Засіданням ради школиСторінка1/24
Дата конвертації17.03.2016
Розмір4.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


ЗАТВЕРДЖЕНО

Засіданням ради школи

Протокол № від 2013

Голова ради школи ________ Бобрус Т.О.

____________________ 2013

План роботи

Сподобівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

Шевченківської районної ради

Харківської області
на 2013/2014 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

Засіданням педагогічної ради школи

Протокол № від 2013

Голова педагогічної ради ______

______ серпня 2013 року

Зміст роботиСторінки

1.

Аналіз роботи школи за 2012/2013 навчальний рік

4 – 48

2.

Навчально-виховний процес у навчальному закладі

49 – 84

2.1.

Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти

49 – 53

2.1.1.

Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року

54 – 58

2.1.2.

Робота з кадрами

59 – 61

2.1.3.

Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року

62 – 64

2.1.4.

Виконання ст.53 Конституції України, ст..35 Закону України «Про освіту», ст..6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку

65 – 66

2.1.5.

Робота з організації працевлаштування випускників

66 – 67

2.1.6.

Організація індивідуального навчання

67 – 68

2.1.7.

Заходи щодо впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти

68 – 70

2.1.8.

Заходи щодо впровадження Державного стандарту базової середньої загальної освіти

70 – 71

2.1.9.

Професійна орієнтація

71 – 73

2.1.10.

Заходи з цивільного захисту

73

2.1.11.

Організація харчування

73 – 74

2.1.12.

Організація роботи бібліотеки

75

3.

Розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації

75 – 81

3.1.

Контрольно-аналітична діяльність

81

3.1.1.

Тематика засідань педагогічних рад

81 – 83

3.1.2.

Наради при директорові

83 – 88

3.1.3.

Здійснення класно- узагальнюючого контролю

88 – 89

3.1.4.

Оглядовий контроль

89 – 92

3.1.5.

Здійснення персонального контролю

92 – 93

4.

Організація науково-методичного забезпечення освітньої діяльності школи

93

4.1.

Участь у методичних заходах

93 – 94

4.2.

Робота з кадрами з метою підвищення рівня професіоналізму, якості уроку

94 – 95

4.3.

Заходи щодо визначення рівня результативності роботи педпрацівників

96

4.4.

План проведення засідань методичної ради

96 – 97

4.5.

План роботи засідань творчої групи «Сучасний урок»

97 – 98

4.6.

План проведення І туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін

98

4.7.

План роботи засідань МО початкових класів

98 – 99

4.8.

План роботи м/о класних керівників

99 – 100

4.9.

Робота з обдарованою молоддю

100 – 101

4.10.

Виконання ст. 10 Конституції України, Закону України «Про мови»

101 – 102

4.11.

Моніторингові дослідження якості освіти

102 – 104

4.12.

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота

105

5.

Виховний процес у школі

105 – 152

5.1.

Організація методичної роботи з класними керівниками

152 – 153

5.2.

Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

153 – 160

5.3.

Заходи щодо формування основ здорового способу життя

160 – 164

5.4.

Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів

165 – 169

5.5.

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій

169 – 171

6.

Робота з батьківською громадськістю

172 – 177

7.

Фінансово-господарська робота,зміцнення матеріально – технічної бази школи

178 – 179

8.

Охорона життя і здоров’я дітей, санітарно-оздоровчі заходи

180 – 182

9.

Охорона праці

182 – 183

10.

Додатки

184Скорочення слів, які зустрічаються у річному плані

ДПА – державна підсумкова атестація

МАН – Мала академія наук

КВНЗ «ХАНО»–Комунальний вищий навчальний заклад « Харківська академія неперервної освіти»ПК – персональний комп’ютер

БД – бази даних

ДНіО ХОДА – Департамент науки і освіти Харківської обласної Державної адміністрації

ЦЗЦивільний захист

ССД – служба у справах дітей

ВКМСН – відділ кримінальної міліції у справах неповнолітніх

ДСАнПІК – державні санітарні правила

ПК- профспілковий комітет

1. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2012/2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
У 2012/2013 навчальному році робота школи була спрямована на виконання завдань Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010 №926/201, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», положень Національної доктрини розвитку освіти, реалізацію Комплексної програми розвитку освіти на 2011-2015 роки, державних та регіональних програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів у галузі освіти.

Інтеграція України до світового та європейського освітнього простору передбачає необхідність перегляду деяких підходів до навчання та виховання молоді, аналізу чинників, що гальмують підвищення якості, права на рівний доступ до освіти, формування життєспроможності особистості. Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати власну життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.

Ці потреби задовольняються в основному сформованою мережею навчального закладу.


Виконання Комплексної програми розвитку освіти на 2012-2015 роки

Загальна середня освіта

Навчальний рік

Кількість класів

З українською мовою навчання

Середня наповнюваність

Кількість учнів на 05.09

Кількість учнів на кінець навчального року

1 клас

9 клас

Тимчасове зарахування учнів, які прибули з інших держав

2010/2011

8

8

4,8

38

36

1/3

1/2

-

2011/2012

7

7

5,3

32

37

-

1/4

-

2012/2013

7

7

5,4

40

38

1/10

1/6

-


Результати подальшого працевлаштування випускників школи
9 клас


Навчальний рік

Кількість випускників

В 10-й клас школи

Інші заклади

ПТУ

ВНЗ I-II рівнів

% учнів, які навчаються

2010/2011

2

-

-

-

2

100

2011/2012

4

1

-

-

3

100

2012/2013

6

-

-

1

5

100

- здійснюється проведення профорієнтаційної роботи з учнями;

- проводиться роз’яснювальна робота з батьками, учнями щодо організації профорієнтаційної роботи;

- участь у Днях відкритих дверей навчальних закладів;

- організовується проведення Тижня профорієнтації (за окремим планом)

Виконання ст.53 Конституції України, законів України ст.35 «Про освіту», ст.6 «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку
Динаміка змін на території обслуговування школи

Навчальний рік
Всього на території обслуговування

З них 6-18 років

З них 5-ти років

Навчаються

У школах

Інваліди

ПТУ

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Вдома

2010/2011

72

65

7

65

54

-

-

11

-

2011/2012

57

51

6

51

45

-

-

6

-

2012/2013

54

52

2

52

46

-

1

5

-

Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: будинки території облсгуовування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти.Мережа класів


Навчальний рік

Станом на 05.09

На кінець навчального року

Кількість учнів 1 класів

2010/2011

38

36

3

2011/2012

32

37

-

2012/2013

40

38

10

Середня наповнюваність класів


2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

4,8

5,3

5,4

Протягом навчального року кількість учнів у школі зменшилась на 2 учні.


Простежуючи динаміку, нами з’ясовано, що учнівський контингент у школі збільшився на початок навчального року у зв’язку із збільшенням кількості першокласників. На кінець навчального року кількість учнів зменшилась у зв’язку з вибуттям двох учнів до іншого навчального закладу.

У 2013/2014 навчальному році планується функціонування 7 класів, у них очікується 37 учнів. Усі класи – з українською мовою навчання.

Відповідно до п. 1.7 і п. 2.4 Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.01.2003 року за № 9/7330, та п. 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 року № 432, в школі організовано індивідуальне навчання в класах, де кількість учнів становить менше 5 осіб (у зв’язку із складною демографічною ситуацією).
Організація ндивідуального навчання


Кількість учнів, для яких організовано індивідуальне навчання у зв’язку з кількістю учнів у класі меншою, ніж 5 осіб

Разом

Клас


1

2

3

4

5

6

7

8

9


К-сть учнів

-

-

2

-

-

-

3

-

-

5

У школі створено всі умови для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття якісної повної загальної середньої освіти, для формування гармонійно розвиненої особистості, збагачення здібностей кожного учня.

Метою управління навчально-пізнавальної діяльності учнів у 2012/2013 навчальному році було створення умов індивідуального розвитку школярів, підвищення рівня навчальних досягнень учнів з урахуванням їх пізнавальних інтересів та нахилів. Успішність учнів порівняно з минулим навчальним роком пилась. Так, порівнюючи результати навчальних досягнень учнів, можна сказати, що відсоток учнів з високим рівнем не змінився, однак зріс відсоток учнів з достатнім рівнем і, відповідно, знизився відсоток учнів з середнім рівнем навчальних досягнень. Учні, що мають початковий рівень, у школі відсутні. У 2012/2013 навчальному році планується продовження роботи з вищезазначених напрямів.

На кінець 2012/2013 навчального року стандартом освіти оволоділи 38 учнів, які показали такий рівень навчальних досягнень:
Рік навчання

Кількість учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

к-сть

%

2010/2011

36

-

-

16

44

14

40

6

16

2011/2012

37

-

-

17

46

14

38

6

16

2012/2013

38

-

-

14

37

18

47

6

16


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка