Засоби художнього конструювання. Симетрія, асиметрія, ритм, статика і динамікаСкачати 168.02 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір168.02 Kb.


АНОТАЦІЯ:

Трудове навчання завжди було зорієнтоване на практичну підготовку учнів застосовувати знання на практиці, учнів залучали до розв’язання практичних завдань. Очевидною є потреба у майбутньому розвивати сильні сторони предмета, а в контексті мого уроку це оволодівання уміннями практичного використання набутих знань в практичній діяльності, виховання свідомої особистості яка має свою думку і вміє її відстояти чи обґрунтовано довести. План-конспект уроку на заявлену тематику з медіа презентацією та дидактичними і методичними матеріалами, мета якого не тільки ознайомити учнів з поняттями основних засобів художнього конструювання,а і навчити їх використовувати ці засоби в процесі системного аналізу та створенні власних виробів, формування компетентностей побудови своїх композицій з використанням набутих знань. Крім того автор демонструє уміння для досягнення мети уроку використовувати поєднання елементів сучасних педагогічних технологій,різних форм та методів навчання,акцентуючи увагу на застосуванні технічних засобів навчання.

Урок Технології 10 клас.

Тема: Засоби художнього конструювання. Симетрія, асиметрія, ритм, статика і динаміка.

О.М.Гаврилюк, учитель технологій вищої категорії,старший учитель Великомочульської загальноосвітньої школи I-III ступенів, Теплицький р-н, Вінницька обл.

Мета:

1.Навчальна.

1.1. Ознайомлення учнів з поняттям основних засобів конструювання,які застосовуються в процесі проектування.

1.2.Навчити учнів використовувати засоби художнього конструювання в процесі аналізу та створення власних виробів.

1.3Формування умінь побудови композиції з відповідним використанням засобів художнього конструювання.

2.Розвиваюча.

2.1.Розвивати логічне та творче мислення, уміння аналізувати.

2.2.Розвивати технічне мислення та естетичні смаки.

3.Виховна.

3.1Виховувати почуття творця нових прекрасних виробів.

3.2.Виховувати бережливе ставлення до обладнання та інструментів(слайд).

Очікування:


  • уміння учнів розгледіти та аналізувати засоби художнього конструювання, які використані при створенні виробу;

  • засвоєння компетентностей застосовувати засоби художнього конструювання в створенні власних проектів.

Обладнання: мультимедійна система, папір креслярський, олівці, дидактичні роз даткові матеріали.

Тип уроку: формування умінь та навичок.

ПЛАН УРОКУ

1.Організаційний момент. 2хв.

ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів 6-7хв.

ІІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів 2хв.

ІV. Вивчення нового матеріалу 18хв.

v. Практична робота 8-10хв.

VІ. Підсумки 5-6хв.

VІІ. Домашнє завдання 1хв.

ХІД УРОКУІ. Організаційний момент.

1.Організація класу, перевірка присутніх, перевірка готовності обладнання та матеріалів, правила роботи.

2. Інструктаж безпеки життєдіяльності.

3.Призначення чергових за необхідності.ІІ. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів(слайд)

1.Фронтальне опитування (слайд)

- Що таке дизайн?

- Що називають художнім конструюванням?

- Яка роль дизайнера в художньому конструюванні?

2. Інтелектуальна гра: ( дидактичний матеріал)

2.1. Далеко кинутий задум? (проект)

2.2. Головна думка при створені нового виробу? ( ідея)

2.3. Зображення виробу,створене від руки з приблизним дотриманням розмірів? (ескіз)

2.4. Творчий процес,який передбачає поєднання, розміщення,зіставлення? (композиція)

2.5.Повідомлення про будь що? (інформація)

2.6. Найцікавіший вид рефератів? (творчий)

2.7. Етап проектування, коли вибирається оптимальний варіант розв’язку проблеми створення нового виробу? (конструкторський)

2.8. Ефективним видом запису навчальної інформації є? (конспект)

2.9. Коли в поле запиту пошукової системи вводять одне слово,то такий пошук називають? ( простим)

2.10. Великий аркуш паперу на якому презентують варіанти майбутнього виробу в загальному вигляді? (клаузура)3. Спробуємо розгадати кросворд?


 д

 е

 я


 и

 з

 а

 й

 н

 е

 р
3

з

 а

 к

 о

 н


 4р

 е

 ф

 е

 р

 а

 т

 5с

 а

 й

 т

 н

 а

 л

 і

 зВизначити ключове слово? (дизайн)

1. Задум інженера? (ідея)

2. Професія людини,яка створює красиві і функціональні вироби?(дизайнер)

3. Основне правило композицій? (закон)

4. Огляд публікації за заданою темою? (реферат)

5. Місце пошуку інформації в Інтернеті? (сайт)

6. Операція уявного розділу цілого об’єкту на складові частини з метою пізнання та вивчення? (аналіз)

ІІІ. Мотивація навчально трудової діяльності учнів.

(методом бесіди та пояснення) (слайд)

Як ви вважаєте-наскільки сучасне поняття «дизайн». Чи актуальна така професійна діяльність?

Слово вчителя. Безумовно - дизайн це сучасне поняття, яке широко вживається у всіх сферах нашого життя. Досить модною і потрібною стала і професія «дизайнер». Щоб вироби були естетично досконалі, приваблювали нас своєю формою і вишуканістю,дизайнер має докласти чимало знань і зусиль. Кожному, хто хоче опанувати суть дизайнерської діяльності, необхідно володіти загальними поняттями про художнє конструювання. Як практику дизайну та уміти будувати своє життя за законами краси і зручності. Тому важливо не тільки знати основні засоби художнього конструювання,а й вміти виготовляти вироби з їх допомогою. Цим ми і будемо займатися на сьогоднішньому уроці.

Іv. Повідомлення теми,мети і завдань уроку(слайд)

Тему уроку слід записати на дошці чи вивести на слайд, а мету повідомити учням і виходячи з неї визначити завдання на урок:


  • з'ясувати суть поняття про композицію та комбінаторику;

  • визначити основні засоби художнього конструювання симетрію, асиметрію,ритм, статику і динаміку.

  • сформувати практичні компетентності із застосування цих засобів під час проектування зразків виробів.

v. Вивчення нового матеріалу.

План вивчення:  1. Композиція як символ сучасної дизайнерської діяльності.

  2. Поняття про основні засоби художнього конструювання.

  3. Огляд практики застосування засобів художнього конструювання при створенні виробів у народній творчості.

Слово вчителя: Художнє конструювання представляє невід'ємну складову процесу проектування виробів, призначених для безпосереднього використання людиною.

Це творчий процес, метою якого є створення естетичних властивостей, здатних забезпечити задоволення естетичних смаків людей, для яких і призначені ці вироби та погодження зовнішньої форми виробу з його внутрішньою структурою. При цьому художнє конструювання використовує поряд з поняттями естетичних властивостей і апарат понять: композиції,засоби композиції, комбінаторики.Композиція,як основа художньо-конструкторської діяльності.

Поняття композиція однаковою мірою стосується різних видів творчості-гончарство, ковальство, обробка дерева, тощо( семінарське заняття з використанням домашнього випереджального завдання).Композиція - це поєднання окремих елементів в єдине художнє ціле, що в конкретній зоровій формі виражає задум автора. ( слайд )

Композиція буває площинна ( на площині - композиція виконана технікою пірографії, різьблення, вишивки, ткацтва, набивки) та об'ємна ( об'ємні вироби-токарство, ліплення,меблі), об’ємно –просторова(сценки з життя, пейзажі). (слайд )Метод сполучення, поєднання, розташування різних предметів, зображень називають комбінаторикою. При комбінуванні предмети розміщуються за певними правилами, які називають засобами художнього конструювання, до яких відносять симетрію, асиметрію, ритм, статика, динаміка, контраст,нюанс. Вони по суті є категоріями і відіграють важливу роль у посилені виразності виробу. Крім того,під час конструювання часто виділяється головна частина оздоблення,яку визначають як центр композиції. (слайд ).

Конструктивні елементи виробу можуть бути по різному розміщені відносно певної точки чи лінії. Найпоширенішим засобом розміщення є категорії симетрії і асиметрії.Симетрія, як засіб художнього конструювання ( композиційний прийом), це пропорційне розміщення частин виробу відносно його центру. (слайд ) Принципи симетрії часто зустрічаються в природі, це і більшість листків рослин та квітів, форма тіла тварин, тіло людини,тощо. Саме симетрія вносить у об’єкти проектування порядок, закінчення,цілісність.

Відомо три типи симетрії: Перший, найпоширеніший-так звана дзеркальна симетрія. Фігури або зображення, розміщені в одній площині,діляться центральною лінією на одинакові частини, аналогічно відображенню в дзеркалі. Цим типом симетрії наділені більшість предметів рослинного ( листки, квіти. плоди) і тваринного(метелики,птахи,інші тварини) світу, а також людина.

Другий тип симетрії - осьова, це перенесення частини форми предмета відносно осі. Симетричні фігури, що суміщаються на площині, можуть переноситися вздовж однієї,або двох осей.

Третій тип симетрії - гвинтова,застосовується для відображення тіл обертання.

Порушення симетрії може застосовуватися з метою посилення виразності форми та її гострішого емоціального впливу на людину.

Асиметрія - відсутність будь якої симетрії. Асиметрія виражає невпорядкованість та незавершеність. Вона за своєю суттю як правило індивідуальна. Цей засіб важче використовувати, тому бажано використовувати її з набуттям певного досвіду.

Ритм,як композиційний прийом художнього конструювання- це повторення елементів зображень та інтервалів між ними. Він буває простий і складний. Найпростіше природу ритму відображають у народній творчості через орнаменти(слайд)

Орнамент-це узор(композиція) яка складається з упорядкованих елементів, що повторюються. Власне орнамент є найпоширенішим видом оздоблення, що включає поєднання розмаїття ліній, дуг, крапок, кіл, трикутників, інших фігур. Найпростіші орнаменти це геометричні( різьба по де реву, набивка в ковальстві). Однак часто використовують і стилізовані (спрощені) орнаменти рослинного,тваринного та побутового походження.

Простий ритм(він же метричний)- рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів. Складний ритм ґрунтується на поєднанні або накладанні простих елементів. Кількість комбінацій елементів безмежна, але протяжність ритмічних фігур має кількісні межі(слайд)Статика і динаміка.

Кожна з композицій може викликати у глядача відчуття більшої чи меншої динамічності,хоча, всі зображення та їх елементи залишаються нерухомими, тобто статичними. Для прикладу, довгий вузький прямокутник завжди здається динамічнішим ніж квадрат. Динамічнішими видаються також предмети, що мають гострокінцеві та гострокутні форми. Динамічність композиції може ґрунтуватися і на поєднанні симетрії та асиметрії.(слайди)

В проектуванні предметів інтер’єру ми майже повсюдно маємо керуватися засобами художнього конструювання,які ми щойно осягнули, тобто симетрію і асиметрію, ритм, статику та динаміку. Особливої ваги вони набувають у прикладному мистецтві, ткацтві, вишивці, ковальстві,тощо.

Теорія хороша тільки тоді коли вона доведена практикою. Розглянемо зразки виробів виготовлених із застосуванням симетрії та асиметрії(слайди)VII. Осмислення учнями вивченого матеріалу (слайд)

Робота з дидактичними матеріалами, власними конспектами. Розгадування кросворда.КРОСВОРД НА ТЕМУ «ЗАСОБИ ХУДОЖНЬОГО КОНСТРУЮВАННЯ»
т

а

т

и

к

ас

ь

о

в

а
и

т

м


4

п

р

о

с

т

и

й


в

и

н

т

о

в

а


з

е

р

к

а

л

ь

н

а
и

м

е

т

р

і

я
5

ц

е

н

т

р
и

н

а

м

і

к

а10а

с

и

м

е

т

р

і

я

Визначити ключове слово?(композиція)

1. Засіб художнього конструювання,який виражає рівновагу?( статика)

2. Один із типів симетрії?(осьова)

3. Композиційний прийом, що передбачає повторення предметів та інтервалів? (ритм)

4. Вид ритму? (простий)

5. Тип симетрії?(гвинтова)

6. Найпоширеніший тип симетрії?( дзеркальна)

7. Засіб художнього конструювання,що передбачає чіткий порядок у розташуванні предметів та виражає цілісність, порядок, закінчення?(симетрія)

8. Головна точка симетрії?(центр)

9. Засіб художнього конструювання, який візуально відображає рух?(динам.)

10. Відсутність будь якої симетрії.(асиметрія)

Слово вчителя:

Я чую-я забуваю; Я бачу - я запам'ятовую; Я роблю-я розумію.

Китайська притча

V. Формування вмінь і навичок учнів. Практична робота (слайд)

Створення ескізу моделі виробу з використанням засобів художнього конструюванняЗавдання: виконати ескіз виробу з використанням засобів художнього конструювання симетрія, асиметрія, ритм, статика та динаміка. Обґрунтувати використання таких засобів.

1. Варіанти виробу (за вибором учнів): свічник на 3 свічки, свічник на 2 свічки, підставка для книг, настінні поличка для вазону, ваза тощо.


2. Обладнання, інструменти і матеріали: зображення чи фото об'єктів праці, олівець, циркуль, косинець, транспортир, лінійка.
3. Правила охорони праці на уроці.

4. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

Послідовність виконання:

1. Ознайомитися з зразком виробу.

2. Визначити ознаки композиції (симетрія чи асиметрія, ритм або метр, динамічність або статичність, ).

3. Проаналізуй основні характеристики обраного об’єкта: загальна форма окремих елементів,симетрія,асиметрія, ритм, пропорції

4. Прийми рішення про доцільність використання певних характеристик об’єкта для розробки нової моделі.

5. Змінити симетрію на асиметрію або навпаки, спробувати застосувати повтори, виконати форму в контрасті або, навпаки, нюансі.


6. Вибрати найкращі, найоригінальніші ескізи (ідеї).

7. Обґрунтуй вибір ескізу (відповідність модним тенденціям, оптимальність форм, естетичність, економічність).5. Поточний інструктаж (індивідуальний, груповий).

Створюються умови для успішного виконання завдань.

Учитель контролює хід роботи учнів, консультує їх, вказує на помилки та шляхи їх вирішення.

6. Організація контролю та самоконтролю учнів.

7. Підведення підсумків практичної роботи.(слайди)

Звіт про виконання роботи. Міні - захисти творчих робіт.

Учитель організовує обговорення, корегує виступи учнів.

1). Розповідь та обговорення виконаних завдань практичної роботи.

2). Відповіді на запитання класу.

3). Аналіз недоліків у результатах роботи та шляхи їх усунення.

4). Оцінювання результатів практичної роботи. Робота оцінюється всім класом.

vІ. Підсумок уроку

Закріплення нового матеріалу(слайд)

Запитання: ( прийом»Мікрофон»)

- Якими засобами художнього конструювання ви користувалися при виконанні практичної роботи?

- Чи досягли поставленої мети уроку?

Рефлексія

1. Що нового дізналися на уроці?

2. Які вправи робили з найбільшим задоволенням?

3. Що ще не зовсім засвоїли?Роблю висновок: З педагогічної точки зору важливим є не стільки створення дитиною чогось нового, а сам процес творчості, у ході якого учень розвивається як творча особистість. Саме в цьому я вбачаю основне досягнення нашого уроку. Крім того отримані знання та набуті компетентності стануть у нагоді в вашому житті.

Мотивація оцінок за урок, виставлення їх у журнал, щоденники

Оцінка творчості завжди суперечлива і драматична.

Лернер

Кожна праця має бути достойним чином оцінена. На уроці ви гарно працювали. то і оцінки повинні добрі мати. Я прислухався до ваших самооцінок. проглянув ваші самостійні роботи, оцінив рівень домашнього завдання, якість відповідей,активність на уроці і пропоную такі оцінки за урок.Учитель оголошує оцінки та аргументує кожну з них.

vІІ. Домашнє завдання (слайд)

Конструювати форму свого виробу. Диференційоване: створити клаузуру та аргументовано обґрунтувати свій вибір.Прибирання робочих місць.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка