Запит на пропозиції №20/18/09/2015Скачати 207.55 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір207.55 Kb.

Запит на пропозиції № 20/18/09/2015


18.09.2015

ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (далі по тексту Замовник), оголошує конкурс пропозицій на надання послуг з проведення разового соціологічного дослідження в 25 регіонах України. Дослідження проводиться в рамках програми USAID «ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)».

Результатом конкурсу стане відбір організації (компанії, ФОП, далі по тексту - Виконавець), для проведення разового соціологічного опитування в 25 регіонах України в жовтні-листопаді 2015 року.

Зацікавлені організації повинні подати:

1. Лист зацікавленості

2. Бюджет 3. Технічну записку.

Детальна інформація щодо вимог до пропозицій, а також щодо очікуваних видів робіт додається до цього листа.

Термін подання документів - «2» жовтня 2015 до 18.00.

Інститут очікує на плідну співпрацю з Виконавцем з метою надання дієвої підтримки в захисті прав та інтересів сучасного бізнесу, що в цілому сприятиме підвищенню фінансової та соціальної стабільності в суспільстві. Сподіваємося, що Ви знайдете час для подання заявки на участь у цій цікавій і вкрай своєчасній роботі.

З повагою,

Ігор Бураковський

Голова Правління

ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»

ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»Запит на пропозиції № 20/18/09/2015

З реалізації

Разового соціологічного дослідження в регіонах України«Щорічна оцінка ділового клімату для малих та середніх підприємств в Україні»

Дослідження проводиться в рамках програми USAID «ЛІДЕРСТВО В ЕКОНОМІЧНОМУ ВРЯДУВАННІ (ЛЕВ)»

Київ 2015

Зміст


Запит на пропозиції № 20/18/09/2015 1

Мета, об’єкт та предмет дослідження 4

Очікувані види роботи 4

Вимоги до вибіркової сукупності (вибірки) дослідження 5

Кількісні вимоги та структура вибірки 5

Вимоги до респондента 5

Території, де буде проводитися дослідження 5

Очікувані продукти 5

Вимоги до організації (компанії, ФОП) 6

Документи, що вимагаються 6

Подання конкурсної пропозиції 7Мета, об’єкт та предмет дослідження


Мета дослідження полягає у виявлення бар'єрів на шляху розвитку МСП, отриманні достовірних даних для кількісної та якісної оцінки ділового клімату для малих та середніх підприємств.

Діловий клімат1 тут розглядається, як сукупність факторів, що характеризують середовище діяльності бізнесу, зокрема правила та процедури ведення бізнесу, якість та ефективність функціонування інституцій, відносини між державою та бізнесом, між недержавними акторами та бізнесом, які описуються через очікування та оцінки представників малих та середніх підприємств.

Правила та процедури введення бізнесу, які будуть оцінені, включають наступне: податкове адміністрування, процедури пов’язані з започаткуванням та припиненням підприємства, отриманням дозволів, ліцензій, сертифікатів, дотримання вимог законодавства при веденні бізнесу. Дослідження включає в себе різноманітні засоби кількісної оцінки даних, які характеризують діловий клімат, в тому числі опитування керівників підприємств, групові обговорення з представниками бізнесу або/та бізнес-асоціацій та глибинні інтерв'ю з ключовими представниками місцевих та центральних органів влади. 

Об’єктом дослідження є:


 • Малі та середні підприємства зі статусом юридичної особи усіх регіонів України за виключенням АР Крим та м. Севастополя

 • Фізичні особи - підприємці усіх регіонів України за виключенням АР Крим та м. Севастополя

Предметом дослідження є: оцінки та очікування представників малих та середніх підприємств зі статусом юридичної особи та фізичних осіб- підприємців.

Очікувані види роботи


Види робіт (послуг), які очікуються від Виконавця:

 1. Організація та проведення соціологічного дослідження підприємств (зі статусом юридичної особи) та фізичних осіб-підприємців методом опитування, включаючи тестування розробленого Замовником інструменту збору інформації (анкета), організація та проведення польового етапу опитування, перенесення інформації в електронний вигляд, перевірка якості польового етапу робіт, побудова одновимірних та двовимірних таблиць, підготовка та представлення результатів опитування Замовнику у вигляді презентації.

 2. Організація та проведення 10 фокус-груп, обробка отриманої інформації підготовка та представлення результатів опитування Замовнику у вигляді презентації.

 3. Організація та проведення 81 глибинних інтерв’ю, обробка отриманої інформації, підготовка та представлення результатів опитування Замовнику у вигляді презентації.

Інструменти збору інформації: (Анкета,Інстркція (гайд) для фокус-груп, список питань для проведення інтерв’ю). Анкета для опитування включає приблизно 150 питань. Орієнтовний час для глибинного інтерв’ю - 20 хвилин. Орієнтовна тривалість обговорення на фокус групі - до двох годин.

Параметри вибірки, вимоги до відбору респондентів для глибинних інтерв’ю, вимоги до аудиторії фокус груп визначаються та надаються Замовником.

Замовник очікує, що Виконавець матиме змогу наповнити вибірку, підібрати респондентів для глибинних інтерв’ю та відібрати аудиторію для фокус груп самостійно.

Часові рамки виконання робіт

Польовий етап дослідження буде проводитись в жовтні-листопаді 2015 року. Дата представлення Виконавцем 17 грудня 2015 року.


Вимоги до вибіркової сукупності (вибірки) дослідження

Кількісні вимоги та структура вибірки


 1. Очікувана кількість опитаних в рамках анкетування – 2000. Серед них: 1400 – підприємства, 600 – фізичні особи підприємці.

 2. Очікується, що буде проведено 10 фокус-груп, 4 - в Києві та по одному в в кожному з 6 ти регіонах - партнерах проекту (Дніпропетровська, Вінницька, Львівська, Тернопільська, Херсонська, Одеська). Орієнтовна тематика фокус-груп: механізми державної підтримки бізнесу, адміністративні послуги, податкова реформа для МСБ, дерегуляція господарської діяльності, просування експорту МСБ. Тематика може бути змінена Замовником.

 3. Очікується, що буде проведено 81 глибинне інтерв’ю представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників бізнес асоціацій. В кожному регіоні має бути проведено не менше 3 інтерв’ю. 6 інтерв’ю має бути проведено з представниками центральних органів влади в Києві.

Структура вибірки для анкетування представлена в Додатку 1 до цього Запиту. Замовник очікує, що Виконавець зможе самостійно відібрати підприємства та ФОП згідно вимог вибірки, представлених у Додатку 1.

Вимоги до респондента


Очікується, що будуть опитані представники вищої управлінської ланки підприємства (директор, заступник директора, головний бухгалтер) або власник.

Території, де буде проводитися дослідження


Дослідження буде проводитися у усіх регіонах України за виключенням АР Крим та м. Севастополь, репрезентативні підвибірки очікуються для шести областей України (Дніпропетровська, Вінницька, Львівська, Тернопільська, Херсонська, Одеська).

Очікувані продукти


Очікується, що в кінці дослідження Виконавець надасть Замовнику наступні документи:

 • усі оригінали заповнених анкет або аудіозапис інтерв’ю.

 • інформацію для проведення вибіркового контролю якості своєї роботи Замовником.

 • файл в форматі програми SPSS з первинними даними опитування.

 • відео-, аудіозапис фокус-груп, стенограми фокус-груп.

 • анкети глибинних інтерв’ю, відео-, аудіозапис, стенограми глибинних інтерв’ю.

 • загальний аналіз підсумків дослідження, зокрема:

 1. таблиці в форматі xls/xlsx з результатами опитування підприємств та ФОП (таблиці мають включати одномірний/багатомірний розподіл),

 2. презентація результатів опитування в форматі ppt/pptx на українській та англійській мовах,

 3. технічний звіт про перебіг опитування, в тому числі щодо дотримання вибірки, проведення фокус-груп та глибинних інтерв’ю,

 4. аналітичний звіт за результатами обговорення в фокус-групах,

 5. аналітичний звіт за результатами проведення глибинних інтерв’ю.

Вимоги до організації (компанії, ФОП)

Організації (компанії), що подають пропозиції, повинні дотримуватися таких вимог: • Організації (компанії) (як неприбуткові, так і комерційні) повинні бути зареєстрованими у відповідності до законів України на момент оголошення переможця конкурсу.

 • Мати документально доведену спроможність працювати в усіх адміністративно-територіальних одиницях України (див. пункт 3.4 «Документи, що вимагаються»).

 • Класифікація видів економічної діяльності учасників тендеру повинна містити пункт 73.2 «Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки» за КВЕД-2010.

Очікується, що відібрана організація (компанія) буде мати досвід організації та проведення:

 • Польового етапу соціологічного дослідження

 • Етапу введення даних (переведення даних в електронний вигляд).

Звертаємо увагу, що закупівля послуг проводиться в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, тому Замовник проводитиме оплату за послуги без врахування ПДВ.


Документи, що вимагаються


 1. Лист зацікавленості учасника конкурсу повинен містити наступне:

  1. Назву організації (компанії).

  2. Тип організації (компанії).

  3. Адресу.

  4. Телефон.

  5. Факс.

  6. Електрону пошту.

  7. Адресу Інтернет сайту

  8. П.І.Б. керівника організації (компанії)

  9. Код ЄДРПОУ,індивідуальний податковий номер платника податку (організація (компанія)).

  10. Банківські реквізити рахунку організації (компанії).

  11. Інші документи:

    1. Копію реєстраційного свідоцтва/витягу з Державного реєстру.

 2. Цінова пропозиція повинна містити такий документ:

  1. Бюджет з зазначенням пунктів видатків на проведення дослідження

 3. Технічна записка має містити таку інформацію:  1. Технічний підхід до організації та проведення дослідження (методологія)

  2. Робочий план.

  3. Опис досвіду компанії та підтверджену інформацію про досвід проведення/участі у масових соціологічних опитуваннях (рекомендаційні листи, зразки звітів за попередніми дослідженнями),

  4. Підтверджена інформація про кадрове забезпечення.

Подання конкурсної пропозиції


Організації (компанії, ФОП), які мають намір подати конкурсні пропозиції, надають пропозиції українською мовою на аркушах паперу формату A4, надруковані шрифтом Times New Roman 12-го розміру одинарним інтервалом у відповідності до наступних вимог. Пропозиції подаються обов’язково в електронному форматі (із використанням програмного забезпечення, сумісного з програмою MS Word) та на паперових носіях.

Пропозиції мають складатися з трьох окремих документів: • Лист зацікавленості.

 • Бюджет.

 • Технічна записка.

Лист зацікавленості має бути підписаним синіми чорнилами та мати печатку організації (компанії)).

Усі документи в електронному форматі надсилаються на електронну адресу tender@ier.kiev.ua до уваги Надії Затірки, менеджера із закупівель Інституту, а у паперовому вигляді (з підписами, печаткою) – на адресу:Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Вул. Рейтарська 8/5А

01030 Київ, Україна.

Будь ласка, зазначте в темі електронного листа: «ЗНП№-20/18/09/2015 Соціологічне дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату для малих та середніх підприємств в Україні».

На конверті також має бути вказано «ЗНП№20/18/09/2015 Соціологічне дослідження «Щорічна оцінка ділового клімату для малих та середніх підприємств в Україні».

Усі пропозиції необхідно подати не пізніше 18:00, «2» жовтня 2015 року. Заявки, подані пізніше, розглянуті не будуть.

Учасники несуть усю відповідальність за дотримання вимог щодо подання пропозицій.

Додаток 1Таблиця 1.Орієнтовна структура вибірки МСП зі статусом юридичної особи

 

 

Всього

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

Промисловість

Будівництво

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

Діяльність готелів та ресторанів

Діяльність транспорту та зв’язку

Фінансова діяльність

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

Інші послуги( включаючи освіту, охорону здоров’я, інші послуги)

 

Україна

1400

143

317

40

230

13

167

70

104

316

 

 

% by 1400

10.2%

22.6%

2.9%

16.4%

0.9%

11.9%

5.0%

7.4%

22.6%

2

Вінницька

55

13

9

1

6

1

4

2

5

14

3

Волинська

30

3

4

1

5

0

4

2

3

8

4

Дніпропетровська

120

6

54

2

16

1

11

5

7

18

5

Донецька2

60

2

24

2

11

0

7

2

4

8

6

Житомирська

35

5

8

1

4

0

3

1

3

10

7

Закарпатська

35

4

6

1

6

1

3

1

3

10

8

Запорізька

60

6

23

1

8

1

3

2

4

12

9

Івано-Франківська

35

3

10

3

5

1

2

1

2

8

10

Київська

60

7

11

2

13

1

8

1

5

12

11

Кіровоградська

35

8

8

1

5

0

3

1

2

7

12

Луганська

25

1

10

1

3

0

2

1

2

5

13

Львівська1

90

6

16

2

16

1

14

4

8

23

14

Миколаївська

55

10

13

1

7

0

7

2

3

12

15

Одеська

90

7

11

4

15

1

21

3

7

21

16

Полтавська

55

8

23

1

5

0

5

2

3

8

17

Рівненська

35

5

8

1

4

0

4

1

3

9

18

Сумська

35

5

9

1

6

0

3

1

2

8

19

Тернопільська

50

10

7

1

6

1

5

2

5

13

20

Харківська

95

9

20

3

13

1

12

4

8

25

21

Херсонська

55

13

8

1

7

1

5

2

4

14

22

Хмельницька

35

7

6

1

5

0

2

1

3

10

23

Черкаська

35

7

8

1

4

0

4

1

3

7

24

Чернівецька

30

5

3

1

4

0

3

1

3

10

25

Чернігівська

30

5

8

0

4

0

3

1

2

7

26

Київ

160

0

9

6

42

2

28

21

11

41

Таблиця 2.

Орієнтовна структура вибірки ФОП
Sample

Sample Estimation (by regions shares)
Units 

Україна

600

100

2

Вінницька

22

3.67%

3

Волинська

20

3.33%

4

Дніпропетровська

44

7.33%

5

Донецька

22

3.67%

6

Житомирська

21

3.50%

7

Закарпатська

20

3.33%

8

Запорізька

22

3.67%

9

Івано-Франківська

21

3.50%

10

Київська

26

4.33%

11

Кіровоградська

20

3.33%

12

Луганська

15

2.50%

13

Львівська

26

4.33%

14

Миколаївська

21

3.50%

15

Одеська

26

4.33%

16

Полтавська

22

3.67%

17

Рівненська

20

3.33%

18

Сумська

20

3.33%

19

Тернопільська

20

3.33%

20

Харківська

40

6.67%

21

Херсонська

20

3.33%

22

Хмельницька

21

3.50%

23

Черкаська

21

3.50%

24

Чернівецька

20

3.33%

25

Чернігівська

20

3.33%

26

Київ

50

8.33%1 http://www.businessdictionary.com/definition/business-climate.html#ixzz3lKOHOpV6

2 Дані (розподіл за секторами) можуть бути уточненіБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка