Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»Скачати 290.92 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір290.92 Kb.

Програма гуртка образотворчого мистецтва «Крок за кроком»


 

Пяснювальна записка

Основне завдання сучасної школи, визначене у законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», у Національній доктрині розвитку освіти, полягає у всебічному розвитку кожної дитини як особистості і найбільшої цінності суспільства. Створення даної інтегрованої програми зумовлене необхідністю виконання одного з головних завданьосвітньої галузі, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, – розвиток особистісноціннісного ставлення до мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і творення художніх образів, потреби в художньо-творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні. Концепція загальної середньої освіти одним із головних завдань школи визначає виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культурної з розвиненим естетичним та етичним ставлення до навколишнього світу і самого себе.  Запропонована програма поєднує різні види образотворчої мистецької діяльності, надає більш широкі можливості для всебічного розвитку особистості, поширення знань учнів про навколишній світ, удосконалення навичок роботи з різними матеріалами, розвитку здатності розуміти і бачити прекрасне навколо себе, збудження бажання творити прекрасне своїми руками, виховання національної гідності.

Дитяче дозвілля – це своєрідний потенціал суспільства завтрашнього дня, тому що саме від того, як людина навчиться організовувати своє дозвілля в дитячі роки, залежить наповненість всього її подальшого життя. Відомо, що найяскравіше залишає в нашій пам'яті незабутні сліди. Часто виникає бажання зафіксувати свої спостереження, враження, хвилювання, щоб зберегти їх. Малювати і виготовляти художні вироби можуть не тільки обдаровані діти, а й всі, хто дуже цього хоче. Головне – не боятися труднощів.

Мета: формування в учнів особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, інтересу до народної декоративно-ужиткової творчості, розвиток художніх здібностей, смаків, образного мислення, стимулювання творчого потенціалу, виховання потреби в особистісній творчій самореалізації.  Навчання в гуртку будується за принципами особистісно-орієнтованої освіти дітей та педагогіки розвитку, в центрі уваги яких – особистість дитини, яка реалізує свої можливості. Програмою передбачено індивідуальну роботу з дітьми  з врахуванням вікових та психофізиологічних особливостей дитини. Програма для дітей 6-7 років є самостійною, але частиною загальної програми гуртка.

Програма розрахована на чотири роки навчання. Заняття проводяться один раз на тиждень по одній годині. У гурток запрошуються діти 6-7-10 років, формується одна група з 9 - 15 учнів. Така кількість учасників гуртка є оптимальною для успішного засвоєння програми, стає можливим здійснення індивідуальної роботи з учнями. Для участі у гуртку не потрібні спеціальні навички.


Програма гуртка образотворчого мистецтва

«Крок за кроком»

Укладач.

Скобєєва Євгенія Мусіївна
Місто Запоріжжя
Програма гуртка з образотворчого мистецтва «Умілі рученята»

1 клас


Завдання:

- Засвоєння знань про особливості художньо-образного мистецтва;

- Оволодіння елементарними художніми вміннями та навичками

практичної діяльності:

- Набуття власного початкового практичного досвіду в процесі створення

художніх образів;

- Виховання в учнів розуміння зв'язків мистецтва з природним і

культурним середовищем, потреб у художньо-творчій самореалізації та

духовно-естетичному самовдосконаленні;

- Збагачення емоційно-почуттєвої сфери;

- Стимулювання бажання дітей вчитися творчо;

- Пробудження бажання виражати своє ставлення до світу засобами

мистецтва в творчій діяльності;

- Розвиток творчого мислення дітей.


Матеріально-технічне забезпечення: заняття проводяться у просторому, світлому приміщенні. Необхідні стільці та зручний великий стіл. Місце для збереження інструментів та матеріалів, необхідних для занять. Декілька полиць для виставки робіт учасників гуртка.
.
1 рік навчання

34 одини, 1 година на тиждень

(учні 6-7 років, 1 клас)
Пояснювальна записка

Особистісно-орієнтована модель освіти спрямовує будь-яку діяльність на комплексний розвиток дитини. Образотворча діяльність має неоціненне значення для різнобічного розвитку особистості дитини. Особистісно-діяльнісний, ціннісний підхід у технології образотворчої діяльності дітей 6 - 7 років виражається через тезу: «Образотворчість як специфічний вид діяльності має допомогти дитині увійти в соціум та бути успішною в ньому». Він ґрунтується на таких провідних положеннях:  • діяльність організується як поліхудожня на основі взаємодії та синтезу мистецтва для забезпечення ціннісного світосприйняття і самовираження;

  • діяльність є засобом розвитку всіх сфер особистості дитини;

– діяльність розглядається в сукупності всіх її структурних компонентів:

мотиваційних, операційних, творчих і контрольно-оцінювальних;

– розвиток образотворчої діяльності зумовлений ознайомленням дітей із кращими

зразками національного і світового образотворчого мистецтва, творчістю митців;

– дитина є суб’єктом діяльності, автором і власником її продукту;

– педагог є організатором і супроводжувачем діяльності дитини в ній, виступає як

співучасник творчого процесу, надихає дітей на творчість, створює проблемно-пошукові

ситуації вибору, навчає дітей робити свій вибір та відповідати за нього;

– індивідуальний підхід в образотворчості полягає у визнанні за дитиною права на

вибір способу пізнання світу (логічно-мисленнєвий, художньо-естетичний), зображення його таким, який вона його бачить і відчуває, у врахуванні індивідуальних особливостей

характеру, темпераменту, психічних процесів, здібностей

Головною метою національної освіти є –створення сприятливих умов для повноцінного та гармонійного розвитку особистості школяра.Мета гуртка – через образотворче мистецтво, свої знання, життєвий досвід ознайомити учнів з прекрасними шедеврами світової та вітчизняної культури, формувати національну свідомість, почуття патріотизму засобами декоративно – ужиткового мистецтва свого регіону та всієї України.

. Програма гуртка «Умілі рученята » розрахована на дітей 6 - 7років.

Роботу в гуртку планую так, щоб вона не дублювала програмний матеріал з праці та образотворчого мистецтва, а щоб позакласні заняття розширювали і заглиблювали відомості про роботу з папером і картоном, пластиліном, а також про роботу з іншими матеріалами, удосконалювали навики і уміння, що набуваються дітьми на уроках. Роботу гуртка організовую з урахуванням досвіду дітей і їх вікових особливостей. З дітьми, що не мають навиків роботи з папером, та іншими матеріалами починатиму з простіших виробів.

У дитни 6 – 7 років дрібні м'язи розвиваються повільніше. Діти цього віку добре ходять і бігають, але ще недосконало координують здійснювані дрібними м'язами рухи. Першокласникові важко писати в межах рядка, спрямовувати роботу руки, не роблячи зайвих рухів, які швидко викликають втому. В 1-му класі на заняттях гуртка слід проводити фізкультхвилинки, які розслабляють дрібні м'язи пальців і кисті, а також дидактичні ігри на розвиток уяви, уваги та розвиток мовлення.

Протягом молодшого шкільного віку діти набувають здатності розподіляти навантаження на різні групи м'язів. Їхні рухи стають координованішими, точнішими, удосконалюється техніка письма. Заняття з образотворчого мистецтва, та заняття гуртка допомагають вирішувати цю задачу.

Програма 1 року навчання є автономною, бо вона дає первісні знання дітям , які щойно прийшли до школи, укладена вчителем вищої категорії, вчителем-методистом ЗНВК№68 м Запоріжжя Скобєєвою Є.М..


.


1. Організаційне заняття

(1 год.)
1. 1 Організаційне заняття

Знайомство.

2. Малювання (10 годин)

2.1 Казка про краски

2.2Схема перетворення кольорів
2.3 Теплі та холодні кольори

2.4 Біле та чорне

2.5 Живопис. Що таке живопис?

2.6 Жанри
2.7 Пейзаж, види пейзажу.

2.8 Натюрморт. Що таке натюрморт?

Як малювати натюрморт?

2.9 Портрет

2.10 Анімація Як малювати тварин?


3 Декоративно-прикладне мистецтво

(2години)

3.1 Петриківський розпис


3.2 Опішнянський розпис

4. Робота з папером

(11 годин)
4.1 Чарівний папір

4.2 Чарівний папір
4.3 Чарівний папір


4.4 Фігурне плетіння

4.5Динамічні іграшки

4.6 Аплікація. Види аплікації.    1. Аплікація.


    1. Худ. конструювання    1. Худ. конструювання


    1. Робота з картоном, готовими формами


5 Нетрадиційне образотворче мистецтво

(5 год.)

5.1 Малювання ватною палочкою


5.2Аплікація з пожмаканого паперу

5.3Друк харчовою плівкою


5.4Малювання свічкою та акварельними фарбами
5.5 Малюнок картини за допомогою чайної заварки, круп, макаронів.

6. Ліплення

(7 год)

6.1 Ліплення з пластиліну або тіста
6.2 Ліплення з пластиліну або тіста

6.3 Ліплення з пластиліну або тіста
6.4 Ліплення з пластиліну або тіста
6.5 Ліплення з пластиліну або тіста
6.6 Ліплення з пластиліну або тіста


7 Виставка« Як стати справжнім художником»

Ознайомлення з правилами поведінки під час роботи. Ознайомлення з програмою гуртка.

Вхідний інструктаж з техніки безпеки.
Практична робота: ігри для знайомства « Мольберт Тюбика»(загадки)

3 основні кольори

Практична робота. Казка В. Сутєєв «Петух и краски»
Практична робота. «Веселка»
Практична робота. «Тепло - холодно»

Практична робота. Малювання за казкою В. Суттєва « Три котенка»
Практична робота.Зайомство з різними фарбами.
Практична робота за бажанням
Практична робота : Малювання пейзажу
Практична робота Пластилінова мозаїка.

Практична робота: «Портрет казкового героя»
Практична робота: Малювання тварин та птахів

Практична робота : Елементи Петриківського розпису. Ілюстрація до балету «Лебедине озеро»
Практична робота: Елементи опішнянського розпису.

Розпис півника – свищика.
Практична робота: Ознайомлення з правилами поведінки під час роботи з колючими та ріжучими інструментами.

Засоби з’єднання паперу
Практична робота: Віконце зі ставнями
Практична робота: «Чарівний букет у вазі»

Практична робота: «Килимок»

Практична робота: «Клоун», «Зайка»

Практична робота: « Квітучий кактус» обриванням
Практична робота: «Рибка», мозаїка

Практична робота: «Ягідка»

Практична робота: «Фігурка людини»

Практична робота: Поробки з коробок з-під чаю, кофе…


Практична робота: «Береза в осінньому, (зимовому, весняному, літньому) вбранні»
Практична робота: « Гостинці для звірят»
Практична робота: «Акваріум з рибками»
Практична робота: «Космос»

Практична робота: Пейзаж

Практична робота: Їжачок
Практична робота: Божа корівка, Грибок
Практична робота: Лисичка та ведмідь
Практична робота: Курочка та півник
Практична робота: Малюємо казку пластиліном

Практична робота: Малюємо казку пластиліном
Для виставки кожен учень вибирає

роботу , яка, на думку автора, є кращою серед його виробів.
Програма взята з Інтернету


2 рік навчання

34 одини, 1 година на тиждень(учні 7-8 років, 2 клас )


1. Організаційне заняття

(2 години)

1.1.Організаційне заняття.

Знайомство.

1.2.Організаційне заняття


2. Малювання (6 годин)
2.1.Композиція малюнка, передній

план,задній план, фон

2.2. «Спогади про літо». Малювання

натюрморту олівцем.


2.3. Тепла та холодна кольорові

гами


2.4. «Осінь – чарівниця золоте несе

вбрання».

Малювання кольоровими олівцями

осіннього листя
2.5. Створення композиції «Осінні

подарунки рідної землі»

Малювання кольоровими олівцями


2.6. Композиція «Вербові коси»

3. Робота з природним матеріалом

(6 годин)

3.1. Флористика. Рослини рідного

краю
3.2. «Зайчик – стрибунець»

Предметна аплікація з листя
3.3. Властивості висушеного листя

та квітів фрагментів.

3.4. Сюжетна аплікація «Лісове

озеро»

3.5;3.6. Аплікація «Лісові звірятка»


4. Робота з папером (8 годин)
4.1. види паперу. Використання

паперу


4.2. Аплікація «Квіти у вазі»

4.3. Сюжетна аплікація «Зима-

чарівниця»

4.4. Листівки


4.5. Листівка для дівчинки

«З Днем народження!»

4.6. Листівка для хлопчика

«З Днем народження!»

4.7. Аплікація «Морська подорож»


4.8. Сюжетна аплікація

«Жили-були …»

5. Ліплення (пластилін)

(10 годин)
5.1. Пластичні властивості

пластиліна


5.2. Панно «Яблука»

5.3. Панно «Веселий клоун»


5.4. Рельєф
5.5. Рельєф «Квіти»

5.6. Рельєф «Казкова хатинка»

5.7. «Моя улюблена іграшка»


5.8. «Посуд для ляльки»


5.9. «Годинник»

5.10. «Вінок України»
6. Підсумкове заняття (2 години)

6.1; 6.2. Виставка робіт учасників

гуртка
Практична робота: ігри для знайомства.

Вхідний інструктаж з техніки безпеки.

Ознайомлення з правилами поведінки під час роботи. Ознайомлення з програмою гуртка.


Ознайомлення з поняттями «композиція малюнка», «передній план», «задній план», «фон».

Вправляння у створенні композиції

натюрморта, виборі фону.
Практична робота: створення

композиції «Спогади про літо»

(малювання олівцем)

Ознайомлення з технікою роботи

кольоровими олівцями, способами

передачі об’єму, тіні, з поняттями

«тепла» та «холодна» кольорові гами

Практична робота: малювання

осіннього листя (предметні малюнки кольоровими олівцями)

Практична робота: самостійне

виконання композиції з використанням знань, набутих на попередніх заняттях

Практична робота: малювання

одночасно двома олівцями. Створення ефекту мозаїки


Ознайомлення з поняттям

«флористика», способами засушування листя та квітів. Різноманітність рослинного світу Запоріжжя Інструменти для роботи з природними інструментами
Практична робота: створення

предметної аплікації з листя верби,

осики, тополі.


Ознайомлення з властивостями

висушеного листя, особливостями

роботи з ним під час створення

сюжетних аплікацій. Вправляння у

створення окремих фрагментів сюжетної аплікації.

Ознайомити учнів з різними видами паперу та їх ластивостями. Дати поняття про області використання паперу залежно від видових властивостей паперу.
Вчити виготовляти деталі аплікації без використання ножиць (обриванням)

Практична робота: створення аплікації способом обривання
Практична робота: створення сюжетної аплікації способом обривання


Ознайомити учнів з видами листівок, історією виникнення листівок. Поняття про витинанку як вид народної творчості. Вправляти учнів у виготовленні окремих фрагментів листівки способом витинанки.

Практична робота: виготовлення

листівки для дівчинки з використанням техніки витинанки
Практична робота: виготовлення

листівки для хлопчика (сюжетна

аплікація)
Практична робота: створення сюжетної аплікації в техніці силуета

Практична робота: створення аплікації по сюжету улюбленої казки (сюжет і техніка виконання аплікації за вибором дитини)
Ознайомлення зі способами

використання пластиліну для

виготовлення саморобок.

Удосконалення техніки роботи з

пластиліном

Практична робота: створення панно викладанням маленьких різнокольорових пластилінових кульок


Практична робота: (робота в парі)

створення панно викладанням

пластилінових кульок
Ознайомлення з поняттям «рельєф».

Використання рельєфів для оздоблення предметів побуту, приміщень.

Інструменти, необхідні для створення рельєфу з пластиліну.
Практична робота: створення рельєфу , використовуючи пластилін різних кольорів

Практична робота: створення рельєфу ,використовуючи пластилін одного кольору

Практична робота: ліплення іграшок з натури або за власним задумом (за вибором дітей)
Практична робота: ліплення

іграшкового посуду, оздоблення посуду орнаментом
Практична робота: виготовлення з

пластиліну наручних або настінних

годинників з використанням різних технік роботи з пластиліном
Практична робота: колективна робота.

Створення панно в техніці «рельєф»

Для виставки кожен учень вибирає

роботу , яка, на думку автора, є кращою серед його виробів.


3 рік навчання

34 години, 1 година на тиждень
1. Організаційне заняття

(2 години)

1.1.Організаційне заняття

1.2. «Моє літо»

Малюнок за власним задумом2. Малювання (6 годин)
2.1. Акварельні фарби. Техніка

малювання акварельними фарбами

2.2. «Морські горизонти»

Акварель

2.3. Основні кольори. Змішування

кольорів

2.4. «За містом». Пейзаж. Акварель

2.5. «Парк восени». Акварель


2.6. «Моє місто. Шкільний сад»

Пейзаж. Акварель

3. Робота з природним матеріалом

(6 годин)
3.1. Флористика. Рослинний світ

рідного краю. Насіння

3.2. Рамка для фотографій

3.3.Пухнасті матеріали. Рослинний та тваринний пух


3.4. «Веселе зайченя»

Аплікація з природного матеріалу


3.5. «Чудові квіти». Панно.

Аплікація з пір’я


3.6. «Прикраси»

4. Робота з паперу (8 годин)
4.1. Волокниста будова паперу

4.2. Об’ємна аплікація «Квіти для

мами»

4.3. «Пори року». Панно.


4.4. Виготовлення книг.

Переплетення

4.5. «Альбом для фотографій»

4.6. «Сувенір для друга»


4.7. «Сувенір для подруги»


4.8. Панно «Лісове озеро»
5. Ліплення (солоне тісто)

(10 годин)
5.1. Тісто – пластичний матеріалдля

ліплення
5.2. «Листочок з «сонечком»

5.3. «Грибочки»

5.4. «Їжачок»

5.5. «Лісова історія»

Сюжетна композиція

5.6. «Кільце з птахами»

5.7. «Намисто»

5.8. «Песик»

5.9. «Весела прогулянка»

5.10. «Сувенір»
6. Підсумкове заняття (2 години)

6.1. Підсумкове заняття

6.2.Виставка робіт учасників гуртка


Вхідний інструктаж з техніки безпеки.

Ознайомлення з правилами поведінки

під час роботи. Ознайомлення з

програмою гуртка.

Практична робота: малювання за

власним задумом у вільно обраній

техніці виконання
Ознайомлення з технікою роботи

акварельними фарбами. Правильний

вибір пензлика, паперу для роботи.

Вправляння у нанесенні фону

Практична робота: створення

композиції в техніці «по сирому»


Ознайомлення з поняттями «основні

кольори», «похідні кольори».

Вправляння у змішування основних

кольорів для отримання похідного

кольору потрібного відтінку

Практична робота: малювання пейзажу акварельними фарбами. Передача перспективи за допомогою відтінків кольору


Практична робота: створення

сюжетного малюнку, робота

акварельними фарбами «по сухому».

Передача відтінків осіннього листя

змішуванням кольорів

Практична робота: малювання пейзажу з натури (техніка малювання за вибором учнів)

Способи приготування насіння для

роботи. Інструменти та матеріали для

виготовлення аплікацій з насіння.

Вправляння у створенні фрагментів

орнаментів з насіння кавуна
Практична робота: оздоблення рамки

для фотографій насінням з кавуна


Ознайомлення з видами пухнастих

матеріалів: рослинним пухом

(кульбабки, ковила, тополі) та

тваринним пухом (хутро, пір’я). техніка

використання пухнастих матеріалів.

Створення предметних аплікацій

Практична робота: виготовлення

сюжетної аплікації з використанням

рослинного пуха та хутра тварин

Практична робота: виготовлення панно з пір’я різного кольору


Практична робота: виготовлення

прикрас з природних матеріалів.

Браслет з насіння огірка, заколка для

волосся, оздоблена орнаментом з

насіння яблук
Ознайомлення учнів з волокнистою

будовою паперу. Врахування

особливостей паперу при виготовленні

виробів. Вправляння у визначенні

основного напрямку волокон паперу

Практична робота: виготовлення

аплікації з паперу з використанням

об’ємних елементів


Практична робота: робота в групах (4

групи), кожна група виготовляє одну

частину панно «Пори року». На

завершення роботи чотири частини

об’єднуються в одну
Ознайомити учнів з технологією

переплетення книг. Ремонт книг.

Вправляння у виготовленні картонних кришок для альбому

Практична робота: виготовлення

альбому для збереження фото,

малюнків та аплікацій. Робота з

картоном та папером

Практична робота: виготовлення

сувеніру з паперу та картону для

хлопчика
Практична робота: виготовлення

сувеніру з паперу та картону для

дівчинки

Практична робота: робота починається з виготовлення рамки, частина елементів – об’ємна. Кольорову гаму учні обирають самостійно.

Ознайомити учнів пластичним

матеріалом для ліплення – солоним

тістом. Ліплення з солоного тіста –

один із видів народного мистецтва.

Рецепт солоного тіста. Інструменти для

роботи. Обробка виробів з солоного

тіста.


Вправляння у виготовлення простих

виробів з солоного тіста

Практична робота: із солоного тіста

виготовляються кленовий листок та

божі корівки різного розміру, деталі

склеюються водою, висушуються

протягом декількох днів

Практична робота: виготовлення

прикрас із солоного тіста для

декоративних композицій.

Розмальовування виробу «Листочок з

«сонечком»

Практична робота: виготовлення їжачка з солоного тіста

Розмальовування грибочків

Практична робота: розмальовування

їжачка, виготовлення композиції з

елементів, виготовлених на попередніх заняттях (грибочки, їжачок)

Практична робота: виготовлення

декоративного елемента для

прикрашання кімнати


Практична робота: виготовлення

прикрас для дівчат

Практична робота: закінчення роботи

над прикрасами (розмальовування)

Практична робота: розмальовування

песика, виготовленого на попередньому

занятті. Створення панно

Практична робота: виготовлення

сувенірів з солоного тіста (брелок)

Діти самостійно вибирають роботи для

виставки__
4 рік навчання

34 години, 1 година на тиждень


1. Організаційне заняття

(2 години)

1.1. Організаційне заняття


1.2. «Одного разу влітку…»

2. Малювання (6 годин)

2.1. Малювання птахів

2.2. «Пташка»

Малюнок по пам’яті


2.3. «Лісовий санітар»

Малювання з натури

2.4. Малювання тварин

2.5. «Киця-витівниця»

Малюнок з натури


2.6. «Брати наші меші»Вхідний інструктаж з техніки безпеки.

Ознайомлення з правилами поведінки

під час роботи. Ознайомлення з

програмою гуртка

Практична робота: малювання у вільно обраній техніці

Ознайомлення з роботами художників- анімалістів. Птахи рідного краю.
Техніка малювання птахів та тварин.

Спостереження за тваринами та

птахами.
Вправляння у силуетному малюванні птахів та тварин

Практична робота: малювання пташки по пам’яті. Робота починається з загального розташування окремих

частин моделі. Деталі вимальовуються

поступово.


Практична робота: малювання дятла з натури. Композиція малюнка, детальнее зображення голови, тулуба, крил, хвоста, лапок. Визначення більш темних та світлих тонів малюнка.

Малювання в кольорі від світлого до темного. Починається малювання «по сирому», закінчується «по сухому».

Перегляд малюнків тварин, створених художниками - анімалістами. Тварини Запоріжжя. Спостереження за поведінкою тварин. Вправляння у створенні малюнків тварин, окремих фрагментів

майбутнього малюнка

Практична робота: малювання

домашньої кішки з натури. Акварель

Практична робота: створення

композиції за власним вибором

(анімалістка). Техніка виконання

малюнка – за вибором дітей


3. Робота з природним матеріалом

(6 годин)
3.1. Соломка. Технологія роботи з

соломкою


3.2. «Українські візерунки»

Декоративне панно з соломки


3.3. «Струнка тополя»

Сюжетна аплікація з соломки

3.4. Плетення з соломки

3.5. «Лялька»

Іграшка з соломки


3.6. «Солом’яний бичок»

Сюжетна композиція з соломки4. Робота з папером

(8 годин)

4.1. Оригамі


4.2. «Квітуча галявина»

Аплікація

4.3. Створення композиції за власним задумом

4.4. Базова форма: птах. Створення фігури птаха


4.5. «Журавлики»

4.6. «Квіти для мами»

Композиція з об’ємних форм
4.7. Композиція за власним задумом

4.8. Виставка робіт5. Ліплення (солоне тісто)

(10 годин)

5.1. Фігурки людей. Тісто – картини

5.2. Ліплення фігурки баби

5.3. Фігурка діда


5.4. «Жили-були дід та баба …»

Сюжетна композиція

5.5. «Франт»

5.6. «Панночка»


5.7. «Прогулянка»

Сюжетна композиція

5.8. Виготовлення фігурок котів

5.9. «Коти на даху»

Сюжетна композиція

5.10. Виставка робіт з солоного тіста6. Підсумкове заняття (2 години)

6.1; 6.2. Виставка робіт учасників

гуртка

Ознайомлення з технікою роботи з

соломкою. Інструменти та матеріали,

необхідні для роботи, техніка безпеки.

Вироби з соломки – один із видів

народної творчості. Вправляння у

створенні окремих фрагментів

орнамента з соломки


Практична робота: виготовлення

декоративного панно з соломки.

Орнамент для прикрашення тарілі

Практична робота: створення сюжетної аплікації соломки. Сюжет може змінюватися за бажанням дітей

Ознайомлення з технікою плетення з соломки. Плетежок – двокінцівка, три кінцівка. Зшивання плетежків.

Вправляння у створенні плетених

іграшок

Практична робота: створення іграшки з соломки в техніці плетення


Практична робота: виготовлення

іграшки, створення композиції по

сюжету казки «Солом’яний бичок»

Виникнення і розвиток орігамі.

Інструменти та матеріали, необхідні для роботи. Основні прийоми складання, базові форми. Вправляння у створенні

простих фігур

Практична робота: базова форма – повітряний змій, фігура – квітка,

створення аплікації з квітів

Практична робота: базова форма двері.

Фігури: човен, автомобіль. Складання

композиції за власним задумом

Ознайомлення з базовою формою птах.

Ознайомлення з технологією фігури японський журавлик, голуб.

Моделювання та створення своїх фігур на основі базової форми птах

Практична робота: створення сюжетної композиції на основі базової форми птах

Практична робота: базова форма жабка,

фігури: ірис, дзвіночок. Об’ємні квіти,

правила складання квіткових

композицій
Практична робота: самостійний вибір теми та техніки виконання композиції

Практична робота: кожен учасник

презентує свою роботу (історія

створення, техніка виконання)


Ознайомлення з технологією ліплення фігурок людей. Способи створення окремих деталей (долоньки, ніс, волосся та інше). Технологія створення тісто – картини
Практична робота: створення фігурки баби, прикрашання одягу, глазурування

Практична робота: завершення роботи над фігуркою баби, створення фігурки діда


Практична робота: завершення роботи на фігуркою діда. Створення сюжетної

композиції з використанням фігурок діда та баби


Практична робота: створення фігурки франта, передача рухів персонажа.

Ліплення фігурки песика

Практична робота: завершення роботи над фігуркою франта.

Ліплення фігурки панночки

Практична робота: завершення роботи над фігуркою панночки. Створення сюжетної композиції з використанням фігурок, підготовлених на попередніх

заняттях
Практична робота: виготовлення

фігурок котів. Підготовча робота до створення композиції «Коти на даху»

Практична робота: завершення роботи над фігурками котів. Створення тісто- картини

Відбір найкращих робіт для підсумкової Виставки

Мета виставки: підсумок роботи, що

проводилася протягом трьох років.

Презентація гуртка «Крок за кроком».

На виставку запрошуються учні школи,

вчителі, батьки.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка