канцелярський;

В) законодавчий, дипломатичний, адміністративно-канцелярський;

С) законодавчий, дипломатичний, діловий, адміністративно-канцелярський;

D) офіційний, діловий, законодавчий.

185. Основними видами наукового тексту є:

А) схема, діаграма, малюнок, рецензія, відгук;

В) лекція, конспект, анотація, відгук, договір, заява;

С) повідомлення, запрошення, оголошення, тези, доповідь;

D) конспект, анотація, відгук, реферат, рецензія.

186. Точність мовлення - це:

А) відбиття у нашій свідомості реальних мовних норм;

В) строга відповідність слів позначуваним предметам;

С) певна відповідність нормам літературної мови (орфографічна, слововживання, інтонація);

D) ознака мовлення, яка організує його точність, логічність, чистоту, вимагає такого добору мовних засобів, що відповідають меті й умовам спілкування.

187. Культура мовлення лікаря - це:

А) святий обман заради життя пацієнта;

В) використання медичної термінології, жартів, уміння сміятися з хворого, уміння бути доброзичливим;

С) насамперед бесіда з пацієнтом;

D) уміння застосовувати необхідні мовні засоби відповідно до ситуації спілкування.

188. Основними видами публічного виступу є:

А) ділова промова, реферат, відгук, рецензія, угода;

В) промова, звітна доповідь, ділова доповідь, огляд, бесіда;

С) лекція, промова, відгук, виступ, реферат;  1. промова, доповідь, лекція, виступ, огляд, бесіда.

189. Службова телефонна розмова характеризується:

А) темою, місцем і часом проведення, може бути відкрита чи закрита;

В) чіткістю, чистотою артикуляції; середнім за силою голосом мовлення; лаконізмом, виразністю побудови фрази;

С) викладом суті певного питання; акцентуванням на основному; висловленням своєї оцінки; підкресленням значущості й актуальності;  1. зачином, основною частиною, висновками.

190. Основним реквізитом документа є:

А) підпис і печатка;

В) текст;

С) відмітки про погодження;  1. дата.

191. Державна (офіційнА) мова – це:

А) важлива ознака визначення народу, його самобутності, засіб єднання поколінь та формування національної свідомості;

В) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики;

С) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей; характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною організацією, розвиненою системою стилів;

D) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.

192. Українська мова належить до:

А) індоєвропейської мовної сім'ї;

В) слов'янської мовної сім'ї;

С) слов'яноруської мовної сім'ї;

D)південнослов'янської мовної сім'ї.

193. Емський указ вийшов:

А) 1884 року і забороняв вистави українською мовою;

В) 1863 року і забороняв друкувати українською мовою наукові, релігійні та педагогічні праці;

С) 1876 року і забороняв друкування книг українською мовою не лише в Україні, а й у всій Російській імперії;

D) 1876 року і забороняв відкриття українських шкіл для дітей.

194. Основні правила культури мовлення лікаря:

А) пам'ятати, що чуйне слово лікаря – лікує; бути лаконічним, вселяти віру в одужання, аргументувати свої рекомендації тощо;

В) бути дотепним, доброзичливим, веселим, жартувати з хворими, активно використовувати медичні терміни;

C) ввічливі діалоги з хворими;

D) дотримуватись гіппократівських настанов, вживати професіоналізми.195. Публічний виступ – це:

А) усне монологічне висловлення, метою якого є вплив на аудиторію;

В) графічне мовлення, розраховане на зорове сприйняття;

С) розмова по телефону;  1. спільне обговорення важливих питань і ухвалення рішень у всіх сферах громадського й політичного життя.

196. Тлумачні словники:

А) пояснюють, розкривають значення слова та його відтінки, вказують на граматичні й стилістичні властивості, подають типові словосполучення і фразеологічні звороти з цим словом;

В) подають інформацію про походження слова, його первісне значення, найдавнішу форму тощо;

С) допомагають закріпити лексичні, морфологічні та інші норми української літературної мови, фіксують проблемні випадки слововживання:

D) подають перелік слів, а також словоформи в їх нормативному написанні.

197. Які є види копій документів?

А) дублікат, бланк, формуляр;

В) дублікат, витяг, відпуск;

С) копія, дублікат, витяг;

D) витяг з протоколу, копія.

198. Аркуш паперу з відтвореними на ньому постійними реквізитами – це:

А) формуляр;

В) бланк;

С) дублікат;  1. накладна.

199. Протокол загальних зборів підписують:

А) голова зборів і секретар;

В) голова зборів і керівник структурного підрозділу;

С) голова зборів і керівник;  1. голова зборів.

200. Літературна мова – це:

A) закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у державних закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики;

В) важлива ознака визначення народу, його самобутності, засіб єднання поколінь та формування національної свідомості;

С) унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей; характеризується унормованістю, уніфікованістю, стандартністю, високою граматичною організацією, розвиненою системою стилів;D) сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка