Закону України «Про загальну середню освіту»Скачати 195.15 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір195.15 Kb.
Методичні рекомендації

щодо викладання варіативної складової з профорієнтації

у 2014/2015 навчальному році

На виконання статей 15, 16 Закону України «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.13 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року» та Концепції профільного навчання у старшій школі (Наказ МОН № 854 від 11.09.09 р.), робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачено збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів, індивідуальних та групових занять, у тому числі й профорієнтаційного спрямування.


У Листі МОН України №1/9-433 від 07.07.2008 "Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів" вказано, що умовно курси за вибором можна розділити на два види: 1) предметні (або предметно-зорієнтовані) курси та 2) міжпредметні (або орієнтаційні) курси. Курси за вибором профорієнтаційної спрямованості відносяться до другої групи.

Наводимо перелік програм факультативів, курсів за вибором, спецкурсів, які мають відповідний гриф міністерства освіти і науки:


з/п

Назва

Автор

Клас

1.

«Людина і світ професій»

О.В.Мельник, Л.А.Гуцан, С.М.Дятленко, О.Л.Морін, І.І.Ткачук, О.В.Скалько, М.Л.Шабдінов.

8 – 9

2.

«Моя майбутня професія: правила вибору». Програма курсу за вибором.

В.Г. Панок, О.В.Мельник,

О.Л. Морін, Л.А. Гуцан,

І.І. Ткачук

9


3

«Моя майбутня професія: правила вибору». Програма курсу за вибором.

В. Г. Панок, О. В. Мельник, О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук.

9

4.

«Обираю професію». Програма спецкурсу .

М.В. Лемак,

В.Ю. Петрище8-10

5.

«Настає час вибору». Програма факультативного курсу.

Т.В. Сідляр,

Н.В. Свірчкова8-11

6.

«Побудова кар’єри»

О.В.Мельник, Л.А.Гуцан, С.М.Дятленко, О.Л.Морін, І.І.Ткачук, О.В.Скалько, М.Л.Шабдінов.

10-11

7.

«Моя майбутня професія: шлях до успіху». Програма курсу за вибором.

В.Г. Панок, О.В.Мельник,

О.Л. Морін, Л.А. Гуцан,

І.І. Ткачук


10(11)

8.

«Я і моя професія». Програма спецкурсу.

Л.М. Журомська

11

Тексти програм розміщені на порталі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за адресою:

http://www.kristti.com.ua/detail_content.php?id=692&level3=3&level2=3&level1=1

Курси за вибором, факультативи дають учням можливість професійного самовизначення, а їх кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра.

У листах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, які містять інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання і технологій у 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 н.р. зазначено, що навчальна програма курсу “Людина і світ професій” для учнів 8–9-х класів є провідною складовою здійснення допрофільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

Реалізація змісту курсу Курс за вибором “Моя майбутня професія: правила вибору” (52 год.), надає можливість шкільним психологам, соціальним педагогам, вчителям-предметникам, класним керівникам забезпечити залучення учнів основної школи до відповідної профільноорієнтаційної предметно-перетворювальної діяльності, що має підвищити ефективність розв’язання проблеми вибору ними напряму профільного навчання в старшій школі та сформувати готовність до свідомого і обгрунтованого професійного самовизначення.

Реалізується програма курсу за рахунок годин варіативної складової навчальних планів загальноосвітньої школи і може бути застосовано, як для учнів 9-х класів (52 год. на рік), так і для учнів 8–9-х класів, за умови розподілу навчальних годин програми на дві частини. При цьому для учнів 8-х класів зміст курсу складає перша частина програми (17 год. на рік), а для учнів 9-х класів друга частина (35 год. на рік)

Якщо години варіативної складової відводяться на курси за вибором, то у колонці "Варіативна складова" зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути 9 - 70-ти годинні. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради [3].

Відповідно до наказу Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить 8 учнів, сільської місцевості – 4 учні.

Виховний аспект профорієнтаційної роботи здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (П.3). Згідно з даним документом, цiннiсне ставлення до праці формується у відповідності до принципів послідовності та наступності [2].Початкова школа

Виховнi досягнення:

Сформованiсть понять та уявлень про важливiсть працi для людини, родини i держави:

- повага до людини працi;

- вмiння i навички самообслуговуючої працi;

- почуття вiдповiдальностi, охайностi, самостiйностi, iнiцiативностi, дисциплiнованостi, старанностi, наполегливостi;

- початковi уявлення про свiт професiй.Тематика змiсту виховної дiяльностi

1 клас


«Вчуся все робити сам», «Бджiлка мала, та й та працює», «Ми працю любимо», «Про двох братiв — Умiйка та Невмiйка», «Коли я виросту...», «Мiсто веселих майстрiв», «Збережемо книгу», «Подарунок малюкам дитячого садка», «Знайомимось з професiями».

2 клас


«Навiщо людина працює», «Землю сонце прикрашає, а людину — праця», «Дiло майстра хвалить», «Книжкова лiкарня», «Подарунки молодшим друзям», «Професiя моїх батькiв», «Кращий мамин помiчник», «Дiзнайся, вiдгадай, обчисли».

3 клас


«Праця годує, а лiнь — марнує», «Цiнуймо працю iнших», «Мої досягнення», «До джерел народних ремесел», «Усi професiї потрiбнi, усi професiї важливi...».

4 клас


«Праця прикрашає людину», «Праця — джерело життя i головна його прикраса», «Допоможи книзi!», «Подарунки власноруч», «Трудовi традицiї української родини», «Працьовита родина», «Калейдоскоп професiй», «Пiдприємства нашого мiста (селища)», «Чи знаєш ти цiну працi?».

Основна школа

5–7 класиВиховнi досягнення:

Сформованiсть потреби в працi:

- уявлення про значущiсть усiх видiв працi;

- умiння виконувати певнi трудовi дiї, планувати, регулювати й контролювати трудову дiяльнiсть;

- навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

- вмiння доводити справу до логiчного завершення;

- уявлення про сучасний свiт професiй.

Тематичний змiст виховної діяльності:

5 клас


«Як органiзувати себе», «Вчись учитись, щоб умiти трудитись», «Книга скаржиться! Книга дякує!», «Цiна твого пiдручника», «Мiсто веселих майстрiв», «Даруйте радiсть людям», «У колективi немає чужої роботи», «Люди, якi працюють поруч», «Професiї мого роду», «Цiнуймо хлiб!», «Подарунок своїми руками».

6 клас


«Цiна однiєї хвилини», «Що означає культура навчальної працi?», «Нашi захоплення», «Професiї наших батькiв», «Школа вмiлих господарiв», «Господар i Господарочка», «Чи вмiю я працювати?», «Мої досягнення», «Скiльки у свiтi професiй», «Допомагаємо батькам».

7 клас


«Як навчитись цiнувати i розраховувати час?», «Чарiвна краса вишиванки», «З магазину чи власними руками», «Бабусин рушник у сучаснiй оселi», «Мої обов’язки в родинi», «Я це можу», «Трудова бiографiя моєї родини», «Усi професiї важливi, обирай свою», «Чекаємо батькiв з роботи», «Іграшки своїми руками».

8–9 класи

Кроки на шляху до професiйного самовизначення:

- активно-позитивне ставлення до працi;

- знання про культуру працi в традицiях українського народу;

- сформованiсть таких якостей як цiлеспрямованiсть, органiзованiсть, працьовитiсть та наполегливiсть у подоланнi труднощiв у всiх видах дiяльностi;

- значущiсть суспiльно-корисної працi;

- вмiння проектувати iндивiдуальну освiтню траєкторiю;

- уявлення про сучасний ринок працi.

Тематичний змiст виховної дiяльностi

8 клас


«Що мали вмiти хлопцi i дiвчата вступаючи у доросле життя», «Бережи свiй час i час iнших», «Як правильно органiзувати свою працю?», «Економiка домашнього господарства», «Школа — мiй дiм, я — господар у нiм», «Формула вибору професiї: можу + хочу + треба», «Освiта — шлях до майбутньої професiї», «Таємниця майстерностi», «У свiтi професiй», «Що я знаю про майбутню професiю?», «Мої здiбностi. Як обрати професiю».

9 клас


«Впорядкуємо iгровий майданчик для малят», «Працюємо разом, радiємо разом», «Як повернути до життя старi речi», «Основи економiї та бережливостi», «Пiдлiткова праця: правознавчий аспект», «Ким бути чи яким бути?», «Як не помилитися у виборi професiї?», «Свiт професiй: праця та покликання», «Освiта i професiя», «Твiй вибiр — життєвий успiх», «Ти i ринок працi», «Презентацiя професiй», «Ярмарок професiй».

Старша школа

Виховнi досягнення

Сформованiсть готовностi до професiйного самовизначення i продуктивної працi:

- знання основ економiки i дiлової етики;

- вмiння планувати, регулювати i контролювати навчальну i трудову дiяльнiсть;

- сформованiсть таких якостей як iнiцiативнiсть, працездатнiсть, наполегливiсть тощо;

- навички складання основного та резервного професiйного плану;

- уявлення про принципи побудови професiйної кар’єри.

Тематичний змiст виховної дiяльностi

10 клас


«Бути економним — вимога часу», «Економiка навколо нас», «Твiй особистий бюджет», «Економiка нашої школи, бюджет i режим економiї», «Я обираю своє майбутнє!», «Здоров’я i вибiр професiї», «У свiтi професiй», «Коли робота приносить радiсть», «Як обирали професiю (колись i тепер)», «Як бути затребуваним у своїй професiї», «Сучаснi вимоги до фахiвцiв», «Риси та якостi майбутнього фахiвця», «Позашкiльна освiта — крок до вибору майбутньої професiї».

11 клас


«Вiльний час — простiр для розвитку здiбностей», «Рацiонально органiзовуй свою дiяльнiсть», «Чи обов’язково бути студентом?», «Професiї нашого часу», «Знайомимось iз маловiдомими професiями», «Ти i ринок працi», «Чи готовий я до вибору професiї?», «Дiагностика своїх можливостей», «Професiйнi якостi», «Як уникнути труднощiв при виборi професiї», «Шлях до свого майбутнього», «Кроки до професiї».

Психологічний супровід підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення є важливим напрямом діяльності працівників психологічної служби. Змістом роботи працівників психологічної служби з підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення має бути: формування в учнів ставлення до себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності, усвідомлення своєї індивідуальної неповторності, відповідальності та впевненості у досягненні майбутнього професійного успіху; активізацію процесів самопізнання, самооцінки та актуалізацію потреби у самовдосконаленні; формування системи знань учнів про специфіку профільного навчання як першого кроку до оволодіння обраною професією (для 8-9 класів), стратегію і тактику реалізації визначених напрямів власного кар’єрного зростання у майбутньому; ознайомлення учнів із способами і прийомами прийняття обґрунтованих рішень про вибір майбутнього профілю навчання (для 8-9класів) майбутньої професії, забезпечення їх практичним досвідом пошуку необхідної інформації для розробки або ж удосконалення індивідуальної освітньої траєкторії та стратегії професійного зростання у майбутньому [5].Для забезпечення інформаційної складової факультативів, спецкурсів та курсів за вибором, та з метою самоосвіти вчителем може бути використана така література [1]:

 1. Александрова, Н. А. Значення показників функціонування сім'ї у професійному самовизначенню старшокласників / Н. А. Александрова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №4. – С. 67-69.

 2. Белецкая, О. Профориентация в работе классного руководителя / О.Белецкая // Відкритий урок. – 2011. – №6. – С. 27-28.

 3. Бєлошицький, О. Соціально-педагогічні проблеми профорієнтації учнівської молоді / О.Бєлошицький // Трудове навчання (Шкільний світ). – 2012. – №4. – С. 46-51.

 4. Білоус, Р. М. Мій професійний вибір: тренінг старшокласників / Р.М.Білоус // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №1. – С. 10-22.

 5. Білоус, Р. М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості / Р.М. Білоус // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – №4. – С. 70-74.

 6. Білоцерковець, І. Планета професій: творчий проект / І. Білоцерковець // Школа. – 2012. – №7. – С. 78-80.

 7. Близнюк, Н. Профорієнтаційна робота у школі / Н. Близнюк // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 34-46.

 8. Богданова, О. Н. Профессиональное самоопределение учащихся основной школы / О. Н. Богданова, И. В. Лаврентьева // Стандарты и моніторинг в образовании. – 2012. – №6. – С. 32-35.

 9. Бурлаченко, О. Формування мотивації вибору майбутньої професії засобами профорієнтації / О. Бурлаченко // Соціальний педагог (Шкільний світ). – 2011. – №12. – С. 44-45.

 10. Бякова, Н. В. Групповая профориентационная игра «Путь в профессию» / Н. В. Бякова // Воспитание школьников. – 2011. – №1. – С. 49-56.

 11. В мире перспективных профессий // Научно-методический журнал заместителя школы по научно-методической работе. – 2013. – № 1. – С. 127-128 ; № 2. – 2013. – С. 125-128 ; № 3. – С. 124-128 ; № 4. – С. 123-128.

 12. Веленко, А. Уроки профорієнтації в початковій школі : авторська розробка ігрових занять / А. Веленко // Психолог (Шкільний світ). – 2013. – № 11/12. – С. 101-107 ; 2012. – № 1. – С. 19-21.

 13. Войцехівська, Н. Обираємо професію : заняття для учнів 8 класів / Н.Войцехівська // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №23. – С. 19-22.

 14. Волобуєва, Т. Підготовка педагога до профорієнтаційної роботи як підсистема неперервної педагогічної освіти / Т. Волобуєва // Освіта України. – 2011. – №1/2. – С. 7.

 15. Гвардіон, Н. Розум і краса врятують світ : година спілкування з профорієнтації / Н. Гвардіон // Позашкілля (Шкільний світ). – 2011. – №4. – С. 31-32.

 16. Глазков, Ю. Забезпечуємо потребу учня в освіті / Ю. Глазков // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – №44. – С. 1, 22-23.

 17. Горбатюк, І. А. Світ професій і твоє місце у ньому / І. А. Горбатюк // Позашкільна освіта. – 2013. – № 5. – С. 6-16.

 18. Гузенко, Л. В. Концептуальные основы развития и становления профессиональной ориентации в средней школе Германии на современном этапе / Л. В. Гузенко // Профильная школа. – 2013. – № 2. – С. 42-44.

 19. Доровських Л. Самовизначення старшокласників в умовах сучасного шкільного простору / Л. Доровських // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 110-113.

 20. Зайчук, С. Ранній вибір майбутньої професії / С. Зайчук // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №2. – С. 8-11.

 21. Закатнов, Д. О. Технології підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення : монографія / Д. О. Закатнов ; НАПН України. Ін-т проф.-техн. освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 158, [1] с.

 22. Зотова, О. Професійна орієнтація учнів у навчально-виховній діяльності сільських закладів освіти / О. Зотова // Рідна школа. – 2011. – №12.– С. 54-59.

 23. Зубатюк, Н. Моніторинг якості профільної освіти та профорієнтаційної роботи / Н. Зубатюк // Школа. – 2012. – №1. – С. 36-46.

 24. Зубковская, И. Б. Мотивационные факторы выбора профиля обучения учащимися общеобразовательных учреждений / И. Б. Зубковская, И. В. Лаврентьева // Профильная школа. – 2013. – № 3. – С. 57-60.

 25. Зулунова, Г. В. Профориентационная работа в школе / Г. В. Зулунова // Начальная школа. – №5. – С. 31-34.

 26. Калошин В. Важливість Я-концепції у забезпеченні самовизначення учнів ПТНЗ / В. Калошин // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 84-91.

 27. Качур, Г. Ефективна організація правильного вибору / Г. Качур // Управління освітою (Шкільний світ). – 2011. – №17.– С. 2-16. – Вкладка.

 28. Кидисюк, Н. П. Ким стати? : дидактичні матеріали з профорієнтаційної роботи у 1-4 класах / Н. П. Кидисюк, Т. Б. Хомуленко. – Х. : Основа, 2012. – 143, [1] с. – (Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання»; вип. 12 (96).

 29. Клименко, В. Обираємо професію : курс гурткових занять / В. Клименко // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №22. – С. 1-36. – Вкладка.

 30. Козлик, Т. В. З досвіду організації профорієнтаційної роботи школи / Т. О. Козлик // Класному керівнику. Усе для роботи (Основа). – 2011. – №10. – С. 2-13.

 31. Концепція державної системи професійної орієнтації населення : проблема, на розв’язання якої спрямована Концепція : затв. постановою Каб. Міністрів України від 17 верес. 2008 р. № 842 // Труд. підготовка в закл. освіти. – 2009. – № 1/2. – С. 3-5

 32. Коренькова О. Крок у майбутнє : профорієнтаційне заняття з елементами тренінгу / О. Коренькова // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 108-109.

 33. Косенко, Н. Аукціон професій : тренінг / Н. Косенко // Сучасна школа України. – 2012. – №12. – С. 86-87.

 34. Лапій, В. «Готуємо школярів до свідомого вибору професії…» // В. Лапій. – Педагогічна думка. – 2012. – №4. – С. 35-37.

 35. Липова, Л. Вибір профілю навчання – важливий крок до професійного самовизначення / Л. Липова, В. Малишев, П.Замаскіна // Практика управління закладом освіти. – 2011. – №4. – С. 36-46.

 36. Лощилова, М. А. Пофессиональное самоопределение школьников (на примере Великобритании) / М. А. Лощилова // Профильная школа. – 2012. – №5. – С. 15-23.

 37. Лунченко, Н. Вивчення професійної спрямованості старшокласників / Н. Лунченко // Заступник директора школи. – 2012. – №12. – С. 43-54.

 38. Мартинець, Л. А. Проектна діяльність у професійному становленні особистості старшокласників / Л. А. Мартинець // Виховна робота в школі (Основа). – 2011. – №4. – С. 42-55.

 39. Мерзлякова, О. Л. Методики професійного визначення / О. Л. Мерзлякова, Г. О. Євдокимова. – К. : Шкільний світ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 40. Методи психодіагностики у професійному самовизначенні молоді : метод. посіб. [для пед. працівників] / [авт.: О. В. Мельник, Л. С. Злочевська, Н. С. Гончар] ; НАПН України. Ін-т проф.-техн. освіти. – К. : Педагогічна думка, 2012. – 109 с.

 41. Миколаєнко, А. Професійна орієнтація та професійне самовизначення учнів загальноосвітніх навчальних закладів / А. Миколаєнко, В. Герасимчук // Рідна школа. – 2012. – №11. – С. 66-70.

 42. Мітєв, І. Профорієнтаційна робота як система / І. Мітєв, Л. Шинкар // Управління освітою (Шкільний світ). – 2011. – №8. – С. 24-27.

 43. Міщанін, Н. Проблеми професійного самовизначення: перший крок у 8 класі з курсу «Людина і світ професій» / Н. Міщанін // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №7. – С. 14-16.

 44. Навігатор у світі професій : [профорієнтаційний напрям виховання ] // Шкільна бібліотека. – 2013. – № 11/12. – С. 118-160.

 45. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : схвалено Указом Президента України від 25 черв. 2013 р. № 344/2013 // Класний керівник. – 2013. – № 23/24. – С. 9-23.

 46. Некраш, Л. Вибір професії: як діяти, щоб не помилитися / Л. Некраш, М. Стрільник. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

 47. Олійник, О. Сімейне професійне консультування в системі загальної середньої освіти / О. Олійник // Заступник директора школи. – 2012. – №12. – С. 37-42.

 48. Онуфрієнко, Л. О. Вступ до тренінгу професійного самовизначення / Л. О. Онуфрієнко // Обдарована дитина. – 2011. – №5. – С. 18-21.

 49. Панова, Л. Г. Професійний навігатор : урок-гра / Л. Г. Панова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – №12. – С. 21-22.

 50. Панова, Л. Г. Світ професій: рольова гра «Башта» / Л. Г. Панова, О. Й. Благодірова // Шкільному психологу. Усе для роботи (Основа). – 2012. – №11. – С. 26-27.

 51. Педагогічна підготовка батьків до професійного самовизначення дутей старшого шкільного віку : методичні рекомендації / О.М. Докукіна, Т.В. Кравченко,
  Л.В. Повалій. – К., 2013.

 52. Педагогічна підготовка сімей різного типу до професійного самовизначення старшокласників : методичний посібник / [В.П. Горпинюк, О.М. Докукіна,
  В.Г. Постовий]; за заг. ред. Т.В. Кравченко. – К., 2013.

 53. Петрище В. Обираю професію : структура програми / В. Петрище, М. Лемак // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 92-96.

 54. Петрище, В. Обираю професію : структура програми для 8-10 класів / В. Петрище, М. Лемак // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №12. – С. 35-39.

 55. Пономаренко, О. Особливості профорієнтаційної роботи у навчальних закладах Великої Британії / О. Пономаренко // Вища школа. – 2011. – №3. – С. 69-77.

 56. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України : постанова Каб. Міністрів України від 14.11.2012 № 1069 // Офіц. вісн. України. − 2012. − № 90. − Ст. 3644. – С. 22.

 57. Про впровадження наукового психолого-педагогічного проекту «Вибір успішної професії» : наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.2008 № 699 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. − 2008. − № 36. − С. 12−27.

 58. Про затвердження Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки : постанова Каб. Міністрів України від 28.01.2009 № 41 // Офіц. вісн. України. – 2009. – № 7. – Ст. 217. – С. 50. – Дод. 1 : Паспорт Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009–2015 роки ; Дод. 2 : Завдання і заходи на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки.

 59. Про затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення : постанова Каб. Міністрів України від 17.09.2008 № 842 // Уряд. кур’єр. − 2008. − 1 жовт. (№ 182). − Орієнтир. − С. 15−16 ; Офіц. вісн. України. − 2008. − № 72. − Ст. 2426. – С. 53. – Концепція додається.

 60. Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2011 №714 – Режим доступу : http://www.president.gov.ua/documents/14429.html.

 61. Про освіту : Закон України : за станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 40 с. – (Серія «Закони України»).

 62. Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.11 №1243 – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/.

 63. Професійне самовизначення старшокласників : методичні рекомендації /
  І.М. Мачуська, Л.В. Повалій. – К., 2013.

 64. Профорієнтація : перший крок на шляху до мети // Завуч (Шкільний світ). – 2011. – №24. – С. 1-24.

 65. Пчелинова, В. В. Многоярусная классификация профессий и специальностей как основание профориентирования / В. В. Пчелинова // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №1. – С. 40-47.

 66. Резапкина Г. В. Обзор интернет-ресурсов по проблемам профессионального самоопределения / Г. В. Резапкина // Народное образование. – 2011. – №10. – С. 195-204.

 67. Резапкина, Г. В. Акцентуация и выбор профессии / Г. В. Резапкина // Педагогическая диагностика. – 2011. – №4. – С. 30-45.

 68. Романова, І. Система профорієнтаційної роботи в спеціальній школі-інтернаті / І. Романова, Н. Петаєва //Дефектолог. – 2013. – № 3. – С. 4-9.

 69. Садоян, І. А. Рання професійна орієнтація – актуальна проблема сьогодення / І. А. Садоян // Нива знань. – 2012. – №4. – С. 57-60.

 70. Сервачак, О. Психолого-педагогічний супровід професійного визначення школярів / О. Сервачак // Школа. – 2011. – №7. – С.79-81.

 71. Сидоренко, В. К. Вплив особливостей психологічних типів особистості на можливості вибору професії молодою людиною / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 35-40.

 72. Ситнікова, Г. О. Обираємо професію – обираємо життя / Г. О. Ситнікова, Н. П. Біличенко // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2012. – №12. – С. 18-20.

 73. Скутін, А. О. Підготовка учнівської молоді до свідомого вибору професії на уроках трудового навчання у методичних поглядах Д. О. Тхоржевського / А. О. Скутін // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 11-15.

 74. Ставецький, В. Юрист – усе ще престижно, а вчитель – ні: формування свідомого підходу до вибору професій / В. Ставецький // Шкільний світ.– 2012. – №3. – С. 4-5.

 75. Титенко, О. Людина для професії чи професія для людини? : година спілкування в 9 класі / О. Титенко // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 47-49.

 76. Ткаченко, В. Вибір успішної професії: проект. Діяльність школи з реалізації проекту / В. Ткаченко, Л. Барсукова, С. Харитонова // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 4-8.

 77. Ткаченко, В. Профорієнтаційна робота / В. Ткаченко // Директор школи (Шкільний світ). – 2011. – №19. – С. 19-22.

 78. Ткаченко, В. Психологічне дослідження учнів 9-10 класів на етапі профілізації (2011-2012 рр.) / В. Ткаченко, Л. Барсукова, С. Харитонова // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 9-12.

 79. Туріщева, Л. В. От уже ці сучасні професії / Л. В. Туріщева // Класному керівнику. Усе для роботи (Основа). – 2012. – №11. – С. 53-55 ; Шкільному психологу. Усе для роботи (Основа). – 2012. – №11. – С. 37-38.

 80. Футерко Л. Моє професійне майбутнє : психологічний тренінг / Л. Футерко // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 97-100.

 81. Футерко, Л. Моє професійне майбутнє : психологічний тренінг / Л. Футерко // Психолог (Шкільний світ). – 2011. – № 44. – С. 6-9.

 82. Харитонова, С. Профорієнтація та психологія професійного вибору / С. Харитонова // Завуч (Шкільний світ). – 2012. – №15. – С. 19-33.

 83. Хмелєва-Токарєва, О. Сучасна шкільна профорієнтація / О. Хмелєва-Токарєва, І. Ткачук // Психолог (Шкільний світ). – 2012. – №2. – С. 12-13.

 84. Хромова, О. Л. Методичні рекомендації. Робота школи з педагогічної підготовки батьків до професійного самовизначення старшокласників / О. Л. Хромова // Класний керівник. – 2013. – № 13/14. – С. 1-30.

 85. Цікавий світ професій : розробки занять для учнів 3-4 класів / авт.-упоряд. Г. І. Білоус. – Х. : Основа, 2012. – 94, [2] с. – (Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання»; вип. 3 (99).

 86. Чернецька, Л. О. У світі професій : виховний захід, 5-11 кл. / Л. О. Чернецька // Виховна робота в школі (Основа). – 2012. – №11. – С. 19-25.

 87. Чуприна, С. А. Використання методу проектів у профорієнтаційній роботі / С. А. Чуприна // Трудове навчання в школі (Основа). – 2012. – №23. – С. 21-23.

 88. Шемчук, С. Ділові (рольові) ігри в професійній орієнтації старшокласників /
  С. Шемчук // Трудове навчання (Шкільний світ). – 2013. – № 5. – С. 38-41.

 89. Яланська С. Система профорієнтацйної роботи у навчальному закладі /
  С. Яланська // Психолог. – 2013. – № 11/12. – С. 80-83.


Інформаційні ресурси

 1. Світ професій: молодіжно-консультативна служба [Електронний ресурс] : сайт Державна бібліотека України для юнацтва. – Режим доступу : http://www.4uth.gov.ua/trade/actually.htm.

 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників [Електронний ресурс] : сайт Законы Украины. Информационно-правовой портал. – Режим доступу : http://uazakon.com/document/spart20/inx20247.htm.

 3. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді [Електронний ресурс] : інформаційно-ресурний портал для молоді. – Режим доступу : http://molodistua.org/international_policy/priorities/employment/?pid=3745.

 4. Профорієнтація – зроби свідомий вибір: [Електронний ресурс]: сайт Благодійний фонд Розвиток України. – Режим доступу : http://prof.osvita.org.ua/uk/index.html.

 5. Портал професійного консультування: [Електронний ресурс] : портал професійного консультування. – Режим доступу: http://profi.org.ua.

 6. А. Я. Психология: тесты, тренинги, словарь, статьи [Електронний ресурс] : сайт А. Я. Психология. – Режим доступу : http://azps.ru.

 7. Банк интерактивных профессиограмм [Електронний ресурс] : сайт Департамента труда и занятости населения города Москвы. – Режим доступу : http://prof.labor.ru.


Список використаних джерел

1. Микитюк Л.В. Профорієнтаційна робота – крок у світ професій. Рекомендований бібліографічний список літератури / Людмила Володимирівна Микитюк, Валентина Олександрівна Суткова // Спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів «Інформаційно-методичний збірник лютий 2014», №1(160)/2014. – С.97-103.

2. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1243 від 31.10. 2011 «Про Основні орієнтири виховання». [Електронний ресурс]. / Офіційний сайт міністерства освіти і науки. – Режим доступу : mon.gov.ua/images/files/pozashkilna/1243.doc

3. Лист МОН № 1/9-349 від 20.05.13 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» [Електронний ресурс]. / Сайт «Освіта.ua». – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/35974/4. Лист МОН № 1/9-573 від 23.08.13 року «Про переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році» [Електронний ресурс]. / Офіційний сайт Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Режим доступу : http://kristti.com.ua/content.php?level3=28

5. Лист МОН № 1/9-479 від 08.07.13 року «Про діяльність психологічної служби» у 2013/2014 навчальному році. [Електронний ресурс]. / Сайт «Освіта.ua». – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36555/


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка