Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»Скачати 401.2 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір401.2 Kb.
ПРОЕКТ

Про хід виконання у 2014 році заходів «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року», затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.03.2012 р. № 84

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контролю діяльності виконавчих органів Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:
1. Взяти до уваги інформацію про хід виконання у 2014 році заходів «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року», затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.03.2012 р. № 84 (додається).

2. Вважати частково виконаними заходи «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року», запланованих до реалізації у 2014 році.


3. Виконавчим органам Одеської міської ради, які відповідають за реалізацію «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року», активізувати роботу з виконання заходів.
4. Виконавчим органам Одеської міської ради у термін до 1 липня 2015 року розробити і надати до департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради пропозиції щодо оновлення заходів «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року» відповідно до чинного законодавства України.
5. Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради у термін до 1 листопада 2015 року на підставі пропозицій виконавчих органів Одеської міської ради та неурядових організацій інвалідів підготувати та внести на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради проект рішення щодо оновлення заходів «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року».

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.

Міський голова Г. Труханов

Керуюча справами О. ОніщенкоВик. Китайська

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Одеської міської ради

від


Інформаціяпро виконання у 2014 році заходів «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року», затверджених рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 05.03.2012 р. № 84
1. Покращення інформованості суспільства
У 2014 році департаментом інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради спільно з департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради продовжено роботу щодо наповнення тематичного розділу для інвалідів і висвітлення на офіційному сайті Одеської міської ради, в газетах «Одеський вісник» та «Думська площа» культурно-масових подій, соціально-правових заходів, професіональної реабілітації, навчання, працевлаштування та змін у чинному законодавстві, які безпосередньо стосуються інвалідів, у тому числі надається інформація стосовно:

- розкладу руху спеціалізованих автобусів, обладнаних спеціальними приладами для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями;

- необхідних матеріалів на отримання субсидій та матеріальної допомоги;

- центрів професійної реабілітації;

- роз’яснення фахівців щодо отримання інвалідності тощо.

Управлінням реклами Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Одесреклама» протягом звітного періоду на рекламних конструкціях типу «стаціонарний щит» та «сіті-лайт» розміщувалась соціальна реклама щодо популяризації серед населення толерантного ставлення до осіб з обмеженими можливостями.

Для привернення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю протягом звітного періоду департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради разом з депутатами Одеської міської ради, посадовими особами виконавчих органів Одеської міської ради та громадськими організаціями інвалідів проводились «круглі столи» до Міжнародного дня глухих, сліпих та Дня інвалідів.

У квітні 2014 року проведено засідання «круглого столу» до Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблеми аутизму. У засіданні взяли участь представники системи охорони здоров’я та неурядових організацій осіб з особливими потребами.


У листопаді 2014 року посадовими особами управління архітектури та містобудування Одеської міської ради проведено семінар на тему «Доступність будинків та споруд для осіб з порушенням зору та слуху». У роботі семінару взяли участь представники проектних організацій та громадських об’єднань інвалідів по зору.

Відповідно до Плану проведення в м. Одесі Міжнародного дня інвалідів, затвердженого розпорядженням міського голови від 27.11.2014 р. № 1215, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради сумісно з представниками Одеської обласної організації Українського товариства сліпих 1 грудня 2014 року організовано та проведено урочистий захід у будинку культури Українського товариства сліпих.

На зазначеному заході за активну участь та значний особистий внесок у вирішення проблем осіб з інвалідністю 21-му члену громадських організацій інвалідів надано матеріальну допомогу на загальну суму 13,5 тис.грн.

Щоквартально департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради до департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради надається розклад руху автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, для публікації в газетах «Одеський вісник», «Думська площа» та розміщення на офіційному сайті Одеської міської ради.

Також департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради щомісячно проводяться наради з керівниками підприємств-перевізників, на яких особлива увага приділяється питанням додержання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в частині культури обслуговування осіб з особливими потребами.2. Охорона здоров’я

Лікувально-профілактичні установи міста Одеси, підпорядковані департаменту охорони здоров`я Одеської міської ради, відповідно до своїх завдань надають необхідну медичну допомогу особам з особливими потребами.

У 2014 році на обліку у лікувально-профілактичних закладах перебувало 61223 інваліда, у тому числі: 2540 інвалідів війни, 51411 інвалідів загального захворювання та з дитинства, 2434 дитини-інваліда (у тому числі 362 внаслідок психічного захворювання), 4838 інвалідів внаслідок психічного захворювання.
Таблиця № 1

Чисельність осіб з обмеженими можливостями, які перебували на диспансерному обліку в управлінні охорони здоров’я Одеської міської ради у 2014 році
Найменування

Загальна кількість інвалідів,

осіб


У тому числі

Інваліди війни,

осіб


Інваліди загального захворю-вання та з дитинства, осіб

Діти-інваліди, осіб

Інваліди внаслідок психічного захворювання, осіб

дорослі

діти*


Взято на облік протягом звітного періоду

33752

1921

31278

414

139

65

Перебуває під диспансерним наглядом, у тому числі за групами інвалідності:

55641

2224

46063

2568

4786

416

1 група

7427

939

5845

-

643

-

1 група А

2384

439

1661

-

284

-

1 група Б

5016

487

4170

-

359

-

2 група

30519

1040

25901

-

3578

-

3 група

15127

245

14317

-

565

-

Кількість дітей із психічними захворюваннями входить до загальної кількості дітей-інвалідів.


Таблиця № 2

Чисельність осіб з обмеженими можливостями, які отримали медичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах міста у 2014 році
Найменування

Загальна кількість інвалідів,

осіб


У тому числі

Інваліди війни, осіб

Інваліди загального захворю-вання та з дитинства, осіб

Діти-інваліди, осіб

Інваліди внаслідок психічного захворювання, осіб

дорослі

діти


Медичний огляд

69560

3816

59036

2584

4124

378

Стаціонарне лікування

13514

854

11321

1077

262

44

Амбулаторне оздоровлення

68954

3798

58754

2540

3862

334

Санаторно-курортне лікування

1792

175

1467

150

-

-

Пільговий відпуск медикаментів

8222

2009

4854

632

727

23

На базі фізіотерапевтичних кабінетів та кабінетів лікувальної фізкультури лікувально-профілактичних установ, підпорядкованих департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради, відповідно до показань та «Індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда» проводиться медична реабілітація.

Згідно з медичними висновками встановлено 4 кардіостимулятори,


трьом інвалідам проведено ендопротезування суглобів, технічні засоби реабілітації отримали 654 інваліда, 359 особам з інвалідністю проведено зубне протезування.

Лікарські засоби на пільгових умовах на загальну суму 5 238 422 грн отримали 2009 інвалідів війни, 4854 інваліда загального захворювання,


632 дитини-інваліда (у тому числі 23 внаслідок психічного захворювання) та 727 інвалідів внаслідок психічного захворювання – усього 8222 особи.
Таблиця № 3

Чисельність осіб з обмеженими можливостями, які отримали протезування у 2014 році в закладах департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради
з/п


Вид соціальної послуги

Загальна кількість інвалідів,

осіб


Сума,

грн


1.

Встановлення кардіостимуляторів

4

41 780,0

2.

Ендопротезування (суглобів)

3

90 000,0

3.

Зубопротезування

359

345 430,0

4.

Пільговий відпуск медикаментів

8222

5 238 422,0

5.

Забезпечення технічними засобами реабілітації

654

514 358

Таблиця № 4

Медико-соціальна допомога соціально незахищеним верствам населення, отримана у 2014 році в департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради

з/пВид соціальної послуги
Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради

Кількість,

осіб


Сума,

грн


1.

Санаторно-курортне лікування

801

1 229 859,0

2.

Відшкодування витрат на санаторно-курортне лікування

494

165 730,0

3.

Оперативне лікування на очах

-

925 500,0

4.

Стоматологічна допомога і зубопротезування

558

706 800,0

5.

Слухопротезування

183

307 300,0

6.

Забезпечення кардіостимуляторами

-

219 400,0

7.

Матеріальна допомога на оздоровлення

20

72 000,0

Потреба дітей-інвалідів у кожному засобі реабілітації визначається лікарсько-консультативною комісією дитячої поліклініки при складанні індивідуальної програми реабілітації (а також внесення змін до неї) відповідно до «Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення» та регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.2006 р. № 1015 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 року № 1404 та від 29 листопада 2006 року № 1652» та постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів» з урахуванням рекомендацій профільних спеціалістів 3-го рівня надання медичної допомоги. Медичний висновок про потребу дитини-інваліда у технічному засобі видається на руки законному представнику дитини-інваліда.

На підставі проведення диспансерного огляду визначена потреба інвалідів та дітей-інвалідів у технічних засобах, у тому числі в памперсах, сечоприймачах та калоприймачах, високопоглинальних прокладках для жінок; також проведено розрахунок бюджетних коштів на ці цілі на 2015 рік.

Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради відповідно до індивідуальних програм реабілітації у 2014 році забезпечено 750 інвалідів, у тому числі 104 дитини-інваліда, різними засобами реабілітації: 3 автомобілями, 317 інвалідними візками, 101 палицею та милицями, 59 ходунками, 93 меблями, 9 допоміжними засобами для особистої гігієни, 9 допоміжними засобами для підйому, засобами для орієнтування, спілкування тощо.

Усі новонароджені із вродженими вадами розвитку при необхідності і відповідно до діючих нормативів в обов’язковому порядку консультуються профільними фахівцями безпосередньо у пологових будинках міста або у стаціонарі (при переведенні дитини). При цьому, з батьками проводиться роз’яснювальна робота щодо виявленої патології, методів її корекції, надаються рекомендації з питання догляду за дитиною.

При необхідності до роботи лікарсько-консультативних комісій дитячих поліклінік залучаються суміжні фахівці для визначення показань і обсягу реабілітаційних послуг.

При оформленні індивідуальних карт реабілітації інваліда, дитини-інваліда лікувально-профілактичні установи керуються діючими нормативними актами, у тому числі наказом департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради від 18.05.2013 року № 235 «Про порядок складання форм індивідуальної реабілітації дитини-інваліда». Відповідно до цього наказу в кожній лікувально-профілактичній установі призначено відповідального за складання форм індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда. При розробці та заповненні індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда в дитячій поліклініці обсяг реабілітаційних послуг визначається відповідно до стану здоров’я дитини та її потреб з обов`язковим урахуванням вимог Державної типової програми реабілітації інвалідів.

Після оформлення належним чином індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда план реабілітаційних заходів підписується законним представником дитини. Перший примірник індивідуальної програми реабілітації отримує законний представник дитини-інваліда.

Транспортування інвалідів до лікувально-профілактичних установ міста здійснюється бригадами комунальної установи «Одеська міська станція швидкої медичної допомоги» у разі необхідності госпіталізації, за ургентними показниками – до стаціонару та у зворотному напрямку (додому) – відповідно до медичного висновку.

У комунальних установах «Міська клінічна лікарня № 11», «Міська клінічна лікарня № 1» та «Міська клінічна лікарня № 10» створені умови для забезпечення медичного обслуговування осіб з особливими потребами.

У відділенні для надання медичної допомоги особам з обмеженими можливостями, яке функціонує на базі комунальної установи «Міська лікарня № 8», враховані всі необхідні умови для перебування хворих, які пересуваються на візках.

Крім цього, в межах Міської програми «Рівність» на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 19.04.2012 р. № 1875-VI, зі змінами та доповненнями від 25.06.2014р. № 4800-VI (далі – програма «Рівність»), проведено капітальний ремонт відділення відновного лікування комунальної установи «Міська лікарня № 8» для маломобільних груп населення.

Потреби осіб з обмеженими фізичними можливостями були враховані при плануванні будівництва нових лікувально-профілактичних установ: лікарні швидкої медичної допомоги та дитячої поліклініки у Суворовському районі.

Робота із забезпечення доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями продовжується як в існуючих лікувально-профілактичних установах міста, так і при створенні нових центрів первинної медико-санітарної допомоги.


3. Освіта
Відповідно до чинного законодавства України про освіту, про основи соціальної захищеності інвалідів департамент освіти та науки Одеської міської ради здійснює роботу щодо забезпечення розвитку, навчання й виховання, медико-соціальної реабілітації, адаптації і участі в житті суспільства дітей з вадами розвитку згідно з їх індивідуальними здібностями, інтересами і можливостями.

Щорічно ведеться облік дітей-інвалідів, які навчаються в закладах освіти міста – загальноосвітніх навчальних закладах, школах-інтернатах, дошкільних навчальних закладах.

Станом на 01.12.2014 р. у навчально-виховних закладах міста навчалося та утримувалося 898 дітей-інвалідів, з них:

- у Київському районі – 147 дітей;

- у Малиновському районі – 105 дітей;

- у Приморському районі – 184 дитини;

- у Суворовському районі – 236 дітей;

- у школі-інтернаті № 5 – 4 дитини;

- у спеціальній школі № 75 – 110 дітей;

- у школі-інтернаті № 5 – 1 дитина;

- в Одеському навчально-виховному комплексі № 275 – 3 дитини.

У дошкільних навчальних закладах утримувалось 108 дітей-інвалідів.

Також у м. Одесі на базі 17 позашкільних навчальних закладів працюють 1795 гуртків (груп та інших об`єднань), які відвідують:

-101 дитина, яка потребує корекції фізичного або розумового розвитку;

-319 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-1243 дитини із малозабезпечених сімей.

Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби на 2014-2015 навчальний рік залишається психологічний супровід впровадження інклюзивної освіти України. Основним видом діяльності працівників психологічної служби є проведення просвітницьких заходів у даному напрямку.

У квітні 2014 року на базі загальноосвітньої школи № 62 Одеської міської ради Одеської області відбулась чергова Міська науково-практична конференція працівників психологічної служби на тему «Реалізація сучасних вимог професійної орієнтації та самовизначення учнів». Робота однієї з практичних секцій була присвячена особливостям професійної орієнтації учнів, які потребують особливої психолого-педагогічної уваги.

Також протягом звітного періоду інформаційно-методичним центром проведено засідання «Школи заступників директорів з виховної роботи» (96 слухачів) та «Школи класного керівника-тьютора» (92 класні керівники).

Під час проведення зазначених заходів розглянуто низку питань щодо:

- успішної соціалізації та соціального виховання;

- системи педагогічних впливів на формування особистості;

- реалізації права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти відповідно до їх можливостей і здібностей;

- підвищення ролі сім`ї у вихованні і розвитку дитини;

- педагогічного супроводу дітей з особливими потребами тощо.

Згідно з річними планами закладів освіти проводиться низка заходів з питань толерантного ставлення до інвалідів.

У листопаді 2014 року з нагоди Міжнародного дня толерантності проведено загальношкільний тематичний «Тиждень толерантності», спрямований на формування толерантного ставлення до людей з особливими потребами.

Методистами кабінету практичної психології та соціальної роботи надаються методичні консультації для працівників психологічної служби закладів освіти стосовно індивідуального супроводу дітей з особливими потребами. За необхідності здійснюється індивідуальна корекційно-розвиваюча робота з дітьми, надають консультації батькам та педагогам щодо покращення соціальної адаптації та професійної орієнтації учнів з особливими потребами.

Постійно надається консультативна допомога батькам дітей зазначеної категорії фахівцями міської психолого-медико-педагогічної консультації, практичними психологами закладів освіти.

Розроблені методичні рекомендації для класних керівників навчальних закладів «Моніторинг вікових індивідуальних особливостей дітей-інвалідів».

Створено банк даних на дітей, батьки яких бажають навчати їх в умовах інклюзива. У 2014-2015 навчальному році на базі Одеської загальноосвітньої школи № 60 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області створено перший клас за інклюзивною формою навчання. Також до навчального плану включено проведення корекційно-розвиваючих занять з учнями відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

З 2009 року Одеську спеціальну школу № 75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області включено до експериментальної роботи регіонального рівня на тему «Соціально-психологічна реабілітація дітей з особливими освітніми потребами засобами професійно-трудового навчання».

Учні одночасно оволодівають не однією спеціальністю, як це передбачено навчальними програмами, а чотирма:

Дівчата:


- швачка дитячого та легкого жіночого одягу;

- картонажник-палітурник;

- художня вишивка (вишивальниця);

- молодший обслуговуючий персонал (прибиральниця службових і виробничих приміщень).

Хлопці:

- столяр (деревообробне виробництво);- картонажник-палітурник;

- будівельник (маляр-штукатур);

- молодший обслуговуючий персонал (прибиральник службових і виробничих приміщень).

Впровадження трьох додаткових профілів професійно-трудового навчання надасть можливість випускнику школи мати допрофесійну підготовку не з одного профілю професійно-трудового навчання, а з чотирьох. Після закінчення школи випускники можуть продовжити навчання з даних спеціальностей у професійно-технічних закладах, на курсах або застосовувати їх у трудовій діяльності.

Протягом навчального року діти-інваліди Одеської спеціальної школи № 75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області забезпечуються автотранспортом, який привозить їх від місць мешкання до школи та у зворотному напрямку.

Станом на 01.12.2014 р. у закладах освіти відповідно до заяв батьків охоплено безкоштовним харчуванням 377 дитини-інваліда, в дитячих навчальних закладах – 108 дітей-інвалідів, в інтернатних закладах – 110 дітей-інвалідів.

Згідно з розпорядженням міського голови від 15.05.2014 р. № 400 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків під час літніх канікул у 2014 році» було організовано оздоровлення і відпочинок дітей пільгових категорій, в тому числі дітей-інвалідів, які навчаються та виховуються в закладах освіти м. Одеси.

Для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку з 02.06.2014 року по 20.06.2014 року на базі Одеської спеціальної школи № 75 І-ІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області функціонував табір праці та відпочинку з 3-разовим харчуванням для 80 учнів. У таборах з денним перебуванням було охоплено відпочинком 411 дітей-інвалідів. На базі комунального позашкільного навчального закладу «Міський дитячий оздоровчо-спортивний комплекс «Вікторія» з 03.06.2014 року по 28.08.2014 року було оздоровлено 34 дитини-інваліда.

З метою посилення соціального захисту дітей-інвалідів у 2014 році в межах програми «Рівність» департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради надана матеріальна допомога 20 батькам/законним представникам на оздоровлення дітей із синдромом Дауна та дітей-інвалідів, які виховуються у комунальній установі «Центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», по 3 600 грн кожному.

Для розвитку професійних навичок та реалізації власних можливостей у 2014 році на загальну суму 105 тис.грн надано матеріальну допомогу на закупівлю комп’ютерної техніки 14 дітям-інвалідам, які навчаються в загальноосвітніх закладах міста III ступеня та спеціалізованих школах- інтернатах для дітей з порушення слуху та зору.

У 2014 році в межах програми «Рівність» у двох загальноосвітніх закладах, підпорядкованих департаменту освіти та науки Одеської міської ради, проведено роботи з будівництва пандусів та перил. В одному закладі роботу не виконано у зв’язку із затримкою оплати за експертизу проектно-кошторисної документації Головним управлінням Державної казначейської служби України в Одеській області.

Щорічно 3 грудня в закладах освіти м. Одеси проводиться акція «Милосердя».


4. Створення умов доступності
При розробці містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради (далі – управління) особлива увага приділяється дотриманню вимог чинного законодавства України щодо створення умов доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У всіх містобудівних умовах та обмеженнях для проектування громадських будинків та споруд, вбудованих приміщень обслуговування, багатоквартирних житлових будинків управління висуває вимоги щодо виконання норм ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будівель та споруд для маломобільних груп населення».

При розгляді містобудівних розрахунків управління перевіряє наявність відповідних проектних рішень із влаштування підйомника або пандуса та інших планувальних і технічних заходів, передбачених ДБН В.2.2-17:2006.

Посадові особи управління при розгляді проектної документації постійно ведуть з проектувальниками та замовниками роз’яснювальну роботу, інформують про положення державних будівельних норм, українських та міжнародних стандартів, нові технічні засоби, що полегшують можливість пересування вулицею та всередині будівель і споруд людей з обмеженими можливостями.

З метою створення умов доступності на об’єктах громадського призначення, підпорядкованих виконавчим органам Одеської міської ради, та за місцем проживання осіб з особливими потребами улаштовуються зручні сходинки та пандуси з поруччям.

Малиновською районною адміністрацією Одеської міської ради виконано роботи з реконструкції лоджії квартири з подальшим встановленням пандусу та перил за адресою: м. Одеса,


вул. Палубна, 9/1. З 5-ти запланованих об’єктів Київською районною адміністрацією Одеської міської ради встановлено пандуси за однією адресою на загальну суму 22,2 тис.грн. Для проведення відповідного будівництва за 4-ма адресами складено проектно-кошторисну документацію. Водночас, у зв’язку зі зростанням цін на будівельні та паливно-мастильні матеріли довелося неодноразово переоформлювати документи, необхідні для виконання робіт.

Крім цього, через не проведення платежів Управлінням Державної казначейської служби України міста Одеси повторна незалежна експертиза на проектно-кошторисну документацію не була проведена вчасно, у зв’язку з чим виконано заплановані на 2014 рік роботи у повному обсязі.

Протягом 2014 року для безпечного руху інвалідів по зору через проїжджу частину вулиць відповідно до затвердженого плану-графіка комунальне підприємство «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» здійснено технічне обслуговування 162 акустичних приладів на 55 світлофорних об’єктах. У межах програми «Рівність» закуплено та встановлено 49 одиниць пристроїв голосового супроводу пішохідної фази світлофорної сигналізації з дорожніми знаками та табличками до них: «Доріжка для пішоходів» – 2 од., «Сліпі пішоходи» – 4 од.
Згідно з рішенням Комітету забезпечення доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів житлового, соціального, громадського призначення, засобів зв'язку і інформації та інженерно-транспортної інфраструктури міста Одеси від 25 вересня 2014 року із залученням представника відділу Державтоінспекції з обслуговування міста Одеси УДАІ ГУМВС України в Одеській області 1 жовтня 2014 року обстежено Привокзальну площу на предмет створення умов доступності для осіб з обмеженими можливостями.

За результатами обстеження підготовлено відповідний проект протокольного доручення для усунення недоліків виконавчими органами Одеської міської ради.

Для забезпечення особливого контролю ліфтів у будинках, де мешкають особи з інвалідністю, департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради складено реєстр інвалідів на візках. Зазначену інформацію надано до департаменту міського господарства Одеської міської ради для проведення першочергових та пріоритетних ремонтно-відновлювальних робіт.
5. Транспорт
З 1 березня 2014 року у зв’язку з розірванням договірних відносин з підприємством-перевізником ТОВ «Європа В.В.В.» та залишенням даним підприємством ринку міських автобусних перевезень завершено обслуговування служби «Інватаксі».

Враховуючи складну економічну ситуацію як у м. Одесі, так і в країні в цілому, жодне міське автобусне підприємство-перевізник не виявило бажання взяти на обслуговування дану службу на безоплатній основі.

Водночас, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради ведеться постійна організація надання транспорту на благодійній основі з метою перевезення інвалідів для участі у загальноміських заходах та до спеціалізованих пляжів міста Одеси на підставі заявок від департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та міських товариств інвалідів.

Для забезпечення пільгового проїзду осіб з обмеженими можливостями, дітей-інвалідів та супроводжуючих їх осіб департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради спільно з ТОВ «НВЦ «Економінформ» ведуться роботи з розробки механізму безоплатного проїзду пільгових категорій громадян в автобусних маршрутах, які працюють у режимі руху «маршрутне таксі». Перевага, при цьому, віддається «монетизації пільги». Водночас, у зв’язку зі складним економічним становищем роботи у даному напрямку проведено не в повному обсязі.

Згідно з умовами конкурсу при визначенні перевізників на право перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування та укладенні договорів з організації перевезення пасажирів міськими автобусними маршрутами загального користування в кожному пакеті маршрутів передбачена робота автобусів, пристосованих до потреб осіб з порушенням опорно-рухового апарату.

На теперішній час міськими підприємствами-перевізниками повністю виконуються умови, передбачені вказаними документами.

Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради сумісно з підприємствами-перевізниками, які працюють на міських маршрутах загального користування, ведеться постійна робота зі збільшення кількості автобусів, пристосованих до потреб осіб з порушенням опорно-рухового апарату.

На підприємствах-перевізниках у наявності 35 автобусів, які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Ці автобуси працюють на найбільш затребуваних маршрутах міста.

Департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради сумісно з міськими підприємствами-перевізниками складено кошторис дообладнання рухомого складу зовнішніми звуковими інформаторами, а також салонів автобусів системами текстового та звукового інформування для оголошення зупинок на загальну суму 8,5 млн.грн. При стабілізації ситуації в Україні зазначені заходи буде проведено у повному обсязі.

На усіх підприємствах-перевізниках, які обслуговують міські автобусні маршрути загального користування, з водіями, кондукторами, диспетчерами постійно проводяться планові та позапланові інструктажі з виконання Правил дорожнього руху, Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Особлива увага приділяється якості обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

У разі порушення водіями автобусних маршрутів вищевказаних законодавчих актів, у залежності від ступеня порушення вживаються заходи дисциплінарного впливу: відсторонення від роботи на маршруті, звільнення водія з підприємства, проведення позапланових інструктажів.

Також департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради ведеться постійний контроль роботи автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. У разі порушення автоперевізниками графіків роботи автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради перевізникам видаються приписи на негайне усунення недоліків у роботі даних автобусів.

Для забезпечення належного транспортного обслуговування осіб з обмеженими можливостями, усунення недоліків, а також врахування побажань інвалідів департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради в межах засідань Консультативної ради при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради проводяться зустрічі громадськості з керівниками автопідприємств.

Крім цього, посадовими особами департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради спільно з представниками громадських організацій інвалідів протягом року проводяться постійні перевірки та моніторинг якості обслуговування пасажирів водіями автобусних маршрутів. Представники товариств інвалідів беруть участь як у нарадах, що проводяться департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради з міськими підприємствами-перевізниками, так і виїзних нарадах на маршрутні лінії.

Відповідно до 480 укладених договорів з комунальним підприємством «Одестранспарксервіс» на відведених майданчиках для платного паркування загальною площею 31 217,59 кв.м на 2387 машино-місць виділено місця для паркування інвалідів (10 % від загальної кількості). Протягом звітного періоду спеціалістами підприємства постійно проводився моніторинг усіх майданчиків для паркування з метою контролю за виконанням умов договорів у наданні безкоштовних місць для паркування інвалідів, обладнання зручного в`їзду/виїзду, наявності відповідної розмітки-піктограми.
6. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку
В установах, підвідомчих управлінню культури та туризму Одеської міської ради, створюються сприятливі умови для творчого розвитку та культурного дозвілля людей з особливими потребами. У школах естетичного виховання м. Одеси забезпечується можливість навчання дітей-інвалідів.

На сьогодні на безоплатній основі в школах естетичного виховання м. Одеси навчаються 106 учнів – дітей-інвалідів. Адміністрація шкіл естетичного виховання, в яких навчається зазначена категорія дітей, безкоштовно забезпечує їх навчальними матеріалами, по можливості –музичними інструментами, квитками на дитячі вистави та концерти.

Учні-інваліди шкіл беруть участь у всеукраїнських, регіональних та міських фестивалях і конкурсах. Деякі з учнів стали лауреатами цих конкурсів.

З метою підвищення рівня виконавської майстерності в школах оновлюється та розширюється музичний інструментарій, зокрема класи народних, духових і струнних інструментів, які є найпоширенішими серед дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей з вадами розвитку.

Філії комунальних позашкільних навчальних закладів (школи естетичного виховання) м. Одеси працюють в наступних інтернатах:

- комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв № 5 м. Одеси» – в інтернаті для слабозорих дітей № 93


(вул. Валентини Терешкової, 25);

- комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв № 8 м. Одеси» – в інтернаті для глухих дітей № 91 (вул. Рєпіна, 1) та інтернаті для слабозорих дітей № 87 (вул. Львівська, 5);

- комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв № 15 м. Одеси» співпрацює з дитячим притулком «Світанок»
(вул. Василя Стуса, 26) та дитячим клінічним санаторієм «Хаджибей» (Цегельний пров., 2);

- комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв № 4 м. Одеси» співпрацює із санаторієм «Сонячний» (Фонтанська дорога, 159);

- комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв № 6 м. Одеси» співпрацює з дитячим будинком «Перлинка» (пров. Маячний, 3).

У рамках святкування Міжнародного дня захисту дітей департаментом культури та туризму Одеської міської ради щорічно проводиться Міжнародний фестиваль «Діти-дітям» в приміщенні Одеської державної філармонії. Учасники фестивалю – учні шкіл естетичного виховання, серед яких і талановиті діти-інваліди, які на рівні з іншими дітьми беруть участь у концертах та є учасниками вокальних та інструментальних ансамблів, оркестрів тощо.

Міські бібліотечні системи для дорослих і дітей ведуть постійну роботу з людьми з обмеженими можливостями, в тому числі з порушенням зору. Інваліди обслуговуються вдома, в госпіталях, центрах реабілітації, інтернатах. До зазначених установ передається література, проводяться заходи для інвалідів та за їх участю. Також ведеться робота з метою виявлення людей з обмеженими можливостями, які потребують індивідуального обслуговування. Для полегшення доступу до бібліотек людей з обмеженими можливостями 6 бібліотек-філій для дітей та 7 для дорослих обладнані пандусами, більше 10 міських бібліотек мають безбордюрні в`їзди.

Відповідно до соціальної функції всі бібліотеки-філії центральної бібліотечної системи для дітей проводять роботу з дітьми з обмеженими можливостями та соціально проблемних категорій.

Централізована бібліотечна система для дорослих постійно співпрацює з дитячими санаторіями «Степове повітря» та «Хаджибей», геріатричним будинком «Милосердя» ім. Святого цілителя Пантелемона, госпіталем для інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Усіма філіями та школами естетичного виховання м. Одеси проводяться заходи до Міжнародного дня інвалідів, сліпих та глухих у вигляді благодійних концертів, акцій, свят, годин спілкування, тематичних виставок, конкурсів. Бібліотека-філія № 48 вже декілька років успішно практикує виїзні свята «У гості до іменинника», індивідуально відвідуючи вдома читачів, що обслуговуються.

У своїй роботі з обслуговування інвалідів на перспективу до 2020 року централізовані бібліотечні системи використовують як вже апробовані форми роботи з даною категорією читачів, так і практикують нові, зокрема:

- дистанційне інформування про новинки художньої літератури та періодики на блозі центральної бібліотечної системи;

- прийом заявок на літературу через мережу Інтернет;

- анонси заходів та конкурсів для дітей з особливими потребами на блозі центральної бібліотечної системи;

- дистанційна участь у бібліотечних конкурсах юних авторів і художників (конкурс «Кожен може випробувати себе»);

- виїзні бібліотечні заходи в інтернатах, реабілітаційних центрах, спеціалізованих дошкільних установах.

Багато інвалідів займаються творчістю. Муніципальна художня галерея, розташована в Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі, безкоштовно надає експозиційну площу для проведення виставок робіт людей з обмеженими можливостями або за їх участю. Це може бути живопис, фотографія, декоративно-ужиткове мистецтво. Щорічно 1 грудня за ініціативою адміністрації дитячої музичної школи № 8 м. Одеси та інтернату № 91 проводиться благодійний концерт-марафон «Промінь надії».

Департаментом культури та туризму Одеської міської ради спільно з комунальним підприємством «Туристичний інформаційний центр м. Одеси» впроваджено соціальний проект «Я-Одесит», у рамках якого розроблено новий екскурсійний маршрут містом та проведено більше 50-ти екскурсій «Одеса – моє місто рідне», які відвідали більше 750 учнів із загальноосвітніх шкіл, шкіл естетичного виховання, дітей пільгових категорій, дітей-інвалідів. За звітний період проводились автобусні екскурсії містом, а також екскурсія комунальним закладом «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення».

Беручи до уваги соціальний характер проекту, проводились екскурсії для учнів комунального закладу «Притулок № 1 для дітей служби у справах дітей Одеської міської ради», «Одеської спеціалізованої школи-інтернату
№ 97 І-ІІІ ступенів для глухих дітей», реабілітаційного центру дітей-інвалідів «Білий янгол», обласного притулку для неповнолітніх «Світанок» та спеціалізованого психоневрологічного будинку дитини № 3 «Сонечко».

Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради сумісно з комунальним підприємством «Парки Одеси» в ЦПКтаВ ім. Т.Г. Шевченка на танцювальному майданчику «Вогні маяка» проводились розважальні заходи за участю клоунів та аніматорів для дітей з дитячим церебральним паралічем.

Крім цього, особливу увагу у 2014 році приділено реабілітації і оздоровленню інвалідів у літній період. При відкритті курортного сезону 2014 року на пляжах 11-ї станції Великого Фонтану та «Лузанівка» проведено ремонтно-відновлювальні роботи та вжито заходів з дообладнання пляжів для людей з обмеженими можливостями. На пляжі «Дельфін» зазначені роботи проведено орендарем пляжу.

Відповідно до затвердженого графіка департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради організовано перевезення осіб з особливими потребами до вищезазначених пляжів та у зворотному напрямку.


7. Фізкультура і спорт
З метою надання інвалідам можливості вести незалежний спосіб життя й усебічно брати участь у всіх його аспектах управлінням з фізичної культури та спорту Одеської міської ради вживаються заходи щодо забезпечення інвалідам доступу нарівні з іншими до занять фізичною культурою та спортом.

Постійно проводиться робота щодо збільшення кількості інвалідів, які займаються фізичною культурою і спортом.

У 2014 році особи з особливими потребами отримали 110 абонементів на відвідування плавального басейну оздоровчо-спортивного комплексу «Академія спорту», де під керівництвом тренерів проведено реабілітаційні та оздоровчі заходи, направлені на відновлення їх фізичних можливостей.

З метою сприяння розвитку фізичної культури та спорту серед осіб з особливими потребами проведено низку заходів:

- 24 - 27 квітня 2014 року на базі санаторію «Одеса» проведено щорічний кубок з баскетболу на візках під патронатом міського голови;

- 15 - 18 вересня 2014 року у тирі Одеського національного політехнічного університету (пров. Шампанський, 11а) проведено змагання зі стрільби кульової. У заході взяли участь 25 осіб з ураженням опорно-рухового апарату;

- 12 грудня 2014 року на базі комунального позашкільного закладу «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву
ім. Б.Д. Литвака» відбулось змагання з настільного тенісу;

- 13 грудня 2014 року проведено Спартакіаду з п’яти видів спорту серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, присвячену Міжнародному дню інвалідів, на базі спортивного комплексу «Краян». У Спартакіаді взяли участь 80 учасників та 30 осіб, які тимчасово переселені з Луганської, Донецької областей та АР Крим. Переможці отримали 15 медалей та грошові призи у вигляді матеріальної допомоги:


1 місце – 500 грн, 2 – 300 грн, 3 – 200 грн. Крім цього, іншим учасникам надано матеріальну допомогу в сумі 90,0 грн кожному.

Управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради постійно сприяє громадським організаціям у проведенні заходів з фізичної культури та спорту. Погоджує положення щодо проведення заходів, вносить заходи до єдиного плану-календаря спортивних змагань та масових заходів на кожний поточний рік, надає організаційну, методичну допомогу та залучає суддів з видів спорту для проведення змагань. Управління здійснює низку заходів щодо збільшення чисельності інвалідів, які систематично займаються фізичною культурою та спортом. Особливу увагу тренери-викладачі приділяють перспективним дітям із соціально незахищених категорій.

На теперішній час систематичними заняттями з різних видів спорту займається 791 дитина із соціально незахищених категорій, з них 15 дітей з обмеженими можливостями. Крім цього, безкоштовно проводяться спортивні заняття з 16 розумово відсталими дітьми в комунальному позашкільному закладі «Спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву ім. Б.Д. Литвака».

Інформація щодо організації та проведення спортивних змагань, участі інвалідів у спортивному житті міста висвітлюється в засобах масової інформації.


8. Зайнятість
Протягом 2014 року на обліку в міській службі зайнятості перебували 355 осіб з обмеженими фізичними можливостями. З них 110 осіб працевлаштовані, у т.ч. 3 особи шляхом виплати їм одноразової допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. Професійне навчання за направленням служби зайнятості проходили 27 осіб з інвалідністю, після закінчення навчання працевлаштовано 20 осіб. Брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру 12 осіб. Охоплені профорієнтаційними послугами 337 особи.

У 2014 році проведено 137 ярмарків вакансій, учасниками в яких стали 365 роботодавців м. Одеси, які надали 2043 вакансії, у тому числі для працевлаштування осіб з інвалідністю.

До Міжнародного дня інвалідів проведено розширений ярмарок вакансій, в якому взяли участь 8 підприємств, організацій, установ міста, які презентували 191 вакансію. За результатам заходу на співбесіду запрошено 28 осіб. До Дня соціальної справедливості проведено ярмарок вакансій, який відвідали представники 11 підприємств, організацій, установ міста та надали 41 вакансію.

На систематичних семінарах на різні теми для роботодавців проводилась роз’яснювальна робота щодо забезпечення нормативу робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю та створення умов для їх праці.

Протягом звітного періоду проведено 351 семінар, в яких взяли участь 1624 представники роботодавців, 31 посадова особа органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в тому числі на 63-х семінарах приділено особливу увагу проблемам роботи з інвалідами.

За рахунок фінансування заходів на трудову та професійну реабілітацію інвалідів щорічно створюються робочі місця для їх працевлаштування. Також за сприяння управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради сумісно з районними адміністраціями Одеської міської ради організовано виділення та функціонування робочих місць для осіб з обмеженими можливостями на семи міських ринках м. Одеси.

У 2014 році за рахунок коштів Одеського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів було створено 12 робочих місць для працевлаштування інвалідів.

З метою сприяння громадським організаціям інвалідів у створенні підприємств укладено 40 договорів оренди на пільгових умовах приміщень загальною площею 6234, 93 кв.м.

Для організації профорієнтаційної роботи та надання психолого-педагогічного супроводу дітям-інвалідам у вересні 2014 року відбулося засідання «круглого столу» на тему «Організація ранньої професійної реабілітації і мотивація до праці дітей-інвалідів та молоді з інвалідністю – шлях до повноцінної соціалізації особистості». У засіданні взяли участь посадові особи виконавчих органів влади, представники загальноосвітніх закладів м. Одеси, Одеської обласної медико-соціальної експертної комісії, депутат Одеської міської ради, члени громадських організацій інвалідів та територіальної громади міста.

На засіданні розглянуті питання щодо взаємодії департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради з міськими центрами зайнятості, стану реалізації трудових намірів та працевлаштування безробітних інвалідів на місцевому ринку праці, організації профорієнтаційної роботи та надання психолого-педагогічного супроводу дітям, які проходять навчання в системі загальної освіти, професійної орієнтації дітей-інвалідів в умовах центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради через засоби масової інформації та шляхом розміщення на офіційному сайті Одеської міської ради постійно проводиться роз'яснювальна робота щодо професійної реабілітації інвалідів у реабілітаційних установах, які належать до сфери Міністерства соціальної політики України, а також про послуги Державної служби зайнятості.

На стендах у приміщеннях департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради та його структурних підрозділів розміщено інформацію Одеського міського центру зайнятості щодо попиту на робочу силу (вакансії), професійне навчання та перенавчання за професіями (спеціальностями), що є актуальними на ринку праці.

Для забезпечення якомога більш незалежного способу життя людей з інвалідністю, стимулювання їх зайнятості, розвитку професійних навичок та реалізації власних можливостей департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради відповідно до розпоряджень міського голови від 15.10.2014 р. № 972 «Про надання матеріальної допомоги інвалідам з порушенням слуху з нагоди відзначення Міжнародного дня глухих», від 10.11.2014 р. № 1120 «Про надання матеріальної допомоги інвалідам з порушенням зору з нагоди відзначення Міжнародного дня сліпих», від 18.12.2014 р. № 1287 «Про надання матеріальної допомоги в межах відзначення Міжнародного дня інвалідів» надано матеріальну допомогу на закупівлю комп’ютерної техніки 12 інвалідам працездатного віку по 7500 грн кожному.

Питання щодо працевлаштування осіб з особливими потребами постійно обговорюються на засіданнях Консультативної ради при департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради.


9. Юридичне забезпечення та соціально-правовий захист
Протягом звітного періоду виконавчими органами Одеської міської ради на особистих прийомах проводилися зустрічі з представниками громадських організацій інвалідів, де надавалися відповідні роз’яснення та бралася до уваги критика і побажання для виконання відповідної роботи за різними напрямками.

Керівництвом юридичного департаменту Одеської міської ради відповідно до затвердженого графіка проводиться прийом громадян.

За зверненням від виконавчих органів Одеської міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування та громадян юридичний департамент Одеської міської ради постійно надає інвалідам правову допомогу щодо їх взаємодії з Одеською міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою, у тому числі з правових питань життєдіяльності осіб з обмеженими можливостями.

Протягом 2014 року комунальною установою «Спеціалізована установа з надання безоплатної первинної правової допомоги м. Одеси» надана безоплатна первинна правова допомога 594 особам з обмеженими можливостями.

Згідно з порядком, встановленим діючим земельним законодавством, розробка відповідної землевпорядної документації здійснюється за замовленням громадян суб'єктами господарювання (сертифікованими землевпорядними організаціями), що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законодавством у строки, що обумовлюються угодою сторін. Виконання таких робіт, як правило, є платним. Так, у 2014 році комунальними підприємствами «Одеський міський землевпорядний центр» та «Земельно-кадастрове бюро при управлінні земельних ресурсів» було встановлено 50 % знижку на виготовлення проектної документації 8 громадянам та 16 громадянам на пільгових умовах.
10. Міжнародні зв’язки
Департаментом міжнародних зв’язків Одеської міської ради надається всебічна підтримка Одеській спеціальній загальноосвітній школі № 75 І-ІІІ ступенів, в якій навчаються діти-інваліди з вадами розумового та фізичного розвитку.

У межах святкування Міжнародного дня захисту дітей учні школи № 75 підготували для гостей тематичний святковий спектакль, матеріально-технічному забезпеченні якого сприяв департамент міжнародних зв’язків Одеської міської ради за участю дипломатичного корпусу, акредитованого в м. Одесі, а керівництво школи – презентацію досягнень закладу і екскурсії його оновленим та обладнаним приміщенням.

Завдяки систематичній допомозі дипломатичних місій, акредитованих у м. Одесі, іноземними фондами і культурними центрами, бізнесменами, меценатами, волонтерами і друзями вищезазначеної школи ведеться робота з реконструкції її приміщень, навчальних класів та майстерень.

У 2014 році продовжено роботу з реалізації проекту «Муніципальний дім ремесел». У рамках зазначеного проекту з метою реалізації на практиці інклюзивного навчання за ініціативою департаменту міжнародних зв’язків Одеської міської ради із залученням волонтерів у школі проводились безкоштовні майстер-класи з різних видів народних ремесел України та закордонних країн як для учнів школи № 75, так і для бажаючих серед учнів інших загальноосвітніх шкіл та для студентської молоді.

Спільно з комп’ютерною академією «ШАГ» розроблена та відкрита офіційна веб-сторінка Одеської спеціальної загальноосвітньої школи
№ 75 І-ІІ ступенів для дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. На даний час ведеться робота щодо його наповнення.

У червні 2014 року в Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського департаментом міжнародних зв’язків була проведена конференція на тему «Багатопрофільність професіонально-трудової підготовки – шлях підвищення соціальної адаптації інвалідів у сучасному суспільстві», а також тематичний телеміст з польським містом-партнером Варшава.

З метою встановлення контактів із закордонними навчальними закладами та організаціями, які надають допомогу людям з обмеженими можливостями, департаментом міжнародних зв’язків Одеської міської ради здійснено розсилку листів з пропозицією для організації подальшої взаємодії.

Протягом 2014 року в межах «Основних напрямків діяльності виконавчого комітету Одеської міської ради у вирішенні проблем інвалідів на період до 2020 року» не виконано низку заходів, які потребували значного фінансування, кадрового та матеріально-технічного забезпечення.Виконавчими органами Одеської міської ради здійснено та буде продовжено значну системну роботу щодо створення умов, які б забезпечували рівне дотримання всіх прав людини і основних свобод осіб з особливими потребами.

Керуюча справами О. Оніщенко


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка