Закарпатська обласна державна адміністрація Департамент освіти І науки, молоді та спорту Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „падіюн” Збірник Навчальних програм Відділу дошкільного розвиткуСторінка1/6
Дата конвертації22.02.2016
Розмір1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Закарпатська обласна державна адміністрація

Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”

Збірник

Навчальних програм

Відділу дошкільного розвитку

РАДІСТЬ”


Ужгород - 2014


Збірник програм відділу дошкільного розвитку „РАДІСТЬ” / Упоряд. Черленяк М.А., Кучерява С.З. – Ужгород:

У збірнику подаються навчальна програми гуртків відділу дошкільного розвитку „РАДІСТЬ”. Пропонується керівникам гуртків позашкільних навчальних закладів, які працюють з дошкільнятами, та організаторам позакласної роботи з дітьми.


УПОРЯДНИК:

Черленяк М.А. – завідувач методичним відділом Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”.

Кучерява С.З. – методист Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”.
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Рего Г.І. – канд.пед.наук, доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

Кузьма В.М. - методист кабінету методики виховної та позашкільної роботи Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти.

ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОГРАМ ВІДДІЛУ

Призначення комплексної програми раннього розвитку „Радість” передбачає загальний розвиток особистості, розвиток творчих здібностей, надання дитині в подальшому спробувати себе в різних видах діяльності, підготовку до шкільного життя.

Програми школи відповідають основним положенням нормативних документів та Законів України „Про позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Базового компоненту”, Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010-2016рр.

Програми складені на основі модернізації змісту дошкільної освіти України, а саме: визначення чітких методологічних засад, врахування сучасних світових та європейських тенденцій розвитку позашкільної освіти і водночас використання національної, вітчизняної культури. Програми розроблені на основі програми розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”.

Мета даної програми  - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні  особливості Західного регіону.

Програма побудована на принципах:


 • науковості;

 • інтеграції;

 • системності,

 • комплексності,

 • гуманізації змісту навчання та виховання.

Мета програм: • модернізація навчального процесу;

 • художній, інтелектуальний, розумовий розвиток дошкільнят;

 • підготовка їх до активного життя, продовження навчання в школі.

Основні завдання:

 • розвиток пізнавальних інтересів, емоційно-вольової сфери, творчих здібностей;

 • забезпечення умов для всебічного розвитку особистості дитини;

 • розкриття потенційних можливостей кожної дитини;

 • удосконалення науково-методичної та функціональної підготовки педагогів;

 • адаптація до шкільного життя;

 • єдність суспільного та сімейного виховання;

 • виховавання всебічно розвиненої, гармонійної особистості.

Реалізація програм досягається шляхом дотримання умов:

 • врахування вікових та психофізіологічних особливостей дітей;

 • створення середовища для успішної соціалізації дитини;

 • організації виховного простору згідно з рівнем розвитку і вихованості дитини.

Зміст програм:

У розробці змісту програм враховано пізнавальні і комунікативні потреби дітей 4-6 років. Програма розрахована на 2 роки навчання та передбачає психологічні особливості цієї вікової категорії.Завдання та зміст виховної та навчальної роботи реалізується через такі напрями діяльності:

 • „Фея граматика”;

 • „Цариця Математика”;

 • „Цікава англійська”;

 • „Угорська мова ”;

 • „Чарівний Пензлик”;

 • „Музично-хореографічна скарбничка”.

Кожен із напрямів містить два напрями: теоретичний і практичний.

Цариця математика

Здійснює поступовий перехід від сприймання математичного змісту у грі, спостереженнях до цілеспрямованого осмислення й засвоєння його. Виховує у дітей інтерес до математичних завдань, зацікавлює логічними задачами, іграми, розвагами, головоломками, викликаючи радість пізнання. Знання чисел і цифр, поняття величин предметів, орієнтація в просторі і часі, лічба предметів, знання геометричних фігур, додавання і віднімання в межах 10, розв’язування задач – ось перелік знань, яким повинні володіти дошкільнята.Цікава англійська

Навчання англійської мови в школі „Радість” має на меті формувати в дітей елементарні навички усного мовлення на основі засвоєного матеріалу і сприяти загальному розумовому розвитку дошкільників. Практична мета навчання англійської мови полягає в тому, щоб навчити дітей спілкуватися нею в усній формі.

Сучасні досягнення психології та педагогіки свідчать про великі можливості дітей чотирьох-шести років, особливо щодо засвоєння мов.

Навчання іноземної мови ґрунтується, насамперед, на принципі зацікавленості, використовуючи педагогами різні форми та методи роботи і різноманітні наочні посібники. Органічною частиною занять є гра. Значне місце в навчальному процесі займають вірші, пісні, лічилки.Фея граматика

Розвиває усну мову, фонематичний слух, активність дитини, культуру спілкування. Діти вчаться спілкуванню, самостійно здобувати, удосконалювати та систематизувати свої знання про оточуючий світ. Передбачаються конкурси, ігри, свята.


Музично-хореографічна скарбничка

Формує початкові знання з музики, розвиває різні види музичної діяльності: вивчення та виконання пісень, хороводів, різних дій з музичним супроводом.

Має на меті дати дітям початкову хореографічну підготовку, розвивати почуття ритму, координацію рухів; виховувати художній смак. Передбачає участь у міні-концертах.
Чарівний пензлик

Програма з образотворчого мистецтва побудована на основі тісного взаємозв’язку з іншими предметами і передбачена загальним планом школи „Радість”. Заняття з образотворчого мистецтва повинні пробуджувати у дітей естетичні почуття, ставлення до навколишньої дійсності і творів мистецтва, розвивати естетичні смаки, стимулювати розвиток творчого начала дошкільнят, активізувати їхню допитливість, кмітливість, сприяти сенсорним, моторним умінням і навичкам.

В основу програми покладено принципи: від простого до складного: від елементарної вправи до композиції; основна мета- формування естетичного ставлення дітей до природи, виховання інтересу і любові до мистецтва, до прекрасного.

Педагогами школи „Радість” розроблені навчальні програми, через які реалізуються напрямки діяльності.Форми навчально-виховного процесу:

 • створення спеціальних методичних вимог до організації розвиваючих занять;

 • створення умов для самостійної діяльності дітей за інтересами;

 • спільна діяльність дитини з педагогом під девізом: „Допоможи мені зробити це самому”;

 • переключення уваги дітей від гри до заняття.

Методи реалізації програми:

 • основа – ігрова діяльність: змагання, подорож, вікторина, казка і т.д.;

 • організаційні форми: фронтальні, групові, індивідуальні.

Для досягнення реалізації завдань програми педагоги школи „Радість” практикують проведення таких занять: тематичних, інтегрованих, домінантних, комплексних, ігрових, розваги, підсумкові.
Умови реалізації програми

Комплексна програма школи „Радість” для дітей 4-6 років розрахована на 2 роки навчання. Чисельний склад визначається Положенням та Статутом про позашкільний заклад. Заняття проводяться один раз на тиждень, усього 5 занять по 30 хв.

Програма „Радість” побудована на принципі тісного взаємозв’язку всіх предметів, доповнюючи один одного. Заняття проходять в один день, тематика занять одна для всіх предметів.

Наприклад:

Тема дня „Осінь, осінь, золота, що нам осінь принесла?” На занятті з театральної гри – бесіда про осінь, осінні явища. Діти називають овочі і фрукти, якими багата щедра осінь, відгадують загадки. Розігрується сценка „Ходить гарбуз по городу”.

На занятті з англійської мови вивчаються слова – назви овочів і фруктів.

На занятті з образотворчого мистецтва ця тема знаходить своє продовження у малюнках.

На занятті з математики лічба предметів/використовуються муляжні або справжні яблука або груші/, порівняння величин / великі і малі яблука/ тощо.

На хореографії звучить музика осінньої тематики, розігрується етюд „Осіннє листя” або „Збирання урожаю”.


ПОКАЗНИКИ

готовності до школи дітей шести років

(за базовим компонентом дошкільної освіти)

РІДНА МОВА

Діти повинні вміти:


 • говорити в міру голосно, чітко, правильно, виразно, додержуючись правил культури мовлення;

 • називати предмети, їх ознаки, групувати за призначенням, ознаками тощо;

 • спілкуватися з однолітками й дорослими (будувати діалог), добираючи потрібний тон (ввічливий, лагідний), передаючи потрібну інтонацію (запитання, радості, суму, здивування тощо);

 • зосереджено слухати співбесідника, розповідь вихователя, казку, оповідання, вірш, переказувати, казки, розповідати вірші, скоромовки; римувати, складати оповідання, казки, загадки;

 • розповідати про той чи інший знайомий предмет послідовно, без надто довгих пауз, повторів (три-чотири речення);

 • розповідати за змістом картини у логічній послідовності, плавно, без повторів, зайвих слів, надто довгих пауз (три-чотири речення);

 • впізнавати за малюнком па обкладинці, про що розповідатиметься у книжці, розрізняти на слух казку, оповідання, вірш; розповідати за малюнком у знайомій книжці;

 • впізнавати речення у зв’язних висловлюваннях, складати окремі речення за малюнками, виділяти з поширених речень окремі слова;

 • розрізняти голосні і приголосні звуки, місце заданих звуків у слові (па початку, всередині, в кінці), вимовляти слово по складах.


Діти повинні знати:

 • імена та по батькові, прізвище своє, своїх батьків, родичів друзів, вчителів та інших працівників школи „Радість”;

 • кілька скоромовок або загадок, віршів або лічилок, пісеньок, дитячих ігор;

 • назву свого міста, своєї країни, місти чи села, де живуть родичі;

 • народні обереги - символи (рушник, кольори на ньому); український національний одяг, віночок (квіти і стрічки на ньому); рослини - символи (калина, дуб, верба, барвінок).


РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАВДАННЯ

Граматика

Утворити іменники - назви малят тварин, птахів (кріль - кроленя, грак - граченя, кінь - лоша, корова теля), в тому числі із пестливими суфіксами (лебедятко, лошатко).

Утворити іменники - назви тварин, птахів жіночого роду від іменників чоловічого роду тину вовк - вовчиця, кріт - кротиха, гусак - гуска , індик- індичка .

Утворити слова із здрібніло-пестливими суфіксами, згрубілості, негативної оцінки: відерце, деревце, хлібець, вовчисько, вітрисько.

Утворити дієслова протилежного значення за допомогою префіксів: забігти - вибігти, зв'язати - розв'язати.

Вміти вживати дієслова у різних формах із змінами і без змін в основі: купити - куплю - купиш - купив.

Вміти вживати та узгоджувати кількісні та порядкові числівники з іменниками: п'ять морквин, перше вікно.

Упізнавати спільнокореневі слова: клей - клеїти, яблуко- яблучний, мороз – морозити – морозяний - морозиво, самостійно та за завданням педагога добирати такі слова.

Вміти складати прості поширені речення з прикметниками, означеннями і прислівниками (Влітку я був у бабусі. Мені подарували нову ляльку); складати складні речення із сполучниками а, але, і... і, то... то, адже, якщо, бо, тому що, коли тощо.

Вживати вставні слова мабуть, здається, напевне; порівняльні звороти із сполучниками мов, немов, як, ніби.

Вміти самостійно переказувати близько до тексту відомий або новий твір, обраний за пропозицією педагога. Вживати художньо-виражальні засоби (порівняння, прислів'я, епітети).

Складати за зразком педагога описову розповідь, загадку про іграшку, знайомі речі, рослини, тварини, людей, за якими безпосередньо спостерігають.

Розповідати за серією малюнків, знайомою картиною.

Складати небилиці з двох-трьох речень за зразком педагога.

Складати розповідь за зразком педагога і за його допомогою на запропоновану тему або на тему, обрану дитиною.

Вміти висловлювати своє ставлення, давати оцінку творам, персонажам, вчинкам товаришів.

Мати навички пояснювального мовлення (поясни, що ти намалював, розкажи, як грати у цю гру).

Робота над реченням.

Мати уявлення про речення як одиницю мовлення.

Впізнавати речення у зв'язних висловлюваннях, що складаються з двох-трьох речень. (Малята граються. Оленка стрибає через скакалку. Петрик їде на машині.)

Чути й виділяти окремі слова з речень, що складаються з двох - чотирьох слів - повнозначних частин мови. (Мама пошила Ніні плаття. Миколка знайшов білий гриб.)

Формувати граматичний лад мовлення у структурі речення:

а) узгодження підмета з присудком у роді й числі;

б) узгодження означення з означуваними словами.

(Біля буднику росте висока береза. Ми підійшли до глибокого озера. Діти граються новими іграшками.);

в) вживати різні дієслівні форми у всіх типах речень - розповідних, питальних і спонукальних.(Сьогодні ми підемо на прогулянку в парк. Коли ви нам розкажете нову казку? Не зривайте конвалій! Хай вони цвітуть!)

Інтонувати речення - розповідне та питальне.

Складати речення за сюжетними малюнками.

Складати речення із заданою кількістю слів.

Впізнавати окремі звуки (голосні і приголосні) на початку, в кінці та в середині заданого слова.

Добирати слова із заданим звуком (самостійно та на основі поданих предметних малюнків).

Мати практичне уявлення про склад (злиття приголосного з голосним). Поділ на склади слів без збігу приголосних на межі складоподілу: мама, літо, гриби, лимон.

Бути ознайомленим з буквами.

Знати букви, що позначають голосні звуки (а, о, у, и, і) та букви, що позначають приголосні звуки (м, н, л, в, с, т, к).

Елементарний звуко-буквений аналіз слів: послідовне називання звуків слова, викладання його з букв розрізної азбуки, називання букв (алфавітними назвами).


МАТЕМАТИКА

Основні показники оволодіння елементарними

математичними уявленнями

Діти повинні:

- уміти відбирати один або кілька предметів (фігур) за двома ознаками (назва - форма, назва – колір тощо);

- розпізнавати геометричні фігури і позначати їх відповідними назвами;

- аналізувати просторове розміщення предметів у більш складних ситуаціях. („Лівіше від верблюда дві іграшки: заєць і ведмідь”. „Правіше від ведмедя теж дві іграшки: заєць і верблюд”);

- знати назви тижнів, місяців (поточного, попереднього і наступного);

- знати, що таке доба;

- уміти назвати за будь-якою ознакою усі предмети, кожний, останній, будь-який;

- лічити в межах 10 предметів, які по різному розміщені на площині (хаотично, лінійно, по колу);

- утворювати нове число додаванням 1 до попереднього числа;

- розрізняти і правильно називати цифри (0, 1 - 9);

- встановлювати відношення „більше — менше” між числами на основі встановлення взаємно однозначної відповідності між множинами;

- складати приклади на додавання і віднімання за малюнками, практичними діями;

- обчислювати приклади на додавання і віднімання способом перелічування суми або остачі;

- розв'язувати задачі на знаходження суми і остачі за допомогою малюнків або практичних дій.Рекомендовані завдання

Число і цифра.

Лічба предметів у межах 10 (розміщення предметів хаотичне, лінійне, по колу).

Порядкова і кількісна лічба.

Загальні властивості чисел натурального ряду: не тільки дане, а будь-яке число можна утворити додаванням 1 до попереднього; будь-яке число більше, ніж кожне з попередніх чисел, і менше кожного з наступних.

Назва чисел від 1 до 10, від будь-якого числа до 10, від 10 до будь-якого. Бути ознайомленими з цифрами 0,1- 9. Склад числа 1-5.

Встановлювати відповідності між цифрою та її назвою (числом), між числом і групою предметів, що позначаються цим числом.

Порівняння чисел на основі попереднього встановлення відношень між предметними множинами.

Вивчення складу чисел у межах 10 за допомогою розкладання предметних множин на дві частини.Множина.

Мати понятя: усі, кожний, будь-які, останній.

Проводити практичні дії з множинами: операції об'єднання і вилучення частини із множини. Збільшення або зменшення на 1.

Порівнювати дві множини за кількістю і визначення відношень „на скільки більше?”, „на скільки менше?”, „порівну”, „стількиж”.Додавання і віднімання. Задачі.

Складати приклади на додавання і віднімання за малюнками, за практичними діями.

Викладати приклади па додавання і віднімання в межах 5 за допомогою цифрових карток.

Знаки „ + ” (додати), „ – ” (відняти), „ = ” (дорівнює).

Читати приклади.

Прийоми прилічування і відлічування по 1.

Додавання і віднімання в межах 5 за допомогою шкали лінійки.

Задачі на знаходження суми і остачі.

Розв'язування задач за допомогою малюнків або практичних дій з фішками.

Величина предметів.

Порівняння предметів за висотою, шириною, товщиною, довжиною, загальною величиною.

Побудова упорядкованих послідовних рядів: великий, маленький, найменший.

Використання еталонних та інших способів вимірювання.Геометричні фігури.

Трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, круг, квадрат та їх особливості.

Розпізнавання геометричних фігур, їх властивостей.


Орієнтування в просторі.

Розміщення предметів на таблиці прямокутної форми із зображенням двох-трьох рядків і стовпчиків. Визначення розміщення предметів за двома координатами - назвою рядка і стовпчика.

Визначення розташування предмета відносно іншого.

Просторове розміщення на площині (на столі, у зошиті).

Схеми, плани як моделі просторового розміщення.

Орієнтування в часі.

Тиждень як проміжна одиниця вимірювання часу між добою і місяцем. Визначення поняття „доба”.

Встановлення послідовності днів тижня з опорою на порядкові числівники (Сьогодні четвертий день тижня- четвер).

Назва поточного місяця, попереднього і наступного, ознайомлення з календарями та користування ними.


ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НАВКОЛИШНІМ СВІТОМ

Діти повинні вміти:

- правильно називати пори року, розповідати про її характерні особливості.

- знати назви місяців та розповісти про походження назв.

- знати назвати дні тижня, порядок слідування, попередній та наступний день.

- поняття доби. Частини доби (ранок, день, вечір, ніч).

- пояснити значення та скласти речення зі словами сьогодні, вчора, завтра.

- мати поняття про живу (рослини, тварини) і неживу природу (сонце , вітер, опади, вода…).

- Свята ( осінні, зимові, весняні, літні).Рекомендовані завдання

Називати пори року, розповідати про її характерні особливості.

Назвати місяці та розповісти про походження цих назв.

Назвати дні тижня, порядок слідування, попередній та наступний день.

Дати поняття доби. Частини доби (ранок, день, вечір, ніч).

Пояснити значення та скласти речення зі словами сьогодні, вчора, завтра.

Пояснити, що таке жива (рослини, тварини ) і неживе природа (сонце , вітер, опади, вода...). Навести приклади.

Рослини


Мати уявлення про те, з чого виростає рослина, для чого рослині коріння, листки; одні трав'янисті рослини живуть упродовж одного року - однорічні, інші багато років - багаторічні; чим корисні для нас овочі і фрукти, чому їх миють перед споживанням.

Тварини


Мати сформоване поняття про тварин: комах, риб, птахів, звірів. Вміти розпізнавати тварин за їхніми зовнішніми ознаками (величина, форма, чим вкрите тіло, якого кольору покрив ). Про те, що тварини, які живуть поряд з людиною, - свійські.

Вода. Її властивості.

Назвати свята (осінні, зимові, весняні, літні).
ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України „Про дошкільну освіту”;

 2. Базовий компонент дошкільної освіти/ Богуш А.М. [та ін]; ― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

 3. Білан О.І. Українське довкілля: Програма розвитку дитини дошкільного віку/Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2013 – 264с.

 4. Борщ Р.М., Радість творчості: програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку/ (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.) –Тернопіль: Мандрівець, 2014, 72с.

 5. Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: збірник методичних матеріалів/ Долинна О.П. [та ін] - Тернопіль: Мандрівець, 2012, 480с.

 6. Лохвицька Л.В.Розвивальне предметне середовище в дошкільних навчальних закладах/ Лохвицька Л.В. – Шкільний світ, 2010.

ПРОГРАМА ГУРТКА

ФЕЯ ГРАМАТИКА”(Автор: Курта С.Д.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Однією з найбільш складних і актуальних проблем дошкільної освіти є проблема формування та розвитку мовлення компетентності дітей дошкільного віку. Особливого значення вона набула в зв’язку з введенням „Закону про середню освіту”, який передбачає навчання дітей шестирічного віку. Це означає, що йдучи в перший клас шести річки повинні мати запас знань і умінь, які стануть запорукою успішного навчання в школі.

Основна мета програми - виховувати мовну культуру дитини. Адже, по тому, наскільки змістовно, чітко і правильно дитина висловлює свої думки, можна судити про її загальний розвиток.

Головним завданням у розвитку мовлення дитини є навчити її правильно висловлювати свої думки, розвивати її розумові здібності: привчати до самостійного здобуття знань з навколишнього середовища, формувати уміння спостерігати. Цьому сприяють спостереження об’єктів навколишньої дійсності ( жива і нежива природа, побут і праця людей ), розгляд картин, бесіди, читання художніх творів для дітей, різноманітні вправи, побудовані на наочному матеріалі та спрямовані на формування необхідних уявлень і понять.

Програма створена на основі базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”.

Даний курс розраховано на два роки і в залежності від віку дитини має свої особливості. У програмі для дітей п’ятого року життя – на розвиток фонематичного слуху. Адже, недосконалість його може призвести до труднощів при розрізненні звуків, а потім при читанні. Для дітей шостого року життя в програму вводяться поняття „голосні” та „приголосні” звуки, „букви”.

Для забезпечення виконання цих завдань використовуються такі методи роботи, як дидактичні ігри та вправи, елементи театралізованої гри за мотивами улюблених казок. Крім того, використовуються такі методи як творчі розповіді дітей ( на певну тему, за зразком. За картиною, опорними словами).

Використання цих методів допомагає дітям не лише засвоювати мову, а й самостійно застосовувати засвоєне, вибирати засоби спілкування, створювати власні засоби для досягнення мети.

Активна діяльність дітей на заняттях забезпечується чергуванням різних видів роботи та форм її організації; проводяться 1 раз на тиждень по 30 хвилин.
Перший рік навчання

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка