Законів України «Про освіту»Скачати 135.07 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір135.07 Kb.
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу –

центру розвитку дитини «Джерельце»

за 2013 – 2014 навчальний рік
У 2013 – 2014 навчальному році роботу ДНЗ було спрямовано на виконання завдань Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про дошкільну освіту», «Про дорожній рух», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Концепцію дошкільного виховання в Україні, «Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності», Інструктивно – методичного листа «Про організацію фізкультурно - оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», «Базового компоненту дошкільної освіти в Україні», інших чинних законодавчих і нормативно – правових документів у галузі освіти.

Єдиною педагогічною темою, над якою працював педагогічний колектив дошкільного навчального закладу 2013 – 2014 н.р., була професійна мобільність педагога в контексті сучасного освітнього простору.

Згідно з цією темою протягом начального року педагогічний колектив дошкільного навчального закладу вирішував такі пріоритетні питання:


 1. Використання особистісно – орієнтованої моделі для формування у дітей мовленнєвого самовираження.

 2. Формування у дітей логіко-математичних здібностей засобами гри.

 3. Продовження запровадження в навчально-виховний процес нетрадиційних методів фізкультурно – оздоровчої роботи.

Інтеграція України до світового і європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до організації освітньо – виховної роботи з дошкільнятами, формування життєво спроможної особистості. Пріоритетними стають особистісно зорієнтований, компетентнісний підходи, покликані підготувати особистість спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягати життєвого успіху.

На 2014 – 2015 н.р. заплановано продовження роботи з вище зазначених напрямів.

Робота навчального закладу спрямовувалася на виконання Комплексної програми розвитку на 2012 – 2017 роки.

2013 – 2014 навчального року методичну роботу було спрямовано на підвищення рівня компетентності вихователів, удосконалення фахової майстерності, надання практичної допомоги педагогічним працівникам щодо розвитку їхнього творчого потенціалу. Науково – методичну роботу спрямовано на різнорівневу реалізацію основних положень Національної стратегії розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». В цьому навчальному році методична робота проводилась за індивідуальними та груповими формами роботи, згідно затвердженої структури. Активно працювали педагогічні ради, виставки, школа молодого вихователя, семінари, проблемні семінари, творча лабораторія, авторська майстерня.Пріоритетними напрямами методичної роботи були:

 • підвищення методологічної, інформаційної, загальної культури педагогічних працівників;

 • впровадження інноваційних методів роботи, здійснення дослідно – експериментальної роботи, проведення діагностичної роботи та моніторинг якості освіти;

 • надання практичної, науково-методичної допомоги вихователям;

 • проведення атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію;

 • вивчення та впровадження кращого педагогічного досвіду вихователів.

Основними напрямами контрольно – аналітичної діяльності були:

 • адаптація дошкільнят до умов ДНЗ;

 • отримання інформації для педагогічного аналізу, проведення моніторингових досліджень, надання методичної допомоги вихователям;

 • створення оптимальних умов для життєдіяльності дошкільнят;

 • реалізація програмових завдань;

 • продовження експериментально – дослідницької роботи на етапі розповсюдження досвіду роботи;

 • підготовка дошкільнят до успішного навчання в школі;

 • організація гурткової роботи з дошкільнятами;

 • виконання плану внутрішньосадового контролю й узагальнення підсумкових матеріалів;

 • реалізація пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти, основних законодавчих і нормативних документів;

 • впровадження інноваційних освітніх технологій освітньої роботи з дітьми;

 • робота в міжатестаційний період;

 • реалізація плану заходів щодо виконання комплексної програми розвитку ДНЗ на період 2012 – 2017 р.р.

Поряд із позитивними напрацюваннями в роботі є проблеми, на розв’язанні яких необхідно акцентувати увагу нового навчального року:

 • цілеспрямована спільна робота педагогічного колективу та кожного вихователя зокрема над підвищенням рівня якості освіти, удосконаленням професіоналізму;

 • упровадження інформаційно – комунікативних технологій, комп’ютеризації й інформатизації освітньо – виховного процесу;

 • формувати в дошкільнят прагнення до пізнання, пошуку найкращих шляхів вирішення життєвих проблем;

 • вивчення ат творче впровадження в практику роботи з дітьми педагогічних інновацій вихователів району та свого ДНЗ;

 • нормативне забезпечення, педагогічна діагностика, педагогічний аналіз і самоаналіз, впровадження моніторингових досліджень, компетентнісного підходу;

 • забезпечення ефективності управління організаційно – методичною роботою;

 • активна робота з питань реалізації програмових завдань, рекомендованих Міністерством освіти, науки молоді та спорту України;

 • поглиблене вивчення проблеми наступності ДНЗ і школи;

 • робота з профілактики дитячого травматизму та основ безпеки життєдіяльності;

 • співпраця з батьками, громадськістю.

2013 – 2014 н.р. методична робота з педагогічними кадрами була спрямована на виконання завдань, визначених у наказі по дошкільному навчальному закладу від 03.06.2013 р. № 20 «Про організацію та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в 2013 – 2014 н.р.», на підвищення кваліфікації вихователів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, спрямовану на впровадження в практику досягнень науки та професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, передового педагогічного досвіду.

Зміст методичної роботи та її організація відображені в розділі річного плану роботи ДНЗ «Управління освітньо – виховною діяльністю ДНЗ. Науково – методична та пошуково експериментальна діяльність».

Оновлення роботи організаційно – методичної служби відбулося за напрямами:


 • створення бази сучасних нормативно – правових документів щодо розвитку освіти;

 • допомога вихователям в опануванні інноваційними методиками, активізація творчої ініціативи;

 • розвиток системи психолого – педагогічного та науково – методичного консультування;

 • інформування громадськості щодо інноваційних процесів та ефективного педагогічного досвіду в ДНЗ.

Роботу з педагогічними кадрами було спрямовано на підвищення професійного та методичного рівня кожного педагога. Для цього забезпечували співвідношення масових, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів. Увійшло в широку практику проведення ділових ігор, дискусій, майстер класів.

Педагогічні працівники (2 особи) успішно пройшли курси підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності.

Вихователі ДНЗ протягом 2013 – 2014 н.р. відвідували всі районні методичні заходи, брали активну участь в обговоренні.

Активізувалась участь вихователів в районних виставках згідно плану, де відмічений наш ДНЗ.

Результативною є видавнича діяльність, створений інтернет – сайт, на якому розміщені матеріали з досвіду роботи ДНЗ.

Протягом навчального року узагальнено матеріали з досвіду роботи вихователя Кабанець М.В. по темі «Екологічні ігри як засіб формування екологічної культури дітей 4-го року життя». Матеріали з досвіду роботи подані для затвердження методичною радою ІМЦ.

Протягом 2013 – 2014 н.р. було організовано роботу авторської майстерні під керівництвом вихователя Суєтової Л.А. та творчої лабораторії вихователя Копил І.В. Робота яких була спрямована на вдосконалення професійної майстерності вихователів з мовленнєвого розвитку та пошуково – дослідницької діяльності. Досвідом роботи по контрольно – аналітичній діяльності вихователя – методиста ділилася вихователь – методист Вакуленко Н.М. Проведені методичні заходи, на яких обговорювались як практичні, так і теоретичні питання, відмічені як ефективні і цінні в професійному напрямку. З метою обміну досвідом роботи та підвищення педагогічної майстерності було організовано взаємовідвідування занять колег, які свідчили про їх цінність в практичній реалізації завдань. Вихователі продемонстрували цікаві форми, прийоми роботи.

Необхідно вважати впровадження сучасних інформаційно – комунікативних технологій пріоритетним напрямом роботи дошкільного навчального закладу 2014 – 2015 н.р., а саме: • створення на підставі мультимедійного класу даних, супроводу занять, інших режимних моментів;

 • поповнення сайту ДНЗ матеріалами з досвіду роботи спеціалістів;

 • проводити навчання медпрацівників з питань інформатизації освітньо – виховного процесу.

Протягом 2013 – 2014 н.р. активізована робота майстер – класів.

Результативно та цікаво проводились семінари для вихователів з актуальних проблем, на яких ділилася досвідом роботи вихователь Галицька А.П. по техніці ліплення.

Змістовними були повідомлення практичного психолога Остапенко Т.П. та соціального педагога Ковальчук С.С. кожна зустріч з батьками на школі батьківства була корисною та ефективною. Всі методичні заходи проводилися з метою ліквідації певних недоліків, а також бачення перспективи їх вирішення.

Одним із основних принципів роботи ДНЗ є розкриття в процесі освітньо – виховної роботи дитячої обдарованості. У ДНЗ створено відповідні умови для цього, впроваджено в життя індивідуалізоване навчання, гурткова робота, розвиваюче навчання.

В 2013 – 2014 н.р. освітньо – виховний процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини як особистості.

Поквартально здійснювали моніторинг розвитку дошкільнят з метою корекційної роботи та визначення психолого-педагогічних заходів подальшого диференційованого навчання.

Відповідно до результатів рівня розвитку відзначено динаміку росту високого рівня, а середній рівень зменшувався і зовсім відсутній достатній.

2013 – 2014 н.р. виховну діяльність ДНЗ спрямовували на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та державної програми «Дитина», «Впевнений старт».

Основними документами, якими керувалася дошкільна установа у виховній діяльності були: національна доктрина розвитку освіти, Концепція громадянського виховання, Національна програма патріотичного виховання. Питання виховної роботи розглядалися на педагогічних годинах та в змісті освітньо – виховної роботи з дітьми, а саме: проведені відкриті заняття, свята, розваги, матеріали розміщені на сайті дошкільного навчального закладу.

Аналіз відвіданих заходів свідчить, що виховна робота велась на належному рівні, із використанням сучасних технологій виховання дітей. Так успішно реалізовані освітні проекти: «Я і Україна», «Я і моя родина», «Я і здоров’я», «Я і природа» вихователями Суєтовою Л.А., Галицькою А.П., Нєдовєсовою Н.С., Гасюк Л.В.

В наступному навчальному 2014 – 2015 році необхідно розширювати знання дітей про народне мистецтво, виховувати естетичний смак.

Виховними досягненнями в моральному вихованні є знання та розуміння особистих, родинних, громадських та загальнолюдських цінностей. Цікавою в цьому напрямі була робота вихователів Копил І.В., Раєвської Г.В., Ковалець О.І., Гончаренко Н.А. Вони використовували нетрадиційні форми проведення занять, намагалися створити умови для набуття дітьми досвіду взаємовідносин із батьками, культури поведінки в сім'ї та з однолітками. Слід зазначити, що нерозв’язані проблеми ще залишаються, тому в 2014 – 2015 н.р. залишається завдання формувати та розвивати міцні переконання і потребу поводитись згідно з моральними нормами, складеними в суспільстві.

Виховними досягненнями розділу «Я і здоров’я» є знання дітей про наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я, прагнення бути здоровою людиною.

У зв’язку з цим проводилась робота зі збереження життя і здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму.

Так проведено на високому методичному рівні майстер – клас з використання здоров’язберігаючих технологій та консультацію для вихователів фізінструктором Нєдовєсовою Н.С.

Під час організації Тижня безпеки дитини було заплановано та проведено заходи: виставки малюнків, плакатів, заняття та розваги, бесіди, в яких дошкільнята брали активну участь. Протягом року проводили діагностичну роботу з вивчення впливу негативних факторів оточуючого середовища та визначені шляхи корекції.

Аналізуючи стан фізичного виховання, відмічено позитивні результати в реалізації завдань фізичної підготовки дошкільнят. Так вміле поєднання практичних дій фізінструктора Нєдовєсової Н.С. в організації та проведенні занять, свят, розваг, їх обладнання, моніторингу результатів роботи, дають підстави для формування та закріплення у дошкільнят навичок здорового способу життя.

За результатами використання інноваційних освітніх технологій, упроваджується у педагогічний процес демократичне виховання дітей.

Педагогічний колектив згідно з сучасними педагогічними вимогами створив розвивальні середовища: природне, ігрове, інтелектуальне, предметне, соціальне.

Виявлені результати діяльності педагогів з оновлення змісту освітнього процесу засвідчили рівень можливостей: 70% педагогів працюють над зміною змісту освіти і його дидактичним забезпеченням, решта – 30% стикаються з труднощами й тому частково виконують завдання окресленого напрямку. Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних занять, використання сучасних підходів, нетрадиційність в організації занять.

Впродовж року завдання ДНЗ визначалися на підставі глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу з урахуванням рівня педмайстерності педагогів, мети, основних напрямів діяльності дошкільного закладу. Здійснюється диференційований підхід до педагогів на основі діагностування та тестування.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

Простежується, що 84% дітей старшої групи, вступаючи до школи, навчаються на високому рівні, 16% - на середньому, що свідчить про високий рівень підготовки дітей, які отримують належні базові знання.

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок свідчать, що кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку, зросла, порівняно з початком року, на 15%, кількість дітей з низьким рівнем розвитку зменшилась на 20%.

Діти середнього рівня добре орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення дітей. Багато понять залишаються в пасивному словнику дошкільників, тому порівняно з попередньою з різних розділів програми спостерігаються в середньому незначні зміни.

Слабким залишається розвиток дрібної моторики руки, показники з образотворчості в цілому – на середньому рівні.

У групах молодшого дошкільного віку (порівняно з вереснем) в кінці навчального року рівень засвоєння програми з розвитку мовлення мав такі показники: достатній рівень – 89% (зріс в середньому на 27%), середній – на 23%, низький – спадання на 38%.

Показники ознайомлення з довкіллям також набули змін: рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився на 35%.

Заслуговують на увагу якісні показники фізкультурно – оздоровчої роботи: порівняно з показниками попереднього року в молодших групах поліпшилась на 48%.

В групах середнього дошкільного віку кількість дітей з низьким рівнем розвитку зменшилась за всіма розділами програми на 39%.

Підвищився рівень знань дітей з ознайомлення з природою та навколишнім світом на 30%.

Зросла кількість дітей у старших групах (на 12%), які добре засвоюють програмовий матеріал на заняттях, уміють їх застосовувати на практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, уміють зосередитись, старанно виконують завдання, долають труднощі, розуміють вказівки дорослого. У групах старшого дошкільного віку підвищився рівень засвоєння програмового матеріалу з ознайомлення з природою та зросла кількість дітей з показниками знань високого рівня на 36%.

Окреслилась позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи.

Зросли показники з навчання читання на 40% порівняно з першим півріччям, що дає підставу зробити висновок про ефективність налагодженої системи роботи з питань підготовки дітей до школи.

Завданнями вдосконалення роботи з підготовки до шкільного навчання на наступний навчальний рік є: розвиток вміння порівнювати і пояснювати; розвиток сенсомоторної координації на аркуші і техніки малювання; формування креативного мислення, толерантності, відповідальності, підвищення самооцінки, оптимізму дитини, впевненості у собі.

Результативність роботи з батьками

У ДНЗ вихователями всіх вікових груп проводиться робота з сім’ями відповідно до умов життя, складу, психологічного клімату.

Практикуються тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори, школа батьківства, показові заняття, дні відкритих дверей.

У 2013 – 2014 н.р. адміністрація й педагогічний колектив приділяли велику увагу:


 • формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю з метою диференційованого підходу до кожного вихованця;

 • проведення організаційної роботи по активізації участі батьків в освітньо – виховній роботі ДНЗ;

 • особистісній діагностиці дітей, зміні інформаційних матеріалів, індивідуальному консультуванню батьків педагогами;

 • роботі «Школи свідомого батьківства».

Анкетування батьків свідчить про такі результати дошкільного навчального закладу та співпраці з сім’ями вихованців: більшість батьків (84%) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, батьки задоволені педагогами, які працюють з дітьми, і їхнім ставленням до дітей.

Річний план роботи за 2013 – 2014 н.р. був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. Виконаний на 80%.

Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2013 – 2014 н.р. залишаються нерозв’язаними такі питання:


 • недостатньо забезпечується мотиваційне управління на основі режиму самоуправління і співуправління, які можливо вирішити шляхом впровадження елементів особистісно орієнтованого контролю;

 • залишається проблемним питання створення особистісного розвивального середовища (всі групи), що передбачає облаштування куточків гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші, спокою;

 • приділяти більше уваги в плані методичної роботи питанню самоаналізу особистої діяльності педагогів;

 • слабким залишається розвиток дрібної моторики раннього віку, розвинути яку допоможуть сенсорні осередки водної та пісочної терапії;

 • потребують доробки питання сенсомоторної координації на аркуші й техніки малювання дітей старшого дошкільного віку, цьому сприятиме використання нових технік малювання;

 • вдосконалення контролю за станом розвитку зв’язного комунікативного мовлення дошкільників (всі вікові групи);

 • потребує вдосконалення диференційований підхід до проведення організованих занять.

Із урахуванням проведеного аналізу стану освітньо –виховної роботи, відповідно до виховної проблеми педагогічний колектив дошкільного навчального закладу в 2014 – 2015 н.р. продовжуватиме працювати над реалізацією єдиної педагогічної проблеми: «Професійна мобільність педагога в контексті сучасного освітнього простору».

Завдання будуть такими: 1. Формувати у дітей навички безпеки життєдіяльності через ігрову діяльність та в процесі освітньо – виховної діяльності.

 2. Збагачення соціального досвіду дітей в тісній співпраці з родинами.

 3. Розширювати у дітей розуміння, що рідна мова – це національне багатство народу і досконале володіння нею – показник громадянства.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка