Закону України «Про загальну середню освіту»Сторінка3/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3   4


У 2014 – 2015 н.р. вступили у ВНЗ 94 % (30 учнів із 32) гімназистів.

Аналіз результатів дає підстави стверджувати, що показник вступу випускників школи до вищих навчальних закладів і вибір професії співпадають із діяльністю школи по профільній підготовці.


Результати навчальних досягнень учнів за рік наступні:

 • навчається на 10 -12 - 53

 • на 7-12 - 171

 • на 1-3 - 22

 • показник успішності – 95, 2%

 • показник якості знань - 49,2%

Слід зазначити, що у порівнянні з минулим роком показник якості знань зменшився на 4% . Це питання потребує глибокого аналізу та вироблення шляхів покращення ситуації.

Усі учні 11-их класів у 2014 – 2015 н.р. успішно здали державну підсумкову атестацію за курс повної загальної середньої освіти. Результати атестаційного оцінювання вищі порівняно з річним. Більшість випускників написали атестаційні роботи на високому та достатньому рівні. Це свідчить про те, що 11-класники наполегливо готувалися до підсумкових атестаційних робіт .Результати ДПА в 9 класах показали, що вчителі реально оцінюють знання учнів, більшість оцінок співпали з річними, розбіжності незначні. Разом з тим, викликає занепокоєння здача ДПА з математики в 9 класах(учитель Гуль Л.М.), де 6 учнів не покращили результати річного оцінювання і отримали оцінку початкового рівня.
Результати ДПА учнів 11 класів з історії

клас

Показник успішності

Показник атестації

11 - А
100 % річна
100 % річна

якісний

88% атестація

якісний

86% атестація

11 - Б
100 % річна
100 % річна

якісний

100 % річна

якісний

100 % річна

Результати ДПА учнів 11 класів з географії

клас

Показник успішності

Показник атестації

11 - А
100 % річна
100 % річна

якісний

100 % атестація

якісний

91 % атестація

11 - Б
100 % річна
100 % річна

якісний

100 % річна

якісний

100 % річна

  Дані результати свідчать, що всі учні склали ДПА успішно. Лише один учень Маліковський О. показав нижчий результат , що відобразилось на якісному показнику атестації з географії. Результати ДПА з історії підтвердили показник успішності учнів за навчальний рік (учителі Васюта Л.І. , Нагорна Т.В. ).

Підсумкова атестація з математики проводилася у формі інтегрованої письмової роботи з алгебри і геометрії за завданнями,складеними вчителями .ДПА було проведено відповідно до наказу МОН України №112 від 21.04.2015 «Про порядок організованого закінчення 2014 – 2015навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4,9,11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» Оцінювання атестаційних робіт учнів здійснювалося згідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи, завдання були складені відповідно до методичних рекомендаційРезультати підсумкової атестації із математики учнів 9-х та 11 – Б класів подані в таблиці:


Клас

ВР

ДР

СР

ПР

Показник

успішностіЯкісний показник
Р

А

Р

А

Р

А

Р

А

Р

А

Р

А

9 - А

3

3

6

4

8

10

2

2

89%

89%

47%

37%

9 - Б

3

6

8

4

10

10

3

4

88%

83%

46%

42%

11 –А

2
4

3

6

1100%

100%

50%

75%

11 – Б

9

6

7

6

4

2100%

100%

80%

86%

Аналіз робіт дев’ятикласників показав, що учні помиляються при розв’язуванні задач на рух за допомогою систем рівнянь, задач на спільну роботу, квадратичних нерівностей, при розв’язуванні трикутників, знаходженні кута між векторами. Учителями Галушкою Л.П. та Гуль Л.М. сформовані в учнів 11-х класів навички виконання тестових завдань, запропонованих на ДПА, вміння раціонально розподілити час на виконання завдань. Але слід зазначити, що деякі одинадцятикласники помиляються в знаходження загального вигляду первісних, врахування ОДЗ при знаходженні розв’язків рівнянь. Протягом року учителі української мови Бердник Т.М., Вінцковська В.П. готували учнів до ДПА: повторювали навички написання творів-роздумів, а також училися писати власне висловлювання відповідно вимог ЗНО, повторювали орфографічні та пунктуаційні правила, використовуючи різні форми і методи роботи. У випускників сформовано навички виконання тестових завдань, запропонованих на ЗНО, вміння раціонально використовувати час. У цьому навчальному році результати ЗНО згідно наказу МО України «Про проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти у 2014-2015 н. р.» зараховано як ДПА.Результати ДПА з української мовиКлас

Кількість учнів, які складали ДПА

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

9-А, Б

43

0

15

19

9

11-А, Б

28

0

7

13

8

Результати ДПА з англійської мови у 9-х класах у 2014-2015 н.р.


Клас

Вчитель

Рівні навчальних досягнень

Показник успішності

Якісний показник

високий

достат-ній

серед-ній

початко-вийрічна

атест.

річна

атест.

річна

атест.

річна

атест.

річна

атест.

річна

атест.

9-А

Крат Н.О.


4

3

5

4

9

12

1

__

95%

100%

47%

37%

9-Б

Крат Н.О.


3

4

5

10

16

10

__

__

100%

100%

33%

58%

Аналіз робіт показав, що результати підсумкової атестації в основному співпадають з річними оцінками, а в деяких учнів вони вищі або нижчі за річні оцінки. Учні допустили помилки у вживанні часових форм дієслова, вживанні означеного та неозначеного артиклів, порядку слів у реченні. Деяким учням було важко оформити звязне висловлювання під час написання творчого завдання.

У цьому навчальному році ДПА з біології в 11 класах складали 5 учнів:

 • Лобас О. - 12 балів

 • Рудяк Д. - 10 балів

 • Коробка О. -8 балів

 • Йотка О. - 8 балів

з фізики - 1:

 • Шевченко В. -11 балів.

Оцінювання атестаційних робіт учнів здійснювалося згідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи, завдання були складені відповідно до методичних рекомендацій.

У кінці семестру адміністрація аналізує показники якості знань учнів з кожного предмету. Для цього заповнюються відповідні таблиці. Це дає змогу своєчасно виявити проблеми, недоліки в роботі вчителя, спланувати методичні заходи.

Результати моніторингових досліджень показали результативну роботу педагогічного колективу на фоні навчальних закладів району. Рейтингова оцінка за результатами проведення моніторингових досліджень 7,84. Викликають занепокоєння результати моніторингу з фізики, правознавства та історії України.

Здійснено аналіз здачі ЗНО з української мови та літератури у 2014 – 2015 н.р. (учитель Вінцковська В.П.), результати якого зараховувались як ДПА. 7 із 9 медалістів підтвердили свої знання, 2 (Коблицький Ілля та Слива Ірина) отримали оцінку 9 балів. Середній бал становить 7,9. Це задовільний показник, але учителям української мови потрібно працювати над удосконаленням методики підготовки до ЗНО з метою покращення результату.

Протягом навчального року учителі проводили додаткові заняття з обдарованими учнями, про що є записи у журналі обліку роботи, сприяли участі учнів у різноманітних конкурсах та олімпіадах. Реалізовані усі заходи, передбачені в проекті «Обдарованість».

Великий обсяг роботи проведено психологічною службою: психолог школи Литвиненко О.С. здійснив діагностування, склав списки обдарованих гімназистів, зазначивши вид обдарованості. Дане питання розглядалось на засіданні педагогічної ради. З метою створення ситуації успіху проведено свято «Олімп» та рейтинг популярності «Людина року», матеріали представлені на сайті закладу, випускались методичні бюлетені, надіслані статті у засоби масової інформації. Ряд учнів за сприяння відділу освіти мали змогу оздоровитись та поглибити знання з ряду предметів у обласному таборі «Ерудит». Результати роботи з обдарованими учнями наступні: • 6 учнів нагороджено Золотими медалями, 3 - Срібними медалями;

 • обласні предметні олімпіади – 6 переможців;

 • обласний конкурс МАН – 2 переможці;

 • районні предметні олімпіади – 71 призове місце;

 • районний конкурс МАН – 10 переможців;

 • конкурс знавців історії імені М.П. Драгоманова – 9 переможців;

 • міжнародний мовно – літературний конкурс імені Т.Г. Шевченка – 8 переможців;

 • конкурс знавців української мови імені Петра Яцика - 8 переможців;

 • конкурс з основ життєдіяльності – 6 переможців;

 • конкурс з інформатики «Бобер» - 20 переможців;

 • конкурс рекламного плакату – 2;

 • конкурс на кращий веб – сайт серед закладів району – 1 місце;

 • районний етап огляду на кращу організацію право виховної роботи – 1 місце;

 • районний конкурс екологічних агітбригад . Екологічна бригада «Пролісок» - 2 місце;

 • конкурс творчих робіт «Людина і ліс» - 1 місце;

 • районні математичні змагання імені Остроградського – 1 переможець.

Значна увагу у Гадяцькій гімназії імені Олени Пчілки приділялась методичному супроводу шкільних та районних предметних олімпіад. Слід зазначити, що гімназисти виявили велику зацікавленість у реалізації своїх здібностей, тому багато учнів брали участь у декількох предметних олімпіадах. Результатом роботи педагогічного колективу з обдарованими учнями є 71 призове місце, що становить 28% від кількості учнів 6-11 класів(255). У порівнянні з 2013 – 2014 н.р. простежується суттєве зменшення кількості призових місць: 85 місць (32% від кількості учнів 6-11 класів(265) . У 2012 – 2013 – 84) . Це пояснюється як зменшенням кількості переможців у порівнянні з минулим роком з деяких предметів, так і вимогою відділу освіти щодо кількості учасників – не більше 3. Слід відмітити, що викликає занепокоєння тенденція зменшення перших місць, що не дає можливості більшій кількості учнів узяти участь у обласних олімпіадах – і , як результат, зменшення кількості переможців обласних олімпіад у цьому навчальному році. Результати діяльності педагогічного колективу за підсумками районних предметних олімпіад протягом 3 років наступні:

Перемоги закладу принесли 36 учнів ( у 2013 – 2014 -41, 2012- 2013- 37) , що становить 14% від кількості учнів 6-11 класів(255 учнів) . Ці цифри говорять про те, що учителям потрібно краще вивчати творчі можливості гімназистів.

Кількість учнів - переможців по паралелях класів наступна:

6 клас - 1, 7 - 5, 8 -2, 9 – 6, 10 – 14, 11- 8.

Слід звернути особливу увагу на індивідуальну роботу з обдарованими учнями 6 - 9 класів з метою розкриття творчого потенціалу.

Найбільше призових місць завоювали учні 10 класів – 23 та 11- 21. Результати по паралелях такі: 6 клас -1, 7- 5, 8-3, 9 -16, 10 – 23, 11- 21.

Найбільшу кількість призових місць принесли закладу такі учні: • Богомол Катерина (9-Бклас) – 7

 • Котюк Любов(10-Б клас) – 5

 • Мільніченко Лілія (11-Б клас) -4

 • Мартинов Максим (8-Б клас) – 4

 • Гришуніна Марина (11-Б клас) – 4

 • Шевченко Владислава (11 –Б клас) – 4

 • Шаблій Анна (10 – Б) – 3

 • Юрченко Руслана (10- Б) - 3

Таким чином, переможцями декількох олімпіад стали 16 учнів, які вибороли 48 призових місць. Протягом останніх років Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки є лідером серед закладів району за кількістю переможців олімпіади, але простежується загальна тенденція до збільшення кількості призових місць в міських школах. Результативною була робота по підготовці учнів до олімпіад учителів таких предметів: географія(8 переможців), математика (10 переможців), економіка (6 переможців – 2 паралелі), ІКТ (9 переможців) та інформатики (7).

Адміністрація відмічає наполегливу роботу з обдарованими учнями вчителів, які підготували найбільше переможців олімпіад: Коблиця М.Г. – 8, Костенко Л.О. – 8, Васюта Л.І. –7, Рвач О.І. – 6, Липівець Н.В. – 7, Галушка Л.П. – 5, Крат Н.О. - 4, Білоус Т.М. – 6.Результати

участі учнів Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької районної ради Полтавської області у районних предметних олімпіадах з окремих предметів з 2009 по 2014 рік

Декілька років поспіль Гадяцька гімназія імені Олени Пчілки є лідером серед закладів району за кількістю учасників та переможців районного конкурсу МАН. У 2014 – 2015 на конкурс було представлено 10 робіт, усі отримали призові місця.

ПІП УЧНЯ

КЛАС

ТЕМА РОБОТИ


СЕКЦІЯ

МІСЦЕ

ПІП УЧИТЕЛЯ

1.

Мардакіна Іванна

11

Актуальність питання національного виховання в педагогічній спадщині Олени Пчілки

Секція:

педагогіка1

Бутко В.В.

2.

Ляхович Любомир

8

Оптичний прилад

відео-


спостереження

Секція: техніка

Підсекція: електроніка та приладобудування1

Кириченко І.О.

3.

Гришуніна Марина


11

Розробка та створення електронного навчального підручника «Табличний процесор MS EXCEL»

Секція: інформатика та обчислювальна техніка

Підсекція: інтернет-технології та WEB-дизайн
1

Штанько Ю.С.

4.

Васюхно Діана

10

Побудова нестандартних графіків та діаграм у середовищі табличного процесора Microsoft

та їх застосуванняСекція: інформатика та обчислювальна техніка

Підсекція: інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту1

Костенко Л.О.

5.

Юрченко Руслана

10

Захист прав споживача в Україні та м. Гадячі

Секція: правознавство

1

Білоус Т.М.

6.

Троян Юлія

9

Світ кольорів у імпресіоністичній

новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»Секція: українська література


2

Бердник Т.М.

7.

Солодка Анна

9

Олена Пчілка, Леся Українка та родина Косачів у геральдиці, фалеристиці, нумізматиці, філателії, філокартії, ДПМ

Секція: мистецтвознавство


3

Степанович Я.А.

8.

Москаленко Юлія

9

Олена Пчілка та родина Драгоманових у мистецтві

Секція: мистецтвознавство


3

Рудкіна О.М.

9.

Погрібняк Максим

11

Електропровідність грунтів

Секція: фізика

Підсекція: експериментальна фізика2

Кириченко І.О.

10.

Палій Аліна

9

Зміна ціннісних орієнтацій сучасних підлітків в наслідок відвідування ними гуртків психологічного спрямування

Секція: психологія

3

Литвиненко О.С.

Вагомими є результати діяльності вчителів що підготували переможців обласних олімпіад : Васюти Л.І., Липівець Н.В., Білоус Т.М., Костенко Л.О.. Результативною була робота у якості керівника науково – дослідницьких робіт МАН Костенко Л.О. та Білоус Т.М., які також підготували переможців обласного конкурсу МАН.

Разом з тим кількість переможців обласної олімпіади у порівнянні з минулим роком суттєво зменшилась, що потребує докладного аналізу. Учителі проводили індивідуальні заняття з учнями по підготовці до олімпіад та конкурсу МАН протягом навчальної практики, першого семестру 2014 – 2015 н.р., на канікулах. Значну увагу приділяли практичним завданням та тим, які потребують креативності та творчого підходу. Усі учителі мають папки, у яких систематизовані завдання олімпіад минулих років, а учні - спеціальні зошити для підготовки до олімпіад та конкурсів. Але, на жаль, проведена робота не дала очікуваних результатів. Простежується тенденція до зменшення кількості переможців обласних олімпіад:

2012 – 2013 н.р. – 9

2013 – 2014 н.р. – 14

2014 – 2015н.р. - 6

Це, з однієї сторони, можна пояснити зменшенням кількості предметних олімпіад та тим, що з економіки, ІКТ і трудового навчання їх не було передбачено проводити на початку року. Тому не проводилась систематична підготовка. Декілька років поспіль переможцями обласної олімпіади з географії стають вихованці вчителя – методиста Васюти Л.І., яка також є членом обласного журі. У цьому навчальному році ґрунтовні знання географії виявили 3 учні. Це кращий результат серед учителів Гадяцького району та області.п/п


Прізвище

та ім’я учняКлас

Місце

Учитель

1.

Мартинов Максим

9

III місце

Васюта Л.І.

2.

Шаблій Анна

9

III місце

Васюта Л.І.

3.

Котюк Любов

10

II місце

Васюта Л.І.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка