Закону України «Про загальну середню освіту»Сторінка1/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4
ГАДЯЦЬКА ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ГАДЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

____
Про підсумки методичної

роботи з педагогічними

кадрами гімназії у 2014-2015 н. р.
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 29.08.2014 № 224 «Про організацію методичної роботи в районі у 2014-2015 навчальному році», плану роботи Гадяцького НМЦ, наказу Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області «Про організацію та структуру методичної роботи Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки у 2014 – 2015 н.р.» від________ , наказу відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчально-виховних закладів району у 2014-2015 н. р.» від 24.06.2015 №166, на підставі інформаційно-аналітичного звіту про підсумки методичної роботи гімназії у 2014-2015 навчальному році, що додається
Н А К А З У Ю: 1. Вважати результати методичної роботи з педагогічними кадрами гімназії у 2014-2015 навчальному році задовільними.

 2. План методичної роботи гімназії на 2014-2015 навчальний рік вважати виконаним.

 3. Відзначити активну участь у методичних заходах Всеукраїнського та обласного рівня таких учителів: Смірнової Т.Ю., Бутко В.В.., Липівець Н.В., Васюти Л.І., Костенко Л.О., Галушки Л.П.., Вінцковської В.П.

 4. Висловити подяку Смірновій Т.Ю., Підгайному О.М., Бутко В.В. та Толкачовій А.О. за участь і перемогу у Всеукраїнському конкурсі Фонду Кличка «Клич друзів – граймо разом».

 5. Відзначити активну участь у методичних заходах районного та шкільного рівня учителів: Смірнової Т.Ю., Бутко В.В.., Коблиці М.Г., Шаманської О.М., Липівець Н.В., Васюти Л.І., Костенко Л.О., Афанасьєвої С.В.., Бердник Т.М., Шимки І.П.

 6. Відзначити результативну роботу з обдарованими учнями учителів, які підготували переможців обласних олімпіад та конкурсу МАН: Васюти Л.І. ( 3 учні), Костенко Л.О. (2 учні), Білоус Т.М.(2 учні), Липівець Н.В.

 7. Продовжити у 2015-2016 навчальному році інноваційну роботу з реалізації науково-методичної теми «Забезпечення єдиного освітнього простору для навчання кожної дитини у відповідності до індивідуальних особливостей, здібностей та інтересів, гарантованого рівня підготовки випускників до самостійного життя» відповідно до плану розвитку гімназії.

 8. Спрямувати методичну роботу у 2015-2016 навчальному році на вирішення таких завдань:

4.1. поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створення профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, введення спецкурсів;

4.2. забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації нових Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів у школі І-ІІ ступеня;

4.3. підвищення якості навчальних досягнень учнів з базових предметів;

4.4. удосконалення роботи наукового товариства учнів у питанні співпраці з вищими навчальними закладами;

4.5. удосконалення навчально-методичної та матеріально-технічної бази методичного та навчальних кабінетів школи ;

4.6. упровадження ефективних форм організації методичної роботи з вчителями - предметниками;

4.7. реалізація проекту «Хмарні сервіси в освіті»;

4.8. підвищенням рівня комп’ютерної грамотності педагогічних працівників.;

4.9. сприяння поширенню педагогічного досвіду вчителів школи у фахових виданнях, на освітніх порталах;

4.0. проведення дослідно – експериментальної роботи з теми «Удосконалення навчально – виховного процесу шляхом упровадження ІКТ»;

4.1. популяризація інноваційної діяльності, досягнень педагогічного та учнівського колективів серед учительської спільноти Полтавської області.

5. Заступнику директора з НМР Бутко В.В.:


5.1. до 10.09.2015 року спланувати методичну роботу у навчальному закладі з урахуванням потреб і запитів педагогічних працівників школи, позитивного досвіду минулих років та попередження недоліків, допущених у роботі;

5.2 забезпечувати методичний супровід професійного розвитку педагогів на основі вільного вибору форм і методів підвищення кваліфікації у атестаційний та міжатестаційний періоди;

5.3. методичну роботу у закладі підпорядкувати реалізації IV(коригую- чого) етапу науково-методичної теми районного відділу освіти;

5.4. на засіданні педагогічної ради заслухати питання про підсумки роботи закладу по реалізації науково – методичної теми;

5.5. на засіданні педагогічної ради №1 проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів, зовнішнього незалежного оцінювання;

5.6. до 10.09.2015проаналізувати реалізацію проекту Обдарованість» та скласти план роботи щодо підготовки учнів для участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах, конкурсах;

5.7. до 01.09.2015 здійснити аналіз реалізації плану розвитку навчального закладу;

5.8. створити робочу групу по розробці плану розвитку навчального закладу на 2016 – 2020;

5.9. узагальнити матеріали роботи педагогічного колективу по реалізації науково - методичної теми ««Забезпечення єдиного освітнього простору для навчання кожної дитини у відповідності до індивідуальних особливостей, здібностей та інтересів, гарантованого рівня підготовки випускників до самостійного життя» шляхом випуску методичного посібника;

5.9.1. до 01.09.2015 р. підготувати проект наказу «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками гімназії у 2015-2016 н. р.»;

5.9.2.здійснювати методичний супровід реалізації проекту «Моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів»;

5.9.3. провести діагностування педагогічних працівників з метою визначення та реалізації науково – методичної теми закладу з 2016 -2017 н.р.


6.Керівникам методичних об’єднань:

6.1. планувати роботу методичних об’єднань, виходячи з потреб і запитів, рівня педагогічної майстерності учителів;

6.2. на засідання методичних об’єднань виносити актуальні питання сучасної освіти, методики викладання предметів;

6.3. планувати роботу м\о згідно методичних рекомендацій, дотримуючись послідовності розміщення матеріалів;

6.4. удосконалити роботу по проведенню взаємовідвідування уроків;

6.5. на засіданнях м\о акцентувати увагу на знаходження шляхів, форм та методів удосконалення якості знань учнів;

6.6. на засіданні м\о № 1 розглянути питання «Методика підготовки до ЗНО»;

6.7. підготувати методичні матеріали для розміщення на сайті гімназії у розділі «Методичні об’єднання»;

6.8. залучати педагогів до випуску методичних посібників з досвіду роботи;

6.9. активізувати роботу по участі вчителів у фахових конкурсах;

6.9.1. залучати вчителів до створення сайтів та блогів.

7. Учителям:

7.1. систематично працювати над підвищенням рівня професійної майстерності;


  1. 7.2. упроваджувати сучасні методики навчання з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу;

  2. 7.3. удосконалювати знання з використання ІКТ в навчально – виховному процесі.

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально - методичної роботи Бутко В.В.

Директор гімназії Т.Ю. Смірнова

Проект наказу вносить Бутко В.В.
Додаток 1 до наказу № ___ від ______________
Інформаційно-аналітичний звіт про підсумки методичної роботи у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки

Гадяцької районної ради Полтавської області

у 2014-2015 навчальному році
Згідно з річним планом роботи на 2014-2015 н.р. методична робота у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки протягом року була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та гімназиста, а також на вибір та реалізацію оптимальніших форм і методів роботи з учнями з метою покращення якості освітніх послуг. Методична робота будувалася відповідно завдань, визначених у наказі по школі №___від ____ «Про організацію та структуру методичної роботи у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки», і проводилася за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, що враховує інтереси і запити різних категорій педагогів та керівників методичних об’єднань.

У 2014 – 2015 н.р. педагогічний колектив Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки здійснював інноваційну діяльність з реалізації єдиної науково – методичною проблемою«Забезпечення єдиного освітнього простору для навчання кожної дитини у відповідності до індивідуальних особливостей, здібностей та інтересів, гарантованого рівня підготовки випускників до самостійного життя»

Протягом року методичну роботу було спрямовано на виконання таких завдань:

1. Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних професійних об’єднань учителів - предметників, творчих груп, проведення загальношкільних методичних заходів

2.Здійснення науково-методичного супроводу упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

3.Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, організації роботи факультативів, курсів за вибором та гуртків.

4. Удосконалення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного та профільного навчання .

5.Упровадження ефективних технологій навчання, систематизація методичних напрацювань учителів у методичному кабінеті для активного використання педагогами,

6.Удосконалення роботи по формуванню здоров’язберігаючого навчального середовища.

7. Здійснення методичного супроводу організації, підготовки, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації .

8. Проведення науково - обґрунтованого моніторингу різних сторін навчально-виховного процесу.

9. Удосконалення роботи з обдарованими учнями у питанні проведення індивідуальних занять щотижня кожним учителем та систематизації матеріалів учнями у спеціальному зошиті.

10.Методичний супроводу інклюзивної освіти для підтримки дітей з особливими освітніми потребами у 5 –А класі та забезпечення методичної підготовку педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивного класу.

11.Покращення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних та національних традицій.

12 . Здійснення організаційно-методичних заходів щодо запровадження в навчально-виховному процесі Орієнтовних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

13.Здійснення організаційно-методичного супровіду викладання навчальних предметів у 3-х та 6-х класах за новими підручниками та навчальними програмами.

14.Методичний супровід підготовки до проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової навчальних планів навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році з українського читання та української мови (3 класи), математики та українського читання (4 класи), української мови та іноземної мови (6 класи), української мови, географії (7 класи), української мови та фізики (8 класи), української мови та історії України (9 класи), історії України та правознавства (10 класи).

15. Вивчення і творчого упровадження у практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів району, області, України.

16. Методичний супровід участі у реалізації проекту обласного рівня «Економічна освіта в сучасній школі: розвиток підприємницьких здібностей в учнів». 17. Реалізація 1 етапу дослідно – експериментальної роботи на тему «Вплив упровадження ІКТ на навчально – виховний процес». 18. Поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу через друковані фахові видання, освітні інтернет - портали, збірники та буклети, тиражування дисків, участь у роботі творчих груп як школи, району, так і області.
Методичний супровід навчально-виховного процесу Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки відбувався згідно програм, підручників, методичних рекомендацій, затверджених МОН України для використання в поточному навчальному році, методичних посібників, рекомендацій та розробок, які відповідають Переліку програм, підручників та навчально – методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання у початкових класах, основній і старшій школі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2014 – 2015 навчальному році, періодичних педагогічних видань, спрямованих на впровадження проектування та практичного забезпечення компетентісно спрямованого інноваційного розвитку школи.

Методична робота проводилась планово із застосуванням інтерактивних форм проведення засідань методичних рад, методичних об’єднань, творчих груп. Згідно наказу відділу освіти Гадяцької районної державної адміністрації «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчально-виховних закладів району у 2014-2015 н. р.» від 24.06.2015 №166 відзначено належний рівень організації методичної роботи у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки,

роботу адміністрації та педагогічного колективу (директор Смірнова Т.Ю.) по створенню належних умов під час проведення олімпіад та конкурсів та організації районних методичних заходів, активну участь у методичних заходах обласного та районного рівня заступників директорів з навчально-виховної роботи Бутко В.В. та Коблиці М.Г..

Реалізація поставлених завдань потребує педагога нового типу, який поєднує високий професіоналізм, інтелігентність, толерантність, творчу активність, здатність до самовдосконалення, особистісного і професійного розвитку.

Кадровий склад педагогічного колективу на кінець 2014 -2015 навчального року:


 • педагогічних працівників – 52

 • звання «учитель – методист» - 7

 • звання «старший учитель» - 8

 • вища кваліфікаційна категорія –21

 • 1 категорія –15

 • 2 категорія –11

 • спеціаліст –5

Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області – окремий тип загальноосвітньої школи, що забезпечує створення оптимальних умов для одержання загальноосвітньої та профільної підготовки , всебічного розвитку здібних і обдарованих учнів , реалізації їх творчих запитів. Набір учнів у 5 і 10 класи здійснюється на конкурсній основі.

У 2014-2015 навчальному році на базі школи функціонувало 10 гуртків: вокальний, хореографічний, клуб «Рівний – рівному», «Юний ерудит», німецька мова, журналістський, образотворчого мистецтва,театрального мистецтва, «Умілі руки», клуб «Живчик», правовий клуб «Феміда», екологічна агітбригада «Пролісок».

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано: • бібліотека;

 • спортивна зала;

 • актова зала (налічує 100 місць);

 • їдальня (налічує 100 місць);

 • майстерні: слюсарня, столярня (частково обладнані інвентарем).

На початок 2014 – 2015 навчального року в Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки навчалося 513 учнів, з них дівчаток - 270, хлопчиків - 247. Прибуло за звітний період 14 учнів, а вибуло – 13. Укомплектовано 22 класи із середньою наповнюваністю 23 учні. Охоплено навчанням 100% учнів.

З них


 • сиріт -2 ;

 • дітей із сімей трудових мігрантів -6 ;

 • дітей із багатодітних сімей - 23 ;

 • виховуються в неповних сім’ях -67 ;

 • малозабезпечені – 12

 • позбавлені батьківського піклування -2 ;

 • інваліди – 11;

 • діти учасників АТО – 9;

 • переселенці із зони АТО -5.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада.

На засіданнях розглядалися матеріали з досвіду роботи вчителів школи, проходили схвалення методичні розробки педагогів школи.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів.

На засіданнях розглядались наступні питання:


1. Аналіз методичної роботи у 2013-2014 навчальному році. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих і проблемних груп) на 2014-2015 навчальний рік

2. Затвердження планів роботи м\о.

3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

4. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою.

5. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році.

6. Про підсумки роботи творчих груп та організацію роботи у 2013 – 2014 н.р.

7.Про організацію роботи з обдарованими учнями. Затвердження плану роботи НТУ МАН .

8. Про організацію дослідно – експериментальної роботи у закладі.

9. Про схвалення проекту «Економічна освіта в сучасній школі:розвиток підприємницьких здібностей в учнів».


1. Удосконалення навчально-виховного процесу на основі сучасних технологій.

2. Про участь учнів у II турі районних предметних олімпіад, конкурсах та конкурсі – захисті робіт МАН.

3. Організація методичної роботи з учителями, які відчувають утруднення в організації навчально-виховного процесу.

4. Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за вересень-жовтень.

5. Про підготовку до атестації вчителів. Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2014-2015 н. р.


1. Аналіз результативності методичної роботи за І семестр.

2. Аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр, результати участі в предметних олімпіадах і МАН. Моніторинг знань учнів з основ наук.

3. Робота шкільних факультативів, курсів за вибором.

4. Заходи з управління самоосвітою педагогів.

5. Організація взаємовідвідування відкритих уроків. Аналіз особливостей сучасного уроку.

6. Поповнення банку даних про досягнення психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.
1. Використання тестових завдань як однієї з форм контролю за навчальними досягненнями учнів. Підсумки моніторингових досліджень.

2. Здоров’язберігаючі технології – інноваційний крок в освіті(контроль рішення

педагогічної ради).

3. Підготовка до виставки «Калейдоскоп методичних ідей». Презентація проектів. Аналіз атестаційних матеріалів. Підсумки атестації педагогічних працівників.

4. Про результати 1 етапу дослідно – експериментальної роботи.


1. Оцінка методичної роботи за навчальний рік.

2. Підведення підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників на навчальний рік.

3. Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.

4. Про підготовку до серпневих нарад учителів.

5. Про планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

6. Про підсумки роботи з молодими та малодосвідченими вчителями.

7. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.


Значну допомогу вчителям надавали керівники м\о: Галушка Л.П., Аврамко Л.П., Євко В.М., Крат Н.О., Рудкіна О.М., Бовт С.М.. Максимів Л.Ф., Липівець Н.В. Засідання проводились згідно плану, у кінці навчального року здійснено систематизацію та аналіз проведеної роботи

Реалізація науково – методичної теми підпорядковувалась 3 етапу роботи над проблемою шкіл району «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання».

У плані роботи закладу простежувалась система роботи педагогічного колективу над єдиною науково–методичною проблемою. Проведено усі заплановані педагогічні ради, наради при директору та заступниках, засідання науково – методичної ради та м\о, співбесіди і консультації, предметні тижні.

Цікавими та змістовними були засідання педагогічної ради, яким передувала ґрунтовна підготовка: співбесіди, обговорення, методичні рекомендації, інформування, розробка проекту рішення. Позитивним є те, що доповіді та виступи систематизовано у папці, також на засіданнях активно використовувались ІКТ. Сприяли удосконаленню методичного рівня учителів розгляд наступних питань:
Питання для розгляду

1.Підсумки діяльності та пріоритетні напрями навчальної, методичної та виховної роботи Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки щодо реалізації науково – методичної теми у 2014 – 2015 н.р.

2.Результати надання освітніх послуг у 2014-2015 н.р.: ДПА і ЗНО.

3. Затвердження режиму роботи гімназії на 2014– 2015 н.р.


4. Затвердження робочого навчального плану Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки на 2014-2015 н.р.

5. Обговорення і затвердження річного плану роботи школи

на 2014 – 2015 н.р.6. Про оцінювання спецкурсів та факультативів.

7. Про оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х класів.8. Про організацію проведення навчальної практики у 2014 – 2015 н.р.1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.


2. Організація роботи з учнями та батьками першокласників як цілісна система адаптації дітей до навчання у початковій школі.3. Роль трудового навчання і виховання у формуванні підготовленої до життя, технічно і технологічно освіченої особистості(За наслідками вивчення стану викладання предмету)
1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Сучасний учень та його читацька культура.

3. Особливості роботи з обдарованими учнями(за наслідками дослідження).
1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.


2.Психолого – педагогічний аспект розвитку пізнавального інтересу школярів.

3.Особливості проведення навчальної практики у 2014 – 2015 н.р.


4.Організація державної підсумкової атестації в початковій школі.


5. Про організацію державної підсумкової атестації у 2014 – 2015 н.р. в

9 і 11-х класах.6. Підсумки проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів у 2014/2015 навчальному році у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки

7. Про підсумки участі у I і II турі районних предметних олімпіад та конкурсу – захисту наукових робіт МАН.

8. Про виконання навчальних програм з української мови та літератури в 11 класі.1. Виконання рішень попередньої педагогічної ради2. Звільнення учнів 9-х класів від ДПА.


3.Про випуск учнів 11-х класів зі школи і представлення випускників до нагородження Золотими та Срібними медалями.

4. Про організацію інклюзивного та індивідуального навчання у 2014 – 2015 н.р. та завдання на наступний навчальний рік.
1. Про закінчення учнями 1-3 класів 2014-2015 н.р. і переведення до наступних класів

2. Про закінчення учнями 4-го класу школи І ступеня.

3.Про нагородження учнів 3-х, 4-х класів Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні».

1. Про переведення учнів 5-8-х та 10-х класів до наступних.

2. Про випуск учнів 9-х.

3. Про визначення претендентів на нагородження

Золотими та Срібними медалями у 2015 – 2016н.р.Протягом року в рамках інноваційної діяльності з реалізації науково-методичної проблеми були проведені семінари(колективні та групові): «Атестація – шлях до успіху», «Створення портфоліо учителя як підсумок роботи протягом атестаційного періоду», «Використання матеріалів електронного Репозитарію підручників у навчально – виховному процесі», «Правила оформлення науково – дослідницької роботи МАН», «Використання матеріалів шкільного сайту в роботі учителя – предметника», «Використання мережі Інтернет як підготовчий етап написання науково – дослідницької роботи». Для покращення якості надання освітніх послуг методичною службою використовувались різні форми роботи: • засідання круглого столу по питаннях адаптації, стану успішності та поведінки учнів 1, 5, 9, 10 класів;

 • вивчення стану викладання таких предметів: українська література,трудове навчання, фізична культура, інформатика;

 • створення методичних рекомендацій;

 • моніторинг якості підручників;

 • шкільний конкурс «Учитель року»;

 • інформування педагогів про проведення різноманітних загальношкільних, районних та Всеукраїнських методичних заходів;

 • організація роботи шкільної атестаційної комісії;

 • перевірка зошитів з української літератури, вибірково для контрольних робіт, фізики, хімії, російської мови, німецької мови;

 • розміщення методичних матеріалів на сайті;

 • перевірка стану виконання навчальних програм;

 • контроль за викладанням предметів, факультативів , курсів за вибором та гуртків;

 • контроль за виставленням тематичних оцінок;

 • випуск бюлетенів із пізнавальною інформацією та згідно підсумків діяльності( конкурси, проекти, олімпіади) як вчителів, так і учнів;

 • допомога у створенні презентацій;

 • підготовка до районних семінарів вчителів географії та інформатики;

 • методичний супровід участі Бердник Т.М. у районному конкурсі «Учитель року»;

 • психологічний моніторинг «Обдарованість»;

 • методичний супровід районного моніторингу;

 • організація діяльності туристичного та мовного загонів шкільного табору «Промінь»;

 • методичний супровід проведення практики;

 • організація інклюзивного навчання;

 • консультації для молодими вчителями;

 • відкриті уроки та виховні години;

 • дослідно – експериментальна робота;

 • участь у вебінарах, тошо;

 • випуск методичних посібників з досвіду роботи;

 • узагальнення матеріалів діяльності гімназії;

 • педагогічні читання;

 • проведення моніторингових робіт при вивченні стану викладання предмету.

Учителями закладу проведено значну роботу по підготовці заходів у рамках предметних декад:

п/п


Предметні декади

Терміни

Відповідальні

1.

Декада фізичної культури

08.09 – 20.09


Бовт С.М., Власенко А.Б., Сахно В.О., Підгайний О.М.

2.

Декада фізики
22.09 – 04.10

Кириченко І.О.

3.

Декада трудового навчання
06.10 – 18.10

Степанович Я.А., Підгайний О.М.

4.

Декада світової літератури
03.11 – 14.11

Коцар О.М., Шимка І.П., Бутко В.В., Нестерук С.І.

3.

Декада початкової школи

( класи А і вчителі, що атестуються)


17.11 - 28.11

Учителі початкової школи

4.

Декада експериментаторів наукового товариства

01.12-12.12

Бутко В.В., керівники робіт МАН

5.

Декада хімії


26.01-06.02

Євко В.М.

6.

Декада біології та екології


09.02 – 20.02

Рвач О.І.

7.

Декада математики

10.03-20.03
Галушка Л.П., Афанасьєва С.В.

8.

Декада наукових знань
12.05 -22.05

Бутко В.В., Костенко Л.О.,

Кириченко І.О., Євко В.М.,

Рвач О.І.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка