Загальна теорія менеджментуСкачати 69.88 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір69.88 Kb.
Семінар 1 (2год.)

Загальна теорія менеджменту

 


 1. Визначення та різновидиполітичного менеджменту.

 2. Державний менеджмент: визначеннята функції.

 3. Історична ретроспектива менеджменту.

 4. Місце і роль політичного менеджменту всистемі політичних відносин.

 5. Політичний менеджмент як професія.

 6. Політичний менеджмент і етичніпроблеми.

 

Література

 1. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: Навчальнийпосібник. – К.: МАУП, 2005. – 264 с.

 2. Токовенко В.В. Політичнекерівництво і державнеуправління: проблемивзаємовідносин та оптимізаціявзаємодії: Монографія. – К.: УАДУ, 2001.

 3. Пушкарева Г. В.Политический менеджмент. (В электронном варианте*.

 4. Герасимчук А.А. Філософськіоснови менеджменту і бізнесу: Навч. посібник. – К.: ВидавництвоЄвропейського ун-ту, 2006.     

 5. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К., 2000. – С. 107-131, 135-151, 161-189, 223-255.

 6. Менеджмент: Понятійно-термінологічний словник / Г.В. Щокін та ін. (ред.). – К.: МАУП, 2007.

 7. Лафта Дж. К. Эффективность менеджмента организаци. – М., 1996. – С. 54-69, 104-179, 193-196, 215-233.

 8. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., 1992. – С.

 9. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996.

 10. Воронкова В. Українськийполітичний менеджмент напорозі 21 століття // Політологічнічитання. – К., 1995. - № 3.

 11. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А., Туленков М.В. Політичнеуправління: Навч. посібник. – К.: Видавництво УАДУ, 2001.

 12. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: Навч. посібник. – К., 2005.

 13. Пушкарёва Г.В. Политический менеджмент: Учеб.пособие для студ. управленческих спец. вузов. – М., 2002.

 14. Романов В.Є. Місцедержави та державногоуправління в системісуспільнихцінніснихорієнтацій // Актуальніпроблеми державного управління. – Х., 1998. - № 1.

Семінар 2 (4 год.)Менеджмент організації

 1. Основні принципи і правила проектування організаційних структур.

 2. Послідовність розробки формальної організаційної структури.

 3. Принципи формування структури і апарату управління.

 4. Поняття організаційної структури управління.

 5. Основні види традиційних організаційних структур.

 6. Нетрадиційні організаційні структури.

ІНДЗ


 1. Методи ефективного управління організацією.

 2. Конфлікти в організаціях.

 3. Управління конфліктами в організаціях.

Література


 1. Балабанова А.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навч. посібник. – К., 2004.

 2. Герасимчук А.А. Філософськіоснови менеджменту і бізнесу: Навч. посібник. – К.: ВидавництвоЄвропейського ун-ту, 2006.     

 3. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: Навчальнийпосібник. – К.: МАУП, 2005. – 264 с.

 4. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К., 2000. – С. 107-131, 135-151, 161-189, 223-255.

 5. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – К., 2003.

 6. Пушкарева Г. В.Политический менеджмент. (В электронном варианте*.

 7. Токовенко В.В. Політичнекерівництво і державнеуправління: проблемивзаємовідносин та оптимізаціявзаємодії: Монографія. – К.: УАДУ, 2001.

 8. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с. (+ в електронному варіанті)

Семінар 3 (2 год.)Менеджмент персоналом


 1. Керівництво як процес управління персоналом.

 2. Складові процесу управління персоналом.

 3. Профорієнтація і адаптація нових працівників.

ІНДЗ

 1. Моделі спілкування в організаціях (горизонтальна, вертикальна).

 2. Управління персоналом як професія та покликання.

 3. Методи адаптації нових працівників до організаційних відносин.

Література


 1. Балабанова А.В., Сардак О.В. Організація праці менеджера: Навч. посібник. – К., 2004.

 2. Герасимчук А.А. Філософськіоснови менеджменту і бізнесу: Навч. посібник. – К.: ВидавництвоЄвропейського ун-ту, 2006.     

 3. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: Навчальнийпосібник. – К.: МАУП, 2005. – 264 с.

 4. Кредисов А.И. История учений менеджмента. – К., 2000. – С. 107-131, 135-151, 161-189, 223-255.

 5. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – К., 2003.

 6. Пушкарева Г. В.Политический менеджмент. (В электронном варианте*.

 7. Токовенко В.В. Політичнекерівництво і державнеуправління: проблемивзаємовідносин та оптимізаціявзаємодії: Монографія. – К.: УАДУ, 2001.

 8. Шатун В.Т. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 376 с. (+ в електронному варіанті)

Семінар 4 (4 год.)Управлінські рішення

як складовий елемент політичного менеджменту

 1. Значення управлінських рішень та основні вимоги до них.

 2. Підготовка, прийняття управлінських рішень. Організація і контроль їх виконання.

 3. Етапи процесу прийняття управлінських рішень.

 4. Формальна модель ухвалення рішень Г.Трумена та Д.Ейзенхауера.

 5. Змагальна модель ухвалення рішень Ф.Рузвельта.

 6. Колегіальна модель Дж. Кеннеді.

 7. Змагальна модель Л.Кравчука.

 8. Формальна та змагальна моделі прийняття рішень Л.Кучми

Література

 1. Алексеєва Т. Легітимність влади у період транзиту // Політична думка. – 1998. – № 3 – 4. – С. 109 – 119.

 2. Бебик В. М. Менеджмент правлячої команди. Розділ ІІІ. // Бебик В. М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996. – С. 80 – 99.

 3. Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2003. – С. 384 – 393.

 4. Коваленко А. Відповідальність виконавчої влади: порівняльно-політологічний аспект // Віче. – 2001. – № 11 – С. 11 – 20.

 5. Петров О. Суб’єкти політичного менеджменту в регіоні // Політичний менеджмент. – 2004. - № 2. – С. 28 – 34.

 6. Снітчук М. О. Підготовка та прийняття управлінських рішень[Електронний ресурс]: / Київська міська державна адміністрація. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій – В електронному

Семінар 5 (2 год.)Детермінанти політичного життя

 1. Політичне життя і політичний процес.

 2. Політичні інтереси, орієнтації та політичний вибір.

 3. Громадська думка, політична свідомість і політична культура громадян.

ІНДЗ

 1. Загальна характеристика та окремі особливості політичного життя.

 2. Класифікація політичних інтересів.

 3. Суспільний феномен політичної свідомості.

 4. Відмінності політичної культури українців з-поміж інших етносів, народів.

Література

 1. Абизов В.Є., Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття. – К.: НІСД, 1995.

 2. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2005.

 3. Головатий М.Ф. Соціологія політики. – К.: МАУП, 2003.

 4. Політологічний енциклопедичний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Генеза, 1997.

Семінар 6 (2 год.)Політична боротьба

як основний засіб здобуття та утримання влади

 1. Поняття політичної боротьби.

 2. Основні види політичної боротьби

 3. Доктрини політичної боротьби (екстремізм, анархо-синдикалізм, расизм)

 4. Основні засоби політичної боротьби.

ІНДЗ

 1. Природа політичних конфліктів.

 2. Системні та несистемні політичні конфлікти.

 3. Місце терору в політичній боротьбі.

Література

 1. Гаджиев К.С. Политическая философия. – М., 1999.

 2. Головатий М.Ф. Політичний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2005.

 3. Пойченко А.М., Ребкало В.А. Хворостяний О.І. Конфлікт у політичному житті сучасної України: теорія і технологія розв’язання: Навчальний посібник. – К., 1997.

 4. Цуладзе А.М. Политическая манипуляция, или Покорение толпы. – М., 1999.

Семінар 7 (2 год.)Як здобувати прихильників. Імідж політика

 1. Політичний імідж як соціальний феномен.

 2. Складові формування іміджу політика.

 3. Мистецтво ділового спілкування політика (вербальне та невербальне).

ІНДЗ

 1. Портрет ідеального політика в Україні.

 2. Місце політичної освіти у формуванні іміджу політика.

 3. Публічні виступи політика.

 4. Зовнішній вигляд політика.

Література

 1. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996.

 2. Головатий М.Ф. Мистецтво політичної діяльності. – К., 2002.

 3. Головатий М.Ф. Професія – політик. – К., 2000.

 4. Кухта Б. Феномен політичного лідерства: Історичні силуети на тлі епох. – Львів, 2000.

 5. Пойченко А.М. Інноваційні технології і політична діяльність. – К., 1994.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка