Затверджено начальник відділу освітиСторінка1/4
Дата конвертації07.03.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти

Сквирської районної

державної адміністрації

__________ О.В.Заболотний

План роботи

Сквирського районного

центру дитячої та юнацької творчості

на 2012-2013 навчальний рік


м. Сквира


2012

Вступ.
І. Аналіз діяльності Сквирського районного центру дитячої

та юнацької творчості за 2011-2012 навчальний рік
Рівень організації та результативність освітньої діяльності закладу

В 2011-2012 навчальному році у закладі навчалося 1957 вихованців віком від 5-ти до 20-ти років, зокрема у 65 гуртках (235 груп) навчалися діти молодшого віку – 518 вихованців (24,8 % від загальної кількості вихованців закладу), середнього – 899 (48,3 %), старшого – 540 (25,9%).

Фінансувалися за рахунок бюджету – 235 груп, за рахунок додаткових джерел фінансування – 0 груп.

Організація діяльності гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань здійснюється відповідно до програм трирівневого навчання: початковий, основний та вищий. Гуртків початкового рівня – 107 групи (1057 уч.), основного рівня – 114 (863 уч.), вищого рівня – 14 (37 уч.).

Позашкільна освіта у Центрі творчості надається за 8 основними напрямами:


 • художньо-естетичний – 128 груп, 1101 уч.,

 • гуманітарний – 20 груп, 233 уч.,

 • дослідницько-експериментальний – 39 груп, 39 уч.;

 • науково-технічний –21 група, 198 уч.,

 • туристсько-краєзнавчий – 14 груп, 207 уч.,

 • еколого-натуралістичний – 5 груп, 65 уч.,

 • фізкультурно-спортивний – 7 групи, 99 уч.,

 • військово-патріотичний – 1 група, 15 уч.

Найбільший відсоток вихованців займаються у гуртках художньо-естетичного напряму – 1101 дітей (56,2%). Найменший показник зайнятості дітей в гуртках фізкультурно-спортивного напряму – 99 уч. (5 %) та військово-патріотичного – 15 уч. (0,7%).

Групи формуються згідно Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту закладу та щорічного рішення педагогічної ради «Про комплектацію та наповнюваність навчальних груп». Середня наповнюваність у групі в 2011-2012 навчальному році становила 13 учнів.

Розклад занять гуртків складено з урахуванням вікових особливостей, психофізичного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій дітей.

Динаміка розвитку мережі творчих об’єднань закладу складає: • в 2009-2010 н. р.: 1758 вихованців (44,3 % від загальної кількості учнів району);

 • в 2010-2011 н. р.: 1822 вихованці (46,3 % від загальної кількості учнів району);

 • в 2011-2012 н. р.: 1957 вихованців (52,6 % від загальної кількості учнів району).

Для організації навчально-виховного процесу в РЦДЮТ виділено 43,5 ставки керівників гуртків.

Навчальний рік

Кількість ставок керівників гуртків РЦДЮТ

Кількість ставок керівників гуртків по відділу освіти

2009-2010

32,7

10

2010-2011

37,72

40,3

2011-2012

43,5

16,25

На основі щорічного аналізу, запитів батьків та інтересів учнів, тенденції розвитку сучасного освітнього простору в 2011-2012 навчальному році оновлювалася і розширювалася мережа гуртків закладу. Почали працювати два нові гуртки: військово-патріотичний «Джура» та «Школа безпеки». Активно розвивається науково-дослідницька та пошукова робота: так у 2010-2011 навчальному році в секціях МАН працювало 13 керівників та 39 учнів. У поточному навчальному році в секціях МАН України працювало 17 керівників та 39 учнів.

Активно працюють такі секції: «Історичне краєзнавство», керівник кандидат історичних наук Перерва В.С.; «Хімія», керівник кандидат психологічних наук Панченко Т.М.; «Фундаментальна екологія», керівник професор, доктор сільськогосподарських наук Димань Т.М.; «Ветеринарія та зоотехнія», керівник доктор ветеринарних наук, професор Лясота В.П.; «Економічної теорії та історії економічної думки», керівники Загурський О.М. та Бойко С.В.; «Макроекономіка», керівник Півторак М.В.; «Соціологія» та «Історія України», кандидат педагогічних наук Шахрай В.М.; «Світова література», керівники Волинець І. М. та Бикова Н.В.; «Фізика», керівник Ляленко В.У.; «Фольклортстика та мистецтвознавство», керівник кандидат педагогічних наук, Заслужений вчитель України Плівачук К.В.; «Українська мова і література», керівник кандидат педагогічних наук Цимбалюк В.І.; «Охорона довкілля та раціонального природокористування», керівник Бачинська О.О. В науково-дослідницькій діяльності заклад тісно співпрацює з Білоцерківським національним аграрним університетом, Білоцерківським інститутом економіки та управління вищого навчального закладу ВМУРоЛ «Україна». Центром творчості було організовано ряд зустрічей з науковцями та викладачами вищих навчальних закладів, в ході яких надавалися консультації та проводилося навчання з таких напрямів як історія України, історичне краєзнавство, фольклористика, українознавство, екології, хімії, біології.

За останні три роки юні науковці закладу стали переможцями та призерами І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, зокрема, переможців та призерів І етапу – 24 учні, ІІ етапу – 3 учні, ІІІ етапу – 1 учень.

Гуртки, студії, творчі об’єднання діють на базі 15 загальноосвітніх навчальних закладів району, на базі 3-х дошкільних навчальних закладів та Сквирського дитячого будинку «Надія». 927 вихованців (41%) займаються в гуртках РЦДЮТ на базі міських навчальних закладів, 310 вихованців (21%) – на базі сільських навчальних закладів.

В зоні особливої уваги педагогів Центру творчості – залучення до гурткової роботи дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних родин. У гуртках закладу навчається 162 дітей із соціально-незахищених категорій, що складає лише 8% від загальної кількості вихованців закладу.

Діти-сироти

Діти-напівси

роти


Діти, що знаходяться під опікою

Багатодітна

сім’я


Позбавлені батьківського піклування

Неповна

сім’я


Діти з

чорнобиль. посвідченнямФункціонально неспроможна сім’я

Малозабезпечена сім’я

6

18

2

40

12

71

7

1

5

У навчальному закладі передбачене індивідуальне навчання із здібними та обдарованими дітьми відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 10.12.2008 №1123 та внутрішніх щорічних наказів по закладу. В 58 групах займалося 64 вихованці, а саме: 21 – в початковому, 30 – в основному та 13 – у вищому рівнях навчання. Протягом навчального року з обдарованими дітьми за індивідуальними планами працювали такі керівники гуртків: Андрійчук О.С., Ільясевич В.М., Шмельова І.Г., Гибилинда І.В., Кругляк М.М., Кучанська О.О., Кучанський І.Л., Процюк-Щербатюк Л.В., Ліщук О.М., Корзун Л.Л., Гітченко Л.О., Губіна Р.Ю., Дубініна О.А., Нешпор М.О., Бачинська О.О.; було поновлено банк даних «Обдарованість».

Навчально-виховна робота в гуртках, творчих об’єднаннях, студіях, художніх колективах закладу здійснювалася згідно навчального плану та різнорівневих програм, що відповідають профілю закладу, меті та завданням його діяльності. Навчально-виховний процес у творчих об’єднаннях закладу проводився за 13 типовими та 34 адаптованими навчальними програмами.

Випускникам щороку видаються свідоцтва про позашкільну освіту за певним напрямом діяльності. У 2011-2012 навчальному році було видано 25 свідоцтв про позашкільну освіту.

Успішній реалізації завдань позашкільної освіти, забезпеченню практичної спрямованості, діяльності гуртків, об’єднань та художніх колективів сприяє участь вихованців у різноманітних конкурсах, виставках, святах, фестивалях, організація педагогами цілої низки заходів для гуртківців та учнів навчальних закладів.

В 2011-2012 навчальному році в 39 районних масових заходах (з них 18 – конкурси) прийняли участь 858 вихованців Центру творчості, в 34 обласних – 356, у 9 всеукраїнських – 28, у 3 міжнародних – 34.з/п

Масові заходи

2011-2012Кількість районних заходів

39Кількість обласних заходів

34Кількість всеукраїнських заходів

9Кількість міжнародних заходів

3Всього заходів

85Участь у них вихованців (кількість)

1276

В 2011-2012 навчальному році вихованці закладу досягли вагомих результатів у творчих конкурсах як обласного, так і всеукраїнського рівнів, а саме: • обласні змагання з авіамодельного спорту – Редюк Ілля (ІІІ м.);

 • обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу «Галерея кімнатних рослин» – вихованці гуртка «Юні квітникарі» (І м.);

 • обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю» – Багнюк Ельвіна, Багнюк Яна, Гаврилюк Катерина (І м.), Костейчук Олена (ІІ м.), Комарніцька Світлана (ІІІ м.), Сергійчук Валерія, Носанчук Ірина, Шиманська Іванна (ІІ м.);

 • обласний конкурс на кращий з туристсько-краєзнавчий похід, екскурсію рідним краєм (І м.);

 • обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» – Ліщук Анастасія (І м.);

 • обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір» – Кучанська Юлія (І м.), Петюр Олександр (І м.), Сікалюк Юрій (ІІІ м.);

 • обласний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» – Центило Костянтин, Закоцьола Тетяна, Цеюкова Анастасія (ІІ м.);

 • обласний етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» – Гончарук Світлана (ІІ м.), Гаврищук Таїса (ІІІ м.), Гаврищук Олена (ІІІ м.), Стадніченко Денис (І м.), Омельченко Василь (ІІ м.), Добридник Олег (ІІІ м.);

 • обласний етап Всеукраїнської історико-географічної експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл України» – Дзюземова Олена (ІІІ м.);

 • обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість, тобі Україно!» – Боговик Олександр (І м.);

 • обласні акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища «День Землі» – вихованці гуртка «Юні квітникарі» (І м.), вихованці гуртка «Юні друзі природи» (І м.);

 • обласні змагання юних рятувальників «Школа безпеки» – вихованці гуртка «Школа безпеки» (І м.);

 • обласні змагання з пішохідного туризму серед учнівської молоді – вихованці гуртка «Спортивний туризм» (І м.), вихованці гуртка «Пішохідний туризм» (ІІ м.);

 • змагання з техніки туризму та альпінізму «Меморіал» пам’яті альпіністів та туристів міста Б.Церкви – вихованці гуртка «Спортивний туризм» (ІІ м.);

 • ІІІ Відкритий Чемпіонат Київської області з пішохідного туризму – вихованці гуртка «Пішохідний туризм» (І м.);

 • Всеукраїнська виставка-конкурс «Український сувенір» – Кучанська Юлія (І м.), Петюр Олександр (І м.);

 • Всеукраїнські змагання учнівської молоді з авіамодельного спорту – Редюк Ілля (ІІІ м.);

 • Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» – Кучанська Юлія (І м.), Петюр Оксана (І м.);

 • Всеукраїнський конкурс «Новорічна композиція» – Ліщук Анастасія (І м.);

 • Територіальний Чемпіонат України Центрального регіону національних класів з картингу – Романов Ігор (ІІ м.);

 • V Всеукраїнська виставка-фестиваль «Обдаровані діти України» – Кучанська Юлія (лауреат).


з/п

Масові заходи

(конкурси, змагання)Кількість місць

І місце

ІІ місце

ІІІ місцеОбласні масові заходи

17

9

8Всеукраїнські масові заходи

2

1

3Міжнародні заходи

участь

Адміністрація та педагоги закладу використовують можливості самоврядування, як практичної школи демократії, соціалізації особистості, для об’єднання гуртківців, їх творчого пошуку, виявлення ініціативи, формування в учнів активної життєвої позиції.

Центр творчості виступає координатором діяльності шкільних учнівських організацій, органів учнівського самоврядування, які входять до районної асоціації старшокласників «Лідер».

Педагогічний колектив наполегливо і плідно працює над тим, щоб Центр творчості став осередком розвитку творчих здібностей підростаючого покоління, формування у дітей та підлітків морально-естетичних якостей. Робота закладу відзначається високим рівнем діяльності творчих об’єднань у сфері художньої творчості, декоративно-ужиткового мистецтва, науково-технічної та туристсько-краєзнавчої роботи.Кадрове забезпечення

Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості згідно штатного розпису повністю укомплектований педагогічними кадрами. В закладі працювало 76 педагогів, з них основних працівників – 31 та 45 сумісників.

Серед працівників навчального закладу освітньо-кваліфікаційний рівень мають: спеціаліст, магістр – 54, бакалавр – 4, мол. спеціаліст – 9. Середню освіту мають 9 педагогів, серед яких 4 навчається заочно у ВНЗ.

Мають кваліфікаційну категорію:


 • «спеціаліст вищої категорії» – 29;

 • «спеціаліст І категорії» – 7;

 • «спеціаліст ІІ категорії» – 3.

Мають педагогічні звання:

 • «Відмінник освіти України» – 9;

 • «старший вчитель» – 7;

 • «викладач-методист» – 1;

 • «вчитель-методист» – 3;

 • «Заслужений вчитель України» – 3

Мають інші звання:

 • кандидат економічних наук – 1;

 • доктор наук – 1;

 • професор – 1.

У складі педагогічного колективу працюють як корифеї-позашкільники, так і перспективна, творча молодь.

Стимулюванню якості педагогічного процесу, підвищенню відповідальності педагогів за результати навчання і виховання дітей сприяє проведення атестації педагогічних кадрів, яка здійснюється відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних кадрів України (зі змінами і доповненнями). З метою активізації творчої діяльності педагогів, стимулювання безперервного здобуття ними фахової освіти і підвищення рівня професійної майстерності було проведено атестацію таких педагогічних працівників: Дубініної О.А. – кваліфікаційна категорія «Спеціаліст», Добридник О.В. – кваліфікаційна категорія «Спеціаліст», Зайця О.М. – кваліфікаційна категорія «Спеціаліст», Корзун Л.Л. – кваліфікаційна категорія «Спеціаліст».

Важливу роль у закладі відіграє діяльність постійно діючого дорадчого колегіального органу – педагогічної ради. В 2011-2012 навчальному році було проведено 3 педагогічні ради, тематика яких відповідає цілям та завданням діяльності закладу.

Курсову перепідготовку при КОІПОПК пройшли Андрійчук О.С., Добридник О.В., Майорко І.В., Лубківська Л.В., Мандрига Г.М.

Одним із пріоритетних напрямів роботи методичної служби є робота з молодими спеціалістами, позашкільниками-початківцями, діяльність яких знаходиться постійно в полі зору адміністрації та заступника директора з навчально-виховної роботи. З цією метою організована діяльність школи молодого педагога-позашкільника, розроблені методичні рекомендації «Молодий педагог-позашкільник: кроки до майстерності» (Кучанська О.О.). За кожним молодим керівником гуртка закріплений педагог-наставник, у вересні проводився тиждень наставника, протягом року за окремим планом наставники відвідують заняття молодих педагогів, у березні проводився тиждень молодого педагога-позашкільника з творчими звітами педагогів-початківців.

Традиційні форми підвищення майстерності педагогів закладу (інструктивно-методичні наради, робота 5-ти методичних об’єднань, творчі групи, майстер-класи, методичні консультації, методичні виставки, відкриті заняття) поєднуються з інноваційними, інтерактивними формами (психолого-педагогічні семінари-тренінги, тиждень педагогічної майстерності, засідання круглого столу, педагогічні читання, портфоліо, творчі проекти та щорічні творчі звіти гуртків). В поточному навчальному році методистами закладу було проведено психолого-педагогічний семінар «Керівник гуртка у добу змін», з метою ознайомлення з творчістю видатних вітчизняних педагогів у лютому 2012 року було проведено педагогічні читання «Педагогічна діяльність та система поглядів на педагогіку К.Д.Ушинського», відбувся конкурс на кращу методичну розробку «Перлини творчості» (46 педагогів взяли участь); в січні 2012 року був проведений «Тиждень педагогічної майстерності», мета якого – підвищення якості навчально-виховного процесу, що відповідає вимогам, шляхом удосконалення професійної майстерності педагогів. У рамках тижня було заплановано та проведено засідання круглого столу «Роль педагога-позашкільника у формуванні пізнавальних, творчих, соціальних компетенцій вихованців позашкільного навчального закладу» (Лубківська Л.В.); з метою обміну досвідом відбулася поїздка працівників закладу на виставку учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» (центр творчості «Соняшник» м. Біла Церква); було проведено засідання творчої групи з проблеми «Використання інформаційно-комунікативних технологій в процесі формування творчої активності вихованців позашкільного навчального закладу», майстер-класи з ПТМ «Модульні конструкції. Виготовлення різдвяного павука» (Равва Н.І.), з хореографії «Формування культури здоров’я педагогів, засобами класичної хореографії (вправи боді-балету), які адаптовані до потреб дорослої людини» (Русин Р.Р.),

Постійно оновлюється банк передового педагогічного досвіду – одне з найважливіших завдань методичної служби. Ця робота є одним із засобів морального заохочення та однією з форм самовираження методичної майстерності педагогів у напрямках, важливих для загальної мети закладу. В зв’язку з цим було узагальнено досвіди роботи педагогів Центру творчості: керівника гуртка «Початкове технічне моделювання» Равви Н.І. «Виховання творчої особистості засобами початкового технічного моделювання» та керівника гуртків екологічного спрямування Бачинської О.О. «Формування творчої особистості в гуртках екологічного напрямку». Протягом року вивчався досвід роботи керівника гуртків «Образотворче мистецтво» та «Вироби з бісеру» Дубініної О.А. «Формування компетентностей особистості засобами образотворчого мистецтва у позашкільному навчальному закладі» та досвід роботи керівника туристських гуртків Зайця О.М. «Виховання творчої особистості в гуртках туристсько-краєзнавчого напряму».

Кращі напрацювання педагогів закладу подаються на районні педагогічні виставки. Так в 2012 році на районну педагогічну виставку було підготовлено і подано матеріали з досвіду роботи Зайця О.М. – «Формування туристсько-спортивної команди: методичні рекомендації для керівників туристських гуртків»; Корзун Л.Л. – «Програма вокального гуртка»; з досвіду роботи педагогічного колективу – проект «Науково-дослідницька та експериментальна робота у позашкільному навчальному закладі».

Педагоги Центру творчості беруть участь як у районних методичних заходах, так і в обласних. В 2011-2012 навчальному році на обласний конкурс на кращий туристсько-краєзнавчий похід, екскурсію рідним краєм було подано звіт про похід-екскурсію «Стежками рідного краю», який підготував керівник туристських гуртків Кротович Є.В., на обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики було подано методичні рекомендації «Формування туристсько-спортивної команди» з досвіду роботи керівника туристських гуртків Зайця О.М., на обласний етап Всеукраїнського конкурсу для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Цікава школа» в номінації «Найоригінальніший навчальний заклад» було подано проект «Науково-дослідницька та експериментальна робота у позашкільному навчальному закладі» з досвіду роботи педагогічного колективу Центру творчості.

Педагогами закладу розроблено та видано ряд навчально-методичних посібників, рекомендацій. Зокрема: «Поради керівникам літературних гуртків, студій, творчих об’єднань», «Методичний бюлетень: шкільний музей. Як його побудувати?», інформаційно-методичний порадник керівнику гуртка (методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи), збірка творів учасників районного літературного конкурсу, присвяченого 75-річчю від дня народження Володимира Підпалого «Любов’ю серце обігріте…», збірка творів учасників районного літературного конкурсу «Пам’ятаєш, земле, сорок п’ятий?...», «Основи петриківського декоративного розпису» (посібник для керівників гуртків, учителів), методичні матеріали «Технологія вирощування рослин (квітів) та догляду за ними». З метою висвітлення позашкільного життя та профорієнтаційної роботи в Центрі створено також власну газету «Кишенька».

Впроваджуючи досвіди роботи керівників гуртків в роботу з вчителями та керівниками гуртків загальноосвітніх навчальних закладів Центром творчості надається методична допомога під час роботи дитячого оздоровчого табору «Росич» на базі Чубинецького НВК, організовується гурткова робота як в пришкільних таборах, так і в дитячому оздоровчому таборі «Росич». Керівники туристських гуртків Заєць О.М. та Кротович Є.В. працювали інструкторами-вихователями і в наметовому таборі «Лісова пісня», який був розміщений в Чубинецькому лісі, під час першої табірної зміни.

На базі Центру творчості відбувся Всеукраїнський семінар-практикум директорів обласних центрів науково-технічної творчості учнівської молоді «Створення умов для професійного самовизначення та творчої самореалізації вихованців позашкільних навчальних закладів засобами науково-технічної творчості», в ході якого відбулися показові виступи вихованців гуртка «Картинг», керівник Кругляк М.М., авіамодельного гуртка, керівник Гитченко В.А. Свої здібності учасникам семінару продемонстрували вихованці гуртків науково-технічного та декоративно-ужиткового напрямів під час проведення майстер-класів – «Початкове технічне моделювання», керівники гуртків Равва Н.І. та Гитченко В.А., народний колектив гуртка «Різьблення по дереву», керівник Андрійчук О.С., зразкова студія декоративного розпису «Цвіт папороті», керівник Кучанський І.Л., «Арт-факторія», керівник Добридник О.В., «Вироби з бісеру», керівник Дубініна О.А.

Протягом року було поновлено інформаційні стенди: «Пам’ятка педагогу позашкільного закладу», «Методичні рекомендації щодо функціонування інформаційно-навчального середовища позашкільного навчального закладу» «Методичні рекомендації щодо формування у дітей та підлітків навичок здорового способу життя», «Методичні рекомендації щодо організації самоврядування у навчальному закладі», «Формування творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів», «Сучасні підходи до організації самоосвітньої діяльності педагогічних працівників позашкільних закладів», «Рекомендації педагогам у роботі з обдарованими дітьми», «Поради батькам із формування у дітей адекватної самооцінки», «Поради керівникам літературних гуртків, студій, творчих об’єднань», «Методичні рекомендації з професійного та особистісного самовдосконалення педагогічного працівника позашкільного закладу», «Принципи здорового харчування», «Створення емоційного настрою на заняттях», «Поради керівникам туристських гуртків», «Поради керівникам екологічних гуртків», поновлено стенд «Барви нашого життя» (фотогалерея), розроблено буклети «Сквирський районний центр дитячої та юнацької творчості», «Туристсько-краєзнавчий напрям», брошуру «Країна дитячих мрій», підготовлено слайдові презентації.

Для плідної роботи гуртків у 2011-2012 навчальному році було здійснено передплату на фахові видання та періодичну пресу на суму 2508 грн. Серед них: «Інформаційний збірник КОІПОПК», «Образотворче мистецтво», «Позакласний час», «Трудове навчання», «Вісник Сквирщини», «Позашкілля», «Мистецтво в школі», «Мой прекрасный сад», «Блик здоровье», «Шкільний світ», «Методист», «Моделіст», «Позашкілля: комплект книг». Не зважаючи на це, проблема забезпечення гуртків необхідними посібниками, навчально-методичною та довідковою літературою залишається.На основі аналізу діяльності закладу за 2011-2012 навчальний рік визначаються пріоритетні цілі на новий 2012-2013 навчальний рік:

 • збереження та розвиток мережі гуртків, з метою забезпечення навчально-культурних потреб учнівської молоді;

 • здійснення моніторингу та аналізу стану функціонування та розвитку мережі гуртків Центру творчості;

 • реалізація заходів Центру творчості на виконання законів МОН України по реалізації Указу Президента України «Про невідкладні заходи по забезпеченню функціонування та розвитку освіти в Україні»;

 • продовження співпраці з навчальними закладами освіти Сквирського району; ДНЗ «Сквирське ВПУ»; відділом сім’ї, молоді і спорту; міською радою; районною радою; районною бібліотекою для дітей та молоді; ЗМІ; батьками вихованців; громадськими організаціями;

 • покращення програмно-методичного забезпечення гуртків;

 • виявлення, розвиток та підтримка обдарованої молоді;

 • проведення семінарів-практикумів для керівників гуртків та участь у них;

 • активізація роботи щодо забезпечення навчання дітей інвалідів, дітей сиріт, напівсиріт, дітей з девіантною поведінкою, дітей з багатодітних сімей;

 • залучення до співпраці приватних підприємців, благодійних фондів та ін.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка