Закони повинні для всіх мати однаковий змістСкачати 483.07 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.03.2016
Розмір483.07 Kb.
  1   2

Управління культури Миколаївської обласної державної адміністрації
Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.ГмирьоваПравова культура

як феномен сучасної правової дійсності


Науково-допоміжний бібліографічний покажчик

Миколаїв


2009
Правова культура як феномен сучасної правової дійсності : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / cклад. : А. Вінницька, Т. Петруня, Є. Руденко ; ред. Л. Голубенко ; Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова. – Миколаїв, 2009. – 42 с.
Передмова

Закони повинні для всіх мати однаковий зміст.

(Ш. Монтеск’є)
Одним із аспектів вусебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, , коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття в суспільстві,і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.

18 жовтня 2001 року указом Президента України (№ 992/2001) було ухвалено Національну Програму правової освіти населення, мета якої – підвищення рівня правової


культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування поваги до права.

Мета бібліографічного покажчика „Правова культура як феномен сучасної правової дійсності” – ознайомити читача з основним масивом документів за темою та допомогти в ньому зорієнтуватись.

Покажчик складається з чотирьох розділів. Кожний розділ розпочинається невеликою вступною статтею, яка допоможе читачеві орієнтуватися у рекомендованій літературі. В кінці розділу подається інформація про ресурси мережі Інтернет з даної теми. Весь матеріал розташовано в алфавітному порядку.

Перший розділ знайомить з нормативно-правовими документами, що діють в Україні і забезпечують принципи державної політики щодо правової культури громадян.

У другому розділі представлено інформацію про сутність понять „правова культура” та „правова свідомість”, а також місце і роль правової культури ув становленні правової держави.

Третій розділ присвячено одному з головних елементів формування правової культури - правовій освіті, яка органічно пов’язана з правовим вихованням.

У четвертому розділі висвітлюються питання професійної правової культури, що прита­манна тій спільності людей, яка професійно займається юридич­ною діяльністю, а також тим спеціалістам, які потребують фахової освіти і практичної підго­товки.

Використовувати дане видання полегшить допоміжний апарат, що складається з іменного покажчика та покажчика використаних джерел.

Джерелами пошуку матеріалів стали літописи книг, літописи журнальних статей, каталоги і картотеки Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.  Гмирьова, прикнижкова та пристатейна бібліографія, інформаційні ресурси мережі Інтернет, а також ряд журналів, які підлягали суцільному перегляду. Добір літератури завершено у березні 2009 року.

В основі бібліографічного опису використані діючі в Україні стандарти.

Видання орієнтоване на науковців, бібліотечних та педагогічних працівників, а також користувачів бібліотек. Маємо надію, що він стане в нагоді також іншим категоріям населення, усім, хто цікавиться правовими питаннями та хоче захистити свої права.

Правова культура тісно пов'язана з загальною культурою народу, ґрунтується на її засадах, служить відображенням рівня її розвитку. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших видів культури — політичної, моральної, естетичної. Це комплексний процес, їх поєднує спільність завдання — створення морально-правового клімату в суспільстві, який би гарантував особі реальну свободу поведінки в поєднанні з відповідальністю перед суспільством, забезпечував її права, соціальну захищеність, повагу її гідності, тобто поставив би людину в центр економічних, соціальних, політичних та, культурних процесів.Нормативно-правові і документи.


Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Пріоритетними напрямами державної політики на сучасному етапі є виховання правової культури та формування правосвідомості громадян, розвиток правової освіти населення. Функцію координації діяльності органів виконавчої влади щодо правової освіти громадян та її методичного забезпечення покладено на Міністерство юстиції України та його територіальні управління.


 1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Офіц. вид. – К., 2006. – 124 с.

Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення......

 1. Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення : постанова Кабінету Міністрів України від 27 серп. 2004 р. № 1127 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – С.  142-143.

 2. Про Всеукраїнський тиждень права : указ Президента України від 8 груд. 2008 р. № 1149/2008 : [про започаткування проведення щорічно в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини] // Офіційний вісник України. – 2008. – № 94. – С. 10.

 3. [започаткувати проведення щорічно в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини].

 4. Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні : постанова Кабінету Міністрів України вiд 31січ.ня 2001 р. № 88 // Офіційний вісник України.- – 2001. – -№ 5.- – С. 70. 1. Про Концепцію підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні Президент України :   Ууказ Президента України вiд 08 груд. 2000 р. № 1322/2000 // Офіційний вісник України. – -2000. – р.-№ 50. - – С. 15.

 2. Про Національну програму правової освіти населення : указ Президента України від 18 жовт. 2001 р. № 992/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. –- № 43. – С. 36-44.

 3. Програма правової освіти населення у Миколаївській області : рішення Миколаїв. обл. ради від 20 груд. 2001 р. № 4. – Миколаїв, 2001. – 12 с.

* * *
 1. Про програму правової освіти населення [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 29 трав. 1995  р. № 366 // Законодавство України. - Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=366-95-%D0%BF, вільний. – Назва з екрану.

* * *


Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – Офіц. вид. – К., 2006. – 124 с.

Про Всеукраїнський тиждень права : указ Президента України від 8 груд. 2008 р. № 1149/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 94. – С. 10. [започаткувати проведення щорічно в тиждень, що включає 10 грудня – День прав людини].

Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні : Ппостанова Кабінету Міністрів України вiд 31січ.ня 2001 р. № 88 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 5. - С. 70.

Про Концепцію підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні Президент України :   Указ вiд 08 груд. 2000 р. № 1322/2000 // Офіційний вісник України. - 2000 р.- № 50. - С. 15.

Про Національну програму правової освіти населення: указ Президента України від 18 жовт. 2001 р. № 992/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. - № 43. – С. 36-44.

Про програму правової освіти населення : постанова Кабінету Міністрів України від 29 трав. 1995 р. № 366 // немає

Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення......

Про внесення змін до Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення : постанова Кабінету Міністрів України від 27 серп. 2004 р. № 1127 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 35. – С. 142-143.

Про програму правової освіти населення [Електронний ресурс]: постанова Кабінету Міністрів України від 29 трав. 1995 р. № 366 // Законодавство України. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=366-95-%D0%BF, вільний. – Назва з екрану.
Про внесення змін до складу обласної координаційно-методичної ради з правової освіти населення [Електронний ресурс] : розпорядження голови облдержадміністрації від 15 січ. 2003 р. № 30-р / Миколаївська облдержадміністрація ; Гаркуша О.М
Про внесення змін до складу обласної координаційно-методичної ради з правової освіти населення [Електронний ресурс] : розпорядження голови облдержадміністрації від 9 верес. 2003 р. № 498-р / Миколаївська облдержадміністрація ; Гаркуша О.М
Про внесення змін до складу обласної координаційно-методичної ради з правової освіти населення [Електронний ресурс]: [Електронний ресурс] : розпорядження голови облдержадміністрації від 21 квіт. 2005 р. № 107-р / Садиков О.В. ; Миколаївська облдержадміністрація


 1. Про забезпечення виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 р. № 992/2001 "Про Національну програму правової освіти населення" [Електронний ресурс] : [Електронний ресурс] розпорядження голови облдержадміністрації від 29 листоп/. 2001 р. № 705-р / Миколаївська облдержадміністрація. // Миколаївська обласна державна адміністрація. - Режим доступу: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/ content/1986, вільний. – Назва з екрану.
 1. – Миколаїв, 2001. – с. Про затвердження робочого плану по виконанню у 2004 році заходів щодо реалізації Концепції підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Миколаївській області [Електронний ресурс] [Електронний ресурс] : розпорядження голови облдержадміністрації від 2 лют. 2004 р. № 43-р / Миколаївська облдержадміністрація. // Миколаївська обласна державна адміністрація. – Режим доступу: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/content/1957, вільний. – Назва з екрану.

Миколаїв, 2004. – с.; Гаркуша О.М
 1. Про підвищення рівня правової освіти державних службовців місцевих органів виконавчої влади [Електронний ресурс] [Електронний ресурс] : розпорядження голови облдержадміністрації від 15 листоп. 2002 р. № 617-р / Миколаївська облдержадміністрація. // Миколаївська обласна державна адміністрація. - Режим доступу: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/content/1973, вільний. – Назва з екрану.

– Миколаїв, 2002. – с. ; Гаркуша О.М


 1. Програма правової освіти населення у Миколаївській області [Електронний ресурс] [Електронний ресурс] : дод.аток до розпорядження голови облдержадміністрації від 29 листоп.ада 2001 р. № 705-р / Миколаївська облдержадміністрація. // Миколаївська обласна державна адміністрація. – Миколаїв, 2001. – с.Режим доступу: http://www.mykolayiv-oda.gov.ua/publication/content/1986, вільний. – Назва з екрану.


; Гаркуша О.М
Програма правової освіти населення у Миколаївській області : рішення Миколаїв. обл. ради. – Миколаїв, 2001. – 12 с.
Правова культура в розбудові правової держави


Правова культура тісно пов'язана із загальною культурою народу, ґрунтується на її засадах, служить відображенням рівня її розвитку. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших видів культури — політичної, моральної, естетичної. Це комплексний процес, їх поєднує спільність завдання — створення морально-правового клімату в суспільстві, який би гарантував особі реальну свободу поведінки в поєднанні з відповідальністю перед суспільством, забезпечував її права, соціальну захищеність, повагу її гідності, тобто поставив би людину в центр економічних, соціальних, політичних та культурних процесів.
 1. Андронова, І. Політична соціалізація як засіб формування політичної культури / І. Андронова // Вісник Книжкової палати.  – 2007. – № 1. – С. 42-44.

 2. Антонович, М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан / М.  Антонович // Право України. – 2003. - № 12. – С. 75-79. – Бібліогр. : Бібліогр.: с. 79.

 3. Балтаджи, П. М. Мова правових актів як показник правової культури суспільства / П. М. Балтаджи // Держава і право. – 2006. – Вип. 31. – С. 24-29.

 4. Бєлая, Л. В. Культура правової діяльності та правова культура: юридичність понять та співвідношення правових категорій / Л. В. Бєлая // Держава і право. – 2008. – Вип. 42. – С. 77-80. - Бібліогр. : с. 80.

 5. Береза, С. В. Правова культура і політика: взаємозв’язок і взаємозалежність / С. В. Береза // Держава і право. – 2005. – Вип.  29. – С. 112-117. – Бібліогр. : Бібліогр.: с. 117.

 6. Береза, С. В. Правова культура: поняття та загальна характеристика / С. В. Береза // Держава і право. – 2005. – Вип.  28. – С. 89-94. – Бібліогр. : Бібліогр.: с. 93-94. 1. Бесчастний, В. Правова активність громадян – запорука правопорядку в державі / В. Бесчастний // Віче. – 2007.  – № 11. – С. 21-21. – Бібліогр. : Бібліогр.: с. 24.

 2. Бєлая, Л. В. Культура правової діяльності та правова культура: юридичність понять та співвідношення правових категорій / Л. В. Бєлая // Держава і право. 2008. Вип. 42. С. 77-80. - Бібліогр.: с. 80.

Білий П. Правова держава і правова культура: взаємозв’язок та результативність // Право України. — 1997. — № 12. — С. 76. 1. Васильев, А. В. Правосознание и правовая культура / А.  В.  Васильев // Теория права и государства : учебник / А.  В.  Васильев/. - М., 2005. – С. 250-266.

 2. Венгеров, А. Б. Правосознание и правовая культура / А.  Б.  Венгеров // Теория государства и права : учебник / А.  Б.  Венгеров. – М., 2006. – С. 559-573.

 3. Вишневский,  А.  Ф.  Правовая  культура  / А.  Ф.  Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский // Общая теория государства и права / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский. – Минск, 2002. – С. 400-404.

 4. Вишневский, А. Ф. Современное состояние правосознания и правовой культуры белорусского общества / А.  Ф.  Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский // Общая теория государства и права / А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский. – Минск, 2002. – С. 404-409.
 1. Головченко, В. Особливості формування правової культури молоді / В. Головченко // Право України. – 2004. - №  10. – С. 120-124.

 2. Головченко, В. Правова культура – дзеркало моралі / В.  Головченко // Юридичний вісник України. – 2001. – 9-15 черв. (№ 23). – С. 4.

 3. Головченко, В. Правова та політична культура в українському суспільстві / В. Головченко, В. Чернєй // Юридичний вісник України. – 2002. – 2-8 берез. (№ 9). – С. 6-7.

 4. Головченко, В. Правові механізми формування правосвідомості студентів / В. Головченко, А. Потьомкін // Право України. – 2006. – № 4. – С. 100-104. - Бібліогр. : Бібліогр.: с. 103. 1. Голосніченко, І. Правосвідомість і правова культура у розбудові української держави / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – № 4. – С. 24-25.

 2. Гринюк, Г. Ф. Правова культура і її роль у становленні та розвитку правової держави / Г. Ф. Гринюк // Держава і право. – 2003. – Вип. 20. – С. 31-38.

 3. Губарь, О. М. Тенденции развития правосознания молодежи в современной Украине / М. О. М. Губарь // Молодежь и государство : мМатериалы Второй международной. научно-практической. конференции., г. Святогорск, 24 – 26 октября. 2003 года. – Донецк, 2003. – С. 69.

 4. Демичева, В. В. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності / В. В. Демичева // Держава і право. – 2008. – № 40. – С. 21-27.
 1. Демічева, В. В. Правова культура та правосвідомість: взаємозв’язок та взаємовплив / В. В. Демічева // Держава і право.  – 2005. – Вип. 28. – С. 119-125. – Бібліогр. : Бібліогр.: с. 125.

 2. Дмитрієнко, І. В. Деякі особливості деформації складових елементів української правової культури / І. В. Дмитрієнко, І. В. // Держава і право. – 2007. – Вип. 36. – С. 84-91. – Бібліогр. : Бібліогр.: с. 91.

 3. Дмитрієнко, І. В. Правова свідомість та культура “Руської Правди” у світлі актуальних підходів до їх вивчення / І.  В.  Дмитрієнко, Ю. М. Дмитрієнко // Держава і правао. – 2008. – Вип. 42. – С. 67-77. – Бібліогр. : Бібліогр.: с. 77.

 4. Дмитрієнко, І. В. Проблеми та перспективи історичного осмислення української правової культури / І. В. Дмитрієнко // Держава і право. – 2007. – Вип. 38. – С. 80-86.

 5. Дмитрієнко, І. В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства / І.  В.  Дмитрієнко // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 63-70.

 6. Дмитрієнко, Ю. М. Актуальні проблеми та перспективи посттоталітарної української правосвідомості / Ю.  М.  Дмитрієнко // Держава і право. – 2003. – Вип. 21. – С.  24-31.
 1. Дробязко, С. Г. Правовая культура / С. Г. Дробязко, В.  С.  Козлов // Общая теория права : учеб. пособие для вузов / С. Г. Дробязко, В. С. Козлов. – Минск., 2005. – С. 446-459.

 2. Дьоміна, О. С. Проблеми формування правової культури в Україні в умовах трансформації політичного режиму / О.  С.  Дьоміна // Держава і право. – 2006. – Вип. 31. – С. 39-44.

 3. Заяць, Н. Деякі проблеми становлення культури виборчої демократії в Україні / Н. Заяць // Підприємництво, господарство і право. – 2009. - № 2. – С. 118-121.

 4. Звягинцев, А. Правосознание и духовность как основа государственности / А. Звягинцев // Законность. – 2008. – № 2. – С. 42-46.

 5. Зубок, Ю. А. О формировании правовой культуры молодежи в России и Белорусии / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социологические исследования. – 2006. - № 10. – С. 71-77.

 6. Зубок, Ю. А. Правовая культура молодежи в ракурсе трансформационных стратегий / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // Социологические исследования. – 2006. - № 6. – С. 37-46.

 7. Иванников, И. А. Концепция правовой культуры / И. А. Иванников И. А. // Правоведение. – 1998. - № 3. – С.  12-16.

 8. Іова, В. Ю. Формування правової культури особистості на засадах духовності / В. Ю. Іова // Шкільна бібліотека. – 2005. - № 9. – С. 93-103.

 9. Кельман, М. С. Правосвідомість і правова культура / М.  С.  Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома // Загальна теорія держави і права : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н.  М. Хома. – Л.ьвів, 2007. – С. 517-533.

 10. Конох, М. Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки / М. Конох, А.  Хрідочкин // Право України. – 2006. – № 3. – С. 82-85.

 11. Копієвська, О. Р. До проблеми формування правової культури особи в Україні / О. Р. Копієвська // Держава і право. – 2006. -– Вип. № 34. – С. 104-110.
 1. Костенко, О. Правова культура і економічна безпека / О. Костенко // Право України. – 1999. .- № 3. - С. 85.

-

 1. Кравчук, М. В. Правова культура: поняття, структура, перспективи розвитку / М. В. Кравчук // Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – Тернопіль, 2002. – С. 194-196.

 2. Крижанівський, А. Ф. Правова культура на перетині постмодерну і глобалізації / А. Ф. Крижанівський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. - № 1. – С. 8-13.

 3. Леонова, Н. И. Правовая культура и эволюция конституционного права граждан РФ на обращение в государственные органы / Н. И. Леонова // Правовая культура. – 2008. – № 1. – С. 56-63.

 4. Летушева, Н. И. Правосознание и правовая культура / Н.  И. Летушева, М. В. Летушева // Теория государства и права / Н. И. Летушева, М. В. Летушева. – М., 2005. – С. 143-150. – Библиогр. : с.Библиогр.: с. 150.

 5. Лисенков, С. Л. Правова свідомість і правова культура / С.  Л. Лисенков // Загальна теорія держави і права : навч. посіб.ник / С. Л. Лисенков. – К., 2006. – С. 180-187.

Лисенков, С. Л. Правова свідомість і правова культура / С. Л. Лисенков // Загальна теорія держави і права : навч. посібник / С. Л. Лисенков. – К., 2006. – С. 180-187. 1. Мартышин, О. В. Национальная политическая и правовая культура в контексте глобализации / О.  В.  МартышинМартышин  // Держава і право. – 2005. – Вип. 4. – С. 9-17.

 2. Марченко, Л. Правова культура має виховуватися змалечку / Л. Марченко // Право України. – 2004. - № 2. – С. 156.

 3. Марчук, В. М. Законність, правопорядок та правова культура / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва // Нариси з теорії права  : навч. посіб. / В. М. Марчук, Л. В. Ніколаєва. – К., 2004. – С. 290-296.

 4. Менюк, О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура / О. Менюк, О.  Костенко  // Право України. – 2001. - № . 4. - С. 21-24.

 5. Новогородцев, Л. И. Кризис современного правосознания  / Л. И. Новогородцев. – М. : [б. и.],, 1999. – 269 с.
 1. Носков, В. Правосвідомість у соціально-політичному розвитку людини / В. Носков, А. Кальянов, О.  Єфросиніна // Політичний менеджмент. - 2005. - № 5 (14). - C. 125-133. 1. Олінійчук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури / Р. Олінійчук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 58-59.

 2. Осика, І. В. Правова культура у формуванні правової, соціальної держави : дис.дис. ..... канд. юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Осика ; Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2004. – 194 с.

 3. Осика, І. В. Правовий нігілізм та правова культура / І. В. Осика  /// Право України. – 2001. - № 7 .- С. 98-101.

 4. Підопригора, О. Правова культура в законодавстві України про інтелектуальну власність / О. Підопригора // Інтелектуальна власність. – 2000. - № 8-9. – С. 6-12.

 5. Плотніков, П. Деякі проблеми правової соціалізації особистості та шляхи їх вирішення / П. Плотніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. - № 1. – С. 79-89. – Бібліогр.: с. 89.

 6. Плотніков, П. В. Проблеми правового виховання молоді в процесі її соціалізації і шляхи їхнього вирішення : (на прикладі Донецького промислового регіону) / П. В. Плотніков // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 3. – С. 245-249.

 7. Плотніков, П. Деякі проблеми правової соціалізації особистості та шляхи їх вирішення / П. Плотніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. - № 1. – С. 79-89. – Бібліогр.: с. 89.

 8. Полякова, О. М. Правова культура і правосвідомість як засоби стабілізації політичного режиму / О. М. Полякова // Держава і право. – 2005. – Вип. 29. – С. 34-39. – Бібліогр. : Бібліогр.: с. 39.

 9. Понятие и значение правовой культуры // Твоя профессия  – юрист : учебн. пособиеие / под ред. С. Я. Казанцева. – М., 2005. – С.229-232.

 10. Право в жизни россиян… отсутствует : [правовая культура российских граждан] // Экономика и жизнь. – 1999. – Февр. (№ 9). – С. 24.

 11. Правова культура // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.]. Т. 5 : П-С / редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - К., 2003. – С. 37.
 1. Правова свідомість і правова культура // Загальна теорія держави і права / за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О.  В.  Петришина. – Х., 2002. – С. 235-253. 1. Правосвідомість і правова культура // Теорія держави і права : академічний курс : підручник / відп. ред. О. В. Зайчук. – К., 2006. – С. 553-566.

 2. Правосвідомість і правова культура // Теорія права і держави : підручник. – Х., 2007. – С. 348-361.

 3. Правосознание и правовая культура // Теория государства и права : учебник / под ред. Р. А. Ромашова. – СПб., 2005. – С.  338-349.

 4. Правосознание и правовая культура // Теория государства и права : учебник / под ред. Р. А. Ромашова. – СПб., 2005. – С.  338-349.

 5. Скакун, О. Ф. Правосвідомість і правова культура / О.  Ф.  Скакун // Теорія права і держави : енциклопед. курс : підручник / О. Ф. Скакун. – Х., 2006. – С. 677-690.

 6. Скуратівський, А. Взаємозв’язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації / А.  Скуратівський // Право України. – 2004. - № 1. – С. 118-121. – Бібліогр.: Бібліогр.: с. 121.
 1. Скуратівський, А. Політико-правові засади розвитку правової культури / А. Скуратівський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. - № 3. – С. 373-384. – Бібліогр.: Бібліогр.: с. 383-384.

 2. Скуратівський, А. Феномен радянської правової культури та його вплив на суспільно-правовий розвиток українського суспільства / А. Скуратівський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. - №  2.  – С. 364-373. – Бібліогр.: Бібліогр.: с. 373.

 3. Скурихин, С. Н. Правовая культура: ценности и антиценности / С. Н. Скурихин // Митна справа. – 2005. - № 3. – С. 67-71. – Библиогр.: с. Библиогр.: с. 71.
 1. СмоленскийСмоленский, М. Б. Правовая культура и формирование гражданского общества в современной России / М.  Б.  Смоленский // Юридический вестник РГЭУ.  – 2002. – №  2.  – С. 65.


 1. Співак, В. І. Правова культура учасників виборчого процесу як засіб забезпечення реалізації виборчих прав громадян України : дис. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / В. І. Співак ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2004. – Рукопис.

 2. Станік, С. Правова культура та правова акультурація / С.  Станік // Юридический вестник. – 1999. - № 3 – С.72-75.

 3. Тертишник, В. Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності / В. Тертишник // Вісник Національної Аакадемії наукН України. – 2007. – № 3. – С. 23-29. – Бібліогр.: Бібліогр.: с. 28-29.

 4. Токсинов, В. А. Значение категории «правовая культура» для историко-правовых наук / В. А. Токсинов // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2007. – № 6. – С. 27-30.

 5. Третяк, С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадського суспільства / С. Третяк // Право України. – 2005. – № 4. – С. 26-28.

 6. Федчук, С. І. Взаємозв'язок та взаємообумовленість політики та права / С. І. Федчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 7. – С. 18-21. – Бібліогр.: Бібліогр.: с. 21.

 7. Шефель, С. В. Сутність та функціональне призначення правової культури в контексті формування правової держави в Україні / С. В. Шефель // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2008. – Вип. 17. – С.  137-144. – Бібліогр.: Бібліогр.: с. 142-143.

 8. Шупінська, О. Загальне і особливе у співвідношенні категориій правової та юридичної культури / О. Шупінська // Право України. – 1998. - № 11. – С. 131-135.

 9. Яковлюк, І. В. Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції / І. В. Яковлюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2007. – Вип. 13. – С. 13-16.
 1. Яковюк, І. Генезис правової культури об'єднаної Європи / І. Яковюк // Право України. – 2008. – № 11. – С. 114-120. – Бібліогр.: Бібліогр.: с. 120. 1. Яковюк, І. Правова культура та її вплив на розвиток правової системи / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук. – 2008. – № 1. – С. 43-56.

* * *Яковюк, І. Правова культура та її вплив на розвиток правової системи / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук. – 2008. – № 1. – С. 43-56.

Андронова, І. Політична соціалізація як засіб формування політичної культури / І. Андронова // Вісник Книжкової палати. – 2007. – № 1. – С. 42-44.

Бесчастний, В. Правова активність громадян – запорука правопорядку в державі / В. Бесчастний // Віче. – 2007. – № 11. – С. 21-21. – Бібліогр.: с. 24.

Головченко, В. Особливості формування правової культури молоді / В. Головченко // Право України. – 2004. - № 10. – С. 120-124.

Головченко, В. Правова культура – дзеркало моралі / В. Головченко // Юридичний вісник України. – 2001. – 9-15 черв. (№ немає). – С. 4.

Головченко, В. Правова та політична культура в українському суспільстві / В. Головченко, В. Чернєй // Юридичний вісник України. – 2002. – 2-8 берез. (№ 9). – С. 6-7.

Головченко, В. Правові механізми формування правосвідомості студентів / В. Головченко, А. Потьомкін // Право України. –2006. – № 4. – С. 100-104.- Бібліогр.: с. 103.

Голосніченко, І. Правосвідомість і правова культура у розбудові української держави / І. Голосніченко // Право України. – 2005. – № 4. – С. 24-25.

Демичева, В. В. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності / В. В. Демичева // Держава і право. – 2008. – № 40. – С. 21-27.

Дмитрієнко, І. В. Проблеми та перспективи історичного осмислення української правової культури / І. В. Дмитрієнко // Держава і право. – 2007. – Вип. 38. – С. 80-86.

Дмитрієнко, І. В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства / І. В. Дмитрієнко // Держава і право. – 2007. – Вип. 35. – С. 63-70.

Звягинцев, А. Правосознание и духовность как основа государственности / А. Звягинцев // Законность. – 2008. – № 2. – С. 42-46.

Зубок Ю. А. О формировании правовой культуры молодежи в России и Белорусии / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // СОЦИС. – 2006.- № 10. – С. 71-77.

Зубок Ю. А. Правовая культура молодежи в ракурсе трансформационных стратегий / Ю. А. Зубок, В. И. Чупров // СОЦИС. – 2006. - № 6. – С. 37-46.

Иванников И. А. Концепция правовой культуры / Иванников И. А. // Правоведение. – 1998. - № 3. – С. 12-16.

Іова, В. Ю. Формування правової культури особистості на засадах духовності / В. Ю. Іова // Шкільна бібліотека. – 2005. - № 9. – С. 93-103.

Конох, М. Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки / М. Конох, А. Хрідочкин // Право України. – 2006. – № 3. – С. 82-85.

Леонова, Н. И. Правовая культура и эволюция конституционного права граждан РФ на обращение в государственные органы / Н. И. Леонова // Правовая культура. – 2008. – № 1. – С. 56-63.

Олінійчук, Р. Проблеми формування правової свідомості та правової культури / Р. Олінійчук // Юридичний журнал. – 2006. – № 2. – С. 58-59.

Плотніков, П. В. Проблеми правового виховання молоді в процесі її соціалізації і шляхи їхнього вирішення : (на прикладі Донецького промислового регіону) / П. В. Плотніков // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – № 3. – С. 245-249.

Правова культура // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.]. Т. 5 : П-С. - К. : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 2003. – С. 37.

Скуратівський А. Взаємозв’язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації / А. Скуратівський // Право України. – 2004. - № 1. – С. 118-121. – Бібліогр.: с. 121.

Скуратівський А. Політико-правові засади розвитку правової культури / А. Скуратівський // Вісник Національної академії державного управління при Прездентові України. – 2003. - № 3. – С. 373-384. – Бібліогр.: с. 383-384.

Скуратівський А. Феномен радянської правової культури та його вплив на суспільно-правовий розвиток українського суспільства / А. Скуратівський // Вісник Національної академії державного управління при Прездентові України. – 2003. - № 2. – С. 364-373. – Бібліогр.: с. 373.

Скурихин, С. Н. Правовая культура: ценности и антиценности / С. Н. Скурихин // Митна справа. – 2005. - № 3. – С. 67-71. – Библиогр.: с. 71.

Смоленский М. Б. Правовая культура и формирование гражданского общества в современной России / М. Б. Смоленский // Юридический вестник РГЭУ. – 2002. – № 2. – С. 65.

Тертишник В. Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності / В. Тертишник // Вісник НАН України. – 2007. – № 3. – С. 23-29. – Бібліогр.: с. 28-29.

Токсинов, В. А. Значение категории «правовая культура» для историко-правовых наук / В. А. Токсинов // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 2007. – № 6. – С. 27-30.

Третяк, С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадського суспільства / С. Третяк // Право України. – 2005. – № 4. – С. 26-28.

Федчук, С. І. Взаємозв'язок та взаємообумовленість політики та права / С. І. Федчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 7. – С. 18-21. – Бібліогр.: с. 21.

Шефель, С. В. Сутність та функціональне призначення правової культури в контексті формування правової держави в Україні / С. В. Шефель // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. – 2008. – Вип. 17. – С. 137-144. – Бібліогр.: с. 142-143.

Яковюк, І. Генезис правової культури об'єднаної Європи / І. Яковюк // Право України. –2008. – N 11. – С. 114-120. – Бібліогр.: с.120.

Яковлюк, І. В. Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції / І. В. Яковлюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – 2007. – Вип. 13. – С. 13-16.Яковюк, І. Правова культура та її вплив на розвиток правової системи / І. Яковюк // Вісник Академії правових наук. – 2008. – № 1. – С. 43-56.


 1. Галунько, В. В. Адміністративно-правова культура у сфері охорони права власності: виклик сучасності [Електронний ресурс] / В. В. Галунько // Форум права : електронне фахове видання / Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2007. - № 2. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/08divupp.pdf, вільний. – Назва з екрану.
 1. Головченко, В. Конституційно-правова культура як чинник стабілізації [Електронний ресурс] / В. Головченко, А. Потьомкін // Віче . - Режим доступу: http://www.viche.info/journal/958/, вільний. – Назва з екрану.
 1. Дмитрієнко, І. В. Актуальні джерела української правової свідомості та культури: місце правової свідомості та культури Польсько-Литовської доби серед інших форм (джерел) права України [Електронний ресурс] / І. В. Дмитрієнко, Ю. М. Дмитрієнко // Форум права : електронне фахове видання / Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2008. - № 3. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08divupp.pdf, вільний. – Назва з екрану.
 1. Дмитрієнко, І. В. Конституційні аспекти формування правової культури в Україні у постперехідний період [Електронний ресурс] / І. В. Дмитрієнко // Форум права : електронне фахове видання / Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2006. - № 3. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-3/06divupp.pdf, вільний. – Назва з екрану. 1. Дмитрієнко, І. В. Сучасний стан української правової культури [Електронний ресурс] / І. В. Дмитрієнко. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/17_PNR_2008/Pravo/ 32364.doc.htm, вільний. – Назва з екрану. 1. Дмитрієнко, Ю. М. Еволюція правової свідомості та культури цивільних правовідносин Польсько-Литовської доби як набуття ними якісного цільового правового стану [Електронний ресурс] / Ю. М. Дмитрієнко // Форум права : електронне фахове видання / Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2008. - № 3. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-3/08divupp.pdf, вільний. – Назва з екрану. 1. Дмитрієнко, Ю. М. Правова свідомість у механізмі правового регулювання суспільних відносин [Електронний ресурс] / Ю. М. Дмитрієнко // Форум права : електронне фахове видання / Харківський національний університет внутрішніх справ. – 2007. - № 2. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-2/08divupp.pdf, вільний. – Назва з екрану. 1. Кушнір, М. О. Становлення правової культури як варіативний фактор соціального управління [Електронний ресурс] / М. О. Кушнір. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2005-1/txts/KUSHNIR-1.htm, вільний. – Назва з екрану.


 1. Попов, М. Ю. Правовая культура как элемент социального порядка [Электронный ресурс] / М. Ю. Попов // Власть : журн. - Режим доступа: http:// www.transpress.ru/articles/ 0606/02_03.shtml, свободный. – Название с экрана. 1. Правова культура [Електронний ресурс] // Український юрист. – 2006. - № 4. - Режим доступу: http://www.ukrjurist.com/? page=5&issue=49&arti cle=1115, вільний. – Назва з екрану.
 1. Правова культура [Електронний ресурс] // Юридичні послуги online. - Режим доступу: http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/stati/tgp/144.php, вільний. – Назва з екрану.
 1. Правова культура, її види і функції [Електронний ресурс] // Опорний конспект з курсу “Теорія держави і права”. - Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/Konspekt/TDIP/058.htm, вільний. – Назва з екрану.
 1. Правова культура особи [Електронний ресурс] // Vuzlib : экономико-правовая библиотека. - Режим доступу: http://www.vuzlib.net/beta3/html/1/11993/12201/, вільний. – Назва з екрану.
 1. Правова культура учнів [Електронний ресурс] : (бесіда з елементами гри) / уклад. Н. О. Славута // Методична скарбничка бібліотечного фахівця. - Режим доступу: http://www.sasl. at.ua/publ/17-1-0-60, вільний. – Назва з екрану.
 1. Правовая культура в Интернет [Электронный ресурс] // Мetric. - Режим доступа: http://www.metric.ru/news.asp? ob_no=204, свободный. – Название с экрана.
 1. Правосвідомість [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lawyer.org.ua/?i=179, вільний. – Назва з екрану.
 1. Правова свідомість та правова культура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty /pravo/tdp/s1/t15.doc, вільний. – Назва з екрану.


 1. Токарчик, Р. «Правова культура - це все те, що створили люди в сфері права» [Електронний ресурс] : інтерв'ю з професором університету імені Марії Кюрі-Склодовської (Люблін) Р. Токарчиком ; розмову вів Р. Кубань // Юридичний журнал. – 2008. - № 4. – Режим доступу: http://www. justinian.com.ua/article.php?id=2911, вільний. – Назва з екрану. 1. Чорнодід, Г. С. Сучасний стан правової культури України [Електронний ресурс] / Г. С. Чорнодід. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/2_KAND_2008/Pravo/26221.doc. htm, вільний. – Назва з екрану.
 1. Чупахін, О. Правова культура учасників виборчого процесу – важливий аспект демократичних виборів [Електронний ресурс] / О. Чупахін // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2006. - № 1. - Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/visnyk/pdf/2006_1/visnyk_st_15.pdf, вільний. – Назва з екрану.
Правова освіта та правове виховання населення - шлях до правової культури суспільства


„Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.” (Національна програма правової освіти населення).

Правове виховання — це цілеспрямований постійний вплив на людину з метою формування у неї правової культури і активної правомірної поведінки. Основна мета правового виховання — дати людині необхідні в житті юридичні знання і навчити її поважати закони і підзаконні акти та додержуватися їх, тобто сформувати достатньо високий рівень правової культури, здатний значно зменшити кількість правопорушень. Кожна людина, знаючи свої права і обов'язки, може грамотно захищати себе від незаконних дій з боку юридичних органів.


 1. Абаїмов, В. Урок: цивільно-правові угоди / В.  Абаїмов  // Історія в школі. – 1999. - № 6. – С. 40-41. - Бібліогр.: Бібліогр.: 5 назв.

 2. Александрова, Т. В. Формування правової компетентності підлітків як соціально-педагогічна проблема // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Т. В. Александрова ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К., 2004. – Вип. 6, кн. 2. – С. 218–221. 1. Александрова, Т. В. Формування правової компетентності як превентивний напрям соціально-педагогічної роботи з підлітками / Т. В. Александрова // Науковий вісник : зб. наук. праць / Чернів. ун-т. – Чернівці, 2005. – Вип. 225: Педагогіка та психологія. – С. 3–6.

 2. Андрусишин, Б. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні / Б. Андрусишин, А. Гуз // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 88-95.

 3. Атаев, К. Б. Проблемы правового воспитания и взаимодействия семьи и школы / К. Б. Атаев // Педедагогические науки. – 2005. – № 3. – С. 9–10.

 4. Бесараб, Н. Урок: правове регулювання земельних і сільськогосподарських відносин / Н. Бесараб // Історія в школі. – 1999. - № 8-9. – С. 54-56.

 5. Бесараб, Н. Урок: правові основи підприємницької діяльності / Н. Бесараб // Історія в школі. – 1999. - № 7. – С. 41-42.

Білан, Г. І. Проблеми підвищення рівня правової культури студентської молоді [Електронний ресурс] / Г. І. Білан, І. Ю. Волошина // Гуманізм та освіта: міжнародна науково-практична конференция. - Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/Volosina.php, вільний. – Назва з екрану. 1. Богачев, С. Роль правової освіти у приведенні змісту прав та свобод засуджених до міжнародних стандартів / С. Богачев // Право України. – 2006. - № 8. – С. 127-130.

 2. Бородин, І. Виховання правової культури учнів – завдання держави / І. Бородин // Рідна школа. – 1998. - № 5. – С.  32-33.

 3. Ваксман, В. Складові цілеспрямованої системи : правове навчання і виховання учнів загальноосвітніх шкіл у ФРН / В. Ваксман // Історія в школах України. – 2001. – № 4. – С. 54-55.

 4. Василенко, А. И. Правосознание, правовая культура и правовое воспитание / А. И. Василенко, М. В. Максимов, Н. М. Чистяков // Теория государства и права : учеб. пособие / А. И. Василенко, М. В. Максимов, Н. М. Чистяков. – М., 2007. – С. 263-272.

 5. Васильківська, І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти / І. Васильківська // Право України. – 2004. - № 1. – С. 95-98. – Бібліогр.: с. 97-98. 1. Виховання правової культури старшокласників // Творчість в технології виховання та навчання : зб. наук. праць. – К. ; Запоріжжя : Ін-т педагогіки і психології профосвіти, 1998. - Вип. 9. - С. 116-132.

 2. Гетьманець, Л. Права свої знай, обов'язки не забувай / Л. Гетьманець, І. Власенко // Дошкільне виховання. – 2007. – № 6. – С. 18-19.

 3. Годованець, В. Правова просвіта громадян України: методологічні проблеми розроблення Концепції / В. Годованець, В. Кампо, В. Темничний // Право України. – 1999. - № 1. – С. 27.

 4. Головко, Н. І. Педагогічні особливості правового виховання / Н. І. Головко // Правова педагогіка : навч. посіб. / Н. І. Головко. – К., 2007. – С. 63-85.

 5. Головченко, В. Ліки для суспільства, які можуть зробити Україну кращою : [правове виховання молоді] / В. Головченко // Юридичний вісник України. – 2003. – 30 серп.–5 верес. (№ 35). – С. 12.
 1. Головченко, В. Особливості формування правової культури молоді / В. Головченко // Право України. -– 2004. - № 10. – С. 120-123. -– Бібліогр.: с. 123.

 2. Горбунова, Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права / Л. Горбунова // Право України. – 2006. - № 4. – С. 154-159.

 3. Гордеев, Г. Участие прокуратуры в правовом воспитании населения / Г. Гордеев // Законность. – 2004. – № 1. – С. 21-23.

 4. Гудзь, І. Правове виховання школярів / І. Гудзь // Директор школи. - 2004. - № 35. - С. 17-20 ; № 36. - С. 21-26.

 5. Гуз, А. Концептуальні засади розвитку та моделі шкільної правової освіти на пострадянському просторі (на прикладі Росії, Білорусі та України) / А. Гуз // Університет. – 2008. – № 3. – С. 25-31. 1. Дегтярьова, Г. Дидактична складність формування правової культури в учнів ПТНЗ /Г. Дегтярьова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 4. – С. 30-40. – Бібліогр.: с. 39-40.

 2. Дербеньова, А. Г. Правова освіта в учбових закладах для обдарованої учнівської молоді / А. Г. Дербеньова, Ю. В. Бутейко // Історія та правознавство. – 2005. – № 29.– С. 14.

 3. Дерновий, О. Правове виховання в частині і підрозділі. Застосування форм і методів правового виховання при виконанні функціональних обов’язків / О. Дерновий // Флот України. – 1999. – 10-16 лип. (№ 28).С. 5.

 4. Деякі шляхи формування правової культури ліцеїстів // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 1999. - № 2. - С. 138-143.

 5. Дробязко, С. Г. Правовое воспитание: понятие, формы, методы / С. Г. Дробязко, В. С. Козлов // Общая теория права : учеб. пособие для вузов / С. Г. Дробязко, В. С. Козлов. – Минск, 2005. – С. 370-372.

 6. Загрева, В. Виховання в учнів поваги до законів і права / В..  Загрева // Рідна школа. – 2002. - № 10. – С. 65-67. 1. Загрева, В. Я. Правове виховання старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл-інтернатів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / В. Я. Загрева ; Інститут проблем виховання АПН України. - К., 2002. – 193 с.

 2. Звєрєва, О. Освіта споживача - важливе державне завдання / О. Звєрєва // Право України. - 2008. - № 8. - С. 31-35. - Бібліогр.: с. 35.

 3. Злочинність неповнолітніх і молоді та її попередження // Кримінологія: загальна та особлива частини : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закладів / І. М. Даньшин [та ін.]. – Х., 2003. - С. 233-244.

 4. Іванюк, І. Права людини – основа інтеркультурної освіти  / І. Іванюк // Відродження. – 1998. - № 6. – С. 11-14.
 1. Карпенко, Д. Чи знаєте ви свої конституційні права і обов’язки? : про Національну програму правової освіти в Україні  / Д. Карпенко // Праця і зарплата. – 2002. – Лют. (№ 7). – С. 3.

 2. Квасов, В. В. Правова освіта як засіб формування компетентної, соціально адаптованої та здатної до життєтворчості особистості / В. В. Квасов // Відкритий урок. – 2003. - № 13-15. – С. 111-114.

 3. Кельман, М. С. Правове виховання: поняття, форми, методи / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома // Загальна теорія держави і права : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. – Л., 2007. – С. 533-535.

 4. Котюк, І. Зрозуміти логіку правової системи : (деякі методичні аспекти вивчення курсу «Основи правознавства» в загальноосвітніх школах) / І. Котюк // Історія в школах України. – 2004. – № 6. – С. 4-8.

 5. Кочергина, В. Правовое воспитание дошкольников / В. Кочергина // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 6. – С. 2-5.

 6. Крутенко, О. В. Виховання правової культури – шлях до побудови правової держави / О. В. Крутенко // Позакласний час. – 2006. – № 5–6. – С. 81.

 7. Куриленко, О. Дитині про права людини / О. Куриленко // Психолог. – 2004. – Січ. (№ 3/4). – С. 4.

 8. Кутиркін, А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах / А. Кутиркін // Право України. – 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр.: с. 84.

 9. Кутиркін, А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України / А. Кутиркін // Право України. – 2008. – № 3. – С. 122-125. - Бібліогр.: с. 125.

 10. Куторій, Р. Урок, присвячений 50-річчю Загальної Декларації прав людини / Р. Куторій, В. Дубровський // Історія в школах України. – 1998. - № 4. – С. 36-40.

 11. Кучеренко, Т. А. Система правової освіти та виховання / Т. А. Кучеренко // Виховна робота в школі. – 2005. – № 11. – С. 8–11.

 1. Куторій, Р. Урок, присвячений 50-річчю Загальної Декларації прав людини / Р. Куторій, В. Дубровський // Історія в школах України. – 1998. - № 4. – С. 36-40. 1. Лазарев, В. В. Понятие о правовой культуре. Правовое воспитание / В. В. Лазарев, С. В. Липень // Теория государства и права : учеб. для вузов / В. В. Лазарев, С. В. Липень. – М., 2004. - С. 336-337.

 2. Лелеков, В. А. О предупреждении преступности несовершеннолетних / В. А. Лелеков // Социологические исследования. – 2007. - № 12. – С. 87-95. – Библиогр.: с. 95.

 3. Легуша, С. М. Сутність, функції і механізм правового виховання курсантів вищих навчальних закладів МВС України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / С. М. Легуша ; НАН України ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2002. – 215 с.

 4. Литовченко, О. Профілактика правопорушень у позашкільних закладах / О. Литовченко // Шкільний світ. – 2004. – № 18. – С. 19–20.

 5. Лохвицька, Л. Правову культуру - старшим дошкільнятам / Л. Лохвицька, С. Макаренко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 6 – С. 7-9.

 6. Максим, Д. “Щоб обстоювати свої права, треба їх знати”  : [про реалізацію в Україні Національної програми правової освіти населення ] / Д. Максим // Юридичний вісник України. – 2003. – 15-21 берез. (№ 11). – С. 8.

 7. Мальцев, В. Безперервна правова підготовка студентів і школярів / В. Мальцев // Освіта. – 2005. – 2-9 берез. (№ 10). – С.  4.

 8. Мельник, О. Інтелектуальна правова освіта — вимога часу / О. Мельник // Право України. – 2003. - № 7. - С. 101-104.
 1. Мещерякова, Е. Обучать, развивая правовое мировоззрение / Е. Мещерякова // Школьные технологии. - 2003. – № 2. - С. 112-117.

Миколаївської області щодо профілактики підліткової злочинності // Право України. – 2005. - № 7. – С. 150.

 1. Миронова, И. Публичные центры правовой информации: достижения и перспективы / И. Миронова // Библиотека. – 2008. – № 8. – С. 14-17.


 1. Парфенчикова, Л. Формирование основ правовой компетентности учащихся / Л. Парфенчикова . - // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2004. – № 17/18. - С. 45-48.

 2. Певцова, Е. Роль юристов и педагогов в формировании правового сознания несовершеннолетних обучающихся / Е. Певцова // Народное образование. - 2006. - N 9. - С. 181-185.

 3. Педагогічні умови формування правової культури в навчальних закладах нового типу // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ МВС України. – 1999. - № 3. - С. 199-201.

 4. Педагогічні умови формування правової культури у ліцеях правового профілю // Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі. Наукові праці міжнародної науково-практичної конференції. – Слов’янськ : Вид-во Слов’ян. держ. педін-ту, 1999. - С. 186-188.

 5. Померанцева, Н. Обучение правам человека в многонациональных классах / Н. Померанцева // Педагогика. – 2002. - № 4. – С. 107-109.

 6. Правова культура старшокласників як необхідна умова виховання поваги до прав людини // Республиканская научно-практическая конференция “Всеобщая декларация прав человека как международный стандарт правового положения личности в Украине” : аналитические материалы, предложения научных и практических работников. – Луганск : РИО ЛИВД, 1999. - С. 346-351.

 7. Правова культура: структура, функції, дія. Правове виховання // Теорія права і держави : підручник. – Х., 2007. – С. 361-369.

 8. Правова освіта // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.]. Т. 5 : П-С / редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - К., 2003. – С. 37-38.

 9. Правове виховання // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.]. Т. 5 : П-С / редкол. Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. - К., 2003. – С. 40.


 1. Правовое воспитание граждан // Теория государства и права : учебник / под ред. М. Н. Марченко. – М., 2004. – С. 765-767.

 2. Правовое воспитание и правовое обучение // Теория государства и права : учебник / под ред. В. К. Бабаева. – М., 2006. – С. 345-347.

 3. Правоосвітня робота з молоддю та співпраця органів виконавчої влади Миколаївської області щодо профілактики підліткової злочинності // Право України. – 2005. - № 7. – С. 150.

 4. Предупреждение преступности несовершеннолетних // Криминология : учеб. для вузов / под ред. В. Д. Малкова. – М., 2008. – С. 369-377.

 5. Рогачов, С. Право знати / С. Рогачев // Юридический журнал. – 2004. - № 11. – С. 61-64.

 6. Рогачов, С. Правова освіта на Львівщині (за матеріалами виїзного засідання всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення) / С. Рогачев // Право України. – 2005. - № 8. – С. 140.

 7. Савельева, Г. Доступность информации : [о работе Центра правовой информации Межмуниципальной центральной библиотеки РФ] / Г. Савельева // Библиотека. – 2008. – № 11. – С. 14-15.

 8. Сенюта, І. До питання правового виховання учасників виборчого процесу в Україні / І. Сенюта // Право України. – 2003. - № 11. – С. 141-142.

 9. Сіданіч, І. Правові основи сучасного сімейного виховання / І. Сіданіч // Відкритий урок. – 2005. – № 9/10. – С. 79–83.

 10. Скворец, В. О. Право в нашому житті / В. О. Скворець // Позакласний час. – 2004. – № 17/18. – С. 49–50.

 11. Скороходов, Н. Воспитание законопослушного школь-ника и поведенческий стиль учителя / Н. Скороходова // Народное образование. – 2006. - № 1. – С. 197–204.


 1. Слєпченко, Т. Правове навчання: проблеми сьогодення / Т.  Слєпченко // Рідна школа. – 1998. - № 5. – С. 34-35.
 1. СмоленськийСмоленський, Д. П. Роль держави у боротьбі з груповою корисливою злочинністю неповнолітніх / Д. П. Смоленський // Держава і право. – 2006. – Вип. 33. – С. 448-453.
 1. Соболева, М. Н. Правовое воспитание в семье и ДОУ / М. Н. Соболева, Н. В. Савина // Управление дошкольным образовательным учреждением. - 2005. - № 3. - С. 75-80.

 2. Сучасні тенденції соціально–правової освіти молоді / за заг. ред.: І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – К. : УД ЦССМ, 2000. – 152 с. 1. Тацій, В. Нагальна потреба інтелектуально-правової освіти в Україні / В. Тацій, О. Підопригора, О. Святоцький // Право України. – 2002. - № 12. - С. 10-14.

 2. Твердохліб, Л. В. Формування правової культури старшокласників у навчальних закладах нового типу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. В. Твердохліб ; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. — Луганськ, 1999. Рукопис.

 3. Терещенко, Ю. Щоб людина стала людиною: виховання молоді в контексті законодавчого проекту / Ю. Терещенко // Віче. – 2005. – № 1. – С. 67-70.

 4. Титаренко, И. Ю. Правовое воспитание граждан - актуальная задача телекоммуникационного образования / И. Ю. Титаренко, О. В. Попова, С. Ю. Лисовец // Телекоммуникации и информатизация образования. - 2005. - № 2. - С. 40-42.
 1. Ткачова, Н. Формування в учнів основоположних ідей права. Вивчення Конституції України / Н. Ткачова // Рідна школа. – 1999. - № 6. – С. 56-59.

 2. Ткачова, Н. Формування правових понять в учнів шкіл і профтехучилищ / Н. Ткачова // Історія в школах України. – 1999.  - № 2. – С. 20-22.

 3. Токарева, А. М. Правове виховання учнівської молоді / А.  М. Токарева // Відродження. – 1998. - № 6. – С. 14-16. 1. Усенко, І. Б. Правова освіта на порозі ХХІ століття / І.  Б.  Усенко // Історія України. – 2000. – Жовт. (№ 39). – С. 5-6.

 2. Федченко, И. Н. Правовая культура школьников: сущность и структура / И. Н. Федченко // Педагогическое образование и наука. - 2007. - № 1. - С. 22-24.

 3. Фур’яка, А. Концепція правової освіти та правового виховання / А. Фур’яка // Відкритий урок. – 2005. - № 9/10. – С. 23-24.

 4. Харківська, Н. І. Правова освіта має бути безперервною / Н. І. Харківська // Виховна робота в школі. – 2005. – № 11. – С. 5–7.

 5. Чаус, О. Правило, право, обов'язок : правова освіта старших дошкільнят / О. Чаус // Дошкільне виховання. - 2004. - № 2. - С. 6-7. 1. Шешеня, О. Правоосвітня робота в навчальних закладах / О. Шешеня // Юридичний вісник України. – 2004. – 7-13 лют. (№ 6). – С. 6.

 2. Шиян, О. Формування правових навичок на стадії надання загальної освіти / О. Шиян // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2006. - № 3. - С. 75-76.

* * *


Андрусишин, Б. Становлення та розвиток шкільної правової освіти в Україні / Б. Андрусишин, А. Гуз // Юридичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 88-95.

Ваксман, В. Складові цілеспрямованої системи : правове навчання і виховання учнів загальноосвітніх шкіл у ФРН / В.Ваксман // Історія в школах України. – 2001. – № 4. – С. 54-55.

Васильківська, І. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні: деякі аспекти / І. Васильківська // Право України. – 2004. - № 1. – С.95-98. – Бібліогр. : с. 97-98.

Гетьманець, Л. Права свої знай, обов'язки не забувай / Л. Гетьманець, І. Власенко // Дошкільне виховання. – 2007. – № 6. – С. 18-19. .

Головченко, В. Ліки для суспільства, які можуть зробити Україну кращою : [правове виховання молоді] / В. Головченко // Юридичний вісник України. – 2003. – 30 серп.-5 верес. (№ 35). – С. 12.

Головченко, В. Особливості формування правової культури молоді / В. Головченко // Право України. -– 2004. - № 10. -– С. 120-123. -– Бібліогр.: с. 123.

Гордеев, Г. Участие прокуратуры в правовом воспитании населения / Г. Гордеев // Законность. – 2004. – № 1. – С. 21-23.

Гудзь, І. Правове виховання школярів / І. Гудзь // Директор школи. - 2004. - № 35. - С.17-20. ; № 36. - С.21.

Гуз, А. Концептуальні засади розвитку та моделі шкільної правової освіти на пострадянському просторі (на прикладі Росії, Білорусі та України) / А. Гуз // Університет. – 2008. – № 3. – С. 25-31.

Дегтярьова, Г. Дидактична складність формування правової культури в учнів ПТНЗ /Г. Дегтярьова // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 4. – С. 30-40. – Бібліогр.: с. 39-40.

Дерновий, О. Правове виховання в частині і підрозділі. Застосування форм і методів правового аиховання при виконанні функціональних обов’язків / О.Дерновий // Флот України. – 1999. – 10-16 лип. (№ ). – С. 5.

Звєрєва, О. Освіта споживача - важливе державне завдання / О. Звєрєва // Право України. - 2008. - № 8. - С. 31-35. - Бібліогр.: с. 35.

Котюк І. Зрозуміти логіку правової системи : (деякі методичні аспекти вивчення курсу "«Основи правознавстваа»" в загальноосвітніх школах) /І. Котюк // Історія в школах України. -– 2004. - № 6. -– С. 4-8.

Кутиркін, А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах / А. Кутиркін // Право України. – 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр.: с. 84.

Кутиркін, А. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України / А. Кутиркін // Право України. – 2008. – № 3. – С. 122-125. - Бібліогр.: с. 125.

Лелеков В. А. О предупреждении преступности несовершеннолетних / В. А. Лелеков // СОЦИС. – 2007. - № 12. – С. 87-95. – Библиогр.: с. 95.

Лохвицька, Л. Правову культуру - старшим дошкільнятам / Л. Лохвицька, С. Макаренко // Дошкільне виховання. – 2006. – № 6 – С. 7-9.

Миронова, И. Публичные центры правовой информации: достижения и перспективы / И. Миронова // Библиотека. – 2008. – № 8. – С. 14-17.

Мещерякова, Е. Обучать, развивая правовое мировоззрение / Е. Мещерякова // Школьные технологии. - 2003. – № 2. - С. 112-117.


Правова освіта // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.]. Т. 5 : П-С. - К. : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 2003. – С. 37-38.

Правове виховання // Юридична енциклопедія : [в 6-ти т.]. Т. 5 : П-С. - К. : Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, 2003. – С. 40. . -

Савельева, Г. Доступность информации : [о работе Центра правовой информации Межмуниципальной центральной библиотеки РФ] / Г. Савельева // Библиотека. – 2008. – № 11. – С. 14-15.

Терещенко, Ю. Щоб людина стала людиною: виховання молоді в контексті законодавчого проету / Ю. Терещенко // Віче. – 2005. – № 1. – С. 67-70.

Фур’яка, А. Концепція правової освіти та правового виховання / А. Фур’яка // Відкритий урок. – 2005. - № 9-10. – С. 23-24.

Шешеня, О. Правоосвітня робота в навчальних закладах / О. Шешеня // Юридичний вісник України. – 2004. – 7-13 лют. (№ 6). – С. 6. 1. Білан, Г. І. Проблеми підвищення рівня правової культури студентської молоді [Електронний ресурс] / Г. І. Білан, І.  Ю.  Волошина // Гуманізм та освіта: міжнародна науково-практична конференция. - Режим доступу: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/Volosina.php, вільний. – Назва з екрану.
 1. Гречуха, Є. В. Соціально-педагогічні аспекти правового виховання дітей та молоді в системі соціального виховання [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchu/N122/N122p047-050.pdf, вільний. – Назва з екрану. 1. Зайчук, О. В. Засоби, форми і методи правового виховання [Електронний ресурс] / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко // Теорія держави і права : академічний курс : підручник / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко. – К., 2006. - Режим доступу: http:// ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part3/1903.htm, вільний. – Назва з екрану. 1. Кутиркін, А. А. Перспективи розвитку правового виховання населення України [Електронний ресурс] / А. А. Кутиркін. - Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v5/v5pp113-115.pdf, вільний. – Назва з екрану. 1. Права дитини і правове виховання молоді [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://gifted-child.org.ua/files/GP-30_3.09.03.pdf, вільний. – Назва з екрану. 1. Правове виховання. Правовий всеобуч [Електронний ресурс] // Библиотека юриста. - Режим доступу: http://www.lawbook.by.ru/theory/Skakun/26.shtml, вільний. – Назва з екрану. 1. Поняття, ознаки і функції правового виховання [Електронний ресурс] // Readbookz.com : бібліотека он-лайн. - Режим доступу: http://readbookz.com/book/176/5916.html, вільний. – Назва з екрану. 1. Система і механізм правового виховання. Правова вихованість [Електронний ресурс] // Vuzlib : экономико-правовая библиотека. - Режим доступу: http://vuzlib.net/beta3/ html/1/11993/12207/, вільний. – Назва з екрану. 1. Тепла, Ю. Правове виховання як соціально-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Ю. Тепла. - Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/Pedagogika/visnyk/22/25_tepla.pdf, вільний. – Назва з екрану.
 1. Туряниця, В. В. Правова освіта та правове виховання – один з напрямів профілактики протиправної поведінки неповнолітніх: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В. В. Туряниця, В. В. Лемак, Й. І. Горінецький. - Режим доступу: http://aviant.com.ua/vihovna_robota_pravova_osvita_ta_ pravove_vihovannja1.html, вільний. – Назва з екрану. 1. Тюрдё, Н. С. Формирование правового сознания у студентов неюридических факультетов [Электронный ресурс] / Н. С. Тюрдё, В. А. Ливенцова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : збірка наукових працвь. - Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2008-11/08tnsmnf.pdf, свободный. – Название с экрана.


 1. Яценко, Н. ’’Правосвідомість треба виховувати’’ [Електронний ресурс] // Юридичний вісник України. - Режим доступу: http://www.yurincom.com/ua/legal_bulletin_of_Ukraine/ publications/?aid=86&rid=50, вільний. – Назва з екрану.
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка