Захарійчук М. Д. Українська мова: Підруч для 2 клСкачати 316.56 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір316.56 Kb.
УКРАЇНСЬКА МОВА

(За підручником: Захарійчук М. Д. Українська мова: Підруч. для 2 кл. — К.: Грамота, 2012)

Дата

Тема

Мета

1
Звуки і букви. Українська абетка

Формувати уміння відтворювати слідом за вчителем ланцюжок звуків слова; закріпити знання української абетки; розвивати фонетико-фо-нематичне мовлення; поповнювати словниковий запас (абетка, алфавіт, азбука); виховувати пильність до рідного слова

2
Розташування слів за абеткою. Виконання аналітико-синтетич-них вправ

Формувати уміння розташовувати слова в абетковому порядку, виконувати аналітико-синтетичні вправи (звуко-буквені аналізи, співстав-лення звукової схеми зі словом); закріпити знання української абетки; поповнювати словниковий запас (мушля, гонг, литаври, арфа); виховувати пильність до рідного слова

3
Склад. Перенос слів з рядка в рядок по складах. Правила переносу

Формувати уміння ділити дво-, трискладові слова на склади, упорядковувати граматичний лад мовлення; розвивати фонетико-фоне-матичне мовлення; поповнити словниковий запас (вуйко, танок); виховувати любов до природи

4
Правила перенесення частин слів із літерами й та ь у середині слова

Формувати уміння перенесення частин слів із літерами й та ь у середині слова; закріплювати поняття «один», «багато»; здійснювати звуко-буквені співставлення; поповнити словниковий запас (черкнула, сюрчав); виховувати любов до природи

5
Голосні звуки. Букви, що позначають голосні звуки

Формувати уміння промовляти голосні звуки, називати букви на їх позначення, здійснювати звуко-буквені співставлення (я, ю, є, І); опрацювати програмове слово лелека; закріпити правопис слів з великої букви; правильне інтонування речення

6
Голосні звуки. Букви, що позначають голосні звуки

Формувати уміння промовляти голосні звуки, називати букви на їх позначення; здійснювати звуко-буквені аналізи слів, упорядковувати граматичний лад мовлення; опрацювати програмове слово Україна; виховувати любов до рідної землі

7
Наголос. Наголошені й ненаголо-шені звуки

Формувати уміння правильно промовляти слова та наголошені звуки, склади, правильно наголошувати слова, передбачені програмою (вересень, загадка. Батьківщина, герой, завдання, учитель); розвивати творчі уміння школяра, логіку мислення та мовлення

8 .
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюнка за його змістом

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання, формувати уміння правильно підписувати малюнок, вибирати з тексту влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на запитання словами з тексту (загадки); розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати чуття краси українського слова

9
Ненаголошені голосні звуки М, [и]

Спостерігати за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]; ознайомити з поняттям «перевірне слово», навчати добирати перевірні слова; закріплювати поняття «один», «багато»; розвивати фонетико-фонема-тичне мовлення

10
Ненаголошені голосні звуки М, [и]

Спостерігати за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]; закріплювати поняття «перевірне слово», навчати добирати перевірні слова; розвивати фонетико-фонематичне мовлення; виховувати любов до живої природи

11
Ненаголошені голосні звуки М, [и]

Спостерігати за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и], закріплювати поняття «перевірне слово», навчати добирати перевірні слова; розвивати фонетико-фонематичне мовлення; відпрацьовувати правильну вимову слів з ненаголошеними голосними»; закріплювати поняття «антоніми», повторити правопис власних іменників; виховувати повагу до людей праці

12
Ненаголошені голосні звуки М, [и]

Спостерігати за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]; закріплювати поняття «перевірне слово», навчати добирати перевірні слова; розвивати фонетико-фонематичне мовлення; відпрацьовувати правильну вимову слів з ненаголошеними голосними; виховувати любов до живої природи

13
Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час вимови приголосних звуків

Формувати уміння правильної вимови приголосних звуків; закріплювати уявлення про їх творення; порівнювати вимову твердих і м'яких, здійснювати звуко-буквені співставлення; виховувати любов до живої природи

14
Звуки [дз], [дз'], буквосполучен-ня дз. Поділ слів із дз на склади

Удосконалювати вимову звуків [дз], [дз'], формувати уміння переносити слова із дз, закріплювати уміння розташовувати слова за абеткою; виховувати любов і повагу до близьких і рідних

15
Удосконалення вимови звуків [дз], [дз'], [дж]. Поділ слів на склади

Формувати уміння переносити слова із дз, дж; закріплювати уміння упорядковувати граматичний лад мовлення з опорою на схему речення та на питання, правопису слів з ненаголошеними голосними звуками [е], [и], здійснювати звуко-буквені співставлення; виховувати бережливе ставлення до природи

16
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюнка за його змістом

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання, формувати уміння правильно підписувати малюнок, вибирати з тексту влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на запитання словами з тексту (загадки); розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати чуття краси українського слова

17
Удосконалення вимови звуків [ш], [ч]. Буква щ

Удосконалювати вимову звуків [ш], [ч], формувати уміння здійснювати звуко-буквені співставлення, закріплювати уміння розташовувати слова за абеткою; виховувати любов до живої природи

18
Закріплення вимови звуків [дз], [дз'], [дж], [ш], [ч]. Звуко-буквені співставлення дз, дж, щ

Удосконалювати вимову звуків [дз], [дз'], [дж], [ш], [ч]; формувати уміння переносити слова із дз, дж; закріплювати вміння правопису слів з ненаголошеними голосними звуками [е], [и]; поповнювати словниковий запас (диригент, цимбали, тромбони)

19
Удосконалення вимови звуків М, М

Закріпити вимову звуків [г], [ґ], слів із цими звуками; формувати уміння каліграфічного правильного письма, здійснювати пропедевтичне вивчення роду іменника; виховувати пізнавальну активність

20
Закріплення уміння звуковимови твердих і м'яких приголосних, поділу слів на склади

Закріпити уміння звуковимови твердих і м'яких приголосних, поділу слів на склади, упорядковувати граматичний лад мовлення; виховувати любов і повагу до старших

21
Дзвінкі і глухі приголосні звуки

Формувати уміння правильно вимовляти дзвінкі і глухі приголосні звуки, співставляти, розрізняти їх у словах; закріплювати уміння складоподілу; розвивати фонетико-фонематичне мовлення

22
Порівняння вимови звука [ф] із вимовою буквосполучення хв на початку слова, закріплення умінь правильної вимови дзвінких приголосних наприкінці слова

Формувати правильну вимову звука [ф], буквосполучення хв на початку слова, дзвінких приголосних наприкінці слова; навчати списувати тексти із словами з довідки; опрацювати слова, правопис і значення яких учень має знати

23
Закріплення уміння звуковимови твердих, м'яких, глухих і дзвінких приголосних, поділу слів на склади

Закріпити уміння звуковимови твердих, м'яких, глухих і дзвінких приголосних звуків; формувати уміння практично узгоджувати слова у реченні, здійснювати звуко-буквені аналізи слів

24
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис сюжетного малюнка за його змістом

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати уміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка; вибирати з тексту вірша влучні виражальні засоби мови; давати правильні відповіді на запитання словами з тексту вірша; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати чуття краси українського слова

25
Позначення м'якості приголосних буквами і, я, ю, є

Формувати уміння правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків, виокремлювати слова у реченні; закріпити правопис слів, передбачених програмою, виховувати любов до держави Україна

26
Закріплення умінь правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків, звуко-буквених співставлень.

Закріплювати уміння правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків, робити звуко-буквені співставлення, списувати тексти із пропущеними буквами; виховувати пізнавальний інтерес до історії рідної держави

27
Закріплення умінь правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків буквами я, ю, є, ї; звуко-буквені співставлення у словах з буквами я, ю, є, ї.

Закріплювати уміння правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків, робити звуко-буквені співставлення, списувати текст із пропущеними буквами; виховувати любов і повагу до членів своєї родини

28
Закріплення умінь правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків буквами я, ю, є, ї; робити звуко-буквені співставлення у словах з буквами я, ю, є, ї.

Закріплювати уміння правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків, робити звуко-буквені співставлення, списувати текст із словами з довідки

29
Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення. Правила переносу слів із ьо.

Закріплювати уміння правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків знаком м'якшення, правила переносу слів із ьо, робити звуко-буквені співставлення у словах з знаком м'якшення; розширювати знання про державні символи України; виховувати любов та повагу до народних традицій

ЗО
Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення. Правила переносу слів із ьо. Утворення прикметників від іменників.

Закріплювати уміння правильно позначати на письмі м'якість приголосних звуків знаком м'якшення, правила переносу слів із ьо, робити звуко-буквені співставлення у словах зі знаком м'якшення; формувати уміння списувати текст із словами з довідки

31
Позначення м'якості приголосних звуків знаком м'якшення. Поділ слів з ьо на склади для переносу.

Навчати складоподілу слів з ьо, формувати уміння визначати тверді й м'які приголосні, порівнювати вимову, списувати текст із пропущеними орфограмами; опрацювати прислів'я, усвідомивши їх зміст

32
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії сюжетних малюнків за почутим змістом, питаннями учителя.

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання, формувати уміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка, вибирати з тексту

33
Позначення м'якості приголосних звуків. Поділ слів з ьо на склади для переносу

Навчати складоподілу слів з ьо для переносу, формувати уміння визначати тверді й м'які приголосні, порівнювати їх вимову; навчати списувати текст із словами з довідки, виконувати звуко-буквений аналіз слів знаком м'якшення

34
Подовжені м'які приголосні звуки.

Формувати вміння правильно артикулювати подовжені м'які приголосні звуки, вимовляти слова з ними; ознайомити з умовними позначеннями цих звуків, поділом слів на склади для переносу; виховувати почуття взаємодопомоги

35
Подовжені м'які приголосні звуки. Поділ слів на склади для переносу.

Формувати вміння правильно артикулювати подовжені м'які приголосні звуки, вимовляти слова з ними; ознайомити зі звуко-буквеним аналізом слів з подовженими м'якими приголосними звуками; розвивати уміння складати розповідь за початком, серією сюжетних малюнків; розвивати образне мислення і мовлення, виховувати любов до живої природи

36
Подовжені м'які приголосні звуки. Поділ слів на склади для переносу.

Формувати уміння правильно артикулювати подовжені м'які приголосні звуки, вимовляти слова з ними, здійснювати звуко-буквений аналіз слів з подовженими м'якими приголосними; розвивати творчі здібності дитини

37
Подовжені м'які приголосні звуки. Поділ слів на склади для переносу. Звуко-буквений аналіз слів з подовженими м'якими приголосними.

Формувати уміння правильно артикулювати подовжені м'які приголосні звуки, вимовляти слова з ними, здійснювати звуко-буквений аналіз слів з подовженими м'якими приголосними; розвивати творчі здібності дитини; виховувати культуру спілкування

38
Апостроф. Вимова слів з апострофом.

Удосконалювати вимову слів з апострофом перед я, ю, є; формувати вміння опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; виховувати культуру спілкування

39
Апостроф. Вимова слів з апострофом. Поділ слів з апострофом на склади для переносу.

Удосконалювати вимову слів з апострофом перед я, ю, є, ї. Навчати ділити слова з апострофом на склади для переносу, опрацьовувати зміст прислів'їв; виховувати відповідальність та пунктуальність

40
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії сюжетних малюнків за почутим змістом, питаннями учителя. Складання порад, як користуватися книжкою

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати вміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка, вибирати з тексту вірша влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на запитання словами з тексту вірша, користуватися словами з довідки; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати бережливе ставлення до книг

41
Апостроф. Вимова слів з апострофом. Поділ слів з апострофом на склади для переносу. Опрацювання вимови слів, які пишуться без апострофа.

Удосконалювати вимову слів з апострофом перед я, ю, є, ї; навчати ділити слова з апострофом на склади для переносу, опрацьовувати вимову слів, які пишуться без апострофа, порівняти вимову твердих звуків перед я, ю, є, ї

42
Апостроф. Вимова слів з апострофом. Поділ слів з апострофом на склади для переносу. Опрацювання вимови слів, які пишуться без апострофа.

Удосконалювати вимову слів з апострофом перед я, ю, є, ї; навчати ділити слова з апострофом на склади для переносу, опрацьовувати вимову слів, які пишуться без апострофа, програмові слова; виховувати культуру письма

43
Слово. Лексичне значення слова.

Розвивати уявлення про те, що слово служить для назви предмета, якості, дії; спостерігати за подвійним значенням окремих слів; ознайомити з тлумачними словниками; опрацювати програмові слова; виховувати любов до рідної мови

44
Тематичні групи слів. Розподіл слів на тематичні групи за певними ознаками (колір, форма, приналежність).

Формувати вміння самостійно добирати слова, які належать до однієї й тієї ж групи за смисловою ознакою, розподіляти їх, робити узагальнення; виховувати працьовитість, відповідальність

45
Добір слів для доповнення речень. Доповнення речень за змістом. Слова, близькі за значенням, протилежні за значенням.

Формувати уміння доповнювати речення за змістом, добирати відповідні слова, утворювати нові слова відповідно питань хто?, що?; добирати слова, близькі за значенням, протилежні за значенням; виховувати повагу до людей праці, бережливе ставлення до хліба

46
Іменник. Формування початкових уявлень про частини мови.

Формувати початкові уявлення про іменник як частину мови; закріплювати вміння ставити питання до слів — назв істот, неістот; опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, програмові слова; робити висновки, узагальнення

47
Іменник. Слова із предметним і абстрактним значенням.

Формувати вміння розрізняти іменники, які відповідають на питання хто?, що?, спостерігати за значенням слів із предметним і абстрактним значенням (зима, сонце, бажання), замінювати предметні малюнки словами — назвами предметів; групувати слова залежно від того,.на яке питання вони відповідають; виховувати культуру спілкування

48
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії сюжетних малюнків за почутим змістом, питаннями учителя, опорними словами.

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати вміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка, вибирати з тексту оповідання влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на питання словами з тексту, користуватися словами з довідки; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати бережливе ставлення до книг

49
Іменник. Змінювання іменників за числами один — багато.

Формувати уміння розрізняти іменники, які відповідають на питання хто?, що?, змінювати іменники (за зразком) один — багато, списувати тексти, у яких потрібно визначити іменники; виховувати культуру письма

50
Іменник. Змінювання іменників за числами один — багато. Групування предметів за видовими значеннями.

Формувати вміння розрізняти імейники, які відповідають на питання хто?, що?, змінювати іменники (за зразком) один — багато, групувати предмети за видовими значеннями, опрацьовувати значення нових слів; виховувати любов і повагу до національних традицій

51
Іменник. Змінювання іменників за числами один — багато. Розвиток діалогічного мовлення.

Формувати вміння розрізняти іменники, які відповідають на питання хто?, що?, змінювати іменники (за зразком) один — багато, узгоджувати слова у реченні; розвивати діалогічне мовлення; виховувати культуру спілкування

52
Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах.

Опрацювати правила вживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах; спостерігати за творенням українських прізвищ; формувати вміння опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; виховувати любов до рідної держави

53
Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах.

Закріплювати правопис великої букви в іменах, по батькові та прізвищах, утворювати від імен людей імена і по батькові, списувати текст із словами з довідки; виховувати культуру письма

54
Велика буква в кличках тварин.

Формувати уміння правопису великої букви в словах — кличках тварин, розрізняти слова — назви тварин і слова — клички тварин, навчати опрацьовувати текст, виписувати потрібні слова, словосполучення, виховувати культуру спілкування

55
Закріплення правил вживання великої букви в кличках тварин.

Закріпити правила вживання великої букви у кличках тварин, розрізняти слова — назви тварин і слова — клички тварин, навчати опрацьовувати текст, доповнювати речення словами з тексту, підписувати предметні малюнки; розвивати творчу уяву, мислення, мовлення

56
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії сюжетних малюнків за почутим змістом, питаннями учителя, опорними словами.

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати вміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка, вибирати з тексту оповідання влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на питання словами з тексту, користуватися словами з довідки; закріпити правила вживання великої букви у власних назвах; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати бережливе ставлення до живої природи

57
Уживання великої букви у назвах міст, сіл, річок, гір.

Закріплювати правопис великої букви в назвах міст, сіл, річок, гір, пильність в роботі над текстом, виписувати потрібні слова, словосполучення; виховувати орфографічну пильність, любов до рідного краю

58
Уживання великої букви у назвах вулиць, площ, майданів.

Закріплювати правопис великої букви в назвах вулиць, площ, майданів, пильність в роботі над текстом, виписувати потрібні слова, словосполучення; виховувати культуру писемного спілкування

59
Прикметник. Зв'язок прикметника з іменником.

Формувати уміння визначати в тексті прикметники, ставити потрібні питання, формувати уміння опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; розвивати творчу уяву, мислення, мовлення; виховувати любов до природи

60
Прикметник. Зв'язок прикметника з іменником. Практичне змінювання прикметників за числами.

Формувати уміння визначати в тексті прикметники, установлювати зв'язок з іменниками, змінювати прикметники за числами; виховувати культуру спілкування

61
Прикметник. Зв'язок прикметника з іменником. Практичне змінювання прикметників за числами. Прикметники з протилежним значенням.

Формувати уміння визначати в тексті прикметники, установлювати зв'язок з іменниками, змінювати прикметники за числами, добирати прикметники з протилежним значенням, працювати з текстом

62
Прикметник. Зв'язок прикметника з іменником. Практичне змінювання прикметників за числами. Прикметники, які відповідають реальним ознакам предметів.

Закріплювати уміння визначати в тексті прикметники, утворювати словосполучення іменників з прикметниками, добирати до відомого предмета прикметники, змінювати прикметники за числами; виховувати любов до живої та неживої природи

63
Прикметник. Зв'язок прикметника з іменником. Практичне змінювання прикметників за числами. Прикметники, подібні за значенням.

Закріплювати уміння визначати в тексті прикметники, утворювати словосполучення іменників з прикметниками, добирати прикметники з протилежним значенням; формувати уміння впізнавати прикметники з протилежним значенням, добирати їх; виховувати культуру спілкування

64
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії сюжетних малюнків за почутим змістом, питаннями учителя, опорними словами

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання, формувати уміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка, вибирати з тексту оповідання влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на питання словами з тексту, користуватися словами з довідки; закріпити правила вживання великої букви у власних назвах; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву, виховувати культуру писемного мовлення

65
Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексичним значенням дії

Формувати уміння впізнавати слова — назви дії за допомогою учителя та самостійно, добирати дієслова відповідно питань, списувати тексти з пропущеними дієсловами; формувати уміння опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; розвивати творчу уяву, мислення, мовлення; виховувати любов до природи

66
Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексичним значенням

дії


Формувати уміння впізнавати дієслова за допомогою учителя та самостійно, добирати питання до дієслів і навпаки, списувати тексти з пропущеними дієсловами, опрацьовувати слова програми та нові слова; виховувати культуру спілкування

67
Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексичним значенням дії, що позначають навчальні дії, стосунки з людьми

Закріплювати уміння впізнавати у тексті дієслова самостійно, добирати питання до дієслів і навпаки, списувати тексти з пропущеними дієсловами, узгоджувати дієслова з іншими словами у реченні; виховувати культуру спілкування, повагу до минувшини держави Україна

68
Дієслово. Доповнення речень дієсловами із тексту

Закріплювати уміння впізнавати у тексті дієслова, добирати дієслова за змістом речення, узгоджувати дієслова з іншими словами у реченні; виховувати акуратність, взаємодопомогу

69
Дієслово. Доповнення речень дієсловами із тексту. Дієслова в усній народній творчості. Дієслова, протилежні за значенням

Закріплювати уміння впізнавати у тексті дієслова, добирати дієслова за змістом речення, протилежні за значенням, узгоджувати дієслова з іншими словами у реченні; виховувати працелюбність, взаємодопомогу

70
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис серії сюжетних малюнків за почутим змістом української народної казки, питаннями учителя, опорними словами

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання, формувати уміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка, вибирати з тексту оповідання влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на питання словами з тексту, користуватися словами з довідки; закріпити правила вживання великої букви у власних назвах; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати культуру писемного мовлення, спілкування

71
Дієслово. Дієслова, подібні за значенням. Зв'язок дієслів зі словами в реченні. Доповнення речень дієсловами за питаннями та змістом

Закріплювати уміння впізнавати у тексті дієслова, добирати дієслова за питаннями та змістом речення, подібні за значенням, опрацювання слів програми, розвивати творчу уяву, мислення, мовлення; виховувати культуру спілкування

72
Дієслово. Поєднання дієслів із словами він, вона, воно, вони. Доповнення речень дієсловами за питаннями та змістом

Закріплювати уміння впізнавати у тексті дієслова, поєднувати дієслова із словами він, вона, воно, вони; розвивати уміння списувати тексти із пропущеними дієсловами, використовувати фразеологізми без уживання термінів

73
Службові слова у реченні. Роль службових слів у реченні

Дати уявлення про службові слова у реченні; формувати уміння будувати речення із службовими словами, добирати службові слова відповідно змісту речення; виховувати почуття взаємодопомоги, дружелюбності

74
Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль прийменників у реченні

Дати уявлення про прийменники; формувати уміння впізнавати прийменники у реченні, писати їх окремо від інших слів у реченні, будувати речення із прийменниками, опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; розвивати творчу уяву, мислення, мовлення; виховувати любов до природи

75
Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль прийменників у реченні

Формувати уміння впізнавати прийменники у реченні, використовувати їх у своєму мовленні, писати їх окремо від інших слів, будувати речення із прийменниками, знаходження прийменників у прислів'ях, виховувати працелюбність

76
Урок розвитку писемного мовлення. Складання зв'язаних між собою речень за змістом ілюстрації та прослуханим віршем, словами

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання, формувати уміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка, вибирати з тексту оповідання влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на запитання словами з тексту; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати культуру писемного мовлення, спілкування

77
Споріднені слова. Корінь слова

Дати уявлення про споріднені слова, корінь слова, його позначення; формувати уміння опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; розвивати творчу уяву, мислення, мовлення

78
Споріднені слова. Корінь слова

Формувати уміння добирати споріднені слова, позначати корінь слова, опрацьовувати теоретичний матеріал підручника, робити висновки, узагальнення; розвивати творчу уяву, мислення, мовлення

79
Добір спільнокореневих слів. Омонімічний корінь

Формувати уміння добирати спільнокореневі слова, позначати корінь слова, впізнавати омонімічний корінь слова, складати речення з спільнокореневими словами, закріпити назви весняних місяців

80
Правопис ненаголошених голосних [е], [и] в коренях слів

Закріплювати вимову слів з ненаголошеними голосними звуками [е], [и] в коренях слів; формувати уміння добирати перевірні слова, опрацьовувати слова програми, робити звуко-буквені співставлення; виховувати любов до живої природи

81
Добір спільнокореневих слів. Позначення кореня

Формувати уміння добирати спільнокореневі слова, позначати корінь слова, складати речення зі спільнокореневими словами, опрацьовувати слова програми; виховувати акуратність

82
Урок розвитку писемного мовлення. Складання зв'язаних між собою речень за змістом ілюстрації, початком та кінцем розповіді

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати уміння правильно аналізувати зміст сюжетного малюнка, логічно продовжувати зміст тексту, добирати влучні виражальні засоби мови; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати культуру писемного мовлення, спілкування

83
Добір спільнокореневих слів. Позначення кореня. Спостереження за словами з омонімічними коренями

Формувати уміння добирати спільнокореневі слова, позначати корінь слова, складати речення зі спільнокореневими словами, порівнювати спільнокореневі слова із словами з омонімічними коренями; опрацьовувати слова програми; виховувати акуратність, працьовитість

84
Утворення спільнокореневих слів різних частин мови. Складання речень зі спільнокореневими словами

Формувати уміння добирати спільнокореневі слова різних частин мови, складати з ними речення, позначати корінь слова; розширювати знання про національні символи України, народні свята; виховувати патріотизм, любов до своїх рідних, близьких людей

85
Утворення спільнокореневих слів різних частин мови. Складання речень зі спільнокореневими словами

Формувати уміння виділяти корінь у спільнокореневих словах різних частин мови, списувати текст, узгоджуючи слова у реченні, вивчити українську дитячу мирилку, прислів'я; виховувати дружелюбність, любов до природи

86
Вимова і правопис слів з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова

Формувати уміння вимовляти слова з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова, узгоджувати слова у реченні, складати зв'язну розповідь із «розсипаних» слів; розвивати творче мислення, зв'язне мовлення

87
Речення. Зміст і його завершене інтонаційне оформлення

Закріпити знання про речення, його зміст і завершене інтонаційне оформлення, формувати уміння складати, доповнювати, визначати межі речення; розвивати творче мислення, зв'язне мовлення; виховувати любов до природи

88
Урок розвитку писемного мовлення. Складання зв'язаних між собою речень за змістом ілюстрації, початком та кінцем розповіді, схемами речень та словами програми

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати уміння правильно аналізувати зміст серії сюжетних малюнків, логічно продовжувати зміст тексту, добирати влучні виражальні засоби мови; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати культуру писемного мовлення, спілкування

89
Речення за метою висловлювання. Спостереження за інтонацією розповідних речень. Розповідні окличні речення

Формувати уміння відтворювати інтонацію розповідних окличних речень, правопису розділових знаків в кінці речення; розвивати фонетико-фонематичне мовлення, логіку мислення; виховувати повагу до українських народних традицій, обрядів.

90
Питальні речення. Інтонація питальних речень

Формувати уміння відтворювати інтонацію питальних речень, правопису розділових знаків у кінці таких речень; розвивати фонетико-фонематичне мовлення, логіку мислення; виховувати любов до природи

91
Закріплення знань про розповідні й питальні речення

Формувати уміння відтворювати інтонацію питальних речень; закріплювати правопис розділових знаків у кінці таких речень; давати відповіді на питальні речення, складати діалоги; розвивати фонетико-фонематичне мовлення, логіку мислення; виховувати любов до природи

92
Спонукальні речення. Інтонація спонукальних окличних речень

Формувати уміння відтворювати інтонацію спонукальних речень, закріплювати правопис розділових знаків у кінці таких речень; давати відповіді на питальні речення, складати діалоги; розвивати фонетико-фонематичне мовлення, логіку мислення; виховувати любов до природи.

93
Об'єднання двох простих речень в одне складне за зразком. Закріплення набутих знання про спонукальні речення

Дати уявлення про те, що речення можуть об'єднуватися за допомогою сполучників та без них; формувати уміння інтонування спонукальних речень; закріплювати правопис розділових знаків в кінці спонукальних речень; розвивати фонетико-фонематичне мовлення, логіку мислення; виховувати любов до природи

94
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюнків за змістом. Складання тексту за поданим початком і кінцем, серією сюжетних малюнків

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання, формувати уміння правильно підписувати малюнок, вибирати з тексту влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на питання словами з тексту (загадки); розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати чуття краси українського слова

95
Головні слова у реченні

Дати уявлення про головні слова у реченні, про те, як підкреслювати головні слова у реченні, практично показати зв'язок слів у реченні за допомогою питань; розвивати фонетико-фонематичне мовлення, логіку мислення; виховувати почуття взаємодопомоги, любов до природи

96
Головні слова у реченні

Закріплювати уявлення про головні слова у реченні, про те, як підкреслювати головні слова у реченні, практично показати зв'язок слів у реченні за допомогою питань; розвивати творче мовлення, логіку мислення; виховувати почуття турботи про старших людей

97
Спостереження за зв'язком слів у реченні

На практичному рівні дати уявлення про зв'язок слів у реченні; закріплювати уявлення про головні слова у реченні, про те, як підкреслювати головні слова у реченні, розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати почуття турботи про старших людей, поваги до домашньої роботи

98
Спостереження за зв'язком слів у реченні. Формування умінь складати записки, адресовані батькам, однокласникам

Формувати уміння складати записки, адресовані батькам, однокласникам; на практичному рівні закріплювати уявлення про зв'язок слів у реченні, головні слова у реченні; розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати почуття турботи про близьких людей

99
Спостереження за зв'язком слів у реченні. Поширення речення словами за змістом і питаннями

Дати уявлення про поширення речення словами за змістом і питаннями, на практичному рівні закріплювати уявлення про зв'язок слів у реченні, головні слова; розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати почуття бережливості до природи

100
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюнка за змістом. Складання тексту за сюжетним малюнком, опорними словами

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати уміння правильно підписувати малюнок,' вибирати з тексту влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на питання словами з тексту (загадки); розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати чуття краси українського слова

101
Спостереження за зв'язком слів у реченні. Поширення речення словами за змістом і питаннями

Закріплювати уявлення про поширення речення словами за змістом і питаннями, зв'язок слів у реченні, головні слова; розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати почуття гордості за свою державу

102
Уявлення про текст, заголовок

Закріплювати уявлення про текст, удосконалювати вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту; розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати любов до природи

103
Уявлення про побудову тексту. Абзац

Спостерігати за побудовою тексту (речення-зачин, основна частина, речення-кінцівка), роллю абзаців; удосконалювати вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту; розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати любов до живої природи

104
Уявлення про текст-розповідь

Закріплювати уявлення про побудову текстів, спостерігати за особливостями тексту-розповіді; розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати наполегливість у роботі

105
Уявлення про текст-опис. Формування уміння використовувати виражальні засоби. Спостереження за використанням слів він, вона, воно, ця, цей, ці для зв'язку слів у реченні

Закріплювати уявлення про побудову текстів; спостерігати за особливостями тексту-опису; формувати уміння використовувати виражальні засоби, слова для уникнення повторів і для зв'язку слів у речені; розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати любов до української мови

106
Урок розвитку писемного мовлення. Робота з деформованим текстом

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати уміння правильно структурувати текст, розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати чуття краси українського слова

107
Закріплення знань і вмінь, набутих з теми «Текст».

Закріплювати уміння про побудову текстів, використовувати виражальні засоби, удосконалювати тексти шляхом заміни окремих слів; розвивати логіку мислення, мовлення; виховувати любов і повагу до українських звичаїв та традицій

108
Уявлення про мову й мовлення. Мова як засіб спілкування

Дати уявлення про мову як найважливіший засіб спілкування між людьми; формувати культуру мовлення; розвивати творчу уяву, мислення; виховувати любов до української мови

109
Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах. Старі й нові слова у мові

Спостерігати за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах; дати уявлення про старі і нові слова у мові; формувати уміння робити висновки, узагальнення; розвивати творчу уяву, мислення, мовлення

110
Усне і писемне мовлення

Дати уявлення про усне і писемне мовлення; формувати уміння культури говоріння (сила голосу, темп), письма; виховувати любов до української мови

111
Слова ввічливості. Звертання

Закріплювати уміння вживати слова ввічливості, формувати уміння культури спілкування, письма; виховувати любов до української мови, повагу до старших

112
Урок розвитку писемного мовлення. Підпис малюнка за змістом. Складання тексту за сюжетним малюнком, опорними словами, планом

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати уміння правильно підписувати малюнок, вибирати з тексту влучні виражальні засоби мови, давати правильні відповіді на питання плану словами з тексту (загадки); розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати чуття краси українського слова

113
Повторення і узагальнення вивченого матеріалу

Перевірити і узагальнити здобуті протягом року мовні знання та мовленнєві уміння

114
Повторення і узагальнення вивченого матеріалу

Перевірити і узагальнити здобуті протягом року мовні знання та мовленнєві уміння

115
Повторення і узагальнення вивченого матеріалу

Перевірити і узагальнити здобуті протягом року мовні знання та мовленнєві уміння

116
Повторення і узагальнення вивченого матеріалу

Перевірити і узагальнити здобуті протягом року мовні знання та мовленнєві уміння

117
Контрольне списування
118
Урок розвитку писемного мовлення. Складання тексту за сюжетним малюнком, почутим текстом та власними спостереженнями

Розвивати уміння слухання — розуміння, аудіювання; формувати уміння правильно підписувати малюнок, вибирати з тексту влуЧні виражальні засоби мови; розвивати логіку мислення і мовлення, художню уяву; виховувати чуття краси українського слова


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка