Законів України «Про освіту»Сторінка4/10
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ОЗЕРНЯНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-Ш СТУПЕНІВ


НА 2011-2012 Н.Р.

2-ий

тиждень


чверті

3-ій

тиждень


чверті

4-ий

тиждень


чверті

5-ий

тиждень


чверті

6-ий

тиждень


чверті

7-ий

тиждень


чверті

МЕТОДИЧНА

РАДА


30.08

05-11.09


24-30.10

16-22.01


02-08.04

14-20.05

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

КЛАСНИХ


КЕРІВНИКІВ
29.08

12-18.09


07-13.11

23-29.01


04-15.04

21-27.05


МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ

КЛАСІВ
29.08

19-25.09


14-20.11

30.01-05.02

16-22.04

21-27.05МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

“ГАРМОНІЯ”
29.08

26.09-02.10

21-27.11

06-12.02


23-29.04

21-27.05
МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-

МАТЕМАТИЧ-

НОГО ЦИКЛУ29.08

03-09.10


28.11-04.12

13-19.02


30.04-06.05

21-27.05

МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ

“ГУМАНІТАРІЙ””


29.08

10-16.10


05-11.12

20-26.02


01-13.05

21-27.05
Г Р А Ф І К

ВНУТРІШКІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

В 2011/2012 Н.Р.Форма роботи

8

9

10

11

12

01

02

03

04

05

06

прим.

1

Аналіз календарного планування
+


+2

Аналіз планів роботи класних керівників+


+
3

Аналіз планів роботи гуртків
+


+
4

Робота факультативів
+


+
5

Перевірка класних журналів


+
++
+
6

Перевірка щоденників

+
+
+
+
+7

Перевірка учнівських зошитів
+

+

+

+

+

+

+

+

+8

Обладнання кабінетів


++

9

Перевірка виховної роботи


+

+10

Санітарно-гігієнічні роботи


+


+

+11

Техніка безпеки++++12

Робота з батьками++
+


13

Забезпечення підручниками

+14

Інші питання

+

+
ПОГОДЖЕНО З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

На засіданні методичної ради школи Начальник відділу освіти

(протокол № 1 від 31.08.2011 р Білоцерківської райдержадміністрації

Голова ради С.В.Луценко

______________ А.В.Литвин


______________ 2011 р

ПОГОДЖЕНО

На засіданні педагогічної ради школи

Протокол № 1 від31.08.2011 р.

Голова педагогічної ради

________________ Ю.В.Онопрієнко


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
ОЗЕРНЯНСЬКОЇ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ
НА 2011/2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

І. Загальні засади

Озернянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план Озернянської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2011-2012 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України ( відповідно до листа МОН України від 05.03.2010 року № 1/9 – 143 та № 1/9-325 від 29.04.2011 р. « Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік»:

для школи І ступеня


  • для 1-4 класів – за Типовим навчальним планом початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682

( додаток 1);

для школи ІІ ступеня

  • для 5-9 класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 ( додаток 1);

для школи ІІІ ступеня

  • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступенів, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 ( додаток 2).

  • для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку: 4-10 класи – за тимчасовими Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 14.05.2007 р. № 380; 7-11 ( 12) класи – за Типовими навчальними планами спеціальних шкіл цих типів, затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 22.08.2005 р.№ 489;

  • для вечірніх ( змінних) загальноосвітніх шкіл – 9-12 класи – за Типови-

ми навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/12 навчальний рік, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню іноземною мовою, комп’ютерною грамотністю.

Напрям навчання школи, затверджений рішенням загально шкільних бать-

ківських зборів загальноосвітній.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповід-но до вимог Закону України «Про загальну середню освіту».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури у 1-4 класах, 5-11 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Сумарне навантаження учнів відповідає Типовим навчальним планам, який зорієнтований на роботу за п’ятиденним робочим тижнем.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану. При формуванні робочого навчального плану на 2011/12 н.р. повністю реалізована інваріантна частина навчального плану, а також його варіативна складова. Адміністрація школи намагалася якнайповніше врахувати сучасне замовлення на освіту, інтереси та потреби учнів, кадровий потенціал закладу, пропозиції батьків, матеріально-технічне забезпечення школи.

У початкових класах варіативна складова частина включає години київщи-нознавства(1, 4 кл. по 1год.) введені з метою загального розвитку учнів, підвищення знань про історичне минуле, культурну спадщину, традиції Київщини.

Загальному розвитку школярів молодшого шкільного віку формуванню логічного мислення, просторової уяви та загально-навчальних навичок спри-ятимуть курси за вибором « Логіка » ( 3 кл.– 1год., 4 кл.– 1год.), елементи геометрії ( 3 кл. – 1 год.) світова література ( 2 кл. – 1 год).

З метою оптимізації системи роботи з обдарованими дітьми, у навчально-му плані виділені години на додаткові індивідуальні та групові заняття ( 1, 3,4 кл. по 1 год.. 2 кл – 0,5 год.).

Вивчення російської мови в школі зумовлено тим, що значна кількість літератури в шкільній бібліотеці, періодичні видання, програмне забезпечення комп’ютерів на російській мові, і є потреба в тому, щоб учні її розуміли, вміли читати і спілкуватись. На вивчення російської мови передбачено курси за вибором в 5,6, 10 кл.( 1 год.) та індивідуальні заняття у 8 кл ( 0,5 год). Враховано також бажання батьків і учнів про що свідчать результати анкетування.

Так як учні 9 та 11 класів проходитимуть державну підсумкову атестацію з математики, а 11 класу - зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови відповідно в цих класах виділяються додаткові години індивідуальних та групових занять ( алгебра в 9, 10 класах по 1 годині; українська мова 11 класи - 1 година).

Додаткові години предметів, які мають політехнічну спрямованість

( індивідуальні та групові заняття 5 кл – 0,5 год., 6 кл – 1 год.,7 кл. – 1 год., 8 кл – 1 год., з технології виготовлення дитячого одягу ( 10 кл. – 2 год.), технологія виготовлення виробів із сучасних деревинних матеріалів ( 10 кл – 1 год), технологія виготовлення мякої іграшки ( 11 кл – 1,5 год), технологія художньої обробки деревини випилюванням ( 11 кл – 0,5 год) введені в навчальний план з метою поділу класу на групи (хлопців і дівчат), що сприятиме кращому виробленню навичок трудової діяльності, врахування статевих особливостей, підготовці до свідомого вибору професії. Враховано також, що школа має достатнє матеріально-технічне і кадрове забезпечення.

Курс за вибором з креслення ( 1 год. у 8 класі, ) та факультатив з креслення ( 1 год – 9 кл) введено у навчальний план з метою загального розвитку учнів, розвитку їх технічних знань просторової уяви, і будуть необхідні при вивченні геометрії та при продовженні навчання у вищих та професійних навчальних закладах.

Індивідуальні та групові заняття, зокрема, з історії 5 кл – 0,5 год., всесвітньої історії 9 кл – 1 год., математики 5 кл – 0,5 год, фізики 8 кл – 1 год., англійської мови 8 кл – 1 год, 9 кл – 0,5 год, 10 кл – 1 год., факультативи Визначні постаті України, 11 клас – 1 год., спрямовані на підсилення предметів інваріантної складової навчального плану. Враховано також, що у випускних класах учні проходитимуть ДПА і ЗНО з цих предметів.

Так, як інваріантною складовою навчального плану не передбачено ви-вчення основ здоров’я в 10 і 11 класах, але існує необхідність вироблення у старшокласників правил безпечної поведінки, навиків поведінки в екстремальних умовах, виділено 1 год. – 10 кл. на курс за вибором школа проти ВІЛ/ Сніду.

Враховано також побажання учнів 11 класу, які будуть проходити ДПА з географії і тому введено курс за вибором «Загальна географія» (1 год.).

З метою розвитку бібліографічних знань учнів, виробленню читацьких навиків , прищеплення любові до книги у 8 класі, введено факультатив «Бібліотечний урок» 1 год.).

За бажанням батьків учнів, з метою відродження духовних цінностей, виховання моральності в учнів, навчальним планом передбачено індивідуальні та групові заняття «Біблійна історія та християнська етика» ( 7 кл – 0,5 год).

Виконуючи вимогу Закону України « Про фізичну культуру і спорт», та Указ Президента України від 19.01.2001 р. 3 (4 « Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні» з варіативної складової виділено 1 годину на проведення індивідуальних та групових занять з футболу у 6, 10 класах по 0,5 год, та курс за вибором «Ми володарі Євро-2012» у 10 класі – 0,5 год.

З метою патріотичного виховання молоді у 10, 11 класах введено факультатив «Захист Вітчизни» ( для дівчат) по 1 год, які вивчатимуть медичну підготовку.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України « Про загальну середню освіту». Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у школі – 4 учні.

Поділ класу на групи при вивченні української мови, англійської мови, інформатики, трудового навчання здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом № 128 МОН від 20.02.2002 р.

Відповідно до статті 16 Закону України « Про загальну середню освіту» 2010-2011 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – « День знань» – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

I семестр – з 1 вересня по 25 грудня, IIсеместр – з 11 січня по 25 травня.

Впродовж року для учнів проводяться канікули:

осінні – з 24 по 30 жовтня, зимові – з 26 грудня по 10 січня, весняні – з 26 березня по 1 квітня, літні – з дня закінчення навчального року по 31 серпня.

Заняття в навчальному закладі завершаться до 25 травня а саме:

у 1-8, 10 класах – 25 травня;

у 9 класі - 14 травня;

у 11 класі – 3 травня.

Навчальні семестри закінчуються проведенням:

I семестр – перевірка техніки читання в 2-4 кл.; контрольних робіт в 2-9 кл. з української мови, та в 2-4 кл. з математики;

II семестр – заліки з фізкультури в 1-9 кл.; перевірки техніки читання в 1-4 кл.; контрольних робіт з української мови в 2- 3 кл.; з математики – 1-3 кл.

Навчальний рік закінчується проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та проведенням державної підсумкових атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Відповідно до методичних рекомендацій навчальні екскурсії та навчальна практика для учнів 1-4, 5-8, 10 класів буде проведена протягом навчального року.Але з урахуванням обставин ( кліматичні умови, епідемії, виїзд на оздоровлення та ін.) можуть змінитись структура навчального року та графік канікул. Але при цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України « Про загальну середню освіту»: для учнів 1-4 класів – 175 роб. днів, для учнів 5-9 кл. – 190 роб. днів з урахуванням навчальної практики та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів.


Освітні галузі

Навчальні предмети


кількість годин на тиждень у класах
5

6

7

8

9ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА
Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

2

2Українська література

2

2

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3,5

3

3

2

2

Математика

Математика

4

4


Алгебра2,5

2

2

Геометрія1,5

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня Історія
1

1

1

1

Правознавство

1

Етика

1

1


Природо-

знавство

Природознавство

1

1


Біологія2

2

3

Географія
2

2

1,5

1,5

Фізика1

2

2

Хімія1

2

2

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1
Образотворче мистецтво

1

1

1Художня культура

1

Здоров’я і фізич-на культура

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

Інформатика

1

РАЗОМ

24,5

26,5

29,5

28,5

30,5

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА


Гранично допустиме навчальне

навантаження на учня23

25

27

27

28Факультативи

Російська мова

1Бібліотечний урок


1Креслення


1

0,5Індивідуальні та групові заняття

Історія України

0,5
Математика

0.5
Трудове навчання

0.5

1

Практична фізика

1Англійська мова

1


Російська мова


0,5


Всього фінансується


27

27,5

29,5

33

31

п/п

Навчальні предмети


кількість годин на тиждень
10

11
ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА


1.

Українська мова

2

2
2.

Українська література

2

2

3.

Англійська мова

3

3

4.

Світова література

2

2

5.

Історія України

1,5

1,5

6.

Всесвітня Історія

1

1

7.

Правознавство

1
8.

Людина і світ
0,5

9.

Економіка
1

10.

Художня культура

0,5

0,5

11.

Алгебра

2

3

12.

Геометрія

2

2

13

Астрономія
0,5

14

Біологія

1,5

1,5

15.

Географія

1,5
16.

Фізика

3

3

15.

Хімія

1

2

16.

Екологія
0,5

17.

Технології

1

1

18.

Інформатика

1

2

19.

Фізична культура

2

2

20.

Захист Вітчизни

1

1

РАЗОМ

29

32

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВАА) Курси за вибором21

Загальна географія1
22

Російська мова
123

Школа проти ВІЛ/СНІДу
124

Технологія виготовлення дитячого одягу
1Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

32
Б) Факультативи


25.

Визначні постаті України
1
26

Захист Вітчизни

1

1
В) Додаткові індивідуальні та групові заняття27

Ми володарі Євро-2012

0,528

Англійська мова

129

Алгебра

1


30

Українська мова

1

1
31

Технологія виготовлення мякої іграшки
1
32

Футбол

0,5Всього фінансується

37

371   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка