Загальні відомості про закладСторінка1/13
Дата конвертації04.03.2016
Розмір2.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Загальні відомості про заклад

Поштова адреса:
Вул. Леніна,110

с. Соснівка,

Гадяцький район,

Полтавська область,

37352

Телефон: (05354) 52-7-40,
Статут школи затверджено відділом освіти Гадяцької райдержадміністрації,

наказ № 272 від 10 грудня 2004 року.


Ліцензія серія АА №218271 видана Полтавською обласною державною адміністрацією 11 жовтня 2001 року протокол №32.
Ідентифікаційний код 23545831.
Відомості про адміністрацію.
Директор школи: Рудченко Ірина Василівна, освіта вища, спеціальність за дипломом учитель української мови і літератури та зарубіжної літератури, стаж педагогічної роботи 11 років, керівної роботи – 2роки.
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

Кримовська Алла Василівна, освіта вища, спеціальність за дипломом учитель початкових класів, соціальний педагог, стаж педагогічної роботи – 22 роки, керівної – 2 роки.


.
ЗМІСТ

Ст.

Витяг з наказу «Про проведення атестації закладу та здійснення самоаналізуосвітньої діяльності……………………………………….…….……..…………………….………..….5

Зміст програми атестаційної експертизи………….…………………….…… ……….………………....7БЛОК І. Організація навчально-виховного процесу

МОДУЛЬ 1. Рівень кадрового забезпечення

1.Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх

розстановки...….…………………………………………………………………………..….……..11

2. Якісний склад педагогічних кадрів

2.1. Освітній рівень педагогічних працівників………………………………………..……..………...12

3. Організація атестації педагогічних працівників…………………………..……………..………..…..15

4. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників………………….……….……… .17

5. Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників……………………...17

6. Організація методичної роботи та її результативність……………………………...…… …….…....18
МОДУЛЬ 2. Стан організації навчально-виховного процес

1.Навчально-виховний режим …………………………….....33

2.Підготовка навчальної документації; відповідність навчального плану та

програм меті й завданням діяльності закладу, фактичний стан їх виконання…………………....….34

3.Створення умов для варіативності навчання……………………….………..……………................…35

4.Створення умов для використання учнями з навчальною метою

бібліотечного фонду…………………………………………………………………………...……35

5.Забезпеченість підручниками, навчально-методичною

літературою, художньою та довідковою літературою……………….…………………………...40

6.Дотримання законодавства щодо вивчення і використання

української мови як державно …………….………………….….……..........................................41

7.Стан організації навчального процесу…………………….…………….………………………….....42

8.Співпраця навчального закладу з батьками……………………..…….…….……………………........43
МОДУЛЬ 3. Стан матеріально-технічної та навчально-методичної бази

1.Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу.

Культура оформлення шкільного приміщення та пришкільної території ..……………………..…45

2. Стан комп’ютеризації навчальної діяльності школи……..………………………………...…..…….46

3. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів……..………………………….....46

4. Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою та ефективність її

використання ………………………………………………………..………………………….…...48

5.Дотримання вимог нормативних актів про санітарну гігієну, охорону праці,

безпеку життєдіяльності та пожежну безпеку………………………………………………...….…48
МОДУЛЬ 4. Стан фінансового забезпечення діяльності закладу……………………….………….....50
БЛОК ІІ. Ефективність навчально-виховного процесу
МОДУЛЬ 1. Рівень навчальних досягнень учнів


 1. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного (семестрового)

оцінювання …………………………….……………………………..………………..…… 51

 1. Результативність участі учнів у районних, обласних олімпіадах,

турнірах, конкурсах МАН тощо…………………………………………….………………….... 66

 1. Стан продовження навчання випускників 9-го класу, для здобуття

Загальної середньої освіти (за останні 5 років)………………………………..……………..……..68
МОДУЛЬ 2. Ефективність виховної роботи

1.Система планування виховної роботи. Основні напрямки позакласної

виховної роботи відповідно до «Основних орієнтирів виховання

учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» ………………………….…....…..70

2.Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів та

підготовку їх до самостійного життя. Рівень особистої зрілості учнів……..………………………..….72

3. Забезпечення можливостей для самореалізації учнів у різних

видах діяльності. Участь учнів у виховних заходах……………………...……………………….....….73

4. Розвиток учнівського самоврядування, забезпечення активної

позиції учнів у вихованні………………………………………….…..…........................................................78

5. Результативність виховної роботи……………………………….……….………………………..…81
БЛОК ІІІ. Управління навчальним закладом

МОДУЛЬ 1. Планування діяльності навчального закладу


 1. Стратегія розвитку навчального закладу……………………......................................................................82

 2. Планування діяльності навчального закладу…………………………………………….……..….87

 3. Планування роботи з методичної проблеми ЗНЗ………………………………………….…….....88


МОДУЛЬ 2. Керівництво діяльністю навчального закладу

 1. Упровадження інноваційних технологій в управлінні закладом …………………………………...89

 2. Забезпечення цілеспрямованого науково-методичного навчання медпрацівників 89

 3. Організація вивчення та впровадження в навчально-виховний процес

досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду………………………..….90

 1. Стиль керівництва. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного

клімату в навчальному закладі ………………………………………………………………...……91

 1. Взаємодія керівника закладу з органами громадського самоврядування……………………..……91

 2. Суспільний рейтинг навчального закладу………………………..……………………………..…...92


МОДУЛЬ 3.Внутрішньошкільний контроль за діяльністю навчального

закладу………………………………………………………………………………………...………...94


БЛОК ІV. Соціальний захист, збереження та зміцнення учнів та працівників закладу
МОДУЛЬ 1. Стан соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів

 1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учнів……………………………………......102

 2. Забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, з малозабезпечених сімей………………….102

 3. Організація медичного обслуговування учнів……………..………..................................................103

4. Організація харчування учнів………………………….………...….................................................104

5. Збереження здоров’я учнів в умовах навчально-виховного процесу…………………………….....105

6. Стан дитячого травматизму. Робота педагогічного колективу з профілактики

дитячого травматизму……………………………………………………………………………...106 1. Стан фізичного виховання……………………………………………………………………....….107

 2. Організація відпочинку та оздоровлення дітей…………………..…………………………….....108


МОДУЛЬ 2. Стан соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я

працівників закладу …………………………………………………………………………..……109


СОСНВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ
НАКАЗ
30.04.2014р. № 46
Про проведення самоаналізу

діяльності навчального

закладу у зв’язку

з державною атестацією
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 (у редакції, що затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658), Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.02.2005 № 99, Критерiв системи рейтингового оцiнювання дiяльностi загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затверджених наказом Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України від 22.11.2011 № 1343, Орієнтовної програми атестаційної експертизи загальноосвітніх навчальних закладів Полтавської області, затвердженої наказом Головного управління освіти і науки від 15.07.2011 № 317, Положення про здійснення державного контролю в навчальних закладах Гадяцького району, затвердженого наказом відділу освіти райдержадміністрації від 30.08.2012 № 385, перспективного плану-графіка здійснення державного контролю в навчальних закладах Гадяцького району на 2012/2013-2021/2022 навчальні роки, затвердженого наказом відділу освіти райдержадміністрації від 13.09.2012 № 425, наказу відділу освіти, молоді і спорту від 27.12.2013 № 400 "Про здійснення державного контролю в навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році", листа відділу освіти, молоді і спорту від 16.08.2013 № 01-16/1158, та з метою об'єктивної оцінки реалізації навчальним закладом єдиної державної політики в галузі освіти,
Н А К А З У Ю :
1. Для проведення самоаналізу діяльності Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області створити робочу групу в складі:

Кримовська А.В. - заступник директора Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (голови робочої групи);

Тютюнник А.І. – вчитель математики (секретаря робочої групи);

Членів комісії:

Мисюра Я.В. – педагог – організатор

Гацько Л.Л. – голова ПК;

Кримовська Л.Г. – бібліотекар;

Мисюра С.М.., Гавриленко С.І., Костюк Л.В. – голови шкільних методичних об’єднань;

Голуб О.С., Довгуля Л.В. – вчителі.


 1. Розподілити обов’язки між членами робочої групи:

2. Блок І. Організація навчально-виховного процесу.Модуль 1. Рівень кадрового забезпечення.

Відповідальні: Кримовська А.В., Гацько Л. ЛМодуль 2. Стан організації навчально-виховного процесу.

Відповідальні: Кримовська А.В., Гацько Л.Л., Тютюнник А.І., Гавриленко С.І.Модуль 3. Стан матеріально-технічної та навчально-методичної бази

Відповідальні: Кримовська А.В., Кримовська Л.Г.,Мисюра С.М.Модуль 4. Стан фінансового забезпечення діяльності закладу.

Відповідальні: Кримовська А.В. Гацько Л.Л.,


Блок ІІ. Ефективність навчально-виховного процесу.

Модуль 1. Рівень навчальних досягнень учнів.

Відповідальні: Кримовська А.В., Мисюра С.М., Гавриленко С.І, Костюк Л.В., Голуб О.С.Модуль 2. Ефективність виховної роботи.

Відповідальні: Кримовська А.В., Мисюра Я.В., Довгуля Л.В.Блок ІІІ. Управління навчальним закладом.

Модуль 1. Стратегія розвитку навчального закладу.

Відповідальні: Кримовська А.В., Довгуля Л.В., Гацько Л.Л., Костюк Л.В.Модуль 2. Керівництво діяльністю навчального закладу.

Відповідальні: Кримовська А.В., Гацько Л.Л.Модуль 3. Внутрішньошкільний контроль за діяльністю навчального закладу.

Відповідальні : Кримовська А.В., Мисюра С.М.Блок IV. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників закладу.

Модуль 1. Стан соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Відповідальні: Кримовська А.В., Мисюра С.М., Голуб О.С., Гавриленко С.І

3. Зміст матеріалів самоаналізу обговорити на засіданні педагогічної ради до

4. Усім членам робочої групи ґрунтовно проаналізувати діяльність педагогічного колективу і надати інформацію у друкованому вигляді і в електронному (обов’язкова наявність додатків у вигляді таблиць, графіків; вказати номери наказів, наявність методичних матеріалів, назви папок, дисків, тощо) заступнику директора з навчально-виховної роботи Кримовській А.В.

5.Усім членам педагогічного колективу активно сприяти членам робочої групи в проведенні самоаналізу освітньої діяльності Соснівської ЗОШ І – ІІ ст.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Директор школи І.В.Рудченко

Зміст програми проведення самоаналізу

Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Гадяцької районної ради Полтавської області

Обєкт

експертизи

Основні питання експертизи

Відповідальні

Блок І. Організація навчально-виховного процесу.

Модуль 1.

Рівень кадрового забезпечення

1.Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, умотивованість їх розстановки.
2.Якісний склад педагогічних кадрів:

2.1. Освітній рівень педагогічних працівників.

2.2. Наявність педагогічних працівників з почесними педагогічними званнями та нагородами .
3.Організація атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами від

20.12.2011 № 1473.


4.Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
5. Наукова, науково-методична робота педагогічних працівників.
6. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Організація науково-дослідної та експериментальної роботи.
7. Організація методичної роботи та її результативність.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Кримовська А.В.

Кримовська А.В.

Кримовська А.В.


Кримовська А.В.
Модуль 2.

Стан організації навчально-виховного процесу

1. Навчально - виховний режим.
2. Відповідність навчального плану та програм меті й завданням діяльності закладу, фактичний стан їх виконання.
3. Створення умов для варіативності навчання.

4. Створення умов для використання учнями з навчальною метою бібліотечного фонду.


5. Забезпеченість підручниками, навчально-методичною літературою, художньою та довідковою літературою
6. Дотримання законодавства щодо вивчення і використання державної української мови та мов національних меншин.
7. Стан організації навчального процесу.
8. Співпраця навчального закладу з батьками.

Рудченко І.В.
Кримовська А.В.

Рудченко І.В.


Рудченко І.В.

Кримовська Л.Г.

Рудченко І.В.

Кримовська А.В.


Рудченко І.В.


Модуль 3.

Стан матеріально-технічної та навчально-методичної бази

1. Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу. Культура оформлення шкільного приміщення та пришкільної території навчального закладу.
2. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, бібліотеки, майстерень, спортмайданчика, навчально-дослідних ділянок та ін., передбачених для даного типу навчальних закладів, відповідність їх обладнання Положенням про них.
3. Забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою та ефективність її використання. Забезпечення предметiв iнварiантної частини типових навчальних планiв прикладними комп'ютерними програмами.
4. Дотримання вимог нормативних актів про санітарну гігієну, охорону праці, безпеку життєдіяльності та пожежну безпеку.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.


Рудченко І.В.


Рудченко І.В.Модуль 4.

Стан фінансово-го забезпечення діяльності закладу

1. Фінансове забезпечення діяльності закладу:


Рудченко І.В.Блок ІІ. Ефективність навчально-виховного процесу

Модуль 1. Рівень навчальних досягнень учнів.


1. Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання.
2. Результативність участі учнів у обласних, районних олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН, тощо.
3 Продовження навчання випускників 9-х класів для здобуття загальної середньої освіти

Кримовська А.В.

Кримовська А.В.

Кримовська А.В.Модуль 2. Ефективність виховної роботи

1. Система планування виховної роботи. Основні напрями позакласної виховної роботи відповідно до «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загально-освітніх навчальних закладів України».
2. Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів та підготовку їх до самостійного життя. Рівень особистісної зрілості учнів.
3. Забезпечення можливостей для саморе-алізації учнів у різних видах діяльності. Участь учнів у виховних заходах.
4. Розвиток учнівського самоврядування, забезпечення активної позиції учнів у вихованні.
5. Результативність виховної роботи.

Кримовська А.В.
Кримовська А.В.

Мисюра Я.В.


Мисюра Я.В


Кримовська А.В.Блок ІІІ. Управління навчальним закладом

Модуль 1.

Планування діяльності навчального закладу

 1. Стратегія розвитку навчального закладу.

2. Планування діяльності навчального закладу. Відповідність перспективного і поточного планування роботи навчального закладу стратегічним і проблемним завданням, над якими працює колектив.


3. Планування роботи з методичної проблеми ЗНЗ.

Рудченко І.В.
Рудченко І.В.

Кримовська А.В.Модуль 2.

Керівництво діяльністю навчального закладу

1. Упровадження інноваційних технологій в управління закладом, інформаційне забезпечення діяльності закладу.
2. Забезпечення цілеспрямованого науково-методичного навчання педпрацівників.
3. Організація вивчення та впровадження в навчально-виховний процес досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду.
4. Стиль керівництва. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі.
5. Взаємодія керівників закладу з органами громадського самоврядування (радою закладу, учнівським комітетом, батьківським комітетом, піклувальною радою).

6. Суспільний рейтинг навчального закладу, формування позитивної громадської думки про діяльність навчального закладу.Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.
Модуль 3.

Внутрішньо- шкільний контроль за діяльністю навчального закладу

Модуль 1.Стан соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів.


1. Здійснення системного і комплексного підходу до управління навчальним закладом
2. Ефективність управлінських рішень та організація контролю за їх виконанням..
3. Якість внутрішньошкільного контролю та педагогічного аналізу усіх основних напрямів роботи закладу:
3.1. Організація внутрішньошкільного контролю.

3.2. Система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.

3.3. Система контролю за станом викладання навчальних предметів.

3.4. Система контролю та регулювання виховним процесом.

3.5.-3.6 Методична робота та наукова і експериментальна діяльність

3.7. Психологічний стан колективу

3.8. Умови навчально-виховного процесу

4. Ведення ділової шкільної документації.БЛОК ІV. Соціальний захист, збереження та зміцнення учнів та працівників закладу
1. Створення умов для забезпечення прав і свобод учнів.
2.Забезпечення соціальної підтримки дітей–сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та інших учнів із соціально вразливих категорій. Здійснення контролю за цим.
3. Організація медичного обслуговування учнів.
4. Організація харчування учнів.
5. Збереження здоров’я учнів в умовах навчально-виховного процесу.
6. Стан дитячого травматизму. Робота педагогічного колективу з профілактики дитячого травматизму.
7.Стан фізичного виховання (фізично-оздоровчі заходи, спортивно-масова робота тощо). Хід ви-конання Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у ЗНЗ.
8.Організація відпочинку та оздоровлення учнів.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.


Рудченко І.В.
Рудченко І.В.
Рудченко І.В.
Кримовська А.В.
Гацько Л.Л.

Кримовська А.В.


Рудченко І.В.


Рудченко І.В.

Рудченко І.В.


Рудченко І.В.
Рудченко І.В.

Рудченко І.В.


Рудченко І.В.

Рудченко І.В.


Модуль 2.

Стан соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я педагогічних працівників

 1. Створення умов для забезпечення прав і свобод педагогічних працівників
 1. Організація медичного обслуговування педагогічних працівників та контроль за проходженням ними медогляду
 1. Створення умов для збереження здоров’я працівників закладу
 1. Система роботи навчального закладу з питання забезпечення соціального захисту вчителів
 1. Організація відпочинку та оздоровлення педагогічних працівників

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.


Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Рудченко І.В.

Блок І. Організація навчально-виховного процесу
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка