Законів України «Про освіту» (ст. 54), «Про загальну середню освіту»Скачати 65.68 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір65.68 Kb.


ЗВІТ

про наслідки атестації та впровадження інноваційних форм роботи педагогічних працівників дитячого дошкільного об’єднання

у 2012-2013 навчальному році
Атестація педагогічних працівників дитячого дошкільного об’єднання у 2013 році здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту» (ст.54), «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» (ст.30), «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 р. за № 930, змінами до Типового положення, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. за №1473.

Основним завданням для проведення атестації є цілеспрямоване і неперервне підвищення професійного рівня педагогічних працівників; визначення відповідності педагогічного працівника зайнятій посаді, рівню кваліфікації, залежно від якого встановлюється кваліфікаційна категорія; присвоюється або підтверджується відповідність раніше присвоєному педагогічному званню та відбувається оплата праці.

У 2013 навчальному році по дитячому дошкільному об’єднанню атестовано 43 педагогічних працівника, що складає 23% від загальної кількості.


Назва закладу

Кількість педагогів, що атестовано

Відсоток охоплення

атестацією

ДНЗ № 2

6

22%

ДНЗ № 5

3

23%

Навчально-виховний комплекс «Школа-дитячий садок»

9

41%

ДНЗ № 10

6

33%

ДНЗ № 13

5

31%

Центр розвитку дитини

2

7%

ДНЗ № 18

6

20%

ДНЗ № 20

6

21%

Разом:

43

23%

Наслідки атестації свідчать, що з них присвоєно та підтверджено: • педагогічне звання «вихователь–методист» - 6 педпрацівникам;

«старший вихователь» - 2 педпрацівникам;

 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 6 педпрацівникам;

 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 8 педпрацівникам;

 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 7 педпрацівникам;

 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 5 педпрацівникам;

 • 9 тарифний розряд – 12 педпрацівникам;

 • 8 тарифний розряд – 3 педпрацівникам;

 • 7 тарифний розряд - 2 педагогічним працівникам.

Із 43 педагогічних працівника, які підлягали атестації, 23 чол. (50%) пройшли курсову перепідготовку при Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.
Діаграма 1. Наслідки атестації педагогічних працівників ДДО у 2013 році

З метою результативності проведення атестації педагогічних працівників в дошкільних навчальних закладах був складений алгоритм роботи атестаційної комісії:
І ЕТАП

ІІ ЕТАП

ІІІ ЕТАП

Організаційний


Вивчення педагогічної діяльності педагога, що атестується

Підсумково-аналітичний

 • створення атестаційної

комісії

 • розподіл обов’язків між членами комісії

 • складання плану та графіку засідань

 • розгляд поданих заяв від педагогів,

що атестуються

майстерності та

самооцінки • творчі звіти та презентації роботи в міжатестаційний період

 • складання характеристик та оформлення атестаційних листів

До складу атестаційних комісій увійшли найбільш компетентні, кваліфіковані педагогічні працівники дошкільних закладів та методисти методичної служби управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради.

Під час організації та проведення атестації педагогів в методичному кабінету кожного дошкільного навчального закладу підготовлена добірка матеріалів «На допомогу педагогам, що атестуються», оформлені методичні стенди «Атестація – 2013 рік», організовані «Педагогічні вітальні», проведені методичні декади, творчі тижні, тематичні виставки тощо.

У працівника, який підлягав атестації створено портфоліо, де зібрані всі матеріали роботи за міжатестаційний період. Вивчалась система роботи педагогічних працівників від атестації до атестації та результати заслуховувались на засіданнях. Ведення портфоліо допомогло атестаційній комісії цілеспрямовано здійснити моніторинг індивідуального професійного розвитку педагога, виявити найбільш цінний досвід для подальшого розповсюдження, а також ефективно управляти зростанням професійної майстерності, координувати зусилля адміністрації і самого педагога з підвищення результативності його праці.

Атестація здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітньо-виховного процесу: перегляди відкритих занять, режимних моментів, свят, розваг, проведення зрізів знань та діагностичного обстеження дітей, з метою виявлення рівня знань та умінь за вимогами Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» і програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Педагогічні працівники залучались до активних форм методичної роботи: участь у семінарі-практикумі «Модернізація підходів у роботі з родинами та розвиток партнерських відносин між закладом та сім'єю» (ДНЗ №2), «Формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку у світлі Базової програми «Я у Світі»» (ДНЗ №13), «Використання інноваційних технологій при розв’язанні проблеми мовленнєвого та креативного розвитку дошкільнят» (ДНЗ №18), «Використання здоров’язберігаючих технологій в навчанні та вихованні дошкільнят» (ДНЗ №20), на засіданнях міських методичних об’єднань, виступи на педагогічних радах з презентацією творчих наробок та матеріалів з досвіду роботи: «Психолого-педагогічний проект з логіко-математичної діяльності дошкільників на основі інноваційної технології навчання З.Д’єнеша «Чарівні кубики Д’єнеша»»(ДНЗ №13), «Домашня школа Монтессорі» (НВК-ДНЗ), «Дидактичний матеріал природознавчого циклу для інтегрованих уроків в початкових класах» (НВК), «Поєднання традиційного та нетрадиційного ліплення у формуванні креативних здібностей дитини» (ДНЗ №10), проведення «майстер-класу» щодо ефективного впровадження елементів інноваційних педагогічних технологій та ІКТ у навчально-виховний процес, тестування, анкетування, діагностування, наприклад: «Визначення півня емоційного вигорання» ( методика В.В. Бойко), « Міжособистісні взаємини і комунікативні якості особистості в педагогічному колективі», «Досліджування креативності вихователя » ( самоактуалізаційний тест за

Е. Шостром, Ю.Е. Альошина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, М.В. Кроз).
Згідно затвердженого плану роботи з педагогами проводились тематичні

консультації «Інтеграція родинного та суспільного виховання» (ДНЗ № 5),«Створення сприятливого соціального середовища для інклюзії дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах дошкільного закладу» (ДНЗ № 10), «Учимося уникати конфліктних ситуацій у роботі з батькам» (ЦРД), «Формування логіко-математичних знань, умінь і навичок у всебічному розвитку дитини дошкільного віку» (ДНЗ №13),«Педагогічна система М.Монтессорі і виховання «вільної» активної особистості»» (НВК-ДНЗ).

З метою реалізації завдань ІІІ етапу (креативний) обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» в дошкільних закладах проводились педагогічні тренінги, ділові ігри, засідання «круглого столу», педагогічні читання, де активними учасниками були педагоги, що атестувалися у 2013 році. У рамках впровадження обласної проблеми та здійснення річних планів дошкільних навчальних закладів педагоги підготували електронні презентації про свої надбання в міжатестаційний період.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка