Законів України «Про освіту»Скачати 469.85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір469.85 Kb.
  1   2   3


З В І Т

в.о. директора Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської міської ради Миколаївської області

Ізмайлової Галини Іванівни

про свою діяльність у 2013-2014 н.р

Роботу школи організовано відповідно Державної програми «Освіта України ХХІ ст..», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання та інших нормативних і законодавчих актів.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна виконати і які забезпечують рівномірний ритм роботи школи протягом року.

Маємо перспективний план розвитку школи, який охоплює: • аналіз роботи школи за попередній період;

 • визначення важливих завдань на новий період;

 • зміни контингенту учнів і мережі класів;

 • організаційно-педагогічні проблеми розвитку школи;

 • головні напрямки вдосконалення навчально-виховної роботи;

 • роботу з педагогічними кадрами;

 • зміцнення матеріально-технічної бази.

Робота щодо збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних. Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в зазначені терміни. За виявленими даними в мікрорайоні школи зареєстровано 448 підлітків від 6 до 18 років, 446 підлягають навчанню. Порівнюючи кількість дітей, які проживають в мікрорайоні школи: (слайд 2)

 • 2011 - 457 учнів

 • 2012 - 442 учня

 • 2013 - 448учнів із них:

 • навчається 446,

 • не навчається -2(за станом здоров’я)

 • в ЗОШ №7 - 149 учнів

Це нас турбує, бо школа повинна мати своє майбутнє, свою перспективу - тому наша задача підтримувати рейтинг школи і продовжувати створювати умови для всебічного розвитку дитини.

Продовження навчання випускниками 9 та 11 класів. (слайд 3,4)

протягом навчального року з учнями 9-х класів проводилася профорієнтаційна робота. В школі оформлено інформаційний майданчик, на якому розміщується інформація щодо умов навчання випускників 9-х класів у навчальних закладах для подальшого здобуття загальної середньої освіти, організовуються екскурсія у Дні відкритих дверей до ПТНЗ, технікумів тощо, проводяться зустрічі з викладачами цих навчальних закладів. Психологічною службою школи проводиться анкетування учнів з метою виявлення професійних інтересів.

На виконання плану роботи школи, з метою забезпечення чіткого контролю за подальшим працевлаштуванням та навчанням учнів мною було проведено аналіз попереднього працевлаштування випускників школи Аналіз показав ( слайд 3).


З 11 класу у 2012-2013 н.р. випущено 21 учень, з них: - продовжують навчання у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів – 17 учнів, (80,9 % ), що на 27 % більше, ніж у минулому навчальному році; - у вищих навчальних закладах І – ІІ ступенів – 0 учнів ( 0 % ), а в минулому навчальному році 6 учнів (20%); - у ПТНЗ – 4 учнів (19 %), що на 5 % більш, ніж у минулому навчальному році.

( слайд 4)

Порівняльний аналіз працевлаштування випускників 2010 – 2011 н.р., 2011 – 2012 н.р. та 2012-2013 н.р. показує, що випускники школи позитивно налаштовані на подальше продовження навчання.

На початок 2013/2014 навчального року в закладі навчалося 337 учнів

(слайд 5)

Протягом 2013-2014 навчального року вибуло 12 учнів:


 • 6 учнів до інших шкіл району;

 • 4 учні в межах Миколаївської області (у зв’язку з переїздом батьків);

 • 1 учень вибув за межі держави (у зв’язку з переїздом батьків);

 • 1 учень вибув за станом здоров’я (ДЦП).

26 учнів прибуло. Станом на 30.05.2014 ріку в школі навчається 351 учень.

Набір до першого класу щороку стабільний. З жовтня 2013 року по травень 2014 року працювала «Школа майбутнього першокласника».

Вчитель Павлова Н.В. разом із шкільним психологом Шрамовою О.В. вивчали психофізіологічні особливості шестирічних дітей, методику роботи з ними, мікрорайон школи, виявили дітей, які потребують підготовки до школи, організували роботу «Школи майбутнього першокласника».

На нараді при директорові від 26.05.2014 року було проаналізовано рух учнів за 2013-2014 навчальний рік, виявлені причини вибуття, вжиті заходи щодо попередження скорочення мережі: • укріплення матеріально-технічної бази школи;

 • активізування роботи з обдарованими учнями;

 • активізування роботи гуртків та секцій; позакласної роботи з учнями;

 • активізування роботи щодо навчання учнів-мешканців мікрорайону у закладі.

Створення умов для варіативності навчання (слайд 6)

Школа здійснювала свою діяльність відповідно до Статуту. Навчально – виховний процес відбувався в одну зміну.

Педагогічним колективом школи проведено роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі. На початок 2013 – 2014 навчального року в закладі було відкрито 12 класів, з них 1-4 класів – 5, 5-9 –х класів – 5, 10-11-х класів – 2. Розпочали навчання 337 школярів, з них 168 хлопців, 169 – дівчат. На індивідуальній формі навчання перебувало 22 учня.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовувалось за універсальним профілем навчання.

Планування робочого навчального плану було здійснено відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту", статті 15 Закону України "Про освіту", Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 778, Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.01 2012 р. № 43, ДСанПіН 5.5.2.008-01.

Робочий навчальний план Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 складено відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 №1/9-349: • для 1- 2 класів - за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06. 2011 № 572– додаток 2;

 • для 3-4 класів - за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання з вивченням мов національних меншин, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11. 2005 № 682– додаток 2;

- для 5 класу - за Типовим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеню, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 03.04.2012 р. № 409 – додаток 1;

 • для 6 - 9-х класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладу 12 – річної школи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 – додаток 2;

 • для 10-11 класів – за Типовим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеню, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 – додаток 2.

(слайд 7)

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

За результатами опитування батьків, з метою формування та розвитку в учнів комунікативної компетентності, здібності користуватися мовними засобами у різних життєвих ситуаціях при сприйманні та створенні висловлювань з дотриманням російського мовленнєвого етикету у 5 класі було обрано другою іноземною мовою – російська.

Години як інваріантної так й варіативної складових, що не мають повної кількості годин, викладати протягом навчального року відповідно до розкладу уроків.

На виконання рішення ради школи варіативна частина використана для реалізації задоволення потреб дітей в організації компенсуючих і розвиваючих занять.

З метою забезпечення розвитку, удосконалення умінь і навичок усного та писемного мовлення, забезпечення мотивації вивчення рідної мови було відведено години на вивчення української мови в 3,4 класах.

З метою прищеплення учням стійкого інтересу та любові до культури і традицій українського народу, історії рідного краю, надання початкових географічних знань про природу, населення, культурний розвиток і господарство своєї місцевості було введено курс за вибором

« Історія Миколаєва» у 5 класі.

Виходячи з державних та особистісних потреб, з метою ознайомлення школярів із загальними закономірностями економічної та правової організації суспільства, аналізом проблем раціонального вибору на рівні окремого споживача і держави, оcновами споживчої поведінки, формування певного способу мислення, виховання грамотної споживчої поведінки та правової культури було впроваджено курс «Основи споживчих знань» у 6- 10-х класах.

З метою зміцнення знань учнів у 8 класі – із варіативної складової навчального плану було виділено 0,5 годин на індивідуальні заняття та консультації з математики.

З метою зміцнення знань учнів у 8 класі – із варіативної складової навчального плану виділено 1 годину на індивідуальні заняття та консультації з історії України.

З метою формування висококультурної, всебічно розвиненої особистості, її духовно - ціннісних орієнтацій, естетичних смаків, виховання поваги до культурних надбань інших народів, здатності до діалогу з представниками інших національних формацій, інтеграції в європейський і світовий та історико-культурний простір було введено курс за вибором «Малі та середні жанри художньої прози у світової літературі ХІХ – ХХІ ст.» у 10,11 класах.

З метою допомоги учням зрозуміти й усвідомити проблеми української історії впродовж тисячоліття було введено курс за вибором «Визначні постаті України» у 10 класі.

З метою поширення знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності, було введено факультативний курс з інформатики у 10 класі за програмою «Основи створення комп’ютерних презентацій».

Для формування системи компетентностей про перетворюючу діяльність людини як основи для навчання впродовж життя, розширення та систематизації знань про технології і технологічну діяльність як основного засобу перетворюючої діяльності людини, виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі у 10-11 класах під час викладання предмету «Технології» було використано напрям навчання «Об’ємне комп’ютерне моделювання», «Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів».

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснювався відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128.

Предмет фізична культура реалізовувся за рахунок модулів, які визначені шляхом анкетування учнів:


 • 5-6 класи – баскетбол, волейбол, гімнастика, легка атлетика, футбол;

 • 7-8 класи - баскетбол, волейбол, гімнастика, легка атлетика, футбол;

 • 9 класи – баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика, футбол;

 • 10-11 класи – баскетбол, волейбол, легка атлетика, футбол.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі здійснювався поділ класів на групи:

 • при вивченні іноземної мови (англійської) у 1-11 класах при кількості учнів у класі більше 27;

 • при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні практичних занять з інформатики та предмету «Сходинки до інформатики» (2-й клас) з використанням комп'ютерів у 2,5,9-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні уроків з трудового навчання у 5-9-х класах при кількості учнів у класі більше 27.

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснювався окремо для юнаків та дівчат.

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану вивчалися за державними програмами.

Курси за вибором та спецкурси викладалися за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та авторськими програмами, затвердженими ОІППО, протокол засідання вченої ради.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становило: у 1-ому класі – 35 хвилин, у 2-4-х класах –40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин.

Навчальні екскурсії та практика учнів було організовано відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна практика проводилась упродовж навчального року.
Ефективність роботи з педагогічними кадрами. Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

У 2013-2014 навчальному році методична робота з педкадрами була спрямована на підвищення освітнього і кваліфікаційного рівнів, удосконалення майстерності вчителя, творче зростання педагогічних працівників. Творчість вчителя впливає на розвиток учня. педколектив працював над методичною темою “ Система роботи школи по формування ключових компетентностей ” (слайд 8)

На реалізацію цієї теми була спрямована робота шкільних методичних об’єднань:


 • гуманітарного циклу ( керівник Тертична С.І.);

 • природничо – математичного циклу ( керівник Москаленко А.О.);

 • трудового навчання та фізичного виховання (керівник Шевкопляс Б.М.);

 • початкових класів ( керівник Павлова Н.В.);

 • класних керівників ( керівник Кузьменко Т.Б.);

 • методичної ради ( голова, в.о. заступника директора з НВР

Москаленко А.О.).

Метою узагальнюючої діяльності стали закріплення позитивного інноваційного досвіду, його пропаганда, показ результативності роботи вчителів. Організація навчально – виховного процесу, методичної роботи пов’язані з особливостями діяльності при семестровій формі: розклад занять максимально врахував особливості педагогічного колективу,

Розподіл навантаження вчителів, методика проведення уроків зумовлена особливостями форм роботи з їх інтенсивністю активного спілкування учня та вчителя, а також факультативних занять для розвитку творчих здібностей учнів. Створити умови, дати вчителеві й учневі змогу реалізувати себе – складова методичної роботи школи.

З 30.04.2014р. по 15.05. 2014 року з метою встановлення фактичного рівня впливу на процес реалізації проблемної теми школи, професійний ріст педагогічних працівників адміністрацією школи проводився аналіз результативності методичної роботи за 2013-2014 н.р..(слайд 9)

На реалізацію мети “ Апробація системи роботи школи з формування ключових компетентностей особистості ” колектив вчителів працював над задачами:

 відпрацювання одержаної інформації з формування ключових компетентностей особистості;

 узагальнення, оцінка результатів та впровадження в практику роботи системи з формування ключових компетентностей особистості;

 управління процесом навчання.

Робота педагогічного колективу над єдиною методичною темою є одним із сполучних ланок творчих інтересів учителів і дозволяє найбільш активно впливати на розвиток різних форм самоосвіти.

Основними завданнями роботи над єдиною методичною темою були:

- підвищення рівня науково - теоретичної підготовки й майстерності вчителя;

- підвищення якості освіти.

Ця форма роботи мала свої особливості: • носила циклічний характер;

 • у розробці брали участь члени адміністрації школи, методичний актив;

 • охоплювала як навчальну, так і позаурочну роботу.

Методичне забезпечення освітнього процесу мало безперервний характер, включало різні форми й зміст діяльності.

Методична робота будувалася на основі системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підтримувалися постійні творчі зв'язки з інститутом післядипломної педагогічної освіти, науково-методичним центром міста.

Річний план по реалізації мети та завдань школи за 2013-2014 н. р. виконано в повному обсязі.

В 2013-2014 н.р. було проведено тематичні педради, пов’язані з методичною темою школи: (слайд 10) • «Формування ключових компетентностей в учнів за новими державними стандартами загальної середньої освіти»;

 • «Система роботи школи по формуванню ключових компетентностей».

Були проведені також: (слайд 11)

Інструктивно-методичні наради.

Методичні семінари:


 • «Оформлення шкільної документації».

 • «Єдність вимог учителів у формуванні вмінь та навичок навчальної праці».

 • «Вимоги до уроку, які випливають з проблеми формування ключових компетенцій у учнів».

Семінари – практикуми:

 • « Подолання неуспішності».

 • «Педагогічний почерк».

Методична палітра:

 • «Організація уроку на основі принципів здоров’язбереження».

 • «Мультимедійні презентації під час проведення уроків».

Круглий стіл:

 • «Новий Державний стандарт початкової освіти та педагогічні інновації»

 • «Розвиток педагога - обов’язкова умова навчання за новими державними стандартами».

 • «Розвиток творчих здібностей учнів засобами комп’ютерних технологій».

 • «Сучасні педагогічні технології успішного навчання».

Панорама педагогічних досягнень:

 • «Інноваційні процеси в початкової школі як шлях до якісної освіти».

Творча лабораторія:

 • «Сучасний урок - спільна творчість учителя та учнів в процесі компетентнісного підходу до формування особистості дитини та підготовки ії до життя».

Майстер- клас:

 • «Сучасні педагогічні технології успішного навчання».

Практикум:

 • «Посттравматичний стресовий розлад у дітей: вікові особливості»

Тренінг:

 • «Розвиток соціально-психологічної продуктивності педагогів».

Заняття в Школі керівників М/О:

 • «Конструювання ситуативних завдань щодо оцінки компетентності учнів. Щоденні правила ефективної педагогіки».

 • «Методика використання мультимедійних технологій ».

 • «Узагальнення результатів на підбиття підсумків роботи над проблемою навчання».

 • «Тактика діяльності педколективу школи з реалізації проблеми «Сучасний урок - спільна творчість учителя та учнів в процесі компетентнісного підходу до формування особистості дитини та підготовки її до життя»».

 • «Поради щодо організації роботи М/О в рамках підготовки до ЗНО, ДПА».

 • «Поради щодо аналізу та планування роботи М/О на наступний навчальний рік».

Організована робота творчих, динамічних груп. Працюючи в групах, вчителі розглядали проблемні питання, виступали на педрадах. Керівники творчих та динамічних груп грамотно спланували роботу, проводили засідання, семінари, звітували про свою роботу координаційній методичній раді.

Підвищенню рівня професійної майстерності вчителів, реалізації цілей та завдань соціально – педагогічної системи школи в 2013 – 2014 н.р. сприяла організація методичної роботи за затвердженою педагогічною радою структурою.КМР( координаційна методична рада) у відповідності з завданнями організувала наступну діяльність:

1.Заслухала звіти:

 педагогів:

а) Манзарук С.М., Малюк Л.П., Петренко Р.Ю. - творчий портрет атестуємого вчителя;

б) Калмикова А.С., Каплун Ю.С.- захист розробленої навчальної теми;

 керівників методичних об’єднань: Павлової Н.В.(початкова школа), Тертичної С.І.( гуманітарного циклу), Москаленко А.О.( природничо-математичного циклу), Шевкопляса Б.М.(трудового навчання та фізичного виховання).

Іванової І.А.(школа наставництва)

2.Провела діагностичні і контрольні роботи, анкетування вчителів та учнів, удосконалила аналітичні таблиці для вивчення стану освітнього процесу в школі.

3.З метою росту професійної майстерності розробила методичні рекомендації:


 • « Вимоги до уроку, які випливають з проблеми формування ключових компетенцій у учнів».

 • «Єдність вимог учителів у формуванні вмінь та навичок навчальної праці».

 • “ Організація уроку на основі принципів здоров’язбереження”.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали ППД з досвіду роботи вчителів школи, проходили схвалення авторських програм гуртків, факультативних курсів. 

При КМР працював консультативний пункт. • Індивідуальні консультації отримали вчителі: Калмикова Г.С., Каплун Ю.С., Забродська Л.Г., Левчик О.М., Пецериця Л.М., Павлова Н.В., Ткаченко Л.В., Савченко С.В., Кузьменко Т.Б., Серхіванова В.Ф., Атрощенко Т.М., Москаленко А.О., Іванова І.А., Миткевич Г.М., Піскун Г.І., Шевкопляс Б.М., Долга К.І., Дідковська Л.С..

 • Групові консультації отримали вчителі: Забродська Л.Г., Левчик О.М., Пецериця Л.М., Павлова Н.В., Ткаченко Л.В., Малакова Л.П., Савченко С.В., Фанта Л.Є., Тертична С.І., Кузьменко Т.Б., Іванова І.А., Москаленко А.О., Серхіванова В.Ф., Калмикова Г.С., Атрощенко Т.М., Долга К.І., Каплун Ю.С., Піскун Г.І., Клімук Ю.А., Шевкопляс Б.М..

КМР скоординувала методичну роботу, акумулювала нові передові ідеї (інформаційно-комунікаційні технології, інтерактивні технології, ігрові технології), направила роботу школи на удосконалення педагогічної майстерності, предметних методичних об’єднань, школи наставництва. Інформаційно-методичний кабінет поповнився новими матеріалами: тематичними розробками вчителів, доповідями на засіданнях ШМО, матеріалами, зібраними вчителями протягом року.

Вчителі школи брали участь в серпневій конференції та місцевих семінарах.

У 2013-2014 навчальному році завдання школи на навчальний рік мною були узгоджені із загальною методичною темою школи, темами методичних об’єднань, темами самоосвіти вчителів, а методичні об’єднання, в свою чергу, тісно співпрацювали між собою.

У звітньому році було аттестовано 6  педагогічних працівників, бібліотекар: (слайд12)


1. Малюк Людмила Петрівна, вчитель історії та правознавства, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший вчитель».

2. Манзарук Світлана Михайлівна, вчитель математики, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та звання «вчитель - методист».

3. Фанта Любов Євгенівна, вчитель української мови та літератури підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

4. Савченко Світлана Вадимівна, вчитель російської мови та світової літератури, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

5. Піскун Галина Іванівна, вчитель фізичного виховання, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

6. Петренко Рената Юріївна, вчитель трудового навчання, присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії».

7. Горобцова Тетяна Олександрівна, бібліотекар, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Провідний спеціаліст».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі школи, методисти НМЦ.

Творчі доробки  вчителів Манзарук С.М., Малюк Л.П., що атестувалися, були оформлені у вигляді брошур.

Загалом атестація пройшла в атмосфері ділової доброзичливості. Результати атестації вчителів показали, що методична робота в школі виконала свою стимулюючу функцію. Якісний склад педагогічного колективу змінився в позитивну сторону. (слайд 13)

Протягом п'яти років вчителі підвищували свій методичний рівень на курсах підвищення кваліфікації, брали участь у роботі шкільних методичних об’єднань, районних методичних об’єднаннях, проводили відкриті уроки для вчителів школи. Брали участь в районних семінарах для вчителів -предметників. Готували учнів школи до участі в роботі МАНу, до конкурсів

“ Кенгуру ”, “ Левеня ”, “ Колосок ”, «Соняшник», «Кришталева сова», «Лелека» тощо.

У поточному навчальному році вчителями школи підготовлені до друку методичні вісники “ Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості ”, “ За здоровий спосіб життя”, опис досвіду роботи вчителів - предметників, які атестувались у 2013-2014 навчальному році.

Згідно плану роботи школи були проведені предметні тижні: природничо - математичноо циклу, російської мови та літератури, української мови та літератури; історії та правознавства, початкової школи, англійської мови. (слайд 14)

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. У 2013 - 2014 н.р. з метою оптимізації процесу навчання з урахуванням сучасних світових тенденцій і перспектив розвитку інформаційного суспільства, створення необхідних передумов для підвищення ефективності та якості освіти вчителі школи стали учасниками програми «Школа «Майстер –клас», естафети педагогічних інновацій загальноосвітніх навчальних закладів міста. Вчителі стали учасниками тренінгу з програми « Intel» за 10 версією « навчання для майбутнього.

Сутність досвіду полягає в особливостях проектування педагогічного процесу, який базується на основі раціонального поєднання елементів названих інноваційних технологій, традиційних засобів навчання та розвитку особистості.


(слайд 15)
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка