Залізницький нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок»Скачати 168.96 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір168.96 Kb.
Залізницький НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

найменування загальноосвітнього навчального закладу
ПОГОДЖУЮ

Заступник директора

з НВР ___________ І.О.Черевко

«02» вересня 2014 р.ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор _________ С.Г.Кутинець

«02» вересня 2014 р.

Календарно-тематичне планування

з основ здоров’я

у 5 класі

на 2014 -2015н.р.
учителяКутинця Сергія Григоровича

Розглянуто на засіданні ОМО

вчителів фізичної культури,

предмета «Захист Вітчизни»,

МСП, основ здоров’я Залізницького ОО

Протокол № 1 від «29» серпня 2014 р.


Голова ОМО _____________ С.І.Поліщук

1. Навчально-методичне забезпечення

Річна кількість годин – 35

Кількість годин на тиждень згідно з програмою – 1

2. Зведена підсумкова таблиця


з/п

Назва розділу

Кількість год.

Кількість контролю навчальних досягнень учнів

Кількість тематичних оцінювань

1

Здоров’я людини

6

1

1

2

Психічна і духовна складова здоров’я

6

1

1

3

Фізична складова здоров’я

5

1

1

4

Соціальна складова здоров’я

18

2

23. Реквізити програми

Програма «Основи здоров’я», затвердженаМіністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664): Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–9 класи. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013.

4. Програмно-методичне забезпечення

Підручник:Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І. та ін.Основи здоров’я: підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закл. – Київ : Генеза, 2013

Додаткові підручники та навчальні посібники:

- Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.С., Василашко І.П., Гурська О.К. Основи здоров`я.Зошит для учнів 5 класу - Київ : Генеза, 2013(Лист ІІТЗОвід 20.06.2013№ 14.1//12-Г-216);

- Мечник Л.А., Жаркова І.І.. Основи здоров’я: Робочий зошит (до підручника Бойченко Т.Є. та ін.): Підручники і посібники (Лист ІІТЗОвід 27.05.2014 № 14.1/12-Г-748);

- Василенко С.В., Гущина Н.І.Основи здоров’я (робочий зошит):Літера ЛТД (Лист ІІТЗО

від 03.07.2014№ 14.1/12-Г-1048).

Методична література:

- Бойченко Т.Є., Василенко С.В., Гущина Н.І., Василашко І.П., Коваль Н.С., Гурська О.К..Основи здоров’я у 5 класі. Книжка для вчителя (методичний посібник)– Київ : Генеза, 2013(Лист ІІТЗОвід 20.06.2013№ 14.1/12-Г-217);

- Поліщук Н.М. Основи здоров’я. Конспекти уроків: книжка для вчителя (методичний посібник)– Київ : Генеза, 2013(Лист ІІТЗОвід 20.06.2013 № 14.1/12-Г-219).

Основи здоров’я, 5 клас
календарно-тематичне планування
(35 годин, 4 години — резервний час)уроку

Дата

Тема
уроку


Головна мета
і завдання уроку


Практична діяльність учнів відповідно
до вимог програми


При-
мітки


Розділ 1. Здоров’я людини (6 годин)

1
Життя і здоров’я
людини. Здоровий спосіб життя


Формувати поняття здоров’я людини, складові здоров’я. Мотивувати учнів до здорового способу життя

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Інструкція БЖ. Моделювання поведінки в разі погіршення самопочуття.

Відпрацювання навичок вимірювання температури тіла


2
Безпеката небезпекадля життя

Принципи БЖД

Формувати поняття безпека і небезпека; уміння порівнювати безпеку і небезпеку. З’ясувати сутність формули безпеки.

Формувати вміння і навички викликати служби захисту населення відповідно до особливостей їх діяльностіВідпрацювання алгоритму дій у разі потрапляння в небезпечну ситуацію
3
Безпека пішохода

Ознайомити учнів з правилами безпеки пішоходів, продовжувати формувати вміння і навички безпечно переходити проїзну частину дороги за несприятливих умов.

Обговорити з учнями найбезпечніший шлях від дому до навчального закладу. З’ясувати, які дорожні знаки, перехрестя трапляються на цьому шляху.

Мотивувати учнів на виконання ПДР


Відпрацювання алгоритму дій переходу дороги (індивідуальні і групові дії), у тому числі й в умовах обмеженої оглядовості.

Прийняття виважених рішень щодо переходу дороги*.

Моделювання ситуації відмови від пропозицій перейти дорогу в небезпечному місці

4
Громадський

транспорт

і зупинки. Етика пасажира

Формувати поняття громадський транспорт; формувати вміння і навички безпечного користування громадським транспортом

Відпрацювання навичок поведінки у транспорті.

Розробка пам’ятки пасажира громадського транспорту


5
Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП)

Узагальнити та розширити знання учнів про ДТП.

Формувати вміння і навички безпечної поведінки під час ДТПМоделювання поведінки пасажира при аварії в громадському транспорті

6
Контроль рівня навчальних досягнень учнів (розділ 1)

Розв’язування ситуаційних задач


Розділ 2. Психічна і духовна складові здоров’я (6 годин)


7
Навчайся комфортно.

Розпорядок дня. Робоче місце школяра

Обговорити з учнями значення повноцінного сну, правильної організації робочого місця.

Формувати в учнів уявлення про життєвий ритм; формувати вміння планувати свій час відповідно до індивідуального життєвого ритму
Відпрацювання навичок планування свого часу з урахуванням усіх правил здорового способу життя
8
Навчайся успішно. Умови успішного навчання

Формувати уявлення про умови успішного навчання і способи виявлення та розвитку здібностей. Формувати вміння і навички активного слухання, прийоми розвитку пам’яті на основі різних типів сприйняття.

Мотивувати учнів до успішного навчання
Визначення індивідуальних особливостей сприйняття.

Відпрацювання навичок активного слухання; навичок підготовки до контрольної роботи


9
Повага до себе та інших

Формувати уявлення про унікальність та неповторність кожної людини; з’ясувати необхідність розвитку самоповаги, толерантного ставлення до інших.

Сприяти набуттю вмінь і навичок співпраці.

Виховувати повагу до себе і до оточуючих


Виконання вправ для розвитку самоповаги і поваги до інших людей
10
Світ твоїх переживань

Продовжувати формувати поняття емоції, почуття, настрій з опорою на знання, набуті в початкових класах.

Формувати вміння і навички виражати почуття
Відпрацювання навичок вираження почуттів
11
Будьмилосерд-ним


Формувати вміння і навички допомоги людям з обмеженими можливостями; уміння співпереживати, співчувати. Виховувати чуйність, терпіння та милосердя

Виконання вправ для розвитку поваги до інших людей.

Моделювання ситуації допомоги людям з обмеженими можливостями


12
Контроль рівня навчальних досягнень учнів (розділ 2)

Відпрацювання життєвих навичок

Розділ 3. Фізична складова здоров’я (5 годин)

13
Фізичні чинники здоров’я

Розширити і поглибити уявлення про рухову активність, її корисний вплив на здоров’я. Продовжувати формувати вміння і навички загартовування, активізуючи власний досвід учнів


Відпрацювання навичок рухової активності, загартовування.

14
Розвиток підлітків

Формувати поняття опорно-рухова система підлітків, з’ясувати особливості її розвитку.Ознайомити учнів з ознаками правильної постави; визначити їхню поставу; розучити комплекс вправ для попередження порушень постави.Мотивувати учнів до використання фізичних вправ для профілактики захворювань хребта

Виконання вправ для формування правильної постави.
Розрахунок максимальної маси портфеля

15
Активний відпочинок

Формувати уявлення про різні види активного відпочинку. Ознайомити учнів з правилами безпечної поведінки в басейні, на льоду; способами надання допомоги при спортивних травмах.Формувати відповідні вміння і навички


Моделювання ситуацій надання невідкладної допомоги та самодопомоги тому, хто провалився під лід,при спортивних травмах

16
Як подолати

втому. Телебачен-ня, комп’ю-тері здоров’я

Формувати поняття втома і перевтома. Ознайомити зі способами запобігання перевтоми; правилами здорового сну.Формувати уявлення про вплив телебачення і комп’ютера на здоров’я підлітків та вміння і навички безпечного користування комп’ютером.

Підвести учнів до розуміння необхідності додержуватися здорового способу життя, правил оптимального часу перегляду телепередачВідпрацювання навичок запобігання перевтоми

Розробка пам’ятки щодо перегляду телепередач, безпечного користування комп’ютером.

Виконання вправ для очей

17
Контроль рівня навчальних досягнень учнів (розділ 1-3)

Семестрове тестування

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я(18 годин)

Тема 1. Соціальне благополуччя (9 годин)

18
Право на здоров’я. Права дитини.

Ознайомити учнів з основними документами щодо прав дитини; сприяти усвідомленню власних прав та обов’язків.

Мотивувати учнів до набуття знань про власні права і виконання обов’язків
Аналіз літературних джерел про права дитини

19
Спілкування і здоров’я

Формувати знання (уявлення, поняття) про вербальні та невербальні способи спілкування; види поведінки: упевнена, пасивна, агресивна.

Навчити встановлювати взаємозв’язки між здоров’ям і упевненою поведінкою
Відпрацювання навичок спілкування
20
Ефективне спілкування

З’ясувати, за яких умов спілкування буде ефективним, на їхній основі формувати відповідні вміння і навички.

Формувати уявлення про впевнену поведінку; підвести учнів до розуміння переваг упевненої поведінки.

Мотивувати учнів до ефективного спілкування в повсякденному житті


Відпрацювання навичок ефективного спілкування
21
Спілкування з дорослими

Продовжувати формувати вміння і навички культурного спілкування з дорослими (знайомими і незнайомими); уміння звертатися до них по допомогу (за необхідності).

Формувати вміння передбачати небезпеку від спілкування з незнайомими людьми без відома дорослих
Відпрацювання навичок упевненої поведінки. Моделювання ситуацій звернення до батьків, учителів, інших дорослих (знайомих і незнайомих)
22
Взаємодо-помога членів
родини


Продовжувати формувати знання (уявлення і поняття) про сім’ю як чинник здоров’я.

Сприяти формуванню вмінь і навичок позитивної поведінки в родині; протидіяти виявам насильства в сім’ї.

Виховувати дбайливе ставлення до своєї родини


Відпрацювання вмінь і навичок ефективного спілкування із членами родини; з іншими дорослими (моделювання ситуацій звернення до батьків, вчителів, інших дорослих)
23
Спілкування зоднолітка-ми


Продовжувати формувати: уявлення про схожість і особливість дівчат і хлопців; толерантні та дружні стосунки між ними; Формувати вміння і навички ефективного й упевненого спілкування як умови збереження здоров’я, протидії насиллю в учнівському колективі, рішучої та ввічливої відмови від неприйнятної пропозиції.

Мотивувати учнів додержуватися правил ефективного спілкування в повсякденному життіВідпрацювання вмінь і навичок ефективного спілкування з однокласниками, з друзями, з незнайомими однолітками

24
Поняття про туберкульоз, його профілак-тикка

Формувати поняття туберкульоз.

Ознайомити зі шляхами поширення захворювання та способами захисту від ньогоМоделювання безпечної поведінки з хворими

25
Поняття про ВІЛ-інфекцію.

Як убезпечитися від ВІЛ. Запобігання дискримі-нації

Формувати в учнів поняття ВІЛ.

Ознайомити зі шляхами поширення захворювання та способами захисту від нього.

Формувати вміння і навички відстоювати власні переконання; оцінювати свої вчинки і приймати виважені рішення в кожній конкретній життєвій ситуації.

Толерантне ставлення до ВІЛ-позитивних людей
Відпрацювання навичок толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних людей
26
Контроль рівня навчальних досягнень учнів (розділ 4, тема 1)

Розв’язування ситуаційних задач. Тестування (письмово)Тема 2. Безпека в побуті і навколишньому середовищі(9 годин)


27
Пожежна безпека

Формувати уявлення про види пожеж; умови і причини виникнення пожеж; принципи запобігання пожежам та гасіння їх.

Ознайомити учнів із способами гасіння невеликих пожеж, з правилами безпечної поведінки під час пожежі.

На основі правил формувати в учнів відповідні вміння і навички.

Мотивувати учнів до виконання правил протипожежної безпекиВідпрацювання навичок евакуації з оселі та приміщення школи під час пожежі. Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні в небезпечну ситуацію.

Відпрацювання навичок захисту органів дихання від отруйних газів під час пожежі


28
Автономна ситуація. Наодинці вдома

Формувати уявлення про автономну ситуацію.

З’ясувати, чим небезпечна автономна ситуація для людини.

Ознайомити з правилами безпечної поведінки в автономній ситуації.

Формувати вміння і навички безпечної поведінки в автономній ситуації

З’ясувати причини, що призводять до виникнення небезпечних ситуацій удома.

Сприяти набуттю учнями вмінь і навичок безпечної поведінки вдомаВиготовлення рятувальних засобів з підручних матеріалів

Обстеження безпеки своєї оселі.

Моделювання безпечної поведінки з незнайомими людьми

29
Безпечний Інтернет

Ознайомити з правилами безпечного користування послугами Інтернету.

Формувати вміння і навички безпечного користування Інтернетом; захищати себе від інтернет-злочинців.

Мотивувати учнів додержуватися правил безпечного користування Інтернетом


Відпрацювання алгоритму безпечної поведінки під час користування Інтернетом

30
Безпека надворі


Обговорити небезпечні місця (для прогулянок, зустрічей, ігор, у місцях великого скупчення людей тощо) для підлітків.

Формувати уявлення про правила безпечної поведінки в небезпечних місцях.

Сприяти набуттю вмінь і навичок безпечної поведінки в небезпечних місцях (за межами приміщення).

Розвивати активну мотивацію до застосування правил безпечної поведінки під час небезпекиМоделювання безпечної поведінки з незнайомими людьми.

Відпрацювання вмінь і навичок відмови від ігор у небезпечних місцях; пропозицій псувати громадське майно.

Відпрацювання алгоритму безпечної поведінки в місцях великого скупчення людей

31
Безпечне

довкілля

Формувати поняття безпечне навколишнє середовище.

З’ясувати вплив різних середовищ на життя підлітків.

Формувати вміння встановлювати взаємозв’язки між здоров’ям і станом навколишнього середовища.

Обговорити місця підвищеної небезпеки в місцевості, де живуть підлітки.

Формувати в учнів уміння і навички для убезпечення себе під час перебування в небезпечних місцях


Створення саморобок для повторного використання пластикових упаковок

32
Стихійні лиха

Формувати поняття стихійні лиха.

З’ясувати їх небезпеку для людини.

Формувати уявлення правил безпечної поведінки під час стихійних лих. Мотивувати дітей до виконання цих правил.

Формувати практичні вміння і навички за правилами безпечної поведінки під час стихійних лихМоделювання безпечної поведінки під час сильного вітру, грози, повені тощо

33
Безпека на воді


Формувати поняття сонячний удар і тепловий удар.

Обговорити правила безпечного перебування на сонці. Мотивувати учнів на виконання цих правил.Обговорити з учнями безпечні та небезпечні місця для купання у водоймах (та біля них) своєї місцевості. Формувати практичні вміння і навички надання самодопомоги та допомоги при тепловому або сонячному ударах


Моделювання ситуації надання допомоги постраждалому при тепловому або сонячному ударах

34
Порятунок потерпілих на воді

Формувати практичні вміння і навички надання самодопомоги та допомоги потерпілому на воді

Моделювання ситуації надання допомоги постраждалому на воді
35
Контроль рівня навчальних досягнень учнів (розділ 4, тема 2)

Підсумкове тестуванняБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка