Законами України «Про освіту»,"Про дошкільну освіту", «Про внесення змін до законодавчих актів з питань середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3

Методична роботи з педагогами, які є керівниками гуртків, визначена у річному плані роботи дошкільного закладу та річному плані роботи і включає надання практичної допомоги в підготовці та проведенні освітнього процесу з дітьми, забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив, інформування про нормативні документи в галузі дошкільної освіти, систематичний аналіз освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей, професійної компетентності педагогів.В методичному кабінеті створено фонд нормативно-правових, інструктивно-методичних документів, методичної літератури, методичних рекомендацій, оформлено інформаційні папки щодо організації гурткової роботи.


Художньо-мовленнєва предметна та методична наповненість – на достатньому рівні. В усіх групах є різноманітні іграшки, тематичні книжки, ілюстративний матеріал, дидактичні ігри. Заслуговують на увагу різні види театрів, куточків інсценування, є в наявності різноманітні костюми для переодягання; використовується ТЗН( магнітофони, ноутбуки) для перегляду чи прослуховування дисків, касет з використанням відео -, фотомистецтва, анімації, , комп’ютерної графіки. Педагоги постійно поповнюють фонотеку, відеотеку . Практика показала, що особливо цікавими для дітей є використання під час освітньо-виховної роботи з дітьми навчально-розвиваючих дисків.

Організація художньо-мовленнєвої творчої діяльності дошкільнят в умовах КДНЗ № 255 здійснюється упродовж дня. Гурткова робота в КДНЗ № 255 "Світлячок" є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід'ємну частину освітнього процесу.

Найважливіше місце займає спеціально організована цілеспрямована робота з розвитку художньо-мовленнєвої творчої діяльності( свята, розваги, інтегровані заняття;діють гуртки, спрямовані на розвиток художньо-мовленнєвої творчості :«Ми - діти України» , «Маленькі дослідники», «Маленькі декламатори», «У світі професій»; систематично проводиться робота з СХД - педагоги при плануванні та проведенні СХД використовують всі її різновиди:мовленнєву, зображувальну, музичну, театралізовану); використовуються також нерегламентовані види художньо-мовленнєвої творчості – імпровізовані ігри, театралізації за задумом чи бажанням дітей, індивідуальна робота з дітьми. Особливого значення щодо розкриття здібностей та розвитку творчих здібностей дітей в своїй роботі надавали музичні керівники Назима О.Є., Соловова С.О., Новосьолова І.В. під час проведення свят, розваг, занять та індивідуальної роботи.

Раціонально здійснюється розподіл вільного часу, передбаченого для художньо-мовленнєвої творчості дитини впродовж дня.

Відбувається постійна взаємодія педагогічного колективу з батьківською громадою щодо надання дітям додаткових освітніх послуг дошкільної освіти. Важливою запорукою успіху у вирішенні завдань художньо-мовленнєвої творчості є спільна робота сім’ї та дошкільного закладу з розвитку художньо-мовленнєвої творчої діяльності дітей. Використовуються різноманітні форми роботи з сім’єю (бесіди, тренінги, анкетування, конкурси та ін..);створено постійно діючий консультпункт для батьків. На сайті дошкільного закладу педагоги постійно розміщують цікаву та корисну інформацію для батьків на дану тематику, а також фотоповідомлення , фотозвіти про проведені заходи роботи з розвитку художньо-мовленнєвої творчості, гурткову роботу в КДНЗ № 255. Завдяки зусиллям колективу та батьківської громади в ДНЗ створені належні умови для повноцінного та гармонійного розвитку вихованців, а саме: розвивальне середовище з врахуванням соціального, природного, предметно-ігрового, власного "Я" простору.    

Велику роль в методичній роботі дошкільного закладу мають педагоги вищої та І кваліфікаційної категорії , та ті, що мають пед.звання (Бєлогрудова Л.В., Шульга Н.М., Сєрєнкова Г.В, Дряп Л.В., Апостолова Г.М.), які приймають активну участь в роботі дошкільного закладу та району; щедро діляться досвідом роботи з колегами. Шульга Н.М. є керівником районного методоб'єднання для вихователів раннього віку та ШПД по впровадженню власного досвіду роботи . Завідувач Бєлогрудова Л.В. та вихователь – методист Шульга Н.М. створюють умови для розвитку творчого потенціалу педагогів, заохочують до проявів творчості.

Методичний кабінет є центром методичної роботи ДНЗ. Обладнаний згідно сучасних вимог, є велика кількість новинок методичної та періодичної преси, посібників, демонстраційно – роздаткового матеріалу, яким завжди можуть скористатись педагоги. Навчально-інформаційний простір в методичному кабінеті та в групах адаптований та оформлений згідно до вимог БКДО, Базової програми «Я у світі» і дає змогу креативно підходити до вирішення педагогічних проблем ДНЗ.

Систематично здійснювалась і перевірка стану планування освітньо – виховної роботи. За результатами перевірки та аналізу стану планування здійснювалось в системі, згідно встановлених вимог до планування. Слід зазначити, що в 2012-2013 н.р. педагогічний колектив КДНЗ № 255 продовжив роботу по впровадженню Базової програми « Я у світі» , але деякі педагоги ще відчували труднощів та питань щодо планування освітньо-виховної роботи. Вихователь-методист Шульга Н.М. провела консультативну роботу , підібрала методичні посібники на допомогу педагогам з вищезазначеного питання ; це значно полегшило педагогам процес оволодіння новими видами планування освітньо-виховної роботи. Однак педагоги не завжди включали до планів циклограми проведення ігрової діяльності та в перспективному плануванні роботи з батьками не завжди вказували дати проведення та прізвища осіб, відповідальних за проведення. Також недостатньо вихователі груп для дітей дошкільного віку приділяли плануванню індивідуальної роботи з дітьми, (що, як відомо, якнайкраще сприяє розвитку особистості, ЗУН кожного вихованця).

За 2012 – 2013 н.р. педагоги значно підвищили свій фаховий рівень, виявляли ініціативу, творчий підхід при плануванні та проведенні заходів по роботі з дітьми та батьками вихованців, докладали зусиль до усунення недоліків в роботі та незважаючи на те , що робота велась систематично і цілеспрямовано є ще і недоліки ( не всі педагоги досконало володіють ефективними методами та прийомами проведення занять та інших форм роботи з дітьми на засадах гуманізації та застосування інтерактивних методик ; не завжди на заняттях панує атмосфера невимушеного спілкування, не завжди педагоги використовують нові, нетрадиційні види занять, особливо це стосується молодих педагогів. Деякі вихователі займають авторитарну позицію або позицію спостерігача, не завжди дають дітям можливість висловити власну думку, проявити творчість і самостійність; не завжди враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей, трапляються що педагоги зважають лише на як діти виконали завдання, несистематично продумують індивідуально диференційовані завдання для дітей).

Здійснюється системний моніторинг за якістю освітньо-виховного процесу, засвоєнням дітьми базових програм. У відповідності до рішення педагогічної ради від 31.08.2012р. та наказу по КДНЗ № 255 №124 від 31.08.2012р. «Про методичну роботу в КДНЗ № 255 на 2012-2013 н.р.» було визначено , що в 2012-2013 навчальному році в КДНЗ № 255 всі групи будуть працювати за Базовою програмою « Я у світі», а старші групи №7,8 - і за програмою «Впевнений старт».

На початку вересня 2012 року було проведено нульові зрізи (обстеження, яке мало на меті виявити рівень знань дітей з різних розділів програми). В обстеженні брали участь всі групи КДНЗ № 255, дані обстежень було занесено до таблиць. В грудні 2012 року було проведено контрольні зрізи, в травні - підсумкові. Обстеження дітей здійснювалось вихователями, практичним психологом і вихователем - методистом. Дані обстежень фіксувались в спеціальних зошитах, таблицях. На протязі І та ІІ півріччя педагоги проводили з дітьми різні форми роботи (бесіди, читання художньої літератури, дидактичні та розвиваючі ігри, спостереження, розгляд тематичних альбомів, ілюстрацій, вправи на розвиток логічного мислення), в грудні та в травні були проведені ряд контрольних з занять з різних розділів програми з метою аналізу рівня засвоєних знань, умінь і навичок з основних видів діяльності. Результати контрольних зрізів по обстеженню рівня знань, умінь, та навичок. Було виділено чотири рівні :

- Високий;

- Достатній;

- Середній;

- Низький.

За проміжними зрізами знань та на основі контрольних занять в грудні, травні було зроблено порівняльний аналіз засвоєння Базової програми « Я у світі» , результати якого було занесено до таблиць, діаграм.

Зведені дані виконання програми «Впевнений старт» представлено в додатку №3.

Дітей старших груп (№ 7,8) вихователі та практичний психолог діагностували за методиками: « Шкільна зрілість» та методичним посібником « Психолого-педагогічна діагностика старшого дошкільника напередодні його вступу до школи», дані було занесено до узагальнюючих таблиць .Було проведено фронтальну перевірку старших груп з метою виявлення рівня готовності дітей до навчання у школі. Варто зазначити, що діти старших груп на достатньому рівні підготовлені до навчання у школі (згідно до підсумків діагностування за методичним посібником: « Психолого-педагогічна діагностика старшого дошкільника напередодні його вступу до школи», 27 % дітей гр. №7 мають високий рівень готовності до навчання у школі , 72 %- достатній рівень, 1 %- середній рівень; 34,6 % дітей гр..№8 мають високий рівень готовності до навчання у школі, 50 %- достатній рівень, 15,4 % - середній рівень.

Узагальнені дані діагностування по гр.№ 7,8 такі:

Високий рівень - 29,4%

Достатній рівень - 56,8%

Середній рівень - 13,8%

Низький рівень – 0

Результати обстеження рівня засвоєних дітьми базових програм обговорювались на оперативних нарадах (від 01.12.2012 р. та 03.01.2013р.).Вихователі прозвітували про свою роботу з дітьми по виконанню Базової програми на оперативних нарадах (від 03.01.2013р., 04.05.2013р. і на пед.раді (від 21.05.2013р.).

Великого значення у визначенні рівня виконання Базової програми мали моніторингові дослідження, зрізи знань дітей (на основі співбесід, тестувань, контрольних занять з дітьми, спостережень за дітьми, вивчення результатів образотворчої діяльності дітей). Враховувались також результати тематичних і фронтальних перевірок в ДНЗ. Здійснення аналізу проведеної роботи, дало змогу зробити висновок, що в 2012 - 2013 н.р. освітньо – виховний процес мав позитивну динаміку .

Ефективною є методична робота щодо впровадження програми «Впевнений старт», проведення методичних заходів в дошкільному закладі спрямоване на подальше фахове зростання педагогів та здійснення консультативно-роз'яснювальної роботи з батьками майбутніх першокласників. Впроваджується в практику роботи досягнення науки, нових педагогічних технологій , зокрема, програма «Впевнений старт».

Спеціальна підготовка педагогічних кадрів по впровадженню положень програми «Впевнений старт» здійснюється за допомогою самоосвіти педагогів, проведення консультацій, співбесід з вихователями старших груп, систематично здійснюється просвітницька робота з батьками щодо аспектів впровадження програми «Впевнений старт».

В КДНЗ № 255 створено консультативний пункт по роботі з батьками п'ятирічок, що також сприяє здійсненню роботи з підготовки дітей п'ятирічного віку до школи та створення належних умов для здобуття дітьми якісної дошкільної освіти. В 2012 році педагогічний колектив започаткував і нову форму здійснення консультативно-роз'яснювальної роботи з батьками майбутніх першокласників – розміщення інформації з питань підготовки дітей до школи на сайті дошкільного закладу.

В КДНЗ № 255 створене розвиваюче середовище в групах старшого дошкільного віку у відповідності до вимог БП «Я у світі» та програми «Впевнений старт», при його створенні педагоги керуються вимогами вищезазначених програм, віковими особливостями , інтересами вихованців, вимогами естетики, техніки безпеки та відповідності санітарно-гігієнічним вимогам.

Планування навчально-виховного процесу в групах старшого дошкільного віку здійснюється на належному рівні, у відповідності до рекомендацій МОН України по плануванню , віку дітей та програмових вимог. Перевірка планів освітньо-виховної роботи показала, що вихователі старших груп відповідально та систематично планують різноманітні форми роботи з дітьми з метою підготовки їх до подальшого навчання у школі. Однак є ще і недоліки: не вся робота з батьками з даного питання , що проводиться, відображена в планах роботи вихователів; педагогам слід більше планувати інтегрованих занять з дітьми.

Використовуються різноманітні форми роботи з дітьми (ігрова діяльність, індивідуальна робота, дидактичні ігри та вправи, заняття, свята та розваги); заняття є основною формою підготовки старших дошкільників до школи.

Стан вивчення рівня засвоєння дітьми дошкільного віку програми «Впевнений старт» - на достатньому рівні. Діагностика відіграє важливу роль в організації роботи з питань відповідного напрямку. Здійснюється вона з охопленням всіх учасників освітньо-виховного процесу (педагогів старших груп, їх вихованців), а також батьків п'ятирічок. Використовуються різноманітні методи діагностики: бесіди, спостереження, тести, анкетування, вправи та ін. Результати діагностування узагальнюються порівняльними таблицями, діаграмами; ефективність роботи по підготовці дітей старшого дошкільного віку(за підсумками діагностування та контрольно-аналітичної роботи) обговорюється з пед.колективом на педрадах, оперативних нарадах при завідувачу дошкільного закладу).

Здійснюється моніторинг знань старших дошкільників відповідно до програми «Впевнений старт». Розроблені узагальнюючі таблиці для моніторингу ЗУН дітей за розділами програми «Впевнений старт»: фізичний розвиток, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний розвиток, ігрова діяльність. Моніторинг ЗУН дітей п'ятирічного віку здійснювався у вересні, грудні, травні . Педагогічний колектив спрямував зусилля на вивчення програми розвитку дитини «Впевнений старт» та розроблення діагностичних карток та тестів у відповідності до вимог вищезазначеної програми.

Особливої уваги надавалось здійсненню роботи з ранньої профорієнтації на протязі 2012-2013 н.р.; про ефективність її свідчать результати моніторингу ЗУН дітей з цього питання.

Узагальнені дані обстеження дітей шостого року життя (гр.№7,8)

з профорієнтації по КДНЗ №255 за 2012-2013 н.р.

рівень

знання про професії батьків

Загальний рівень ЗУН дітей з ранньої профорієнтації

I півріччя

II півріччя

I півріччя

II півріччя

високий

25,4 %

39,2 %

29,4 %

47 %

достатній

41,1 %

43,1 %

50,9 %

39,2 %

середній

29,4 %

17,6 %

21,5 %

13,7 %

низький

3,9 %

-

3,9 %

-

Здійснення аналізу проведеної роботи, дало змогу зробити висновок, що в 2012-2013 навчальному році освітньо – виховний процес мав позитивну динаміку .

З метою організації ефективної методичної роботи в наступному навчальному році, на педагогічній раді (21.05.2013 р.) було вирішено всім педагогічним працівникам працювати над рішенням завдань:постійно підвищувати свій фаховий рівень, удосконалювати вміння володіти новими ефективними методами і прийомами проведення занять та інших форм роботи з дітьми,систематично продумувати і здійснювати індивідуально диференційовані завдання для дітей, створювати атмосферу невимушеного спілкування з дітьми та психологічний комфорт в групах,приділяти увагу розвитку мови дітей та культури поведінки, співпрацюючи з батьками вихованців, продовжити роботу по формуванню у дітей уявлень про професії дорослих, посилити роботу по використанню в освітньо – виховному процесі надбань фольклору українського народу (потішки, приказки, прислів'я, скоромовки та ін. Вихователям всіх груп - використовувати різноманітні інноваційні форми роботи з батьками, включати їх в плани освітньо – виховної роботи,використовувати ефективні форми проведення роботи з дітьми, включати їх в плани освітньо – виховної роботи (керуватись в своїй діяльності прагненням якнайкращого розвитку особистості кожного вихованця. Практичному психологу Дряп Л.В. посилити роботу по створенню соціально – педагогічних умов для розвитку особистості та допомоги дітям, які мають проблеми в навчанні та психологічному розвитку, здійснювати подальший збір даних на діагностичній основі.

Роботі з батьками у 2012-2013 н.р. приділялась значна увага. Проводились загальні та групові батьківські збори, діяв консультпункт для батьків вихованців та здійснювалась робота опорного закладу по соціально-педагогічному патронату. Педагогічний колектив залучав батьків до проведення свят, розваг, тематичних вечорів , конкурсів малюнків, заходів методичних місячників, днів відчинених дверей. Однак для подальшого зростання якості знань, умінь та навичок дітей треба посилити роботу по співпраці з батьками.

Сприяла налагодженню співпраці з батьками і робота практичного психолога Дряп Л.В. , яка здійснювала консультативну роботу з батьками вихованців. Не залишалися осторонь батьки від вирішення проблем ДНЗ по покращенню стану освітньо-виховної роботи та матеріально-технічної бази ДНЗ ( вносили свої пропозиції на батьківських зборах, засіданнях ради ДНЗ; допомагали своєю працею в облаштуванні приміщень та майданчиків ДНЗ, у виготовленні посібників та придбанні наочності для проведення занять та інших форм роботи з дітьми.)

Підводячи підсумки методичної роботи, слід відмітити, що в закладі існує тенденція до проведення модернізації освітнього процесу та осучаснення дошкільного виховання. Забезпечення організації освітнього процесу та застосування у ньому інноваційно-освітньої програми, вивчення ,впровадження та поширення ППД, виховання і оздоровлення дітей та розвитку креативної самосвідомості всіх учасників навчально-виховного процесу.

Проте особливу увагу слід приділити створенню сприятливих умов для професійного зростання та креативного мислення педагогів, управлінської діяльності, активізації роботи з сім'єю та школою, навчально-матеріального та методичного забезпечення. Враховуючи вищезазначене , при складанні річного плану на 2013 – 2014 н.р. будуть враховані всі позитивні зрушення та намічено шляхи для подолання недоліків.

На підставі вищезазначеного, рекомендовано:

1.Всім педагогічним працівникам працювати над рішенням завдань:

1.1.Постійно підвищувати свій фаховий рівень.

1.2.Удосконалювати вміння володіти новими ефективними методами і прийомами проведення занять та інших форм роботи з дітьми.

1.3.Систематично продумувати і здійснювати індивідуально диференційовані завдання для дітей.

1.4.Створювати атмосферу невимушеного спілкування з дітьми та психологічний комфорт в групах.

1.5.Приділяти увагу розвитку мови дітей та культури поведінки, співпрацюючи з батьками вихованців.

1.6.Продовжити роботу по формуванню у дітей уявлень про професії дорослих.

1.7.Посилити роботу по використанню в освітньо – виховному процесі надбань фольклору українського народу (потішки, приказки, прислів'я, скоромовки та ін.)

(термін: постійно)

1.8.Продовжити роботу з поповнення оснащення методичного кабінету та груп

наочністю, дидактичними іграми, дитячою художньою літературою з питань розвитку

художньо-мовленнєвої творчості, створення належних умов для креативного розвитку

дітей та реалізації варіативної складової оновленої редакції Базового компоненту

дошкільної освіти в Україні у дітей дошкільного віку.

1.9.Спрямувати свою роботу на розвиток креативних здібностей, фізичний,

пізнавальний та мовленнєвий розвиток.

( Відповідальний: педагогічний колектив; термін: до 01.09.2013 р.)

2.Вихователям всіх груп:

2.1.Використовувати різноманітні інноваційні форми роботи з батьками, включати їх в плани освітньо – виховної роботи.

(термін: на протязі року)

2.2.Використовувати ефективні форми проведення роботи з дітьми, включати їх в плани освітньо – виховної роботи (керуватись в своїй діяльності прагненням якнайкращого розвитку особистості кожного вихованця.

(термін : на протязі року)

2.3. Доповнити обладнання на всіх вікових групах відповідно до «Типового переліку обов'язкового обладнання навчально-наочними посібниками та іграшками в ДНЗ»

(термін : на протязі року)

3.Практичному психологу Дряп Л.В.:

3.1.Посилити роботу по створенню соціально – педагогічних умов для розвитку особистості та допомоги дітям, які мають проблеми в навчанні та психологічному розвитку.

3.2.Здійснювати подальший збір даних на діагностичній основі.

(термін: на протязі року)

4.Вихователю – методисту Шульзі Н.М.:

4.1.Спланувати ефективні форми та методи роботи з педагогами та помічниками вихователів на 2013 -2014 н.р.

(термін:до 20.08.2013р.)

4.2.Поповнити каталог методичних матеріалів, посібників за сферами БКДО.

(термін : до 01.09.2013р)

4.3.Посилити контроль за виправленням виявлених недоліків в роботі вихователів.

(термін : на протязі навчального року)

4.4.Спрямувати зусилля педагогів на покращення освітньо – виховної роботи на оптимальне засвоєння дітьми Базових програм.

4.5.Спланувати і провести консультативну роботу з педагогами з метою підвищення їх теоретично- фахового рівня.

( термін: на протязі року )

4.6.Спрямовувати зусилля педагогічного колективу на подальше створення умов щодо

художньо-мовленнєвої творчості та реалізації варіативної складової оновленої редакції

Базового компоненту дошкільної освіти в Україні у дітей дошкільного віку.

( Термін : постійно)

4.7.Продовжити роботу з поповнення оснащення методичного кабінету

наочністю, дидактичними іграми, дитячою художньою літературою з питань розвитку

художньо-мовленнєвої творчості, створення належних умов для креативного розвитку

дітей та реалізації варіативної складової оновленої редакції Базового компоненту

дошкільної освіти в Україні у дітей дошкільного віку.( термін: до 01.09.2013 р.)
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка