Закон України «Про загальну середню освіту»Скачати 62.85 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір62.85 Kb.
ШМО ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

(керівник КУЛІШ О.В.)

Виконуючи закон України «Про загальну середню освіту», запроваджуючи в життя завдання, передбачені проектом розвитку школи, вимоги та завдання нового Державного стандарту початкової загальної освіти, методична робота планувалася на основі педагогічної діагностики колективу з метою підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагога початкової школи, розвитку їх творчого потенціалу, досягнення позитивних наслідків в навчально-виховному процесі.

Аналіз проведеної роботи свідчить, що науково-методична робота здійснювалася цілеспрямовано на підвищення якості знань учнів початкових класів через систему урочної та позаурочної діяльності.

2014-2015 навчальному році зусилля педагогічного колективу початкової школи були спрямовані на реалізацію основних завдань Національної Доктрини розвитку освіти України.

Початкова школа продовжувала роботу щодо удосконалення змісту освіти та впровадження нових педагогічних технологій. Педагогічний пошук спрямовано на досягнення високої якості та ефективності навчання через впровадження інноваційних форм та методів навчання. Була посилена робота щодо збереження здоров’я учнів та пропагування здорового способу життя через програму «Школа сприяння здоров’ю». Вчителі продовжували роботу щодо реалізації наступності між дитячим садком та початковою школою, а також початковою та середньою ланкою.

Члени методичного об’єднання продовжували впроваджувати в навчально-виховний процес основні напрямки «Школи сприяння здоров’ю», а також інноваційні освітні технології з метою розвитку здорової особистості та креативності молодших школярів.

Всі завдання методичне об’єднання реалізувало через колективні, групові та індивідуальні форми роботи:  • захист моделі уроку;

  • «У творчій майстерні колеги»;

  • засідання за круглим столом;

  • педагогічний консультпункт ;

  • дискусія

З метою забезпечення відповідного рівня навченості учнів методичне об’єднання вчителів початкових класів спрямовувало свою роботу на запровадження особистісно орієнтованих технологій навчання та виховання та якісне викладання освітніх галузей Державного стандарту.

У 2014-2015 н. р. було проведено чотири засідання ШМО вчителів початкових класів, на яких обговорювалися актуальні питання виховання і навчання молодших школярів:  1. Про підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2013-2014 н.р.

  2. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Інтерактивні методи у структурі уроку з превентивного навчання. Презентація досвіду роботи вчителів.

  3. Робота з обдарованими дітьми, розвиток пізнавальних інтересів учнів. Презентація досвіду роботи вчителів.

  4. Підсумки роботи методоб’єднання за 2014-2015 н.р.

Вчителі початкових класів постійно працюють над удосконаленням педагогічної майстерності: вчасно проходять курсову перепідготовку, беруть участь у педагогічних читаннях (огляд журналів «Початкова школа», «Початкове навчання і виховання», «Розкажіть онуку»).

Сіденко І.А. працювала над проблемою «Впровадження інноваційних технологій на уроках у початковій школі». Протягом року вчитель створювала умови для розвитку інтелекту школярів, їхніх здібностей, пізнавальних інтересів. На уроках використовувала різноманітний ігровий матеріал, казкові сюжети і казкових героїв, впроваджувати ІКТ. Сіденко І.А. брала участь у міському конкурсі вчителів початкових класів в номінації «Класний керівник року», розробила програму «Дитинство». Протягом навчального року провела такі виховні заходи: «Посвята у першокласники», «День матері», «Абетка пішохода», а також відкритий урок з математики «Склад числа 6». Вчитель ефективно проводить навчання у групах, парах, використовує творчі й дидактичні сюжетно-рольові ігри. Це створює атмосферу творчості, викликає в учнів бажання активно працювати, сприяє і підтримує розвиток пізнавальних інтересів школярів. Розробила індивідуальні картки з тестовими завданнями для уроків математики і російської мови. Систематизувала дидактичний матеріал з російського читання для роботи в групах, парах та для проведення сюжетно-рольових ігор. Розробила серію уроків з розвитку зв’язного мовлення.

Павлова В.В. працювала над проблемою «Використання ІКТ на уроках у початковій школі». З метою розвитку творчих здібностей школярів учитель застосовувала диференційний підхід до учнів, широко впроваджувала різноманітні форми самостійної та індивідуальної роботи, ІКТ, ігри, вікторини, ребуси, кросворди, загадки тощо. Провела відкритий урок з основ здоров’я на тему «Режим дня», а також виховні заходи: «Посвята у першокласники», «День матері», «Прощавай, букварику!».

Куліш О.В. працювала над проблемою «Розвиток критичного мислення молодших школярів». Розробила серію уроків з читання з метою розвитку в учнів емоційно-творчого сприйняття, вміння аналізувати та робити висновки, вчитися на помилках. Активно використовувала на усіх уроках ІКТ. Були проведені відкриті уроки з математики «Таблиця множення та ділення на 2, 3. Розв’язання прикладів та задач»; з української мови «Продукти. Їжа». Були проведені такі виховні заходи: «Обережно на дорозі!», «З вогнем погані жарти», «Ну-мо, хлопці!» а також батьківські збори з теми «Здорова дитина-щаслива дитина», «Формування мотивації до успішного навчання». Підготувала матеріли під час педагогічних читань з теми «Використання педагогічної спадщини Ш.О.Амонашвілі» . Куліш О.В. взяла участь у проведенні вебінарів «Зниження здоров’язатрачуваності і валеологічне виховання школярів», «Скзкотерапия. Психотерапевтическая раобта с помощью сказки», «Современный инструментарий на уроках русского языка. Обучение с увлечением».

Майорова Н.Г. протягом року працювала над розвитком творчих здібностей молодших школярів. У процесі навчання вчитель використовувала елементи гри з метою активізації пізнавальної діяльності. Планувала використання гри на тому чи іншому етапі уроку залежно від рівня знань, умінь і навичок учнів і від складності дидактичних завдань, що стоять перед ними. Організовувала роботу так, щоб гра допомагала учням, коли важко, коли була необхідність створити додатковий емоційний фон навчання, який опосередковано впливав на хід і результати їхньої діяльності. Зібрала і систематизувала методику проведення ігор на уроках у початкових класах. Провела відкритий виховний захід «День открытых дверей для будущих первоклассников». Брала участь у Тижні ініціативи та творчості молодого вчителя.

Жижерун В.І. працювала над проблемою «Розвиток логічного мислення молодших школярів». Щоб допомогти дитині забезпечити своєчасний розвиток операцій логічного мислення, вчитель прагне побудувати навчальний процес так, щоб на кожному уроці застосовувалися різні види вправ, завдань, ігор, ребусів, які б сприяли формуванню логічного мислення. Протягом року провела такі відкриті уроки: з української мови «Подорож до країни Мовограй», з математики «Множення числа на добуток. Складання задач за даним рівнянням» «Ми-знавці дорожніх правил», «Святий Миколай до нас завітав», а також класні години «Ми - майбутні захисники Вітчизни», «Свято Матері». Для батьків провела збори « Наші помилки у вихованні дітей», «Моя родина – моя радість».

Кузнецова Н.В. протягом навчального року працювала над проблемою «Інтерактивні технології навчання у початковій школі». На уроках вчила дітей не тільки слухати вчителя, а й співпрацювати з ним, висловлювати свої думки, ділитися інформацією; формувала вміння бачити помилки у твердженнях товаришів, аргументувати свої думки, змінювати їх, якщо вони неправильні; прагнути пошуку оптимальних рішень; обирати свою позицію стосовно тих чи інших питань. Щоб уроки були цікавими, застосовувала наочність, комп’ютерні технології, елементи гри, пропонувала дітям різнорівневі завдання. Провела такі відкриті уроки: інтегрований урок з математики «Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові», урок української мови «Відмінювання прикметників жіночого роду». А також виховні години «Я і мої права», «Здоровий спосіб життя», «Знай і дотримуйся ПДД», «Пожежником можеш ти не бути, але правил пожежної безпеки дотримуйся!» , «Прощавай, початкова школо!». Вчителем була організована святкова зустріч з майбутніми першокласниками. У роботі з батьками – батьківські збори «Здоровий спосіб життя».

Патяка Т. П. працювала над проблемою «Навчити вчитися як основний принцип організації навчального процесу в початковій школі». Вчитель застосовувала особистісно орієнтовані методи і форми навчання, залучала учнів до активної навчально-пошукової роботи на уроках, виховувала самостійність мислення, привчала аналізувати, узагальнювати факти і явища навколишньої дійсності і робити висновки та узагальнення. Розробила картки з навчання грамоти, картки з індивідуальними завданнями з математики, створила медіатеку з основ здоров’я та образотворчого мистецтва. Провела відкриті уроки з української мови «Продукти. Їжа», з математики «Таблиця множення числа 2», а також виховні години : «Моя юна пожежна команда», «Знай правила дорожнього руху», «Новорічна ялинка», «Юні захисники Вітчизни», «Моя люба ненька».

Дибова Н.А. працювала над розвитком творчих здібностей молодших школярів. Працюючи з дітьми, намагалася на кожному уроці використовувати форми та методи роботи, які сприяють розвитку творчості дитини. Провела такі виховні години : КВК «Друзі птахів», « Здорова дитина –успішна дитина», а також відкритий урок з української мови «Слово.Словники.»


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка