Закону України «Про освіту», Програми «Назустріч людям»Сторінка1/5
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.89 Mb.
  1   2   3   4   5
ПРОБЛЕМА ШКОЛИ
ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ, ЗДАТНОЇ НА АКТИВНУ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, ДО СПРИЙНЯТТЯ ТА ТВОРЕННЯ ЗМІН.
ВСТУП: ОСНОВНІ ЗАДАЧІ НА 2013 -2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


 1. Забезпечити виконання Закону України «Про освіту», Програми «Назустріч людям» щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти, Державної цільової програми «Школа майбутнього», Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Державного стандарту початкової освіти, Державної базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки»

 2. Продовжити участь в Національному проекті «Відкритий світ».

 3. Сприяти активній участі педагогічних працівників в програмі «Intel Навчання для майбутнього».

 4. Підвищити ефективність кожного уроку на основі застосування інноваційних методів сучасної освіти, методики оптимізації, реалізації принципу наступності в навчально-виховному процесі, допрофільної освіти середньої ланки та профілізації старшої школи, реалізації принципу дитино-центризма, диференціації навчання, сприяти формуванню і розвитку основних освітніх компетентностей.

 5. Розвивати учнівське самоврядування, демократію та гласність в педагогічному та учнівському колективах школи.

 6. Розширити сферу використання дистанційної освіти, використання програмних педагогічних засобів в навчально-виховному процесі, продовжити роботу щодо формування електронної бібліотеки ППЗ.

 7. Продовжити роботу з надання учням професійних знань через поєднання навчання та суспільно-корисної праці, з організації трудового навчання на учнівських дослідних ділянках, теплиці, з надання послуг населенню.

 8. Покращити роботу з педагогічної освіти батьків в родинах, де склалися несприятливі умови для розвитку і виховання дітей.

 9. Сприяти формуванню здорової, гармонійно розвиненої, творчої особистості, громадянина і патріота.

 10. Продовжити роботу по становленню української державності, по збереженню, вивченню та відродженню історії, культури України, вихованню національної свідомості, розвитку народознавства.

 11. Забезпечити педагогічну адаптацію і психологічний супровід учнів 1,2, 5 класів до навчання в школі.

 12. Керуючись «Положенням про Піклувальну раду загальноосвітніх навчальних закладів» сприяти ефективній співпраці з педагогічним і учнівським колективом школи.

 13. Створити більш благодійний психологічний клімат в педагогічному та учнівському колективах, умови праці, відпочинку та організації дозвілля..

 14. Працювати за режимом п’ятиденного робочого тижня.

 15. Забезпечити педагогічним колективом освітній рівень розвитку та вихованості учнів відповідно до сучасних вимог.

 16. Розвивати у педагогічних працівників мотивацію інноваторів, залучати їх до моніторингових досліджень.

 17. Проводити роботу спрямовану на належну підготовку учнів до Державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання.

ЗДІЙСНЕННЯ ВСЕОБУЧУ ТА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МОЛОДІ
Н а з в а з а х о д у

Термін виконання

відповідальний

1

Провести облік дітей та підлітків в мікрорайоні школи на 2013-2014, 2014-2015 навчальні роки

До 25.08.13

До 01. 01.14.с/рада, заступник директора з НВР, вчителі початкових класів, секретар

2

Забезпечити одержання учнями мікрорайону загальної середньої освіти через школу, ліцеї, середні навчальні заклади, заочні школи.

Постійно

заступник директора з НВР

Пр. психолог

Вчителі


3

Скомплектувати класи та розподілити прибувших по класам

До 01.09.13

Директор

4

Дотримуватись вимог Уставу школи у відношенні комплектації класів школи:

 • затвердити списки учнів 1кл., 10 кл.

 • скомплектувати групу продовженого дня

До 31.08.13

До 01.09.13

Директор


Директор

Вчителі


5

Оформити документацію по обліку учнів:

 • первині списки дітей

 • алфавітну книгу

 • класні журнали

 • особові справи учнів

 • накази по особистому складу учнів

До 30.08.13

До 05.09.13

До 05.09.13

До 31.08.13

До 31.08.13


Секретар – діловод

Секретар – діловод

заступник директора з НВР Секретар – діловод

Директор


6

Забезпечити умови для систематичного відвідування занять та попередження відсіву учнів, а саме:

 • вивчити матеріально-побутові умови малозабезпечених сімей, надати їм матеріальну допомогу, виділити безкоштовне харчування

 • організувати підвезення учнів із населених пунктів: Новопетрівське, М.Шишівка, Красновка, Новоклинівка, Сіятель шкільним автобусом.

 • Організувати одноразове гаряче харчування учнів 1-11класів.

До 05.09.13


Постійно


01.09.13

Заступник директора з ВР


ВО, с/рада, директор

ВО, директор


7

Уточнити списки сімей де склалися несприятливі умови для розвитку і виховання дітей

До 10.09.13

Заступник директора з ВР


8

Перевірити охоплення учнів 9-х класів середньою освітою, зібрати документи, що підтверджують працевлаштування випускників 2013 року

До 01.10.13

Директор, кл. керівник

9

Взяти на контроль працевлаштування випускників з 9-х, 11-х класів.

З 01.09.13

Директор, кл. керівник

10

Організувати щоденний облік відвідування уроків учнями для оперативного прийняття профілактичних заходів.

З 01.09.13

Заступник директора з НВР,

Директор, кл. керівник
11

Не допускати «відсіву» учнів 9-х, 11-х класів без дозволу комісії в справах неповнолітніх

Постійно

Директор, педрада


12

В разі потреби організувати індивідуальне навчання з учнями вдома через хворобу дитини чи за рішенням психолого-медико-педагогічної комісії

У разі потреби

Директор, педрада


13

Співпрацювати з дитячим дошкільним закладом «Сонечко» за Державною базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі».

постійно

Директор, педрада
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ОСОБИСТОСТІ НА ОСВІТУЗміст роботи

Термін

Відповідальні

1

Педагогічним працівникам у своїй роботі постійно керуватися Законом України «Про загальну середню освіту», Положенням про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ ст., Статутом школи та іншими нормативними й директивними документами.

Постійно

Адміністрація

2

Продовжувати здійснювати організацію навчання й виховання школярів на основі системи фундаментальних знань про український народ, його історію, культуру, національний характер та місце у європейській спільноті

Постійно

Педколектив

3

Підготувати й провести засідання педагогічної ради:

 • Вибори секретаря педради

 • Про підсумки навчально-виховної роботи школи та завдання педагогічного колективу на 2013/2014н.р.

 • Про впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

 • Підсумки організації відпочинку, дозвілля та оздоровлення дітей в літній період

 • Про підсумки медичного огляду учнів, організацію занять з фізичної культури

 • Про зміни в навчальному навантаженні педпрацівників на 2013/2014 н.р.

 • Затвердження планів та режиму роботи школи на 2013/2014н.р.

 • Затвердження Положення про громадського інспектора з охорони прав дитини та його вибори

 • Про День Знань і проведення Першого уроку


 • Стимулювання позитивного ставлення до навчання, створення умов для ефективної мотивації на уроках у початковій школі.

 • Про стан психолого-педагогічного забезпечення процесу адаптації учнів 1- их класів до навчання у школі та 5 класу - в основній школі

 • Затвердження списків обдарованих учнів. • Реалізація творчого потенціалу учнів шляхом індивідуально особистісного підходу при вивченні предметів суспільно-гуманітарного циклу.

 • Піднесення ролі шкільної бібліотеки щодо виховання в учнів інтересу до книги, до читання.

 • Робота педагогічного колективу щодо формування особистісних якостей та соціальної активності учня – громадянина-патріота України

 • Про проведення ЗНО – 2014
 • Забезпечення виконання вимог Державних освітніх стандартів та навчальних програм шляхом використання інноваційних педагогічних технологій.

 • Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних прийомів педагогічної техніки у процесі викладання іноземної мови.

 • Про стан виховної та профілактичної роботи, організації соціального захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах
 • Про попереднє педагогічне навантаження працівників школи • Про порядок закінчення 2013/2014 н.р. та проведення ДПА, підсумкових контрольних робіт

 • Про підсумки атестації педагогічних працівників

 • Про затвердження предметів за вибором для ДПА учнів 9,11-х класів

 • Про звільнення учнів 9,11-х класів від ДПА

 • Про навчальні екскурсії і навчальну практику учнів 1 – 4кл., 5 – 8, 10 класів
 • Про затвердження списку дітей пільгових категорій для відпочинку на пришкільному майданчику.

 • Про направлення учнів для навчання в педагогічні ВНЗ

 • Про випуск і нагородження учнів 11 класу

 • Про проведення випускного вечору в школі • Про переведення та нагородження учнів 1-4-х класів

 • Про переведення учнів 5-8,10-х класів та нагородження учнів 5 – 8, 10 класів Похвальними листами

 • Про випуск учнів 9 класу та нагородження

 • Про проведення випускних вечорів в школі


Серпень 2013

Грудень

2013


Січень 2014

Лютий


2014

квітень


2014

Травень


2014

Червень


2014

Директор школи

Директор школи
Директор школи

Заступник директора з НВ

Заступник директора з ВР

Директор
Директор


Директор
Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Заступники директора з НВР та ВР, пр.. психолог,

Щербина В.І., Романенко Л.З.

Заступники директора з НВР та ВР, практичний психолог, класоводи та класний керівник

Заступник директора з ВР

заступник директора з НВР, Малик Г.В.

заступник директора з ВР, бібліотекар

заступник директора з НВР,ВР та класні керівники
директор
Директор,заступник директора з НВР,ВР
Заступник директора з НВР, Мартиненко А.С. Куницькі Н.Г.
Заступник директора з ВР, практичний психолог, Лига Л.О., Романенко Л.З., Медяник А.В.

Директор


Директор
Директор
Директор

Директор

Директор

Заступник директора з ВР


Заст. директора з НВР

Класний керівник

Заступник директора з ВР
Класні керівники

Класні керівники


Класні керівники

Заступник директора з ВР4

Укомплектувати класи учнями, закріпити приміщення за класними колективами, призначити класних керівників

До 01.09.2012

Адміністрація

5

Постійно проводити наради при директорові, заступниках директора (за окремим планом):

1. Про набір учнів в 1,10 класи.

2. Про результати медогляду працівників школи.

3. Про підготовку школи до початку навчального року.

4.Звіт про вступ до ВУЗ-ів випускників.

5. Про рейд « Урок -2013»

6. Про День знань.

7. Про учать у місячнику « Увага! Діти на дорозі»

8. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти.

9. Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності учнів, проведення і реєстрацію вступного інструктажу з учнями.


1. Про забезпечення учнів школи підручниками та допоміжними матеріалами. Про роботу по збереженню підручників. Звіт про роботу бібліотеки в 2012-2013н.р. та планування на 2013-2014н.р..

2.Про роботу ШМО учителів в 2013-2014 н.р.

3. Про організацію занять фізичною культурою з учнями, що мають відхилення у здоров'ї.

4. Діяльність педколективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства. Затвердження соціального паспорту школи.

5. Про організацію харчування учнів.

6. Про працевлаштування випускників 9,11 класів.

7. Про організацію атестації в школі.

1. Система роботи з обліку відвідування учнями школи.

2. Стан ведення класних журналів та журналів з БЖД.

3. Підсумки зрізів з української мови, математики, історії

4. Про організацію роботи ГПД.

5. Про психолого-просвітницьку роботу з родинами, де склалися несприятливі умови для розвитку і виховання дітей.

6. Про підготовку школи до осінньо-зимового сезону.

7. План на осінні канікули.

8. Профілактика дитячого травматизму та попередження отруєння грибами.

1. Звіт про організацію роботи в шкільних майстернях, спортивній залі.

2. Стан харчування учнів школи

3. Облік дітей дошкільного віку у мікрорайоні школи і план-орієнтир прийому дітей до 1 класу.

4. Про зміни в педагогічному навантаженні вчителів з 01.01.2014 р.


1. Про результати перевірки техніки читання в початкових класах.

2. Результати шкільних та участь в районних предметних олімпіадах.

3. Підсумки курсів за 2013 рік та план на 2014 рік.
1. Профільне і допрофільне навчання в школі та про виконання програм курсів допрофільної підготовки та профільного доповнення.

2. Стан ведення щоденників учнів 4 – 9 кл.

3. Підсумки перевірки кл. журналів та зошитів учнів 10-11 кл.

4. Про підготовку дітей до 1 класу

5. Про проведення зовнішнього незалежного оцінювання
1. Про підготовку до державної підсумкової

атестації.

2 Про підсумки діагностичного опитування учнів та батьків щодо профілізації старшої школи.

3. Про заохочення учнів-переможців районних та учасників обласних олімпіад та творчих конкурсів.


1. Про планування роботи по оздоровленню учнів.

2. Про участь у місячнику посиленої правової пропаганди.

3. Підсумки чергової атестації вчителів.

4. Про підготовку до Дня перемоги та Дня матері.

5. Про попереднє працевлаштування випускників та профорієнтаційну роботу в школі .
1. Про організоване закінчення навчального року.

2. Про навчальні екскурсії та навчально-виробничу практику.

3. План роботи школи на літній період.

4. Про результативність роботи вчителів з творчими і обдарованими дітьми, підсумки участі в творчих конкурсахПротягом року

Серпень


2013

Вересень


2013

Жовтень


2013

Грудень


2013
Січень

2014

Лютий

2014


Березень

2014
Квітень

2014
Травень

2014


Адміністрація
Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація


Адміністрація

Адміністрація

Адміністрація6

Забезпечити своєчасне видання управлінських рішень (наказів, розпоряджень, оголошень тощо)

Протягом року

Адміністрація

7

Скласти та погодити розклад уроків, річний план роботи на 2013-2014н.р.

До 01.09.2013

Адміністрація

8

Організувати проведення курсів за вибором, факультативних і додаткових занять:

 • Допрофільна підготовка Сходинки до інформатики 3 – 4 клас

 • Допрофільна підготовка Інформатика 5-7 клас

 • Допрофільна підготовка Російська мова 6 – 8 клас

 • Допрофільна підготовка Технології. Основи графічної підготовки. 8, 9кл.

 • Допрофільна підготовка Хімія Розв’язування задач основних типів 8,9кл.

 • Фізика КДП. Розв’язування задач з фізики 8 клас

 • Допрофільна підготовка Українська мова. Синтаксис української мови.9кл

 • Допрофільна підготовка Українська мова. Морфологія 6 клас

 • Основи медичних знань. 10, 11 клас

 • Математика Курс профільного доповнення. Готуємося до ЗНО10, 11 клас

 • Хімія. Курс профільного доповнення 11 клас

До 01.09.2013

Адміністрація

9

Забезпечити чіткий контроль за систематичним відвідуванням учнями школи. Вести відповідний облік.

Постійно

Адміністрація, класні керівники, педагог-організатор

10

Забезпечити чітку організацію харчування учнів згідно з чинними нормативами

Постійно

Заступник директора з НВР, комірник

11

Організувати ГПД та забезпечити належні умови для їх функціонування

постійно

Заступник директора з НВР

13

Здійснювати постійний контроль за ощадливим використанням енергоресурсів та води

Постійно

Завгосп

14

Організувати дієве чергування в школі учнів, учителів, адміністрації

До 01.09.2013

Директор школи, заступ. директора з НВР та ВР

15

Активізувати роботу органів громадського самоуправління школи

До 20.09.2013

Заступник директора з ВР

16

Організувати передплату на освітянську періодичну пресу

До 01.11.2013

Директор школи

17

Скласти графік щорічних основних відпусток

Січень 2014

Директор школи, ПК

18

Активізувати співпрацю школи з навчальними закладами регіону

Протягом року

Практичний психолог


УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

(УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ Й МЕТОДІВ НАВЧАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ)
Зміст діяльності

Термін

ВідповідальніПідготовка та проведення районних семінарів – практикумів для вчителів:

 • Початкової школи

 • Історії та суспільних дисциплін

Листопад


Лютий

Члени адміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язків,

вчителі початкової школи,

вчитель історії Малик Г.В.
Забезпечити дотримання всіма структурними підрозділами школи норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності та правил внутрішнього трудового розпорядку

Протягом року

Члени адміністрації згідно з розподілом функціональних обов’язківПроводити поглиблені психолого-педагогічні спостереження, вивчити причини відхилень у поведінці та навчанні окремих учнів

Протягом року

Адміністрація, практичний психолог, класні керівникиПровести І етап і забезпечити участь переможців у ІІ-ІІІ етапах всеукраїнських учнівських олімпіад із базових та спеціальних дисциплін

Жовтень –березень

2013/2014Заступник директора з НВР, вчителі предметникиАктивізувати роботу з обдарованою молоддю

Постійно

Заступник директора з НВР, вчителі предметникиОрганізувати і провести звітно-презентаційні предметні тижні:

 • Тиждень початкової школи

 • Тиждень фізичної культури та спорту

 • Тиждень української мови та літератури

 • Тиждень іноземної мови

 • Тиждень предметів суспільно-гуманітарного циклу

листопад

вересень


березень

лютий


жовтень,

квітень


Заступник директора з НВР,

вчителі початкової школи, вчителі предметники

Організувати проведення класних інформаційних годин, бібліотечних уроків, лекторіїв з метою стимулювання самоосвіти школярів, вироблення навичок наукової організації праці (НОП)

Постійно

Адміністрація, класні керівники, бібліотекарЗабезпечити участь учнів у Міжнародному конкурсі української мови ім..Петра Яцика, Т.Г.Шевченка та інших конкурсних програмах

Постійно

Заступник директора з НВР, вчителі предметникиСкласти план-графік навчальних екскурсій, виробничої практики

Лютий

2014


Заступники директора з НВР та ВР

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка