Законів України «Про освіту»Скачати 450.4 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.03.2016
Розмір450.4 Kb.
  1   2

КАТЕРИНОПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З


смт Катеринопіль

Від 23.08.2011 року № 232

Про організацію і проведення

методичної роботи з педагогічними

працівниками району

у 2011-2012 навчальному році

Керуючись положеннями Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти і науки України, Національної державної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») робота районних, шкільних, дошкільних методичних структур на протязі 2010-2011 навчального року спрямовувалася на реалізацію науково-методичної проблеми району: “Вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання”.

В умовах реформування системи освіти України велику роль відіграє під­вищення фахової, дидактичної компетентності педагогів та їхня активність у вирі­шенні теоретичних, практичних завдань щодо змін сучасної школи. Йдеться про нову модель шкільної освіти і нову роль вчителя в ній. Відповідно до реальних тенденцій сьогодення школа перетворюється з системи засвоєння знань на систему адаптації школярів до статусу менеджера свого майбутнього.

Це потребує сьогодні іншої ролі вчителя в процесі навчання, де го­ловним є не передача інформації, а закріплення механізмів її цільового пошуку, вміння трансформувати інформацію у вирішення практичних, нестандартних завдань, працювати в команді й активно знаходити креативні рішення щодо розв'язання проблем різного характеру, презентувати результати своєї діяльнос­ті, що можливо за умов партнерства вчителя та учня з метою творчого розвитку особистості при використанні сучасних педагогічних технологій та методик, ін­формаційного простору XXI ст. в навчальному процесі. При цьому вчитель, вис­тупаючи в ролі організатора, допомагає учню пізнавати життя, піддаючи все сумніву, можливо помиляючись, але досягаючи при цьому значних позитивних результатів.

За цих умов темпи соціалізації вчителя до нових умов діяльності значно випереджають можливості курсової підготовки, яку вчителі, відповідно до нор­мативних документів, проходять раз на 5 років. Тому на сьогодні в системі піс­лядипломної педагогічної освіти важливим є реформування системи роботи з педагогічними кадрами у міжкурсовий період шляхом ефективного проведення методичної роботи.

У школах району працює 446 педагогічних працівників, з них повну вищу освіту мають 368, що становить 82,5 відсотки. Заочно навчається у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації 26 осіб, що складає 5,8 відсотків, в т.ч. в сільській місцевості 4,5 відсотків. За освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціалістів вищої категорії 116 (31,5 відсотки), спеціалістів першої категорії 133 (36,1 відсотків), спеціалістів другої категорії 57 (15,5 відсотків), спеціаліст – 63 (17,6%). У загальноосвітніх школах району працює 434 учителів, у тому числі 12 учителів-методистів, 28 - «старший учитель», 13 психологів, 8 соціальних педагогів, 21 педагог-організатор, 23 вихователі, 1 логопед. Працює соціально-психологічна служба.

Всього працює у навчальних закладах району 72 учителі у віці до 28 років (16%), з них чоловіків – 15. Кількість працюючих пенсіонерів – 73, в тому числі по селу – 39, кожний п’ятий учитель у віці понад 50 років.

У 2011 році за новим положенням атестовано 90 педагогічних працівників, що складає 17, 6 %. З них 70 учителів, 1 вихователь ГПД, 8 вихователів дошкільних закладів, , 2 директори ЗНЗ, 1 заступник ДНВР, 2 керівники гуртків, 1 соціальний педагог, 2 педагоги – організотори, 2 бібліотекарі.

Дошкільна освіта

У 2010-2011 навчальному році методична робота з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району була спрямована на забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості дошкільника та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес.

Освітній процес здійснюють 84 педагогічних працівників, з них закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації 63 особи (75%), ІІІ-ІV рівнів акредитації – 21 особа (25%). В даний час 5 педагогічних працівників продовжують здобувати повну вищу освіту.

Серед педагогів-дошкільників 3 спеціалісти вищої категорії, 6 спеціалістів І категорії, 3 педагоги мають звання

«вихователь-методист».

Структуру методичної роботи склали 3 методичні об’єднання, 4 семінари-практикуми, 2 творчі групи, 2 майстер-класи.

Педагоги працюють за Базовою програмою «Я у Світі». Відділом освіти, районним методичним кабінетом проведено ряд методичних заходів з метою роз’яснення та ефективного впровадження у практику Базової програми. Протягом 2010-2011 н. р. проведено семінари-практикуми для завідуючих дошкільних навчальних закладів та директорів НВК з проблеми: «Науково-методичне забезпечення, шляхи реалізації завдань нової Базової програми «Я у Світі».; засідання методичних об’єднань вихователів різновікових, молодших, старших груп на базі ДНЗ «Ромашка» с. Гончариха, ДНЗ «Колосок» смт Єрки, ДНЗ «Тополька» с. Ярошівка, ДНЗ «Казка», «Сонечко» смт. Катеринопіль, ДНЗ «Ромашка» с. Мокра Калигірка.

В районі працює 2 майстер-класи та 2 творчі групи під керівництвом вихователів-методистів з проблем: «Моніторинг в системі дошкільної освіти», «Створення сучасних розвивальних посібників», «Модернізація планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі», «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи».

Працівники дошкільних навчальних закладів, які працюють з п’ятирічками, з лютого 2011 року розпочали працювати над новою програмою «Впевнений старт» .

Оформлені інформаційно-методичні стенди «Стартує програма «Впевнений старт», оформлені методичні папки «Готуємося до шкільного навчання», що містять поради, методичні рекомендації для батьків, правила виховання, психологічну характеристику дітей п’ятирічного віку.

Педагогічні працівники-дошкільники активні учасники Всеукраїнських конкурсів, обласних Інтернет-семінарів.

У 2011-2012 навчальному році – педагогічні колективи дошкілля будуть виконувати рішенння І Всеукраїнського з’їзду працівників дошкільної освіти та основних завдань у галузі дошкільної освіти, визначених Державною цільовою програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, мета якої полягає у забезпеченні конституційних прав, державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та безоплатність здобуття якісної освіти, в першу чергу дітям 5-річного віку. Важливим завданням є також впровадження сучасних освітніх технологій дошкільної освіти, розроблення та запровадження медіаосвіти, створення інформаційних дошкільних програм «Електронна пошта для батьків», «Віртуальний консультпункт». Широке впровадження інформаційних комп’ютерних технологій, підключення до мережі Інтернет, створення власного сайту у кожному дошкільному навчальному закладі. Розробка інормаційно-методичних комплектів (електронні посібники, колекції цифрових ресурсів) та забезпечення умов для їх використання у системі дошкільної освіти району. Оновлення змісту психолого-педагогічної, методичної, практичної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в контексті вимог цільових програм «Я у Світі» та «Впевнений старт».

Загальна середня освіта

З метою вирішення районної науково-методичної проблеми, удосконалення рівня фахових знань та професійної майстерності з педагогічними працівниками проводилися у різноманітних методичних формах засідання педагогічних рад, методичних об'єднань, семінарів-практикумів, психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань, педагогічних конференцій, проведилися творчі звіти учителів, що атестуються тощо

Протягом 2010-2011навчального року результативно працювало 20 районних методичних об’єднань, 7 постійно діючих семінарів-практикумів, 3 творчі групи, 3 майстер-класи, проводилися районні методичні заходи, педагогічні працівники та учні району брали участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах, педагогічних виставках.

Педагогічні працівники впроваджували у практичну діяльність елементи інтерактивної технології навчання, технології розвивального навчання інформаційно-комунікаційних технології навчання, проектної технології навчання та виховання, апробували нестандартні форми проведення занять, ділилися з колегами досвідом їх проведення, обмінювалися думками з приводу до­цільності їх використання на різних етапах вив­чення тем, навчальних програм. Ключовим питанням методичних заходів - «Підвищення ефективності і якості уроку як основної форми організації навчально-виховного процесу шляхо впровадження сучасних форм та методів навчання та виховання». Проте, ще не на достатньому рівні у навчально-виховний процес впроваджується інформаційно-комунікаційні технології навчання.

Належна увага приділялася роботі з директора­ми, заступниками директорів навчальних закладів навчальної та виховної роботи. На нарадах, семінарах, семінарах-практикумах із адміністраціями ЗНЗ розглядались актуальні питання розвитку освітньої галузі, удосконалення методичної та управлінської діяльності зокрема, «Розвиток педагогічної творчості колективу в умовах реформування освіти», «Управління профільним навчанням:шляхи вирішення», «Організація внутрішньошкільного контролю за станом викладання та якістю знань, умінь і навичок учнів з навчальних предметів», «Управління професійним зростанням педагогічних кадрів, в умовах реформування школи, шляхом удосконалення науково-методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі» із заступниками директорів з навчально-виховної роботи – «Робота над єдиною загальношкільною науково-методичною проблемою», «Виявлення, вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду», «Моніторинг навчальних досягнень учнів», «Організація роботи педагогічної ради», «Організація роботи з обдарованими дітьми», опрацьовувалися питання вико­ристання сучасних інноваційних технологій у навчально-виховному процесі, профілізації освіти в старших класах, проблема формування здорової особистості, здійснення культури управління, питання управлінської діяльності, методики планування, організації та проведення методичної роботи тощо.

Методистом РМК Коровченко І.Ю. була проведена та доведена до відома адміністрацій ЗНЗ експертиза готовності шкіл до впровадження профільного навчання у 2011-2012 навчальному році.

Відповідно до вимог здійснювалася належна методична робота з молодими педагогами. Проводиться виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду вчителів району, вивчався та впроваджувався у практику діяльності новаторський прогресивний педагогічний досвід учителів України, зарубіжжя.

З метою вивчення якості освіти, стану навчальних досягнень учнів відповідно до державних стандартів освіти адміністраціями ЗНЗ, методистами районного методичного кабінетом вивчався стан викладання навчальних предметів.

У зв’язку з введенням нового положення про атестацію надава­лась методична допомога керівникам навчальних закладів, їх заступникам, учителям з атестаційних питань.

У загальноосвітніх навчальних закладах району ведеться систематична робота з обдарованими дітьми та підготовка педагогічних кадрів для організації цієї роботи.

Працював міжшкільний факультатив для обдарованих дітей з математики, української мови, англійської мови, історії, психології, журналістики. У 2010-11 навчальному році було охоплено 50 учнів шкіл району.

Школярі систематично беруть участь в олімпіадах з базових дисциплін, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН. У 2011 році 51 учень взяв участь в обласних змаганнях (42 – в олімпіадах, 9 – в конкурсі МАН), призерами стали 15 із них (29%), в тому числі в обласних олімпіадах – 8 (19%) - учні Катеринопільського ліцею, Єрківської ЗОШ, Ярошівської ЗОШ та у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН – 7 (77,8%) - учні Катеринопільської ЗОШ №2, Єрківської ЗОШ, Катеринопільського ліцею. Учениця Єрківської ЗОШ Сторожук Олена стала переможцем обласного (І місце) та призером всеукраїнського етапу конкурсу МАН у м. Києві (ІІ місце). Вона є претендентом на отримання президентської стипендії для інтелектуально обдарованих дітей.

З метою створення умов для розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей, задоволення потреб учнів у суспільному та професійному самовизначенні у квітні 2011 року було проведено УІІІ районний конкурс обдарованих школярів «Паросток». Участь у конкурсі взяли 18 учнів із 11 шкіл району. Переможцями у номінаціях «Інтелектуал» та «Майбутній педагог» стали учні Єрківської ЗОШ, Новоселицької ЗОШ, Катеринопільської ЗОШ №2, Катеринопільського ліцею.

68 учнів стали у 2010-2011 роках переможцями та призерами обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів і змагань.

Районним методичним кабінетом систематично ведеться підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми, поповнюється банк даних, популяризуються досягнення обдарованих дітей через засоби масової інформації, організовано обмін досвідом з проблем обдарованості у рамках щорічного педагогічного мосту «Зерна досвіду». Працює постійно діючий районний семінар «Діяльність школи у системі пошуку та підтримки обдарованих учнів».

У 2010-2011 н. р. в закладах освіти Катеринопільського району функціонувало 11 класів з профільним навчанням, охоплено 191 учень Катеринопільської ЗОШ №1, Катеринопільської ЗОШ №2, Єрківської ЗОШ, Ярошівської ЗОШ, Мокрокалигірської ЗОШ, в т.ч. в сільській місцевості - 25.

Для організації профільного навчання було використано такі форми профілізації як профільні класи в одно- та двопрофільній старшій школі, профільні групи в однокомплектній школі. Профільне навчання організовано згідно типових навчальних планів та програм МОНУ за такими профілями: філологічний (7 класів) - Катеринопільська ЗОШ №1, Катеринопільська ЗОШ №2, Єрківська ЗОШ, Ярошівська ЗОШ; фізико-математичний (2 класи) - Єрківська ЗОШ; хіміко-біологічний (1 клас) - Катеринопільська ЗОШ №2; групи суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напрямів працювали в Мокрокалигірській ЗОШ (1 клас).

Поглиблено вивчалися предмети у 23-х класах 7-ми загальноосвітніх навчальних закладів, було охоплено 389 учнів, що складає 14,6% від загальної кількості учнів: українська мова та література, математика, біологія, іноземна мова, географія. Функціонував заклад нового типу - Катеринопільський ліцей (63учні).

Кадрове забезпечення профільного навчання в основному відповідає вимогам: абсолютна більшість учителів мають вищу та І-шу кваліфікаційні категорії, звання "Старший вчитель", "Вчитель-методист", систематично підвищують свій професійний рівень шляхом проходження курсової підготовки, самоосвіти, участі в роботі шкільних та районних методичних об'єднань, районних семінарах, обласних Інтернет - заходах, дистанційних тренінгах, у виставці педагогічних технологій «Освіта Катеринопільщини» та «Освіта Черкащини».

Проте слід вказати, що при проведення предметних олімпіад недостатні знання показали учні, які навчаються у профільних класах: при високому відсотку участі (90%) якісний показник становить усього 11%; у класах з поглибленим вивченням предметів участь в олімпіадах взяли 11 учнів із можливих 23 (47,8%), із них 7 стали призерами (63,6%): Катеринопільський ліцей – 3 (6 учасників при квоті 4); Катеринопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – 2 (3 учасники при квоті 4); Ярошівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 (2 учасники при квоті 3). Учні класів з поглибленим вивченням Катеринопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Мокрокалигірської ЗОШ І-ІІІ ст. участі в олімпіадах не взяли (при квоті відповідно 1 та 2), учні Єрківської ЗОШ І-ІІІ ст. мають нульовий результат з математики (2 учасники при квоті 4) та не взяли участі в олімпіаді з української мови і літератури

Відділом освіти, районним методичним кабінетом здійснювалися систематичні координаційні дії щодо організації профільного навчання у старшій школі, надавалася відповідна методична та організаційна допомога. Питання профілізації неодноразово розглядалися на нарадах директорів, засіданнях колегії відділу освіти. Систематично поповнюється електронний банк даних з проблем обдарованості, профільного навчання та допрофільної підготовки: станом на 1 серпня 2011 року обсяг банку складав 325,14 МБ (665 файлів).

Районним методичним кабінетом ведеться постійна робота щодо вивчення та впровадження вітчизняного управлінського та педагогічного досвіду: організовано роботу щорічного педагогічного мосту "Зерна досвіду". Розроблено програму підготовки вчителів до роботи у профільній школі (автор методист РМК І.Коровченко), яку рекомендовано для впровадження у практику роботи педагогів області. Працює постійно діючий районний семінар з проблем профілізації.

За прогнозованими даними адміністрацій освітніх закладів, враховуючи бажання учнів, батьків, кадрове, науково-методичне забезпечення, матеріально-технічну базу навчальних закладів у наступному 2011-2012 н.р. філологічний профіль обрали: Єрківська ЗОШ, Катеринопільська ЗОШ №1, Катеринопільська ЗОШ №2, Ярошівська ЗОШ, Новоселицька ЗОШ; фізико-математичний: Єрківська ЗОШ; біолого-хімічний: Катеринопільська ЗОШ №2, математичний: Розсохуватська ЗОШ, Петраківський НВК; екологічний: Вікнинська ЗОШ; спортивний: Катеринопільська ЗОШ №1, проте у частині шкіл профільні групи не наповнено відповідно до нормативів.

Постало нагальне питання щодо створення міжшкільних освітніх округів. У 2011-2012 навчальному році планувалося відкриття Мокрокалигірського МОО із опорними школами у Мокрій Калигірці (математика) та Ярошівці (філологія). Проте виникли проблеми, пов’язаних з учнівським контингентом: кількість учнів в опорних школах з урахуванням поступлень із «дочірніх» навчальних закладів не відповідає нормативним вимогам щодо наповнення профільних груп (12 учнів), в тому числі і у зв’язку з реорганізацією окремих навчальних закладів (напр., Сухокалигірського НВК). Бажання батьків та учнів, на жаль, диктуються не стільки вибором майбутньої професії, скільки умовами проведення ЗНО та ДПА. Крім того, адміністраціями прогнозованих опорних шкіл у визначені строки не проведено відповідної роботи щодо поновлення матеріально-технічної бази профільного навчання, тобто не виконано рішення колегії відділу освіти (протокол від 23.02.2011 №1/2), частиною закладів не проведено відповідну роз’яснювальну та діагностичну роботу серед батьків та учнів з даного питання. Це створює додаткові перешкоди щодо ефективної організації профільного навчання в цілому та щодо утворення освітніх округів.

Шляхом проведення колективних, групових, індивідуальних форм роботи з педагогами організаторами, класними керівниками, ЗДВР удосконалювалася методична робота з виховної роботи.

Протягом 2010-2011 року проводилося ряд виховних заходів, наприклад:

З метою вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління на традиціях і звичаях українського народу з вересня 2010 року по серпень 2011 року проходив районний етап Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна».

Першого тижня листопада 2010 року у загальноосвітніх навчальних закладах проведені тематичні уроки, лекції, бесіди, бесіди, круглі столи з питань, пов’язаних із захистом прав людини, з роз’ясненням положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

У листопаді 2010 року – січні 2011 року проводився конкурс дитячих малюнків на тему «Україна – футбольна країна» для дітей віком до 14 років, в рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро 2012».

З метою активізації туристсько-краєзнавчої пошукової й дослідницької роботи, розширення напрямків краєзнавчих досліджень, підтримки юних туристів-краєзнавців у вивченні, дослідженні, зборі та збереженні історичних та культурних традицій свого краю проводився районний етап туристсько-краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Пізнай свою країну».

З метою надання методичної допомоги педагогам в організації патріотичної роботи з учнівської молоддю з грудня 2010 року по жовтень 2011 року проводиться районний конкурс методичних матеріалів з військово – патріотичної тематики.

Відділ освіти, районний методичний кабінет надають методичну допомогу навчально-виховним закладам з питань попередження негативних проявів в учнівському середовищі. Спільно з їх керівниками визначаються принципи, форми і методи правового виховання, проводяться наради, семінари, спрямовані на підвищення якості правової освіти. Стан роботи щодо попередження злочинності, інших негативних явищ в учнівському середовищі періодично аналізується на нарадах керівників шкіл, педагогічних радах навчальних закладів. Керівників навчальних закладів орієнтовано на підвищення персональної відповідальності за виконання завдань цього напрямку роботи.

Не дивлячись на проведену роботу протягом року учнями шкіл скоєно 2 злочини (Катеринопільська ЗОШ І-ІІІ ст.№1), 2 учнів перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх.

У лютому-березні 2011 року проводився ХІ районний огляд-конкурс дитячої художньої творчості «Грайлива веселка».

Вихованці історико - краєзнавчого гуртка «Моя Черкащина» Розсохуватської ЗОШ І-ІІІ ст. стали переможцями обласного етапу Всеукраїнської історико – географічної експедиції «Історія міст і сіл України» за напрямком «Нарис - опис» ( робота «Село Розсохуватка»).

10 квітня 2011 року обдаровані учні Катеринопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Катеринопільського ліцею, Єрківської ЗОШ взяли участь у відбірковому етапі телепроекту ЧОДТРК «Рось шукає таланти».

Протягом березня – квітня 2011 року проводився районний етап Всеукраїнського конкурсу, присвяченого 20-й річниці незалежності України».

Був проведений районний етап військово-патріотичного конкурсу «Краща листівка ветерану».

З 1 по 15 травня 2011 року учні навчальних закладів району взяли участь у Всеукраїнській благодійній акції щодо допомоги дітям з вадами здоров»я «Серце до серця ». Зібрані кошти передані до районного центру соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді.

Учнівські та педагогічні колективи взяли участь у преденні заходів, присвячених 66 –річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

1 червня 2011 року у пришкільних таборах проведено відкриття табірної зміни та свято до Дня захисту дітей.

Поряд із традиційними формами роботи у школах впроваджені сучасні особистісно орієнтовані виховні технології, зокрема, програми “Сприяння просвітницькій роботі “Рівний - рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”, “Молодь на розпутті” та інші.

Проте, ще не на достатньому рівні проводиться діагностика науково-теоретичної та методичної підготовки вчителів. Потребує покращення організації системного науково-методичного забезпечення виховної роботи в навчальних закладах району.

У Катеринопільському районному будинку дитячої та юнацької творчості з метою розвитку художньо-естетичного, прикладного мистецтва, розвитку розумових, винахідницьких, конструкторських та творчих здібностей учнів працює 17 гуртків. Позашкільною освітою охоплено 378 дітей. Працюють гуртки художньо – естетичного , туристсько – краєзнавчого та технічного спрямування, члени яких приймають участь у районних, обласних та Всеукраїнських конкурсах, змаганнях наприклад:

. Вихованці «Колективної радіостанції» взяли участь у Міжнародних змаганнях на коротких хвилях «Радіоінформ – Тест 2010», «Дружба», «Кубок Кожедуба» (листопад), у грудні 2010 року вихованці гуртка «Колективна радіостанція» взяли участь у Міжнародних змаганнях на коротких хвилях «Георгіївська стрічка» (ІУ місце по України), на першість М.Ф.Ватутіна (ІІІ місце по Україні). Вихованці гуртка «Колективна радіостанція» зайняли ІІІ місце у міжнародних змаганнях «Сто кроків у небо», І місце у міжнародних змаганнях , «Першість міжнародного клубу «Волна», «Шоста рота», «Дні активності, присвячені Дню народження Т.Шевченка» (по Україні), «Дні активності, присвячені 150-річчю пере захоронення Т.Г.Шевченка» (по Україні).

Учні Ярошівської ЗРОШ взяли участь у проекті Ліги старшокласників «Мій ідеал громадянина - патріота».

Започатковано проведення районного конкурсу на кращого знавця логічних ігор.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка