Законами України «Про освіту»,"Про дошкільну освіту", «Про внесення змін до законодавчих актів з питань середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.49 Mb.
  1   2   3
Аналіз результатів методичної роботи та підвищення фахового рівня педагогів в КДНЗ № 255 за 2012 – 2013 н.р.

Керуючись Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Законами України «Про освіту»,“Про дошкільну освіту”, «Про внесення змін до законодавчих актів з питань середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону дитинства», Указом Президента України від 20.03.2008 р. №224 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», Державною цільовою програмою розвитку дошкільної освіти до 2017 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. № 629, наказом Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009 р. №41 «Про впровадження державної Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», наказом Монмолодьспорту України від 22.05.2012 року № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», листом МОНмолодьспорту України від 21.05.2012 року №1/9-388 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році», Положенням “Про методичну роботу з педагогічними кадрами в закладах освіти”, “Програмою управління розвитком дошкільної освіти та виховання в Кривому Розі на 1992-2012 р. р.”, наказом управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 22.08.2012р.№ 367 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів міста у 2012-2013 навчальному році», наказом відділу освіти виконкому Інгулецької районної у місті ради від 22.08.2012 року №250 «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів міста у 2012-2013 навчальному році», наказу завідувача КДНЗ №255 від 31.08.2012 р. « Про організацію методичної роботи та підвищення професійної майстерності педагогічних працівників КДНЗ № 255 у 2012 – 2013 н.р.», враховуючи рекомендації Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти по роботі над науково-методичним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», рекомендації управління освіти та науки Криворізького міськвиконкому, Інноваційно-методичного центру, районної творчої групи, у відповідності до аналізу результатів методичної роботи за минулий рік , плану роботи дошкільного навчального закладу на 2012-2013 навчальний рік, на основі вивчення та аналізу проведення методичних заходів та роботи з дітьми і батьками було зроблено аналіз ефективності цих заходів, ефективність якої визначається:

- рівнем інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу, спрямованого

на підвищення професійної майстерності педагогів;

- усвідомлення сутності окремих завдань роботи пед.колективу та шляхів їх реалізації;

- розвиток творчого потенціалу педагогів;

- зростання якості дошкільної освіти і виховання дітей.

Пріоритетними напрямками роботи в КДНЗ №255 у 2012 – 2013н.р. були:- упровадження нової редакції Базового компоненту – Державного стандарту дошкільної освіти та варіативного програмово-методичного забезпечення (чинні комплексні та парціальні програми);

- розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вихователя, спрямованої на розвиток творчого потенціалу особистості, масове запровадження новітніх педагогічних технологій, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності;- підвищення якості дошкільної освіти через створення комплексного методичного забезпечення освітнього процесу ДНЗ з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ);

- популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей п’ятирічного віку через різні форми її здобуття;

- зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів;

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей , індивідуальних психічних і фізичних особливостей;

- урізноманітнення форм навчально-виховного впливу шляхом організації індивідуальних занять, проведення гурткової (секційної, студійної) роботи з дітьми;

- удосконалення механізмів моніторингу освітнього процесу;

- вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду місцевого, обласного,всеукраїнського рівнів;

- збереження та зміцнення здоров'я дітей з раннього дитинства; забезпечення збалансованого харчування, медичного обслуговування дітей різних вікових категорій відповідно до потреб розвитку, оснащення освітнього процесу необхідним фізкультурним, ігровим інвентарем та обладнанням; використання у практичній роботі дошкільних закладів сучасних засобів оздоровлення, фізичного розвитку та виховання; обладнання медичних кабінетів, фізкультурних, ігрових майданчиків, залів, спортивних комплексів, тренажерів для групових кімнат тощо; впровадження у педагогічний процес новітніх методик профілактики дитячих захворювань, здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних технологій, соціально-оздоровчих проектів;

- сприяння доступності здобуття дошкільної освіти для дітей з особливими потребами (вадами психічно, фізичного розвитку), впровадження інклюзивної освіти у практику роботи груп загального розвитку;

- популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки у довкіллі, спеціальних знань з безпеки життєдіяльності серед дітей та батьківської громадськості;

- урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;

- забезпечення максимального використання виховного потенціалу педагогів і родини у вихованні особистості; підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей;

- заохочення батьків до участі у освітньому процесі на засадах рівності, партнерства та взаємоповаги;

- залучення батьків до створення належних умов для успішної життєдіяльності та

розвитку дітей у дошкільному закладі.

Педагогічний колектив КДНЗ №255 проводив в КДНЗ №255 планомірну роботу щодо

вирішення річних завдань:

- здійснення роботи по формуванню у дітей початків духовності засобами художнього

слова,

народознавства, творів мистецтва. • продовження роботи з формування у дітей позитивної мотивації до навчально-

пізнавальної діяльності та вибору майбутньої професії.

 • роботу з мовленнєвого розвитку дошкільників, як засобу розвитку креативності

мислення.

Взагалі методична робота відповідала вищезазначеним річним завданням , над якими працював педагогічний колектив у 2012 – 2013 навчальному році. Протягом 2012– 2013 навчального року річні завдання реалізувалися в різноманітних методичних заходах на базі дошкільного закладу. Питання про стан методичної роботи в ДНЗ систематично заслуховувалось на педрадах, оперативних та виробничих нарадах для працівників дошкільного закладу. Це дало можливість визначити наявний стан роботи, намітити усунення недоліків в роботі, покращити якість освітньо – виховної роботи. Адміністрація КДНЗ №255 залучала профспілковий комітет до співпраці по вдосконаленню внутрішньо - садової методичної роботи, що сприяло розвитку атмосфери творчого пошуку в колективі. Безпосередньо вирішення річних завдань пов'язане з підвищенням фахової майстерності педагогів, що забезпечувалось діяльністю методичної служби закладу через різні форми методичної роботи (масові, групові, індивідуальні), в яких приймали участь педагоги, доводилась інформація про результати наукових досліджень, перспективно-педагогічний досвід, теорію і практику дошкільного виховання, надавалась дієва допомога педагогам в удосконаленні професійної майстерності.

КДНЗ № 255 в 2012 – 2013 навчальному році діяла така структура організації методичної роботи:


 • Педрада;

 • Семінари;

 • Методичні оперативки;

 • ШПД;

 • Консультації;

 • Звіти;

 • Конкурси для педагогів;

 • Інтерактивні форми роботи з педагогами (диспути, круглі столи, тренінги,вікторини, педагогічні новини, проблемні бесіди, дайджести та ін..);

 • Самоосвіта;

 • Наставництво;

 • Атестація;

 • Курсова перепідготовка;

 • Робота творчих груп.

Було покладено в основу методичної роботи наступні нормативні документи:

- Закон України « Про освіту»;

- Закон України « Про дошкільну освіту»;

- Закон України « Про мови»;

- Закон України « Про охорону дитинства»;

- Національна доктрина розвитку освіти в Україні в XXІ столітті;

- Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти;

- Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності;

- Сімейний кодекс України;

- Національна програма «Діти України»;

- Регіональна програма «Діти Дніпропетровщини».

На протязі 2012 – 2013 навчального року в КДНЗ № 255 застосовувались колективні та індивідуальні форми методичної роботи; їх використання було доцільним та пов’язаним з вимогами сьогодення та вирішенням річних завдань. Застосування цих форм роботи дало змогу покращити освітньо – виховну роботу відповідно до рівня сучасних вимог дошкільної освіти та створити умови для подальшого особистого та фахового зростання педагогів. Планування і управління методичною роботою велося на належному рівні , здійснювалося на діагностичній основі з урахуванням рівня розвитку дітей, рівня знань і вмінь педагогів, а також на основі прагнення виправлення недоліків у роботі, які було виявлено в минулому навчальному році.

Важливим завданням методичної роботи було озброєння педагогів методикою реалізації вимог освітньо – виховного процесу в навчанні педагогів практичним навичкам, методиці творчого використання наочності, раціонального використання часу, впровадження в практику досягнень педагогічної та психологічної науки, інновацій, організації обміну досвідом педагогів.

Враховуючи актуальні питання, в КДНЗ №255 в 2012-2013 н.р. було проведено:№ з/п

Методичні заходи

Кількість запланованих /

проведених%

виконанняМетодичне навантаження %

1

Педагогічна рада

5/5

100

5,6

2

Семінар-практикум

3/3

100

3,4

3

Методичні ради

3/3

100

3,4

4

Медико-педагогічні наради

3/3

100

3,4

5

Виробничі наради

4/4

100

4,5

6

Засідання творчої групи по роботі над обласним проектом

3/3

100

3,4

7

Колективні перегляди

14/14

100

15.9

8

Консультації

18/18

100

20,4

9

Засідання з питань самоосвіти

4/4

100

4,5

10

Школа молодого вихователя

4/4

100

4,5

11

Засідання творчої групи по впровадженню інноваційної технології

3/3

100

3,4

12

Атестація пед.кадрів

6/6

100

6,8

13

Робота опорного ДНЗ

9/9

100

10,2

14

Перевірки:

 • фронтальні;

 • тематичні;

 • комплексні;

2/2

3/3


4/4

100

100


100

2,2

3,4


4,5

15

Всього:

88/88

100

100На достатньому рівні проводились заходи по підвищенню педагогічної майстерності та теоретичного рівня педагогів. Підвищення теоретичного рівня та фахової компетентності педагогівнадзвичайно важливий аспект, запорука успішного вирішення завдань освітньо-виховного процесу та ефективності проведення методичних заходів в ДНЗ. В 2012-2013 н.р.цьому питанню приділялась належна увага. Було організовано роботу із самоосвіти педагогів, на методичних оперативках педагоги звітували про результати самоосвіти, ділились набутими знаннями, обговорювали новинки методичної літератури, преси; підвищували професійний рівень шляхом відвідування МО та ШПД. На протязі 2012 – 2013 навчального року педагоги відвідували методоб'єднання різних спрямувань, приймали активну участь в підготовці та проведенні засідань МО. Педагоги КДНЗ №255 були активними учасниками методичних об'єднань, які проводились в Інгулецькому районі згідно до плану. Результати про відвідування МО педагогами заслуховувались на методичних нарадах, в журналах педагогів з підвищення фахового рівня. Вихователі презентували в травні 2013 року виставку напрацьованих дидактичних та ігрових матеріалів відповідно до тематики засідань методоб'єднань. На базі КДНЗ №255 було проведено 2 засідання МО: «Ігрова діяльність дошкільників» керівник МО: вихователь-методист ККДНЗ №141 Андріюц Л.О.; засідання МО відбулися в лютому та в травні 2013 року; засідання МО були насичені різноманітними формами роботи: доповідь: «Науково-теоретичні та сучасні дослідження гри», методичний потяг: «Методика проведення сюжетних та театралізованих ігор», вправи для дорослих: «Освітні орієнтири: «Концепція дошкільного виховання в Україні», «Рівний-рівному»,«Формування основ духовної особистості», консультпункт:«Робота з дошкільнятами та їх родинами з правової освіти», практичний показ: «Подорож на повітряній кулі», акція: «Поетична вітальня : «З великої літери Діти», міні-лекторій: «Формування уявлень про класифікацію дитячої гри», педагогічний потяг: «Від гри до розвитку мотиваційної сфери дошкільника, майбутнього громадянина», гра-вправа: «Сучасність і етнічна гра», консультпункт: «Соціальні джерела національної гри», практичний показ: «Чия ноша важча?» (за Лісневською А.О.), фотовернісаж: «Родинне дерево професій».Слухачі МО отримали домашнє завдання: розробити конспекти занять щодо розвитку креативної особистості дошкільника; виготовити методичну іграшку – ляльку – трансформера; включати в літньо-оздоровчі заходи виховні вправи та розваги правоохоронного напрямку та на морально-етичну тематику, залучати батьків до підготовки та проведення спільних заходів до Дня захисту дітей, календарних, народних, християнських свят. Пед.колектив виявив належний рівень активності, творчий підхід, виконавчу дисципліну при підготовці та проведенні засідань МО. Вихователь-методист Шульга Н.М. на протязі 2012-2013 н.р. вела МО «Ранній розвиток - основа повноцінного навчання та виховання найменших» для вихователів груп раннього віку ДНЗ Інгулецького району.

Також педагоги систематично підвищували свій теоретичний, фаховий рівень за допомогою самоосвіти, вивчали новинки методичної преси та літератури, обмінювались думками щодо доцільності їх використання в роботі під час проведення оперативних нарад, семінарів, пед. рад. Протягом року педагоги звітували про свою роботу в формі звітів. Протягом року в КДНЗ № 255 діяла ШПД по впровадженню досвіду вихователя-методиста Шульги Н.М. на тему: «Зміцнення та збереження здоров'я дітей шляхом пошуку ефективних методів, засобів, прийомів та інноваційних технологій». Це сприяло підвищенню фахової та теоретичної підготовленості педагогів.

Проведення відкритих показів занять, активних форм роботи з батьками та педагогами дало змогу педагогам ознайомитись з досвідом колег та покращити свої навички проведення цих форм роботи. Протягом року (кожного 1-го вівторка щомісяця) проводились методичні оперативки, на яких розглядались важливі аспекти освітньо-виховного процесу, заслуховувались звіти педагогів, здійснювались активні форми роботи з педагогами. Сприяли підвищенню фахового рівня педагогів і проведення консультацій для педагогів адміністрацією КДНЗ № 255, а також проведення педагогічних рад та семінарів.

В жовтні 2012 року було проведено семінар на тему: «Формування у дітей позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності та вибору майбутньої професії». (теоретичний).

В лютому 2013 року було проведено семінар на тему: «Формування у дітей початків духовності засобами художнього слова, народознавства, творів мистецтва».(семінар – практикум)

В квітні 2013 року було проведено семінар на тему: «Мовленнєвий розвиток дошкільників -засіб розвитку креативності мислення»(теоретичний)

А також було проведено педради :

в листопаді 2012 р. - «Формування у дітей позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності та вибору майбутньої професії»;

в січні 2013 р.- «Формування у дітей початків духовності засобами художнього слова, народознавства, творів мистецтва»;

в березні 2013 р - « Атестація педагогічних працівників»;

в травні 2013 р. - «Проведення підсумків роботи дошкільного закладу за 2012-2013 н.р.»

Тематика педрад відповідала інтересам педагогів річним завданням ДНЗ, вимогам сьогодення, а також була пов'язана з тематикою попередніх семінарів. На засіданнях педрад затверджувались плани роботи ДНЗ на новий навчальний рік та літньо – оздоровчий період, аналізувались результати контрольно – аналітичної діяльності, результати перевірок роботи педагогів. Педагоги КДНЗ №255 приймали активну участь в підготовці та проведенні семінарів та педрад; використання інтерактивних форм дало змогу створити атмосферу невимушеного діалогу, сприяло підвищенню фахової підготовленості педагогів.

Робота опорного дошкільного закладу щодо 100-% охопленню дошкільною освітою старших дошкільників , керівником якого є завідувач КДНЗ №255 Бєлогрудова Л.В., позитивно вплинула на професійний рівень педагогів та підвищило педагогічну обізнаність батьків. Творча група, в яку входили завідувач Бєлогрудова Л.В., вихователь-методист Шульга Н.М., вихователь Апостолова Г.М., вихователь Суяніна Т.П. протягом року продовжували вирішувати завдання здійснення соціально-педагогічного патронату, склали і втілювали заходи 100-відсоткове охоплення дітей дошкільного віку суспільною дошкільною освітою.

В 2012-2013 році діяла секція: «Поради початківцям» (по наставництву за молодими педагогами); відбулося 4 засідання цієї секції; на засіданнях досвідчені педагоги не лише ділились теоретичними знаннями, а й практичними навичками під час показу занять чи режимних моментів. Наставники допомагали педагогам адаптуватись до ДНЗ, створювати умови для подальшого особистісного становлення та фахового зростання. Робота з молодими педагогами проводилась за планом роботи секції: «Поради початківцям», куточок: «Перші кроки до майстерності» постійно поповнювався інформаційно-методичними матеріалами та звітно-контрольною документацією. З метою підвищення фахової майстерності вихователів та якості освітнього процесу , були призначені наставники для молодих вихователів:

- вихователя Сезоненко Н.В.- для вихователя Янович Н.О.,

- вихователя Сєрєнкову Г.В.- для вихователя Буднік Ю.О.

Також молоді педагоги відвідували районну «Школу молодого вихователя» , керує якою вихователь-методист КДНЗ №255 Волчак Т.Я. та отримали змістовні знання з питань планування освітньо-виховної роботи, формування духовності та креативного розвитку дошкільників. В кінці року наставники написали характеристики на своїх стажерів; результати діагностування середнього рівня оволодіння методами професійної майстерності та фахових здібностей молодих спеціалістів показали позитивну динаміку (у порівнянні з початком навчального року). Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що робота з даного питання ведеться в КДНЗ № 255 на належному рівні. Однак є ще й недоліки:


 • необхідно покращувати навички молодих педагогів по роботі з літературою (не всі володіють вмінням самостійно аналізувати, узагальнювати прочитане );

 • молоді педагоги працюють не за фахом (тому їм запропоновано вступати на заочне відділення педагогічного університету для отримання дошкільної освіти та посилено вивчати методики дошкільного виховання, новинки методичної преси).

На належному рівні пройшли заходи по атестації педагогів КДНЗ №255. На протязі року Дряп Л.В., що атестувалась, провела ряд цікавих відкритих показів занять з дітьми, приймала активну участь в проведенні методичних заходів дошкільного закладу та району. В березні 2013 року відбувся творчий звіт педагога, що атестувався, вихователь Дряп Л.В. гідно показала свій теоретичний та фаховий рівень. Згідно плану атестувався 1 педагог.

За результатами атестації :

1 – присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»;

Курсову перепідготовку при ДОІППО в 2012-2013н.р. пройшли 6 педагогів; це значно підвищило рівень їх теоретичної підготовки. В травні 2013 року в КДНЗ № 255 була організована виставка напрацювань педагогів : «Методична валіза» - на ній було представлено розробки конспектів занять, свят, ігри та дидактичні посібники, альбоми.

Протягом 2012- 2013 навчального року діяли творчі групи:

- по вивченню обласної проблеми: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості»

- по впровадженню Базової програми «Я у світі» та програми «Впевнений старт»;

- по впровадженню інноваційної технології - психолого- педагогічного проектування ;

- по виявленню, вивченню, узагальненню, поширенню та впровадженню ППД.

Діяльність творчих груп дала змогу спрямувати, проаналізувати, узагальнити роботу з цих напрямків та виробити рекомендації для педагогів. Це також сприяло фаховому зростанню педагогів. На засіданнях методичної ради в КДНЗ №255 розглядались важливі аспекти освітньо-виховної роботи та здійснювалась експертна оцінка ефективності методичної роботи, визначався зміст, форми і методи підвищення кваліфікації педагогів.

Ефективно діяла ініціативна група по виявленню, вивченню, узагальненню, поширенню та впровадженню ППД у складі: завідувача Бєлогрудова Л.В., вихователя-методиста Шульги Н.М., вихователя Апостолової Г.М., вихователя Любимкіної С.В. Творча група спрямувала роботу на виявлення новизни в педагогічних надбаннях , її актуальність та перспективність в подальшій роботі. Проведене анкетне опитування вихователів щодо визначення напрямків методичної допомоги та виявлення нестандартного мислення творчого педагога показало, що більшість членів пед..колективу готові до поширення та впровадження ППД. Було оформлено висновки для узагальнення досвіду роботи роботи вихователя Любимкіної С.В.«Формування у дітей знань про професії дорослих та мотивації до вибору майбутньої професії» в наступному навчальному році. Проведено роботу по узагальненню досвіду роботи вихователя Суяніної Т.П. «Формування духовності через етнопедагогіку та мовленнєвий розвиток дітей». В 2012-2013 н.р. було проведено роботу по впровадженню та популяризації , в якому вона узагальнила підсумки роботи МО: «Здоров'язберігаючі інноваційні технології як чинник гуманізації освіти», а також підсумки роботи педагогічного колективу КДНЗ № 255 над вирішенням річного завдання щодо зміцнення та збереження здоров'я дітей, формування в них основ здоров'я та навичок безпечної поведінки у довкіллі. На протязі року, з метою впровадження та популяризації досвіду Шульги Н.М. було проведено заходи:

- з дітьми: інтегроване заняття «Зростаємо дужими», інтелектуально-розважальна гра «Я залишився сам вдома», досліди валеологічного змісту, Розвага «Всім здоров'я побажати хочемо», Пізнавальна розвага «Новини від Нехворійка».

- з батьками: диспут «Принципи формування здорового способу життя», банк ідей «Формування свідомого ставлення до здоров'я дитини», Дієва консультація « Будьмо здорові».

- з педагогами: анкетування « Заради здоров'я дітей», педагогічні роздуми « Складові та передумови здоров'я дитини», Огляд-конкурс посібників, дид.ігор, розробок конспектів занять та інших форм роботи, Тренінг: « Здоров'я-найвища цінність», банк ідей«Хочеш бути здоровим-будь ним!».

Проведена робота дала позитивні результати зростання навчальних досягнень дітей КДНЗ № 255 та оволодінню педагогами методично-практичними знаннями і матеріалами впровадження ППД.

Результати моніторингу вивчення, узагальнення та поширення ППД педагогів КДНЗ № 255 подано в таблицях.Моніторинг навчальних досягнень дітей КДНЗ № 255 (гр. № 3,5,7,8,4,6) через впровадження досвіду роботи вихователя-методиста Шульги Н.М. на тему: «Зміцнення та збереження здоров'я дітей шляхом пошуку ефективних методів, засобів, прийомів та інноваційних технологій»

Критерії оцінювання

Початок року

Кінець року

Рівень ЗУН дітей з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності;

61 %

79 %

виховування дбайливого ставлення до свого здоров'я і до здоров'я оточуючих;

50 %

79 %

сформованість вміння на практиці використовувати набуті знання;

67 %

82%

сформованість у дітей свідомого ставлення до свого здоров'я;

58 %

92%

Рівень знань про складові здорового способу життя та їх зна­чення для здоров'я;

59 %

73%

Всього:

59 %

81 %

Моніторинг вивчення, узагальнення та поширення ППД педагогів КДНЗ №255

(у порівнянні між 2010 – 2011 , 2011 – 2012, 2012-2013 н.р.)

Рівень

педагогічного

досвіду

2010 – 2011 н.р.

2011 – 2012 н.р.

2012 – 2013 н.р.

Вивчення

узагаль-нення

впро – вадження

вивчення

Узагальнення

впро-вадження

Вивчення

Узагаль-нення

впро-вадження

Репродуктивний

-

1

-

1

-

1

-

-

-

Раціоналізаторський

1

-

1

-

1

-

1

1

1

Новаторський

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Моніторинг оволодінню педагогами методично-практичними знаннями і матеріалами впровадження ППД в КДНЗ №255


Критерії оцінювання

Початок року

Кінець року

Вивчення науково-методичного матеріалу з досвіду

62 %

90 %

Вивчення інформаційного матеріалу

65 %

83 %

Розробки конспектів за темою досвіду

56 %

87 %

Виготовлення практичного, дидактичного матеріалу за темою досвіду

45 %

77 %

Поповнення матеріалів роботи з батьками на дану тематику

49 %

76 %

Результати оволодіння ППД вихователями


61 %

89 %

Всього:

56,3 %

83,6 %

В 2012-2013 н.р.було продовжено роботу по впровадженню інноваційної технології – методу психолого-педагогічного проектування; для оптимального впровадження інноваційної технології було створено творчу групу по роботі над вирішенням поставленого завдання ; щокварталу проводились засідання творчої групи. У вересні, грудні та травні члени творчої групи здійснювали збір даних на діагностичній основі .Члени творчої групи на протязі року звітували про результати роботи на педрадах, оперативних та виробничих нарадах, спостерігали за роботою педагогів, що впроваджували інновацію.

Розуміючи важливість поставленого завдання , педагогічний колектив дошкільного закладу залучав батьків до участі у впровадженні інновації через: • розміщення інформації в куточках для батьків;

 • проведення бесід, консультацій, активних форм роботи з батьками;

 • залучення батьків до виготовлення дидактичних ігор;

 • створення розвиваючого середовища.

Здійснення моніторингу інноваційної діяльності методу психолого- педагогічного проектування дало змогу зробити висновок, що в кінці 2012-2013 навчального року значно зріс рівень ЗУН дітей та їх інтерес до проектної діяльності та рівень оволодіння методом психолого-педагогічного проектування.

Моніторинг навчальних досягнень дітей КДНЗ № 255 (гр. № 3,5,7,8) через впровадження інноваційної технології – методу психолого-педагогічного проектування

Критерії оцінювання

Початок року

Кінець року

Формування позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності.

61 %

89 %

Формування інтересу до пізнавальної діяльності.

70 %

89 %

Рівень допитливості .

67 %

92%

Прагнення до самостійного пошуку рішень освітньо- виховних завдань.

58 %

92%

Рівень ЗУН дітей.

79 %

93%

Формування стійкого інтересу до навчання.

64 %


90%


Всього :

66,5 %

90,8 %

Вихователь – методист Шульга Н.М. на протязі року проводила для педагогів консультації щодо впровадження методу проектування в практику роботи. Розуміючи, що впровадження нових педагогічних технологій в освітньо-виховний процес є запорукою оновлення змісту дошкільної освіти, педагоги розширювали свої знання про метод проектування ( за допомогою самоосвіти). В квітні 2013 року в дошкільному закладі відбувся конкурс проектів, на якому педагоги представили проекти, які впроваджували в практику роботи на протязі 2012-2013 навчального року. Педагогічний колектив розробив добірку конспектів психолого- педагогічних проектів. На протязі року творча група спостерігала за реалізацією принципів технології проектування , здійснювала контрольне вивчення ефективності впровадження програми (згідно анкет-спостереження, анкет-реєстрації, анкет-звітів). В травні 2013 року творча група підвела підсумки роботи по впровадженню інновацій та виробила рекомендації пед.колективу щодо подальшої роботи по впровадженню інновацій в КДНЗ №255 в 2013-2014 навчальному році.

Моніторинг впровадження інноваційної технології за результатами контролю становить: • вересень - I блок - 90 %, II блок - 90,7 %, разом - 90,4 %

 • грудень - I блок - 95 %, II блок -93 %, разом - 93,7%

 • травень - I блок -97 %, II блок - 95,6 %, разом - 96,1%

Діагностування визначення ознак до нового у педагогів КДНЗ № 255 за 2012-2013 н.р. також показало позитивну динаміку. За 2012-2013 н.р. значно покращились показники вмінь педагогів з таких критеріїв:

 • Постійно стежити за досягненнями у своїй сфері діяльності, намагається впровадити їх з урахуванням освітніх потреб населення та суспільства;

 • Постійно і наполегливо займатися самоосвітою;

 • Дотримуватися певних власних ідей, розвиває їх у процесі педогогічної діяльності;

 • Постійно аналізувати свою діяльність, залучає батьків вихованців, колег наукових консультантів;

 • Мати почуття перспективи, прогнозує свою діяльність.

Творча група відзначила, що в наступному 2013-2014 навчальному році пед.колективу необхідно обрати наступну інноваційну технологію для впровадження (оскільки впровадження методу психолого-педагогічного проектування завершено), спрямувати зусилля на створення розвиваючого середовища та покращення матеріально-технічного оснащення (з метою впровадження інновації в освітньо-виховний процес, необхідно зосередити максимум зусиль на включення педагогів до впровадження інновацій в новому навчальному році.

На достатньому рівні в 2012-2013 н.р. педагогічний колектив працював над реалізацією ІII етапу обласної науково-методичної проблеми: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». В КДНЗ № 255 постійно відбувається актуалізація наявних знань у педагогів дошкільного закладу щодо розуміння проблеми обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». У вересні 2012 року було створено творчу групу по роботі над вирішенням обласної науково-методичної проблеми в складі:завідувача Бєлогрудової Л.В., вихователя-методиста Шульги Н.М., вихователя – Сєрєнкової Г.В., практ.психолога Дряп Л.В.; було сплановано роботу творчої групи з метою підвищення творчої активності педагогів та створення моделі креативного освітнього простору в ДНЗ; головним завданням у 2012-2013 н.р. творча група вважала стимулювання творчого підходу педагогів до реалізації завдань обласної науково-методичної роботи. Творча група спрямувала пед..колектив на реалізацію заходів на виконання міської програми «Обдаровані діти-надія Криворіжжя» та здійснювала контроль за їх виконанням на протязі року. Розглядалось питання роботи над обласною науково-методичною проблемою на методичних оперативках, методичних та оперативних нарадах. Було проведено круглий стіл для педагогів та батьків на тему: «Розвиток креативності інноваційної особистості»; розглядались аспекти програми на батьківських зборах. Спрямування педагогічного колективу на пошук проекту, «поточних технологій» розв'язання проблеми здійснювалось на протязі року. Сприяло цьому практичне впровадження інноваційної педагогічної технології – методу проектування та Базової програми «Я у світі» (з метою розвитку креативності дітей дошкільного віку) та проведення конкурсу на кращий посібник на тему : «Креативний розвиток дітей», під час якого педагоги презентували власні наробки та бачення вирішення проблеми. Широко відбувається застосування сучасних продуктивних технологій навчання, побудованих на основі активних методів та інтерактивних технік організації навчально-виховного процесу. Педагогічний колектив впроваджує інноваційну педагогічну технологію – метод психолого-педагогічного проектування, постійно відбувається апробація та пошук нових, ефективних методів та інтерактивних технік організації навчально-виховного процесу. Постійно здійснюється відслідковування, як відбувається процес становлення креативності як базової якості особистості. Практичний психолог Дряп Л.В. проводить моніторинг рівня розвитку здібностей дітей того чи іншого характеру (на основі тестів Є.Торренса «Доповнення малюнків», «Запитай і здогадайся», С.Римм «Виявлення таланту»). Педагоги КДНЗ №255 розуміють, що становлення креативності засвідчує потребу та вміння дошкільника творчо ставитися до різних сторін життя, тому приділяють цьому питанню надзвичайно важливого значення. Вся методична та організаційно-педагогічна робота в КДНЗ № 255 сприяла розвитку творчості та креативності як педагогів, так ї їх вихованців. Забезпечити теоретичну та психологічну готовність педагогів до впровадження в практику нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій дало змогу проведення методичних заходів з питань роботи над проблемою:

 • Консультація:«Розвиток музичного сприймання дітей дошкільного віку як засіб формування творчої особистості»

 • Диспут: «Чи у всіх є здібності та обдарування?»

 • Методична мозаїка: «Обдарованість як норма розвитку особистості»

 • Педагогічні новини:«Креативний розвиток дошкільників : досвід, проблеми, перспективи розвитку»

 • Консультація: «Світ творчості довкола нас»

 • Тренінг: «Вихователь: педагог і актор»

 • Тренінг: «Всі ми маємо таланти»

Було виготовлено методичну добірку «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (методики дослідження креативності) зусиллями педагогічного колективу КДНЗ № 255. Креативність проявили педагоги і при створенні сайту КДНЗ № 255 на базі порталу «Класна оцінка», на якому, до речі,тепер розміщено багато інформації для батьків та педагогів з питань розвитку креативності та творчості у дітей. Педагоги КДНЗ № 255 на протязі року приймали участь в районних конкурсах ; також КДНЗ №255 було гідно представлено на Всеукраїнських конкурсах («Мій улюблений дитсадок», конкурс плакатів від журналу «Жирафа Рафа»: «Безпечна країна очима дітей»).

Враховуючи вищезазначене, з метою подальшої роботи по реалізації обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» , було вирішено спрямовувати зусилля педагогічного колективу на подальше створення умов щодо реалізації обласного науково-методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» , продовжити роботу з поповнення оснащення методичного кабінету та груп наочністю, дидактичними іграми, дитячою художньою літературою з питань розвитку художньо-мовленнєвої творчості у дітей дошкільного віку та створення належних умов для креативного розвитку дітей, вихователям всіх груп забезпечувати розвивальний характер предметно-мовленнєвого середовища через створення умов щодо організації життєвого простору в групових приміщеннях для забезпечення змістовного життя та різнобічного розвитку кожної дитини, запланувати довготривалі проекти забезпечення диференційованого підходу до здійснення креативного розвитку дошкільників у різних сферах життєдіяльності, розробити рекомендації щодо спеціальної психологічної допомоги та підтримки обдарованих дітей. Також важливого значення і в подальшому буде надаватись проведенню різноманітних форм роботи з педагогами для розкриття їх творчого потенціалу, адже лише творчий педагог може виховати творчу особистість вихованця. Проводиться аналіз діагностики педагогічних кадрів. На протязі року вихователь – методист Шульга Н.М. проводила анкетування,тестування та діагностику педагогів з метою визначення рівня готовності працювати за Базовою Програмою « Я у світі», «Впевнений старт» (зокрема,щодо здійснення креативного розвитку дошкільника). Проведення методичних заходів (консультацій, активних форм роботи,педрад та семінарів) дало змогу забезпечити теоретичну та психологічну готовність педагогів до впровадження в практику роботи нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій. На протязі року вихователь – методист Шульга Н.М. та завідувач Бєлогрудова Л.В. спрямовували зусилля педагогів на запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу , відповідно до здібностей та нахилів у вихованців, формування позитивної мотивації до навчання та самореалізації особистості, а також проводили моніторинг якості навчання,виховання та життєвої компетентності дітей з метою визначення рівня креативності, мотивації до навчально-пізнавальної діяльності ,що сприяло вирішенню завдань ІII етапу обласної науково-методичної проблеми: «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».На протязі року проведено комплексну діагностику рівня креативності та творчого потенціалу педагогів (на основі діагностичної програми – методики Вартега та А.Н.Луки). Проводилась постійна робота по вдосконаленню психологічної служби в КДНЗ № 255, що також сприяє подальшому вирішенню обласної науково-методичної програми. Встановлення рівня розвитку здібностей того чи іншого характеру, його якісно-кількісне оцінювання здійснюється на належному рівні. Проводиться моніторинг якості навчання , виховання та життєвої компетентності дітей з метою визначення рівня креативності, мотивації до навчально-пізнавальної діяльності.

Методичною службою КДНЗ №255, виходячи з основних завдань своєї роботи, були здійснені такі заходи:

- тематичні перевірки: «Розвиток мовлення та креативності мислення у дітей» (квітень 2013 р.), «Стан роботи з формування у дітей початків духовності засобами художнього слова, народознавства, творів мистецтва» (січень 2013 р.), «Стан роботи щодо формування позитивної мотивації до навчально-пізнавальної діяльності та вибору майбутньої професії у дітей дошкільного віку» (листопад 2012 р.).

- фронтальні перевірки: «Адаптація до умов ДНЗ» (жовтень 2012 р.), «Готовність дітей до навчання у школі» (квітень 2013 р.)

- медико-педагогічні наради(щокварталу);

- методичні наради (щокварталу);

- консультації: щомісяця (за планом та за потреби);

- колективні перегляди (щомісяця, за планом);

Виявлення здібностей та обдарованості дітей шляхом вивчення їх нахилів, уподобань, інтересів здійснюється постійно; активізації творчі здібності дітей сприяла роботу гуртків, проведення конкурсів, свят, розваг. В КДНЗ № 255 є в наявності всі законодавчі та нормативні документи, які регламентують процес упровадження реалізації варіативної складової оновленої редакції Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-методичним забезпеченням. Робота гуртків будується за авторськими перспективними планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого перспективного педагогічного досвіду, освітніх інновацій.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка